Pane, daj, aby som počul (Lk 9, 35)

Dobrý Ježišu,
Túžim byť v túto chvíľu tu pred tebou vo svätostánku a túžim ťa vnímať s dôverou, že tvoja túžba stretnúť sa so mnou je oveľa väčšia ako moja. Verím, že ty sám mi vychádzaš v ústrety a svojím Svätým Duchom ma upriamuješ k sebe. Prichádzam k tebe s dôverou v tvoje slová: Poďte ku mne všetci…
Zaznieva ku mne tvoja výzva: Toto je môj milovaný Syn, počúvajte ho. Pripomínam si tvoje slová, Ježišu: Dávajte pozor na to, ako počúvate,i na tie, keď hovoríš: Šťastní sú tí, čo počúvajú moje slová a zachovávajú ich.
Myslím na hluchonemého, ktorý prišiel k tebe a prosil: Pane, daj, aby som počul.
Pane, povzbudený tým, že hluchým vraciaš sluch a všetkým robíš dobre, pokorne a s dôverou prosím: Ježišu, daj, aby som počul.
Daj, prosím, aby som predovšetkým počul a počúval teba. Pomôž mi, Ježišu, aby som nezabúdal, že počúvať tvojho nebeského Otca je tvojím prvým prikázaním, ktoré mi dávaš: Prvé je toto: Počuj… milovať budeš.
Učíš ma, že podmienkou mojej lásky k tebe a k druhým i k sebe samému je počúvať ťa – skusovať, ako ma miluješ.
Dobrý Ježišu,
I teraz ťa túžim počúvať, túžim ťa počuť, čo mi ty sám povieš. Preto sa pýtam: Ježišu, čo mi chceš teraz povedať do môjho života?
Hovoríš mi:
Počúvať ma je skutočne veľmi dôležité. Ba môžem ti povedať, a ty si o tom už zaiste počul, že nešťastie už prvého človeka začalo práve tým, že ma odmietol počúvať, a tak odmietol byť sám sebou. Počúvať ma je jediná cesta k tomu, aby si porozumel sám sebe, svojmu životu, svojmu šťastiu, môjmu plánu s tebou. Počúvať ma je jediná cesta ku skutočnej múdrosti.
Môj Ježišu,
Ako je to so mnou? Naozaj ťa túžim počuť a počúvať? Alebo sa bojím ako tvoji apoštoli na vrchu Tábor, že keď počuli hlas tvojho Otca, padli na zem a báli sa? Ty si sa ich vtedy dotkol a povedal si im: Nebojte sa, vstaňte! Posilňuj a povzbudzuj aj mňa. Dotkni sa ma a povedz mi, aby som aj ja vstal. Vstal a počúval ťa.
Ty vieš, Pane, čo všetko denne počujem a počúvam. Aj zo svojho vnútra, a nehovorím, čo všetko ku mne dolieha zvonka! Na to, aby som počul mnohé hlasy, či zvnútra, alebo zvonka, sa nemusím vôbec namáhať a usilovať. Chcem však aj uprostred všetkých iných hlasov počuť a počúvať teba.
Daruj mi, Ježišu, milosť počúvať ťa a počuť ťa vždy aj uprostred akéhokoľvek hluku môjho života.
Daruj mi milosť počúvať ťa
v hĺbke svojho srdca,
v tvojom každodennom slove, ktoré zaznieva z liturgie,
v modlitbe, ktorú sa deň čo deň modlím,
v slovách mojich blížnych, s ktorými žijem i ktorým slúžim,
v slovách všetkých, ktorých mi denne posielaš,
v hlase svojho svedomia,
v hlase chudobných a biednych,
v hlase ticha i hluku dnešného sveta,
v hlase tvojej Cirkvi,
v hlase tých, ktorí mi slúžia ako moji predstavení,
v hlase nadriadených v zamestnaní či v práci,
v hlase mojich rodičov i detí,
v hlase mojich súrodencov, príbuzných a priateľov,
v hlase tých, ktorí mlčia,
v hlase tých, ktorí kričia,
v hlase zabudnutých, odstrčených, odmietnutých, nemilovaných,
v hlase prenasledovaných a zaznávaných,
v hlase trpiacich a umierajúcich…

Text adorácie je prebraný z knihy Modlitby pred eucharistickým Ježišom od P. Jozefa Šuppu, SJ a uverejnený s láskavým dovolením vydavateľstva Dobrá kniha www.dobrakniha.sk

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *