Novéna k Panne Márii Guadalupskej

 

Naša Pani z Guadalupe, podľa tvojho posolstva v Mexiku, uctievam ťa ako „Panenskú Matku“

pravého Boha v ktorom žijeme, Stvoriteľa sveta celého, neba i zeme.

V duchu si hlboko uctievam tvoj milostivý obraz, ktorý si zázračne vtlačila na

na plášť Indiána Juana Diega.

S vierou nekonečného zástupu pútnikov, ktorí navštevujú tvoj chrám,

prosím ťa o milosť aby som bol štedrý, obetavý a verný mariánsky ctiteľ

po všetky dni môjho života.

 

Pamätaj Nepoškvrnená Panna na slová, ktoré si povedala svojmu zbožnému ctiteľovi;

„Som milostivá Matka všetkých ľudí, ktorí ma milujú, veria mi a vzývajú ma o pomoc.

Vypočujem ich náreky a uteším ich v smútku a v utrpení.“

Prosím ťa, buď milostivá Matka aj mne. Úprimne ťa milujem a dôverujem v Teba.

Vzývam ťa o pomoc. Prosím ťa, Pani z Guadalupe, vyslyš moje prosby

ak je to Božia vôľa. Daj, nech svedčím o tvojej láske a súcite,

pomoci a ochrane. Neopusť ma nikdy v mojich potrebách. Amen.

 

Naša Pani z Guadalupe, oroduj za nás.

 

Prvý deň

Najdrahšia Pani z Guadalupe, plodná Matka svätosti, nauč ma tvojej jemnosti a sile. Vypočuj moje pokorné prosby. S dôverou ťa prosím o tieto milosti …

Vzbuďte si úmysel.

Otče náš,  Zdravas Mária, Sláva Otcu.

 

Druhý deň

Matka, ty si bez hriechu počatá. Ako tvoje verné mexické deti, ktoré k Tebe volajú veľkým aztéckym titulom Guadalupana, aj ja prichádzam pred trón tvojej láskavosti. Vypros pre mňa dar živej viery, aby som vždy plnil vôľu tvojho Syna. Ako v nebi, tak i na zemi. Amen.

Vzbuďte si úmysel.

Otče náš,  Zdravas Mária, Sláva Otcu.

 

Tretí deň

Mária, sedem mečov bolesti preniklo tvoje srdce. Pomôž mi statočne kráčať na mojej ceste uprostred ostrých tŕňov. Vypros pre mňa silu byť tvojim verným nasledovníkom. O toto ťa dnes prosím, moja drahá Matka.

Vzbuďte si úmysel.

Otče náš,  Zdravas Mária, Sláva Otcu.

 

Štvrtý deň

Drahá matka z Guadalupe, posilni moju vieru, aby som mohol napodobniť milosrdenstvo tvojho Syna. Pokorne ťa prosím, daj, aby som vždy hľadal u druhých, čo je v nich dobré.

Vzbuďte si úmysel.

Otče náš,  Zdravas Mária, Sláva Otcu.

 

Piaty deň

Najsvätejšia Matka, vypros mi odpustenie mojich hriechov. Daj mi hojné milosti, aby som verne slúžil tvojmu Synovi. Dopraj mi milosť chváliť Ho s tebou v nebi.

Vzbuďte si úmysel.

Otče náš,  Zdravas Mária, Sláva Otcu.

 

Šiesty deň

Ó, Mária, Matka povolaní, rozmnož kňazské povolania a naplň túto zem rehoľnými domami. Nech sú pre tento svet svetlom a teplom. Vypros u svojho Syna, aby nám dal kňazov a rehoľníkov. O toto ťa dnes, Matka, prosíme.

Vzbuďte si úmysel.

Otče náš,  Zdravas Mária, Sláva Otcu.

 

Siedmy deň

Pani z Guadalupe, prosíme ťa za všetkých rodičov, aby žili svätý život a viedli svoje deti ku kresťanskému spôsobu života. Prosíme aj za deti, aby boli rodičom poslušné a aby nasledovali ich príklad. Daj, aby sa celé rodiny spolu modlili a Teba uctievali.

Vzbuďte si úmysel.

Otče náš,  Zdravas Mária, Sláva Otcu.

 

Ôsmy deň

So srdcom plným najúprimnejšej úcty, skláňam sa pred tvoju tvár, Matka. Vypros mi milosť, aby som si s vierou a stálosťou plnil svoje povinnosti.

Vzbuďte si úmysel.

Otče náš,  Zdravas Mária, Sláva Otcu.

 

Deviaty deň

Bože, Ty nám s potešením udeľuješ milosti a dávaš nám pod zvláštnu ochranu najpožehnanejšej Panny Márie. Udeľ nám, tvojím verným služobníkom milosť, aby sme Tvoju Matku mohli vidieť v nebi z tváre do tváre.

Vzbuďte si úmysel.

Otče náš,  Zdravas Mária, Sláva Otcu.

01-titulka

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *