LÁSKA K BLÍŽNEMU – Bolestný ruženec

1. desiatok
Nepomsti sa

Ku Kristovi, ktorý sa krvou potí, v Olivovej záhrade blíži sa Judáš. Z jeho úst pokrytecky znejú slová pozdravu. Potom sa nakloní k Pánu Ježišovi a pobozká ho. Srdce Ježišovo sa bolestne zovrelo. Vie, že Judášov pozdrav aj bozk sú falošné a zradné.
Ako zlosyn stojí Judáš pred Ježišom. Ježiš stojí pred ním šľachetný a odpúšťajúci. Hoci vie, s akými čiernymi úmyslami prišiel, ponúka mu možnosť vrátiť sa na dobrú cestu. „Judáš, bozkom zrádzaš Syna človeka?“ (Lk 22,48) Peter vytasil meč a chcel prelievať krv s úmyslom brániť Majstra. Ježiš však nedovolil vykonať tento čin a pokarhal ho.
Petrovo napomenutie je dôrazné. Platí aj pre nás. Je pravidlom ako sa správať k blížnym. Neodplácaj sa zlým za zlé! Nepomsti sa! Máme milovať svojich nepriateľov a Ježiš je nám vinikajúcim príkladom.

2. desiatok
Šľachetný záchranca

Na nádvorí u Piláta, Krista bičujú. Rany dopadajú na jeho zmučené telo. Pohľad naňho vzbudzuje hrôzu. Nevinný Syn Panny Márie je obeťou ľudskej zloby.
Čo urobil? Prečo toľko trpí? Trpí za zlo, ktoré spáchali iní. Je obeťou lásky za nesmrteľné duše. Bez jeho rán, ktoré znášal z lásky k nám; bez príkoria, ktorému sa bez slova podrobil, bez jeho bolestí, ktoré za nás tak ochotne vytrpel – koľko z nás by zahynulo v tôni žiadostivosti a hriechu?!
Jeho láska i teba zachránila pred pádom. Pros Matku Božiu za šľachetné srdce podobné Ježišovmu, aby si dokázal ako on znášať bolesť, premáhať sa a prinášať obete.

3. desiatok
Hriech – škodca ľudskej spoločnosti

Tŕňová koruna objíma čelo, spánky aj zrak potupeného Ježiša a na zem padajú z jeho hlavy ťažké kropaje krvi. Z jeho očí, z tých dobrých miernych očí, padajú slzy Bohočloveka.
Kto uplietol túto korunu bolesti Božiemu Synovi? Hriech. Veď pre hriech človeka Boh zlorečil zemi a Adamovi riekol: „Tŕnie a bodľačie ti bude rodiť. “ (Gn 3,18) Tŕnie vyrástlo z hriechu a teraz zoviera hlavu Spasiteľa, ktorý nikdy hriech nespáchal.
Hriech rastie ako tŕnie v srdci. Má žalostné následky aj pre iných, je previnením sa voči celej ľudskej spoločnosti. Pretože my sme časťou ľudského celku a keď hrešíme, poškodzujeme celé ľudstvo, tak ako hovorí Písmo sväté: „Hriech je hanbou národov. “ Hriech je teda porušením lásky k celku.
Pros Matku Božiu, aby si mal dostatok lásky k blížnemu, k rodine, k obci, k vlasti a aby ti dala silu nehrešiť.

4. desiatok
Služba Kristovi

V popoludňajšej horúčave pálivého slnka si Spasiteľ nesie svoj kríž, zaprášenými ulicami, sprevádzaný ranami a posmechom. Kráča na miesto popravy a Šimon Cyrénsky, ktorého prinútili, mu pomáha niesť kríž.
Myslíš si o sebe, že Ty by si mu ochotne pomáhal, ponúkol by si svoje ramená padajúcemu Vykupiteľovi. Myslíš to úprimne? Tak sa rozhliadni okolo seba. Máš príležitosť urobiť to, čo by si rád preukázal Kristovi. Pán je tu v tvojom blížnom, celkom blízko. Daj mu to, čo by si rád dal Ježišovi.
Sv. Ján píše: „Veď kto nemiluje brata, ktorého vidí, nemôže milovať Boha, ktorého nevidí. “ (1 Jn 4,20) Pros Matku Božiu, aby si nezabúdal na potreby svojich blížnych. Obetuj tento desiatok za svojich trpiacich blížnych.

5. desiatok
Pomník Božej lásky

Kríž – pomník Božej lásky. Na ňom dokonáva obeť lásky k nám.
Kríž je však zároveň obvinením ľudskej nelásky. Žiarlivosť Židov, ktorá prerástla v nenávisť a závisť, kričala: Preč s ním ukrižuj ho! Nenávisť je hrozná vášeň. Preto Kristus tak vážne povedal: „Pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá. “ (Mt 5,22) Sv. Ján hovorí o láske k blížnemu toto: „Každý, kto nenávidí svojho brata, je vrah. “ (1 Jn 3,15)
Musím sa cvičiť v odmietaní žiarlivosti, nechuti, odporu k blížnemu, najmä keď ti nie je milá jeho povaha a správanie – lebo inak sa môže tvoja nechuť premeniť na nenávisť, ktorá je slepou vášňou.
Pros Matku Božiu o pomoc, a vyprosuj milosti pre tých, ktorí sú ti nemilí a na obtiaž.

S láskavým dovolením Inštitútu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
www.maria.sk

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *