Trojdňová pobožnosť ku cti sv. Gemmy za chorých a zoslabnutých

Deň 1
Ó, neporušená obeť, sv. Gemma, tvoj život sa strávil v sladkom plameni lásky k Bohu a k blízkym. Vo svojom krehkom tele a citlivom srdci si trpela mučivé bolesti a trpké straty blízkych. Zľutuj sa nad všetkými, ktorí sa namáhajú pod krížom telesného utrpenia, nad všetkými, ktorí žialia nad svojimi chorými blízkymi. Dobrotivo vypros uzdravenie našich chorých a obráť náš smútok na radostnú vďačnosť voči tebe, lebo do teba vkladáme svoju dôveru.

Otče náš, Zdravas‘, Mária, Sláva Otcu.

Deň 2
Ó, nežná a veľkodušná sv. Gemma, tvoje srdce bolo tak hlboko pohnuté biedou tohto smrteľného života, že úbohí, chorí a hriešnici v tebe našli súcit a štedrosť a dôverovali v účinnosť tvojich modlitieb. Aj my dvíhame dôverčivé oči k tebe uprostred krížov, chorôb, pokušení života. Prihovor sa za nás pred Božím trónom za všetky naše duchovné a časné potreby, obzvlášť za prinavrátenie zdravia tým, čo sú okolo nás a ktorí nám sú drahí.

Otče náš, Zdravas‘, Mária, Sláva Otcu.

Deň 3
Ó, hrdinská milovníčka Ukrižovaného Ježiša, tvoj život bol predĺženým pokáním, ustavičnou a horiacou modlitbou, strávenou pod Krížom s našou Matkou Bolestivou. Teraz v nebi, keď sa tešíš z ovocia svojho svätého života, vypros milosť a útechu pre hriešne ľudstvo. Ponúkni svoje pokánie a modlitby Ježišovi a Márii a pošli útechu smútiacim, nádej zúfalým, zdravie chorým. Pamätaj na našich drahých na lôžkach bolesti. Prihovor sa za nich, aby získali zdravie, aby tak mohli slúžiť nášmu milujúcemu Spasiteľovi s novou horlivosťou a vernosťou.

Otče náš, Zdravas‘, Mária, Sláva Otcu.

Modlitba na poďakovanie za udelenú milosť

Ó, pokorná panna, sv. Gemma, k akej moci ťa Boh povýšil! Vzývajú ťa tí, ktorí trpia bolesti a súženia v tomto slzavom údolí. A ako sme sa presvedčili, vzývaním tvojho mena sú zázraky a milosti udeľované denne. Nech je zvelebený Boh, že ti dal takú moc, aby si nám pomohla! Vďační za tvoju láskyplnú dobrotu sa rozhodujeme napodobňovať tvoje cnosti, aby sme sa jedného dňa smeli pripojiť k tebe v Nebi a zjednotiť sa s tebou vo večnom choráli vďaky vzdávania.

zdroj: http://gemma.galgani.szm.sk/

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *