Svedectvá „Ježišovej sekretárky“, ktoré majú zmeniť svet

Poznáte rodičov, ktorým nezáleží na osude a šťastí svojich detí? Ak áno, ide len o poľutovania hodnú výnimku, nie o väčšinu z nich.  Nebeský Otec i Matka Mária majú obrovskú túžbu, aby sme my – Božie deti – boli šťastné; no nielen krátkodobo, dočasne, ale navždy.

„Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá váš Otec, ktorý je na nebesiach, dobré veci tým, čo ho prosia“ (Mt 7,12).

Cez rôzne zjavenia, znamenia i mystické videnia nás chce Boh i Panna Mária usmerňovať a napomínať. Sú to usmernenia starostlivých rodičov, ktorí vidia, že ich deti vybočili z cesty a nenapredujú správnym smerom.

V kresťanských dejinách žilo množstvo Božích poslov, prostredníctvom ktorých sa nám Boh prihováral  a zanechával odkaz pre svoje deti, napr. cez mystické zjavenia sv. Brigity Švédskej, sv. Kataríny Sienskej, bl. Anny Kataríny Emmerichovej, sv. sestry Faustíny a mnohých ďalších, ktorých si Boh vybral, aby sa stali spojítkom medzi nebom a zemou.

Aj dnešná doba má Božích vyvolencov a spojencov, no paradox je, že hoci žijú v našej súčasnosti, často o nich vôbec nevieme. Boh sa prihovára ľuďom aj osobitným, mimoriadnym spôsobom  cez súkromné zjavenia. Hoci viera v tieto zjavenia nie je podmienkou spásy, môžu nám byť veľmi nápomocné na našej duchovnej ceste.

Niečo výnimočné zažila Dr. Gloria Polo, zubná lekárka z Kolumbie. V roku 1995 po zásahu bleskom sa ocitla pred Bohom – na Božom súde. Ako „dobrú katolíčku“ ju veľmi prekvapil priebeh jej posledného zúčtovania. Boh ju súdil podľa Desatora a po prejdení každého prikázania sa jazýček váh spravodlivosti stále viac nakláňal k peklu. Jej obraňujúce argumenty nemali takú váhu ako argumenty v jej neprospech. Prosila o odpustenie, o druhú šancu na zmenu. Boh je povedal: „Vrátiš sa na zem, dostaneš svoju druhú šancu. Môžeš sa vrátiť vďaka modlitbám množstva ľudí, ktorí nie sú tvojej krvi. Toľko úplne cudzích ľudí horko plakalo, modlili sa ku mne so zlomeným srdcom, dvíhali ku mne svoje srdcia s citom najväčšej lásky a náklonnosti voči tebe. Pôjdeš späť, ale to, čo si prežila nebudeš rozprávať tisíckrát, ale tisíc tisíckrát. Budú ľudia, ktorí sa nezmenia, aj keď budú počuť tvoj príbeh. Takéto osoby potom budú súdené podľa ešte prísnejších meradiel.“

Gloria sa prebrala z kómy, jej spálené telo bolo zázračne uzdravené. Za svoju druhú šancu je nesmierne vďačná! Poslanie, ktorým ju Boh poveril – rozprávať svoj príbeh o poslednom súde, neúnavne šíri medzi ľuďmi, aby pomohla zachrániť čo najviac duší pred večným zatratením.

Nie každý dostane príležitosť na reparát svojho života. Máme však možnosť poznať, ako nás chce Boh cez zážitok Glorie Polo napomenúť a usmerniť; aby naša duša po vyrieknutí rozsudku nebola zdesená, ale šťastná.

Gloria Polo: Stála som pri bráne neba a pekla

 

 

Catalina Rivas je obyčajnou ženou v domácnosti, žijúcou v Cochabambe v Bolívií. Narodila sa  25.11.1944  a nemá ani stredoškolské, ani teologické vzdelanie. No napriek tomu od roku 1993 prijíma od Pána Ježiša a Panny Márie posolstvá plné lásky a milosrdenstva s jediným cieľom – odovzdávať ich svetu. Najhlbšie teologické pravdy sú vyjadrené s obdivuhodnou jednoduchosťou. Ježiš ju nazýva „svojou sekretárkou“, pretože jej úlohou je zapisovať, čo On diktuje. Všetky jej zápisky majú Imprimatur arcibiskupa Mons. R.F.Apazu, ktorý uviedol: „Schvaľujem tlač a šírenie zápiskov Cataliny Rivas a doporučujem ich ako texty pre rozjímanie a duchovnú orientáciu, aby získali veľa plodov pre Pána, ktorý nás volá, aby sme sa usilovali o spásu duší a ukázali im, že on je Boh živý a pravý, plný lásky a milosrdenstva.“

Boh pravdivosť slov, ktoré mystička Catalina Rivas na základe svojich videní zapísala, potvrdzuje stigmami, ktoré sa od roku 1994 objavujú na jej tele vždy na Veľký piatok. Lekári boli svedkami jej utrpenia a aj zatvorenia rán hneď  na druhý deň,  medicínsky nevysvetliteľným spôsobom.

V brožúrke Prežívaj svätú omšu nám Catalina prostredníctvom svojho videnia odkrýva poznanie o tom, čo sa odohráva počas svätej omše, aké je nesmierne dôležité byť na svätej omši účastný nielen telom, ale prežívať ju srdcom.

Na začiatku jednej svätej omše Matka Božia prehovorila ku Cataline takto: „Dnes je deň, kedy dostaneš poznanie a chcem, aby si dávala dobrý pozor, pretože to, čoho budeš dnes svedkom, všetko, čo dnes zažiješ, musíš oznámiť ľudstvu.“

Po prečítaní a prijatí Catalininho svedectva o svätej omši, nie je možné zostať rovnaký. Naliehavosť a smútok, ktorý cítiť z Ježišových a Máriiných slov, keď hovoria o ľudskej ľahostajnosti, vlažnosti a neúcte človeka voči Bohu, prítomného v Najsvätejšej Oltárnej Sviatosti, musí dať do pozoru každého kresťana! A to nielen osobnou zmenou v prežívaní svätej omše, ale aj šírením tohto svedectva, aby ľudstvo viac neurážalo Boha nedôstojným správaním a znevažovaním Eucharistie.

Catalina Rivas: Prežívaj svätú omšu

 

 

Božia prozreteľnosť je názov brožúrky, v ktorej je zachytené svedectvo Cataliny Rivas o sviatosti zmierenia a pomazaní chorých. Ak pri čítaní budeme spolu s Catalinou  prežívať posledné dni a chvíle pozemského života jej matky, ktoré boli priam preplnené bolesťou a modlitbami, získame úplne iný pohľad na smrť, bolesť a zármutok.

Boh dal Cataline milosť byť pri umierajúcej mame; spoznať obrovskú uzdravujúcu moc sviatosti zmierenia, modliť sa s ňou a nakoniec vidieť a zažiť ako „nebeský peletón“  spolu s Máriou prichádza na zem, aby vzali jej matku do nebeského raja.

Žiaden smútok nemôže byť väčší ako radosť z vedomia, že milovaný človek dosiahol svoj cieľ – večný život.

Catalina Rivas: Božia prozreteľnosť

 

 

„Keby ste vedeli, ako veľmi vás milujem, plakali by ste od radosti.“ To sú slová Panny Márie, ktoré odkázala ľudstvu pri zjavení v Medžugorií a ktorými nás uisťuje o svojej nekonečnej láske k nám.  Aj Boh nás neskutočne miluje a na každom človeku mu záleží, akoby bol jeden-jediný na svete. Rozmanitými spôsobmi nám dáva najavo svoju náklonnosť a túžbu, aby bol každý človek spasený.  No zároveň sv. Pavol v liste Galaťanom píše: „Nemýľte sa! Boh sa vysmievať nedá. Čo si človek zaseje, to bude aj žať“ (Gal 6,7).

Viac kresťanských kníh nájdete na Zachej.sk.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *