6. Veľkonočná nedeľa A

Drahí bratia, uctievajte sväto Krista, Pána, vo svojich srdciach, stále pripravení obhájiť sa pred každým, kto vás vyzýva zdôvodniť nádej, ktorá je vo vás. Robte to však skromne, s bázňou a s dobrým svedomím, aby sa tí, čo tupia váš dobrý život v Kristovi, zahanbili práve v tom, z čoho vás osočujú. Lebo je lepšie trpieť za dobré skutky, ak je to Božia vôľa, ako za zlé. Veď aj Kristus raz navždy trpel za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. Bol usmrtený v tele, ale Duchom oživený.
1 Pt 3,15-18

 

 

Vo chvíli, keď sa veľkonočné obdobie liturgického cyklu A v spoločnosti autora a adresátov Prvého Petrovho listu pomaly blíži k záveru, v druhom čítaní 6. nedele opäť explicitne zaznieva slovo nádej, ktoré je charakteristické pre celý spomenutý novozákonný spis. Pisateľ listu povzbudzuje svojich bratov k pripravenosti obhájiť sa pred každým, kto ich vyzýva zdôvodniť nádej, ktorá je v nich. Vzápätí sa pritom zmieňuje o potupe, osočovaní a utrpení, ktorému sú vystavení. Z toho je zrejmé, že nádej v Prvom Petrovom liste nie je nejasná predstava niečoho, čo by adresátov tohto listu mohlo prípadne utešiť, ak by sa stalo, že by ich snáď niekedy v budúcnosti zastihli nejaké nepríjemnosti. Z predloženého úryvku ako aj z celého listu je zrejmé, že potupa, osočovanie a utrpenie sú pre adresátov Prvého Petrovho listu aktuálnou situáciou, ktorej musia bezprostredne čeliť. Dalo by sa povedať, že utrpenie je pre nich „istotou“, o ktorej nemôžu pochybovať, lebo na ňu každodenne narážajú. A práve do tohto kontextu autor Petrovho listu situuje vyznanie viery v Krista, ktorý raz navždy trpel za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby nás priviedol k Bohu. Bol usmrtený v tele, ale Duchom oživený. Je evidentné, že tu nejde o teoretické špekulácie, domnienky, či dohady, ale neochvejnú istotu viery. Adresáti Petrovho listu sú tak postavení pred dve istoty: istota utrpenia (pred ktorú ich stavajú okolnosti) a istota Kristovho víťazstva (ktorú si môžu slobodne zvoliť). Tí, ktorí sa upriamia k tej druhej, sa nemusia báť, že by nedokázali zdôvodniť svoju nádej.

 

BUONA DOMENICA!
Andrea, sr. Carolina, sr. Silvia, sr. Anna
FSP

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *