Novéna ku sv. Terézii z Ávily

Novéna ku sv. Terézii z Ávily

Touto krátkou novénou prosíme Pána, v spojení so sv. Teréziou Ježišovou, – tak pre seba, ako aj pre druhých – o dar poznania skutočnej Božej tváre a o obrátenie, ale aj o ochotu bezvýhradne sa ponúknuť do služby Božiemu kráľovstvu. Terézia nám k tomu ponúka krátke texty svojich vlastných modlitieb a určite aj svoj príhovor. Novénu sa môžeme modliť ako prípravu na sviatok sv. Terézie z Ávily, teda od 7. do 15. októbra, alebo v ktorékoľvek iné dni, s ohľadom na tematické zameranie novény.

Prvý deň: Božia starostlivosť a vedenie

Ach, môj Bože,
ako vieš ukazovať, že si Všemohúci!
Nie, nie je treba hľadať dôvody,
aby sme sa presvedčili o tom, čo chceš!
Napriek všetkým ľudským dôvodom jasne ukazuješ,
že je možné všetko
a že Ťa stačí úprimne milovať a opustiť všetko pre Teba,
aby bola potom pre človeka jednoduchá akákoľvek vec.
Naozaj je treba povedať,
že len predstieraš, že nám robíš zákon ťažkým,
pretože ja ho takým nevidím,
ani neviem, aká úzka je cesta, ktorá vedie k Tebe.
Nie je to úzka cesta, ale kráľovská cesta;
kto sa na ňu vydá, kráča po nej bezpečne…
Kto na nej naozaj miluje, Dobro moje,
bezpečne ide po širokej a kráľovskej ceste, ďaleko od priepastí.
A ak zakopne, ponáhľaš sa mu podať ruku;
ak nepatrí jeho srdce svetu, ale Tebe,
nedokáže ho pokaziť, nehovorím jeden pád, ale ani mnoho,
pretože kráča údolím pokory. (Život 35, 13-14)

Pane, zmiluj sa!
Sv. Terézia Ježišova, oroduj za nás!

Druhý deň: Božia vernosť

Neviem, ako môže človek tak veľmi túžiť po živote,
keď je všetko také neisté.
Ach, Pane, zdalo sa mi nemožné, že by som Ťa úplne opustila.
Ale pretože som Ťa toľkokrát opustila, nemôžem sa zbaviť obáv;
veď dobre viem, že stačievalo, aby si sa len trochu vzdialil
a ja som sa hneď váľala po zemi.
Ale buď naveky velebený, pretože pokým som Ťa ja opúšťala,
Ty si ma nikdy nenechal bez pomoci,
hneď si mi podával ruku, aby som vstala.
A ja som ju často odstrkávala, namiesto toho, aby som ju prijala;
nechcela som počuť, že Tvoj hlas ma znovu volá… (Život 6, 9)

Pane, zmiluj sa!
Sv. Terézia Ježišova, oroduj za nás!

Tretí deň: Boh, ktorý vyslobodzuje

Vidíme, Pane, ako často nás zachraňuješ z nebezpečenstiev,
do ktorých sa sami vrháme – a naviac ešte proti Tebe.
Ako by sme mohli veriť, že nás nezachrániš,
keď nechceme nič iné – len sa Ti páčiť a v Tebe sa radovať?
Tomu neuverím! (Kniha o zakladaní 4,4)

Pane, zmiluj sa!
Sv. Terézia Ježišova, oroduj za nás!

Štvrtý deň: Moja rozorvanosť

Bože môj,
kedy budem môcť vidieť svoju dušu,
ako je úplne zamestnaná Tvojou chválou?
Pane, viacej už nedopúšťaj,
aby sa moja duša rozpadla na kusy
a aby si každý išiel svojou cestou. (Život 30, 16)

Pane, zmiluj sa!
Sv. Terézia Ježišova, oroduj za nás!

Piaty deň: Boh, ktorý „trestá“

Pán mojej duše,
ako mám velebiť priazeň, ktorú si mi… prejavoval?
Čím viac som Ťa urážala,
tým viac si ma pripravoval bolestnou skrúšenosťou
na prijatie ďalších milostí a priazne.
A to bol najlepšie vybraný, ale aj najťažší trest,
aký si mohol na mňa zoslať,
pretože si vedel, Kráľ môj,
že práve to ma najviac mučilo.
Áno, trestal si moje hriechy nadmierou svojich darov! (Život 7, 19)

Pane, zmiluj sa!
Sv. Terézia Ježišova, oroduj za nás!

Šiesty deň: Boh, ktorý vyvyšuje

Buď velebený, Pane môj,
že si načerpal pre svoj stôl takú priezračnú vodu
z takej odpornej kaluže, ako som ja!
Buď požehnaná, anjelská Slasť,
že chceš tak vyvyšovať úbohého červa. (Život 19, 2)

Pane, zmiluj sa!
Sv. Terézia Ježišova, oroduj za nás!

Siedmy deň: Ponúknutie sa slúžiť

Ježišu, Ty Dobro všetkých dobier,
posilňuj moju dušu a zaobchádzaj s ňou tak,
aby… aj ona vedela konať niečo dobré;
veď neexistuje človek, ktorý by vždy len prijímal,
a nikdy by nič neplatil.
Nech to stojí čokoľvek, nedopusť, Pane,
aby som Ti išla v ústrety s prázdnymi rukami,
veď odmena bude zodpovedať skutkom!
Hľa, Tebe patrí môj život, moja česť, moja vôľa!
Dala som Ti všetko,
zaobchádzaj so mnou ako chceš! (Život 21, 5)

Pane, zmiluj sa!
Sv. Terézia Ježišova, oroduj za nás!

Osmy deň: Tí, s ktorými som v kontakte

Buď večne velebený, Bože môj,
nech Ťa vždy chvália všetky stvorenia!
Toto sväté a nebeské blúznenie ma uchvacuje aj teraz,
keď píšem, Kráľ môj,
ale len pre Tvoju dobrotu a milosrdenstvo,
lebo vo mne niet najmenšej zásluhy.
A preto mi udeľ,
aby boli opojení Tvojou láskou (aj všetci) tí,
s ktorými som v kontakte… (Život 16, 4)

Pane, zmiluj sa!
Sv. Terézia Ježišova, oroduj za nás!

Deviaty deň: Ti, ktorí sú doteraz ďaleko

Stvoriteľ môj,
nechápem, prečo celý svet nebeží k Tvojim nohám,
aby s Tebou nadviazal toto úchvatné priateľstvo.
Keby sa k Tebe priblížili, dobrými by sa stali aj zlí ľudia…
len keby Ti dovolili byť s nimi pár hodín denne,
napriek tomu, že ich duch je zmietaný tisíckami starostí
a svetských myšlienok, ako môj. (Život 8, 6)

Pane, zmiluj sa!
Sv. Terézia Ježišova, oroduj za nás!

Vojtěch Kodet, O.Carm,
Zdroj: tu

peter_paul_rubens_138

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *