Pane, nie som hoden (Mt 8,8)

Dobrý Ježišu,
znova Ti ďakujem za milosť, akú mi dávaš tým, že si tu vo svätostánku. Neviem, či si dokážem vždy uvedomovať túto skutočnosť a či ju vždy využívam na to, aby som bol svojím životom čím viac podobný Tebe, aby sa môj život tiež stával prejavom lásky. Keď sa Ty, Ježišu, pozeráš na môj život, ako ho vnímaš? Čo mi Ty sám o ňom povieš? Nakoľko v ňom vidíš prejav lásky, a to lásky, ktorá nemyslí na seba, ale je láskou, ktorá dáva a chce dobro druhých?
Stotník z evanjelia Ťa prosil za svojho sluhu.
Za koho Ťa chcem prosiť ja?
Prosím Ťa za svojho priateľa, ktorý je už roky v bezvedomí.
Prosím Ťa za svoju sestru, ktorá je psychicky slabá.
Prosím Ťa za mladého muža, ktorý sa stal notorickým alkoholikom a nevie sa z toho dostať.
Prosím Ťa za kňazov a rehoľníkov, ktorí opustili cestu povolania.
Prosím Ťa za manželov, ktorí sa rozviedli.
Prosím Ťa za rodiny, v ktorých sú nemilované deti.
Prosím Ťa za ľudí, ktorí trpia a nik na nich nemyslí.
Prosím Ťa za ľudí nezamestnaných, za rodiny, ktoré sú ohrozené mnohorakými nebezpečenstvami.

Dobrý Ježišu,
stotník z evanjelia ma učí nielen láske, ktorá myslí na druhých a prosí za druhých, ale aj hlbokej úcte a dôvere v Teba a v Tvoje slovo.

Dobrý Ježišu,
chcem opakovať spolu so stotníkom a chcem vyznávať:
Pane, nie som hoden, aby si ma miloval láskou, akou ma miluješ.
Pane, nie som hoden, aby si sa mi daroval v dare svojho Tela a Krvi.
Pane, nie som hoden, aby si mi dával svoju neustálu živú prítomnosť v Eucharistii.
Pane, nie som hoden, aby si prichádzal ku mne.
Pane, nie som hoden toľkých dobrodení, ktoré mi denne dávaš.
Prosím Ťa, Ježišu, prijmi však aj moje vyznanie viery a dôvery. Prijmi moju prosbu o posilnenie mojej viery, viery v Tvoje slovo.
Aj ja chcem vyznať s vierou svoju prosbu:
Pane, povedz iba slovo a smutní budú potešení, slabí posilnení.
Pane, povedz iba slovo a chorí budú uzdravení.
Pane, povedz iba slovo a zmení sa smútok na radosť, choroba na uzdravenie, slabosť na silu, útlak na slobodu, nespravodlivosť na spravodlivosť, nepokoj na pokoj.
Pane, povedz iba slovo a i vo mne bude uzdravené to, čo je choré.
Pane, povedz iba slovo a bude posilnená moja viera.

Text adorácie je prebraný z knihy Modlitby pred eucharistickým Ježišom od P. Jozefa Šuppu, SJ a uverejnený s láskavým dovolením vydavateľstva Dobrá kniha www.dobrakniha.sk

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *