DEVÄŤDŇOVÁ NOVÉNA K SVÄTÉMU ANTONOVI

DEVÄŤDŇOVÁ NOVÉNA K SVÄTÉMU ANTONOVI

Úvod:
Ó, zázračný svätý Anton, slávny vďaka svojim zázrakom a blahosklonnosti Ježiša prichádzajúceho v obraze malého dieťatka, oddychujúceho v Tvojom náručí, získaj pre mňa z Jeho štedrosti milosť, po ktorej vrúcne túžim z hĺbky môjho srdca … (vyslov prosbu)

Ty, ktorý si bol milosrdný k biednym hriešnikom, nehľaď na nehodnosť tých, ktorí sa k Tebe modlia, ale na Božiu slávu, aby mohla byť opäť posilnená vyslyšaním prosby, o ktorú teraz prosím s neutíchajúcou naliehavosťou. Amen.
1x Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu na počesť svätého Antona.

Svätý Anton, oroduj za nás!

 

 1. DEŇ

Ó, svätý Anton, najmiernejší zo svätých, Tvoja láska k Bohu a vľúdnosť k jeho stvoreniam Ti za života vyslúžila zázračné sily. Zázraky čakali na Tvoje slovo, ktoré si bol vždy pripravený vysloviť za tých, ktorí boli v ťažkostiach či nepokoji. Povzbudený touto myšlienkou Ťa prosím, aby si pre mňa prosil o láskavosť, ktorú cez túto novénu hľadám… Odpoveď na moju modlitbu môže vyžadovať zázrak, Ty si však svätec zázrakov.

Ó, drahý a milujúci svätý Anton, ktorého srdce je plné pochopenia pre ľudí, pošepkaj moju prosbu do uší neviniatka Ježiša, ktorý miloval byť v Tvojom náručí  –   a bude Ti navždy patriť vďačnosť v mojom srdci.

 

1x Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu na počesť svätého Antona.

Svätý Anton, oroduj za nás!

 

 1. DEŇ

Ó, svätý Anton, konajúci zázraky, pamätaj, že nikdy nebolo počuť, že by si odišiel bez poskytnutia pomoci alebo útechy pre kohokoľvek, kto u Teba hľadal útočisko. Oživený dôverou a úplným presvedčením, že nebudem odmietnutý, utekám k Tebe do útočiska. Ó, najobľúbenejší priateľ Dieťaťa Ježiša.

Ó, najvýrečnejší kazateľ Božieho milosrdenstva, neopovrhni mojimi naliehavými prosbami, ale prednes ich pred Boží trón, posilni ich Tvojím príhovorom a získaj pre mňa láskavosť, o ktorú žiadam v tejto novéne…
1x Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu na počesť svätého Antona.

Svätý Anton, oroduj za nás!

 

 1. DEŇ

Ó, najčistejší svätý Anton, ktorý si si cez svoju anjelskú cnosť zaslúžil pohladenie Božím Dieťaťom Ježišom, možnosťou držať  ho v náručí a privinúť si ho k srdcu. Prosím Ťa, aby si na mňa uprel svoj zhovievavý pohľad.

Ó, drahý svätý Anton, narodený pod ochranou Nepoškvrnenej Panny Márie, na hostine jej nanebovzatia, úpenlivo Ťa prosím o získanie láskavosti, o ktorú žiadam  v tejto novéne

Ó, drahý Divotvorca, prihovor sa za mňa u Boha, aby splnil moju prosbu.

 

1x Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu na počesť svätého Antona.

Svätý Anton, oroduj za nás!

 

 1. DEŇ

Pozdravujem Ťa a ctím si Ťa, ó, silný pomocník, svätý Anton. Kresťanský svet sa k Tebe s dôverou obracia a zažíva Tvoj láskavý súcit a silnú oporu v toľkých nevyhnutnostiach a súženiach, že som povzbudený v mojej potrebe hľadať Tvoju pomoc na získanie kladnej odpovede na prosbu, ktorú hľadám v tejto novéne

Ó, drahý svätý Anton, úpenlivo Ťa prosím, získaj pre mňa milosť, po ktorej túžim.

 

1x Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu na počesť svätého Antona.

Svätý Anton, oroduj za nás!

 

 1. DEŇ

Pozdravujem Ťa, svätý Anton, ľalia čistoty, ornament a sláva kresťanstva. Zdravím Ťa, veľký svätec, Cherubín múdrosti a Serafín Božej lásky. Radujem sa z milostí, ktorými Ťa ovešal náš Pán. V skromnosti a dôvere Ťa prosím o pomoc, pretože viem, že Boh Ti dal lásku k blížnemu a ľútosť rovnako ako silu.

Prosím Ťa z lásky, ktorú si cítil k Dieťaťu Ježiš, keď si ho držal vo svojom náručí –, aby si mu povedal o prosbe, ktorú hľadám cez Tvoj príhovor v tejto novéne
1x Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu na počesť svätého Antona.

Svätý Anton, oroduj za nás!

 

 1. DEŇ

 Ó, drahý svätý Anton, vyvolený Bohom kázať jeho slovo; získal si od Neho dar jazykov a silu robiť najúžasnejšie zázraky. Ó, drahý svätý Anton, modli sa, aby som tiež mohol splniť Božiu vôľu vo všetkých veciach; aby som Ho mohol milovať spoločne s Tebou po celú večnosť.

Ó, drahý svätý Anton, úpenlivo Ťa prosím, aby si pre mňa získal milosť, po ktorej túžim; láskavosť, o ktorú žiadam v tejto novéne

 

1x Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu na počesť svätého Antona.

Svätý Anton, oroduj za nás!

 

 1. DEŇ

Ó, preslávený ochranca viery v Krista, najsvätejší svätý Anton, slávny pre mnohé zázraky, získaj pre mňa zo štedrosti môjho Pána Boha milosť, ktorú úpenlivo hľadám  v tejto novéne

Ó, drahý svätý Anton, vždy načúvajúci tým, ktorí Ťa vzývajú, získaj pre mňa pomoc Tvojho silného príhovoru.
1x Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu na počesť svätého Antona.

Svätý Anton, oroduj za nás!

 

 1. DEŇ

Ó, svätý Anton, ukázal si, že si taký silný vo svojom príhovore, taký vľúdny a súcitný k tým, ktorí Ťa ctia a vzývajú v utrpení a súžení. Úpenlivo Ťa prosím, aby si pre mňa získal milosť, po ktorej túžim

Predostri moju prosbu milosrdnej Kráľovnej nebies, aby mohla orodovať za moju prosbu spolu s Tebou pred trónom jej Božieho Syna.
1x Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu na počesť svätého Antona.

Svätý Anton, oroduj za nás!

 

 1. DEŇ

 Svätý Anton, služobník Márie, sláva Cirkvi, modli sa za nášho Svätého Otca, našich biskupov, kňazov, naše rehole, aby cez ich zbožné úsilie a apoštolskú prácu mohli byť všetci spojení vo viere a priniesli väčšiu slávu Bohu.

Svätý Anton, pomocník všetkých, ktorí Ťa vzývajú, modli sa a prihovor za mňa pred trónom Všemohúceho Boha, aby som mohol získať milosť, ktorú tak úpenlivo hľadám  v tejto novéne
1x Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu na počesť svätého Antona.

Svätý Anton, oroduj za nás!

 

Nech s nami navždy zostane Božia pomoc. Amen.
Nech duše zosnulých veriacich skrze Božie milosrdenstvo nájdu odpočinok v pokoji. Amen.

 

Ó, Bože, nech ďakovná oslava pamiatky požehnaného Antona, Tvojho spovedníka, je zdrojom radosti pre Tvoju Cirkev, aby bola navždy posilnená duchovnou pomocou a zaslúžila si potešenie z večných odmien. Skrze Krista nášho Pána. Amen.

 

™

Responzórium ku cti svätého Antona


Ak požiadaš o zázraky,

smrť, omyl, všetky pohromy,

lepra i démoni ujdú

a zdravie nahradí neduhy.
More Ťa počúva, okovy sa lámu,

mŕtve končatiny navrátiš k životu;

Zatiaľ čo poklady stratené sú znovu nájdené,

keď mladí či starí o Tvoju pomoc prosia.
Tvoja modlitba odstráni všetko nebezpečenstvo,

a aj zúfalá núdza rýchlo mizne.
Dovoľ tým, ktorí poznajú Tvoju silu hlásať –

dovoľ Padovčanom hlásať – toto sú Tvoji.

 

More Ťa počúva, okovy sa lámu,

mŕtve končatiny navrátiš k životu;

Zatiaľ čo poklady stratené sú znovu nájdené,

keď mladí či starí o Tvoju pomoc prosia.

 

Sláva Otcu i Synu

i Duchu Svätému na veky vekov.
More Ťa počúva, okovy sa lámu,

mŕtve končatiny navrátiš k životu;

Zatiaľ čo poklady stratené sú znovu nájdené,

keď mladí či starí o Tvoju pomoc prosia.

K: Pros za nás, svätý Anton.

V: Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.  Modlime sa:

Nech Tvoja cirkev, ó, Pane, je plná radosti v oslavnej spomienke svätého Antona,

Tvojho spovedníka a doktora;

nech je Cirkev vždy bránená Tvojou duchovnou pomocou a zásluhami,

aby mohla okúsiť večné radosti. Skrze Krista nášho Pána. Amen.

 

™Divotvorca

Po Tvojej smrti, svätý Anton, sa Boh rozhodol zjaviť Tvoju svätosť svetu

a pritiahnuť ľudí konaním zázrakov v odpovedi na modlitby v Tvojom mene.

Odvtedy ľudia prosia Boha, aby Ťa naďalej ctil konaním zázrakov cez Tvoje orodovanie.

Tí, ktorí pocítili silu modlitby v Tvojom mene, vravia, ako im Boh odpovedal.

Boh vyliečil chorých, navrátil pokoj mysle, zmiernil chudobu

a poskytol mnohé láskavosti.

V tomto čase súženia Ťa prosím, svätý Anton, aby si sa so mnou modlil za moje túžby.

Modlím sa, aby nám Boh opäť poskytol znamenie láskavej starostlivosti a prozreteľnosti

a aby nás cez Teba mohol priviesť k plnosti života a láske vo večnosti. Amen.
™ 

 

Zdroj: http://www.catholictradition.org/Padua/padua3.htm

Redakčne upravené.

Preklad: Michaela Lacíková

Jazyková korektúra: Mgr. Eva Krpeľanová

37 thoughts on “DEVÄŤDŇOVÁ NOVÉNA K SVÄTÉMU ANTONOVI

 • 27. septembra 2023 at 21:48
  Permalink

  Sv.Anton prosím ťa,aby sa stratený Šefinko našiel..aby ho vrátili Palkovi a Sofinke…veĺmi prosím a ďakujem.

  Reply
 • 16. júla 2023 at 22:38
  Permalink

  Sv Antonko prosim ta oroduj u Jeziska za nase rodiny manzelstva vztahy uzdrav ich napln pokojom laskou a Pozehnanym

  Reply
 • 14. mája 2023 at 12:20
  Permalink

  Prosím sv Antónia o uzdravenie vnucika Danielka z autizmu.Amen

  Reply
 • 13. mája 2023 at 17:49
  Permalink

  Sv. Anton , prosím pokorne o zázrak a pomoc pre môjho syna. Nech nájde svoj stratený telefón. Je to len vec, ale momentálne nemá na nový, a je mu ťažko. Vlej mu do srdca nádej, pokoru, lásku k Bohu a trpezlivosť.
  Vypros mu u Boha, pomoc v jeho živote.
  Nech je zvelebeny náš Boh, Ježiš Kristus aj s Duchom svätým. Nech je zvelebená naša matka Panna Mária.
  Pán Boh zaplať.

  Reply
 • 14. marca 2023 at 11:12
  Permalink

  Sv Anton pomoz mne Ane a mojmu manzelovi Adrianovi aby sme zvladli hodiny soferovania, nucili sa spravne soferovat a presli na skusky! Zo srdca Ti vopred dakujem!

  Reply
 • 23. júna 2022 at 22:07
  Permalink

  Sv Antonko prosim ta daruj lasku pokoj vieru odpustenie uzdravenie manzelom zachranu ich vztahu pomoz prosim ta Dakujem ti za vsetko

  Reply
 • 10. júna 2022 at 20:44
  Permalink

  Sv Anton prosim ta pomoz zachran manzelstva daruj lasku pokoj porozumenie Bozie Pozehnanie ochranu prosim zmiluj sa nad nami
  Prosim ta aby mi prisli papiere a bolo vsetko dobre velmi ta prosim Dakujem Doverujem

  Reply
 • 26. marca 2022 at 22:05
  Permalink

  Prosím sv Antónia o uzdravení vnucika Danka z autizmu aby aspon rozprával.Amen

  Reply
  • 8. júna 2022 at 19:05
   Permalink

   Svätý Antonku môj verný ochranca a pomocník, z hĺbky srdca Ťa prosím, oroduj za požehnanie mojich vyšetrení, lekárov i sestričiek, môjho zákroku, dobrých výsledkov a uzdravenie môjho tela od nádorových buniek, požehnanie a ochranu rodiny. Ďakujem Ti Antonku za všetko

   Reply
 • 26. februára 2022 at 0:32
  Permalink

  Sv.Antonko vrucne ta prosim o zazrak ty si patron zazrakov uzdrav prosim Annu zo vsetkych chorob trapeni prosim daruj jej uzdravenie aby nemusela ist na operaciu a bolo to vsetko dobre DAKUJEM TI DOVERUJEM TI ZE TVOJE ORODOVANIE JE MOCNE DAKUJEM

  Reply
 • 14. júna 2021 at 10:07
  Permalink

  ďakujem sv.Anton za pomoc a ochranu, prosím o pomoc, aby som mohla slúžiť a pracovať. Tímea

  Reply
 • 17. novembra 2020 at 8:35
  Permalink

  Svaty Anton prosim ta o uzdravenie mojho manzelstva dakujem

  Reply
 • 30. júla 2020 at 14:30
  Permalink

  Svätý Antonko, z celeho srdca ťa prosím iba o jedinú vec, aby sa mi maminka vyzdravela z rakoviny. Babku ani dedka som nemal možnosť spoznať, tak ťa aspoň na kolenách a so slzami v očiach prosím, aby si poprosil u otecka o to, aby mi ešte maminku a ocka nepovolával ku sebe do neba, ale aby im umožnil vidieť aspoň moju budúcu svadbu a to, že nezostanem na tomto sväte bez nich sám a aby mohli potom v pokoji odísť.

  Ďakujem ti z celého srdca. Amen.

  Reply
 • 10. júna 2020 at 21:08
  Permalink

  Za uzdravenie Danielka z autizmu a Damiánka predčasne sa narodil. Amen

  Reply
 • 24. februára 2020 at 22:44
  Permalink

  Svätý Anton chcel by som sa ti poďakovať z celého srdca zato že si mi v živote už veľakrát pomohol keď som ťa prosil o pomoc ktorú si v mojej prosbe vždy vyslišal.
  Preto aj teraz ťa úpenlivo chcem poprosiť o tvoju pomoc. Keďže niekde som počul že si aj patrón lásky a videl som svedectvo ako si prinavrátil stratenú lásku chcel by som ťa poprosiť či by si ju nevrátil aj mne keďže som ju po rokoch stratil.
  Už teraz ti z celého srdca ďakujem.
  Svätý Anton oroduj za nás!

  Reply
 • 8. januára 2020 at 13:31
  Permalink

  Sv.Anton prosim ta o vyslisanie mojich modlitieb k tebe..
  Tomas

  Reply
 • 20. októbra 2019 at 21:06
  Permalink

  Prosim Ťa sv. ANTON, prihovor sa za mňa, aby som našla veci stratené….oroduj za nás.

  Reply
 • 8. októbra 2019 at 10:03
  Permalink

  Sv. Antonko prosim ,osviet srdce a mysel dcere, aby zacala pristupovat k svistostiam. Vdaka Ti

  Reply
 • 19. júna 2019 at 5:50
  Permalink

  Sv.Anton popros Všemohúceho Boha o milosť, aby Boh obdaroval Martina a Danku stať sa rodičmi a vo viere, aby vychovávali svoje dietky .Bohu vďaka!

  Reply
 • 4. mája 2019 at 19:14
  Permalink

  Prosím ťa sv.Anton oroduj za mňa. Dnes má okradli a verím v tvoju pomoc,lebo si patrónom stratených vecí. Verím,že moja prosba bude vypočutá.Pán Boh zaplať.

  Reply
 • 20. januára 2019 at 14:38
  Permalink

  Sv. Antonko, prosím ťa o pomoc, pre tronom Všemohúceho Boha prosím, oroduj pre mňa, moje deti, vnúčence, za Božiu pomoc, záchranu a obrátenie môjho syna, zaťov, za Božiu pomoc pri pojednávaní, aby bol mojim obhajcom advokátom, aby mi pomohol nech pravda a spravodlivosť zvíťazia nad klamstvom a podplácaním, iba On vie, ako všetko v skutočnosti bolo. Zmiluj sa nado mnou a mojimi deťmi a vnčencami. Sv. ANTONKO PADUANSKY, pomôž mi, ako vždy ked niečo neviem nájsť a utiekam sa k Tebe. Pán Boh zaplať.

  Reply
  • 25. septembra 2023 at 20:49
   Permalink

   Sv.Anton..prosím ta vrúcne za nájdenie psíka Šefinka,za jeho návrat domov,aby Sofka nebola taká smutná.Dakujem

   Reply
 • 19. januára 2019 at 17:52
  Permalink

  Sv. Antonko, prosím ťa za orodovanie u Všemohúceho Boha, aby mi pomohol a vypočul moje prosby, ktoré kladiem každý deň na Oltár k Jeho nohám, prosím za Božiu pomoc, záchranu a obrátenie môjho syna, zaťa a partnera mojej dcéry, ďalej prosím, aby mi pomohol v súdnom procese, bol mojim obrahjcom a advokátom, aby pravda a spravodlivosť zvíťazili nad klamstvoma podplácaním. Zmiluj sa nado mnou a mojimi deťmi, vnúčencami. Amen

  Reply
 • 6. januára 2019 at 21:52
  Permalink

  Drahy sv.Anton Paduansky. Velmi pekne ta prosim o telesne uzdravenie pre moju dceru. Ma problemy s chrbticou (skoliozu),bolesti a vykrivenie a velmi ma to trapi. Prosim prihovor sa za nu u nasho Nebeskeho Otca. Verim v zazraky. Prosiaca a vdacna mama.

  Reply
 • 3. januára 2019 at 13:33
  Permalink

  Svätý Anton, prosím Ťa oroduj za moje dcéry, za navrátenie VIERY, NÁDEJE A LÁSKY,za ich vzájemné odpustenie a uzdravenie duše, ducha i tela. Prosím tiež
  za veriacich priateľov a pre staršiu z nich, aby našla vhodné bývanie a zmysel života. Ďakujem

  Reply
 • 6. októbra 2018 at 0:25
  Permalink

  Svätý ANTON prosím TEBA, oroduj za mňa z neba. Povedz našej nebeskej mame, nech je so mnou vo dne, v noci, stále.
  Nech ma vedie ako dieťa , nech mi pomôže vytvoriť alebo nájsť vhodnú prácu pre mňa. Nech v nej zmysel vidím, a túžba lásky pri jej vykonávaní srdce mi hreje , aby som prácu zvládla, ako si BOH od nás praje. Vypros mi zdravie a priateľských nadriadených a kolegov , nech spoločnou prácou zdokonaľujeme to Božie dielo v planéte zem a v dobrom usmerňuje všetkých jej živých tvorov, vrátane mňa. AMEN.

  Reply
 • 18. mája 2018 at 9:11
  Permalink

  Sv. Antonko. Prosím Tá modli sa, aby sa moja maminka uzdravila… Nech pán Boh riadi všetko…Vrúcne dakujem…

  Reply
 • 16. septembra 2017 at 12:29
  Permalink

  Sv. Antonko. Prosim ta pomoz mi a vypocuj ma … Prosim ta pomoz mojmu manzelovi obnovit city a stratenu lasku ku mne… Prosim ta dotkni sa ho s milovanym Jezisom Kristom… Vrucne ti dakujem…

  Reply
  • 4. septembra 2017 at 11:26
   Permalink

   Sv.Anton môj patrón ktorého som si zvolila prosím ťa touto novenou za svoje uzdravenie.

   Reply
 • 28. augusta 2017 at 20:35
  Permalink

  Sv.Anton prosím ťa o moje uzdravenie a porozumenie mojej dcery,Amen

  Reply
 • 16. augusta 2017 at 18:57
  Permalink

  Za uzdravenie Danielka nech sa ho pan dotke a bude zdravi

  Reply
 • 15. augusta 2017 at 20:42
  Permalink

  Prosim o obratenie syna aby sa Pan dotkol jeho srdca

  Reply
 • 15. júna 2017 at 13:09
  Permalink

  Chcela by som poprosiť sv.Antona, aby pomohol mojej dcere nájsť to co stratila, vieru, nadej,lasku…múdrosť a vytrvalosť.

  Reply
 • 28. apríla 2017 at 11:36
  Permalink

  Sv. Anton dakujem za vśetko čo si doteraz pre mnña urobil. Ešte raz ta pokorne prosím o moje uzdravenie. Dakujem.

  Reply
 • 28. marca 2017 at 14:23
  Permalink

  Sv. Anton viem, že pomáha pri strate vecí ja však chcem poprosiť o zamestnanie o ktoré som prišla.
  Práca v DD bol môj vysnívaný svet a práca spojená starostlivosťou o druhých ma naplňala viac ako iné. Chcem poprosiť sv. Antona túto prácu. za ktorú sa denne modlím .
  Pán Boh zaplať a vyslyš ma.

  Reply
 • 28. marca 2017 at 14:21
  Permalink

  Sv. Anton viem, že pomáha pri strate vecí ja však chcem poprosiť o zamestnanie o ktoré som prišla.
  Práca v DD bol môj vysnívaný svet a práca spojená starostlivosťou o druhých ma naplňala viac ako iné. Chcem poprosiť sv. Antona túto prácu. za ktorú sa denne modlím .
  Pán Boh zaplať a vyslyš ma.

  Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *