Čo mám robiť, Pane? (Sk 22, 10)

Dobrý Ježišu,
som tu znova a prichádzam k tebe s vďačným srdcom za to, že si tu a že do môjho srdca vkladáš túžbu stretnúť sa s tebou.
Som rád, že mám teraz časť prísť k tebe. Stretnutia s tebou, ako mi o tom rozpráva tvoje evanjelium, boli stretnutiami, v ktorých sa dávali do pohybu životy ľudí.
V týchto stretnutiach prichádzali ľudia k tebe, boli to stretnutia, v ktorých si ty prichádzal k ľuďom. Ty si vstupoval do ich života. Ty si ich oslovoval a volala.
Jedno z takýchto stretnutí bolo pri Damasku. Vstúpil si do života človeka, akým bol Šavol. Toto stretnutie vyvolalo v ňom otázku: Kto si Pane?
A keď sa dozvedel, že si Ježiš Nazaretský, ktorého prenasleduje v tvojej Cirkvi, má už len jednu otázku: Čo chceš, Pane, aby som urobil?
Ježišu, ty chceš vstúpiť aj do môjho života. Aj so mnou sa chceš stretať práve preto, aby som mal život v plnosti, aby bola vo mne tvoja radosť, tvoj pokoj, tvoje zmýšľanie, tvoj duch, tvoja láska, tvoja ochota plniť Otcovu vôľu.
Pane Ježišu, prosím ťa, vstupuj do môjho života. Daruj mi milosť tak prežívať stretnutie s tebou, aby si celkom zaujal moju myseľ, moje srdce, moje zmysly, môjho ducha, moje zmýšľanie, správanie, moje vzťahy, moje rozhodovania sa, moje úmysly, slová, skutky.
Dobrý Ježišu, stretnutia s tebou menili ľudí. Aj zo Šavla, ktorý ťa prenasledoval, si si urobil vyvolenú nádobu – apoštola Pavla. Prosím ťa, nech aj moje stretnutia s tebou ma postupne pretvárajú na človeka, akého zo mňa chceš mať ty.
Dobrý Ježišu, apoštol Pavol po stretnutí s tebou má už iba jednu otázku: Pane, čo chceš, aby som urobil? Nevedie s tebou diskusiu, prijíma ťa za Pána svojho života. A ak si Pánom jeho života, potom ho nezaujíma nič iné ako uskutočňovať a robiť to, čo ty sám chceš.
Ježišu, buď Pánom aj môjho života. Aj ja chcem prichádzať k tebe a pýtať sa: Pane, čo chceš, aby som urobil?
Pane, ak ti kladiem túto otázku, znamená to, že som ti uveril, že v nikom inom niet záchrany môjho života, naplnenie a pravdivosť môjho života ako v tebe samom.
Ak sa pýtam: Pane, čo chceš, aby som urobil? – tým vyznávam, že ty si Pánom môjho života a že nikým iným si nechcem nechať určovať svoj život, aba tebou samým.
Pane, čo chceš, aby som urobil? – to je otázka, ktorou túžim poznať a plniť to, čo hovoríš ty. Takto vyznávam, že tvoje slová sú Duch a život. Tvoje slová sú pre mňa slovami večného života.
Pane, čo chceš, aby som urobil? Týmito slovami vyznávam, že ty si Cesta, Pravda a Život.
Dobrý Ježišu,
ako je to so mnou? Je vyslovenie tejto prosby a otázky – Pane, čo chceš, aby som urobil? – naozaj vyznaním mojej viery, mojej ochoty žiť životom podľa tvojho slova? Prosím ťa, nech stretnutia s tebou sú pre mňa posilou a povzbudením, aby som mohol aj ja povedať, že tvoja láska ma stále pobáda. Prosím ťa, nech ma stretnutie s tebou vedie k presvedčeniu, že nikoho iného nechcem poznať, iba teba, a to v najväčšej láske, v ktorej dávaš život za druhých. Chcem ťa poznať ako ukrižovaného.
Prosím ťa, nech ma stretnutia s tebou robia pokorným a pravdivým, aby som vyznával: Milosťou Božou som tým, čím som.
Prosím ťa, nech toto stretnutie s tebou posilní moju lásku k tebe, aby nejestvovalo nič, čo by ma dokázalo odlúčiť od teba.
Prosím ťa, dobrý Ježišu, nech ma stretnutie s tebou posilní, aby som mohol bojovať dobrý boj viery, aby som mohol byť verný, aby som si vieru v teba zachoval až do konca.

Prosím ťa, Ježišu, nech ma toto stretnutie s tebou uisťuje a utvrdzuje v presvedčení, že mi stačí tvoja milosť pre všetky chvíle mojich slabostí, že vo
šetkom môžem víťaziť pomocou teba, pretože ma miluješ, že všetko môžem v tebe, ktorý ma posilňuješ.
Prosím ťa, Ježišu, nech stretnutie s tebou ma stále pobáda byť v službe evanjelia a mať túžbu všetkým ľuďom zvestovať teba a tvoje evanjelium.
Prosím ťa, Ježišu, nech stretnutie s tebou posilňuje vo mne vnútorného človeka, aby som bol celkom zakorenený v tebe.
Prosím ťa, Ježišu, nech ma stretnutie s tebou vedie k tomu, aby som ti neprestajne vzdával vďaky, neprestajne sa radoval a neprestajne sa modlil.

Text adorácie je prebraný z knihy Modlitby pred eucharistickým Ježišom od P. Jozefa Šuppu, SJ a uverejnený s láskavým dovolením vydavateľstva Dobrá kniha www.dobrakniha.sk

 

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *