Pane, pôjdem za Tebou, ale… (Lk 9,61)

Dobrý Ježišu,
keď prichádzam k Tebe, uvedomujem si svoje skúsenosti a zážitky a rozličné vnútorné i vonkajšie rozpoloženie. Prichádzam raz so srdcom pokorným a radostným, inokedy so srdcom smutným a nepokojným. Raz s veľkými túžbami a očakávaniami, inokedy so sklamaním a znechutením… Ježišu, Ty vieš najlepšie, aký a s čím prichádzam dnes k Tebe. Čo dnes nachádzaš v mojom srdci, v mojej duši?
Predovšetkým sa Ti chcem najprv poďakovať za to, že si tu, i za to, že môžem k Tebe prichádzať po Tvoju lásku, rozprávať sa s Tebou, počúvať Ťa. Vo sviatosti Eucharistie zostávaš stále ten  istý – ako Pán, ako Boh, ako človek… ako ten, ktorý sa ani dnes neprestáva obracať na nás, pozývať nás a volať: Poď za mnou! Ty poď za mnou!
Ježišu, ako sa cítim pri tejto výzve? Vnímam, že sa niečo vo mne deje? Čo mi prichádza ako prvé na myseľ, keď zachytávam Tvoj pohľad a volajúci hlas: Poď za mnou!? Preniká ma radosť, strach, znepokojenie? Cítim vďačnosť? Cítim sa obdarovaný Tvojou výzvou nasledovať Ťa? Ďakujem Ti za to, že si oslovil aj mňa? Alebo sa tomu neteším a radšej by som bol, keby si ma neoslovil? Cítim v tom, že ma voláš, ťarchu, niečo, čo ma robí neslobodným, čo nie je pre mňa?
Ježišu, prežil som však už vôbec hlboké a osobné stretnutie s Tebou? Nie je to so mnou tak, že Ťa iba formálne nasledujem? Kráčam za Tebou len tak, lebo ma tak naučili, bez toho, že by som sa s Tebou skutočne stretol? Možno Ťa nasledujem len preto, že tak robia druhí, že to patrí k rodinnej či spoločenskej tradícii…?
Ježišu, cez toto Božie slovo a modlitbu dávaš mi príležitosť pravdivo nazrieť do svojho vnútra a skontrolovať, ako je to s mojím nasledovaním Ťa. Chcem nanovo prežiť chvíľu z evanjelia, keď oslovuješ ľudí a teraz oslovuješ konkrétne i mňa. Hovoríš mi: Poď za mnou! Čo prežívam teraz a na čo myslím pri týchto Tvojich slovách?
Dobrý Ježišu, ďakujem Ti za túto chvíľu. Tak veľa v nej objavujem. Môžem si uvedomiť, že ma povolávaš, aby som Ťa nasledoval. Dávaš mi povolanie, čo znamená, že je tu niekto, kto ma osobne volá, a že si to Ty. Objavujem, že byť kresťanom znamená byť povolaným Tebou a byť povolaný ísť za Tebou.
Ako však, Ježišu, môžem byť povolaný, ak som sa s Tebou ešte osobne nestretol? Ako môžem vedieť, k čomu ma voláš, ak som Ťa ešte nepočul ani nevidel? A ako môže byť živé a naplnené moje povolanie nasledovať Ťa, ak by som sa s Tebou stále nestretal, nevyhľadával Ťa alebo ak by som nebol vnímavý na to, že som Tvoj? Oslovuje ma, Ježišu, i to, že mi jasne hovoríš, v čom spočíva moje kresťanské povolanie – mám ísť za Tebou!
Môžem si, Ježišu, povedať, že Ťa vo svojom živote nasledujem? Môžem povedať, že idem za Tebou? Svedčia o tom moje myšlienky, moje slová, moje postoje, moje správanie, moje zmýšľanie, moje túžby…?
Alebo je to so mnou tak, ako s človekom z evanjelia, s ktorým opakujem: Pane, pôjdem za Tebou, ale…
Čo je tým mojím „ale“? Nie je v tom moja polovičatosť, ak áno, v čom sa prejavuje?
Čím a ako podmieňujem moje nasledovanie? A prečo si vôbec kladiem podmienky? Ako Ti odpoviem teraz?
Pane, pôjdem za Tebou, ale neviem, čo všetko budeš odo mňa žiadať.
Pane, pôjdem za Tebou, ale bojím sa, či to zvládnem.
Pane, pôjdem za Tebou, ale bojím sa, že budeš žiadať stále viac.
Pane, pôjdem za Tebou, ale cítim sa slabý, bojím sa, že Ťa sklamem.
Pane, pôjdem za Tebou, ale neviem, čo povedia druhí.
Pane, pôjdem za Tebou, ale mám už svoje plány, chcem toľké veci dokončiť, iné začať.
Pane, pôjdem za Tebou, ale narážam na vnútorné zábrany, ktoré ani sám neviem pomenovať.
Pane, pôjdem za Tebou, ale je predo mnou mnoho problémov…
Dobrý Ježišu, prichádam k Tebe a prosím Ťa o silu, o dar uveriť v Tvoje slová, v Tvoju lásku, uveriť jednoducho v Teba i uveriť Tebe.
Ježišu, prosím, daruj mi svojho Svätého Ducha, aby ma viedol k sebe, aby ma uschopňoval byť jednoznačným v láske k Tebe a v nasledovaní Teba. Daruj mi milosť, aby som sa Ti dokázal bezvýhradne darovať a v pokornej dôvere prekonávať každé „ale“, ktoré sa mi vynorí pri Tvojom volaní ísť za Tebou a nasledovať Ťa.

Text adorácie je prebraný z knihy Modlitby pred eucharistickým Ježišom od P. Jozefa Šuppu, SJ a uverejnený s láskavým dovolením vydavateľstva Dobrá kniha www.dobrakniha.sk
Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *