Pane, Pane, otvor nám (Mt 25,11)

Dobrý Ježišu,
každá chvíľa, ktorú mi dávaš prežívať v mojom živote, je Tvoj dar. Nie vždy si to uvedomujem a nie vždy na to myslím. Som rád, že si to môžem v túto chvíľu uvedomiť. Som rád, že mi darúvaš milosť vnímať túto chvíľu ako Tvoj dar, osobitne ak ide o chvíľu, ktorú prežívam v Tvojej eucharistickej prítomnosti. Velebím Ťa, Ježišu, klaniam sa Ti, ďakujem Ti, odprosujem Ťa a klopem na dvere Tvojej prítomnosti v Chlebe života:Pane, Pane, otvor nám.
Ježišu, chcem sa modliť slovami evanjeliového podobenstva o múdrych a nemúdrych pannách. O čom mi hovoríš týmto podobenstvom? Čomu ma učíš? Na čo ma upriamuješ? Pred čím ma chrániš?
Podobenstvo si vyrozprával aj pre nás, nielen pre svojich súčasníkov, a ono zostáva stále platné a živé. Preniká do hĺbky našej duše, vyslobodzuje nás z našej nemúdrosti.
Ježišu, čo bolo a je nemúdrosťou panien a čo nemúdrosťou môjho života?
Nevzali si so sebou dostatok oleja. Nebrali život vážne. Určite sa tým nemyslí, že boli smutné alebo príliš veselé. Jednoducho zaujali k životu ľahostajný postoj. Nezáležalo im na živote. Ježišu, mohol by som povedať, že mi pripomínajú študentov, ktorí sa celý rok neučia, a na skúške sa dožadujú, aby im uznali štúdiá. Pripomínajú mi rodičov, ktorí sa o svoje deti celý rok nestarajú, nevychovávajú ich, a potom sú prekvapení z toho, ako ich deti žijú, ako sa im deti uzatvárajú a zamkýnajú pred nimi dvere svojej lásky.
Ježišu, učíš ma, akou nemúdrosťou je žiť svoj život bez toho, aby sme stáli o to, o čo v živote ide. Učíš ma, akou nemúdrosťou je po celý život Ťa nebrať do úvahy, nepočítať s Tebou, nezaujímať sa o Teba, byť k Tebe ľahostajný.
Učíš ma, akou nemúdrosťou je nemilovať Ťa, žiť svoj život bez lásky, lebo nepokon všetko pominie, len láska nie.
Pane Ježišu, učís ma, akou nemúdrosťou v mojom živote je nepočítať s tým, že žiť treba večne. Akou nemúdrosťou je zastaviť sa pri bráne smrti, a neočakávať a nestarať sa o olej večnej lásky.
Dobrý Ježišu,
aj ja Ti raz budem klopať na dvere nového Neba a novej Zeme, na dvere Tvojho neba a volať: Pane, Pane, otvor mi!
Budem Ti môcť ísť v ústrety so svojím srdcom a životom, ktoré horia ohňom Tvojej lásky? Alebo to bude, Ježišu, tak, že Ty sám mi povieš: Ešte dnes budeš so mnou v mojom kráľovstve? Ty sám mi povieš: Poď, sluha verný a dobrý, do kráľovstva svojho Pána? Alebo sa sám ocitnem medzi tými, ktorým adresuješ svoje slová: Poďte, požehnaní môjho Otca, do kráľovstva, ktoré je vám pripravené od stvorenia sveta?
Môžeš mi, Ježišu, už teraz povedať ako svojim apoštolom: Radujte sa z toho, že sú vaše mená zapísané v nebi?
Ježišu, budem patriť k tým, ktorí prídu k dverám Tvojho kráľovstva, zaklopú a Ty im hneď otvoríš a budeš ich obsluhovať? Alebo mi budeš musieť povedať: Nepoznám ťa, odíď so svojou neprávosťou?
Ježišu, prichádzam k Tebe a prosím: Pane, Pane, otvor nám.
Otvor nám všetkým oči mysle, aby sme poznali, k akej nádeji nás povolávaš.
Otvor nám zmysel Tvojho slova, keď k nám hovoríš: Bedlite a modlite sa, lebo neviete ani dňa, ani hodiny.
Otvor dvere našej viery, aby sme svojimi skutkami už teraz oslavovali Teba a Tvojho Otca, ktorý je na nebesiach.
Otvor nám dvere nášho srdca, aby sme sa milovali navzájom láskou, akou nás miluješ Ty, lebo iba tak nás môžu ostatní spoznať, že sme Tvoji a Ty si náš.
Otvor nám dvere našej nádeje, aby nejestvovalo nič v našom živote, čo by nás dokázalo odlúčiť od Teba.
Otvor nám dvere našich vzájomných vzťahov, aby sa všetko medzi nami dialo v láske, aby sme boli milosrdní a tak dosvedčili Tvoje milosrdenstvo, aby sme odpúšťali a tak dosiahli odpustenie, aby sme nesúdili a neboli odsúdení, aby sme neodsudzovali a neboli odsudzovaní, aby sme milovali a boli Tebou milovaní, aby sme si navzájom slúžili a patrili k tým, ktorým budeš raz Ty sám slúžiť.
Otvor naše oči, aby sme Ťa spoznali vždy, keď slávime Eucharistiu, vždy, keď sýtime hladného, navštevujeme chorých, keď robíme dobro druhým.
Otvor naše uši, aby sme Ťa počuli tak, aby nám mohli horieť srdcia.
Otvor naše ruky, aby vedeli dávať a prijímať s láskou.

Text adorácie je prebraný z knihy Modlitby pred eucharistickým Ježišom od P. Jozefa Šuppu, SJ a uverejnený s láskavým dovolením vydavateľstva Dobrá kniha www.dobrakniha.sk
Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *