Život Cirkvi vo svete 22/2018

Obsah

Rada KBS o ochrane nenarodených

Arcibiskup Schick: „Božie Telo je liek na prázdne duše“

Kardinál Müller: Ideológia gender je „nové náboženstvo“

Dánsko zakazuje nosenie burky

Arcibiskup Hoser – mimoriadny delegát pre Medžugorie

Francúzsko: Najstarší strom skrýva dve kaplnky

EÚ nalieha na dohodu o azylovom systéme

Nemecko: Ostrá kritika kresťansko-moslimského dialógu

Protest proti kódexu pre personál v Biblickej spoločnosti

Akcia „Jesus in the City“ pozýva mládež k misiám

Nemecký návrh intercommunio zasahuje podstatu Cirkvi

Arcibiskup: Dohoda nemeckých biskupov nezmení náuku

Kardinál: O prijímanie sa nemožno deliť ako o pivo či koláč

Käßmannová pochybuje o ochote pápeža k reformám

Prefekt Ladaría: Kňazská vysviacka žien? Nemožné!

Má budúci kardinál ženu a deti?

„Štát nie je moderný, keď schvaľuje potrat“

Írske referendum a politika Google!

Strach pred islamizáciou je pochopiteľný

Nemecko: Šialenstvo ochrany dát (aj v cirkvi) …

USA: Tri organizácie žalujú proti Desatoru

Stalin chcel nadviazať vzťahy so Svätým stolcom

Zdá sa byť všetko márne a predsa musíme bojovať ďalej!

Írski biskupi zhrození z výsledku referenda

Vatikán: Arcibiskup ľutuje hlasovanie o potrate v Írsku

Írsko: Veľká väčšina za legalizáciu potratu

Berlínsky primátor chváli politickú angažovanosť pápeža

Pápež: Kresťania na Západe často ako stroskotanci

Mons. G. Becciu nový prefekt Kongregácie pre kauzy svätých

Kardinál Müller: O celibáte a teológii oslobodenia

Kanadský arcibiskup: Pro-potratový atest je šikanovanie vlády

Bulharský premiér: Pápež chce ísť na Balkán

Priblížil sa koniec všetkého. Preto buďte rozumní a bdejte na modlitbách. A predovšetkým majte vytrvalú lásku jedni k druhým, lebo láska zakrýva množstvo hriechov. … Keď niekto hovorí, tak len ako Božie slovo; keď niekto slúži, tak len z moci, ktorú uštedruje Boh, aby bol vo všetkom oslávený Boh skrze Ježiša Krista. Jemu sláva a vláda na veky vekov. Amen.
Milovaní, nečudujte sa, keď ste v ohni skúšok, ktoré na vás prišli, akoby sa vám prihodilo niečo nezvyčajné! Radujte sa, keď máte účasť na Kristových utrpeniach, aby ste sa radovali a plesali aj vtedy, keď sa zjaví jeho sláva. (1 Pt 4, 7-13)

* * * * * * *

Rada KBS o ochrane nenarodených

Bratislava, 29.5.2018 (TK KBS) 022 309 – Rada KBS pre rodinu vydala v utorok 29. mája stanovisko k predkladaniu zákona o ochrane nenarodeného dieťaťa. Stanovisko uverejňujeme v plnom znení:
„Rada KBS pre rodinu podporuje každý návrh zákona, ktorý skvalitňuje zákonnú ochranu nenarodeného dieťaťa oproti jestvujúcemu zákonu.
Každá ľudská bytosť má právo na to, aby sa absolútne rešpektovalo jej základné právo na život od počatia po prirodzenú smrť. Poslaním Cirkvi je toto prirodzené právo človeka na život chrániť a podporovať zákony, ktoré toto právo uplatňujú.
Rada KBS pre rodinu podporí každé zdokonalenie takéhoto zákona bez ohľadu na to, kto zákon predkladá, pretože morálnou i spoločenskou prioritou je ochrana života a dôstojnosti človeka od počatia po prirodzenú smrť.“
Mons. Milan Chautur, CSsR
Predseda Rady KBS pre rodinu

Procesia na Božie Telo v Bambergu

Arcibiskup Schick: „Božie Telo je liek na prázdne duše“

Bamberg, 31.5.2018 (kath.net/peb) 022 308 – Arcibiskup Ludwig Schick označil tradičnú procesiu na slávnosť Božieho Tela ako liek na prázdne duše a liečivý prostriedok proti „mestu bez Boha“ a povedal:
„Na slávnosť Božieho Tela nesieme Ježiša cez naše mestá a dediny, aby boli miestami s Bohom, kde vládne Božie kráľovstvo a kde všetko riadi Boh. Oslávme Božie Telo a Krv, vďační za dar Ježiša Krista v Eucharistii – za tento dar pre dušu. Ježišom naplnená duša udržiava naše telo a ducha pri živote a aktivizuje nás v nádeji a láske, v nasadzovaní sa za spravodlivosť a pokoj. Kristovo Telo v Hostii je liekom, ktorý napĺňa duše a prekonáva nedostatok radosti a pokoja v dobe, v ktorej mnohí ľudia majú prázdne duše alebo sú až duševne chorí. Veď o krízach zmyslu života, depresiách a vyhorení sa hovorí všade. Nesme teda Pána cez naše mestá, aby sa naše mestá a obce naplnili Bohom a v ňom dosiahli pokoj, spravodlivosť, priateľstvo a blaho. Nech sú to mestá, v ktorých budú všetci ľudia žiť dôstojne.“
Procesia na Božie Telo v bavorskom Bambergu je jedna z najväčších a koná sa od roku 1390. Na nej nesú 18 muži 650 kilogramov vážiaci dómsky kríž. Procesia vychádza z Dómskeho námestia obíde celé centrum mesta a vráti sa k dómu. –zg-

Kardinál Müller: Ideológia gender je „nové náboženstvo“

Vatikán, 1.3.2018 (kath.net) 022 307 – „Rozpad fašizmu a sovietskeho komunizmu zanechal vákuum, v ktorom vznikla ideológia gender ako nové náboženstvo.“ Povedal to kardinál Gerhard L. Müller pri prezentácii talianskeho vydania knihy Daniela Mattsona: „Prečo sa sám neoznačujem ako gej“. Informovala o tom „Catholic News Agency“. Bývalý prefekt Kongregácie pre náuku viery vysvetlil:
„Protikresťanské ideológie marxizmu a fašizmu padli a kapitalizmus nachádza v kríze. Tu by bol priestor pre pravú filozofiu, pre teológiu, pre kresťanské náboženstvo. No ľudia dali prednosť vynájdeniu nového náboženstva, ktoré verí skôr v človeka ako v Boha. Ľudí nemožno klasifikovať podľa ich sexuálnej orientácie, pretože nemáme ľudí, ktorí sú špeciálnejší ako druhí. Človeka treba opisovať podľa jeho osoby a podľa skutočnosti, že bol stvorený na Boží obraz a je povolaný pre večný život. Tento charakter sa hodí každému človeku.“
Vzhľadom na cirkevnú starostlivosť o homosexuálov kardinál pripomenul, že: „Cirkev má úctu ku každému človeku bez nejakej kategorizácie.“ Poukázal na to, že v ideológii gender by mohli existovať desiatky druhov pohlaví, „hoci človek je stvorený ako muž a žena – to je naša povaha“. „Vôľa Stvoriteľa sa vyjadruje v tejto povahe človeka.“ Kardinál Müller zdôraznil:
„Ľudia musia odporovať tým, ktorí sa organizujú ako ideologická skupina a chcú zmeniť celú spoločnosť tým, že svoje myšlienky nanucujú každému národu. Ideologické skupiny už napádajú všetkých, ktorí nemyslia ako oni, urážajú ich, ba dokonca ničia ľudskú dôstojnosť ľudí, ktorí zmýšľajú inak. Títo ľudia tvoria lobby, organizáciu s vlastnými záujmami.“
Kardinál Müller potom ocenil Mattsona, že sa sám neoznačil ako homosexuál, ale ako „Božie dieťa“. „V tajomstve spovede a pastorácie môžeme hovoriť o všetkom, ale nikto sa nemôže identifikovať s kategóriou, ktorá v skutočnosti neexistuje.“
Kardinál poukázal na to, že táto ideológia pramení v marxistickom myslení: „Marxistická logika tvrdí, že rozum realitu neuznáva, ale že realitu buduje – keď komunistická strana povie, že 2 plus 2 je 5, tak to musí každý veriť.“ –zg-

Dánsko zakazuje nosenie burky a nikábu

Dänemark, 31.5.2018 (kath.net) 022 306 – Dánsko vo štvrtok rozhodlo o zákaze nosenia burky a nikábu na verejnosti. Informoval o tom NTV. Parlament v Kodani schválil zákon, ktorý úplne zakazuje islamské celkové zahaľovanie tela alebo tváre vo verejných priestoroch. Tým bude nosenie burky alebo nikábu podobne ako v Belgicku a Francúzsku aj v Dánsku trestné.
Rakúsky kancelár Sebastián Kurz toto rozhodnutie už na Twitteri privítal: „Vítam rozhodnutie zákazu úplného zahaľovania v Dánsku. Zahaľovanie tváre nie je s našimi európskymi hodnotami zlučiteľné a tento zákaz je dôležitým signálom proti politickému islamizmu, ktorý v Európe nemá miesto!“ –zg-

Arcibiskup Hoser – mimoriadny delegát pre Medžugorie

Vatikán, 31.5.2018 (kath.net/KAP) 022 305 – Pápež František menoval emeritného poľského arcibiskupa Henryho Hosera (75) za mimoriadneho delegáta pre Medžugorie. Arcibiskup Hoser má zabezpečovať kontinuálne sprevádzanie farnosti a pútnikov v bosnianskom mariánskom pútnickom mieste, ako sa uvádzalo v tlačovom vyhlásení Vatikánu vo štvrtok. Ide o „výlučne pastoračnú úlohu v nadväznosti na jeho misiu ako mimoriadneho vyslanca Svätého stolca“, ktorú Hoser plnil v r. 2017. Nové menovanie platí okamžite až do odvolania.
Arcibiskup Hoser, od r. 2008 hlava Diecézy Varšava-Praga, odišiel v decembri na zaslúžený odpočinok. Vo februári 2017 vyslal František tohto bývalého misionára a pracovníka vatikánskej Kongregácie pre evanjelizáciu národov do Medžugoria, aby skúmal pastoračnú prax v oblasti údajných zjavení Panny Márie. V júni 2017 arcibiskup Hoser predložil svoju správu. Vzhľadom na zjavenia samotné vyjadril v interview názor, že prvé javy od r. 1981 by mohli byť uznané ako pravé. –zg-

Francúzsko: Najstarší strom skrýva dve kaplnky

Allouville-Bellefosse, 31.5.2018 (kath.net/pl) 022 304 – Najstarší strom Francúzska skrýva dva najpodivuhodnejšie stromové domčeky na svete – katolícke kaplnky. Prastarý dub v Allouville-Bellefosse v Normandii bol, ako sa zdá, už v r. 1669, keď do neho udrel blesk, pozoruhodným stromom. Inak si nemožno vysvetliť, že sa jeho zvyšky jednoducho nespracovali na kurivo, ale čakalo sa, či znova vyženú. A hľa: strom úder blesku prežil, čo sa považovalo za nezvyčajné. Vtedajší farár sa rozhodol do hlbokej škáry, ktorú blesk vypálil do vnútra kmeňa, postaviť kaplnku. Zasvätili ju „Božej Matke pokoja“ a vznikla tradícia každoročnej púte na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie 15. augusta. Vtedy sa v kaplnke slávi svätá omša.
Neskôr zriadili v korune stromu ešte aj „eremitnú izbu“ – tiež ako kaplnku. Prístup k obom kaplnkám umožňujú točité schodíky, ktoré sa vinú okolo mohutného kmeňa stromu. „Kaplnkový“ dub sa považuje aj za turistickú atrakciu.
Vedecký prieskum dubu ukázal, že musí mať najmenej 800 rokov! Obyvatelia dedinky si však šuškajú, že je podstatne starší: Strom tu rastie od doby cisára Karola Veľkého (+ 814) a Viliam I. Dobyvateľ (+ 1087) sa vraj dokonca osobne pri strome modlil. Aj keď to pravdepodobne tak nie je, svedčí to o veľkom vyžarovaní, ktoré má strom už dlho pre ľudí v tejto oblasti. Pravdou však je, že počas Francúzskej revolúcie chcela rozzúrená luza strom aj s kaplnkou ako znakom „reakcionárskych“ síl podpáliť a zničiť. Istý chytrácky dedinčan mal v tejto veľkej núdzi spásnu myšlienku: Vyhlásil, že zmenil účel kaplnky na „chrám rozumu“ a tak dokázal strom a kaplnku zachrániť. Čoskoro na to kaplnka opäť nadobudla svoj pôvodný zmysel.
Dub potrebuje starostlivú opateru: treba podopierať vetvy, časti kmeňa sú už odumreté. Na miestach, kde kmeň stratil kôru, ho pokrývajú šindle. V minulosti bol tiež podstatne vyšší, teraz meria už iba 15 metrov. Viac treba však obdivovať mohutný objem kmeňa a jeho ctihodný vek. Každú jar sa najstarší strom Francúzska nanovo zazelená. –zg-

EÚ nalieha na dohodu o azylovom systéme

Štrasburg, 31.05.2018 (KAP/KNA) 022 303 – Európsky parlament nalieha na členské štáty EÚ, aby našli kompromis v Spoločnom európskom azylovom systéme: „Máme veľké očakávania zo stretnutia premiérov členských štátov (29. júna) a ministrov vnútra (28. júna),“ povedala v Európskom parlamente Švédka Cecília Wikströmová zodpovedná za rozdeľovanie utečencov v stredu v Štrasburgu.
„Čas beží a teraz je dôležité, aby Rada EÚ, v ktorej sú zastúpené všetky členské štáty, našla riešenie rozdelenia utečencov. Už rok a pol sa o tom bezvýsledne diskutuje. Parlament rozhodol o svojom postoji už v novembri.“
„Materiál o rozdelení azylantov, na ktorom sa zhodla veľká väčšina v Európskom parlamente, je „revolučný“, ako povedala kresťanskodemokratická poslankyňa Alessandra Mussoliniová z Talianska. Tak ako Wikströmová je členkou 6-členného tímu rôznych politických strán, ktoré vyrokovali kompromis rozdelenia utečencov. Podľa Mussoliniovej majú tento „inovatívny“ materiál parlamentu prevziať členské štáty v rade. Jedným bodom je tam napríklad „nebyrokratické“ spájanie rodín utečencov – teda pricestovanie aj ich rodinných príslušníkov.
Sociálna demokratka Elly Schleinová z Talianska, tiež členka tímu, žiadala, aby sa o azylovom balíku rokovalo ako o celku. Ten pozostáva zo siedmych návrhov zákonov. O piatich už parlament rokuje s radou. O dvoch – ako o rozdelení utečencov podľa kvót sa v rade zatiaľ nediskutuje, pretože členské štáty nenašli spoločný postoj.
Podľa Cecílie Wikströmovej sú v rade tri skupiny. Po prvé sú to: Grécko, Taliansko, Malta a Cyprus: krajiny, ktoré nesú najväčšie bremeno migrácie. Tie chcú, aby boli azylanti rozdelení do všetkých členských štátov. Proti tomu stojí Vyšehradská štvorka: Poľsko, Česko, Slovensko a Maďarsko, ktoré nechcú prijať azylantov, ale podieľať sa na pomoci migrantom napríklad finančne. Zvyšné štáty, medzi nimi Nemecko, stoja v strede a chcú kompromis. –zg-

Nemecko: Ostrá kritika kresťansko-moslimského dialógu

Kolín, 31.05.2018 (KAP/KNA) 022 302 – Nemecká bojovníčka za ľudské práva Alice Schwarzerová tvrdo kritizovala cirkevný dialóg s moslimskými zväzmi:
„Úloha cirkví je fatálna. Cirkev v Nemecku sa teší istým privilégiám, a aby si ich udržala, chce moslimom poskytnúť tie isté práva, aby mohli povedať, áno, veď tu platia pre všetkých rovnaké práva,“ povedala vo štvrtok pre rozhlas „Deutschlandfunk“.
Túto „demonštrovanú toleranciu“ považuje za lživú a nesprávnu, ako povedala:
„Islamisti nie sú nijakým náboženským spoločenstvom viery, ale oni sú politickou stratégiou, celosvetovou stratégiou so silne fašistoidnými rysmi. Štruktúra ako v cirkvi v islame neexistuje. Tento rozdiel musí verejnosť spoznať a usilovať o dialóg so stále ešte väčšinou osvietených moslimov.“
Sama sa k islamu nevyjadruje, ako povedala, pre ňu je to „otázka viery a súkromná vec“. Ona hovorí o „politickom islame, zneužívaní islamu a o islamizme“:
„Veľmi sa divím, že v Nemecku sa nerozlišuje medzi islamom a islamizmom, pretože islamizmus si berie islam za rukojemníka. Kto hovorí s islamskými zväzmi, ktoré zastupujú islam verný šaríi, a ktoré sú v najlepšom prípade zaostalé, ak nie dokonca islamistické, ten zrádza väčšinu moslimov, ktorí chcú demokraciu a pokoj.“ –zg-

Protest proti kódexu pre personál v Biblickej spoločnosti

Washington, 31.05.2018 (KAP/KNA) 022 301 – Viacerí pracovníci Americkej biblickej spoločnosti v USA podali výpovede z protestu proti novému kódexu správania. Ako informovala „Religion News Service“ v stredu, zamestnanci podľa kódexu nemajú žiť s partnerom nezosobášení, ani v homosexuálnom vzťahu. Biblická spoločnosť založená v r. 1816 tiež požaduje vzdať sa všetkých sexuálnych kontaktov mimo manželstva. Doteraz podalo výpoveď najmenej deväť z jej 200 pracovníkov.
Roy Peterson, prezident organizácie, ktorá do celého sveta distribuuje Biblie, bránil tento dodatok k existujúcim pracovným zmluvám:
„Urobili sme to, pretože sme toho názoru, že osadenstvo s ľuďmi s hlbokým a osobným vzťahom k Svätému písmu vytvára jednotu a jasné vzťahy v treťom storočí nášho pôsobenia.“
Nová úprava vstúpi do platnosti od januára 2019. Kto to odmietne podpísať, tomu sa vysvetlí, že si bude musieť hľadať inú prácu. –zg-

Akcia „Jesus in the City“ pozýva mládež k misiám

Viedeň, 30.05.2018 (KAP) 022 300 – Mládež a misie stoja v centre akcie „Ježiš v meste“ od 7. do 10. júna v rakúskom meste Wiener Neustadt. Vzorom pre mládež a misie sú Svetové dni mládeže.
„Ježišovu víziu a jeho Ducha chceme priniesť do mesta škôl – Wiener Neustadtu – žiakov oduševniť pre vieru a spojiť misie so sociálnou prácou,“ ako povedal biskup pre mládež Stephan Turnovszky. V 15 rôznych akciách vyjdú mladí k ľuďom a budú s nimi zdieľať svoju vieru. Oznámili to: združenie Katolícka mládež Rakúska, Koordinačné centrum JAKOB a „Missio Österreich“ vo vyhlásení.
Akciu otvoria 7. júna o 19.30 h. chválami, uvedením vízie „Jesus in the City“ a témami ako učeníctvo a misie. V sobotu bude o 8. hod. svätá omša s biskupom Turnovszkým. Vyvrcholením bude o 19.30 hod. „Večer milosrdenstva“ s kardinálom Christophom Schönbornom. Na programe v piatok aj v sobotu budú akcie ako „Prayerwalk“ (modlitbová prechádzka), vystúpenia žiakov, či prezentácie na uliciach a apoštolát v uliciach. Na Hlavnom námestí postavia stan chvál a po celom meste budú sväté omše, kde budú môcť ľudia sledovať priebeh liturgie. Pre sociálne odkázaných sa pripraví slávnostný obed, čo odzrkadli prácu charity a diakonie.
Mladí navštívia aj väznicu Hirtenberg, kde sa pomodlia s väzňami a budú s nimi hovoriť o viere, spievať a „jednoducho byť tam“, ako povedal vedúci Centra pre pastoráciu povolaní Viedenskej arcidiecézy Darko Trabauer.
„Chceme byť tam takí, akí sme a ľuďom v extrémnych situáciách ako je väznica ukázať novú perspektívu v ich živote. …
Podujatie chce mesto pozitívne zmeniť a mladých uviesť do osobného priateľstva s Ježišom v zmysle slov pápeža Františka: „Potrebujeme nový misionársky rozmach v Cirkvi.“ Nie je to iba slávnosť viery, kde sa kresťania sami oslavujú, ale príležitosť stretávať sa s ľuďmi, ktorí ešte nemajú skúsenosť s Bohom. … –zg-

Nemecký návrh intercommunio zasahuje podstatu Cirkvi

Philadelphia, 30.5.2018 (kath.net/jg) 022 299 – Návrh nemeckých biskupov pripustiť protestantských manželských partnerov katolíkov k prijímaniu, by Katolícku cirkev zmenilo v jej podstate. Napísal to arcibiskup Charles Chaput, z americkej Filadelfie, v príspevku pre internetový magazín First Things. Uviedol tým niektoré body diskusie o nemeckom návrhu.
Arcibiskup Chaput najprv konštatuje, že pripustenie ku svätému prijímaniu by sa natrvalo nedalo obmedziť na protestantských partnerov katolíkov. Manželstvo s katolíkom je ako kritérium rozlišovania medzi protestantami, ktorí k prijímaniu pripustení byť môžu a tými, ktorí nemôžu, absolútne nevhodné. Treba preto rátať s tým, že prijímanie sa otvorí pre všetkých protestantov, ak sa schváli návrh nemeckých biskupov.
„Sväté prijímanie predpokladá spoločnú vieru a spoločné vyznanie viery, vrátane nadprirodzenej viery v reálnu prítomnosť Ježiša Krista v Eucharistii. Sviatosť kňazskej vysviacky je v priamom vzťahu ku konsekrácii chleba a vína na Kristovo Telo a Kristovu Krv. Musí protestantský manželský partner uznať aj apoštolskú následnosť, ktorá je so sviatosťou vysviacky spojená? Alebo sú nemeckí biskupi toho názoru, že kňazská vysviacka nezávisí od apoštolskej následnosti?“ kladie si arcibiskup Chaput otázku a píše:
„Nemecký návrh, ako to vyzerá, oddeľuje spojenie sviatosti Eucharistie od sviatosti zmierenia. Nie je zjavné, či by protestantskí partneri museli prijať aj sviatosť zmierenia predtým, než prijmú Eucharistiu.“
„Ak sa v tomto prípade ignoruje, alebo ak sa môže nanovo vyjednať náuka Cirkvi, ktorú dokonca ustanovil koncil, nemôžu sa potom historicky zrelativizovať všetky koncily a náuka nanovo definovať? Nebol by to dôsledok toho, že od protestantských partnerov nevyžadujeme plnú príslušnosť ku Katolíckej cirkvi? Uvedené problémy ukazujú, aké následky by mohlo mať spoločné sväté prijímanie s protestantmi bez cirkevnej jednoty,“ zdôraznil arcibiskup Chaput. –zg-

Arcibiskup: Dohoda nemeckých biskupov nezmení náuku

Ottawa, 30.5.2018 (kath.net/jg) 022 298 – Ani konsenzus nemeckých biskupov, ktorý by povolil intercommunio protestantských partnerov katolíkov za určitých okolností, nemôže zmeniť náuku Katolíckej cirkvi. Povedal to arcibiskup Terrence Prendergast SJ z kanadskej Ottawy v interview pre kanadské katolícke noviny The Catholic Register.
„Preto je mätúce, keď musíme počúvať, že Svätý Otec nemeckým biskupom povedal, že prijateľný je každý výsledok, pokiaľ ho všetci z nich schvália!
Otázka pripustenia protestantov k svätému prijímaniu je klasickou situáciou rozlišovania prvkov, ktoré sú meniteľné a tých, ktoré sú nemeniteľné. Medzitým je jasné, že mnohí biskupi a katolíci na svete považujú návrh nemeckých biskupov za nemúdry a z hľadiska náuky Cirkvi nemožný.
Prijímanie Eucharistie je hlboko spojené s vierou, mojou osobnou vierou a vierou spoločenstva, do ktorého patrím. Nemecký návrh znamená, že osoba, ktorá nepatrí do Katolíckej cirkvi, smie pravidelne prijímať Eucharistiu. To je proti katolíckej náuke. Okrem toho podľa mojich skúseností s nekatolíckymi vyznaniami je tento druh otvoreného prijímania duchovne a pastoračne neplodný!“ povedal arcibiskup. –zg-

Kardinál: O prijímanie sa nemožno deliť ako o pivo či koláč

Buckfastleigh, 29.5.2018 (kath.net/jg) 022 297 – Sväté prijímanie je výlučne pre katolíkov v stave Božej milosti a nie niečo, o čo sa delíme s priateľmi, ako pivo alebo koláč, ako zdôraznil kardinál Francis Arinze, bývalý prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí.
„Každý krok, ktorý robí sväté prijímanie ľahšie dostupné pre znovu zosobášených rozvedených katolíkov alebo pre protestantských manželských partnerov katolíkov by znamenal vážne výzvy pre náuku Cirkvi o Eucharistii,“ varoval kardinál v interview pre Crux, ktoré poskytol počas návštevy v benediktínskom opátstve Buckfastleigh vo Veľkej Británii.
„Najsvätejšia Eucharistia nie je naším súkromným vlastníctvom, s ktorým sa môžeme podeliť s našimi priateľmi. Svätá omše nie je nijaká ekumenická bohoslužba, ale slávenie tajomstiev Krista, ktorý za nás zomrel na kríži. On premenil svoje chlieb na svoje Telo a víno na svoju Krv a učeníkov poveril: ´Toto robte na moju pamiatku´“ pripomenul kardinál Arinze.
Slávenie Eucharistie je slávením spoločenstva viery, ktoré je spojené skrze spoločnú vieru s Kristom, so sviatosťami a s Cirkvou. Veriaci sú na svätej omši spojení so svojím kňazom, so svojím biskupom a s pápežom. Ak chcú protestanti prijímať Eucharistiu, musia predtým vstúpiť do Katolíckej cirkvi. Tu niet inej cesty,“ zdôraznil kardinál.
Dňa 23. mája sa kardinál Arinze v interview pre Catholic News Service vyslovil proti pripusteniu znovu zosobášených rozvedených katolíkov k Eucharistii a zdôraznil:
„Títo ľudia páchajú cudzoložstvo. Nie sme to my, kto túto náuku vytvára. Je to Kristus, kto to povedal. My nemôžeme byť milosrdnejší ako Kristus. Zmena nie je možná, ani len keby za to boli biskupi. Táto téme je vážna, pretože sa to dotýka viery v Eucharistie a nerozlučiteľnosť manželstva!“

Käßmannová pochybuje o ochote pápeža k reformám

Kolín, 30.05.2018 (KAP/KNA) 022 296 – Rozvedená evanjelická teologička a bývalá biskupka, Margot Käßmannová pochybuje o vôli pápeža Františka robiť reformy v Katolíckej cirkvi:
„Ešte nevidím, že by sa skrze tohto pápeža v Katolíckej cirkvi skutočne niečo veľmi zásadného menilo,“ vyhlásila bývalá predsedníčka Rady evanjelickej cirkvi Nemecka (EKD) pre noviny „Kölner Stadt-Anzeiger“ zo stredy.
V otázke ordinácie alebo kňazskej vysviacky žien vidí Käßmannová protestantskú cirkev s jej princípom synodálneho rozhodovania „vo výhode“. Ona ako žena bola do cirkevných úradov zvolená. „Tak ďaleko sa musia tí v Katolíckej cirkvi ešte len dostať,“ vyhlásila bývalá krajinská biskupka Hannoveru. Vatikán v utorok potvrdil odmietnutie kňazskej vysviacky žien v Katolíckej cirkvi.
„Každá cirkev si musí síce svoj postoj k ženám sama riešiť, no nedostatok kňazov v Katolíckej cirkvi snáď ešte povedie k tomu, že to povolia aj ženám. Milý Boh má humor. Katolícka cirkev má úžasné teologičky a ja poznám mnohé, ktoré sa ku kňazstvu cítia povolané,“ vyhlásila Käßmannová. –zg-

Prefekt Ladaría: Kňazská vysviacka žien? Nemožné!

Vatikán, 29.5.2018 (kath.net/Osservatore Romano) 022 295 – kath.net dokumentuje list Luisa F. Ladaríu, S.J. prefekta Kongregácie pre náuku viery na tému
„K niektorým pochybnostiam o definitívnom charaktere náuky Ordinatio sacerdotalis“:

„Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne“ (Jn 15,4). Iba vďaka jej zakoreneniu v Ježišovi Kristovi svojom zakladateľovi môže Cirkev celému svetu prinášať život a spásu. Toto zakorenenie prebieha v prvom rade cez sviatosti, ktorých centrom je Eucharistia. Sviatosti ustanovené Kristom sú základnými piliermi Cirkvi, ktorú neustále budujú ako jeho Telo a jeho Nevestu. Hlboko s Eucharistiou je spojená sviatosť kňazskej vysviacky, skrze ktorú sa Kristus sprítomňuje v Cirkvi ako prameň jej života a konania. Kňazi sa pripodobnia Kristovi, „takže môžu konať v osobe – hlavy -Krista“ (Presbyterorum ordinis, 2).
Kristus chcel túto sviatosť prepožičať dvanástim apoštolom, ktorí boli všetci muži a tí ich tiež preniesli na iných mužov. Cirkev sa vždy cítila viazaná týmto rozhodnutím Pána, ktoré vylučuje, aby sa kňazská službe platne preniesla na ženy. Ján Pavol II. v apoštolskom liste „Ordinatio sacerdotalis“ z 22.5.1994 učil: „ … aby sa odstránila akákoľvek pochybnosť v takej veľmi dôležitej veci, týkajúcej sa samej božskej konštitúcie Cirkvi, mocou svojho úradu „posilňovať bratov“ (porov. Lk 22,32) vyhlasujem, že Cirkev nijako nemá moc udeľovať kňazskú vysviacku ženám a že toto rozhodnutie majú s definitívnou platnosťou prijať všetci veriaci Cirkvi“ (4). Kongregácia pre náuku viery v odpovedi na otázku k náuke „Ordinatio sacerdotalis“ potvrdzuje, že tu ide o pravdu, ktorá patrí k pokladu viery (depositum fidei) Cirkvi.
V tomto svetle ma napĺňa veľkou starosťou, že v niektorých krajinách počuť hlasy, ktoré definitívny charakter spomenutej náuky spochybňujú. Uvádzajú argument, že nebola definovaná ex cathedra a preto ju môže ďalší pápež alebo koncil zmeniť. Šírenie takýchto pochybností vzbudzuje veľký zmätok medzi veriacimi a to nielen vzhľadom na kňazskú vysviacku, ktorá patrí k božskej konštitúcii Cirkvi, ale aj vzhľadom na riadny učiteľský úrad, ktorý katolícku náuku môže predkladať ako neomylnú.
K prvému bodu: Čo sa týka kňazskej služby Cirkev vie, že nemožnosť vysviacky žien patrí k „substancii“ sviatosti (porovn. DH 1728). Cirkev nemá moc túto substanciu zmeniť, pretože skrze Kristom ustanovené sviatosti je ako Cirkev budovaná. Tu nejde iba o otázku disciplíny, ale náuky, pretože sa to týka štruktúry sviatostí, pôvodných miest stretávania s Kristom a odovzdávania viery. Nestojíme teda pred hranicou, ktorá by Cirkvi bránila, účinnejšie plniť jej poslanie vo svete. Keď Cirkev v tejto otázke nedokáže zasiahnuť, tak dôvod spočíva v tom, že tu zasahuje pôvodná Božia láska. On sám koná pri vysviacke kňazov, takže v Cirkvi je vždy a v každej situácii jej histórie Ježiš Kristus „ako hlavný prameň milosti“ viditeľný a účinný (pápež František, Evangelii gaudium, 104).
Vo vedomí, že túto tradíciu nemožno z poslušnosti voči Pánovi meniť, usiluje Cirkev aj o to, aby jej zmysel prehĺbila. Vôľa Ježiša Krista, Logosu, totiž nie je nikdy bez zmyslu. Kňaz koná v osobe Krista, Ženícha Cirkvi a jeho bytie muža je neodňateľným aspektom tejto sviatostnej reprezentácie (porovn. Kongregácia pre náuku viery, Inter insigniores, 5). Rozdielnosť úloh muža a ženy iste neprináša nijakú podriadenosť, ale vzájomné obohatenie. Treba pripomenúť, že dokonalým obrazom Cirkvi je Mária, Matka Pána, na ktorú sa apoštolský úrad nepreniesol. Tak je jasne viditeľné, že pôvodná reč bytia muža a ženy, ktorú Stvoriteľ vpísal do ľudského tela, bola prijatá do vykúpenia. Práve vernosť Kristovmu plánu so služobným kňazstvom preto dovoľuje špecifickú úlohu ženy v Cirkvi stále viac prehlbovať a napomáhať, pretože „ Pravda, v Pánovi nie je ani žena bez muža, ani muž bez ženy“ (1 Kor 11,11). Tak môže padnúť svetlo aj na našu kultúru, ktorá sa namáha pochopiť význam a krásu rôznosti muža a ženy, ktorá sa týka aj ich navzájom sa doplňujúceho poslania v spoločnosti.
K druhému bodu: Vyslovené pochybnosti o definitívnom charaktere „Ordinatio sacerdotalis“ majú aj závažný dopad na spôsob chápania učiteľského úradu Cirkvi. Je dôležité potvrdiť, že neomylnosť sa nevzťahuje iba na slávnostné vyhlásenia koncilu alebo pápežské definície ex cathedra, ale aj na riadny a všeobecný učiteľský úrad po celom svete roztrúsených biskupov, ak v spoločenstve medzi sebou navzájom a s pápežom katolícku náuku definitívne záväzne predkladajú. Na túto neomylnosť sa odvolával Ján Pavol II. v „Ordinatio sacerdotalis“. Nehlásal teda novú dogmu, ale aby odstránil všetky pochybnosti, autoritou Petrovho nástupcu formálnym vyhlásením potvrdil, čo riadny a všeobecný učiteľský úrad v celej histórii predkladal ako súčasť pokladu viery. Práve tento spôsob vyhlásenia zodpovedá štýlu cirkevného spoločenstva, pretože pápež nechcel konať sám, ale ako svedok, ktorý sa riadi neprerušenou a živou tradíciou. Okrem toho nikto nepoprie, že učiteľský úrad sa môže neomylne vyjadrovať k pravdám, ktoré sú nutne spojené s formálne zjaveným pokladom viery. Iba tak môže plniť svoju úlohu, zachovávať poklad viery ako svätý a verne ho vykladať.
Ďalším dôkazom úsilia, ktoré Ján Pavol II. vynaložil na preverenie tejto otázky, je predchádzajúce poradenstvo s predsedami biskupských konferencií, ktorí sa problematikou zaoberali. Všetci bez výnimky s plným presvedčením vyhlásili, že Cirkev v poslušnosti voči Pánovi nemá moc udeľovať ženám kňazskú vysviacku.
Túto náuku potvrdil aj Benedikt XVI. Pri omši svätenia olejov 5. apríla 2012 pripomenul, ako Ján Pavol II. „neodvolateľným spôsobom“ vyhlásil, že Cirkev pre vysviacku žien „nedostala moc od Pána“. Benedikt XVI. si potom položil otázku vzhľadom na tých, ktorí túto náuku neprijali: „Je neposlušnosť skutočne jednou cestou? Cítime v tom niečo z pripodobenia sa Kristovi, ktoré je predpokladom každej skutočnej obnovy, alebo či to nie je predsa len zúfalé úsilie urobiť niečo, aby sme Cirkev zmenili podľa našich želaní a predstáv?“
Pápež František k tomu tiež zaujal stanovisko. V apoštolskom liste „Evangelii gaudium“ zdôraznil: „Kňazstvo rezervované mužom ako znak Krista Ženícha, ktorý sa daruje v Eucharistii, je jednou z otázok, ktoré sa otvárajú v diskusii, a môže sa stať príčinou konfliktu najmä vtedy, keď sa sviatostná moc príliš identifikuje s konceptom vládnutia. … Spojenie kňaza s Kristom Hlavou – a tu treba poznamenať, že práve on je hlavným zdrojom milosti – neznamená povýšenie, ktoré kňaza dvíha na vrchol všetkého. Jednotlivé úlohy v Cirkvi „neodôvodňujú nijakú nadradenosť jedných nad druhými“ (104).
Na tlačovej konferencii pri lete zo Švédska 1. novembra 2016 pápež František zdôraznil: „Vzhľadom na vysviacku žien v Katolíckej cirkvi vyslovil svätý Ján Pavol II. posledné jasné slovo a pritom zostáva.“
V našej dobe je Cirkev povolaná reagovať na mnohé výzvy našej kultúry. Na to je podstatné, aby zostávala v Ježišovi Kristovi ako ratolesti na viniči. Majster nás preto vyzýva, aby jeho slová zostávali v nás: „Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske, ako ja zachovávam prikázania svojho Otca a ostávam v jeho láske (Jn 15,10). Iba vernosť jeho slovám, ktoré sa nepominú, nám zaručuje naše zakotvenie v Kristovi a v jeho láske. Iba prijatie jeho múdreho plánu, ktorý naberá podobu vo sviatostiach, posilňuje Cirkev v jej koreňoch, aby mohla prinášať plody pre večný život.
Luis F. Ladaria, S.J., prefekt der Kongregácie pre náuku viery

Má budúci kardinál ženu a deti?

Vatikán, 30.5.2018 (kath.net) 022 294 – Oznámenie z Vatikánu, že pápež František chce 29. júna menovať za kardinála emeritného pomocného biskupa z bolívijského Potosi – Toribia Ticonu Porca narazilo v Južnej Amerike nielen na súhlas, ale aj na kritiku! Podľa juhoamerického katolíckeho blogu „Adelante la Fe“ Mons. Ticona, prelát z Corocora, je „ženatý“ – má ženu a aj deti! Žena sa sama nazýva „manželkou“ biskupa, hoci je to nemanželský vzťah. A deti sú údajne hrdé na to, že ich označujú za deti biskupa. „Rodinná“ situácia biskupa je všeobecne známa! Blog píše aj o tom, že k spolužitiu pod jednou strechou došlo v služobnom sídle v Corocore. „Adelante la Fe“ poukazuje na vlastné svedomité rešerše na túto tému. Okrem toho uvádza, že výraz „ženatý“ používa iba preto, lebo nemanželská partnerka biskupa sama hovorí o svojom „manželovi“! O eventuálnom dištancovaní sa dezignovaného kardinála od „rodinného“ života blog nemá informácie. Biskup je od r. 2012 emeritovaný a má 81 rokov.
Blog „Adelante la Fe“ pripomína, že asi od 9. alebo 10. storočia už nie sú dôkazy o nejakom ženatom kardinálovi. A ďalej blog interpretuje:
„Toto menovanie kardinálom obsahuje posolstvo, že pápež si želá zrušiť celibát.“ A dodáva, že toto menovanie za kardinála je „škandálom“.
Známy britský vatikanista Edward Pentin na Twitteri napísal, že Vatikánu položil ako žurnalista otázku, či je obsah tejto správy pravdivý a okrem toho, či Vatikán o zväzku biskupa Ticonu Porca už vedel, keď bol biskup dezignovaný za kardinála.

Spor sa ešte priostril
Žije teda dezignovaný bolívijský kardinál Toribio Ticona Porco v konkubináte alebo nie? Spor sa medzitým priostril, pomocný biskup Ticona Porco pohrozil právnymi krokmi, ak „fámy“ neutíchnu. Vo vyhlásení, ktoré uverejnila Biskupská konferencia Bolívie emeritný pomocný biskup uvádza:
„Po tom, čo médiá rozšírili nepravdivé obvinenia o mojom súkromnom živote, je mojou povinnosťou dôrazne jasne vyhlásiť, že tieto správy nezodpovedajú pravde.“ Tieto obvinenia sa nezameriavajú iba na neho, ako uviedol Ticona Porco ďalej, ale aj na pápeža Františka, ktorý ho menoval za kardinála.
„Ak budú tieto obvinenia pokračovať, nebudem mať problém ani s podniknutím právnych krokov proti tým, ktorí ich šíria. Tieto fámy kolujú už od r. 2011 a teraz sa chytím príležitosti vec vyjasniť,“ dodal biskup.
Blog „Adelante la Fe“, ktorý obvinenia zverejnil, poukazuje v reakcii na to, že informácie, podľa ktorých má biskup partnerku a deti, „sú úplne pravdivé a už roky je to v Diecéze Oruro všeobecne známe“. „Navyše k tomu ležia na apoštolskej nunciatúre v Bolívii už niekoľko dní podrobné, prísažné výpovede svedkov.“ Sú tam napríklad viaceré adresy bytov, v ktorých biskup s partnerkou žil. Jeden z týchto bytov patril vtedajšiemu generálnemu vikárovi v Orure. Jedna svedecká výpoveď potvrdzuje, že jeho životná partnerka viackrát kupovala lieky pre biskupa, účet mal ísť na prelatúru v Corocore a pritom sa predstavila ako „žena biskupa z Patacamaya“.
„Adelante la Fe“ sa potom sarkasticky pýta: „Potrebujete ešte viac informácií, monsignor Ticona?“ Uverejnil aj výťah z dokumentu s pečiatkou prijatia Apoštolskej nunciatúry v Bolívii – obr: (siehe hier).
Vatikán sa doteraz k tomu nevyjadril, no stanovisko sa vzhľadom na závažné obvinenia považuje za pravdepodobné. –zg-

„Štát nie je moderný, keď schvaľuje potrat“

Nordwalde, 29.5.2018 (kath.net/CDL) 022 293 – Na referende v Írsku sa zúčastnilo 64,1 percent voličov a odhlasovali legalizáciu potratu. Vďaka nízkej účasti dosiahla veľmi motivovaná potratová lobby v Írsku 66,4 percentami hlasov úplný obrat v politike ochrany života. Doteraz bol potrat dovolený iba pri ohrození života matky, inak sa trestal 14 rokmi väzenia. Írska vláda chce do konca roka predložiť zákon , ktorý umožní potraty do 12. týždňa tehotenstva.
Za „Kresťanských demokratov za život“ (CDL) vyhlásila hovorkyňa Susanne Wenzelová: „Väčšinou 66 percent írske obyvateľstvo rozhodlo, že potrat bude v Írsku legálny. To je fatálny signál pre právo na život v Európe. Írsky premiér Varadkar označil svoju krajinu teraz ako ‚modernú‘. Je skutočne ‚moderné‘ propagovať legalizáciu usmrtenia človeka? Je skutočne ‚moderné‘ ponúkať v Európe potrat ako jednoduché, bezproblémové a rýchle riešenie – teda ‚odhadzovanie do odpadu‘ – nenarodeného človeka? K tomu hovorí CDL jasne a rozhodne ‚nie‘. Štát nie je moderný, keď tehotné ženy vo väčšinou konfliktných situáciách nechráni, ale ponúka im potrat ako „riešenie“.
No akokoľvek deprimujúci je výsledok hlasovania, tak sa treba teraz v Írsku pokúsiť čo najviac zabrániť početným negatívnym účinkom, alebo ich aspoň obmedziť. Plánovaný zákon o potrate v základných rysoch očividne už existuje! Teraz ide o presné znenie zákona, aby sa zabránilo obávanému vzrastu potratov v Írsku napríklad na smutnú európsku úroveň. Tu štát a organizácie na ochranu života musia zriadiť obsiahlu a komplexnú ponuku poradenstva a podpory tehotným ženám v problémoch, ktorá bude podporovať život a pracovať v prospech matky a dieťaťa. Malo by sa prinajmenšom zabrániť tomu, aby sa ako napríklad v Nemecku zriadilo formálne krátke poradenstvo s vydaním poukazu na potrat každého dieťaťa.
Žena s konfliktným tehotenstvom – a to v Írsku nie je inak ako inde na svete – nepotrebuje jednoduché a rýchle riešenie potratom. Každý potrat má totiž dve obete – dieťa a matku. Fyzické a aj psychické účinky potratu zostávajú, nezachránia väčšinou ani nijaký vzťah, ale zaťažujú a ničia ho natrvalo. To prívrženci potratu a samozvaní bojovníci za „právo na potrat“ nespomínajú a popierajú. Ani pre skutočné práva žien nie je výsledok referenda nijakým dobrým signálom. Pretože teraz budú aj muži – legalizáciou potratov oficiálne zbavení zodpovednosti za svoje dieťa – vyvíjať tlak na ženy, aby išli na potrat. Možno žiaľ očakávať, že v budúcnosti bude aj v Írsku väčšina potratov vykonaná pre sociálnej situáciu ako napr. pre chudobu. O posilnení pre ženy a rodiny sa doteraz nehovorilo, naopak. Pravá pomoc pre ženu a dieťa sa však nevyznačuje tým, že sa ženám nahovorí neexistujúce „ľudské právo na potrat“ a potom sa ich necháme samé. Skutočná pomoc pre ženu a dieťa znamená urobiť všetko na zabránenie potratu a ženám ukázať cestu, ako so svojím dieťaťom žiť a túto cestu im, ak treba, aj urovnať – finančnou pomocou a podporou aj po pôrode. Pravá pomoc znamená serióznu a zodpovednú rodinnú politiku, ktorá rodinu neohrozuje, ale mimo všetkých „nedeľných príhovorov“ aj konkrétne podporuje. –zg-

Írske referendum a politika Google!

Viedeň, 29.5.2018 (kath.net/KAP) 022 292 – Predseda Viedenského centra pozorovania diskriminácie kresťanov (Observatory on Intolerance and Discrimination against Christians in Europe/OIDAC), Dr. Martin Kugler, vyjadril kritiku zásahu Google do írskeho referenda o potrate. Vo fáze zapálenej diskusie stopol všetky druhy reklamy na túto tému:
„Obhajuje sa príkazom neutrality. To však znevýhodňuje práve malé skupiny pre ochranu života, ktoré nemajú dostatok financií, aby použili na svoje úsilie iných poskytovateľov reklamy ako internet,“ uviedol Dr. Kugler v interview pre nemecké katolícke noviny „Die Tagespost“ z Würzburgu a pripomenul:
„Praktizujúci kresťania sú dnes v mnohých krajinách Európy v menšine. Nikto nesmie byť vo svojich právach obmedzovaný preto, že má určité hodnoty a presvedčenia z viery. Politika dlží kresťanom viac citlivosti pre požiadavky, ktoré sú pre nich nevyhnutné a k tomu patria aj otázky bioetiky.“
Ďalšie príklady k tejto téme sú napríklad vo Francúzsku. Minulý rok tam schválili zákon, že správcom internetových stránok, ktorí uverejnia texty, ktoré by mohli ženy zdržať od potratu, hrozia pokuty až do 30 000 eur! Tak sa v krajine, ktorá sa nazýva slobodná, masívne potláča vyjadrenie nevyhovujúcich názorov!“ kritizoval Dr. Kugler.
Ďalej tu bol aj prípad cenzúry: „Veľmi dobre urobené video, ktoré výrazne opisuje hodnotu človeka s Downovým syndrómom na propagovanie ochrany jeho – aj ešte nenarodeného života – sa nesmelo vysielať!“
Na francúzskych univerzitách sa už od medikov vyžaduje pôsobenie na potratoch, či iných úkonoch, na ktorých sa kresťan podieľať odmieta. Je možné, že o 20 rokov bude vo Francúzsku ešte sotva nejaký katolícky gynekológ,“ varuje Kugler.

Biskupi majú zaujať zreteľnejší postoj
Európska konvencia ľudských práv síce vlastne chráni právo na výhradu vo svedomí. No zvlášť feministické lobistické skupiny masívne pracujú na tom, aby sa pred tým dalo prednosť slobodnému prístupu k potratu!
„A potom sa musia lekári a pôrodné asistentky naozaj rozhodovať medzi svojím svedomím a svojou budúcnosťou v zamestnaní. Pri takom masívnom porušovaní základných ľudských práv by mali potom aj biskupi zaujať zreteľnejší postoj,“ žiadal predseda OIDACu. Ohrozenie vidí pre tento vývoj aj pre práva židovských a moslimských hodnôt. Dr. Kugler tiež pripomenul ako vývoj charakterizoval pápež:
„Pápež František raz hovoril o ‚zdvorilom prenasledovaní kresťanov‘, kvázi v zamatových rukavičkách, čo sa v mnohých krajinách a regiónoch Európy deje skôr nenápadne. Pritom ide o vplyv na slobodu svedomia kresťanov, alebo o vlády, ktoré sú pranierované preto, lebo chcú zachovať ochranu kresťanských hodnôt, ako napríklad manželstva a rodiny. Pápež vtedy potešiteľne jasne vyhlásil, že „takéto prenasledovanie ulúpi človeku jeho slobodu“.
Jednou z hlavných príčin toho je rastúci sekularizmus v radikálnej forme v Európe. Pritom nejde o viac pluralizmu, či oddelenie Cirkvi od štátu, ale skrýva sa za tým ideológia, ktorá chce všetko náboženské vypudiť z verejnej diskusie. „To nie sú iba radikálni ateisti, ale organizácie, ktoré vlastne propagujú otvorenú spoločnosť, ale robia pravý opak, pretože ignorujú náboženskú slobodu.“
V niektorých krajinách sa k tomu pridávajú silné radikálne moslimské skupiny, ktoré kresťanov, ale aj židov, vytláčajú zo spoločnosti a bojujú proti nim. „Problémom je, že ľavicoví politici často popierajú problémy vychádzajúce od moslimov, pretože sa nehodia do ich koncepcie politickej korektnosti,“ kritizoval Kugler.

Výročná správa: Vyše 500 prípadov intolerancie voči kresťanom
Vo výročnej správe prezentovalo OIDAC vyše 500 prípadov intolerancie voči kresťanom v celej Európe. Na 80 stránkach sa opisuje celá škála útokov, ktoré kresťania prežívajú v každodennom živote: miešanie sa do rodičovských práv, porušovanie slobody názoru a svedomia, fyzické útoky a vandalizmus v kostoloch a na cintorínoch.
Centrom „Observatory“ odovzdalo Kancelárii OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODIHR), s ktorým veľmi dobre spolupracuje, údaje o 155 nenávistných zločinov voči kresťanom v 18 európskych krajinách. Kancelária to má pridať do správy OBSE o zločinoch z nenávisti za rok 2017. –zg-

Strach pred islamizáciou je pochopiteľný

Mníchov, 28.5.2018 (kath.net) 022 291 – Bavorský rozhlas (BR) kritizoval Evanjelickú akadémiu v Berlíne, pretože chce projektom „Diabli na sieti“ vyháňať „diablov“ z internetu – teda „nevyhovujúce“ postoje a názory. Hans-Joachim Vieweger vyjadril v komentári údiv nad tým, prečo sa pritom preverovali iba teologicky konzervatívne agentúry ako idea alebo kath.net?! ale ľavicové internetové ponuky sa neanalyzovali. K hanobenej téze „Islam nás ohrozuje“ autor uvádza, že akadémia tvrdí, že „diabolský charakter“ sa ukazuje údajne už v tom, že sa zdôrazňujú náboženské rozdiely! Odpoveď autora je jasná:
„Nuž a prečo nie? Veď každý nemusí nasledovať tvrdenie ‚My veríme predsa všetci v rovnakého Boha‘“, pre mňa patrí k serióznej diskusii aj to, že sa rozpracujú rozdiely medzi islamom a kresťanstvom. Dokážem veľmi dobre pochopiť aj strach pred islamizáciou vzhľadom na istý vývoj v Nemecku ako boli nedávne antisemitské útoky moslimov.“
Pri téme „homosexualita“ Vieweger rázne odmieta tézu akadémie, že vraj „všetci, ktorí sa držia tradičného manželstva, napomáhajú nenávisť na internete“ a píše:
„Patrím k ľuďom, ktorí veria, že manželstvo je vyhradené iba mužovi a žene – to pre mňa vyplýva z biblickej správy o stvorení, ktorú Ježiš potvrdzuje: ‚Nečítali ste: Ten, ktorý na počiatku stvoril človeka, stvoril ich ako muža a ženu‘“. Ďalej konštatuje, že pri tomto projekte ide iba na povrchu o nenávisť na internete – ide oveľa viac o to, bojovať proti „nežiadúcim“ postojom tým, že sa tieto postoje nazvú „diabolskými“ a diskreditujú sa. –zg-

Nemecko: Šialenstvo ochrany dát (aj v cirkvi) …

Münster, 28.5.2018 (kath.net) 022 290 – Sporné nariadenie o ochrane údajov pretláčané najmä stranou zelených viedlo teraz v Nemecku v cirkevnej oblasti k absurdnému vývoju! Museli zrušiť plánovaný internetový prenos svätej omše na Božie Telo z katedrály v Münsteri. Informoval o tom SWR.
Dôvodom sú podľa diecézy výhrady k ochrane dát! Diecéza poukazuje na opatrenia EÚ o ochrane dát, ktoré práve vstúpili do platnosti, ako aj nový cirkevný zákon o ochrane údajov katolíckej cirkvi:
Internetový prenos je teraz už údajne v súlade so zákonom iba vtedy, ak každý návštevník bohoslužieb a všetky osoby, ktoré sa na prenose omše zúčastnia, s tým vopred vyjadria svoj súhlas! Podľa diecézy musí byť tento súhlas písomne zachytený. –zg-

USA: Tri organizácie žalujú proti Desatoru

Arkansas, 28.5.2018 (kath.net) 022 289 – Dve ateistické a jedna nadnáboženská skupina podali žalobu proti pamätníku Desatora v americkom Arkansase/USA na pozemku Kapitolu v hlavnom meste Little Rock. Informoval o tom „pro medienmagazin“ na základe americkej tlače.
Pamätník podľa žalobcov „porušuje prvý dodatok americkej ústavy a štát Arkansas nemá svojim občanom predpisovať, akého Boha majú uctievať“. Na žalobe sa podieľa aj rabín a pastor Spojenej metodistickej cirkvi.
Pamätník, ktorý štát Arkansas v r. 2015 povolil a v r. 2017 zo súkromných prostriedkov postavili, bolo možné vidieť iba niekoľko hodín, potom ho 32-ročný muž zničil svojím autom. Pamätník nedávno nanovo nainštalovali (foto) a opatrili ochrannými bariérami. –zg-

Stalin chcel nadviazať vzťahy so Svätým stolcom

Rím, 28.05.2018 (KAP) 022 288 – Sovietsky diktátor Josef Stalin chcel ku koncu svojej vlády napriek všetkým svetonázorovým protikladom nadviazať diplomatické vzťahy so Svätým stolcom. Ukazujú to doteraz neznáme dokumenty o tajných rokovaniach, ktoré prezentoval na stretnutí historikov vo Vatikáne taliansky vedec. Išlo o návrh otvoriť sovietske veľvyslanectvo pri Svätom stolci a o možné sprostredkovanie pápeža medzi konfliktnými stranami v studenej vojne.
Podľa talianskeho portálu „Vatican Insider“ predstavil Prof. Matteo Luigi Napolitano pri diskusii s expertami z Ruskej akadémie vied a Pápežskej komisie pre historické vedy (22./23. mája) doteraz neznámu kapitolu týchto tajných pokusov od februára 1952 po jeho smrť v marci 1953.
Prísne utajované kontakty sa nadväzovali v Dome markíza Falcone Lucifera, ktorý až do konca talianskej monarchie v r. 1946 bol ministrom Savojského kráľovského domu. Za sovietsku stranu tam pôsobil taliansky komunistický historik a neskorší senátor Ambrogio Donini, za Svätý stolec jezuita Giacomo Martegani, šéfredaktor časopisu „Civilta Cattolica“, ktorý mal prístup k pápežovi Piovi XII. (1939-58). Doteraz neuverejnené podrobné zápisy rozhovorov odovzdal Donini o 30 rokov neskôr architektovi tzv. vatikánskej ostpolitiky, kardinálovi Agostinovi Casarolimu.
Pri rozhovoroch v Dome Lucifera 13. februára 1952 Donini oznámil partnerom návrh Moskvy otvoriť veľvyslanectvo pri Svätom stolci.
„Svätý stolec akceptoval reprezentanta USA. Prečo ste nikdy nemysleli na to urobiť ZSSR podobný návrh?“ Páter Martegani najprv odvetil, že „to by bol iste dôležitý krok, ale nemôžeme zapriahnuť voz pred koňa“. „Menovanie veľvyslanca ZSSR by mohlo stáť na konci dlhého procesu objasňovania vecí, nie na jeho začiatku. Diplomatickí predstavitelia sa menujú, keď sú vzťahy príslušne rozvinuté, nie keď sú vzťahy prerušené.“
Po odchode Doniniho hovoril páter Martegani s prítomným svedkom grófom Paolom Sellom. Spolu vypracovali protokol po pamäti a zachytili, že Donini hovoril jasne o sprostredkovaní Cirkvi v studenej vojne, ktorá práve vrcholila.
Martegani návrh okamžite neodmietol, ale ďalšie kroky mali byť závislé od konkrétneho správania sa sovietskej vlády. Keď Stalin 5. marca 1953 zomrel, prerušili sa aj tieto kontakty.

Kontakty napriek „červenému teroru“
Dokumenty dokazujú, že dlho pred vatikánskou ostpolitikou tu bola iniciatíva Moskvy začať dialóg. Ako napísal taliansky kňaz a docent na Rusko na Pápežskom inštitúte pre východné cirkvi, Stefano Caprio, v správe pre rímsku tlačovú službu „AsiaNews“, moskovská historička Jevgenija Tokareva na konferencii uviedla, že dokonca na vrchole stalinského „červeného teroru“ v r. 1935 až 1940 existovali kontakty Svätého stolca a ZSSR. Vatikánsky diplomacia bola prezieravejšia ako iné, obávala sa vypuknutia novej svetovej vojny a pokúšala sa skrze tieto kontakty zabrániť tejto katastrofe.
Milánska historička Maria Chiara Dommarco hovorila na konferencii o skúsenostiach z povedomia už miznúcej Pápežskej nadácie s Ruskom hladujúcim pre občiansku vojnu a víťazstvo boľševikov. Nemecký žurnalista a historik Hansjakob Stehle opísal dielo tejto nadácie (1921-1924) ktorú americký jezuita Edmund Walsh v Rusku, v diele „Ostpolitika Vatikánu“ (1975). –zg-

Zdá sa byť všetko márne a predsa musíme bojovať ďalej!

Peter Winnemöller

Írsko, 28.5.2018 (kath.net/pw) 022 288 – „Niekedy si myslím, že sa modlíme nadarmo“, komentovala užívateľka na Facebooku výsledok írskeho referenda. To znie veľmi príkro a veľmi zúfalo. Kto si pozrie bioetické a ľudsko-právne rozhodnutia v politike a justícii z ostatných rokov, by mohol nadobudnúť takýto dojem. Novo vytvorené bioetické právne normy nezodpovedajú ani v najmenšom katolíckym predstavám o morálke. Asi tri desaťročia sme už nedostali zákon v tomto sektore, v ktorom by sa realizovalo hľadisko Cirkvi najmä v oblasti ochrany ľudského života od počiatku až po prirodzenú smrť. Pritom je úplne jedno, či ide o potrat, o otvorenú či skrytú pomoc pri umieraní, alebo o ochranu ľudských embryí pred výskumom a hospodárskym zneužitím. Široko siahajúce zásahy do ľudskej idioplazmy už vôbec nie sú tým tabu, akým by mali byť. Je úplne jedno, do akej oblasti sa pozrieme, strácame stále viac terénu. Pritom „strácanie“ neznamená to, čo by v zmysle súťaže rovnakých možností znamenať mohlo. Strácame skutočne niečo, čo potom už vôbec nebudeme mať. Stráca sa prirodzená humanita, keď humanitu chápeme ako Bohom daný druh schopnosti cítiť s inými ľuďmi. Tento druh humanity, ktorá súcití práve s tým maličkým v tele matky rastúcim človekom, ako aj so zomierajúcim starcom, sa s každým rozhodnutím proti životu vo veľkom aj v malom stále o kúsok stráca.
Teraz sa z tejto kontinentálnej platne humanistického myslenia a konania v Európe znova kúsok odlomil tým, že sa v Írsku per referendum vytvorí zákonodarstvo, ktoré má umožniť potrat. História ukázala, že takéto chybné riadenie sa iste dá aj vrátiť naspäť. Stáva sa to zriedka, ale stáva sa. Preto by sme sa v politickom boji pri všetkej márnosti nemali vzdávať, alebo rezignovať, aj keď sa nám to občas zdá byť také unavujúco nezmyselné.
Dokonca aj v spoločnosti, ktorá by upadla do najdivšieho barbarstva, by boli potrební tí, čo poznajú to dobré, to pravdivé a to pekné. Sú potrební tí, ktorí podľa toho aj konajú, aj keď je proti nim celý svet. K tomu nevyhnutne patrí vedomie hodnoty ľudského života. Občas ide v našich dňoch a zemepisných šírkach už len o to, aby sme túto pravdu preniesli cez tú duchovnú zimu, cez tú hroznú noc barbarstva, do ktorej Európa a široké oblasti západného sveta hrozia upadnúť.
Pravda sa prekrúca: zlo sa prezentuje ako dobro a tvrdí, že dobro a pravda sú lži. Ochrancov života obviňujú, že chcú ľudí olúpiť o slobodu. Každý bojovník za život sa musí nechať obviňovať, že bráni slobode, alebo že chce utláčať ženy. Občas je už sotva možné primerane sa brániť, pretože sa staviame proti agende ľavicového elitárneho mainstreamu, ktorý dávno získal náskok pred mysleným a už vôbec pred napísaným slovom.
No napriek tomu! Treba tomu odolávať a tu ako aj v iných oblastiach prijať úlohu spoločenskej menšiny. Odmietanie účasti na potrate môže dnes už viesť k diskriminácii a vytlačeniu z povolania. Také faktické vylúčenie z istých druhov povolaní už existuje.
No bude to práve tento jasný postoj, ktorý svetu ukáže kresťanstvo ako schodnú alternatívu! Už raz si v Európe udivene treli oči, lebo v zanikajúcom svete neskorej antiky existovala skupina, ktorá svoje deti nezabíjala a ujímala sa chorých, ba dokonca stavala nemocnice.
Pravda nakoniec vždy znova zvíťazí nad barbarstvom. No tí, ktorým je zverená – kresťania – tí ju musia chrániť. To platí dnes nemenej ako v antickom Ríme. A z toho dôvodu nie je nijaká modlitba nadarmo! –zg-

Írski biskupi zhrození z výsledku referenda

Dublin, 28.5.2018 (kath.net/KAP) 022 287 – Predstavitelia katolíckej cirkvi v Írsku vyjadrili zhrozenie nad výsledkom referenda o potrate. Írsko „vymazalo“ právo na život nenarodených detí, ako povedal írsky prímas, arcibiskup Eamon Martin z Armaghu, podľa novín „Irish Times“ a írskeho vysielača RTE. Predseda Biskupskej konferencie Írska sa vyjadril, že je „hlboko zarmútený“ z toho, že sa vyškrtne článok ústavy, ktorý stavia právo na život nenarodeného dieťaťa na roveň právu na život matky a povedal: „Íri postavili právo na sebaurčenie nad základné právo na život.“
Arcibiskup Martin sa poďakoval všetkým, ktorí sa zasadzovali proti škrtnutiu dodatku v ústave a zdôraznil: Pre katolíkov zostáva naďalej dôležité, aby potvrdzovali „svätosť každého ľudského života“ a zdôrazňovali, že „zobrať život nevinného človeku je zlé a nesprávne“.
Mnohé osobné rozprávania žien, ktoré sa v diskusii k referendu vyjadrili, aj jemu jasne ukázali, akému tlaku sú ženy v konfliktných tehotenstvách vystavované, ako uviedol arcibiskup. Tieto tragické a zúfalé situácie však nezmiznú iba preto, že sa umožní potrat. Aj cirkev si preto musí odpovedať na otázku, ako by mohla ženy v takejto núdzi podporovať.
Prekvapenie z jasného výsledku hlasovania vyjadril aj dublinský katolícky arcibiskup Diarmuid Martin. Katolícka cirkev nemôže vo svojom odmietaní potratov robiť nijaké kompromisy, ako zdôraznil pre médiá. Cirkev sa bude naďalej zasadzovať za ochranu života. Pritom nejde iba o narodenie a smrť, ale aj o dobu medzi tým.
V homílii pri diakonskej vysviacke v sobotu dublinský arcibiskup povedal, že mnohí vidia referendum ako dôkaz, že na katolícku cirkev Írska dnes mnohí hľadia s „ľahostajnosťou“ a že odteraz bude zohrávať už iba marginálnu úlohu v spoločnosti. Cirkev však musí „v dobrých aj zlých časoch“ hlásať Evanjelium a „zasadzovať sa za život nielen slovami a dokumentami, ale aj činmi“.
Podľa Ježišovho príkladu ide o starosť o život vo všetkých jeho fázach, ako zdôraznil arcibiskup Diarmuid Martin. K tomu patrí podpora žien v ťažkých životných situáciách. Byť za život znamená však aj stáť po boku ľudí, ktorí sú ohrozovaní násilím, chudobou, alebo nemajú domov.
Podľa oficiálnych štatistík hlasovalo v piatok 66,4 percent Írov za škrtnutie dodatku ústavy, za jeho zachovanie bolo 33,6 percent. …
Katolícky biskup z Limericku, Brendan Leahy, opísal výsledok referenda ako „veľmi poľutovaniahodný a odstrašujúci pre tých z nás, ktorí sme hlasovali nie“. Výsledok bol „vôľou väčšiny národa, aj keď nie všetkých ľudí. Je to prirodzene hlasovanie, ktoré naše stanovisko nemení,“ citovali ho „Irish Times“. -zg-

Vatikán: Arcibiskup ľutuje hlasovanie o potrate v Írsku

Vatikán, 27.05.2018 (KAP) 022 286 – Vatikán vyjadril poľutovanie nad výsledkom referenda o potrate v Írsku:
„Myslím si, že tu niet čo ohlasovať nejaké víťazstvo a nie je tu nič na oslavy,“ povedal predseda Pápežskej akadémie pre život, arcibiskup Vincenzo Paglia, pre internetový portál „Vatican News“. Reagoval tak na výpovede prívržencov potratu, ktorí v Dubline oslavovali výsledok referenda.
„Všetko, čo robí smrti jej špinavú prácu ľahšou, nás nenapĺňa zvláštnou radosťou!“ povedal Paglia doslova. „Teraz treba hľadieť, na akých zákonoch sa írski politici nakoniec dohodnú.“
Vláda Lea Varadkara ohlásila, že schváli zákon do konca roka s potratom povoleným do 12 týždňa tehotenstva a iba z medicínskych dôvodov. Arcibiskup Paglia sa však nad tým zamýšľal: „Vývoj v Írsku musí Cirkev priviesť k tomu, aby život nielen bránila, ale aj napomáhala a sprevádzala. Treba vytvoriť podmienky, v ktorých už nedôjde k takým dramatickým rozhodnutiam.“ –zg-

Írsko: Veľká väčšina za legalizáciu potratu

Dublin, 28.5.2018 (kath.net/KAP) 022 285 – V Írsku sa zreteľná väčšina ľudí vyjadrila za zrušenie ústavného zákazu potratu z r. 1983. V 40 volebných okresoch hlasovalo 66,4 percent Írov za škrtnutie dodatku ústavy, ktorý zrovnoprávňoval právo na život nenarodeného dieťaťa s právom na život matky. Asi 33,6 percent hlasovalo proti zmene ústavy. Volebná účasť bola 64,1 percent. Na referendum sa zaregistrovali viac ako tri milióny Írov.
Za zmenu ústavy sa vyslovili najmä mladí ľudia. V skupine 18- 24-ročných hlasovalo vyše 80 percent za zmenu ústavy. Väčšina ľudí nad 65 rokov naproti tomu hlasovala za zachovanie zákazu potratu.
Vláda premiéra Lea Varadkara ohlásila, že do konca roka schváli nový zákon o potrate, ktorý povolí potraty z medicínskych dôvodov možno až do 24 týždňa tehotenstva. Varadkar na Twitteri napísal: „Vyzerá to tak, ako by sme písali históriu.“ Pred referendom sa horlivo zasadzoval za zmenu ústavy. „To, čo dnes prežívame, je vyvrcholenie tichej revolúcie, ktorú Írsko v ostatných 20 rokoch prekonalo,“ ako vyhlásil pre RTE.
O „smutnom dni pre Írsko“ hovorili protivníci zmeny ústavy. Hovorca kampane „Save the 8th“ (Zachráňte 8. článok), John McGuirk, opísal udalosť podľa novín „Irish Catholic“ ako „tragédiu historického rozsahu“. „Potrat zostáva zlý, bezprávie sa nestáva správnym iba preto, že ho podporuje väčšina,“ povedal. „Zrušený dodatok ústavy právo nenarodených detí na život nevytvoril, iba uznal, že také právo existuje, vždy existovalo a vždy existovať bude,“ povedal McGuirk.
Ďalšia aktivistka za život, Ruth Cullenová ohlásila, že sa bude pokračovať v zasadzovaní za život. „Najmä pripomenieme premiérovi Varadkarovi jeho sľub, že napriek zrušeniu dodatku ústavy vytvorí reštriktívny zákon, ktorý bude počet potratov udržiavať nízky. Dal svoje slovo, teraz ho musí dodržať,“ povedala Cullenová podľa novín. „Mnohí ľudia hlasovali za zrušenie dodatku práve pre tento sľub.“
Írsko malo doteraz jeden z najprísnejších zákonov o potrate na svete, bol povolený iba pri ohrození života matky. –zg-

Berlínsky primátor chváli politickú angažovanosť pápeža

Vatikán, 27.05.2018 (KAP) 022 284 – Pápež František prijal cez víkend vo Vatikáne predsedu Spolkovej rady Nemecka Michaela Müllera. Po stretnutí v sobotu politik SPD, ktorý je aj primátorom Berlína, povedal, že bol prekvapený, ako dobre je tak vzdialený pápež informovaný o situácii v Nemecku a o problémoch mesta ako je Berlín napríklad v oblasti prístupu k migrantom. Müller zdôraznil, že je „dramaticky dôležité“, aby sa Cirkev politicky angažovala a vyjadrovala. Od pápeža sa podľa neho očakáva orientácia. Povedal, že víta, „že v politicky ťažkých časoch pápež túto úlohu prijíma“. „Moderujúcu a sprostredkujúcu úlohu Cirkvi na mnohých miestach nemožno dosť vysoko oceniť,“ zdôraznil politik na tlačovke.
„Pápeža veľmi zamestnáva, že sa medzinárodná situácia neuvoľňuje a že státisíce ľudí naďalej hľadá útočisko a nový domov,“ povedal Müller. „Vo Vatikáne sa prijalo veľmi pozitívne, ako samozrejme Nemecko doteraz pomáhalo. Aj z tohto dôvodu pápež nastolil otázku, či vzhľadom na volebné úspechy strany AfD sa doteraz jednoznačný postoj Nemecka v migračnej otázke nezmení.“
S vatikánskym sekretárom pre zahraničie, arcibiskupom Paulom Gallagherom, hovoril Müller aj o snahe Berlína rozšíriť vzdelávacie inštitúcie katolíckej teológie a na Humboldtovej univerzite ich koordinovať a evanjelickou a islamskou teológiou. „V meste ako Berlín zostáva náboženstvo dôležité. Na riešenie sociálnych a kultúrnych problémov je potrebná spolupráca cirkví,“ povedal Müller. –zg-

Pápež: Kresťania na Západe často ako stroskotanci

Rím, 27.5.2018 (kath.net/ KAP) 022 283 – Situáciu kresťanstva na Západe posudzuje pápež František v súčasnosti skepticky. Vývoj mu tam trocha pripomína „stroskotancov, ktorí sa pokúšajú postaviť si plť“, ako povedal v interview pre noviny „L’Eco di Bergamo“ vo štvrtok.
„V súčasnosti je viac dôvodov na znepokojenie, ako na nádej. Naopak absolútna identifikácia kresťanstva so západnou kultúrou je stále viac stráca zmysel. Tak zvaná postmoderna pôsobí ako posledná etapa Západu. Pripomína tak trocha cestu, ktorá sa končí stroskotaním,“ povedal pápež. Preto si právom kladie otázku: „Má kresťanstvo dostatok síl, aby sa dokázalo obnoviť z Evanjelia, za základe posolstva ukrižovaného a vzkrieseného Krista? Ale iste. V histórii Európy existovali ešte ťažšie chvíle, v ktorých vášniví proroci pravdy pozdvihli svoje hlasy. Tí sú v každom prípade aj stroskotancom našej doby kompasom.“
Iste nemali nepravdu teológovia a myslitelia, ktorí hovorili, že kresťanstvo budúcnosti musí byť „konkrétnejšie katolícke, univerzálne a úplne cirkevné“ a súčasne aj rešpektovať kultúry iných kontinentov. Rovnako mali pravdu tí, ktorí požadovali viac lásky k blížnemu a zasadzovanie sa za pokoj a spravodlivosť. Inak sa kresťanstvo v oboch prípadoch stáva irelevantné, ako povedal pápež.
František poskytol interview pri príležitosti 60. výročia zvolenia Jána XXIII. (1958-1963) za pápeža. Z toho dôvodu sa vo štvrtok previezla rakva s telesnými pozostatkami Jána XXIII. z Baziliky sv. Petra do jeho domoviny -severotalianskeho Bergama. Do 10. júna tam budú mať veriaci možnosť vidieť svätého pápeža, najmä tí, ktorí si cestu do Ríma nemôžu dovoliť, ako povedal pápež.
Pri rozlúčke vo Vatikáne hovoril kardinál Angelo Comastri o tom, že Ján XXIII. podniká „púť vďaky na miesto, kde sa narodil a vyrastal a kde dozrievalo jeho povolanie“. –zg-

Mons. G. Becciu nový prefekt Kongregácie pre kauzy svätých

Vatikán, 26.5.2018 (RV) 022 282 – Svätý Otec vymenoval za prefekta Kongregácie pre kauzy svätých Mons. Giovanniho Angela Becciu. Nový úrad prevezme od septembra a bude menovaný za kardinála.
Podľa Vatikánskeho tlačového strediska, Mons. Becciu medzičasom zostane v doterajšej funkcii substitúta pre všeobecné záležitosti Štátneho sekretariátu Svätej stolice až do 29. júna. Naďalej bude špeciálnym delegátom Svätého Otca pre Zvrchovaný rád Maltézskych rytierov.
Mons. Giovanni Angelo Becciu má 69 rokov a pochádza zo Sardínie. V minulosti bol apoštolským nunciom v Angole a na Kube. V roku 2011 ho pápež Benedikt XVI. menoval za substitúta Štátneho sekretariátu pre všeobecné záležitosti a v tomto úrade ho potvrdil aj pápež František. V roku 2017 ho menoval špeciálnym delegátom pre Maltézsky rád.
Menovanie arcibiskupa Becciu za kardinála zverejnil Svätý Otec 20. mája tohto roku, kardinálske insígnie mu odovzdá na slávnostnom konzistóriu 29. júna.
Na čele Kongregácie pre kauzy svätých Mons. Giovanni Angelo Becciu vystrieda kardinála Angela Amata SDB, ktorý úrad zastával od roku 2008 a 8. júna dosiahne vek 80 rokov.

Kardinál Müller: O celibáte a teológii oslobodenia

Vatikán-Lima, 25.05.2018 (KAP/KNA) 022 281 – Podľa názoru kardinála Gerharda Ludwiga Müllera teológia oslobodenia hrá naďalej dôležitú úlohu v Južnej Amerike.
„Na Synode biskupov o Amazónke 2019 sa napríklad nebude možné vyhnúť týmto témam, pretože napriek mnohým zlepšeniam nie je situácia miliónov ľudí vôbec uspokojivá,“ povedal bývalý prefekt Kongregácie pre náuku viery v interview pre nemeckú katolícku agentúru KNA k 90. narodeninám peruánskeho teológa Gustava Gutierreza 8. júna. Gutierrez sa svojou knihou „Teológia oslobodenia“ z r. 1971 stal spoluzakladateľom teológie oslobodenia.
„V mnohých krajinách pozorujeme návrat k pravicovým či ľavicovým diktatúram, k tomu sa pridávajú problematické následky globalizácie. Tu musí Cirkev zdvihnúť svoj kritický hlas proti vykorisťovaniu, útlaku a všetkým útokom na ľudskú dôstojnosť. Musí tiež stále pripomínať, že politika je tu na to, aby zaručovala verejné blaho spoločnosti.“ povedal kardinál Müller.
„Pápež František je tiež poznačený svojím juhoamerickým pôvodom, ku ktorému patria aj myšlienky teológie oslobodenia. Myslím napríklad na impulzy nezabúdať na chudobných a pri hlásaní viery mať pohľad zameraný popri duchovnej stránke aj na spoločenský rozmer,“ povedal kardinál ďalej.
Skôr skepticky odpovedal Müller na otázku o teologických zmenách na Synode o Amazónke. Pre nedostatok kňazov v mnohých regiónoch Južnej Ameriky sa diskutuje o. i. aj o kňazskej vysviacke osvedčených ženatých mužov – „viri probati“.
„Celibát je s kňazstvom hlboko spojený. Druhý vatikánsky koncil však hovorí, že dogmaticky s ním nie je nevyhnutne spojený,“ povedal kardinál Müller.
„Tak aj vo východnej katolíckej cirkvi sú ženatí kňazi, a ženatí sú aj evanjelickí a anglikánski kňazi, ktorí sa stali katolíkmi. Preto máme aj v západnom obrade ženatých kňazov. Ale treba rozlišovať a dávať pozor, aby sme neargumentovali jednoducho čisto pragmaticky. Celé to musí byť teologicky odôvodnené. A ženatí kňazi prinášajú so sebou aj nové problémy a nie sú v nijakom prípade garanciou toho, že tak môžeme lepšie čeliť novým výzvam odkresťančovania.“

Gutierrez „duchovný pastier, ktorý miluje ľudí“
Gustava Gutierreza, s ktorým je mnohé roky spriatelený, kardinál Müller ocenil ako „veľkého teologického mysliteľa a duchovného pastiera, ktorý miluje ľudí“: „Neustále môžeme u neho pozorovať vnútorný oheň, jeho veľkú ochotu zasadzovať sa za chudobných a vykorisťovaných v Peru a celej Južnej Ameriky.“
V interview Müller pripomenul aj výhrady pred prvým stretnutím s ním v r. 1988 – „napríklad vzhľadom na marxistické alebo čisto teologické podfarbenia“ teológie oslobodenia. Gutierrez však rýchlo jasne vysvetlil, „že teológia oslobodenia je teológia a nie nešťastný výlet sociológie, do politológie či dokonca do politickej agitácie“.
„Prirodzene, že Cirkev má aj dôležité politické úlohy,“ povedal kardinál. „Veď konečne ani Ježiš nepoukazoval iba na Božie kráľovstvo na druhom svete, ale uzdravoval chorých, staral sa o vytlačených na okraji spoločnosti a stále znova poukazoval na dôstojnosť každého jedného človeka. Gutierrez to raz vyjadril nasledovne: ´Nemožno hovoriť o Božej láske a súčasne sa prizerať ako sa po ľuďoch v ich dôstojnosti šliape nohami.´ Aj dnes ešte musí Cirkev dvíhať svoj hlas proti vykorisťovaniu, utláčaniu a všetkým útokom na ľudskú dôstojnosť,“ zdôraznil kardinál.
Na rozdiel od iných teológov oslobodenia Gutierreza Vatikán nikdy nenapomínal, pretože „mal od počiatku teologický pohľad a nielen okuliare sociológov, psychológov, alebo politológov“. Hranice prekračuje každá teológia keď sa stáva „vnútrosvetskou teológiou“, alebo keď si teológovia myslia, že ich predstavy musí prevziať celá Cirkev, ako dodal kardinál. –zg-

Kanadský arcibiskup: Pro-potratový atest je šikana vlády

Ottawa, 25.5.2018 (kath.net/LSN/jg) 022 280 – Kresťanskí zamestnávatelia Kanady, ktorí nepodpíšu atest vlády o uznaní „individuálnych ľudských práv v Kanade“ vrátane „práva na potrat“, tým vydávajú svedectvo svojej viery. Povedal to arcibiskup Terrence Prendergast, z Ottawy pre EWTN.
Kanadská vláda požaduje od všetkých zamestnávateľov, ktorí žiadajú o podporu na letné sezónne práce, aby podpísali atest, v ktorom o. i. ,musia uznať „právo na bezpečný a legálny potrat“.
„Hnutie na ochranu života a mnohí kresťania sú si vedomí, že dnes je potrebné vyznávať svoju vieru a nemať strach!“ povedal arcibiskup Prendergast na okraj Pochodu za život v kanadskom hlavnom meste Ottawe.
„Táto pripravenosť je pre kresťana niečo prirodzené, ktoré vyplýva z poznania Kristovho kríža a odovzdania jeho života. Kanada dospela k bodu, keď občania povedia: ´My nepodpíšeme atest, ktorý hovorí, že sme za potrat, aj keď to znamená, že stratíme peniaze, aj keď to znamená, že stratíme status´ – takže to zrejme má tak byť,“ zdôraznil arcibiskup.
Medzitým už viac ako 90 zástupcov náboženských skupín podpísalo list, ktorý liberálnu vládu premiéra Justina Trudeaua vyzýva, aby zrušil atest: „Je to test ideologických hodnôt“, ktorý v nijakom prípade nepodpíšeme!“
Arcibiskup Prendergast niekoľko dní po Pochode za život označil tento postup ako „šikanovanie vlády“. Opatrením trpia v prvom rade verejnoprospešné organizácie, neziskové organizácie, ktoré sú zvlášť odkázané na finančnú podporu vlády. –zg-

Bulharský premiér: Pápež chce ísť na Balkán

Vatikán, 25.5.2018 (KAP) 022 279 – Podľa výpovede bulharského premiéra Bojka Borisova pápež František chce na budúci rok navštíviť Bulharsko, Rumunsko aj tretiu balkánsku krajinu. Borisov to naznačil po polhodinovom stretnutí s pápežom v piatok žurnalistom. Premiér k tomu pápežovi odovzdal pergamen s oficiálnou pozvánkou. František s úsmevom odpovedal: „Vidím, že ste dobre pripravený,“ cestu však nepotvrdil ani nedementoval.
Po stretnutí s Borisovom prijal pápež na audiencii macedónskeho premiéra Zorana Zajeva.
O obsahu rozhovorov sa nič viac neoznámilo. Bulharsko a bývalá juhoslovanská čiastková republika Macedónsko sú väčšinovo pravoslávne krajiny. Asi tretina obyvateľstva Macedónska je islamská. Bulharsko a Rumunsko sú od roku 2007 členmi EÚ. –zg-

* * * * * * *

K DUCHU SVÄTÉMU: Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, … (Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:
Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen.
(S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

Sv. MICHAL ARCHANJEL, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *