LÁSKA K BOHU – Slávnostný ruženec

1. desiatok
Oslávená láska

Láska nás robí podobnými Bohu a dáva nám účasť na Božej prirodzenosti. Láska má schopnosť učiniť milujúceho človeka podobným milovanému.
Platí to v našom duchovnom živote na tejto zemi i v živote vo večnosti. Keď milujeme Boha, budeme podobní Vtelenému Synovi Božiemu i po vzkriesení.
Túto veľkú pravdu nám pripomína tento desiatok. Pozrime sa na Ježiša – slávneho, žiariaceho, šťastného! Tak budeme vyzerať, keď ho budeme verne milovať.

2. desiatok
Láska k Eucharistii

Matka Božia po Ježišovom odchode do večnej radosti veľmi túžila po jeho prítomnosti.
V Eucharistii Ježiš spĺňa Jej i našu túžbu. Takýmto tajomným spôsobom plní sľub svojej lásky: „A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. “ (Mt 28,20) Panna Mária milovala Ježiša v Eucharistii rovnako ako ho milovala, keď bol na zemi. Ježiš denne zostupuje, akoby sa mu cnelo za nami.
Mám rád Najsvätejšiu Sviatosť podobne ako Panna Mária? Je mi drahý svätostánok, sväté prijímanie, svätá omša? Ježiš, prítomný v Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej – daj mi na príhovor Panny Márie ešte viac lásky k Tebe.

3. desiatok
Duch lásky

Duch Svätý zostúpil na zhromaždených vo večeradle v podobe ohňa. Oheň je obrazom lásky a Duch Svätý je večná láska medzi Otcom a Synom. Láska teda prišla a zapálila ľudské srdcia Božou láskou.
Čo všetko dokázali zniesť, vydržať, obetovať a vytrpieť pre Boha prví kresťania z lásky. To preto, že ich zapálila láska Ducha Svätého. Predtým sa skrývali zo strachu. Duch Svätý ich však zbavil strachu a z týchto bojazlivcov urobil hrdinov lásky. Sv. Pavol hovorí: „Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali. “ (Rim 5,5)
Potrebujeme Ducha Svätého, aby sme vedeli Boha milovať. Milovať takou láskou, ktorá dokáže všetko zniesť, vydržať, obetovať pre Boha. Panna Mária – snúbenica Ducha Svätého, modli sa s nami, aby aj do našich chladných sŕdc prišla láska – Duch Svätý.

4. desiatok
Večnosť lásky

Čas pozemského života Panny Márie sa skončil. Jej láska bola Bohu taká drahá, že po skončení pozemského života vzal do neba aj jej telo s tým srdcom, ktoré toľko milovalo, aby aj naďalej v nebi rozdávalo lásku.
Čas môjho pozemského života sa kráti. Využívam ho dobre? Ak chcem s Pannou Máriou Boha večne milovať v nebeskej radosti, musím ho vedieť milovať aj v pozemskej strasti. Boh mi dal život, aby som ho vrúcne miloval a stal sa tak blaženým.
Božia Rodička, prosím Ťa, daj, aby som žil v Božej láske, v nej umieral a potom navždy s Tebou miloval Boha ďalej vo večnosti.

5. desiatok
Kráľovná lásky

„Zdravas Kráľovná“ – hlaholilo nebo pri korunovaní Panny Márie.
Ona je Kráľovnou lásky. Nikto nemiloval a nemiluje Boha tak ako Ona. Nikto tak veľmi netúži, aby bol Boh milovaný ako Ona. Nikto nevie tak zapaľovať srdcia láskou k Bohu ako Ona.
Každým Zdravasom Ti Kráľovná lásky ponúkam a zasväcujem svoje srdce s prosbou, aby si ma naučila milovať Boha.
Kráľovná lásky, Kráľovná sŕdc ujmi sa ma!

S láskavým dovolením Inštitútu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
www.maria.sk

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *