Svätý ruženec za duše z očistca

Úvod: Bratia a sestry. V Katechizme Katolíckej cirkvi sa píše, že: „Tí, čo zomierajú v Božej milosti a v priateľstve s Bohom, ale nie sú dokonalé očistení,… podstupujú po svojej smrti očisťovanie, aby dosiahli svätosť potrebnú na to, aby vošli do nebeskej radosti.“ Keďže tieto duše majú záruku, že dosiahnu oblažujúce videnie a nemôžu hrešiť, Cirkev ich nazýva aj ako „sväté duše v očistci“. Preto sa Cirkev už od prvotných čias kresťanstva modlí a obetuje svoje prosby k Bohu za tieto sväté duše. Aj sv. farár z Arsu raz povedal, že „modlitba za vyslobodenie z očistca je po modlitbe za obrátenie hriešnikov Bohu najpríjemnejšia.“ Bratia a sestry obetujme preto dnes tento svätý ruženec za tieto duše, ktoré sú v stave očisťovania a prosme nášho milujúceho Boha, aby im udelil radosť večného života v nebi. 1. Richard od svätého Viktora v diele Stupne lásky napísal: Duša v očistci dosiahla dokonalosť v láske k blížnemu. Pán jej dáva pocítiť svoju prítomnosť, ale neukáže jej svoju krásu. Šíri tam svoju ľúbeznosť, ale nezjavuje svoju jasnosť. Teda cíti tam jeho sladkosť, ale vôbec nevidí jeho čaro. Pán je ešte obklopený mrakmi a temnotami. Jeho trón je ešte za oblačným stĺpom. V skutočnosti všetko, čo duša cíti, je nesmierne príjemné a plné nehy, ale všetko, čo vidí, je v temnotách, pretože Pán sa ešte nezjavil vo svetle. Oheň skôr páli, ako osvecuje. Veľmi rozplameňuje vôľu, ale neosvecuje rozum. Teda duša v tomto stave môže naplno vnímať svojho milovaného Boha, ale nie je jej dovolené vidieť ho. Ak ho predsa vidí, tak len ako v noci, ako za mrakom. Preto neustále volá: „Daj, aby na tvojho sluhu dopadlo svetlo tvojej tváre!
2. Anjelský učiteľ svätý Tomáš Akvinský píše: „Muky očistca sú dobrovoľné v tom zmysle, že duša ich pokladá za prostriedok na oslavu Boha a zároveň spláca svoj dlh voči Božej spravodlivosti, aby dosiahla oblažujúce videnie, po ktorom nesmierne túži. Duša vie, že trest, ktorý znáša, je očisťujúci a že sa raz skončí. Je v pokoji a úplne odovzdaná do Božích rúk.“
3. Duše trpiace v očistci už nemôžu ovplyvniť zmiernenie, alebo zmenšenie svojich trestov. Takéto duše už nemôžu získavať zásluhy, lebo trpia z lásky. Tento stav však môžeme zmeniť my, v putujúcej Cirkvi. Ako? Predovšetkým svätou omšou, potom svojimi modlitbami, spoločnými prosbami Cirkvi, almužnami, získavaním odpustkov ale i kajúcimi skutkami. Spomeňme si na svätú Terezku, koľko duší zachránila, svojimi ľudským očiam neviditeľnými malými obetami. Stačil jej k tomu aj malý špendlík, ktorý zdvihla zo zeme s veľkou láskou.
4. Niektoré duše sa chcú za každú cenu vyhnúť očistcu a zaumienia si, že urobia všetko, aby šli rovno do neba. Lenže tieto duše ženie strach, nie láska, konajú skôr pre seba ako pre Božiu slávu. Svätá Terezka od Dieťaťa Ježiša píše: „Ani prstom by som nechcela pohnúť, aby som sa vyhla očistcu. Všetko, čo som urobila, urobila som preto, aby som urobila radosť Pánu Bohu, aby som preňho zachraňovala duše.“ V tomto duchu radila aj svojej ustráchanej rehoľnej spolusestre: „Vy nieste dosť sebavedomá. Veľmi sa bojíte Pána Boha. Ubezpečujem vás, že ho to zarmucuje. Nebojte sa očistca pre trest, ktorý sa tam odpykáva, ale túžte sa mu vyhnúť preto, aby ste urobili radosť Pánu Bohu, ktorý tento trest ukladá s veľkou ľútosťou. Keď sa budete usilovať páčiť sa mu vo všetkom, a nezvratne mu dôverovať, že vás v každom okamihu očistí vo svojej láske a nenechá vo vás ani stopu po hriechu, buďte si istá, že nepôjdete do očistca.

5. Často sa stáva, že len čo skončí mesiac november kresťania prestávajú myslieť na duše z očistca a spomenú si na ne iba príležitostne. A však nevieme si ani len predstaviť ako sú tieto duše vďačné za každú sv. omšu, modlitbu, prosbu, ktorú s láskou obetujeme za ne. Ani jeden z nás nemôže povedať, či raz nebude potrebovať túto modlitbu. Pripojme preto k tomuto desiatku aj osobitnú prosbu za nás, aby sme nezabúdali na tieto sväté duše, ktoré sú v stave očisťovania a aby sa nezabudlo ani na nás, keď raz prejdeme bránou smrti do večnosti.

Modlime sa za nášho pápeža M .

Otče náš…, Zdravas Mária…, Sláva Otcu… Bože, správca a pastier všetkých veriacich,
milostivo zhliadni
na svojho služobníka, nášho pápeža M.,
ktorého si ustanovil za pastiera svojej Cirkvi;
daj, aby slovom i príkladom napomáhal
k spáse tvojho ľudu,
a priveď ho spolu s jemu zverenými ovečkami
do večného života.
Skrze Krista, nášho Pána. R. Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *