Pane, Pane (Mt 7,21)

Dobrý Ježišu,
pozdravujem Ťa a klaniam sa Ti. Tebe, ktorý si stále s nami a ktorý nás sprevádzaš svojou tichou a milujúcou prítomnosťou v Eucharistii. Tebe, pred ktorým si kľakám a túžim vyznať spolu s apoštolom Tomášom: Pán môj a Boh môj!
Tebe, Ježišu, sa chcem klaňať a uctiť si Ťa v duchu a v pravde a tak sa zaradiť k zástupu Tvojich pravých ctiteľov. Tebe túžim prejavovať svoju lásku nie slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou.
Som rád, že aj uprostred svojich povinností, práce, starostí a únavy, mám čas pobudnúť v tichu Tvojej prítomnosti, započúvať sa v tichu do Tvojho evanjelia a modliť sa Tvojím slovom.

            Dobrý Ježišu,
Toľkokrát Ťa oslovujem: Pane, Pane. Dnes sa chcem zastaviť pri slovách, ktorými ma učíš, že nie každý, kto Ti hovorí Pane, Pane, vojde do Tvojho kráľovstva, ale iba ten, kto plní Tvoju vôľu. Ba povedal si ešte viac. Povedal si slová, ktoré ma môžu udiviť: Prídu mnohí a budú hovoriť: „Či sme neprorokovali v Tvojom mene, či sme nevyháňali zlých duchov, či sme nerobili zázraky? A Ty povieš: Nikdy som vás nepoznal. Odíďte, páchatelia neprávosti.
Až teraz si, Ježišu, uvedomujem, že ani prorokovať v Tvojom mene, ani vyháňať zlých duchov, ani robiť zázraky, nemusí byť plnením Tvojej vôle.
Svoju vôľu spájaš s počúvaním a so zachovávaním Tvojho slova, Tvojho prikázania. Každý, kto počúva Tvoje slová a zachováva ich, je múdrym človekom, nie hlúpym, je šťastným, blaženým človekom, je Tvojou matkou, bratom a sestrou, je človekom, ktorého Ty i Tvoj Otec budete milovať, prídete k nemu a budete uňho prebývať.
Pane, oslovujem Ťa týmto slovom a prosím: Pomôž mi počúvať Tvoj hlas, pomôž mi počúvať Tvoje slová, pomôž mi zachovávať ich, utvárať jednotu medzi Tvojím slovom, Tvojou vôľou a mojím každodenným životom.
Pane, pomôž mi veriť a dôverovať Ti a nezabúdať, že aj moja viera vzniká z počutia.
Pane, v pokore prosím, nech je moje srdce vždy blízko Teba, ak Ťa oslovujem menom Pane. Pane Ježiu, prosím, urob moje srdce tichým a pokorným, aby som Ťa mohol chváliť. Urob moje srdce ochotným vždy chcieť poznať a plniť Tvoju vôľu. Urob moje srdce poníženým, aby neprišlo o milosť, ktorú dávaš tým, čo majú pokorné srdce.
Pane, ochráň ma pred tým, aby som Tvoje meno vyslovoval bez bázne a bez viery.
Pane, daruj mi svojho Ducha, lebo len tak môžem vysloviť Tvoje meno.
Pane, zmiluj sa nado mnou, aby som Tvoje meno vyslovoval s láskou a najmä viac svojimi skutkami ako slovami.

Pane, pomôž mi poznať a plniť Tvoju vôľu.

Text adorácie je prebraný z knihy Modlitby pred eucharistickým Ježišom od P. Jozefa Šuppu, SJ a uverejnený s láskavým dovolením vydavateľstva Dobrá kniha www.dobrakniha.sk

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *