Život Cirkvi vo svete 07/2017

Obsah

‚František je najvyššou morálnou autoritou sveta‘

Francúzsko: Ochrancom života hrozí väzenie!

Schönborn: Kríž robí svet spravodlivejším

Biskup: Vatikánsku revolúciu nemožno zvrátiť

Mosul: Moslimskí pomocníci čistia kostol

Minister: ‚Ako kresťania buďme sebavedomí!“

Anglikáni: Synoda o homosexuálnych zväzkoch

Farár o ‚samozrejmej neposlušnosti‘ kňazov

Kardinál Burke povedie súd na ostrove Guam

Rakúsko: Ďalšia ‚večná eucharistická poklona‘!

Arcibiskup Chaput: Médiá proti Trumpovi

Sestra Lucia z Fatimy bližšie k blahorečeniu

Kardinál: Cirkev by mohla rozvedených pustiť k prijímaniu

Vatikán: Štátny sekretár proti izolácii ako po r. 1929

Spojenia utečeneckých táborov s teroristami

Pripravuje sa stretnutie Trumpa s pápežom

Hovorca Schönborna: Kristus tiež nebol len ‚milý‘

Madona z Mariazellu v Bazilike Zvestovania v Nazarete

Washington Post: Ostrý útok na kardinála Burkeho

Izrael zakazuje volanie muezína ráno a večer

Rakúsko: Minister chápe Trumpove plány postaviť múr

Švédsko: ‚Feministická vláda‘ do Iránu v šatkách!

Veľká Británia: Katastrofálny požiar v chráme

Slávnosť sv. Cyrila a Metoda v Slovenskom kolégiu v Ríme

Psychiater: U Trumpa nie celkom vyvinutý narcizmus

Vatikánske logo k ceste pápeža do Fatimy

Rada kardinálov: Plná podpora pápeža a jeho náuky

Čile: Tlkot srdiečka nenarodených detí

USA: Demonštrácie proti „Planned Parenthood“

Lombardi: František cíti podporu Benedikta XVI.

Sedem strán spontánnych odpovedí pápeža

Medžugorie: „Pápež chce sprevádzať kvitnúce púte“

Pápež menoval osobitného vyslanca pre Medžugorie

Vatikánsky sekretár: Pápež sa z plagátov smial

Nepokúšať sa na všetky strany byť iba milí

Vatikán: Zverejnenie aktov Pia XII. mešká

Lepšia bezpečnosť dómu v Kolíne

Františkáni Nepoškvrnenej čoskoro bez pápežského komisára?

Teológ: V ohrození sú samotné sviatosti

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:
Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás.
(S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

‚František je najvyššou morálnou autoritou sveta‘

Vatikán, 17.2.2017 (kath.net/pl) 020 230 – Na zásadné cirkevné otázky upozornil kardinál Gerhard L. Müller (foto) v interview pre nemecké noviny „Rheinische Post“. Na otázku o prístupe žien k vysviacke v interview zo štvrtka povedal, že ženy boli „pre celý cirkevný život“ vždy dôležité, od výchovy cez vzdelávanie a vedu, až po cirkevnú správu.
„Na to však nie je potrebná sviatosť vysviacky „na stupni biskupa, kňaza, diakona, ani nie je možná, ako vyplýva z rôznych štúdií aj Kongregácie pre náuku viery.“
O niekoľko dní vyjde vo vydavateľstve Herder-Verlag kardinálova kniha „Pápež – vyslanie a poslanie“ a tak sa redaktor sústredil aj na otázky o úrade pápeža. Kardinál Müller:
„Pápež František je najvyššou morálnou autoritou sveta. Ako autentickú vodcovskú postavu a orientačný bod ho uznávajú aj ateisti.“
Prefekt Kongregácie pre náuku viery vysvetľuje v knihe aj neomylnosť pápeža. Povedal, že „v kultúre relativizmu a skepsy je to s otázkou pravdy zlé“. Neomylnosť možno chápať iba v súvislostiach: „Boh sa nám ľuďom zjavil v Ježišovi Kristovi a Cirkev ako inštanciu tohto svedectva vybavil neomylnosťou pri výklade zjavenej pravdy.“ Tým sa nemyslí „ľudská neomylnosť v intelektuálnych a morálnych témach“, ale opisuje to „mimoriadnu charizmu, aby sa zjavenie mohlo sprostredkovať pravdivo a neskrátene“. Z Nemecka pochádzajúci kardinál k tomu ďalej povedal: „Nemali by sme byť, prosím, takí skeptickí voči možnostiam, ktoré Boh má vzhľadom na naše načúvanie a chápanie jeho Slova.“
Keďže si Ježiš nezvolil za apoštolov tých „najmúdrejších, najbohatších a najprominentnejších, ale jednoduchých ľudí, remeselníkov, rybárov“ treba podľa Müllera pripomenúť: „Veď my sme predsa závislí od Božej milosti a nie od výkonov, ktoré denne podávame.“ Nesmieme „v pápežovi, v biskupoch a farároch hľadať super-ľudí a potom sa sklamane „odvrátiť od Evanjelia a od Cirkvi“, ak sa „tieto prehnané očakávania“ nesplnia. Pretože „všetci“ potrebujú odpustenie. Katolíci „neuctievajú pápeža pre jeho vysoké ľudské výkony, ale pretože mu bola Kristom zverená mimoriadna služba pre celú Cirkev.“
Na otázku o Lutherovi kardinál povedal:
Lutherova kritika „komercializácie sprostredkovania spásy“ vtedajšími cirkevnými odpustkami bola za daných okolností „iste oprávnená“. „Čo však neuznávam, je, že od tohto bodu sa nanovo definovala celá podstata Cirkvi.“ Pretože naďalej je „nesprávne“, že „katolícka vierouka o úrade a sviatosti sa buduje na zlom chápaní Evanjelia.“ V ekumenických rozhovoroch dnes ide o to, „zdedené problémy vykladať tak, aby sme mohli do takej miery, ako je len možné, zrásť dokopy. Musíme sa pokúšať „odbúrať napätia v tom, čo nás liturgicky a dogmaticky oddeľuje so zachovaním príslušného vedomia pravdy“. No už teraz je možné „vydávať spoločné svedectvo o Kristovi a jeho Evanjeliu“, ako aj „pôsobiť v kresťanskom duchu pre verejné blaho“.
„Spor medzi kresťanskými vyznaniami,“ dal kardinál na uváženie, „podstatne prispel k tomu, že vznikla sekularistická kultúra“.
Návštevu pápeža v Nemecku kardinál Müller nevylúčil, aj keď nepozná súčasné rozhodnutia pápeža v oblasti cestovného programu. Sú však „iné štáty, ktoré prítomnosť Svätého Otca potrebujú naliehavejšie“. Keby František prišiel do Nemecka, „môžeme sa iste tešiť, no ak pôjde inam, nemalo by sa to hneď označiť za tragické“. Kardinál Müller poukázal však aj na to, že z Nemecka „možno veľmi ľahko putovať do Ríma, či počúvať jeho posolstvá v médiách“. Najdôležitejšie však je, aby sme sa tam, kde sme, ako kresťania nielen chápali, ale aj ako kresťania žili a konali,“ napomenul prefekt Kongregácie pre náuku viery na záver. –zg-

Francúzsko: Ochrancom života hrozí väzenie!

Paríž, 17.2.2017 (kath.net) 020 229 – Francúzsky parlament schválil vo štvrtok zákon, ktorý trestá tzv. „chybné informácie“ o potrate. Ochrancovia života tak môžu rátať s väzením do dvoch rokov a pokutou do 30 000 eur, ak budú na internete šíriť „odstrašujúce“ informácie o potrate. Senát sa síce svojou konzervatívnou väčšinou pokúsil schváleniu zákona zabrániť, no parlament so socialistickou väčšinou zákon presadil.
Kanadská stránka pro-life „LifeSiteNews“ to 16. februára komentovala nasledovne: „Francúzsko sa stáva stále nepriateľskejším prostredím pre ľudí, ktorí si myslia, že detičky v tele matky majú právo na život.“
Christian Kert, hovorca republikánov sa k tomu podľa médií vyjadril, že tento zákon „ohrozuje „slobodu myslenia“ a zavádza pravú vládnu cenzúru. Republikáni ohlásili, že zákon súdne napadnú.
Nový zákon rozširuje zákon existujúci od r. 1993 teraz aj na digitálne médiá. –zg-

Schönborn: Kríž robí svet spravodlivejším

Viedeň, 17.2.2017 (KAP) 020 228 – Kríž má podľa slov kardinála Christopha Schönborna dôležité funkcie vo verejnom priestore:
„Kríž má niečo zmeniť, má urobiť svet spravodlivejším. Inak je to neúčinný kus kultúry“, napísal viedenský arcibiskup v piatok v bezplatných novinách „Heute“ ako prínos do súčasnej diskusie o kríži. Symbol kresťanov sa nesmie považovať za „skvost v kultúrnom múzeu“, ale skôr ako znamenie pripomienky.
V súdnej sále napríklad by mal podľa Schönborna kríž „sudcom pripomínať, že Boh od nich očakáva spravodlivosť a nie straníckosť“, aj to, „že sa majú k chudobným a bezbranným správať rovnako ako k bohatým a mocným“. V škole kríž napomína, „že deti sa nesmú navzájom tyranizovať, že učitelia majú slabých podporovať“. V nemocniciach kríž ukazuje, „že trpiaci človek má svoju dôstojnosť, aj keď je bez prostriedkov“.
Kardinál sa tým dištancoval od súčasnej diskusie o kríži, ktorú vyvolala debata o moslimskej šatke a burke. Jedni žiadajú „svetonázorovú neutralitu“ vo verejnom priestore a chcú odstrániť, či zakázať všetko, čo pripomína náboženstvo. Iní označujú kríž – ale nie burku – za súčasť kultúry. „Táto diskusia je slepou uličkou,“ povedal kardinál Schönborn. –zg-

Biskup: Vatikánsku revolúciu nemožno zvrátiť

Vatikán, 17.2.2017 (KAP) 020 227 – Pápež František vyvolal podľa slov nemeckého biskupa Jozefa Clemensa (69) vo Vatikáne „pravú revolúciu“, ktorú už nemožno zvrátiť. Niečo porovnateľné sa už „po stáročia v Rímskej kúrii neudialo“, ako uviedol dlhodobý súkromný sekretár kardinála Jozefa Ratzingera s mnohoročnými skúsenosťami vo Vatikáne. Povedal to vo štvrtok ekumenickej delegácii z rakúskeho Korutánska pod vedením biskupa z rakúskej Diecézy Gurk-Klagenfurt, Aloisa Schwarza a luteránskeho superintendenta Manfreda Sauera. Účastníci cesty išli „po stopách Luthera v Ríme“.
Pápež zvlášť kladie dôraz na samostatné iniciatívy laikov, ako povedal biskup Clemens, ktorý do septembra 2016 pôsobil v pápežských radách pre laikov a rodinu – ktoré sa spojili do dikastéria pre laikov, rodinu a život. Pri sprevádzaní práce katolíckych laikov sa pápež silne zameriava na samostatné iniciatívy laikov a na ich „sprevádzanie skrze úrad, namiesto úradu ako hybnej sily“.
Aj v početných iných oblastiach je pápež hnacou silou, najmä v ekumenizme: Zatiaľ čo tu „väčšina iných skôr beží za pápežom, on ide vpred vlastným príkladom“, ako povedal biskup.
Pri evanjelizácii sa pápež sústreďuje najmä na „svedectvo života“, ku ktorému „ak je to potrebné“, dodáva svoje slová. To, čo pápež „s veľkou jasnosťou a priamosťou“ predvádza a žije, už nemôže nijaký jeho nástupca zvrátiť naspäť, „v najlepšom prípade v niektorých vonkajších rysoch“, o tom je presvedčený biskup Clemens.
Starosť vyjadril biskup z toho, že ,mnohí ľudia Františka nechápu, ani len ak sú mu priaznivo naklonení. Povedal, že pozoruje „vnútorné zábrany“ prijať mnohé pápežove snahy. Ako príklad uviedol biskup Clemens talianskych fanúšikov, ktorí boli pápežom „šokovaní“, keď opravil ich výkriky „Viva il Papa!“ slovami: „Nie: nech žije pápež. Nech žije Ježiš Kristus!“ …
Rektor Franz Xaver Brandmayr delegácii v Ríme ukázal knižnicu a majstrovsky zrenovovaný kostol pri námestí Piazza Navona a vysvetlil jeho úlohu v histórii a dnes. Martin Luther v r. 1511 býval v Ríme pri tomto kostole a ocenil ho ako „najlepší“ zo všetkých chrámov Ríma.
Delegácia slávila omšu v Bazilike sv. Pavla z hradbami a prešla centrom meste po stopách Luthera. Zúčastnila sa aj ekumenickej pobožnosti v evanjelickom Kostole Krista na Via Sicilia. –zg-

Mosul: Moslimskí pomocníci čistia kostol

Vatikán-Mosul, 17.2.2017 (kath.net/KAP) 020 226 – Až 30 mladých pomocníkov dobrovoľníckej služby, prevažne moslimovia, vyčistili Kostol Panny Márie vo štvrti Drakcilija v irackom Mosule po oslobodení mesta od IS. Informovala o tom vatikánska misijná služba „Fides“ vo štvrtok.
Kostol zabavili a IS si tam urobila logistický základný tábor. Bol len ľahko poškodený.
Pomocníci vyčistili kostol od odpadu a umyli dlážku. V rámci tejto akcie očistili aj ďalšie budovy. Cieľom bolo odstrániť viditeľné znaky obsadenia, medzi nimi aj nápisy na múroch budov a na verejných miestach. –zg-

Minister: ‚Ako kresťania buďme sebavedomí!“

Viedeň, 16.2.2017 (kath.net/PEW) 020 225 – V interview pre katolícke noviny „Sonntag“ rakúsky minister zahraničných vecí Sebastián Kurz potvrdil svoj politický cieľ intenzívne sa zasadzovať za prenasledovaných kresťanov. „Svetový rast nábožensky motivovaných konfliktov a násilia, ako aj diskrimináciu prívržencov iných náboženstiev“ označil ako „nanajvýš znepokojujúci“.
Kresťanov vidí ako najviac prenasledovanú skupinu vo svete: „Je jedným z ťažísk našej práce, zasadzovať sa za ich ochranu. Táto povinnosť vyplýva z historického charakteru našej krajiny.“ Aj v programe pomoci sa budú celkom vedome klásť do centra prenasledovaní kresťania, ako povedal minister. Budovanie humanitárnej pomoci pomáha ľuďom v regióne a nevystavuje ich nebezpečiu úteku cez more.

Žiadané je sebavedomé kresťanstvo
„Od všetkých, ktorí prišli do Rakúska ako utečenci, však treba vyžadovať, aby neobmedzene rešpektovali tie hodnoty, ktoré vyrástli z našej kresťanskej tradície. Musíme v našom vlastnom postoji k týmto hodnotám vystupovať jasne a sebavedomo,“ zdôraznil Sebastián Kurz.
K problému radikalizácie v krajine minister povedal: „Práve mladým musíme jednoznačne sprostredkovať vedomie, že džihádizmus nie je nijaká hra, ale smrteľne vážna záležitosť. A musí sa objasniť, že hlavnými obeťami teroristov IS v Iraku a Sýrii sú moslimovia. Tu zohrávajú islamskí učitelia náboženstva dôležitú úlohu. Musia vysvetľovať, že veriaci moslimovia nikdy nesmú páchať také zločiny. Na druhej strane majú títo učitelia chybný vývoj mladých hlásiť a aj oznámiť polícii.“ –zg-

Anglikáni: Synoda o homosexuálnych zväzkoch

Londýn, 16.02.2017 (KAP/KNA) 020 224 – Generálna synoda anglikánov v stredu prekvapujúco zamietla správu biskupov, ktorá potvrdzovala súčasný zákaz sobáša a žehnania párov rovnakého pohlavia. Biskupi v správe ubezpečili homosexuálnych kresťanov o „kultúre ich uvítania a podpory“, no odmietli uznanie homosexuálnych „manželstiev“. Skupiny, ktoré sa zastávajú práv homosexuálov, privítali odmietnutie správy ako „víťazstvo lásky a rovnoprávnosti“.
Dokument, ktorý výslovne podporuje anglikánsky prímas, Justin Welby, dostal v komore biskupov a komore laikov potrebnú podporu, no odmietli ho duchovní v cirkevnom parlamente. Na prijatie správy by bol potrebný súhlas všetkých troch komôr.
Podľa správ médií z piatka toto odmietnutie sa považuje za úder autorite arcibiskupa z Canterbury, ktorému sa nepodarilo rozhádané tábory v rámci Anglikánskej cirkvi zmieriť a spojiť. Welby chcel v poslednom príhovore presvedčiť synodu o tom, že správa je „dobrou bázou pre ďalšiu cestu a proces myslenia“.
Pred hlasovaním viacerí emeritní biskupi a predstavitelia cirkvi žiadali zmenu myslenia v prístupe k homosexuálom a vyslovili sa za odmietnutie správy biskupov. Biskupi teraz vypracujú novú správu. –zg-

Farár o ‚samozrejmej neposlušnosti‘ kňazov

Mníchov, 16.2.2017 (kath.net) 020 223 – Nemeckí biskupi vo svojej smernici „Slovo k obnovenej pastorácii manželstva a rodiny vo svetle Amoris laetitia“ zdôrazňujú „vlastné, osobné a slobodné svedomie príslušných ľudí“. „Konečne!“, pochválil sporný mníchovský farár Rainer Maria Schießler v komentári pre prílohu novín „Zeit“- „Christ & Welt“ a pokračoval:
„Cirkev ešte dlho nie je na konci tejto cesty. Teraz je potrebné ešte mnohé novým spôsobom vidieť, formulovať a realizovať: žehnanie homosexuálov, ktorí sami pre seba musia jednoducho konštatovať, že nie sú schopní heterosexuálneho vzťahu, spoločnú Pánovu večeru s evanjelickými sestrami a bratmi, pretože nejde o rovnosť, ale o jednotu, ktorú v Kristovi už máme, alebo slobodnú voľbu života pre všetkých, ktorí usilujú o kňazský úrad v Cirkvi, pretože aj – a práve – ľuďom, ktorí smú žiť v spoločenstve lásky, sa môže dobre a viditeľne zveriť kňazské hlásanie Evanjelia,“ vyhlásil Schießler.
Okrem toho žiadal „verbálne odzbrojenie v tóne“. To na adresu tých, ktorých označil ako „ultra-konzervatívnych v našej Cirkvi“. Tí údajne hovoria o „cudzoložnom prijímaní“. No kto manipuluje „výpoveďami o cudzoložnom prijímaní, alebo inými abstraktnosťami“, ten vraj zraňuje „nielen ľudí, ale poriadne poškodzuje aj Eucharistiu“. Pretože „Eucharistické spoločenstvo s Ježišom Nazaretským nie je grémiom perfektných, ako by to oni radi videli.“ „Sú to práve stroskotanci, tí zlomení, ktorí práve skrze spoločenstvo s Kristom dostali novú perspektívu života, či prežitia.“ A Schießler ďalej vyhlasuje:
„Konečne neplatí už toto nemilosrdné odmietanie hľadajúcich, konečne rozhoduje jednotlivý veriaci vo svojej celkom osobnej slobode, k čomu je povolaný. Pretože predošlá mentalita odmeňovania a trestania pri tejto téme, nemá vôbec nič spoločné s Cirkvou Ježiša Nazaretského, ktorý celkom vedome vyhľadával stroskotaných a zlomených.“

Schießler je farárom Mníchovského arcibiskupstva a pôsobí v Mníchove, je televíznym duchovným pastierom a autorom bestsellera „Himmel – Herrgott – Sakrament: Auftreten statt austreten“ (Nebesia – Boh – sviatosť: realizovať sa, namiesto vystupovať z Cirkvi).
Pozn. prekl.: „Himmel – Herrgott – Sakrament“ je zahrešenie!!!)

Farár sa otvorene priznáva ku „Gunde“, ktorá je 20 rokov ženou po jeho boku. Tým podľa jeho chápania neporušuje sľub celibátu, pretože „pohlavný akt je definitívne vylúčený“, no „nežnosť je dôležitá“.
Aj inak má sklony pre mediálne senzácie. Vyvolal napríklad nevôľu, keď v lete 2011 vybudoval pivársky pult pred oltárnymi schodmi v kostole a počas interview si demonštratívne nechal chutnať holbu piva (foto). Dokonca raz vyjadril želanie z bočnej kaplnky Kostola sv. Maximiliána urobiť hospodu s pivárskou záhradou. –zg-

Kardinál Burke povedie súd na ostrove Guam

Guam, 16.2.2017 (kath.net) 020 222 – Kardinál Raymond Burke, emeritný prefekt apoštolskej signatúry a patrón Rádu maltézskych rytierov bude predsedať cirkevnému súdu na ostrove Guam. Ide o prvú inštanciu, obžalovaným je v júni z úradu suspendovaný arcibiskup Anthony Apuron, ktorý je obvinený zo zneužívania dieťaťa. Informovalo o tom britské vysielanie katolíckej televízie EWTN s odvolaním sa na noviny na Guame. Ostrov Guam patrí USA a nachádza sa v Mikronézii v Tichom oceáne.
Podľa cirkevného práva rieši kauzy biskupov vlastne Vatikán.
Kardinál Burke začne vyšetrovanie neverejným vypočutím žalobcu, očividne pravdepodobnej obete. Podľa novín „Guam Post“ kardinál Burke preberá túto úlohu z poverenia vatikánskej Kongregácie pre náuku viery.

Rôzne názory na úlohu Burkeho
Názory na to, ako hodnotiť túto úlohu kardinála Burkeho, sa rôznia. EWTN komentovala správu otázkou, či je naozaj zvyčajné, aby Vatikán poslal emeritného prefekta Apoštolskej signatúry na cirkevný súd akurát na odľahlý ostrov v západnom Tichom oceáne, čo ukončila poznámkou: „Guam leží vo vzdialenosti 12 155 km od Ríma.“
No vôbec sa nehovorí o tom, že by sa kardinál Burke mal vzdať postu patróna Rádu maltézskych rytierov. Vtedy by sa táto úloha navyše mohla považovať dokonca za poctu jeho bývalej zodpovednosti prefekta najvyššieho cirkevného súdu.
Kardinál Burke sa považuje za kritika v Cirkvi sporných návrhov otvoriť znovu zosobášeným rozvedeným prístup ku sviatostiam, ako jeden zo signatárov 5 otázok o „dubia“ pápežovi Františkovi k jeho „Amoris laetitia“. –zg-

Rakúsko: Ďalšia ‚večná eucharistická poklona‘!

Miesto stále otvoreného náručia Boha

Viedeň, 15.2.2017 (kath.net) 020 221 – Podľa príkladu farností Pöllau v Steiermarku a Zell am Ziller v Salzburskej diecéze má sa teraz začať večná eucharistická adorácia aj vo viedenskej farnosti. Oznámil to farár Christian Sieberer pre kath.net. Od nedele 19. marca 2017 pozýva Farnosť sv. Jakuba Penzing na ulici Einwanggasse 30, 1140 Viedeň, v čase od 6.00 do 18.00 hod. do farského kostola a od 18.00 do 6.00 do bočnej kaplnky Jakobsbrunnen (Studňa sv. Jakuba) na tiché stretnutie s Ježišom Kristom. Farár Sieberer k tomu pre kath.net povedal:
„Tam kde je večná poklona Eucharistii, je svedectvo jednomyseľné: Tu je pokoj. Toto miesto sa stane pravou oázou pokoja. Kostol a kaplnka otvárajú pre všetkých možnosť v nepokojnom behu života sa zastaviť, aby sme našli ten pokoj, ktorý môže dať iba Boh.“
Možno sa tam zapísať na „modlitbovú službu“ na určitý čas v týždni. „Tí, ktorí sa na tom zúčastnia týmto spôsobom, zabezpečia, že Pán tak neostane nikdy sám. Ich požehnanie sa rozšíri aj na iných, lebo tak umožnia, že môžu prísť mnohí ďalší. Následkom toho si uvedomia, že brány chrámu môžu byť pre ich službu stále otvorené. Večná adorácia sa tak stane miestom stále otvoreného náručia Boha,“ povedal farár Sieberer.
Na celom svete je viac ako 3000 kostolov a kaplniek večnej adorácie, z ktorých je vyše 1300 v USA a vyše 500 na Filipínach. –zg-

Kontakt: Pfarrkanzlei Penzing St. Jakob unter 01/894 61 93 oder bei [email protected] Internet: www.pfarre-penzing.at/anbetung.

Arcibiskup Chaput: Médiá proti Trumpovi

Filadelfia, 15.2.2017 (kath.net/jg) 020 220 – Tlač sa správa voči prezidentovi Trumpovi nepriateľsky a často stavia náboženské presvedčenia do zlého svetla. Povedal to arcibiskup Charles Chaput, z Filadelfie v interview pre rozhlas.
Médiá sú voči Trumpovi zreteľne kritickejšie ako voči jeho predchodcovi Barackovi Obamovi. „Uvádza ma do úžasu, aká nepriateľská je tlač voči každému prezidentovmu opatreniu,“ povedal arcibiskup. Zdôraznil, že svojimi výpoveďami sa nechce stavať na jeho stranu. Ale pri všetkej kritike, ktorá sa tak samozrejme u Trumpa smie robiť, mali by všetci prezidentovi želať úspech, keď ide o krajinu ako celok, ako pripomenul arcibiskup Chaput.
Počas volebného boja filadelfský arcibiskup nešetril kritikou Donalda Trumpa, ani Hillary Clintonovú. V ostatných týždňoch pranieroval Trumpovu reštriktívnu politiku voči prisťahovalectvo a utečencom. Nominovanie Neila Gorsucha pre najvyšší súd však ocenil ako povzbudzujúci signál.
Stále väčší vplyv štátu vidí arcibiskup Chaput skepticky. „Čím širší bude rádius aktivity štátnych inštitúcií, tým menej je štát ochotný akceptovať iné inštitúcie. To sa týka intermediárnych inštitúcií ako Cirkev, no predovšetkým rodiny, ktoré sa pre štát stávajú stále väčšou neobľúbenou konkurenciou.“
Elity náboženstvo vo všeobecnosti skôr odmietajú. To sa týka aj médií. Menej ako štvrtina žurnalistov v masmédiách je nábožensky založená. Na rozdiel od toho sa zreteľne viac ako polovica Američanov hlási k náboženskému presvedčeniu, ako uviedol arcibiskup.
Politik ako Donald Trump je konfrontovaný s masívnym odporom vládnucich elít, ktoré sa pokúšajú „zničiť“ jeho pôsobenie v prezidentskom úrade,“ ako povedal arcibiskup Chaput. –zg-

Sestra Lucia z Fatimy bližšie k blahorečeniu

http://www.ncregister.com/blog/joseph-pronechen/sister-lucia-of-fatima-takes-step-toward-beatification

Joseph Pronechen

Blog, 14.2.2017 / 020 219 – Práve včas k 100. výročiu zjavení Panny Márie vo Fatime sa 13. februára uzavrela diecézna fáza procesu kanonizácie sestry Lucie, jednej z troch vizionárov vo Fatime 13. Oznámili to zo svätyne vo Fatime aj Diecéza Coimbra, kde sa proces začal 30. apríla 2008.
Tento dátum je aj 11. výročím smrti sr. Lucie. Prvá časť procesu jej kanonizácie sa začala v r. 2008, len tri roky od jej smrti, vďaka dišpenzu emeritného pápeža Benedikta XVI. (Cirkev normálne vyžaduje lehotu 5 rokov od smrti kandidáta.) Rovnaké privilégium bolo poskytnuté fatimskému pápežovi sv. Jánovi Pavlovi II. pápežom Benediktom XVI.
V oficiálnom vyhlásení svätyne jej rektor o. Carlos Cabecinhas povedal, že táto správa ho naplnila „veľkou radosťou“.
Uzavretie tohto kroku diecézneho priebehu „procesu blahorečenia a svätorečenia Božej služobnice Lucie od Ježiša sa uskutočnilo na 13. zasadnutí v Karmeli sv. Terézie v Coimbre. Oficiálny záver tvorila svätá omša vďakyvzdania a po nej koncert s Lisabonským symfonickým orchestrom a detských chórom v Regionálnom konzervatóriu v Coimbre.
Bolo to ako „príchod domov“ pre sestru Máriu Luciu od Ježiša a od Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Žila 57 rokov ako karmelitánka. Do rehole vstúpila po mnohých rokoch života ako sestra dorotejka.
Po diecéznom procese sa dokumenty postúpia na preskúmanie na Kongregáciu pre kauzy svätých v Ríme.
„Som preto veľmi šťastná, že sa tu proces uzavrel,“ povedala sestra Angela Coelhová, vice-postulátorka kauzy sr. Lucie.
Od r. 2008 trvalo roky, kým sa vykonali potrebné práce na skompletizovaní množstva materiálov, ktoré bolo treba preskúmať.
Boli tu svedectvá 60 svedkov, týkajúce sa svätosti a heroických cnostní sr. Lucie. Bolo treba sústrediť a preskúmať všetky jej zápisky.
„Každú stranu, ktorú sr. Lucia napísala, bolo treba úzkostlivo analyzovať a to hovoríme o 10 000 listoch, ktoré sme zhromaždili a denníku s 2000 stranami, okrem toho tu bolo mnoho osobných textov,“ povedala sr. Angela Coelho, ktorá Luciu poznala.
Vysvetlila, že proces sr. Lucie trval dlho, pretože to bola „žena, ktorá žila takmer 98 rokov a korešpondovala s pápežmi od Pia XII. po sv. Jána Pavla II. aj s kardinálmi a mnohými inými. Diecézna fáza si vyžiadala prácu 30 ľudí na plný úväzok. Boli medzi nimi aj 8 historici a 18 teológovia.
Sestra Angela zostáva postulátorkou kauzy svätorečenia aj bl. Františka a bl. Hyacinty Martových. Tých blahorečil sv. Ján Pavol II. na fatimské výročie 13. mája 2000. Sestra Lucia bola na ich blahorečení prítomná.
Teraz je pochovaná so sesternicou a bratrancom v Bazilike Ružencovej Panny Márie vo fatimskej svätyni.
V súčasnosti sa pripravuje oficiálny materiál kanonizácie – positio – a ten bude odoslaný na vatikánsku Kongregáciu pre kauzy svätých. Positio je zvyčajne veľmi dlhé – je to kompilácia štúdií a správ komisií. Veľmi dôležité sú aj menej formálne kroky.
Rektor fatimskej svätyne o. Cabecin objasnil, čo je teraz potrebné:
„Vyzývam vás všetkých, aby ste sa za proces modlili, aby dospel ku koncu čo možno najrýchlejšie. Všetci si uvedomujeme dôležitosť sestry Lucie – vizionárky – ktorá žila toľko rokov. Má povesť svätosti a očakávame, že sa tento zložitý proces sa bude podporovať modlitbami, ale sme si istí, že sa všetko dobre dopadne.“ –zg-

Kardinál: Cirkev by mohla rozvedených pustiť k prijímaniu

Vatikán, 14.2.2017 (KAP) 020 218 – Z hľadiska predsedu Pápežskej rady pre výklad textu zákonov, kardinála Francesca Coccopalmeria, Katolícka cirkev by mohla znovu zosobášených rozvedených v jednotlivých prípadoch pripustiť ku svätému prijímaniu. Vyplýva to z knihy kardinála k ôsmej kapitole pápežovej exhortácie – „Il capitolo ottavo della esortazione apostolica post sinodale Amoris laetitia“ (Ôsma kapitola posynodálnej apoštolskej exhortácie Amoris laetitia) – ktorú prezentovali v utorok vo Vatikáne. Na prezentácii sa viackrát zdôraznilo, že kardinál Coccopalmerio – ktorý sám nebol prítomný – napísal knihu ako morálny teológ a nie ako cirkevný právnik.
Kardinál v 50-stránkovej knihe vatikánskeho vydavateľstva LEV dospieva k záveru, že Cirkev môže pripustiť ku svätej spovedi a prijímaniu veriacich, ktorí sa nachádzajú v „nelegitímnom zväzku“, no musia vykazovať dva podstatné predpoklady: „Želať si túto situáciu zmeniť, no nemôžu svoje želanie uskutočniť“.
Samozrejme je na „cirkevných autoritách“ podrobiť tieto predpoklady starostlivému a vierohodnému rozlišovaniu“. Ako príklad pre túto inštanciu uvádza Coccopalmerio farára, ktorý príslušné osoby dobre pozná a dokáže „v takejto delikátnej situácii vysloviť primeraný úsudok“. Kardinál navrhuje, aby biskupské konferencie vydali smernice, aby „veriacich a kňazov v tejto delikátnej veci vzdelávali“.
Ak sa „s pozornosťou a bez predsudkov a – dúfajme verne – analyzujú a premyslia všetky prvky“ pápežovho dokumentu o manželstve a rodine, bude sa môcť „eventuálne pripustenie ku sviatostiam spovede a Eucharistii zhodnotiť“. „Myslím si, že môžeme s pokojným a čistým svedomím vychádzať z toho, že náuka Cirkvi sa v tomto prípade rešpektuje,“ napísal kardinál Coccopalmerio.
„Amoris laetitia“ opakovane zdôrazňuje, že „chce s rozhodnou vôľou náuke Cirkvi o manželstve a rodine zostať verná“, ako zdôrazňuje kardinál súčasne. Pri pripustení rozvedených a znovu zosobášených katolíkov k prijímaniu, sa musíme vyhýbať tomu, že vznikne dojem, že to znamená „že tento zväzok je regulárny a preto manželstvo nie je potrebné, alebo nie je nerozlučiteľné“.
Na otázku, či Coccopalmeriova kniha s názvom je odpoveďou Vatikánu na verejné pochybnosti štyroch kardinálov k „Amoris laetitia“, odpovedal riaditeľ vydavateľstva „Nie“. „Coccopalmerio týmto textom prevzal svoju zodpovednosť. Ako vydavateľ dávam hlas smerodajným príspevkom, ale to nie je oficiálna odpoveď!“ povedal Costa. Kardinálova kniha je „príspevok do diskusie človeka zodpovedného za výklad textov zákonov“. –zg-

Vatikán: Štátny sekretár proti izolácii ako po r. 1929

Rím, 14.2.2017 (KAP) 020 217 – Vatikán sa vyslovil so starosťou o rastúcom populizme v Európe a o vývoji v USA. „Izolácia a opevňovanie nie sú dobré znamenia, skrýva sa za nimi strach a ten nie je dobrým radcom,“ povedal štátny sekretár Pietro Parolin v talianskej štátnej televízii RAI v pondelok. „Je tu nebezpečenstvo, že história sa bude opakovať,“ poukázal na následky svetovej hospodárskej krízy v r. 1929. Na talianskych politikov apeloval druhý muž vo Vatikáne po pápežovi, aby boli bližšie k ľuďom.
Kardinál Parolin sa vyjadril pri príležitosti výročia podpísania Lateránskych dohôd pred 88 rokmi. K tomu sa konala v utorok oslava na talianskom veľvyslanectve.
Lateránske dohody z 11. februára 1929 vyriešili otvorenú „rímsku otázku“ od dobytia Ríma piemontskými oddielmi v r. 1871 a anektovania cirkevného štátu. Dohodami sa vytvoril vatikánsky štát, uzavrel sa konkordát medzi Svätým stolcom a Talianskym kráľovstvom a dohodlo sa odškodnenie Vatikánu vo výške 1,75 miliárd lír za straty cirkevného štátu. –zg-

Spojenia utečeneckých táborov s teroristami

Viedeň, 15.2.217 Wien (kath.net) 020 216 – Orgán európskej polície Europol pri bezpečnostných prehliadkach v talianskych a gréckych utečeneckých táboroch zistil poukazy na spojenia s teroristami. Informoval o tom „Handelsblatt“. V ostatných piatich mesiacoch experti na teror z Europolu preverili 6000 nových utečencov, ako povedal riaditeľ Europolu Rob Wainwright. Pritom našli mnoho rôznych poukazov, no podiel podozrivých z celého počtu migrantov je „blízky nule“. Wainwright okrem toho oznámil, že nebezpečenstvo islamistických útokov považuje naďalej za vysoké. Je možné, že „Islamský štát“ (IS) kvôli vojenskému tlaku v Sýrii a Iraku plánuje veľké útoky v Európe. –zg-

Pripravuje sa stretnutie Trumpa s pápežom

Rím, 15.2.2017 (kath.net/KAP) 020 215 – Zdá sa byť stále pravdepodobnejšie, že americký prezident Donald Trump navštívi pápeža Františka vo Vatikáne, keď príde v máji do Talianska. Do Európy príde na summit G7 v Taormine na Sicílii. To, že prebiehajú hektické diplomatické prípravy audiencie u pápeža pre prezidenta USA potvrdil teológ, bývalý kňaz a rímsky korešpondent „Breitbart News“ Thomas Williams. V pondelok vyšlo jeho interview pre „Corriere della Sera“.
Williams informoval, že po potvrdení Trumpovej účasti na summite G7-Gipfel v Taormine napísal hlavnému poradcovi Trumpa, Stevovi Bannonovi, ktorý bol predtým šéfredaktorom „Breitbart News“. Naliehal na neho, aby Trump pri ceste do Talianska si dal tú námahu a navštívil pápeža, inak by to bolo urážlivé. Mister Bannon odpovedal: „Áno, už sme o tom premýšľali.“
Thomas Williams, (54) bol kňazom Rehole Kristových legionárov, ktorá sa po škandále so zakladateľom Marcialom Macielom Degolladom dostala do krízy. V r. 2004 bol teologickým poradcom režiséra Mela Gibsona pri spornom filme „Umučenie Krista“. No ako kňaz sa stal otcom dieťaťa s dcérou profesorky na Harvarde Mary Ann Glendonovej, americkej veľvyslankyne vo Vatikáne (2007-2009). Pápež František dišpenzoval Willamsa v r. 2013 z kňazského úradu. V r. sa 2014 oženil a stal sa korešpondentom pre „Breitbart“. S bývalým šéfom Bannonom nezdieľa všetky názory, ako povedal pre „Corriere“, no súhlasí s jeho mienkou, že „islam nie je kompatibilný so židovsko-kresťanskou kultúrou“.
Williams dúfa vo väčšie zblíženie Trumpa s Františkom: „Doteraz nebol kontakt medzi oboma veľmi šťastný, ale myslím si, že pápež vedel o Trumpovi málo, keď povedal, že kto stavia múry, nie je kresťanský.“
„V ostatnom čase bol pápež už obozretnejší,“ povedal ďalej Williams. „Veľmi som si to vážil,“ vyhlásil vzhľadom na pápežovo interview pre španielsky denník „El Pais“ 20. januára v deň prísahy Donalda Trumpa. František k Trumpovi povedal: „Myslím, že musíme vyčkať. Nerád predbieham sám seba a ľudí predčasne neposudzujem. Uvidíme, ako bude konať, čo urobí a potom si utvorím názor.“
Doteraz spoznalo 12 amerických prezidentov 6 pápežov vo Vatikáne a v USA. Prvé takéto stretnutie sa konalo 4. januára 1919, keď Woodrow Wilson navštívil pápeža Benedikt XV. v apoštolskom paláci. Trump by bol 13. prezident, ktorý sa stretne s pápežom. „Čo sa týka Steva Bannona, jeho nezaujíma katolícka náuka, ale veľmi ho zaujímajú sociálne otázky v kontexte náboženstva,“ povedal Williams. –zg-

Hovorca Schönborna: Kristus tiež nebol len ‚milý‘

Viedeň, 15.2.2017 (kath.net) 020 214 – „Niekedy ma ohromuje, ako drsno pápež František hovorí o vlažných kňazoch alebo o kresťanoch, ktorí podľa jeho názoru dôsledne nezastupujú Ježišovo posolstvo, zatiaľ čo pre všetkých ostatných hriešnikov vyzýva k milosrdenstvu.“ Vyhlásil to Michael Prüller (foto), tlačový hovorca viedenského kardinála Christopha Schönborna, v komentári viedenských katolíckych novín „Sonntag“ k plagátom proti Františkovi v Ríme. Poukázal však na to, že František má pre svoje drsné slová aj upokojujúci vzor v Kristovi. Pripomenul scénu z Evanjelia sv. Lukáša (11,37), keď sa Kristus nechá pozvať farizejom a hostiteľom vyčíta, že ich vnútro je „plné lúpeže a neprávostí“. Šesť krát (!) im Ježiš vmietol do tváre „Beda vám!“ Kristus tu tiež nebol „,milý“ a pápež takisto nie.
Prüller však vyhlásil, že napriek tomu by sa nemalo pápeža kritizovať plagátmi. Hovorca uviedol, že katolík, ktorý pápeža nerešpektuje, nerešpektuje ani vlastnú vieru. To však neznamená, že je potrebné „každé vyjadrenie alebo štýl pápeža“ považovať za zjavenie a brániť to. Prüller tiež označil za „pokrok“, že táto kritika sa už nerobí iba pokradomky.-zg-

Madona z Mariazellu v Bazilike Zvestovania v Nazarete

Nazaret, 14.2.2017 (kath.net/KAP) 020 213 – Bazilika Zvestovania Pána má ďalšie sklenené okno – tento raz z Rakúska. V rámci svätej omše slávnostne odovzdali cez víkend reliéfové okno so znázornením Panny Márie z Mariazellu. Odovzdal ho salzburský arcibiskup so 60 mladými ľuďmi a požehnal ho. Prítomný bol aj biskup z Grazu Wilhelm Krautwaschl, ktorý je vo Svätej zemi s rakúskymi pútnikmi.
Bazilika bola nanovo posvätená v r. 1969 a nachádza sa v nej najväčší sakrálny priestor na Blízkom Východe. V sakrálnej chodbe je umiestnené množstvo znázornení Panny Márie z celého sveta. Rakúska zatiaľ chýbala. Okno, ktoré teraz prijali do medzinárodného radu znázornení Panny Márie, je vysoké vyše troch metrov a má hmotnosť vyše 400 kilogramov. Vytvoril ho umelec Johann Weyringer, z ruky ktorého pochádza aj sklenené stvárnenie pápeža Benedikta XVI. v sakristii Chrámu Maria dell´Anima v Ríme – pri nemeckom kolégiu.
Reliéfové okno si možno nielen prezrieť, ale aj sa ho dotýkať. „Umenie je pre mňa formou hlásania viery,“ povedal umelec Weyringer pri posviacke.
Arcibiskup Lackner na slávnostnej svätej omši v homílii poukázal na Nazaret ako „miesto, ktoré je prameňom pre našu vieru“. Slovami mladého dievčaťa sa tu začala bezpríkladná história, ako povedal. Odovzdanie mariánskeho okna má ukázať: „My kresťania dlžíme tomuto miestu dobrú časť našej viery,“ zdôraznil arcibiskup Lackner asi 200 veriacim. Odpoveďou Márie na tiché zaklopanie Boha je ochota a túžba Božej Matky, ktorá môže byť dnes vzorom všetkým kresťanom. „Boh k nám prichádza celkom nenaliehavo a tak je Nazaret miestom nenaliehavej blízkosti Boha nám ľuďom.“
Arcibiskup Lackner povedal, že umelecké dielo je okrem toho aj znamením proti zabudnutiu a pripomenul tak holokaust, „veľký zločin na Božom ľude“ a v ďalšom živote veľkú zodpovednosť neskôr narodených. „Ešte stále nás musí bolieť, že na kresťanskom Západe sa udial tento strašný zločin.“
Na svätej omši sa o. i. zúčastnil apoštolský nuncius v Izraeli a delegát v Jeruzaleme a Palestíne, arcibiskup Giuseppe Lazzarotto, pomocný biskup Nazareta, Giacinto-Boulos Marcuzzo, melkitský gréckokatolícky arcibiskup Georges Bacouni a kustos – vikár františkánov vo Svätej zemi, Dobromir Jasztal. Prítomný bol rakúsky veľvyslanec Martin Weiss a prišli aj početné rakúske skupiny pútnikov.
Arcibiskup Lackner bude na púti mladých zo Salzburgu vo Svätej zemi do 17. februára. Plánuje sa aj odovzdanie výnosu zbierky Katolíckej mládeže Rakúska. Pred touto púťou mladí poslali model okna s Pannou Máriou na púť po Rakúsku, aby tak zozbierali peniaze na dva sociálne projekty. Tie pôjdu františkánom Svätej zeme na pomoc Sýrii a časť odovzdajú nemocnici „Caritas Baby Hospital“ v Betleheme. –zg-

Washington Post: Ostrý útok na kardinála Burkeho

Žurnalistka má pre pápeža návrhy, čo má urobiť …!

Washington D.C., 14.2.2017 (kath.net/LSN/jg) 020 212 – V komentári Washington Post požaduje žurnalistka Emma-Kate Symonsová zosadenie kardinála Raymonda Lea Burkeho. Ten podľa nej „nepodkopáva len na reformy orientovanú milosrdnú líniu pápeža Františka, ale podporuje extrémistické sily, ktoré sa usilujú doviesť západnú liberálnu demokraciu k pádu“.
To druhé chce kardinál Burke dosiahnuť inštitútom „Dignitatis Humanae Institute“, ako predpokladá žurnalistka. Burke je predseda rady inštitútu založeného v r. 2008, ktorý Symonsová označuje ako „pravicovo-extrémistický neofašistický normalizujúci oddiel“.
Vychádzajúc z dôstojnosti, ktorú má každý človek ako Božia podoba, podporuje „Dignitatis Humanae Institute“ kresťanov, ktorí toto posolstvo vo verejnom živote šíria a realizujú.
Symonsová kritizuje v prvom rade spojenia inštitútu s konzervatívnou americkou spravodajskou stránkou Breitbart a jej býv. vydavateľom Stephenom Bannonom, ktorý je teraz blízkym poradcom prezidenta Trumpa.
Kardinála Burkeho častuje Symonsová v článku výrazmi ako „klerik odpadlík“ (renegade cleric) a „rebelujúce cirkevné knieža“ (rebel prince of the church).
„Pápež František má však iba obmedzené možnosti, ako proti Burkemu postupovať. Na exkomunikáciu možnosť nevidím. Veď Burke nie je heretik. Na rozdiel od arcibiskupa Lefebvrea sa Burke pápežovi podriaďuje. Ani tu nie je dôvod k vylúčeniu zo spoločenstva Cirkvi,“ prezentovala svoju analýzu žurnalistka Symonsová.
František by mal podľa nej možnosť zosadiť ho z jeho – doslovne – „oddychového postu“ patróna Rádu maltézskych rytierov, napomenúť ho pre jeho politické aktivity a poslať ho naspäť do USA. „Dignitatis Humanae Institute“ má pápež preveriť a prípadne dať zatvoriť, navrhuje pápežovi riešenie žurnalistka! Ako si ten posledný krok predstavuje, necháva však otvorené. „Dignitatis Humanae Institute“ nepodlieha nijakej cirkevnej autorite. –zg-

Izrael zakazuje volanie muezína ráno a večer

Izrael, 14.2.2017 (kath.net) 020 211 – Izraelská vláda chce dovoliť islamské volanie muezína na modlitby už iba cez deň. Minulú nedeľu vláda schválila návrh zákona, ktorý teraz postúpila do parlamentu – Knesetu. Volanie muezína skoro ráno a v neskorý večer má byť zakázané ako rušenie pokoja.
Predchádzajúcu verziu návrhu zákona však ultra-ortodoxní židia kritizovali, lebo sa obávali, že v budúcnosti sa už nebude môcť ohlasovať sirénou ani začiatok sabatu. No znenie textu bolo ešte pozmenené. –zg-

Rakúsko: Minister chápe Trumpove plány postaviť múr

Viedeň, 14.2.2017 (kath.net) 020 210 – Obľúbený rakúsky minister zahraničných vecí a praktizujúci katolík Sebastián Kurz má pochopenie pre Trumpove plány stavby múru na hranici s Mexikom. Informoval o tom denník „Krone“:
„Každý americký prezident sa doteraz pokúšal upraviť migráciu do USA, aj každá iná krajina sa zo zásady pokúša riadiť migráciu a nedopustiť, aby sa stala nekontrolovateľná,“ povedal Kurz. Minister pripomenul, že tí, ktorí sa ešte v roku 2015 a 2016 zasadzovali za vstup do EÚ cez otvorené hranice a za masovú ilegálnu imigráciu, dnes pochopili, že to bola chyba. „Aspoň v to dúfam,“ dodal Kurz.
Kriticky vidí Kurz iba otázku financovania múru a Trumpovu rétoriku v tejto súvislosti. Trump ohlásil, že Mexiko stavbu múru zaplatí. –zg-

Švédsko: ‚Feministická vláda‘ do Iránu v šatkách!

Štokholm, 14.2.2017 (kath.net) 020 209 – Málo žensky sebavedomo sa prezentovali predstaviteľky švédskej vlády na vládnej návšteve v Iráne, ako napísali noviny „Welt“. Švédska vláda o sebe tvrdila, že je „prvou feministickou vládou sveta“ a na „vládnych stránkach“ možno čítať, že „jedným z ústredných cieľov je boj za rovnoprávnosť pohlaví“. No teraz vládna delegácia so šatkami na hlavách vyvolala veľkú kritiku.
Mimovládna organizácia „UN Watch“ kritizovala, že švédska vláda obetovala svoje princípy a zradila iránske ženy, tým, že podľahla nátlaku nosiť šatku. Tento tweet a vyjadrenie na Facebooku riaditeľa mimovládky zdieľalo množstvo ľudí. Uverejnili aj fotografiu do šatky zahalenej ministerky obchodu Ann Lindeovej a niekoľkých jej spolupracovníčok a komentovali to slovami „Walk of Shame“ [„pochod hanby“]. A očividne sa vzdali aj podania rúk!
Mnohé Švédky reagovali na zahalené ženy so zdesením: „Celá dôvera v sociálnu demokraciu je preč. Cítim sa zle,“ citovali istú ženu noviny „Welt“ a uviedli aj reakciu inej ženy: „Ony sa ponížili. Urobili sa menšími, ako ten muž, ktorý zraňuje práva žien. To je úder všetkým slobodným ženám vo svete. Nemali odvahu byť samé sebou.“
No ide to aj inak. Bavorská ministerka hospodárstva Ilse Aignerová (CSU) síce mala počas návštevy Iránu šatku. No nemecká ministerka obrany Ursula von der Leyen (CDU) šatku odmietla a komentovala to nasledovne: „Ja si nedám na hlavu šatku a nosím nohavice.“ –zg-

Veľká Británia: Katastrofálny požiar v chráme

Salford, 14.2.2017 (kath.net) 020 208 – Vo Veľkej Británii úplne vyhorel chrám v severo-anglickom Salforde pri Manchestri. V noci z nedele na pondelok vyšľahli z anglikánskeho Kostola Nanebovstúpenia Pána obrovské plamene. Z historického kostola postaveného okolo r. 1869 a len nedávno nákladne renovovaného, zostali napriek veľkému nasadeniu hasičov iba základné múry. Polícia predpokladá podpaľačstvo, vyšetrovanie beží. Osoby sa nezranili. Hasiči dokázali zabrániť aj presiahnutiu ohňa na vedľajšie budovy. –zg-

Veľká Británia: Požiar chrámu v Salforde

Slávnosť sv. Cyrila a Metoda v Slovenskom kolégiu v Ríme

Rím, 13.2.2017 (RV) 020 207 – Arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi predsedal v nedeľu 12. februára titulárnej slávnosti Kaplnky sv. Cyrila a Metoda Pápežského slovenského kolégia v Ríme za bohatej účasti slovenskej komunity vo Večnom meste.

Viac na :

http://sk.radiovaticana.va/news/2017/02/13/titul%C3%A1rna_sl%C3%A1vnos%C5%A5_sv_cyrila_a_metoda_v_slovenskom_kol%C3%A9giu/1292203

Foto: J. Bartkovjak – RV

Psychiater: U Trumpa nie celkom vyvinutý narcizmus

Viedeň, 13.02.2017 (KAP) 020 206 – Viaceré narcistické rysy a spôsoby správania, ale ešte nie celkom vyvinutá porucha osobnosti – tak diagnostikuje známy viedenský psychiater Raphael Bonelli amerického prezidenta Donalda Trumpa. Výslovne však varoval pred neetickými diagnózami na diaľku.
„Ťažko možno posúdiť, či je Trump narcista, alebo populistický politik,“ povedal vedec z Viedenskej súkromnej univerzity Sigmunda Freuda (SFU), ktorého najnovšia kniha sa zaoberá mužským narcizmom. Na univerzite vedie skupinu vedcov v oblasti výskumu neuro-psychiatrie a Inštitút pre religiozitu v psychiatrii (RPP).
Podľa Bonelliho možno nájsť narcistické prvky nielen u Trumpa, ale aj v rozhorčení nad ním. Psychiater to povedal v pondelok v interview pre „Kathpress“.
Interview vyvolali hlasy, ktoré pripísali Trumpovi chorobný narcizmus. „Kvôli svojmu temperamentu je pre svoj úrad nevhodný,“ vyhlásil napríklad americký psychológ John D. Gartner, ktorý konštatoval nebezpečnú psychickú chorobu – „zlovoľný narcizmus“. Bonelli to odmietol: „Tento pojem z kriminalistickej psychológie označuje sadistického narcistu, ktorý svoje obete týra a to Trump nerobí. Psychológia sa musí politicky striktne zdržiavať a zostať neutrálna, aby sa jej poznatky o manipulovateľnosti nezneužili, žiadal Bonelli.
Istá miera narcizmu trčí v každom človeku, väčšinou bez toho, že by sa naplnil úplný obraz choroby, ako vysvetlil Bonelli. Niet pochýb, že Trump je tým nadmieru postihnutý, na čo poukazuje jeho silné „seba-idealizovanie“. Pritom ide o preháňanie vlastných kvalít spojené s vymazaním vlastných nedostatkov. Aj zosadzovanie kritikov je znakom poruchy. O ďalšom hlavnom kritériu choroby – uväznenosti v sebe samom, čo znemožňuje slobodné konanie, Bonelli tu hovorí o „sebaimanencii“ – však nemožno podať jasnú výpoveď. Trump si povolal do vládneho tímu aj politických protivníkov, republikánov zjednotil a prepracoval sa k ospravedlneniam za viaceré „neúnosné“ citáty z minulosti – uviedol psychiater body, ktoré sú s narcizmom nezlučiteľné. Republikánskym postojom k ochrane života ukazuje prezident okrem toho kus „seba-transcendencie“, ktorá je vlastne ochranou pred poruchou.
To, že Trumpa zvolili za prezidenta vidí Bonelli o. i. ako reakciu na hru politickej korektnosti, ktorá je sama poznačená „morálnym narcizmom“. Aj medzi európskou elitou sa v minulej dekáde rozšírila klíma, „v ktorej sa určujú nové tabu a pravidlá. Na inak zmýšľajúcich sa reaguje rozhorčením a zhadzovaním“, ako povedal psychiater. Tak postupovala Hillary Clintonová, keď Trumpa zosmiešnila, ako aj médiá, ktoré Trumpa sprvu démonizovali a neskôr na jeho zvolenie reagovali bezmocne. Trump takéto nároky na korektnosť jednoducho zmietol a tak vsadil na rovnaký recept úspechu ako európski pravičiari.
„Narcizmus škodí politike a spoločnosti vždy, aj keď nie je úplne rozvinutý,“ zdôraznil expert. Čím silnejší je tento rys, tým menej sa politikovi darí pohľad na verejné blaho, či prístup ku kritike. Ťažkosti možno očakávať aj v zahraničnej politike. „Tu treba mnohé prehltnúť – no narcisti sú dobrí iba v rozdávaní,“ povedal Bonelli. Trumpov sklon „nafukovať sa“ sa vždy postará o podivné situácie, ako už koncom januára pri „tom detinskom spore“ o počte účastníkov na washingtonskej inaugurácii prezidenta.

Nebezpečná chvála rodičov
Narcizmus nie je vrodená, ale prostredím vyvinutá porucha. Človek sa točí zamilovane okolo seba, má prehnaný pocit vlastnej hodnoty a voči iným sa stáva bezohľadným, ako hovorí psychológ a psychoterapeut. Postihnutí sú najmä ľudia, ktorých rodičia v detstve prehnane chválili, alebo ktorí nevedia úspech správne zaradiť.
Narcizmus je liečiteľný, ako povedal Bonelli. Predpokladom je, aby postihnutý uvážlivým konaním prekonal seba-idealizovanie. Ochrannými faktormi sú ďalej religiozita a transcendentnosť, ktoré dajú človeku „ideály a hodnoty, ktoré poukazujú na niečo vyššie“. Veľkou pomocou proti zhadzovaniu iných je skúsenosť lásky. „Trumpovou najväčšou nádejou je preto jeho súčasná manželka. Možno sa jej podarí dostať ho naspäť na pevnú zem,“ myslí si psychiater. Veľkú zmenu osobnosti však za dobu jeho úradu neočakáva. –zg-

Vatikánske logo k ceste pápeža do Fatimy

Vatikán, 13.02.2017 (KAP) 020 205 – Ruženec uložený v tvare srdca a v ňom slová „Pápež František“ a „Fatima 2017“ – tak vyzerá oficiálne vatikánske logo k ceste pápeža Františka do Fatimy. Motto k tomu znie: „Com Maria, Peregrino na esperanca e na paz“ (S Máriou, pútnik v nádeji a v pokoji).
Hlava Cirkvi navštívi Fatimu 12. a 13. mája pri príležitosti 100. výročia mariánskych zjavení. Logo má podľa jeho dizajnéra Francisca Providence symbolizovať „ducha milosrdenstva a pokoja“, čo reprezentuje pápež František. Ruženec slúži na pripomienku, že Fatimská Panna Mária povzbudzuje k intenzívnej modlitbe ruženca.
Fatima je po Lurdoch najviac navštevované pútnické miesto Európy. Františkov predchodca Benedikt XVI. navštívil Fatimu v r. 2010. A putoval tam aj Ján Pavol II. a Pavol VI.
Postulátorka procesu svätorečenia fatimských pastierikov – vizionárov – Františka a Hyacinty, sestra Angela Coelho, považuje svätorečenie oboch súrodencov pri návšteve pápeža v jubilejnom fatimskom roku za rozhodne možné. No ešte nie je uzavretá analýza možného zázraku potrebného na svätorečenie.
Blahorečenie Františka Marta (1908-1919) a Hyacinty Martovej (1910-1920) vykonal 13. mája 2000 pápež Ján Pavol II. vo Fatime. Boli to prvé blahorečené deti v histórii Cirkvi, ktoré neboli mučeníkmi. Tretia vizionárka Lucia dos Santos (1907-2005), sa jediná dožila dospelosti a strávila život v Karmeli v Coimbre. –zg-

Rada kardinálov: Plná podpora pápeža a jeho náuky

Vatikán, 13.2.2017 (kath.ne/KAP) 020 204 – Rada kardinálov pre prípravu reforiem v Cirkvi (C9) vyjadrila „plnú podporu“ pápežovi Františkovi a jeho učiteľskému úradu. Vzhľadom na „aktuálne udalosti“ vyjadrilo všetkých deväť kardinálov grémia pôsobeniu pápeža „plnú podporu“, ako oznámil Vatikán v pondelok. Kardináli Františka ubezpečili o „svojom plnom súhlase a podpore“, aj voči jeho osobe a jeho učiteľskému úradu.
Grémium, do ktorého patrí aj nemecký kardinál Reinhard Marx, podporuje pápeža aj v iných dôležitých otázkach vedenia Cirkvi. Rada sa už považuje za Františkovu najužšiu poradnú inštanciu.
Vatikánska nóta bližšie nešpecifikuje uvedené „aktuálne udalosti“. V novembri štyria kardináli Burke, Meisner, Brandmüller a Caffarra verejne vyjadrili pochybnosti o pápežovom „Amoris laetitia“ a žiadali viac jasnosti v otázke prijímania znovu zosobášených rozvedených. V Ríme sa tiež objavili plagáty kritizujúce pápeža aj falošné vydanie vatikánskych novín „L´Osservatore Romano“. Išlo o. i. o to, že pápež doteraz neodpovedal na otázky kardinálov k „Amoris laetitita“.
Rada C9 sa Františkovi poďakovala za jeho slová vo vianočnom príhovore ku Rímskej kúrii 2016, v centre ktorého bola reforma kúrie. Uviedli, že príhovor ich povzbudil a usmernil ich prácu.
František vtedy povedal, že ide o „proces rastu a predovšetkým obrátenia“. Krátko sa dotkol aj kritikov z vlastných radov. Povedal, že popri konštruktívnej kritike, strachu a pohodlnosti je tu aj „zlovoľný odpor“ zo „spotvoreného ducha“. Tento spôsob odmietania reforiem, ktorý často prichádza v „ovčom rúchu“, sa skrýva „za zdôvodňujúcimi slovami a v mnohých prípadoch slovami obžaloby“ a utieka sa „k tradícii, zdaniu, formalitám – proste k tomu, čo je známe“.
Rada kardinálov v pondelok znova začala svoje trojdňové porady s pápežom vo Vatikáne. V centre 18. kola porád sú úvahy o budúcom mieste vatikánskych kongregácií a ďalších orgánov. –zg-

Čile: Tlkot srdiečka nenarodených detí

Santiago de Chile, 13.2.2017 (kath.net) 020 203 –Juhoamerické ochrankyne života našli nový spôsob ako upozorniť na svoje požiadavky. Už pred nejakým časom sa tehotné ochrankyne života zhromaždili na demonštrácii a s pomocou techniky rozzvučali tlkot srdiečka svojich nenarodených detičiek. Nenarodené deti ešte nemajú hlas, ale srdiečko im už bije, ako vyhlásili mladé mamičky. Tomuto tlkotu srdca chcú „dať hlas“.
Nakrútili k tomu aj video s anglickými titulkami. –zg-

USA: Demonštrácie proti „Planned Parenthood“

USA, 13.2.2017 (kath.net) 020 202 – V celých USA demonštrovali 11. februára tisíce ľudí pred viac ako 200 filiálkami najväčšej svetovej potratovej organizácie „Planned Parenthood International“. Demonštrácie sa konali v 44 štátoch USA a podporili tak požiadavku škrtnutia všetkých peňazí daňovníkov pre túto organizáciu. V americkom kongrese sa v súčasnosti schvaľuje návrh príslušného zákona a jeho úmyslom je to aj presadiť. Šance sú vzhľadom na väčšinu republikánov veľmi dobré. Protest podporili ľudia aj na Twitteri ľudia #ProtestPP.
Demonštrácie sa konali aj mimo USA napríklad v Londýne pred filiálkou potratovej organizácie. Obama podporoval túto organizáciu sumou viac ako 430 miliónov dolárov a to napriek tomu, že tá od žien inkasovala za každý potrat ešte stále asi 500 $! –zg-

Lombardi: František cíti podporu Benedikta XVI.

Vatikán, 11.2.2017 (kath.net/ KAP) 020 201 – Pápež František sa cíti podľa slov bývalého vatikánskeho hovorcu Federica Lombardiho mnohorakým spôsobom podporovaný svojím predchodcom Benediktom XVI. K tomu patria okrem jeho prítomnosti a modlitby príležitostné stretnutia a návštevy, telefonáty, ako aj mnohé znamenia priateľstva, rešpektu a duchovného spojenia.
Páter Lombardi, ktorý už pol roka vedie vatikánsku nadáciu „Joseph Ratzinger – Benedikt XVI.“, sa tak vyjadril k 4. výročiu jeho prekvapujúceho odstúpenia z úradu pápeža 11. februára 2013 pre Rádio Vatikán 10. februára.
„Dobrovoľné vzdanie sa úradu Benedikta XVI. (2005-2013) je a zostáva celkom nezvyčajným gestom, ktoré sa medzičasom už stalo niečím normálnym,“ povedal Lombardi. „Emeritný pápež sa striktne drží svojho sľubu, že bude žiť utiahnuto a venovať sa modlitbe a meditácii za Cirkev a za pápeža.“
Lombardi sa aj po odstúpení zo svojich vatikánskych mediálnych úradov príležitostne stretáva s Benediktom XVI. Zažíva ho duchovne a intelektuálne úplne sviežeho a informovaného. Ale telesné sily v jeho veku takmer 90 rokov ho pomaly opúšťajú. „Človek stretáva starého človeka, ktorý sa v priebehu času stal trocha krehkým, no duchovne je úplne svieži a ktorého stretnúť robí obrovskú radosť,“ povedal páter v interview. –zg-

Sedem strán spontánnych odpovedí pápeža

Vatikán, 11.2.2017 (kath.net/ KAP) 020 200 – Pápež František sa stále viac zameriava na voľné rozhovory za zavretými dverami. To je nová prax u návštev biskupov „Ad-limina“, na ktorých biskupi celého sveta informujú o situácii cirkvi vo svojej krajine. Ale aj pri iných stretnutiach sú také nenútené hodiny otázok s hlavou Cirkvi. Tak aj 25. novembra 2016, keď František prijal účastníkov 88. generálneho zhromaždenia Združenia generálnych predstavených vo Vatikáne.
Predstavení reholí sa pápeža pýtali na prípady zneužívania, či korupcie v Katolíckej cirkvi. Jeho odpovede v trvaní troch hodín zapísal jezuita pre 4000. vydanie jezuitského časopisu „Civilta Cattolica“, ktorý vyjde v sobotu. Žurnalisti dostali výtlačky na korektúru už vo štvrtok – z toho je sedem strán otázok a odpovedí.
K téme zneužívanie detí František povedal:
„Keď sme presvedčení o tom, že je to choroba, problém nebudeme môcť dobre vyriešiť.“ Napomenul k obozretnosti pri prijímaní do rehole. Povedal, že musí byť vždy zabezpečená „citová zrelosť“ kandidátov. Ak boli už odmietnutí na inom mieste, musia sa získať podrobné informácie o dôvodoch. „Sexuálne zneužívanie má často nejakú históriu, často boli títo páchatelia kedysi sami obeťami sexuálneho násilia. Tak sa zneužívanie zasieva do budúcnosti, čo je ničivé.“
Pápež hovoril aj na tému problémy vo Vatikáne:
„Aj vo Vatikáne existuje korupcia,“ povedal František bez upresnenia. Vysvetlil, že mnohé problémy súvisia s peniazmi: „Problémy prichádzajú, keď siahneme do vrecka. Myslím napríklad na odcudzenie peňazí. Chudoba je však „kostnou dreňou“ v živote Cirkvi.
Kto spravuje peniaze Cirkvi, nesmie „osobne ľpieť na peniazoch“, ako povedal pápež. „Treba okrem toho preveriť banky, ktoré tieto peniaze investujú. Cirkevné peniaze sa nikdy nesmú ukladať tak, že poplynú do obchodu so zbraňami.“
Pápež hovoril aj o vnútro-cirkevnom zosvetštení. V niektorých „štruktúrach Cirkvi“ existuje „svetská a vznešená klíma“. „Niektorí sa nemusia ani stať kardinálmi, aby sa cítili ako kniežatá – stačí už, že sú klerikálni. To patrí k tomu najhoršiemu, čo v organizácii Cirkvi existuje.“ Rehoľníci môžu prispieť k tomu, aby túto „zlovestnú“ klímu zosvetštenia rozohnali.
František sa vyjadril aj k synode biskupov v októbri 2018, o mládeži, viere a „rozlišovaní povolaní“. Zdôraznil, že pri „formácii mladých ľudí pre život“ a zvlášť bohoslovcov musí Cirkev zohľadňovať kritérium „rozlišovania“. To je v súčasnosti jeden z najväčších problémov vo formácii bohoslovcov.
„V tejto oblasti sme zvyknutí na formulky, na čierne a biele, ale nie na šedé tóny života. Ale to, čo je dôležité, je život, nie formulky. Preto je dôležité „v rozlišovaní rásť“, ako povedal pápež. „Logika čiernej a bielej“ vedie iba k „abstrakcii“. Rozlišovanie naproti tomu spočíva v tom, že „v šedosti života postupujeme podľa Božej vôle“. Lepšie ako zhromaždenia s mladými ľuďmi je dôkladné načúvanie mladým a ich aktívne zapájanie napríklad do sociálnych projektov. „Mladí nachádzajú Pána v konaní.“
František povedal, že nedostatok dorastu mnohých reholí na Západe vyvoláva starosti. Niekedy pastorácia povolaní neposkytuje „nijaké odpovede na očakávania mladých ľudí“. Stlmil nádej, že tu môžu pomôcť nové duchovné hnutia. Povedal, že nie vždy za tým skutočne stojí Duch Svätý. „Keď počúvam, že v nejakej kongregácii je mimoriadne veľa povolaní, začne sa nad tým zamýšľať.“ Pápež radil svedčiť o Evanjeliu „bez upokojujúcich prostriedkov“.
Tradičný jezuitský časopis „Civilta Cattolica“, ktorý rozhovor uverejní vo svojom 4000. vydaní, pápež – jezuita – pochválil ako „vždy svetu otvorený“. V budúcnosti má vychádzať aj v angličtine, francúzštine, španielčine a kórejčine. –zg-

Medžugorie: „Pápež chce sprevádzať kvitnúce púte“

Vatikán, 11.2.2017 (KAP) 020 199 – Pápež Benedikt XVI. zriadil v r. 2010 komisiu na skúmanie zjavení v Medžugorí, ktorú viedol bývalý rímsky patriarchálny vikár kardinál Camillo Ruini. Tá predložila výsledky v r. 2014 Kongregácii pre náuku viery.
Pápež František teraz menoval osobitného vyslanca pre toto pútnické miesto. Doteraz s rozhodnutím váhal. Nové skúmanie pápeža Františka vysvetľujú pozorovatelia tým, že hľadá cesty, ako nezávisle od údajných zjavení pozitívne sprevádzať tam kvitnúce pútnické aktivity. –zg-

Pápež menoval osobitného vyslanca pre Medžugorie

Vatikán/Bosna a Hercegovina, 11.2.2017 (RV) 020 199 – Svätý Otec František poveril poľského arcibiskupa Mons. Henryka Hosera úlohou navštíviť Medžugorie ako osobitný vyslanec Svätej stolice. Jeho misia bude mať výlučne pastoračný charakter a predpokladá sa, že bude trvať niekoľko mesiacov. V oficiálnej správe Tlačového stredisko Svätej stolice sa uvádza:
„K dátumu 11. februára 2017 Svätý Otec poveril J.E. Mons. Henryka Hosera SAC, arcibiskupa-biskupa Varšavy-Pragy (Poľsko), aby navštívil Medžugorie, ako osobitný vyslanec Svätej stolice. Misia má za cieľ získať hlbšie poznatky o tamojšej pastoračnej situácii a predovšetkým o potrebách veriacich, ktorí tam prichádzajú na púť a na ich základe navrhnúť eventuálne pastoračné iniciatívy pre budúcnosť. Bude mať preto výlučne pastoračný charakter.
Predpokladá sa, že J.E. Mons. Hoser, ktorý bude naďalej vykonávať úrad arcibiskupa-biskupa Varšavy-Pragy, uzavrie svoj mandát v horizonte najbližšieho leta.“
Arcibiskup Henryk Hoser (74) je pôvodným povolaním lekár. Vo veku 27 rokov vstúpil do rehole palotínov (Spoločnosť katolíckeho apoštolátu) a po kňazskej vysviacke v roku 1974 pôsobil 20 rokov na misii v Rwande. Predtým, ako ho v roku 2008 pápež Benedikt XVI. menoval za biskupa diecézy Varšava-Praga, pracoval ako sekretár Kongregácie pre evanjelizáciu národov a bol riaditeľom Pápežských misijných diel. V súvislosti s funkciou v Rímskej kúrii prijal v roku 2005 biskupskú vysviacku s čestnou hodnosťou arcibiskupa. V rámci Poľskej biskupskej konferencie vedie sekciu pre bioetiku.
Riaditeľ Tlačového strediska Svätej stolice Greg Burke reagujúc na otázky novinárov vysvetlil, že „osobitný vyslanec Svätej stolice nevstúpi do otázky mariánskych zjavení, ktoré sú v kompetencii Kongregácie pre náuku viery.“ Ako dodal, „poslanie osobitného vyslanca je znakom pozornosti Svätého Otca voči pútnikom. Cieľ nie je vyšetrovací, ale striktne pastoračný“.
Pokiaľ ide o vzťah vyslanca k miestnej cirkvi, vatikánsky hovorca objasnil, že „vyslanec Svätej stolice bude v kontakte s diecéznym biskupom, s bratmi františkánmi, ktorým je zverená medžugorská farnosť a s tamojšími veriacimi.“ -jb-

Vatikánsky sekretár: Pápež sa z plagátov smial

Rím, 11.2.2017 (KAP) 020 198 – Pápež František reagoval na kritiku plagátmi s humorom, ako povedal vatikánsky sekretár pre vnútorné záležitosti.
„Pápež František sa na tom zasmial, páčil sa mu ten rímsky dialekt,“ povedal arcibiskup Giovanni Becciu (68) podľa internetového portálu „Vatican Insider“ z 9. februára. Na 200 plagátoch v Ríme bol text:
„A Francé, hai commissariato Congregazioni, rimosso sacerdoti, decapitato l’Ordine di Malta e Francescani dell’Immacolata, ignorato Cardinali… ma n’do sta la tua misericordia?“.

„Od Ježišovej doby aj odpor“
„Od čias Ježiša na zemi existoval vždy aj odpor v Cirkvi – to nie je nijaká novinka,“ povedal arcibiskup Becciu pre portál. „Pápež František v každom prípade ďalej pokračuje a v duši má veľký pokoj, že svoju reformu realizuje a nám všetkým dodá odvahy.“
Podľa správy talianskeho denníka „Il Messaggero“ z 10. februára po plagátovej akcii prišli ďalšie kritiky Františka anonymnými mailami kardinálom, biskupom, ďalším kňazom a „čestným ľuďom“. Dostali totiž poštou falošné vydanie vatikánskych novín. Titulok znel: Článok, v ktorom František odpovedá na otázky štyroch kardinálov k „Amoris laetitita“ – a síce nie „áno“ alebo „nie“, ako sa požadovalo, ale odpoveďou „áno a nie“. –zg-

Nepokúšať sa na všetky strany byť iba milí

Klagenfurt, 11.2.2017 (kath.net/KAP) 020 197 – Viedenský matematik Rudolf Taschner v interview pre korutánske katolícke noviny „Sonntag“ vyjadril nespokojnosť s dnešnou cirkvou.
„Cirkev by mala opäť vystupovať sebavedomejšie a nepokúšať sa byť na všetky strany iba milá,“ radil Taschner. „Ak sme iba milí, upadáme do ľubovôle.“ Keď si Cirkev po druhom vatikánskom koncile všimla, že je „dosť pozadu, tak veľmi zrýchlila, že už nedokázala zabrzdiť pred múrom“. Teraz mu to pripadá, akoby „sa Cirkev vzdala všetkých síl a tvorila dnes malý klub …, kde sa proste pokúša byť milá. Tak však strácame svoje publikum.“ –zg-

Vatikán: Zverejnenie aktov Pia XII. mešká

Vatikán, 10.2.2017 (kath.net/KAP) 020 196 – Zverejnenie vatikánskych aktov o pápežovi Piovi XII. (1939-1958) v dobe svetovej vojny sa naťahuje. Stav príprav dospel už „do dobrého bodu“, chýbajú však akty z asi 30 archívov vatikánskych veľvyslanectiev. Povedal to vedúci Tajného vatikánskeho archívu, biskup Sergio Pagano, 8. februára v interview pre „Kathpress“ v Ríme. Dátum zverejnenia uviesť nechcel. Toto rozhodnutie je len na pápežovi, ako povedal biskup.
Pre sporný postoj Pia XII. v dobe holokaustu historici a niektoré židovské zväzy už dlho žiadajú zverejnenie aktov o jeho pontifikáte. Pôvodne to Vatikán oznámi na r. 2015, potom však oznámil prieťahy. Pápež František opakovane vyjadril ochotu akty zverejniť pre výskum, akonáhle bude dokončená katalogizácia. Práce sa začali už za Benedikta XVI. Podcenili sme, koľké vatikánske archívy treba prezrieť, ako povedal Pagano ďalej. „V súčasnosti pracuje na katalogizácii do 60 pracovníkov. Nemôžem však na to nasadiť všetkých zamestnancov.“

Zákon o archíve nie je príliš reštriktívny
Šéf archívu odmietol obvinenie cirkevného historika z nemeckého Münsteru, Huberta Wolfa, že archív je veľmi reštriktívny. Povedal, že Vatikán má ako každý štát právo citlivé podklady o osobách a istých udalostiach nesprístupniť verejnosti.
V knihe „Konkláve“ Wolf kritizoval, že v r. 2005 krátko pred smrťou Jána Pavla II. vydaný archívny zákon už nedovoľuje nahliadnuť do aktov o voľbe pápežov a menovaní biskupov.
Pagano poukázal na to, že akty o konkláve bolo možné poskytnúť vedcom už pred r. 2005 iba do voľby pápeža v r. 1922. Účelom bolo zabrániť, aby sa detaily o voľbe pápeža využili na polemiku vo verejnosti, ako vyhlásil taliansky biskup. U aktov o menovaní biskupov ide o to, aby sa chránilo súkromie troch navrhnutých kandidátov.

Jezuiti z Gregoriany skúmajú akty od r. 1964
K Piovi XII. poveril pápež Pavol VI. 1964 komisiu historikov z jezuitskej Pápežskej univerzity Gregoriana zo štyroch krajín vedených koordinátorom pátrom P. Pierrom Bletom, aby prezreli archívne materiály. Komisia vydala 11-zväzkovú publikáciu s názvom „Actes et documents du Saint-Siège relatifs à la Seconde Guerre mondial“ (ADSS; Akty a dokumenty Svätého stolca vzhľadom na druhú svetovú vojnu). Tým však kritikov neuspokojili. Pia XII. obviňujú, že za vraždenia židov nacistami mlčal. Jeho obhajcovia však poukazujú na to, že tento pápež zachránil množstvo židov a v nijakom prípade nemlčal.
Možné blahorečenie Pia XII. podľa pozorovateľov úzko súvisí so zverejnením aktov. Vatikán pohne proces ďalej až potom, aby sa vyhol obvineniam, že niečo tají.
V decembri 2009 priznal Vatikán Piovi XII. „heroický stupeň cnosti“, dôležitý krok k blahorečeniu. Odvtedy však nie sú známe nijaké pokroky v procese. –zg-

Lepšia bezpečnosť dómu v Kolíne

Kolín, 10.2.2017 (KAP) 020 195 – Pre kolínsky dóm platia zostrené bezpečnostné opatrenia. Pri bránach môže dôjsť ku kontrolám aj tašiek, ako povedal dómsky prepošt Gerd Bachner 10. februára žurnalistom. Od 1. marca – Popolcovej stredy – môžu návštevníci mať u seba už iba malé batožiny a tašky. Veľké kufre, cestovné tašky, či turistické batohy musia zostať vonku. Popri dómskej švajčiarskej stráži budú v dóme mať dozor aj ďalšie bezpečnostné zložky, ako oznámil „domáci pán“ tohto svetového kultúrneho dedičstva.
„Chceme, aby ľudia mohli naďalej prichádzať do dómu a cítiť sa pritom bezpečne,“ povedal dómsky prepošt. Opatrenia sa urobili v úzkej spolupráci s políciou. Cez karneval zostane dóm v určitých hodinách zatvorený. „Už na jeseň 2015, teda dlho pred útokom v Berlíne, som v dómskej kapitole zriadil bezpečnostnú komisiu, ako povedal prepošt. Vedie ju zástupkyňa dómskeho rendanta Simone Reiterová. „Väčšinu opatrení sme verejnosti neoznámili, aby sme nezamerali na dóm pozornosť celého sveta, ako povedal Bachner.
Dóm je „symbolickým objektom a teda per se ohrozenejší ako iné budovy,“ povedal policajný prezident Kolína Jürgen Mathies. Preto je dómskej kapitule vďačný za dobrú spoluprácu. „Keby sme žili v oáze šťastia a pokoja, nemuseli by sme si tým lámať hlavu,“ povedal Mathies. „No terorizmus a konanie istých osôb si túto koncepciu bezpečnosti vyžadujú. Je to štandard mnohých veľkých chrámov, Vatikánu, či múzeí, že sa veľká batožina odovzdáva.“
Mathies oznámil, že systém 20 bezpečnostných okolo dómu bude ukončený do apríla. Už inštalované kamery a zvýšená prítomnosť polície sa pozitívne prejavili na štatistike kriminality. Počet trestných činov poklesol od r. 2015 o 35 percent – a iba u vreckových zlodejov o 36,6 percent. Prepošt Bachner povedal, že sa urobí všetko pre bezpečnosť 20 000 návštevníkov dómu denne. –zg-

Františkáni Nepoškvrnenej čoskoro bez pápežského komisára?

Vatikán, 10.2.2017 (kath.net/LSN/jg) 020 194 – Františkáni Nepoškvrnenej Panny Márie by mohli byť v budúcich mesiacoch uvoľnení z dohľadu pápežského komisára. Informoval o tom vatikánsky reportér Marco Tossati.
Don Sabino Ardito SDB, súčasný apoštolský komisár, vypracováva spoločne s dvomi koadjutormi nový štatút rehoľného spoločenstva. Ten by mal byť ukončený najskôr do Veľkej noci a najneskôr do septembra. Františkáni by potom boli z dohľadu dona Ardita uvoľnení, ako napísal Tossati.
Don Ardito prevzal v r. 2015 post zomrelého kapucína Fidenzia Volpiho OFMCap. Podporujú ho dvaja koadjutori Carlo Calloni OFMCap a Gianfranco Ghirlanda SJ.
Vizitácia rehole, ktorá sa začala ešte za pápeža Benedikta XVI., viedla k tomu, že rehoľa bola v júli 2013 podriadená komisárovi. –zg-

Teológ: V ohrození sú samotné sviatosti

Montreal, 10.2.2017 (kath.net/jg) 020 193 – „Správne chápanie posynodálnej exhortácie Amoris laetitia sa netýka iba morálneho alebo cirkevného poriadku, aj keď sú tieto oblasti veľmi dôležité. V ohrození sú samotné sviatosti,“ napísal kanadský teológ Douglas Farrow v príspevku pre internetové vydanie magazínu First Things.
„Sviatosti sú nástroje milosti, ktorými nám Boh dáva účasť na svojom živote. Preto nimi nemôžeme ľubovoľne disponovať, lebo sú to Božie sviatosti. Nie je nijakým aktom milosrdenstva meniť prijímanie sviatostí podľa súkromných názorov o dobre a zle,“ píše Farrow.
„Regionálne rozdielne výkladu Amoris laetitia, ktoré prebiehajú pod pojmom „rozlišovanie situácií“, sú v skutočnosti výsledkom nesprávneho náhľadu na povahu sviatostí a Cirkvi. Starí bôžikovia sex, mamon a smrť sa pod novým bohom autonómie znova vynárajú,“ kritizuje teológ.
Pápež František nesie podľa Farrowa veľkú časť zodpovednosti za súčasné zmätenie, ktoré vzniklo z oboch synod o rodine a z exhortácie „Amoris laetitia“. Jeho odmietanie odpovedať na päť „dubia“ vzhľadom na tieto problémy ďaleko presahuje otázku vkusu, ako píše Farrow.
Pripomeňme si päť otázok „dubia“:
1. Či môžu teraz aj rozvedení žijúci v novom zväzku „more uxorio“ v istých prípadoch platne prijímať sviatosť pokánia.
2. Či ešte platí na Svätom písme a Tradícii založená encyklika „Veritatis splendor“ sv. Jána Pavla II. o existencii absolútnych morálnych noriem, ktoré platia bez výnimky a zakazujú nezriadené konanie.
3. Či ešte možno povedať, že osoba, ktorá žije v rozpore s Božím zákonom napr. o manželskej nevere (Mt 19, 3-9), sa nachádza v objektívnej situácii ťažkého hriechu.
4. Či sa má ešte považovať za platnú encyklika „Veritatis splendor“, podľa ktorej „okolnosti alebo úmysly nikdy nemôžu skrze svoj objekt osebe zmeniť nemorálny akt na subjektívne morálny, alebo na prípustný akt voľby.
5. Či sa má encyklika „Veritatis splendor“, ktorá potvrdzuje, že svedomie nikdy nie je autorizované na to, aby oprávňovalo výnimky z absolútnych morálnych noriem, ktoré zakazujú konanie, ktoré je skrze svoj objekt osebe zlé, naďalej považovať za platnú.
Situácia, akú dnes prežívame, však pre Cirkev nie je ničím novým. Už Skutkoch apoštolov bol odpor proti Petrovi. Byť katolícky neznamená odmietať každú kritiku rímskeho biskupa. Existujú obdobia, v ktorých musíme byť kritickí a naša doba je jednou z nich, argumentuje Farrow. –zg-

* * * * * * *

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:
Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás.
(S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

K Duchu Svätému: Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, … (Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

Sv. Michal archanjel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen. Svätý archanjel Rafael oroduj za nás! (Rímsky misál)

Modlitba za Svätého Otca
Pane, prameň všetkého dobra a všetkej pravdy, daj nášmu pastierovi Františkovi ducha múdrosti a rozumu, sily a pravého rozlišovania. On verne vedie stádo, ktoré si mu zveril, a preto ako nástupca sv. Petra nech buduje tvoju Cirkev ako sviatosť jednoty pre celé ľudské pokolenie. Nech ho Pán chráni, nech mu dá život, nech ho požehnáva na tejto zemi a nech ho nevydá do rúk jeho nepriateľov.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *