Novéna k sv. Mikulášovi

Novénu sa modlíme po 9 dní pred sviatkom svätca.

 

Svätý Mikuláš, veriacimi chválený a úctyhodný zázračný svätý Kristov robotník,

Boží človek, človek lásky, verný služobník, pilier Cirkvi, hviezda, ktorá osvecuje celý svet.

Bol si spravodlivý človek, cez ktorého pretekala Božia milosť.

Svätý Mikuláš, oslavujeme a zvelebujeme ťa ako nádej všetkých kresťanov,

rýchleho pomocníka, horlivého príhovorcu, dobrého pastiera, prameň zázrakov,

obhajcu veriacich, učiteľa múdreho, sýtiaceho hladných, odievajúceho nahých,

uzdravovateľa chorých, osloboditeľa väzňov, milého učiteľa detí, ochrancu starších,

oplývajúceho bohatstvom pre chudobných a núdznych.

Sv. Mikuláš, vypočuj nás, ktorí sa k tebe modlíme a hľadáme tvoju ochranu.

Prednes naše prosby Najvyššiemu Bohu a získaj nám všetko, čo potrebujeme pre spásu našich duší.

(Vyslov svoju prosbu…), nech sa stane vôľa nášho Všemohúceho Otca.

Zostaň s nami, ochráň nás od všetkého útlaku svojím láskavým príhovorom u milosrdného Boha. 

Svätý Mikuláš, ako bdelý a dobrý pastier nás ochráň pred nepriateľmi a chorobami,

zemetrasením a hladom, povodňou a ohňom, mečom a bojom

a vo všetkých našich nešťastiach a ťažkostiach nám podaj pomocnú ruku,

otvor dvere Božieho súcitu; lebo nie sme hodní pozrieť sa do výšin nebies pre množstvo našich hriechov.

Svätý Mikuláš, ohýbame kolená nášho zlomeného a pokorného srdca pred naším Stvoriteľom

a prosíme o tvoj otcovský príhovor, aby sme odumreli našim hriechom.

Odstráň od nás všetko zlo.

Upriam našu myseľ na Pána a posilňuj naše srdcia.

Milostivo nám pomáhaj žiť pokojný život a vidieť dobro v krajine živých,

oslavovať Otca, Syna i Ducha Svätého, teraz a naveky. Amen.

 

Patrón detí, pekárov, námorníkov, majiteľov záložní, lekárnikov, rybárov, ktorý má svoj sviatok 6. decembra.

Svätý Mikuláš bol biskupom v Myre. Patrí k svätým, ktorí požívajú úctu po celom svete. Svedčia o tom mnohé kostoly a oltáre, postavené na jeho česť. Narodil sa pravdepodobne v Patare v Lýcii (Malá Ázia). V meste Myra, ktoré ležalo neďaleko mora, sa stal biskupom. Bol známy vďaka svojej mimoriadnej zbožnosti, nadšeniu a zázrakom.

Doma dostal dobrú výchovu. Zachovával pôst. Hovorí sa, že v stredu a piatok jedol iba raz, aj to až večer. Rodičia zomreli, keď bol ešte mladým mužom. Po sebe však zanechali taký majetok, že Mikuláš sa nemusel báť o svoje živobytie. On sa však rozhodol všetko venovať chudobným. A tu sa spomína azda najznámejšia príhoda z jeho života.

Jeden občan Patary prišiel o všetky svoje peniaze. Mal tri dcéry. No nemohol ich vydať, pretože nemal pre ne veno. A tak sa rozhodol pre zúfalý čin. Chcel ich dať na prostitúciu. Mikuláš sa to dozvedel, a tak zobral mešec zlata a v noci pod rúškom tmy ho dal mužovi do okna. Malo to byť na veno najstaršej dcéry. To sa opakovalo druhý aj tretí raz, zakaždým pre ďalšiu dcéru. Muž ho na tretí raz spozoroval a bol mu veľmi vďačný.

Za čias prenasledovania kresťanov, začiatkom 4. storočia bol Mikuláš ustanovený za biskupa v Myre. Pretože bol veľmi horlivý, aj jeho chytili, mučili a hodili do väzenia. Potom však prišiel cisár Konštantín a jeho slávny Milánsky edikt, vďaka ktorému boli kresťanskí väzni – teda aj sv. Mikuláš – prepustení na slobodu. Vrátil sa do Myry a pokračoval vo svojej práci. Neúnavne bojoval proti bludu tej doby – arianizmu. Zdá sa, že bol prítomný aj na koncile v Nicei r. 325, ale to nie je isté.

Zomrel v pokročilom veku a životopisy jednomyseľne tvrdia, že bol pochovaný vo svojom biskupskom sídle Myra. V 11. storočí však Myru obsadili moslimovia, a tak v roku 1087 boli pozostatky sv. Mikuláša prenesené do talianskeho prístavného mesta Bari. Tam postavili chrám, zasvätený jemu. Za čias cisára Justiniána bol aj v Konštantínopole postavený chrám na počesť sv. Mikuláša. Jeho sviatok si uctievali v celom vtedajšom známom kresťanskom svete. Na byzantských pečatiach sa jeho obraz objavuje častejšie než obraz kohokoľvek iného. V neskoršom stredoveku mu bolo iba v Anglicku zasvätených skoro štyristo kostolov.

Zvláštne je to, že najväčšiu popularitu má sv. Mikuláš v Rusku. Spolu so sv. Ondrejom apoštolom je patrónom národa.

Zdroj: Zivotopisysvätych.sk, St. Nicholas Center of Myra, Daily-prayers.org, Obrázok: Modlitba.sk

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *