Svätý Patrik – mystik a divotvorca

Svätý Patrik je bezpochyby jedným z najväčších hrdinov – svätcov v dejinách Cirkvi. Ak úplne dáte bokom írske pivo a škriatkov z dúhy ako znaky osláv jeho sviatku, zistíte, že tento muž bol skutočne vysoko duchovným mužom, ktorému prúdila žilami Božia milosť.

Sv. Patrik vyháňa hadov z Írska. V ruke má trojlístok ako symbol Najsv. Trojice.

Narodil sa do katolíckej rodiny v rímskej provincii vo Veľkej Británii. Jeho otec bol katolíckym diakonom a miestnym rímskym vládcom, a jeho starý otec bol kňazom. No Patrik sám nebral svoju vieru príliš vážne. A prečo by koniec koncov aj mal? Mal veľmi pohodlný život a svetlú budúcnosť s nekonečnými možnosťami.
Keď však dosiahol vek 16 rokov, jeho život sa zmenil na nočnú moru. Bol násilne zajatý pirátmi. Vytrhnutý zo svojho rodiska, odvlečený do pohanského Írska, kde bol predaný do otroctva, uvrhnutý na dno ľudskosti.

Patrik bol ponížený a vydesený, trápený otázkami. Uvidím ešte niekedy svoju rodinu? Získam späť svoju slobodu? Zomriem v tejto podivnej a Bohom zabudnutej krajine? V tejto úplnej beznádeji, sa Patrik obrátil k jednej z mála vecí, ktorú doma zanechal: ku katolíckej viere, ktorej ho učili jeho rodičia. Pokúsil sa modliť, skutočne modliť, snáď po prvýkrát vo svojom živote. Jeho prácou pre pána, ktorému patril v otroctve, sa stalo pasenie oviec.  Jeho otrokár mu povolil, aby sa modlil a on to robil po celý deň. A modlitba priniesla obrovskú zmenu pre neho! Bol to zlom pre celý jeho život, ako neskôr vysvetlil v autobiografii: „Stále viac a viac som cítil Božiu lásku. Moja bázeň pred Bohom, môj rast vo viere, duch, ktorý sa vo mne prebúdzal… ako som sa počas nocí a dní modlil stovky modlitieb… Celý ten čas čo som zotrvával v lese, v horách, prebúdzal som sa pred svitaním, v snehu, v ľadovej zime, necítil som sa ani chorý, ani zlenivený, pretože teraz viem, že duša vo mne po celý čas horela.“

Raz v noci – po niekoľkých rokoch, ťažkej a špinavej práce, no duchovne čím ďalej bližšie k Bohu – mal mystický zážitok. Nadprirodzený hlas prehovoril k nemu: „Už čoskoro odídeš do svojej rodnej krajiny.“ Čo to znamenalo? Pri pohľade na svoju situáciu, určite nepomyslel na to, že by sa mu podarilo vrátiť domov. Ale počas ďalšej noci, počul znovu hlas: „Pozri, tvoja loď je pripravená.“ Loď? Bol 200 míľ od najbližšieho prístavu. No v dôvere uveril, že Boh ho bude viesť. Po šiestich rokoch otroctva sa rozhodol utiecť. Orientoval sa iba skrze vieru v Boha a nejako sa dostal do prístavu. A rovnako, ako mu bolo povedané, našiel loď, ktorá sa chystala odísť do Británie.

Žiaľ, loď sa dostala mimo kurz a pristáli vo vidieckej oblasti Británie. Po takmer mesiaci putovania peši, už nemali žiadne potraviny a takmer zomreli od hladu. Patrik sa neustále snažil, aby sa obrátili k Bohu, ale oni ho zbičovali. Patrik  premýšľal, prečo im jeho Boh nepomáha. Prosil ich, aby sa obrátili ku Kristovi. Keď sa mu napokon odovzdali, hneď potom, narazili na stádo diviakov.

Títo muži sa stali Patrikovi prví konvertiti z mnohých. Satan to však nemohol vystáť. Patrik napísal, že „v istý večer, keď som spal, satan ma napadol tak prudko, že si to budem pamätať tak dlho, kým budem na tomto svete, vo svojom tele.“ Na jednom mieste počas zápasu, spadol na neho obrovský balvan, privalil ho s neuveriteľnou silou. Hlasno volal o pomoc a v tom sa stalo niečo zvláštne: jasné svetlo zo slnka náhle padlo na neho, zatriaslo ním a on bol voľný. Patrik svoju zázračnú záchranu pripísal samotnému Kristovi. Nakoniec sa dostal domov. Ale Boh nemal v úmysle, nechať Patrika oddychovať príliš dlho. Mal ďalšie nadprirodzené videnie v noci, v ktorom počul, ako írsky národ plače a volá k nemu. „Prosíme ťa, svätý mládenec, aby si prišiel medzi nás.“ Ďalšiu noc nato dostal ďalšiu správu: „Ten, kto dal svoj život za teba, on je Ten, ktorý hovorí v tebe.“ Napriek tomu, čo prežil, Boh ho znova povoláva do krajiny jeho otrokárov.

Úplne sa oddal štúdiu viery a čoskoro bol vysvätený za diakona, potom za kňaza a nakoniec za biskupa. Poslušný Božiemu volaniu vydal sa do Írska.

A takto začali zázraky – veľa zázrakov.

Ihneď po vylodení v Írsku, stretáva keltského kráľa. Pokúšal sa Patrika zabiť, po tom, čo zistil, že prišiel kázať kresťanské evanjelium. Zdvihol ho na svojich ramenách, aby ho udrel, ale nemohol ich zložiť. Jeho ramená sa zázračne prestali hýbať. Po tom, čo sa vo svojom vnútri rozhodol, že mu neublíži, jeho ramená sa opäť uvoľnili.

Jedna biografia hovorí, že Patrik vyliečil obrovské množstvo ľudí, ba dokonca kriesil ľudí z mŕtvych.

V mene Najsvätejšej Trojice uzdravoval slepých, chromých, hluchých, ochrnutých, pomätených, malomocných, ľudí s epilepsiou a všetkých, ktorí boli chorí akýmkoľvek spôsobom. Tieto dobré skutky vykonával každý deň. 33 mŕtvych mužov (niektorí pochovaní niekoľko rokov) vzkriesil tento veľký oživovateľ z mŕtvych.

Tá istá biografia opisuje patovú situáciu medzi Patrikom a keltským kráľom. Miestny panovník vyhlásil, že nikto nebude páliť svätý oheň v predvečer Veľkej noci. Nasledujúc liturgické zvyky porušil Patrik kráľovo nariadenie a zapálil svätý veľkonočný oheň. Zúrivý panovník poslal 27 vozov s vojakmi, aby ho zatkli. Patrik, keď videl prichádzať vojakov, s pokojom prehlásil: „Nech Boh príde rozptýliť svojich nepriateľov a nech tí, ktorí ho nenávidia, zmiznú spred jeho tváre.“ Keď bol kráľ na dohľad, zrazu uvidel, že všetci vojaci popadali na zem. Kráľ, ohromený Patrikovou silou, padol na zem dolu tvárou pred ním. Na druhý deň konvertoval tento kráľ na kresťanstvo.

Toto je len časť z tisícky zázrakov, ktoré sa pripisujú tomuto svätcovi a ktoré pomáhajú vysvetliť obrovský zázrak, ktorý Boh učinil cez neho – jeho ohromujúci evanjelizačný úspech. Niektoré zdroje odhadujú, že založil viac než 300 kostolov a osobne pokrstil 120 000 ľudí.

Chvála Pánovi! Na konci jeho života bola kresťanská viera v Írsku pevne ustanovená – a trvá dodnes.

Ak by sme mali vieru a úplne sa oddali Bohu, predstavte si, čo by Boh spravil vo vašich životoch!

Svätý Patrik, oroduj za nás!

Patrikova modlitba o ochranu z roku 433 TU

 

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *