Novéna čistoty k svätej Márii Goretti

Novéna čistoty k svätej Márii Goretti – 1. deň

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Amen.

Ó, svätá Mária Goretti, krásny vzor čistoty, svoje panenstvo si bránila až do smrti. Dokonca aj vo veku 11 rokov si mala na srdci to, čo je drahé srdcu nášho Pána: svoju čistotu. Oroduj za mňa, aby som urobil to isté, najmä keď upadám do pokušenia.

Prosím, prihovor sa, aby mi Boh dal silu vyhnúť sa hriechu nečistoty a povedať „áno“ životu, ktorý povedie do večnosti v nebi s tebou a naším Pánom.

Prosím, prihovor sa špeciálne za (tu uveďte svoje úmysly).

Svätá Mária Goretti, oroduj za nás!

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Amen.

Novéna čistoty k svätej Márii Goretti – 2. deň

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Amen.

Ó, svätá Mária Goretti, krásny vzor lásky, tvoja láska k Bohu bola taká zjavná v tom, ako si sa po smrti otca starala o svoju rodinu a v tom, ako si milovala svojich nepriateľov – dokonca aj keď si zomierala.

Už vo veku 11 rokov si pochopila, čo znamená milovať Pána a milovať svojho blížneho ako seba samého. Oroduj za mňa, aby som bol schopný urobiť to isté.

Prosím, prihovor sa, aby som skutočne mohol s radosťou slúžiť svojej rodine a ostatným, ktorí potrebujú moju pomoc a lásku. A hlavne oroduj, aby náš Pán bol v mojom srdci na prvom mieste.

Prosím, prihovor sa špeciálne za (tu uveďte svoje úmysly).

Svätá Mária Goretti, oroduj za nás!

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Amen.

Novéna čistoty k svätej Márii Goretti – 3. deň

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Amen.

Ó, svätá Mária Goretti, krásny vzor odpustenia, popros dnes za mňa.

Ani vo veku 11 rokov si svojmu útočníkovi nepriala nič zlé; v tvojom mladom srdci sa nezakorenila krivda ani si mu neželala pomstu. Naopak, chcela si pre neho Nebo. Miloval si ho takýmto spôsobom. Oroduj za mňa, aby som aj ja mohol milovať svojich nepriateľov ako ty. Vypros mi milosť, aby som pre nich chcel Nebo.

Prosím, vymodli mi, aby mi bolo čoraz ľahšie odpúšťať tým, ktorí mi ublížili a tým, ktorí mi ublížia.

Prosím, vypros mi vnútorné uzdravenie z minulých zranení, aby som sa mohol pohnúť vpred a ponúknuť odpustenie.

Prosím, prihovor sa špeciálne za (tu uveďte svoje úmysly).

Svätá Mária Goretti, oroduj za nás!

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Amen.

Novéna čistoty k svätej Márii Goretti – 4. deň

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Amen.

Ó, svätá Mária Goretti, krásny model cudnosti, s oddanou vrúcnosťou si si strážila svoje panenstvo. Už vo veku 11 rokov si rozpoznala hodnotu cnosti cudnosti.

Prosím, teba, ktorá si blahoslavená čistého srdca a vidíš Boha, popros ho, aby som sa zlepšil v praktizovaní cudnosti vo svojom vlastnom živote. Oroduj pred Nebeským trónom, aby som sa naučil žiť život, v ktorom je túžba podriadená rozumu. Prosím, pomodli sa, aby som bol schopný milovať ako Ježiš; nezištne a čisto.

Prosím, prihovor sa špeciálne za (tu uveďte svoje úmysly).

Svätá Mária Goretti, oroduj za nás!

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Amen.

Novéna čistoty k svätej Márii Goretti – 5. deň

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Amen.

Ó, svätá Mária Goretti, krásny vzor milosrdenstva, oroduj za mňa.

Božie milosrdenstvo je jedinou nádejou pre ľudstvo. Viem, že sme povolaní napodobňovať milosrdenstvo nášho Otca voči ľuďom okolo nás, ale je mi to ťažké a často zlyhávam.

No ty si aj vo veku 11 rokov bola dosť silná a odvážna, aby si svojho protivníka radami naprávala a nakoniec ponúkla odpustenie svojmu útočníkovi, ktorý ti najviac ublížil.

Prosím, oroduj, aby som mohol urobiť to isté s tými, ktorí mi ublížili. Prosím, pomodli sa, aby som neuvažoval stále o ich hriešnosti a nehodnosti, aby som neostával v myšlienkach sebaľútosti a v krivdách, ale aby som mohol brať ohľad na nášho milosrdného Pána, ako si to urobila ty.

Prosím, prihovor sa špeciálne za (tu uveďte svoje úmysly).

Svätá Mária Goretti, oroduj za nás!

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Amen.

Novéna čistoty k svätej Márii Goretti – 6. deň

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Amen.

Ó, svätá Mária Goretti, krásny vzor svätého, každodenného všedného života, oroduj za mňa.

Často mám pocit, že môj život musí byť výnimočný, ak sa mám stať svätým, ale ty mi ukazuješ inú cestu. Ukazuješ mi, že môžem byť svätým, ak milujem nášho Pána celým svojím srdcom a ak slúžim svojej rodine a staviam ju pred moje záujmy a sebectvo.

Prosím, vymodli mi, aby som bol nezištný ako ty a aby som sa naučil dávať bokom svoje vlastné túžby a žiadosti, aby som tak mohol vyplniť vôľu nášho Pána.

Prosím, prihovor sa špeciálne za (tu uveďte svoje úmysly).

Svätá Mária Goretti, oroduj za nás!

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Amen.

Novéna čistoty k svätej Márii Goretti – 7. deň

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Amen.

Ó, svätá Mária Goretti, krásny vzor kresťanského utrpenia, oroduj za mňa.

Niesla si svoj kríž tak statočne, keď si podstúpila operáciu bez anestézie. Keď napriek veľkému smädu si nemohla dostať napiť, prijala si kríž veľmi odovzdane, pretože si milovala nášho Pána.

Prihovor sa za mňa, svätá Mária Goretti, aby som sa zlepšil v nesení svojho kríža.

Oroduj, aby som sa nesťažoval na svoj kríž, ale aby som ho vždy ochotne Pánovi obetoval, lebo viem, že neplytvá ani kúskom utrpenia, ktoré mu bolo z lásky ponúknuté ako vynáhrada.  

Prosím, prihovor sa špeciálne za (tu uveďte svoje úmysly).

Svätá Mária Goretti, oroduj za nás!

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Amen.

Novéna čistoty k svätej Márii Goretti – 8. deň

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Amen.

Ó, svätá Mária Goretti, patrónka mládeže, prosím, oroduj za deti v mojom živote a za mládež na celom svete. Popros Boha, aby viera mladých bola taká silná ako tvoja, keď si mala 11 rokov.

Oroduj za mňa, aby som urobil všetko, čo je v mojich silách, aby som podporil deti v ich viere a povzbudil ich, aby milovali nášho Pána, aby Ho kládli na prvé miesto vo svojom živote a nasledovali Jeho prikázania.

Prosím, prihovor sa špeciálne za (tu uveďte svoje úmysly).

Svätá Mária Goretti, oroduj za nás!

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Amen.

Novéna čistoty k svätej Márii Goretti – 9. deň

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Amen.

Ó, svätá Mária Goretti, patrónka obetí znásilnenia, prosím o modlitbu za všetkých, ktorých dôstojnosť bola zneuctená. Popros o ich uzdravenie emócií, za útechu duše a  pokoj pre ich vnútro.

Prosím, oroduj za nás, aby sme ako spoločnosť mohli lepšie chrániť tých, ktorí sú vystavení sexuálnemu násiliu.

A prosím, vymodli spravodlivosť pre ich útočníkov, predovšetkým však skrúšenosť srdca, pokánie a ich úplné obrátenie.

Prosím, prihovor sa špeciálne za (tu uveďte svoje úmysly).

Svätá Mária Goretti, oroduj za nás!

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Amen.

Zdieľať

2 thoughts on “Novéna čistoty k svätej Márii Goretti

 • 3. júla 2024 at 21:56
  Permalink

  Svatá Mária Goretti prosím o uzdravenie môjho vnúčika Mattea.

  Reply
 • 1. júla 2024 at 22:29
  Permalink

  Sv.Mária Goretti uzdrav mojho vnúčika Mattea

  Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *