Život Cirkvi vo svete 20/2022

Kniha o rodičoch sv. Jána Pavla II. !

František: Prekonať ťažkosti a protirečenia a napomáhať novú kreativitu

Predstaveným v klerických inštitútoch bude môcť výnimočne byť i laický brat

Vatikán: Synoda a svedectvá homosexuálnych párov s adoptovanými deťmi

Írsko: Vyše 500 ružencových stretnutí k výročiu Fatimy

Sviečková procesia k Fatimskej Panne Márii v Bazileji

Španielska cirkev: „Potraty už prekračujú červenú čiaru“

Mariupol: Rusi znesvätili katolícky kláštor a zriadili tam správu

Kolumbia: Satanista, uctievač ´manžela´ Pačamamy – kandidát na prezidenta

Svetové ekonomické fórum a skupina za ním

Sudca Najvyššieho súdu USA: „Neexistuje právo na potrat!“

Pelosiová: ‘Zamestnankyniam treba samozrejme hradiť cestu za potratom!“

Joe Biden hanobí ochrancov života

Kniha biskupa A. Schneidera: „Dominus est!“(To je Pán!)

Premiér Trudeau mení Kanadu na najpohodlnejší väzenský štát

Katolíci za slobodnú voľbu potratov: Zákaz potratov v USA by bola „pohroma pre Cirkev“

„Satanský chrám“ žiada „náboženskú výnimku“ na „potratový rituál“

Írsko vydáva 208 miliónov na potraty. Biskupi mlčia.

***********************

Ježiš je opäť ukrižovaný a zabíjaný v miliónoch nevinných detí

Vystúpte so mnou na Kalváriu tejto doby. Znova zrádzajú Ježiša kresťania, neverní kresťanským záväzkom. Satan ich vedie a idú cestami zla, zábavy, egoizmu, pýchy, nenávisti a bezbožnosti. Ježiša znova zapierajú mnohí jeho učeníci. Ježiš je znova ukrižovaný a zabíjaný v miliónoch nevinných detí zabitých v lone matiek a v obetiach nenávisti a vojen.
Ježiša stále križujú v chudobných, vykorisťovaných, prenasledovaných , utláčaných, opustených, chorých, umierajúcich. …
Pod krížom tejto doby však stojí aj vaša Sedembolestná Matka. …Bedlite so mnou vašou Matkou , ktorá v temnej noci tejto doby stále drží horiacu pochodeň nádeje a istoty Ježišovho slávneho návratu. (Don Gobbi 1987)

Najsvätejšie Ježišovo Srdce veľa trpí pre správanie sa mnohých biskupov a kňazov, ktorí ospravedlňujú aj tie najťažšie skutky nečistoty – hriechy proti prírode – ktoré volajú o pomstu až pred Božiu tvár. Privolávajú na národy plamene Božej spravodlivosti. Treba jasne a odvážne volať, že 6. prikázanie stále platí a musí ho zachovávať aj táto narušená a zvrátená generácia. Kto ospravedlňuje tieto hriechy, zvoláva na seba horiaci oheň Božej spravodlivosti. (1987)

***********************

Kniha o rodičoch sv. Jána Pavla II. opisuje ako jeho matka odmietla lekárovu radu potratiť budúceho svätca !!!

Rím, 19.5.2022 (LifeSiteNews) 028 450

… V r. 1920 vo Wadowiciach Emília Wojtylová očakávala tretie dieťa. Podľa svedectva pôrodnej asistentky pani Tatarowej a jej priateliek Heleny Szczepańskej a Márie Kaczorowej v knihe Emília a Karol Wojtyloví, rodiačia sv. Jána Pavla II. Od autorky Mileny Kindziukovej, Emíliin prvý Dr. Jan Moskała, trval na potrate kvôli komplikáciám. V depresii z tejto rady a s rozhodnutím dať dieťaťu život za každú cenu Emília a jej manžel Karol vyhľadali iného lekára. Našli Dr. Samuela Tauba, ktorý potvrdil, že bude riziko komplikácií počas pôrodu a vrátane ohrozenia života Emílie. Avšak on potrat nenavrhol.
Tehotenstvo bolo ťažké a Emília musela nakoniec aj ležať. Jej manžel a najstarší syn Edmund sa chodili modliť do kostola vešpery a Loretánske litánie.
Večer 20. mája 1920 s pomocou pôrodnej asistentky Emília dala život chlapcovi – budúcemu pápežovi. Potom požiadala, aby otvorili okno, aby prvá vec, ktorú bude chlapec počuť, bol spev litánií k Panne Márii! …

Viac v angličtine na:

https://www.lifesitenews.com/news/book-on-john-paul-iis-parents-describes-how-his-mother-rejected-doctors-advice-to-abort-the-future-saint/?utm_source=top_news&utm_campaign=catholic

***********************

František: Prekonať ťažkosti a protirečenia a napomáhať novú kreativitu

Armin Schwibach
Rím, 16.5.2022 (kath.net/as) 028 449 – Prvé roky pontifikátu pápeža Františka sa vyznačovali o. i. diskusiami v rámci oboch synod o rodine 2014 a 2015. To vyústilo do pápežovho zhrnutia výsledkov oboch synod v dokumente „Amoris laetitia“. Takzvané progresívna a konzervatívne prúdy využívajú tento text aj na pokračovanie v ideologických šarvátkach. U jedných to vyzerá tak, akoby bolo treba katolícku náuku prepísať, či nanovo napísať a sústreďujú sa na jednu poznámku pod textom. U druhých je jasné, že len definícia „konzervatívni“ v súčasnej zložitej situácii už nestačí a polarizácia na „progresívnych“ a „konzervatívnych“ nemá nič do činenia s podstatou katolíckej tradície, lebo pravé problémy spočívajú inde.
František sa od týchto umelo vystupňovaných debát držal bokom, vyjadroval sa málo a keď tak iba v rámci úzkeho obsahu „Amoris laetitia“. Šesť rokov po vydaní dokumentu vyhlásil „Rok rodiny Amoris laetitia“ na napomáhanie apoštolského listu a na podporu pastoračnej praxe, ktorá chce byť viac a lepšie synodálnou a misionárskou. V rámci tohto roku sa konala ako jeden z jeho vrcholov medzinárodná konferencia o morálnej teológii, ktorú zorganizovala Pápežská univerzita Gregoriana s Pápežským teologickým inštitútom Jána Pavla II. pre štúdium manželstva a rodiny.
Jej účastníkov prijal pápež 13. mája. Na audiencii zdôraznil zásadné aspekty reality rodiny. Po takmer 9 rokoch náročných diskusií je zaujímavé sledovať pápežove výpovede.
Pápež vyzýval k odvahe a varoval pred tým, aby sme si nemýlili uvedomovanie si koreňov s pohľadom nazad a úsilím zaradiť spiatočku.
Vyjadril sa v tom zmysle, že sa treba sa vzdať každej formy kazuistiky. Amoris laetitia je podľa neho preniknutá pravým tomizmom, ktorý ako taký stojí je protikladom dekadentného tomizmu. Preto nasledovala aj výzva:
„Všetci ste vyzvaní premyslieť dnes kategórie morálnej teológie v jej obojstrannej súvislosti: vzťah medzi milosťou a slobodou, medzi svedomím, dobrom, cnosťami, normou a aristotelovským phrónesis, tomistickou prudenciou a duchovným rozlišovaním, vzťah medzi prírodou a kultúrou, medzi mnohorakosťou jazykov a jednotou agapé.“
Viac na:
https://www.vaticannews.va/cs/papez/news/2022-05/papez-rodiny-jsou-dnes-vice-nez-kdy-jindy-vystaveny-zkouskam-a.html

Predstaveným v klerických inštitútoch bude môcť výnimočne byť i laický brat

Vatikán, 18.5.2022 (RV) 028 448 – Predstaveným klerického rehoľného inštitútu alebo spoločnosti apoštolského života pápežského práva sa v osobitných prípadoch bude môcť stať aj člen, ktorý nie je klerikom, čiže laický brat. Prípady individuálnych výnimiek z kánonu 588 §2 Kódexu kánonického práva bude posudzovať Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života, ktorej na to dal oprávnenie pápež František.
Reskript s dátumom 18. mája 2022, vydaný na základe rozhodnutia Svätého Otca pri osobitnej audiencii 11. februára, nesie podpisy kardinála Braz de Aviza a Mons. Rodrígueza Carballa, prefekta a sekretára spomenutej vatikánskej kongregácie.
Nová právna norma určuje jednotlivé stupne autorizácie, potrebnej na vymenovanie laického člena inštitútu alebo spoločnosti za miestneho predstaveného, za vyššieho predstaveného, prípadne za najvyššieho moderátora.
V prípade dvoch najvyšších stupňov si Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života „vyhradzuje posúdenie individuálnych prípadov a dôvodov uplatnených najvyšším moderátorom alebo generálnou kapitulou“. -zk, jb-

Vatikán: Synoda a svedectvá homosexuálnych párov s adoptovanými deťmi

Vatikán, 18.5.2022 (kath.net/LifeSiteNews/jg) 028 447
Na internetovej stránke Synody biskupov o synodalite zverejnili aj tri svedectvá homosexuálnych párov, ktoré si adoptovali deti. Svedectvá dodala Noelle Therese Thompsonová z Farnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Hendersonville v americkom štáte Severná Karolína. Nejaký poukaz na odmietavý postoj Cirkvi k homosexuálnym zväzkom a k ich adopcii detí však chýba.
Prvý príbeh je o žene, ktorá ide na potrat a po ceste sa dozvie, že jeden jej priateľ žije v homosexuálnom vzťahu a rád by mal dieťa. Takže správa hovorí o záchrane dieťaťa pre homosexuálny pár.
„Dnes je Parker osemročný chlapec s milujúcimi rodičmi Karolom a Diegom, ktorých vzťah toto dieťa zachránil pred potratom,“ uvádza sa tam doslovne.
Druhé svedectvo má názov „Príbeh sexuality, ktorá dáva život“. Hovorí o dvoch homosexuáloch, ktorí adoptujú postihnuté deti. Nadpisy pridali správcovia internetovej stránky.
Tretia správa rozpráva o učiteľovi na katolíckej škole, ktorý homosexualitu tají. S „manželom“ si adoptujú deti z iných krajín, aby ich vytiahli z extrémnej chudoby. Muž je smutný, že nemôže svoju homosexualitu otvorene žiť bez toho, aby stratil miesto na cirkevnej inštitúcii. Cíti sa preto v Katolíckej cirkvi „nevítaný“. …

***********************

„Írsko: Vyše 500 ružencových stretnutí k výročiu Fatimy

Dublin, 14.5.2022 (LifeSiteNews) 028 446 – Tisíce írskych katolíkov oslávili 105. výročie zjavení Fatimskej Panny Márie až 515 verejnými modlitbami ruženca. Tieto modlitbové stretnutia boli jednou z mnohých prezentácií katolíckej viery v Írsku za nedávne roky.
Kampaň ružencových stretnutí pod názvom Ireland Needs Fatima (Írsko potrebuje Fatimu) Írskej spoločnosti pre kresťanskú civilizáciu (ISFCC) bola vhodným spôsobom na pripomenutie výzvy Fatimskej Panny Márie smerom ku kultúre a na odolávanie vlnám hriechu a odklonu od viery, ktoré zachvátili národ.
„Toto úsilie ovládlo predstavivosť mnohých a počet modlitbových akcií rýchlo rástol. Nuž 515 ružencových akcií znamená takmer milión Zdravasov na verejnosti! Dosiahlo to takmer každú časť a každý kútik Írska. Tieto ružencové stretnutia znamenajú o 515 viac dôvodov, aby sa diabol vo svojich reťaziach triasol od strachu pred našou Paňou! Jeden účastník modlitieb to dokonca opísal ako ´cunami milostí pre Írsko´ a tým to naozaj bolo!“ povedal vedúci ružencovej akcie Gregory Murphy.
“Som si istý, že Boh požehná Írsko napriek hriechom a nedostatkom národa po tom, čo dostal toľké ružencové akcie na počesť svojej Matky. Možno tu vidieť radosť a šťastie v tvárach prítomných. Musíme si tiež zapamätať, že to bolo po prvý raz, čo mnohí títo ľudia verejne vyjadrili svoju vieru!“

Sviečková procesia k Fatimskej Panne Márii v Bazileji

Basel, 16.5.2022 (kath.net/pm) 028 445 – «Naša milá Matka z Fatimy nám dala ako posledné záchranné prostriedky pre našu dobu modlitbu ruženca a pobožnosť k jej Nepoškvrnenému Srdcu. Touto procesiou sa chceme utiekať k týmto prostriedkom ružencom a zasvätením sa jej Nepoškvrnenému Srdcu», povedal mladý páter Zahner v príhovore na procesii.
V piatok 13. mája sa konala v Bazileji večer sviečková procesia cez mesto s vlajkami, hudbou, spevom a modlitbami. Zúčastnilo sa na nej aj veľa mladých ľudí. …
Presne pred 70 rokmi sa v Bazileji konala veľká sviečková procesia k Fatimskej Panne Márii s účasťou až 20 000 ľudí! Tým sa začalo veľké šírenie fatimských posolstiev vo Švajčiarsku.
Na slávnostnej procesii niesli na začiatku miništranti kríž, nasledovali vlajky kantónov a združení, kňazi, rehoľníci, skauti, rodiny, ľudia každého veku. V strede procesie niesli veľkú kvetmi zdobenú sochu Fatimskej Panny Márie. Veriaci spievali s hudbou ruženec a modlili sa rôzne modlitby. V rukách mali horiace sviece. Okoloidúcim rozdávali letáky s informáciami o Fatime aj zázračné medaily a ružence.

Cieľom procesie bola brána Spalentor, na ktorej je socha Božej Matky – patrónky mesta Bazilej. Tam sa prítomní zasvätili Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

Španielska cirkev: „Potraty už prekračujú červenú čiaru“

Madrid, 19.5.2022 (kath.net/KAP) 028 444 – Ostrú kritiku uvoľnenia zákona o potrate v Španielsku, ktorý zavádza ľavicová vládna koalícia vyslovila katolícka cirkev krajiny.
„Tu sa už jednoznačne prekročila ´červená´ čiara,“ reagoval predseda Biskupskej konferencie, kardinál Juan Jose Omella. Nový zákon už predtým označil ako barbarský.
Novela stanovuje, že maloleté dievčatá od 16 rokov budú mať možnosť ísť na potrat aj bez súhlasu rodičov a bez lehoty na rozmyslenie. „Voliť je možné až od 18. roku, no takéto závažné rozhodnutie sa má robiť už od 16. roku,“ kritizoval kardinál Omella. „Myslím si, že do tohto by mali mať možnosť hovoriť aj rodičia!“
V utorok vláda premiéra Pedra Sancheza schválila novelu „Zákona o sexuálnom a reprodukčnom zdraví a dobrovoľnom ukončení tehotenstva“.
K ďalším opatreniam vlády patrí platené menštruačné voľno pre ženy a po potrate, ale aj zavedenie povinnej sexuálnej výchovy na všetkých stupňoch štátnych škôl a bezplatné rozdeľovanie antikoncepcie vo verejných zariadeniach. Dievčatám sa má uľahčiť potrat a poskytnúť viac bezpečnosti, ako to odôvodnila ministerka pre zrovnoprávnenie Irene Monterová. Schválenie zákona v parlamente sa považuje za takmer isté.
„Útok na život“
Kardinál Omella označil tento krok ako „útok na nenarodený život“. Politikov vyzval, aby radšej podporovali ženy, ktoré napriek finančným a sociálnym problémom si dieťa chcú ponechať. „To, že vláda práve teraz navrhuje nový zákon o potratoch, nie je nijaká náhoda! Týmto spôsobom sa má odlákať pozornosť od súčasných kríz a škandálov,“ vyhlásil kardinál. Ostrú kritiku vyslovil kardinál Omella aj k rozhodnutiu vlády „zabezpečiť potraty vo verejných zdravotníckych zariadeniach“ a má sa založiť aj register lekárov, ktorí z výhrady vo svedomí odmietajú vykonávať ukončenie tehotenstva. Taký register už existuje pri eutanázii a má zabezpečiť v štátnych nemocniciach dostatok ochotného personálu. „Tým sa má zrejme vyvíjať tlak na lekárov,“ ako sa obáva kardinál. …
Nijaké ostré slová proti nájomnému materstvu
Nájomné materstvo vyvolalo spory dokonca aj vo vládnej koalícii. Zo zákona vyškrtli viaceré body – medzi nimi aj prísnejšie sankcie proti komerčnému materstvu. To sa tam síce označuje ako „násilie voči ženám“ a určuje sa prísnejší postup, no súdy nebudú ľudí za to medzinárodne stíhať, ak bude nájomná matka z cudziny.

Mariupol: Rusi znesvätili katolícky kláštor a zriadili tam správu

Kyjev / Rím, 18.5.2022 (KAP/red) 028 443 – V Mariupole Rusi zabrali katolícky paulínsky kláštor a urobili z neho sídlo mestskej správy.
Potvrdil to pomocný biskup Charkovsko-záporožskej diecézy Jan Sobilo minulý víkend. Informoval ho o tom miestny farár paulín páter Pavlo Tomaszewski podľa talianskej biskupskej agentúry SIR. Kláštor útočníci vyrabovali už 17. marca:
„Vzali si všetko, čo tam bolo, dokonca aj omšové kalichy,“ povedal farár Farnosti Čenstochovskej Panny Márie. Rusi robili všetko pre to, aby rehoľníkov vypudili z mesta a teraz je kláštor znesvätený. Stal sa centrálou správy Ľudovej doneckej republiky. Prosím vás, modlite sa za naše pekné mesto, za jeho obrancov a za našu svätyňu, aby mesto bolo oslobodené od útočníkov,“ vyzval farár.
Pátrovi Tomaszewskému sa podarilo so spolubratom a zopár členmi farnosti 5. marca uniknúť z mesta. O pustošení a rabovaní v jeho kláštore sa dozvedel od veriacich, ktorí tam zostali. Sám je už na západe Ukrajiny a pokúša sa udržať kontakt s Mariupolom, nefungujú siete ani internet. Ako povedal, situácia je katastrofálna. …

Kolumbia: Satanista, uctievač ´manžela´ Pačamamy – kandidát na prezidenta

Kolumbia, 18.5.2022 (LifeSiteNews) 028 442 – Kolumbia sa chystá 29. mája na voľby a sú správy, že jeden z najpopulárnejším kandidátov praktizuje diabolské rituály.

Gustavo Petro je kandidát na prezidenta a člen senátu. Bol primátorom Bogoty a predsedom strany „Humane Colombia“. Hovorí sa, že verí v moc satana a že za svoju bleskovú kariéru vďačí nadprirodzeným silám. Keď mal 17 rokov, pridal sa k paramilitantnej gerilovej skupine. Toto „Hnutie 19. apríla“ ukradlo v r. 1974 v múzeu jeden z mečov Simona Bolivara, venezuelského generála a politika, hlavného predstaviteľa juhoamerického boja za nezávislosť od Španielska. Bolivar bol slobodomurár a protikatolícky revolucionár v 19. storočí a od neho pochádza aj názov Bolívia.
Gustavo Petro otvorene praktizuje staroveké praktiky satanizmu – uctieva „stvoriteľské božstvo“ Pačakamaq – „manžela“ Pačamamy.

Na obrázku je rituál Inkov rozšírený v Južnej Amerike pod názvom „Sviatok slnka“ podobný rituálom s Pačamamou.
Traduje sa, že Pačakamaq bol nahnevaný na prvú ženu, ktorú stvoril, lebo ho prekliala, keď ju zabudol zásobiť jedlom. Preto zabil prvorodeného syna, rozsekal jeho telo na kúsky a tie sa stali ovocím a rastlinami. Druhý syn ženy Wičamy, známy ako boh smrti, sa pomstil a božstvo vrhol do mora. Potom vraj vysedel tri vajcia, z ktorých sa zrodilo nové ľudstvo. … Praveké kulty v Andách boli známe aj obetovaním detí. Verejné slávenia diabolských kultov sa skončili v r. 1535.
Vo Svätom písme čítame: „Lebo ničoty sú všetci bohovia pohanov, ale Pán stvoril nebesia,“ (Ž 96,5) …
Kolumbia je historicky katolícky národ, hoci po Druhom vatikánskom koncile tam začala viera upadať. Náboženské vákuum v súčasnom verejnom živote Kolumbie by mohlo byť teda čoskoro zaplnené vplyvom politikov obhajujúcich a praktizujúcich diabolské rituály.

Svetové ekonomické fórum a skupina za ním

Elity na Svetovom ekonomickom fóre bude strážiť 5000-členná armáda a nad
Davosom bude bezletová zóna!

USA, 16.5.2022 (LifeSiteNews) 028 441 – Znova raz sa zíde Svetové ekonomické fórum (WEF) vo švajčiarskom Davose 22.- 26. mája. Je to ľavicové krídlo lobistickej skupiny, ktorá hostí medzinárodné elity vlád a obchodu na každoročných summitoch vo švajčiarskom Davose. V r. 2020 začalo fórum program „Great Reset – Veľký reset“, aby „zrekonštruovalo všetky aspekty našich spoločností a ekonomík“, ako samo uvádza.
Projekt, ktorý podporuje aj generálny sekretár OSN António Gutteres, Bidenova vláda, ako aj kráľ úsilia o riadenie klímy John Kerry sa snaží transformovať globálny finančný systém podľa zásad „kapitalizmu partnerov v podnikaní“ – ekonomický rámec odsudzovaný kritikmi ako forma socializmu.
Podľa webovej stránky „Great Reset“ zahrňuje aj digitálnu identitu, inklúziu LGBTI, vakcináciu a globálnu vládu.
„Každá krajina od USA až po Čínu sa musí na tom zúčastniť a každý priemysel od nafty a plynu až po moderné technológie musí byť transformovaný,“ ako povedal zakladateľ WEF a jeho predseda Klaus Schwab v júni 2020. …
Na fóre Američan Dr. Mehmet Oz tureckého pôvodu na WEF 2002 prezentoval aj to, čo nazval „Manuál zdravia pre spoločnosť“ zameraný na milióny ľudí, ktorí – ako povedal – „sa vzdali zodpovednosti za vlastný blahobyt a za potreby spoločnosti“.
„Navštívil som skupinu vplyvných ľudí, ktorí rozhodujú o veciach na WEF,“ ako povedal Oz pre ABC News article , kde ho označili ako „člena WEF“.
Ozov zdravotnícky model chce pristupovať ku zdraviu nie iba ako k právu, ale ako k „ekonomickému zdroju“. Predtým pracoval ako riaditeľ zdravotníckej iniciatívy programu globálnych vodcov zajtrajška a založil projekt „The Possible Human“ (Možná ľudská bytosť). …
„Už sme pokročili v medicínskej technológii a musíme sa pýtať, aká technika má najväčší prospech pre spoločnosť,“ ako povedal Oz. …

Sudca Najvyššieho súdu USA: „Neexistuje právo na potrat!“

Washington D.C. 13.5.2022 (kath.net/LifeNews/jg) 028 440
John Roberts, predseda Najvyššieho súdu USA potvrdil pravosť návrhu o zrušení rozsudku „Roe vs Wade“ z r. 1973, ktorý záhadne prenikol na verejnosť. Súčasne zdôraznil, že sa nejedná o definitívne rozhodnutie a každý sudca má možnosť vyjadriť svoj názor.
Návrh zostavil sudca Samuel Alito. Rozobral rozsudok „Roe v. Wade“, ktorým najvyšší súd v r. 1973 zrušil všetky zákazy potratov v štátoch USA a vyhlásil za legálne všetky potraty až do životaschopnosti dieťatka!
„Ústava USA neobsahuje nijakú zmienku o potrate a neexistuje žiadne ústavou chránené právo na potrat,“ uvádza v návrhu. „Rozsudok „Roe v. Wade“ je od počiatku vyslovene zlý. Odôvodnenie je mimoriadne slabé a prinieslo veľmi škodlivé následky. Rozsudok nepriniesol národné uzmierenie, ale iba prehĺbil rozkol v spoločnosti.“
„Najvyšší súd si rozsudkom ´Roe v. Wade´ osoboval právo rozhodnúť o otázke zásadného morálneho a spoločenského významu, ktorú však ústava prenecháva voličom! Súdny dvor nemôže vysloviť nijaké trvalé riešenie v tejto ´národnej kontraverznosti´. Preto je načase rešpektovať ústavu a otázku potratov vložiť do rúk ľudom zvolených zástupcov,“ napísal sudca Alito.

Pelosiová: ‘Zamestnankyniam treba samozrejme hradiť cestu za potratom!“

Washington, D.C. (LifeSiteNews) 028 439 – Hovorkyňa domu reprezentantov USA Nancy Pelosiová vyhlásila: „Súkromné firmy treba samozrejme tiež povzbudiť, aby hradili cestovanie svojich zamestnankýň za potratmi, ak Najvyšší súd zruší rozsudok „Roe vs. Wade“ z r. 1973 a dovolí štátom zakázať potraty.“ …
Pelosiová potom schválila „oprávnený protest“ žien na uliciach proti zákazu potratov. …
„Toto nie je správne. Toto nie je cesta ku slobode pre našu krajinu. A naša demokracia je ohrozená,“ vyhlásila táto demokratka. Pelosiová sa potom znova označila za „zbožnú praktizujúcu katolíčku“ a povedala, že nemá neúctu k ľuďom so šiestimi deťmi za päť rokov a jeden týždeň. A dodala:
„Ale nemyslím si, že konzervatívni sudcovia menovaní Trumpom či nejakí politici by mali rozhodovať o ženách a zakázať potraty. Preto je náš súčasný najvyšší súd je nebezpečný pre našu slobodu.“

Joe Biden hanobí ochrancov života

Washington D.C. 14.5.2022 (kath.net/LifeNews/jg) 028 438
Prezident USA Joe Biden označil hnutie za ochranu života ako „najextrémnejšiu politickú organizáciu“. Bidena sa 4. mája pýtali, čo si myslí o návrhu rozhodnutia Najvyššieho súdu USA zrušiť rozsudok „Roe verzus Wade“ z r. 1973, ktorý umožnil uzákonenie potratov v krajine a prenechať rozhodnutie o úprave potratov jednotlivým štátom USA.
Biden povedal, toto rozhodnutie odmieta, pustil sa do úvahy, na čo ďalšie sa možno potom začne útočiť a vyhlásil:
„Táto banda MAGA je jednoznačne najextrémnejšou politickou organizáciou, aká v americkej histórii existovala!“
Biden tak pripomenul volebné heslo Donalda Trumpa „Make America Great Again“ – skratka MAGA. (Urobme Ameriku znova veľkou).
Len deň predtým Biden očividne mimovoľne povedal, že pri potrate sa usmrcuje dieťa. Najprv tvrdil, že rozsudok „Roe vs. Wade“ vychádza z toho, že začiatok života nie je jednoznačne určený. Vyhlásil, že tento postoj zdieľajú všetky veľké náboženstvá a povedal: „Predstava, že vydáme rozsudok, že nikto nedokáže rozhodnúť o potrate dieťaťa na základe rozhodnutia najvyššieho súdu – to zachádza priďaleko!“
Ak by najvyšší súd rozsudok „Roe vs. Wade“ naozaj zrušil, nebol by tým potrat v USA zakázaný, ale kompetencia o úprave potratov by spočívala v rukách jednotlivých štátov.

Kniha biskupa A. Schneidera: „Dominus est!“(To je Pán!)

Úvahy biskupa nad Najsvätejšou sviatosťou a spôsob prijímania Eucharistie v dejinách
028 437

Premiér Trudeau mení Kanadu na najpohodlnejší väzenský štát

Kanada, 12.5.2022 (The Pipeline) 028 436 – Noviny Epoch Times opisujú Kanadu ako najväčšiu väznicu sveta a premiéra Justina Trudeaua ako „popredného svetového bachara“. V krajine s 38 miliónmi obyvateľov je 6 miliónov nezaočkovaných a tí nesmú cestovať vlakom, loďou ani lietadlom a ani opustiť krajinu!

„Katolíci za slobodnú voľbu“ potratov: Zákaz potratov v USA by bola „pohroma pre Cirkev“
Los Angeles -13.5.2022 (LifeSiteNews) 028 435 – Členka skupiny „Katolíci za slobodnú voľbu“ v USA Sheila Briggsová, profesorka religionistiky a štúdií rodovej rovnosti na univerzite Južnej Karolíny, napísala, že zrušenie rozsudku Roe versus Wade z r. 1973, ktorým sa v USA zaviedli potraty, „by bolo katastrofou deviatich mesiacov pre ženy. Zlé by to bolo aj pre náboženskú slobodu a Katolícku cirkev.“

„Satanský chrám“ žiada „náboženskú výnimku“ na „potratový rituál“

USA, 13.5.2022 (LifeSiteNews) 028 434 – Ak sa zruší rozsudok „Roe versus Wade“ a zakážu sa potraty
sekta „Satanský chrám“ v USA vyhlásila, že sa bude súdiť, aby odstránila všetky prekážky tohto potencionálneho scenára!
Ak by sa rozsudok zrušil, potrat by bol povolený zrejme iba po znásilnení a inceste. …

Írsko vydáva 208 miliónov na potraty. Biskupi mlčia.
Dublin, 14.5.2022 (LifeSiteNews – Tim Jackson) 028 433 – V Dubline poskytli rehoľníčky rehoľnej kongregácie Sestier lásky pozemky v hodnote 208 miliónov dolárov za JEDNO EURO Zdravotníckému holdingu sv. Vincenta na potratovú kliniku. Biskupi aj rehoľníci mlčia. Novú kliniku majú postaviť na bývalom katolíckom pozemku a dokonca pred uzatvorením tejto dohody o nej vopred vedeli biskupi aj Vatikán. Budú sa v nej vykonávať potraty, sterilizácie a terapie zmeny pohlavia. … A dokonca aj Vatikánska kongregácia pre rehole túto zmenu vlastníctva schválila. …
Arcibiskup Eamon Martin argumentuje, že formálna spolupráca na zle neexistuje, pretože sestry mali v úmysle odovzdať pozemky pred tým, ako Írsko anulovalo ústavný zákaz potratov v r. 2018. …
Nový arcibiskup Tuamu na západe Írska sa zasa zúčastnil na spomienke na 800 detičiek, ktoré boli hodené do septickej cisterny sestrami Bon Secours v jeho diecéze. … Toto všetko sa uvádza v nedávno vydanej správe. …
Dnešní biskupi a rehoľníčky si zrejme neuvedomujú, že nič nedokážu, ak nezačnú hovoriť o týchto hrozných veciach. … Táto zbabelosť v Írsku, kde sa obrovská väčšina katolíckych predstaviteľov obáva útokov médií, paralyzovala veľkú časť cirkvi a k tomu sa pridáva aj zakrývanie sexuálnych škandálov.
V rozhovore s írskym biskupom nadobúdam dojem, že kňazi sa zaujímajú iba o počty ľudí na omšiach, čo hovorí viac o tom, prečo sa jeho diecéza nachádza v stave voľného pádu. Ortodoxní mladí seminaristi a kňazi podľa neho nie sú tým druhom povolaní, ktoré potrebujeme a preto radšej pokračuje v presadzovaní žien kňaziek.
Avšak dominikáni, Inštitút Krista Kráľa a iné nové rehole ako aj mnohí verní diecézni kňazi a dokonca aj odvážni seminaristi stále zachovávajú pravú vieru a môžu prinášať dobré ovocie pre obrátenie duší a pre nové povolania!

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *