Adorácia – Ježišovo utrpenie

Kňaz: Prišli sme za tebou, Pane, aby sme ti poďakovali za tvoju nesmiernu lásku. skrze ktorú si sa za nás obetoval tak strašným utrpením na kríži. Prosíme ťa, osvieť našu myseľ a srdce, aby sme si uvedomili, že jedine u teba môžeme hľadať a nájsť spásu. Prijmi nás i našu poklonu i úprimnú vďaku.

Chlapec: Sv. apoštol Peter nám pripomína: „Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad, aby ste kráčali v jeho šľapajach. On sa nedopustil hriechu, ani lesť nebola v jeho ústach. Keď mu zlorečili, on nezlorečil, keď trpel, nevyhrážal sa, to postúpil tomu, ktorý súdi spravodlivo. Sám vyniesol naše hriechy na drevo, aby sme zomreli hriechu a žili pre spravodlivosť. Jeho rany vás uzdravili.

Dievča: Kriste, tvoje umučenie sa začína už naplno v Getsemanskej záhrade. Zmocňuje sa ťa neopísateľná hrôza. Hriechy celého ľudstva, od prvých ľudí až do konca sveta valia sa na teba a zrážajú ťa na zem. Kalich, ktorý ti dáva piť Otec, je príliš horký. Sú v ňom pokrytectvá, pýcha, ukrutnosti, pohoršenia, i nečistota celého ľudstva. Hriechy celého sveta ťa zvierajú ako smrtiace kruhy, pridúšajú ťa a prenikajú celou tvojou bytosťou. Toto všetko berieš na seba, aby si zachránil a oslobodil nás všetkých. Duševné napätie a táto úzkosť sa stupňujú až do krvavého potu.

Chlapec: Z Getsemanskej záhrady vlečú ťa Pane na nočný výsluch najprv k Anášovi a potom ku Kajfášovi. Po výsluchu ťa sotia niekde do suterénu, kde si ťa podávajú zdivočení vojaci. Lietajú zaucha, bijú ťa päsťami, pľujú na teba a hovoria: Hádaj, kto ťa udrel A boli to ťažké ruky, čo ťa bili, no ty mlčíš. Ráno s tebou veľrada improvizuje divadelný súdny proces. Potom ťa vedú k Pilátovi, od Piláta k Herodesovi a znova späť. Rímsky prokurátor sa naľakal vyhrážok židov, bojí sa, že by pre tento proces mohol stratiť cisárovu priazeň. Preto ťa odsudzuje na bičovanie.

Chlapec: Pane, teba nezradili len pred 2000 rokmi. Nezradili ťa len v Getsemani. Nezradil ťa len apoštol Judáš. Môj Pane, mnoho ráz, predvčerom, včera i dnes som ťa zradil i ja. Nezradil som ťa len bozkom, ale som zanedbal úkon viery. Nezradil som ťa pozdravom: „Zdrav buď Rabbi“, ale som zanedbal priateľské slovo, trocha porozumenia k bratovi. Pane, nedaj, aby sa môj život skončil ako život Judášov.

Teba, Pane nezapreli iba večer na Zelený štvrtok na dvore veľkňazského paláca. Nezaprel ťa len Peter vo svojom strachu. Môj Pane, ako často som ťa zaprel, keď som sa hanbil za teba. Ako často mi ľudia vzali odvahu priznať sa k tebe. Ako často som radšej dával prednosť výhodám tohto sveta. Pane, daj, aby som ľutoval a obrátil sa ako Peter.

Pane, neukrižovali ťa len Židia, keď kričali: „Ukrižuj ho!“ Neukrižoval ťa len Pilát, Neukrižovali ťa len vojaci, ktorí ťa pribíjali na kríž. Môj Pane, moja pýcha nie je o nič menšia ako u židov, môj strach držať sa pravdy je podobná Pilátovmu. Moja malovernosť ta zraňuje možno viac než klince vojakov. Ó Ježišu, ty si sa modlil: „Otče, odpusť im!“ Odpusť preto aj moje hriechy. Daj, aby môj hriešny život bol ukrižovaný a aby som vstal k novému životu s tebou.

Pieseň.

Chlapec: Po bičovaní ťa odvlečú od stĺpa a posadia. Na krvavé plecia ti hodia starý červený plášť, ktorý predstavuje tvoj kráľovský purpúr. Do ruky ti dajú hrubú palicu namiesto žezla. Chýba už len kráľovská koruna. Preto vojaci upletú z pichľavého kra korunu a vrazia ti ju na hlavu. Tŕne sa zabodávajú hlboko do hlavy. Tak ako ťa bodali tŕne, tak isto ťa bodajú výsmešky a poklony vojakov.

Dievča: Pilát ťa predstavuje zbičovaného židom. No oni nemilosrdne revú „Ukrižuj, ukrižuj ho!“ Pilát preto nad tebou vynáša rozsudok smrti a umýva si ruky. Iba s vypätím síl nesieš kríž vpred. Viac ráz padáš bezvládne a kríž ťa privaľuje. Po čase stojíš na Kalvárii, kde ti bezcitne a bezohľadne strhávajú šaty. Akú bolesť si musel pri tom cítiť.

Chlapec: Povalili ťa na zem a vystreli tvoje ruky na priečne rameno kríža. Kat potom pribil klincami tvoje ruky ku krížu a to na mieste kde zranili dôležitý nerv a pri každom pohybe ti spôsobuje obrovskú bolesť. Potom kríž s tebou vyzdvihli a zasadili ho do zeme. Nakoniec ti prekrížili nohy a tiež ich pribili.

Dievča: Bolo práve poludnie. Krvavý pot, strata krvi pri bičovaní a hrozné útrapy zapríčinili ti strašný smäd. Ťažko dýchaš polootvorenými ústami, jazyk más vyschnutý. Ktorýsi z vojakov sa nad tebou zľutoval. Naplnil špongiu do zoctovateného vína a priložil ti ju k ústam, ale ty nechceš piť. Pane, tvoje muky sa stále stupňujú. Svaly na rukách a na nohách sťahujú kŕče. Dýchanie je rýchle a krátke. S vypätím všetkých síl sa vzpieraš do klincov, aby si sa trocha uvoľnil a mohol sa aspoň málo nadýchnuť. Z úst sa ti prederie bolestný vzdych: „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia!“

Chlapec: Boli to pre teba hodiny nesmiernych muk, ale aj hodiny veľkého víťazstva. Ty si zvíťazil práve tým, že si všetko vytrpel z lásky k nám. Teda nie z donútenia, ale ako hovoríš: „Sám dávam svoj život. Nikto mi ho neberie, ja ho dávam sám od seba. Mám moc dať ho a mám moc vziať si ho späť.“

Dievča: Pane Ježišu, tvoje evanjelium a kríž nám hlásajú, že si Vykupiteľ človeka. Vieme, že kríž je spása a záchrana celého sveta. Radi by sme sa ti zasvätili práve v znamení kríža. Obetujeme ti svoje radosti a nádeje, sklamania a obavy. Naplň srdcia detí a mládeže, srdcia starých i chorých, ale i srdcia celých našich rodín svojou milosťou. Daruj nám bezhraničnú lásku ku krížu. Ale nie ku krížu hrdinov, pod ktorými by sa nadúvala naša hruď, ale ku krížom drobným a bezvýznamným, ku ktorým cítime nechuť, ku krížom, čo stretávame každodenne. Keď mi iní protirečia, keď mnou druhí pohŕdajú, keď mám neúspech, keď ma iní nepravdivo posudzujú, keď si ma nevšímajú, keď sú voči mne ľahostajní a nevďační, keď ma budú odsudzovať, keď budem chorá, alebo sa budem nachádzať vo vyprahnutosti srdca.

Pieseň:

Prosby: Úprimne sa klaňajme nášmu Vykupiteľovi, ktorý bol za nás umučený a pokorne ho vzývajme:

– Pane, pre nás si sa stal poslušným až na smrť, nauč nás podriaďovať sa vôli nebeského Otca.

– Pane, keď si zomrel na kríži, premohol si podsvetie a smrť, daj nech umierame s tebou, aby sme s tebou boli vzkriesení v sláve.

– Náš Kráľ, bol si vystavený posmechu ľudí a pošliapaný, uč nás osvojiť si tvoju pokoru, ktorou si nás vykúpil.

– Náš Spasiteľ, ty si rozpäl ruky na kríži, aby si pritiahol ku sebe všetky pokolenia, zhromaždi vo svojom kráľovstve všetky roztratené Božie deti.

Kňaz: Pane, aspoň z časti sme si uvedomili tie hrozné muky, ktoré si prežíval z lásky k nám. Vieme, že i naše hriechy boli príčinou tvojho veľkého utrpenia. Odprosujeme ťa za všetko, čo si kvôli nám musel podstúpiť, aby si nás zachránil. Prosíme ťa, aby sme si neustále uvedomovali svoje hriechy a zároveň sa im zo všetkých síl vyhýbali. Chceme svojimi modlitbami, obetami, skutkami milosrdenstva a lásky vynahradzovať zlo, čo sme doteraz urobili.

Pieseň, požehnanie, pieseň.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *