Nanebovstúpenie Pána rok A

Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal.
A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.
Mt 28,16-20

 

Matúš v závere svojho evanjelia ukazuje, že to čo už na začiatku anticipoval, tu sa završuje. Tu nachádza svoje naplnenie prorocké prisľúbenie, ktoré cituje už v prvej kapitole svojho evanjelia: „Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel, čo v preklade znamená: Boh s nami“ (viď Mt 1,23), pretože sám vzkriesený Kristus, ktorý už neumiera, nás dnes uisťuje: „Ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“
V druhej kapitole zas Matúš prináša správu o mudrcoch z východu, ktorí nasledovali hviezdu, a keď prišli „na miesto, kde sa zastavila“ a „uvideli dieťa… padli na zem a klaňali sa mu“ (viď Mt 2,1-12). Tu hovorí takmer presne to isté o jedenástich učeníkoch: „Keď ho uvideli, klaňali sa mu…“ Takto pozýva aj nás, aby sme sa aj my prostredníctvom evanjelia, ktoré nám zvestuje, vydali na tú istú cestu, ktorou prešli mudrci i jedenásti učeníci, a aby sme očami viery uvideli Ježiša a klaňali sa mu svojím životom. Tak sa stávame jeho učeníkmi a spolu s jedenástimi sme poslaní: „Choďte a učte všetky národy.“ Učiť všetky národy však neznamená hustiť do nich vedomosti, akoby sme vlastnili „patent na rozum“. Grécky originál používa slovo, ktoré možno preložiť i ako „robiť učeníkov zo všetkých národov“. Znamená to teda preukazovať svojím životom tú istú službu, akú Matúš preukázal svojim evanjeliom nám. Ukazovať na toho, ktorý je Emanuel a je s nami po všetky dni, aby ho všetci uvideli, klaňali sa mu a tiež sa stali jeho učeníkmi.

 

 

 

© E-nedeľa
BUONA DOMENICA!
Andrea, sr. Carolina, sr. Silvia, sr. Anna
FSP

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *