Život Cirkvi vo svete 12/2022

Obsah

Biskup Schneider: Pápežovo zasvätenie jasnejšie plní požiadavku Panny Márie

Pápežské zasvätenie má potrebné prvky splnenia žiadosti Panny Márie

Nová apoštolská konštitúcia o Rímskej kúrii „Hlásajte evanjelium“

Kardinál Müller: „Účasť LGBT osôb na synode ničí spoločenstvo Cirkvi“

Homília Benedikta XVI. na svätej omši otvorenia synody v r. 2008

Benedikt XVI. napísal ukrajinskému arcibiskupovi

Arcibiskup Mokrzycki: „Veríme, že akt zasvätenia ukončí vojnu“

Kyjevský arcibiskup navštívil zranených vojakov

Kardinál Duka: Podpora Putina Cyrilom I. ‚je tragédia‘

Biden: Nedostatok potravín reálny nielen v Európe ale aj v USA

Kandidátka Joe Bidena na sudkyňu Najvyššieho súdu

Nemecko očividne neplánuje ústredný obrad zasvätenia s pápežom

Najväčší ničiteľ pokoja – výkrik nevinného nenarodeného dieťaťa

Britská štúdia dokazuje nútené potraty pomocou „pilulky poštou“

Púť s modlitbou za pokoj k 100. výročiu úmrtia cisára Karola

„Iba moc Božej milosti zastaví satanských globalistov“

USA: Poradca Bidena bráni použitie potratených detí na výskum

„S cennou pomocou archanjela Gabriela sa môj duch otvoril pre Otcov plán!“

V Lukášovom evanjeliu je skutočná historická udalosť! Archanjel Gabriel skutočne prišiel ku mne a jeho svetlo, ktoré žiarilo jasnejšie ako slnko, celkom vyplnilo môj chudobný domček v Nazarete. Moje oči videli svetlo, moje uši počuli jeho milý hlas, medzi nami sa udial skutočný rozhovor. Na moje otázky mi dal odpoveď, na moje vnútorné pochybnosti podal svoje nebesky potešiteľné a oblažujúce vysvetlenie. Jeho cenná pomoc spôsobila, že môj duch sa otvoril pre Otcov plán, moje srdce bolo ochotné prijať Božie Slovo a môj život sa najdokonalejším spôsobom spojil s Duchom Svätým, ktorého milovanou nevestou som sa stala.
Milí synovia, môjmu nepriateľovi v tejto dobe sa darí aj dobrých zvádzať falošnými nadprirodzenými javmi, aby všade vnášal klam a zmätok! V pravej viere zostanete len vtedy, keď budete súhlasiť so všetkým v Ježišovom evanjeliu. Hlásajte ho doslovne, žite ho doslovne! ( Don Gobbi 25.3.1982)
Ja som Matka vtelenia aj Matka vykúpenia. (25.3.1984)

„Fatima – žiariace znamenie mojej prítomnosti na vrchole vášho súženia“

Fatima sa zjaví všetkým ako žiariace znamenie mojej materskej prítomnosti vo vrcholnej hodine vášho veľkého súženia. Odtiaľto sa moje svetlo rozšíri do všetkých končín sveta a z tohto prameňa vytryskne voda Božieho milosrdenstva, ktoré zostúpi, aby zavlažilo vyprahnutosť sveta, z ktorého sa už stala obrovská púšť. A v tomto mojom mimoriadnom diele lásky a spásy sa všetkým zjaví víťazstvo Nepoškvrneného Srdca tej, ktorú vzývate ako Matku milosrdenstva. (Fatima, 11. marca 1995)

* * * * * * *

Text zasvätenia a listu pápeža Františka biskupom:

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20220323023

* * * * * * *

Biskup Schneider: Pápežovo zasvätenie jasnejšie plní požiadavku Panny Márie

Kazachstan /USA, 23.3.2022 (LifeSiteNews) 028 390 – Biskup Atanáz Schneider z Kazachstanu nám láskavo poslal do redakcie LifeSiteNews posúdenie textu zasvätenia Ruska a Ukrajiny, ktorý sa má predniesť na slávnosť Zvestovania Pána 25. marca. Ním chce pápež František zasvätiť Rusko a Ukrajinu spolu s Cirkvou a celým ľudstvom Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Mnohí katolíci sa pýtajú na fakt, že pápež náhle pridal aj Cirkev a celé ľudstvo ako objekt zasvätenia.

Biskup Schneider v reakcii vyjadruje nádej:
„Pri porovnaní znenia textu s predchádzajúcimi dvomi aktami zasvätenia pápeža Pia XII. v r. 1952 a pápeža Jána Pavla II. v r. 1984 slová zasvätenia, ktoré použije pápež František jasnejšie vyjadrujú požiadavku Fatimskej Panny Márie ako tie v r. 1952 a 1984. Pápež František pridal dokonca slovo slávnostne zasvätiť, výraz, ktorý chýba v predošlých aktoch.“
Biskup Schneider tiež poskytol texty minulých zasvätení:

1952: „Veľmi osobitným spôsobom zasväcujeme všetky národy Ruska Nepoškvrnenému Srdcu Božej Matky.“

1984: „Ó, Matka ľudí a národov, osobitným spôsobom ti zverujeme a zasväcujeme tých ľudí a tie národy, ktoré toto zverenie a toto zasvätenie zvlášť potrebujú.“
2022: „Matka Božia i naša Matka, slávnostne zverujeme a zasväcujeme tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu seba samých, Cirkev a celé ľudstvo, osobitným spôsobom Rusko a Ukrajinu.“
V r. 1952 bolo zasvätenie bez účasti biskupov sveta a v r. 1984 sa nespomenulo Rusko menovite. Biskup Schneider preto uvádza:
„My, katolíci, sa môžeme odvážiť mať nádej vzhľadom na súčasné zasvätenie.“
No sú aj početné kritické hlasy. Napríklad uznávaný odborník na Fatimu Yves de Lassus, syn Arnauda de Lassusa, jedného z veľkých tradicionalistických vodcov. Podľa jeho názoru má byť menované Rusko samotné (Ukrajina predtým patrila do Ruska) a pápež by mal vykonať aj akt nápravy a mal by podporovať aj pobožnosti prvých sobôt. …

Pápežské zasvätenie má potrebné prvky splnenia žiadosti Panny Márie

Zasvätenie uvádza Rusko menovite a „ľudstvo“ a „Cirkev“ vo všeobecnosti

Analýza: Michael Haynes

Vatikán, 22.3.2022 (LifeSiteNews) 028 389 – Vatikán vydal znenie zasvätenia Ruska a Ukrajiny Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Modlitba sa vyhýba spomenutiu Fatimskej Panny Márie a komunizmu, no odvoláva sa na Rusko menovite, ako aj na ľudstvo a obsahuje potrebné prvky. Text hovorí o zasvätení a zverení „Cirkvi a celého ľudstva, zvlášť Ruska a Ukrajiny“. Kľúčová veta znie: “
„Preto my, Matka Božia i naša Matka, slávnostne zverujeme a zasväcujeme tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu seba samých, Cirkev a celé ľudstvo, osobitným spôsobom Rusko a Ukrajinu.“
Zatiaľčo ukrajinskí biskupi žiadali pápeža, aby „vykonal akt zasvätenia Ukrajiny a Ruska Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, ako to žiadala Preblahoslavená Panna vo Fatime“, text modlitby sa javí vágnejší – nespomína bludy Ruska – hoci stále obsahuje potrebné kľúčové prvky.
Text odráža znenie, ktoré použil pápež Ján Pavol II v r. 1984, keď „zveril“ svet Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie a nespomenul Rusko menovite. Modlitba poľského pápeža znela:
“ … osobitným spôsobom ti zverujeme a zasväcujeme tých jednotlivcov a tie národy, ktoré zvlášť potrebujú byť zverené a zasvätené.“
Tento akt pôvodne sr. Lucia nepovažovala za splňujúci podmienky Panny Márie.
Text pápeža Františka je vylepšením textu jeho predchodcu – skutočne spomína Rusko menovite a používa termín „zasvätenie“. V sprievodnom liste pápež František vysvetľuje, že „prijatím mnohých žiadostí Božieho ľudu si želá zveriť Panne Márii špeciálnym spôsobom národy v konflikte“. A pápež píše:
„(Zasvätenie) má byť gesto univerzálnej Cirkvi, ktorá v tejto dramatickej chvíli prináša Bohu prostredníctvom Jeho a našej Matky výkrik bolesti všetkých tých, ktorí trpia a prosia o ukončenie násilia, a zveruje budúcnosť ľudstva Kráľovnej pokoja. Preto vás pozývam, aby ste sa pripojili k tomuto aktu a vyzvali kňazov, rehoľníkov a ostatných veriacich na spoločnú modlitbu na posvätných miestach v piatok 25. marca, aby svätý Boží ľud vzniesol k svojej Matke jednomyseľnú a úprimnú prosbu.“
Ako potvrdila Tlačová kancelária Svätého stolca, že pápež (aj keď to neprikázal), požiadal biskupov celého sveta, aby sa k nemu pripojili v akte zasvätenia a aby sa Rusko menovite uviedlo, ako to žiadala Panna Mária.
Znalec Fatimy, právnik a spisovateľ John Salza, ktorý napísal o Fatime dve knihy, pre LifeSiteNews povedal, že text zasvätenia „obsahuje potrebné prvky“:
„Rusko (a Ukrajina) nadobúdajú eminentnú dôležitosť spomenutím slova ‚osobitne‘. Nebo neposkytlo presné znenie textu modlitby a neuviedlo nijaké negatívne podmienky, ani iné objekty zasvätenia. Možno je toto Božia cesta ako pripomenúť nepriateľom Cirkvi, ktorí sa vysmievajú z formulovania pápežovej modlitby zasvätenia ich potrebu pokory. Tento text nie je tým, čo som odporúčal vatikánskym zdrojom, ale obsahuje potrebné prvky a musia sa samozrejme zapojiť všetci biskupi.“
Anglický spisovateľ, komentátor a stály diakon Nick Donnelly modlitbu tiež víta a spomína úľavu:
„Po tom, čo predošlí pápeži nevysvetliteľne nesplnili jednoduché podmienky Panny Márie, čo sa týka zasvätenia Ruska jej Nepoškvrnenému Srdcu, je úľavou vidieť, že pápež František má v úmysle vykonať akt slávnostného zasvätenia so spomenutím Ruska až dvakrát. Ľutujem iba, že modlitba zasvätenia nebola napísaná s detskou jednoduchosťou, ktorá je charakteristická pre Fatimu a pre fatimské posolstvá Panny Márie. Prečo si pápež myslí, že je vhodné vnútiť jeho osobnosť a politické úsilie do tejto dlho očakávanej reakcie na žiadosť Boha? To, čo je potrebné je detská poslušnosť a nie politická agenda.“
‘Môžeme dúfať v to najlepšie’
Christopher Ferrara, právnik zo Spoločnosti sv. Tomáša Mora a autor kníh o Fatime, uvádza, že zasvätenie spĺňa síce požiadavky, no vyjadril aj pochybnosti k jeho obsahu:
„Predtým ohlásené zasvätenie ‘Ruska a Ukrajiny’ bolo oslabené na ‘zverenie’ a zasvätenie ‘nás, Cirkvi a celého ľudstva osobitným spôsobom Ruska a Ukrajiny’. Rusko tak nie je jediným objektom zasvätenia. A je priam hanba, že sa tam vôbec nespomína Fatimské posolstvo – pravý zdroj nebeského príkazu zasvätenia. Takže to už tak pokračuje už takmer sto rokov. Pápež za pápežom v akte za aktom sa akosi dokázal vyhnúť jednoduchému aktu menovitého zasvätenia Ruska Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie v jednote s biskupmi celého sveta. Iba sv. Ján Pavol II. viedol slávnostný obrad „zverenia“ v r. 1982, 1984 a 2000, no nebolo špeciálne spomenuté Rusko a nebola organizovaná celosvetová účasť biskupov. Len Pius XII. spomenul „národy Ruska“, ale iba v pápežskej bule vydanej v r. 1952, nie na verejnom obrade v jednote s katolíckym episkopátom.
Mám však nádej, že text pápeža Františka bude dostačujúci. Pri tomto ostatnom pokuse o zasvätenie Ruska máme dôvod k optimizmu. Ak sa do toho znova nezamiešajú modernistickí pápežovi poradcovia, tak uverejnený text odoslaný všetkým biskupom nakoniec spojí slová ‘zasvätenie’ a ‘Rusko’ vo verejnom vyhlásení pápeža, ktorý bude vyslovovať tieto dôležité slová v spojení s tými mnohými biskupmi, ktorí sa k nemu v piatok pripoja.“
Opakované odvolávanie sa na Máriu ako Božiu Matku, na jej Nepoškvrnené Srdce a jej Bohom danú úlohu Matky celého ľudstva a Kráľovnej nebies, iste bude provokovať protestantov a liberálnych katolíkov. No ekumenicky netolerovateľný poukaz na príhovor Panny Márie je menej dramatický ako prostriedok, ktorým bude ‘Božie milosrdenstvo vyliate na svet.’!
Ak sa všetko vysloví a vykoná, ak obrad v piatok prebehne, ako sa plánuje, Rusko bude prinajmenšom menované ako objekt – ak nie objekt pápežského zasvätenia Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie – a bude to radikálne neekumenický akt, ku ktorému sa – ako predpokladáme – pripojí podstatná časť biskupov sveta.
Zdá sa mi, že môžeme dúfať v to najlepšie, lebo po prvý raz od zjavenia Panny Márie sr. Lucii v španielskom Tuy v r. 1929 so žiadosťou o zasvätenie Ruska pápežom, sa presne toto deje … Takže môžeme iba čakať a uvidíme.“
Spomína sa ‘doba úzkosti‘ , no nespomínajú sa omyly Ruska či komunizmu‘
Text sa začína slovami „táto hodina úzkosti“ a ako sme „stratili cestu pokoja“. Spomína sa potláčanie životov a hromadenie zbraní a „vojnou sme zničili záhradu zeme“. Text sa úplne vyhýba spomenutiu omylov a bludov Ruska, či komunizmu. V modlitbe sa hovorí:
„Ukrajinský a ruský ľud, ktorý ťa s láskou uctieva, sa k tebe utieka, zatiaľ čo tvoje srdce bije za nich a za všetky národy, ktoré decimuje vojna, hlad, nespravodlivosť a bieda.“
S odvolaním sa na Máriino „fiat“ pri zvestovaní Pána modlitba prosí, „aby sa vojna skončila a pokoj sa rozšíril na zemi“.
„Preto my, Matka Božia i naša Matka, slávnostne zverujeme a zasväcujeme tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu seba samých, Cirkev a celé ľudstvo, osobitným spôsobom Rusko a Ukrajinu. Prijmi tento náš akt, ktorý konáme s dôverou a láskou; daj, aby prestala vojna a vypros svetu mier. „Áno“, ktoré vyšlo z tvojho Srdca, otvorilo dvere dejín Kniežaťu pokoja; veríme, že skrze tvoje Srdce opäť príde pokoj. Tebe teda zasväcujeme budúcnosť celej ľudskej rodiny, potreby a očakávania národov, úzkosti a nádeje sveta.“
V texte je aj skryté odvolanie sa na prísľub Panny Márie o období pokoja a text uvádza:
„Nech sa skrze teba vyleje na zem Božie milosrdenstvo a nech naše dni opäť poznačí sladký rytmus pokoja.“

***************************

Požadované podmienky aktu zasvätenia: 028 388

V máji 1930 a v júni 1930 náš Pán povedal sr. Lucii:

„Boh by ukončil prenasledovanie v Rusku, ak by Svätý Otec láskavo vykonal – a biskupom Katolíckej cirkvi nariadil – slávnostný a verejný akt zasvätenia Ruska Najsvätejším Srdciam Ježiša a Márie, a akt nápravy. A ak Jeho Svätosť potom za toto ukončenie prenasledovania schváli a bude odporúčať prax pobožností nápravy za hriechy.“
Následne najmä po ôsmych aktoch pápežov Pia XII., Pavla VI. a Jána Pavla II. sr. Lucia opakovala tieto žiadosti nášho Pána a Panny Márie mnoho ráz. Akt požadovaný od pápeža má teda obsahovať tieto prvky:
Zasvätenie, Rusko, Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, spojenie so všetkými biskupmi sveta, akt nápravy a sľub nápravného svätého prijímania v prvé soboty.

* * * * * * *

Nová apoštolská konštitúcia o Rímskej kúrii „Hlásajte evanjelium“

Vatikán, 19.3.2022 (RV) 028 387 – Apoštolská konštitúcia Praedicate Evangelium (Hlásajte evanjelium) obsahuje a systematizuje mnohé reformy, ktoré sa už v posledných rokoch uskutočnili, a dáva Rímskej kúrii misijnejšiu štruktúru, aby bola čoraz viac v službe partikulárnych cirkví a evanjelizácie. Do platnosti vstúpi 5. júna, na slávnosť Zoslania Ducha Svätého.

Viac na:

https://www.vaticannews.va/sk/vatikan/news/2022-03/co-prinasa-nova-apostolska-konstitucia-o-rimskej-kurii-hlasajte.html

Kardinál Müller: „Účasť LGBT osôb na synode ničí spoločenstvo Cirkvi“

Nemecko, 22.3.2022 (Christianitas.sk) 028 386
„Synody sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú mimo Cirkvi, ani tie, ktoré sa z nej vylučujú popieraním Božieho zjavenia, napríklad pravdy o existencii dvoch oddelených pohlaví – muža a ženy, ako tzv. osoby LGBT. Ich prítomnosť by bola deštrukciou Cirkvi,“ povedal v rozhovore pre poľskú tlačovú agentúru kardinál Gerhard Ludwig Müller, bývalý prefekt vatikánskej Kongregácie pre náuku viery.
Kardinál Gerhard Ludwig Müller pripomenul, že „dialóg je dôležitý a treba v ňom pokračovať“, ale ako zdôraznil, „vždy sa musí uskutočňovať na základe kresťanskej viery, teda pri zachovaní Božích prikázaní a Tradície Cirkvi“.
Zdôraznil, že „určujúcim činiteľom v Katolíckej cirkvi je Božie zjavenie obsiahnuté na stránkach Svätého písma a Tradícia Cirkvi, a nie meniace sa trendy súčasnej doby.
„Schopnosť čítať znamenia čias je dôležitá, pretože nám pomáha pochopiť realitu, ale znamenia čias nie sú obsahom Božieho posolstva,“ vysvetlil.
Bývalý prefekt vatikánskej Kongregácie pre náuku viery zhodnotil, že v Nemecku tzv. „Synodálna cesta“ viedla k „stavaniu sa nad prikázania a k odlúčeniu od Tradície Cirkvi“.
„Biskupi s niekoľkými laikmi sa tam pokúšajú nanovo vytvoriť cirkevné právo, nanovo vytvoriť prikázania, čo je čosi absolútne neprijateľné. Vidíme tam teda zjavné zneužívanie“, povedal kardinál Müller.
Hierarcha poukázal na to, že „aj z formálneho hľadiska sú kroky podniknuté v Nemecku v rámci tzv. „Synodálnej cesty“ falošné a zdôraznil:
„V katolíckej Cirkvi majú najvyššiu autoritu pápež a biskupi. Nestoja však nad Božím slovom, ale ich povinnosťou je podriadiť sa tomuto slovu. Božie slovo je totiž vždy nadradené.“
Kardinál Müller pripomenul, že synody sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú mimo cirkevného spoločenstva. „Synodalita je správanie v rámci Cirkvi a nie mimo cirkevného spoločenstva,“ – zdôraznil.
Kardinál Müller zdôraznil, že „propaganda LGBT je nezlučiteľná s učením katolíckej Cirkvi“. Popiera totiž pravdu Božieho zjavenia o ľudskej osobe, to znamená, že popiera pravdu o existencii dvoch oddelených pohlaví muža a ženy, povedal a nazval ju herézou. Varoval, že umožnenie účasti týchto osôb na prebiehajúcej synode katolíckej Cirkvi o synodalite ničí spoločenstvo Cirkvi. M H

Homília Benedikta XVI. na svätej omši otvorenia synody v r. 2008

V Ríme sa 5. októbra 2008 konala XII. riadna Synoda biskupov na tému:

»Božie slovo v živote a poslaní Cirkvi« Evanjelium: Mt 21, 33-46 028 385

To, na čo úsek v Evanjeliu poukazuje, je náš spôsob myslenia a konania a ide predovšetkým o národy, ktorým sa Evanjelium hlásalo. Ak sa pozrieme do histórie, tak nezriedka nájdeme chlad a odpor nedôsledných kresťanov. Preto musel Boh, bez stiahnutia svojho prísľubu spásy, často siahnuť aj na tresty. Mimovoľne si v tejto súvislosti spomenieme na prvé hlásanie Evanjelia, z ktorého vyšli spočiatku kvitnúce kresťanské spoločenstvá, ktoré potom zmizli a dnes sa už spomínajú iba v knihách o histórii.
Nemohlo by sa to stať aj v našej dobe? Národy kedysi s bohatou vierou a bohaté na povolania, strácajú pod vplyvom ničivej modernej kultúry stále viac svoju identitu. Sú ľudia, ktorí sa rozhodli, že »Boh je mŕtvy« , sami sa vyhlasujú za »boha« a myslia si, že sú jediným stvoriteľom svojho osudu a pánmi sveta. Keď sa človek snaží zbaviť Boha a už neočakáva od neho spásu, tak si myslí, že môže robiť, čo sa mu páči. Stáva sa jediným merítkom pre seba samého a svoje konanie. Ale stáva sa človek skutočne šťastným, keď Boha drží ďaleko od svojho horizontu a vyhlási ho jednoducho za »mŕtveho«? Stáva sa tým skutočne slobodnejším? Ak chce byť človek za každú cenu svojím vlastným pánom a povyšuje sa na jediného pána nad stvorením, môže potom skutočne vybudovať spoločnosť, kde vládne sloboda, spravodlivosť a pokoj? Nie je to potom skôr tak – ako to denne správy ukazujú – že sa šíri svojvôľa moci, egoistické záujmy, bezprávie, vykorisťovanie a násilie vo všetkých výrazových formách? To všetko povedie nakoniec k tomu, že človek sa bude cítiť ešte osamelejší a spoločnosť bude stále viac rozdelená a stále viac bude strácať orientáciu.
Ježišove slová skrývajú v sebe prísľub: Vinica nebude zničená. Zatiaľčo zlých vinohradníkov prenecháva osudu, hospodár sa neodvracia od svojej vinice, ale zveruje ju iným verným vinohradníkom. To nám ukazuje, že keď sa viera v niektorých oblastiach oslabí a zdá sa zanikať, tak budú vždy iné národy, ktoré budú ochotné ju prijať. Práve preto nás Ježiš ubezpečuje slovami žalmu 118, že jeho smrť neznamená porážku Boha:
»Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným.“
Po smrti nezostane ležať v hrobe. Práve naopak – to, čo sa zdalo byť úplnou porážkou, označuje začiatok definitívneho víťazstva. Po jeho bolestnom utrpení a smrti na kríži nasleduje sláva vzkriesenia. Vinica bude aj naďalej prinášať víno a hospodár ju „prenajme iným vinohradníkom, ktorí mu budú načas odovzdávať úrodu“ (Mt 21,41).
Obraz vinice so všetkými jeho morálnymi, náučnými a duchovnými účinkami sa znova vracia v správe o Poslednej večeri, keď Pán pred svojou rozlúčkou apoštolom hovorí:
»Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia, « (Jn 15,1–2).
Vychádzajúc z veľkonočnej udalosti nadobúda teda história spásy rozhodujúci obrat, ktorého protagonistami budú »iní vinohradníci, ktorí sú ako vyvolené ratolesti zaštepené do Ježiša, ktoré prinášajú bohaté plody večného života. Medzi týmito »vinohradníkmi« sme aj my, zaštepení do Krista, ktorý sa sám chcel stať »pravým viničom«. Modlime sa, aby Pán, ktorý nám v Eucharistii daruje svoju krv a seba samého, pomáhal »prinášať ovocie« pre večný život a pre našu dnešnú dobu.

Benedikt XVI. napísal ukrajinskému arcibiskupovi

Arcibiskup Mokrzycki z Ľvova: „Ďakujem Benediktovi XVI. za osobný list.“
Ľvov, 21.3.2022 (kath.net/pl) 028 384 – „Ďakujem Benediktovi XVI., ktorý mi napísal osobný list, aby lepšie pochopil situáciu a ubezpečil o svojej blízkosti a modlitbách.“ Povedal to ukrajinský arcibiskup Mieczysław Mokrzycki v interview pre talianske noviny „Avvenire“. Arcibiskup Ľvova ďalej povedal:
„Spomínam si ešte ako počas vojny v Bosne opakoval, aby sa ruku útočníka zastavilo aj násilím. Teraz hovorím, že táto vojna na Ukrajine je legálna, aby sa ukončila genicéda na nás.“
Arcibiskup Mokrzycki bol sekretárom pápeža Jána Pavla a pokračoval v tejto práci aj za Benedikta XVI. ako druhý sekretár popri Georgovi Gänsweinovi. V r. 2007 ho Benedikt XVI. vysvätil za biskupa.
Veľkú vďaku prejavil arcibiskup Mokrzycki aj voči pápežovi Františkovi, ktorý v nedeľu takmer „výkrikom“ pranieroval „masaker“ na Ukrajine. Potom pápež František prijal pozvanie ukrajinských biskupov zasvätiť Rusko a Ukrajinu Božej Matke. „Od počiatku invázie sme pápeža cítili po našom boku. To ukazujú jeho neustále a srdečné výzvy, aj apelovanie na celú Cirkev, aby sa modlila za Ukrajinu a potom mimoriadne gesto – ochota oba národy zasvätiť Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, Kráľovnej pokoja, ako to žiadala vo Fatime. Chcel ukázať nášmu národu svoju pozornosť aj tým, že sem poslal humanitárnu pomoc aj svojho almužníka kardinála Konráda Krajewského.“

* * * * * * *

Arcibiskup Mokrzycki: „Veríme, že akt zasvätenia ukončí vojnu“

Ľvov, 24.3.2022 (Christianitas.sk) 028 383
„Zasvätenie sveta Panne Márii Jánom Pavlom II. prispelo k pádu komunizmu. Veríme, že akt zasvätenia Ruska a Ukrajiny Nepoškvrnenému Srdcu Božej Matky ukončí aj túto vojnu,“ povedal v rozhovore pre Poľskú tlačovú agentúru podpredseda Ukrajinskej biskupskej konferencie arcibiskup Mieczyslaw Mokrzycki, metropolita Ľvovskej diecézy.
„Sme veľmi vďační Svätému Otcovi Františkovi, že 25. marca vykoná akt zasvätenia Ruska a Ukrajiny Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, ako o to Mária prosila počas fatimských zjavení v roku 1917. Na tento sviatok sme sa pripravovali prostredníctvom novény. Vo štvrtok 24. marca bol deň pokánia, počas ktorého sa veriaci postili a modlili. V kostoloch sa slávili prosebné bohoslužby, počas ktorých veriaci katolíckej Cirkvi prosili o odpustenie za hriechy, ktoré v dejinách spáchal ukrajinský národ,“ – povedal arcibiskup Mokrzycki.
Hierarcha pripustil, že človek je svojou prirodzenosťou slabý a v dejinách sa často dopúšťal zla. a povedal:
„Aj dnes mnohí nedodržiavajú Desatoro a prikázania Cirkvi. Páchajú sa hriechy genocídy, zabíjania nenarodených detí, opilstva, manželskej nevery, alebo promiskuity. Za to všetko sme sa chceli Bohu ospravedlniť a poprosiť ho o milosť.“
V piatok o 17.00 hod. pápež František vykoná akt zverenia. Budeme s ním duchovne spojení prostredníctvom televízie a internetu. Podujatiu bude predchádzať hodinová adorácia pred Najsvätejšou sviatosťou. Potom sa bude sláviť svätá omša,“ povedal podpredseda ukrajinskej biskupskej komisie. Poznamenal, že k pápežovmu aktu sa pripojí aj gréckokatolícka cirkev na Ukrajine, ktorá uznáva Františkovu zvrchovanosť.
„Čo sa týka Pravoslávnej cirkvi na Ukrajine, tá síce nespadá pod jurisdikciu Svätého Otca, ale myslím si, že mnohí jej veriaci a duchovní sa k nám pridajú a v niektorých spoločenstvách sa možno budú aj neoficiálne modliť za mier na Ukrajine, zverujúc našu krajinu a Rusko Matke Božej,“ povedal ľvovský metropolita.
Arcibiskup tiež povedal, že uplynulé týždne zjednotili ukrajinský ľud a mnohých ľudí priviedli k hlbšiemu zamysleniu sa nad osobným životom, ale aj k hlbšiemu zamysleniu sa nad zodpovednosťou za osud svojej vlasti. Priznal tiež, že nepozoruje väčšiu účasť veriacich v kostoloch:
„Mnohí ľudia už opustili krajinu a Ukrajinci, ktorí prichádzajú do Ľvova z východnej časti krajiny, sú väčšinou pravoslávni veriaci, ktorí nie sú veľmi praktizujúci,“ vysvetlil. „To neznamená, že sú neveriaci. Ukrajinský národ je veriaci národ. Ukrajinská kultúra a tradície sú preniknuté vierou. Nie je však spojená s účasťou na liturgii, alebo iných bohoslužbách,“ – vysvetlil arcibiskup Mokrzycki. M H

Kyjevský arcibiskup navštívil zranených vojakov

Kyjev/New York, 24.03.2022 (KNA) 028 382 – Kyjevský Grécko-katolícky arcibiskup Svjatoslav Ševčuk (51) navštívil a požehnal zranených vojakov v nemocnici:.
„Je to niečo úplne jedinečné a mimoriadne, dotýkať sa rúk našich zranených chlapcov a modliť sa za nich. Všímam si, aké dôležité je pre vojakov Božie požehnanie a modlitby. To im dáva istotu, že v utrpení nie sú sami,“ povedal podľa tlačovej služby RISU vo štvrtok v Kyjeve. Arcibiskup všetkým vojakom podal ruku.

Vo videovom posolstve potom prosil arcibiskup Ševčuk všetky hlavy štátov sveta o humanitárnu pomoc pre obliehané mesto Mariupol a povedal:
„Na záchranu ľudí, ktorí tam pomaly umierajú od hladu, je potrebná pomoc medzinárodného spoločenstva. Chráňme život!“
Arcibiskup sa už mesiac každý deň obracia v 5-minútovom príhovore na veriacich. Hovorí o bojoch a ich následkoch. Poskytuje ľudom útechu a dodáva im silu, pamätá na obete, vyzýva k modlitbám a pôstu za pokoj na Ukrajine. Ku Gréckokatolíckej cirkvi sa na Ukrajine hlási asi 9 percent obyvateľov.

Unicef: Z Ukrajiny boli vyhnané už 4,3 milióny detí.
To je viac ako polovica maloletých v krajine. Za mesiac priniesla vojna ukrajinským deťom ničivé následky, ako povedal šéfka Unicefu Catherine Russellová vo štvrtok v New Yorku. To by mohlo mať účinky ešte na celé generácie. Russellová vyzvala k okamžitému pokoju zbraní a zdôraznila:
„Zariadenia dôležité pre deti, ako nemocnice, školy a ochranné priestory sa nesmú nikdy stať cieľom útokov!“
Zo 4,3 milióna vyhnaných detí ušlo podľa Unicefu 1,8 milióna do susedných krajín a 2,5 milióna hľadá útočisko vo vlastnej krajine. Od začiatku ruského útoku bolo usmrtených už 78 detí a 105 bolo zranených. Ide však iba o potvrdené prípady, ich skutočný počet môže byť oveľa vyšší.

Kardinál Duka: Podpora Putina Cyrilom I. ‚je tragédia‘

Praha, 22.3.2022 (KAP) 028 381 – Kardinál Dominik Duka, pražský arcibiskup (78), ostro kritizoval ruského patriarchu Cyrila I. za jeho podporu Vladimíra Putina. To, že moskovský patriarcha označuje ruskú inváziu na Ukrajine kvázi ako oprávnenú odplatu za zničenie Ruskov v Donbase označil kardinál Duka ako „zlyhanie a tragédiu“. Povedal to podľa cirkevného portálu „cirkev.cz“ v utorok v televízii ČTV.
„Z historického pohľadu musíme povedať, že byzantskí a ruskí patriarchovia sa často stávali kaplánmi cisára alebo cára a podporovali politiku svojej krajiny. Naproti tomu v čase októbrovej revolúcie a komunistickej diktatúry zavraždení kňazi boli svedkami odvahy. Je škoda, že pán patriarcha nežije z tohto duchovného pokladu Ruskej pravoslávnej cirkvi. Svet dnešnej doby sa spolieha na moc, financie a bohatstvo. No zrazu sa stávame svedkami, že pomerne chudobná krajina s nie veľmi dobre vyzbrojenou armádou už tri týždne dokáže odolávať svetovej mocnosti,“ povedal kardinál Duka, ktorého otec bol dôstojník a dodal:
„Vidím v tom dôkaz toho, že slová ako rodina, národ a domovina nie sú prázdne slová. To je iste povzbudenie pre nás všetkých. Na Ukrajine vychádza z katolíckej cirkvi – a síce od gréckokatolíckeho arcibiskupa Ševčuka sila slova.“
Dominikán Duka bol počas komunizmu väznený a aj v jednej cele s Václavom Havlom. Kardinál preto na záver ešte povedal:
„Vidím paralely medzi ruskou verejnosťou a tlakom totalitného štátu a životom v totalitnom Československu. Každá podpora, prejavy, listy a demonštrácie sú povzbudením vnútorného odpporu proti prezidentovi Putinovi, ktorý si musí priznať. že vojnu prehral.“

Biden: Nedostatok potravín reálny nielen v Európe ale aj v USA

Brusel, 24.3.2022 (LifeSiteNews) 028 380 – Joe Biden vo štvrtok v Bruseli povedal, že prichádzajúci globálny nedostatok potravín kvôli konfliktu na Ukrajine a sankciám na Rusko zasiahne aj USA:
„Bude to reálne. Cenu za tieto sankcie nezaplatí iba Rusko. Sú uložené na hrozne veľa krajín v Európe, ale aj na našu krajinu. Rusko a Ukrajina- to sú koše s chlebom najmä kvôli pšenici – produkujú jej tretinu na svete. Ale dlho sme diskutovali na summite G-7 aj s USA, ktoré sú tretím najväčším producentom pšenice na svete ale aj Kanada.
V USA sme rokovali aj s Kanadou, ako naše dve krajiny môžu rýchlejšie zvýšiť a rozšíriť produkciu potravín. Hovorili sme aj o naliehaní na Európu a iných, aby ukončili obchodné reštrikcie na export potravín. Takže pracujeme s európskymi priateľmi na tom, ako pomôcť riešiť nedostatok potravín.“

Kandidátka Joe Bidena na sudkyňu Najvyššieho súdu

Je za potraty a potratové kliniky a udeľovala mierne tresty pri detskej pornografii!

Washington D.C. 30.3.2022 (kath.net/LifeNews/jg) 028 379 – Americký prezident Joe Biden nominoval svoju kandidátku na uvoľnené miesto sudcu v Najvyššom súde USA. Ketanji Brownová Jacksonová (51) by mala nahradiť sudcu Stephena Breyera (83), ktorý odišiel do dôchodku. Brownová Jacksonová bola v r. 1999-2000 vedeckou spolupracovníčkou sudcu Breyera. Potom pracovala ako právnička do r. 2003. K jej klientom patril rad potratových kliník. Zasadzovala sa o. i. za „ochranné zóny“ okolo týchto kliník, kde ochrancovia života nesmeli ani pokojne demonštrovať za život. V súčasnosti je sudkyňou odvolacieho súdu.
Vo volebnom boji 2020 Joe Biden jasne vyhlásil, že bude na najvyšší súd nominovať iba osoby, ktoré sa zasadzujú za legálne potraty! Ako vedecká poradkyňa sudcu Breyera pomáhala obhajovať potraty.
Senátor Josh Hawley na prvom vypočutí v senáte vyjadril výhrady, že Jacksonová dávala veľmi mierne tresty za detskú pornografiu a uviedol najmenej sedem takých prípadov. Aby mohla Jacksonová pôsobiť na najvyššom súde, ju však musí potvrdiť senát USA. V senáte však 29. marca nedokázala ani jasne odpovedať na otázku, čo definuje „ženu“. Odpovedala: „Nie, to neviem. Nie som biologička.“ A na otázku „Kedy sa začína život?“ takisto odvetila: „Neviem.“

Nemecko očividne neplánuje ústredný obrad zasvätenia s pápežom

Bonn, 23.3.2022 (kath.net/pl) 028 378 – Biskupská konferencia Nemecka očividne neplánuje ústredný slávnostný obrad zasvätenia Ruska a Ukrajiny Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie v spojení s pápežom Františkom. Hovorca BKN Matthias Kopp na našu otázku len povedal:
„Veď pápež napísal biskupom a my sme to odovzdali kompetencii diecéz. A veď predseda biskupskej konferencie, limburský biskup Georg Bätzing, bude sláviť vešpery v piatok o 17. hod. v dóme v Limburgu s aktom zasvätenia Svätého Otca, ktorého text ako dúfame, čoskoro dostaneme.“
Na webovej stránke BKN niet doteraz ani zmienky o zasvätení Ruska Panne Márii a to ani len pod heslom „Pápež František a Ukrajina“.
Iba z listu nuncia v USA americkým biskupom sme sa dozvedeli, že: „Svätý Otec má v úmysle pozvať všetkých biskupov s ich kňazmi, aby sa pripojili k aktu zasvätenia, ak je možné o 17. hod. rímskeho času“. Aj v Rakúsku nuncius už napísal biskupom v zmysle prosby pápeža.
Reakcie sú iba na úrovni nemeckých diecéz a sú ako obvykle vopred predvídateľné a zmiešané. No treba pripustiť, že zasvätenie pápežom Františkom na základe súčasného politického vývoja naozaj prišlo krátkodobo a prekvapujúco.

Najväčší ničiteľ pokoja – výkrik nevinného nenarodeného dieťaťa

Kath.net dokumentuje príhovor sociologičky a spisovateľky Gabriely Kubyovej na Pochode za život v Mníchove. Mníchov, 21.3.2022 – 028 377

Milí priatelia, milí obrancovia života!
Stojíme na námestí Königsplatz v Mníchove, aby sme sa viditeľne vyslovili za život. Všetci ľudia možno okrem tých úplne zúfalých na živote visia a robia všetko pre to, aby čo najdlhšie pri živote zostali. Oni žijú, lebo majú matku, ktorá sa rozhodla, dieťa nechať v sebe rásť, živiť ho a s bolesťami porodiť, aby sa o toto dieťa starala, chránila ho a vychovávala väčšinou s mužom, ktorý bol ochotný prevziať zodpovednosť ako otec.
Ale milióny žien a mužov na svete nechcú život, ktorý splodili odovzdávať ďalej. Ženy sa dostali do situácie, v ktorej už nedokážu rozoznať, aké veľké povolanie je byť ženou a môcť darovať život. Myslia si, že dokážu život zvládnuť už iba vtedy, keď dieťa – svoje vlastné dieťa, ktoré v nich rastie – usmrtia.
Som matka troch dospelých detí a stará mama štyroch vnúčat. Bola som na návšteve v rodine môjho syna a keď som sa lúčila povedal môj syn: „Chcem ti ešte ukázať niečo pekné.“ Zobral mobil a ukázal mi video 12-týždňového dieťatka s ručičkami a nožičkami a ono zdvihlo svoju rúčku k ústočkám a zdalo sa, akoby sa usmievalo. To bolo dieťatko v tele mojej nevesty, moje piate vnúčatko. Vyronili sa mi do očí slzy. To nie je nijaký „zhluk buniek“, to je dieťatko s jedinečným otlačkom prstov a jedinečným osudom, čo najvrúcnejšie spojené s matkou. Jej duševný stav v tehotenstve bude základným duševným stavom života dieťaťa.
Ako starý rodič človek už nie je v hektike života, nemusí všetko zvládnuť súčasne, zarábať si na život, vychovávať deti, dozrievať v manželskom živote, alebo sa prebojovávať životom bez spoľahlivého zväzku. Ako stará mama už môžem iba žasnúť nad tým, čo je človek. Od prvého okamihu hľadí duša z očiek dieťatka do duše matky a otca. Celé minúty moje vnúčatko, ktoré má iba pár týždňov, neodvrátilo pohľad od mojich očí, hľadelo, hľadelo a hľadelo! To my veľkí už vôbec nedokážeme, ale v pohľade nevinného dieťatka sa to môžeme znova naučiť. Vnúčatká milujú svojich starých rodičov, je to symbióza radosti.
Deň za dňom sa život rozvíja úplne sám od seba. Dieťa sa chce učiť, chce loziť, postaviť sa, kráčať, chce objavovať svet, chce sa naučiť hovoriť a chápe už oveľa skôr, ako vie hovoriť. Keď sa narodí a cíti sa v bezpečí, je plné chuti do života, kreativity a dôvtipu, dôveruje životu a očakáva iba dobré. V rodičoch zapaľuje lásku a úchvatný pud toto dieťa chrániť.
Prirodzene viem, že existuje choroba, postihnutie, rozbitie vzťahov, núdza. Ale to, čo som opísala, je to normálne, to je tá obrovská radosť zo života, ktorú dieťa má a nám daruje. A dokonca aj s chorobou, postihnutím, pri rozbitom vzťahu si život svojou radosťou a silou preráža svoju cestu.
Žeby ženy, ktoré tancujú na uliciach, keď im zákon dovolí zabíjať svoje nenarodené deti, možno nikdy nezažili radosť zo svojej existencie?
Vo Francúzsku zvýšili lehotu legálneho potratu z 12 na 14 týždňov. V Kolumbii na 24 týždňov. Keby sa splnila vôla Joe Bidena aj ľavičiarov a zelených v našej krajine, tak by malo odpadnúť každé obmedzenie – chcú zabíjať deti až do pôrodu! Má byť naozaj povolená aj „reklama na portaty“ – na usmrcovanie nevinných detí? Máme lekárov nútiť, aby už ako medici vykonávali potraty? Majú zdravotné poisťovne hradiť tzv. „zdravotný výkon“, ktorý je v skutočnosti zločinom? To všetko plánuje súčasná koalícia uzákoniť v rýchlom konaní!
Emmanuel Macron v prejave v Európskom parlamente 19. januára dokonca žiadal zakotviť „právo na potrat“ do Charty Rady Európy! Usmrcovanie nenarodeného dieťaťa ako ľudské právo??? Vidíme tu, že keď už neveríme, že sme dobrým Bohom chcení a stvorení na jeho podobu s neporovnateľnou dôstojnosťou, tak sa rútime do barbarstva.
Počúvame štatistiky – asi 100 000 potratov ročne v Nemecku, no v skutočnosti je ich dvakrát toľko. Až 73 miliónov potratov na svete za rok – to je takmer všetko obyvateľstvo Nemecka. „International Planned Parenthood, v Nemecku „Pro Familia“ prevádzkuje potratový priemysel na celom svete a vlády tento krvavý obchod financujú z daní obyvateľov. Počúvame tieto čísla, ale uvedomujeme si vlastne, čo sa tu deje? Nechcem to ďalej rozvádzať vzhľadom na deti, ktoré tu stoja so svojimi rodičmi, aby všetky deti mohli žiť.
Žena, ktorá nevidí iné východisko, ako usmrtiť svoje nenarodené dieťa, je v núdzi. Často nemá muža, ktorý by ju objal a povedal jej: „My to spolu zvládneme.“ Často nemá rodinu, ktorá by ju podporila. Možno je vo finančnej núdzi. Pravdepodobne nemá vzor a nijakú víziu dobrého života ženy, manželky, matky. Možno nikdy nepočula, že ona a jej dieťa sú stvorené a milované Bohom.
Ona potrebuje pomoc, lásku, konkrétnu podporu. Ona potrebuje predovšetkým nádej, potrebuje posolstvo, že dostane požehnanie, ak sa rozhodne pre život svojho dieťaťa, že ju očakáva veľká radosť pri všetkej námahe, že nikdy nebola milovaná tak, ako bezvýhradne ju bude milovať jej vlastné dieťa, že toto dieťa prerazí cesty, aké si ešte ani nedokáže predstaviť. A ak nebude vidieť už nijaké iné východisko, tak môže dať dieťatko na adopciu a bude môcť byť na seba hrdá, ak povie áno svojmu dieťatku namiesto toho, aby sa vrhla do priepasti ľútosti.
Milí priatelia života, ako je možné, že sa považujeme za vrchol ľudskej spoločnosti, keď legalizujeme masové usmrcovanie nenarodených detí? Odpoveď je jednoduchá: Lebo sme sexualitu urobili bôžikom. Sex áno, dieťa nie. Tomuto bôžiku sa obetuje rodina, manželstvo, nenarodené deti. Tento bôžik chce krv. Je dôležité, že tu stojíme a hovoríme NIE, aj keď nás nie je veľa. My hovoríme NIE spoločnosti, ktorá zabíja slabých, aby silní mohli uspokojiť svoje žiadostivosti. Tí dnes silní, zabúdajú, že raz boli slabí a že znova budú slabí a že budú možno raz veľmi osamelí. My hovoríme ÁNO spoločnosti, ktorá život detí chráni, pre ktorú je dieťa Božím darom a budúcnosťou nás všetkých. Nemôže byť pokoj, keď sa milióny nevinných detí zabíjajú pred pôrodom. Ich krv volá do neba. Matka Terézia z Kalkaty pri ďakovnom príhovore po udelení Nobelovej ceny mieru 1979 povedala:
„Najväčším ničiteľom pokoja je dnes výkrik nevinného, nenarodeného dieťaťa.“
Počujme tento výkrik a dajme deťom ochranu a lásku, aby mohli budovať novú kultúru života!

Britská štúdia dokazuje nútené potraty pomocou „pilulky poštou“

Londýn, 21.3.2022 (kath.net/LifeSiteNews/mk) 028 376 – Nová britská štúdia odhaľuje ďalší hrozný účinok potratovej pilulky, ktorá sa vo Veľkej Británii kvôli pandémii smie rozosielať dokonca poštou! Každá 20. žena vo veku 18 až 24 informovala, že muž jej podal pilulku bez jej vedomia a proti jej vôli, aby zabil ich nenarodené dieťa! Každá šiesta žena hovorila o veľkom tlaku na ukončenie neplánovaného tehotenstva. Prieskum robil väčší vedecký inštitút na objednávku inak pro-potratového vysielača BBC. Pre ochrancov života nie je tento výsledok prekvapením. Ak ženy neplánovane otehotnejú, sú to väčšinou otcovia, ktorí vyvíjajú emocionálny, psychický, či dokonca násilný tlak, aby sa zbavili nechceného „bremena“.
Lekár Dr. Calum Miller poukazuje na to, že je hrozné, ako poskytovatelia zdravotníckej starostlivosti propagujú potratové pilulky a ich ľahkú dostupnosť a tým spôsobujú také zneužívanie týchto prostriedkov. Našťastie britská vláda v súčasnosti plánuje tento servis „Pilulky poštou“ znova zrušiť.

Púť s modlitbou za pokoj k 100. výročiu úmrtia cisára Karola

Madeira, Funchal, 21.3.2022 (KAP) 028 375 – Pred 100 rokmi 1. apríla 1922 zomrel na portugalskom ostrove Madeira v Atlantickom oceáne Karol I., posledný rakúsky cisár na španielsku chrípku. V r. 2004 cisára Karola I. pápež Ján Pavol II. v Ríme blahorečil. K tomuto výročiu sa koná 1. apríla vo Funchali na Madeire medzinárodná púť aj s úmyslom za pokoj na Ukrajine. Nachádza sa tam aj hrobka blahoslaveného Karola I.
Púť do Nossa Senhora do Monte (Panna Mária na hore) organizuje „Modlitbová liga cisára Karola“. Pontifikálnu svätú omšu v katedrále vo Funchale bude sláviť maďarský kardinál Péter Erdö a koncelebrovať bude diecézny biskup z Funchalu, Mons. Nuno Bras da Silva Martins.
Na pútnickom mieste „Nossa Senhora do Monte“ (Panna Mária na hore) sa popoludní bude konať aj Eucharistická pobožnosť za mier vo svete – v centre má byť vojna na Ukrajine.
Na púti sa zúčastnia početní členovia rodiny Habsburg- Lothringen, rehoľných spoločenstiev, katolíckych združení z Rakúska aj susedných krajín.
Pápež Ján Pavol II. kvalifikoval posledného cisára Rakúska a kráľa Uhorska pri blahorečení v r. 2004 ako „priateľa mieru a pokoja“ a povedal:
„V Karlových očiach bola vojna niečím desivým. Dostal sa ku vláde uprostred búrok prvej svetovej vojny a pokúšal sa podchytiť mierovú iniciatívu pápeža Benedikta XV.“
Vatikán vtedy na pozadí kritiky zdôrazňoval, že blahorečenie platí nie monarchii Habsburgovcov, ale iba osobe Karola a ním milovanej svätosti veriacich v Krista.
Pápež František ocenil bl. Karola v novembri 2016 na audiencii pre členov Habsburského domu a povedal:
„Karol sa po prevzatí vlády v r. 1916 zo všetkých svojich síl zasadzoval za mier aj s rizikom, že nebude pochopený a že sa mu budú vysmievať. Karol je z tohto dôvodu príkladom, ktorý je taký aktuálny aj teraz ako vždy. Môžeme ho vzývať ako príhovorcu, aby Boh udržal pokoj pre ľudstvo.“
Cisár Karol sa narodil v r. 1887 v Persenbeugu v Dolnom Rakúsku. Na trón vstúpil po smrti svojho prastrýka Františka Jozefa I. v r. 1916 uprostred vojny. V situácii rozpadu Rakúsko-uhorskej monarchie založením nových štátov a pod masívnym tlakom hladom a vyčerpaním z vojny postihnutého obyvateľstva ale aj novo vytvorenej štátnej rady, vzdal sa Karol I. dňa 11. novembra 1918 vlády a odišiel do exilu do Švajčiarska. Po dvoch nevydarených pokusoch o návrat v r. 1921 v Maďarsku boli Karol s manželkou Zitou zatknutí a vypovedaní na Madeiru, kam prišli v novembri 1921. V marci 1922 cisár ťažko ochorel a zomrel v prítomnosti najstaršieho syna Otta von Habsburg-Lothringen. Hrobka cisára Karola sa nachádza v pútnickom kostole Nossa Senhora do Monte in Funchal auf Madeira (na obr.).

Proces blahorečenia Karola I. sa začal už v r. 1923. S pomocou viedenského kardinála Friedricha Gustáva Piffla (1864-1932) prebehla diecézna fáza veľmi dobre. Na jej podporu založili „Modlitbovú ligu cisára Karola“. V r. 2003 potvrdil Vatikán aj potrebný zázrak a 3. októbra 2004 sa konalo blahorečenie na Námestí sv. Petra v Ríme. …

„Iba moc Božej milosti zastaví satanských globalistov“

USA, 21.3.2022 (LifeSIteNews) 028 374 – Americký pastor vyzval veriacich, aby sa obracali na nadprirodzenú pomoc proti satanskému zlu našej doby, ktorú nájdeme v štyroch „kanáloch milosti“, ktoré nám Boh dal.
„Práve, keď sa zdalo, že reštrikcie sa uvoľnili a život sa môže vrátiť k normálu, prichádza ďalšia kríza,“ hovorí pastor, ktorý neprestal viesť bohoslužby, ani keď boli kostoly zatvorené. „Nedajte sa oklamať, že teraz ide o iných ako tých istých satanistov. … Oni nás budú privádzať z krízy do krízy kvôli svojmu zlyhaniu a kvôli tomu, aby dosiahli „Great Reset – veľký reštart.”
Môžeme to zastaviť? Čiste ľudsky nie,“ povedal pastor.
Povzbudil veriacich, aby si pripomenuli, že máme oveľa mocnejšie zbrane k dispozícii ako globalisti – nadprirodzené dary od Boha. Nadprirodzený svet démonických síl strojí úklady prirodzenému svetu s rafinovanosťou a mocou. Ale my máme prístup k tomu nadprirodzenému skrze kanály milostí, ktoré ustanovil Boh: Svätá omša, sviatosti, sväteniny. Tieto nadprirodzené dary k nám prichádzajú aj cez osobné kanály, keď sme v stave posväcujúcej milosti najmä modlitbou, pokáním a skutkami milosrdenstva. : “
„Globalisti sú takí mocní, lebo ich moc pochádza od satana, ale to by nás nemalo prekvapovať, veď nám to odhaľuje Sväté písmo. Satan prezentoval Pánovi tri pokušenia ponúkal mu kráľovstvá sveta v celej ich majestátnosti, nádhere a moci. Dôležité tu je, že satan vyhlásil, že tieto svetské kráľovstvá mu boli dané ako chcel. Satan je otcom lži a taká ponuka bola rúhaním – teda on niekedy mieša pravdu so svojimi lžami kvôli zlému účelu. A to bol tento prípad, veď nakoniec náš Pán opísal satana ako knieža tohto sveta v Evanjeliu sv. Jána.
„Knieža je samozrejme menej ako kráľ. Boh je Kráľom vesmíru. Ale Boh dovolil satanovi mať obmedzenú moc – nie absolútnu moc nad svetom – aby mohlo z toho vyjsť väčšie dobro.
Náš Pán odmietol satanovu ponuku, no nie každý odmieta podobné ponuky kniežaťa tohto sveta. V celej histórii dostávali mocnári také ponuky a mnohí išli do kolien pred satanom.
A to je aj súčasný prípad, keď globalisti, ktorých bohatstvo a moc sa už klátia, tak niet pochýb, že kľakli pred Zlým. Sú to satanisti.
Ako sa zdá, infiltrovali každú ľudskú spoločnosť a existenciu vrátane hlavného prúdu Cirkvi, ktorá je nielen slabá a je tiež pokúšaná Zlým. Vidno to aj na tom, že globalisti počas pandémie rozhodli, že pravé náboženstvo „nie je esenciálne“. Toľkí mocní upierali veriacim zásadný prístup ku kanálom milosti – k tomu, čo bolo najpotrebnejšie – ku svätej omši a ku sviatostiam.
Našou reakciou by malo byť – zostať na kolenách fyzicky aj duchovne. Keď Boh dovolí … Zlý zdanlivo triumfuje, je to posolstvo svetu, že rebeluje proti Bohu a je pokrytý hriechmi. Kľaknime na kolená a robme pokánie. A možno budeme – tak ako Ninive – zachránení.
Aj pri slabosti Cirkvi je mimoriadne dôležité používať osobný plášť ochrany – akúsi duchovnú bublinu, ktorá ide s nami, pretože sme v stave posväcujúcej milosti a prijímame Božiu milosť mnohými kanálmi. …

USA: Poradca Bidena bráni využívanie potratených detí na výskum

Washington D.C. , 18.2022 (kath.net/LifeNews/jg) 028 373 – Francis Collins, bývalý riaditeľ Národného inštitútu zdravia a súčasný vedecký poradca prezidenta Bidena bráni využívanie orgánov a tkaniva potratených detí na vedecké experimenty. Collins sa 26. októbra 2021 zúčastnil na podujatí Inštitútu pre politiku na Chicagskej univerzite. Jeho výroky preposlali platforme Daily Wire a tá to zverejnila.
Študent sa pýtal Collinsa na pokusy na Univerzite v Pittsburghu, kde sa pokožka potratených detí aplikuje na chrbát hlodavcov. Vedec sa označil v odpovedi za veriaceho kresťana, ktorý má problém s potratmi. Napriek tomu tvrdil, že je eticky oprávnené používať tkanivá potratených detí na výskum a vyhlásil:
„Potraty sú v USA legálne, a robia sa, či s tým súhlasíme, alebo nie. Materiál z týchto potratov sa zahadzuje. Určité časti tkanív sú však pre výskum veľmi cenné a môžu prispieť aj k vývoju liečby chorôb ako je Parkinsonova choroba. Je lepšie tkanivá nezahadzovať, ale použiť ich na výskum. Aj keď potrat odmietame, môžeme z toho získať niečo morálne dobré a užitočné.“

* * * * * * *

MODLITBA ZA KŇAZOV sv. TERÉZIE z LISIEUX

Ó, Ježišu, večný veľkňaz, zachovaj svojich sluhov v ochrane svojho Najsvätejšieho Srdca, kde im nikto nemôže ublížiť. Zachovaj bez poškvrny ich posvätné ruky, ktoré sa denne dotýkajú tvojho Najsvätejšieho Tela, zachovaj bez poškvrny ich ústa, ktoré sú zavlažované tvojou predrahou krvou.
Zachovaj čisté ich srdcia, v ktorých je odtisnutá pečať tvojho slávneho kňazstva a ochráň ich od všetkých pozemských náklonností.
Daj, aby rástli v láske k tebe a zachráň ich od svetskej nákazy. Udeľ im moc, aby premieňali srdcia, ako premieňajú chlieb a víno. Žehnaj ich prácu, aby im prinášala hojný úžitok a udeľ im korunu večnej slávy. Amen.

ZASVÄTENIE SA PANNE MÁRII

Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, plná dôvery prichádzam k Tebe. Chcem sa Ti úplne zasvätiť ako Tvoje dieťa. Navždy sa Ti zasväcujem a darujem.
Zasväcujem Ti celý svoj život, dušu, schopnosti, talenty aj bolesti. Všetko, čím som, čo mám a čo robím, všetko nech je Tvojím vlastníctvom. Tebe, Panna Mária, odovzdávam minulosť, prítomnosť aj budúcnosť.
Zasväcujem ti, Matka, aj svoju rodinu, svojich priateľov. Bez akejkoľvek výhrady nechávam vládnuť Tvoje Nepoškvrnené Srdce nado mnou, nad mojou rodinou a nad tými, ktorých mi chceš zveriť. Stále chcem myslieť na to, že Ti patrím, že ma vedieš a ochraňuješ.
Nepoškvrnená Matka, zasväcujem Ti obety a úsilie každého dňa, sľubujem ti, že sa budem s láskou k Tebe modliť ruženec a oslavovať Tvoju pamiatku a tak uzmierovať Boha za všetky urážky i Tebe spôsobené bolesti. Matka, Tvoja som teraz i naveky. Skrze Teba a s Tebou chcem navždy celkom patriť Ježišovi. Amen.

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:

Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen. (S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

Sv. MICHAL ARCHANJEL

bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

SLÁVNE KNIEŽA NEBESKÝCH VOJSK
svätý Michal archanjel, chráň nás v boji a hroznom zápase, ktorý vedieme proti kniežatstvám a mocnostiam, proti vládcom tohto temného sveta a proti zlým duchom.
Príď na pomoc ľuďom, ktorých všemohúci Boh stvoril nesmrteľných na svoj obraz a podobu a ktorých draho vykúpil z moci satana.
Bojuj dnes Pánov boj s légiami svätých anjelov, tak ako si kedysi bojoval proti Luciferovi, vodcovi pyšných duchov a všetkých odbojných anjelov, ktorí boli proti tebe bezmocní a už nebolo pre nich miesta v nebi.
Učiň, aby anjel odpadlík, ktorý sa zmenil na anjela temnosti, a ešte sa stále plazí po zemi, aby nás zničil, bol zvrhnutý do priepasti spolu so svojimi nasledovníkmi. Dnes tento prvý nepriateľ ľudstva a vrah od počiatku znova nadobudol sebadôveru. Prestrojený za anjela svetla chodí so zástupmi skazených duchov, napáda zem a vyhladzuje meno Pána Boha a Ježiša Krista, plieni, zabíja a posiela do večnej záhuby duše, ktorým bola určená koruna večného života.
Tento skazený had je ako nečistý prúd, ktorý vlieva do ľudí so zvrátenou mysľou a spustnutým srdcom jed svojej zloby, ducha klamstva, bezbožnosti a rúhania a smrteľný dych nečistoty, neresti a ohavnosti. Títo prefíkaní nepriatelia ľudstva zaplavujú blenom a palinou Cirkev, nepoškvrnenú Baránkovu nevestu, a dotýkajú sa jej posvätných pokladov.
Ponáhľaj sa, nepremožiteľné knieža, na pomoc Božiemu ľudu proti vpádom zatratených duchov a dožič mu víťazstvo. Amen.
Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

K DUCHU SVÄTÉMU

Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, … (Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *