Pane, pomôž mojej slabej viere (Mk 9,24)

Dobrý Ježišu,
mám radosť, že môžem byť v túto chvíľu tu pred Tebou a s Tebou. Ďakujem Ti za tento čas, pre mňa taký vzácny a potrebný a prosím, nech mi je darom, nech ho nepremárnim. V dnešný deň Ťa chcem osobitne prosiť o posilnenie mojej viery.
Keď sa teraz stretám s Tebou, prichádzajú mi na um Tvoje stretnutia s ľuďmi. Ľudia k Tebe prichádzali a o niečo Ťa prosili. Často si im položil otázku: A veríš tomu, že ti to môžem urobiť? Marte, Lazárovej sestre, si pri hrobe položil otázku priamo: Veríš tomu, že ja som Vzkriesenie a Život? Od svojich apoštolov a učeníkov si sa dožadoval viery v Teba a uisťoval si ich, že vierou môžu dosiahnuť večný život. Na druhej strane nemožno si nevšimnúť, ako si im vyčítal nedostatok ich viery v Teba. Hovoril si im: Ešte stále nemáte vieru, vy maloverní! A svojho prvého z apoštolov si musel pokarhať: Prečo si zapochyboval? Prosil si svojich apoštolov: Verte v Boha a verte vo mňa. Bolesťou Tvojho srdca bolo, keď si sa stretal s generáciami ľudí, ktorým chýba viera. Pre chýbajúcu vieru si nemohol urobiť nijaký zázrak vo svojom rodnom Nazarete. Apoštolovi Petrovi si zveril službu posilňovať vieru svojich bratov. A samotní apoštoli Ťa prosili: Pane, daj nám väčšiu vieru. A muž z evanjelia Ťa prosil: Pane, verím, pomôž mojej slabej viere.
Ježišu, ako je to s mojou vierou v Teba? Keď prichádzam k Tebe, chcem Ti opäť ďakovať za milosť veriť, za túžbu milovať, modliť sa. Dnes chcem prosiť o posilnenie mojej viery. Viera je Tvoj dar a bez viery sa Ti nemôžem páčiť. Bez viery Ťa nemôžem poznať a skusovať, že Ty siCesta, Pravda, Život.
Ježišu, pomôž mi veriť v Teba.
Ježišu, pomôť mojej slabej viere.
Ježišu, pomôž mi počúvať Tvoje slová, lebo z počúvania Tvojich slov sa rodí viera.
Ježišu, pomôž mojej viere, keď je vystavená skúškam, keď je ohrozená v ťažkostiach, v chorobe, v zlyhaniach, v neúspechoch, v trápeniach, v problémoch, v nešťastiach.
Ježišu, pomôž mojej viere, keď ma prenasledujú pochybnosti, keď sa do mojej duše vkráda tamnota, úzkosť a strach.
Ježišu, pomôž mojej viere, keď je ohrozená zlým príkladom druhých, keď je zneisťovaná hriechmi Tvojej Cirkvi,  hriechmi Tvojich služobníkov.
Ježišu, pomôž mojej viere v skúškach, keď ju televízia, rozhlas, časopisy i noviny vystavujú posmechu, keď ju spochybňujú, odsudzujú, ponižujú a pohŕdajú ňou.
Ježišu, pomôž mojej viere, keď si ju sám oslabujem tým, že podľa nej nežijem, keď iba hovorím o viere, ale chýbajú mi skutky viery a moja viera sa stáva mŕtvou.
Ježišu, pomôž mojej viere, keď vidím, ako ju opúšťajú moji blízki i známi. Prosím, daruj mi milosť veriť v nádeji proti všetkej nádeji.
Ježišu, pomôž mi byť svedkom viery v Teba, žiť životom podľa Tvojho slova, milovať činorodou láskou, láskou, ktorá všetko znesie, všetko verí, všetko dúfa, všetko pretrpí.
Pomôž mi svedčiť o viere trpezlivosťou, odpúšťaním, radosťou z nádeje, akú mi dáva viera v Tvoje prisľúbenia, šťastím, aké vkladáš do srdca iba Ty, pokojom, ktorý je darom a ovocím Tvojho Ducha, pokorou i milosrdenstvom, ktoré pramenia z Tvojho prebodnutého Srdca.

Daj, aby som stále, aj vo chvíľach skúšky, mohol skusovať a vyznávať – viera je moje víťazstvo. Viera v Teba, Pane, je mojou nádejou, viera v Teba je mojím životom, viera v Teba je mojou slávou.

Text adorácie je prebraný z knihy Modlitby pred eucharistickým Ježišom od P. Jozefa Šuppu, SJ a uverejnený s láskavým dovolením vydavateľstva Dobrá kniha www.dobrakniha.sk

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *