Pane, povedz iba slovo (Mt 8,8)

Dobrý Ježišu,
v evanjeliu o Tebe čítam, že Ti bolo ľúto zástupu a že všade, kade si chodil, si robil dobre… Uzdravoval si chorých, kriesil si mŕtvych, vyháňal zlých duchov, odpúšťal hriechy, vracal zrak i sluch… Prichádzam dnes k Tebe a vyhľadávam Ťa tak ako vojenský veliteľ, ktorý Ťa prosil o uzdravenie svojho sluhu.
Pane, chcel by som sa mu podobať v tom, že prosím za druhých. Aj v tom, že chcem prosiť s takou istou vierou, akú mal ten muž. Povedal: Pane, ja nie som hoden, aby si vošiel do môjho domu, ale povedz iba slovo. Lebo moji podriadení vždy urobia tak, ako im rozkážem.
A Ty si, Ježišu, pochválil vieru tohto muža. Ba viac, povedal si, že si takú vieru nenašiel v celom Izraeli.

Dobrý Ježišu,
dnes som plný túžby vysloviť svoju prosbu:
Pane, povedz, prosím, iba slovo
a bude uzdravená moja duša i moja viera
a bude uzdravený môj vzťah k Tebe
a bude uzdravený môj vzťah k druhým i k seba samému.
Pane, čo všetko je dnes choré
v nás samých,
v našich srdciach,
v našich túžbach,
v našich svedomiach,
v našich názoroch,
v našich slovách,
v našom konaní,
v našich postojoch,
v našom tele,
v našich vzťahoch,
v našich manželstvách,
v našich rodinách,
v našich spoločenstvách,
v našom dome,
v našom národe,
na našom kontinente,
v celom našom svete…?
Pane Ježišu, prosím Ťa, povedz iba slovo nad naším svetom.
Povedz svoje slovo nad svojou Cirkvou.
Povedz svoje slovo nad životom našich manželstiev a rodín.
Povedz svoje slovo  nad životom našich detí a mládeže.
Povedz svoje slovo nad životom robotníkov a zamestnancov.
Povedz svoje slovo nad životom Tebe zasvätených ľudí v kňazstve a v reholi i vo svete.
Povedz svoje slovo nad osamelými, opustenými, nešťastnými, chorými, nad nezamestnanými, chudobnými, väznenými, trpiacimi, umierajúcimi.
Povedz svoje slovo nad tými, čo sú nervózni, podráždení, zdeptaní, deprimovaní, nešťastní, sklamaní.
Povedz svoje slovo nad všetkými, čo žijú v neslobode.
Povedz svoje slovo nad staršími ľuďmi.
Povedz svoje slovo nad našou láskou, aby bola pravou a pravdivou.

Stačí jedno jediné slovo, Pane, a čo je zranené sa zahojí, čo choré sa uzdraví, čo slabé sa posilní, čo nečisté sa očistí, čo hriešne sa posvätí, čo mŕtve ožije.

Text adorácie je prebraný z knihy Modlitby pred eucharistickým Ježišom od P. Jozefa Šuppu, SJ a uverejnený s láskavým dovolením vydavateľstva Dobrá kniha www.dobrakniha.sk

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *