Veľkonočná nedeľa C

V prvý deň týždňa zavčas ráno prišli ženy k hrobu a priniesli voňavé oleje, čo si pripravili. Kameň Kameň našli od hrobu odvalený, vošli dnu, ale telo Pána Ježiša nenašli.
Ako nad tým rozpačito uvažovali, zastali pri nich dvaja mužovia v žiarivom odeve. Zmocnil sa ich strach i sklonili tvár k zemi.
Ale oni sa im prihovorili: „Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi? Niet ho tu. Vstal z mŕtvych. Spomeňte si, ako vám povedal…“
Viď Lk 24,1-12 (Veľkonočná vigília rok C)

Dnes dospieva do cieľa tá cesta, na ktorú sme sa vydali na Kvetnú nedeľu vstupom do Jeruzalema (viď Lk 19,28-40), kde sme tento rok (cyklus C) boli svedkami Ježišovho utrpenia spolu s evanjelistom Lukášom. Na tohtoročnú Kvetnú nedeľu pre nás pašije začínali vo večeradle (viď Lk 22,14 – 23,56, E-vanjelium on-life TU). Tam nám dal sám Ježiš kľúč k pochopeniu jeho utrpenia, ktoré je prejavom jeho lásky „až do krajnosti“ (porov. Jn 13,1, evanjelium Zeleného štvrtku viď TU). A už vtedy – na Kvetnú nedeľu – sme v závere Lukášových pašijí počuli, že „ženy, ktoré prišli z Galiley, si pozreli hrob aj to, ako uložili Ježišovo telo, a potom sa vrátili domov a pripravili si voňavé oleje a masti“ (viď Lk 23,55-56). Dnes opäť vidíme tieto ženy, ako si už nesú pripravené voňavé oleje. Ani my však neprichádzame k Ježišovmu hrobu s prázdnymi rukami. Voňavý olej v evanjeliu symbolizuje hlbokú a úprimnú lásku (porov. Jn 12,3 nn.; Mk 14,3 nn.) a tú sme si v priebehu uplynulých dní predsa intenzívne pripravovali aj my. Na Zelený štvrtok a na Veľký piatok sme aj my boli adresátmi Ježišovej bezvýhradnej lásky, ktorú nám prejavil najprv vo Večeradle a potom na kríži. Preto aj naše srdce nemohlo reagovať inak, než naplniť sa láskou k nemu. A práve túto lásku si spolu so ženami z evanjelia nesieme k Ježišovmu hrobu. Tam však zisťujeme, že hrob je prázdny. Čisto ľudský pohľad na prázdny hrob, v ktorom sa už nenachádza Ježišovo telo, však nemôže viesť inam než k rozpačitým úvahám. Tie ale nie sú schopné dospieť k žiadnemu uspokojivému riešeniu. Naozaj, k správnej odpovedi sa v tejto situácii nedá dopracovať logickým uvažovaním. Tu totiž skutočnosť presahuje akúkoľvek ľudskú logiku a sme odkázaní na posolstvo, ktoré by žiadny človek nebol schopný vymyslieť: „Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi? Niet ho tu. Vstal z mŕtvych.“ Ľudská myseľ však nie je schopná ani toho, aby toto posolstvo pochopila. Preto si ženy z evanjelia a my s nimi musíme spomenúť na to, čo povedal sám Ježiš. Len vtedy, keď sa rozpamätáme na jeho slová a budeme ich uchovávať vo svojom srdci, môže zvesť o jeho zmŕtvychvstaní preniknúť náš život, takže budeme schopní toto všetko zvestovať všetkým ostatným.

 

© E-nedeľa
BUONA DOMENICA!
Andrea, sr. Carolina, sr. Silvia, sr. Anna
FSP

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *