DEVÄŤDŇOVÁ NOVÉNA K SVÄTÉMU ANTONOVI

DEVÄŤDŇOVÁ NOVÉNA K SVÄTÉMU ANTONOVI

Úvod:
Ó, zázračný svätý Anton, slávny vďaka svojim zázrakom a blahosklonnosti Ježiša prichádzajúceho v obraze malého dieťatka, oddychujúceho v Tvojom náručí, získaj pre mňa z Jeho štedrosti milosť, po ktorej vrúcne túžim z hĺbky môjho srdca … (vyslov prosbu)

Ty, ktorý si bol milosrdný k biednym hriešnikom, nehľaď na nehodnosť tých, ktorí sa k Tebe modlia, ale na Božiu slávu, aby mohla byť opäť posilnená vyslyšaním prosby, o ktorú teraz prosím s neutíchajúcou naliehavosťou. Amen.
1x Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu na počesť svätého Antona.

Svätý Anton, oroduj za nás!

 

  1. DEŇ

Ó, svätý Anton, najmiernejší zo svätých, Tvoja láska k Bohu a vľúdnosť k jeho stvoreniam Ti za života vyslúžila zázračné sily. Zázraky čakali na Tvoje slovo, ktoré si bol vždy pripravený vysloviť za tých, ktorí boli v ťažkostiach či nepokoji. Povzbudený touto myšlienkou Ťa prosím, aby si pre mňa prosil o láskavosť, ktorú cez túto novénu hľadám… Odpoveď na moju modlitbu môže vyžadovať zázrak, Ty si však svätec zázrakov.

Ó, drahý a milujúci svätý Anton, ktorého srdce je plné pochopenia pre ľudí, pošepkaj moju prosbu do uší neviniatka Ježiša, ktorý miloval byť v Tvojom náručí  –   a bude Ti navždy patriť vďačnosť v mojom srdci.

 

1x Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu na počesť svätého Antona.

Svätý Anton, oroduj za nás!

 

  1. DEŇ

Ó, svätý Anton, konajúci zázraky, pamätaj, že nikdy nebolo počuť, že by si odišiel bez poskytnutia pomoci alebo útechy pre kohokoľvek, kto u Teba hľadal útočisko. Oživený dôverou a úplným presvedčením, že nebudem odmietnutý, utekám k Tebe do útočiska. Ó, najobľúbenejší priateľ Dieťaťa Ježiša.

Ó, najvýrečnejší kazateľ Božieho milosrdenstva, neopovrhni mojimi naliehavými prosbami, ale prednes ich pred Boží trón, posilni ich Tvojím príhovorom a získaj pre mňa láskavosť, o ktorú žiadam v tejto novéne…
1x Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu na počesť svätého Antona.

Svätý Anton, oroduj za nás!

 

  1. DEŇ

Ó, najčistejší svätý Anton, ktorý si si cez svoju anjelskú cnosť zaslúžil pohladenie Božím Dieťaťom Ježišom, možnosťou držať  ho v náručí a privinúť si ho k srdcu. Prosím Ťa, aby si na mňa uprel svoj zhovievavý pohľad.

Ó, drahý svätý Anton, narodený pod ochranou Nepoškvrnenej Panny Márie, na hostine jej nanebovzatia, úpenlivo Ťa prosím o získanie láskavosti, o ktorú žiadam  v tejto novéne

Ó, drahý Divotvorca, prihovor sa za mňa u Boha, aby splnil moju prosbu.

 

1x Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu na počesť svätého Antona.

Svätý Anton, oroduj za nás!

 

  1. DEŇ

Pozdravujem Ťa a ctím si Ťa, ó, silný pomocník, svätý Anton. Kresťanský svet sa k Tebe s dôverou obracia a zažíva Tvoj láskavý súcit a silnú oporu v toľkých nevyhnutnostiach a súženiach, že som povzbudený v mojej potrebe hľadať Tvoju pomoc na získanie kladnej odpovede na prosbu, ktorú hľadám v tejto novéne

Ó, drahý svätý Anton, úpenlivo Ťa prosím, získaj pre mňa milosť, po ktorej túžim.

 

1x Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu na počesť svätého Antona.

Svätý Anton, oroduj za nás!

 

  1. DEŇ

Pozdravujem Ťa, svätý Anton, ľalia čistoty, ornament a sláva kresťanstva. Zdravím Ťa, veľký svätec, Cherubín múdrosti a Serafín Božej lásky. Radujem sa z milostí, ktorými Ťa ovešal náš Pán. V skromnosti a dôvere Ťa prosím o pomoc, pretože viem, že Boh Ti dal lásku k blížnemu a ľútosť rovnako ako silu.

Prosím Ťa z lásky, ktorú si cítil k Dieťaťu Ježiš, keď si ho držal vo svojom náručí –, aby si mu povedal o prosbe, ktorú hľadám cez Tvoj príhovor v tejto novéne
1x Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu na počesť svätého Antona.

Svätý Anton, oroduj za nás!

 

  1. DEŇ

 Ó, drahý svätý Anton, vyvolený Bohom kázať jeho slovo; získal si od Neho dar jazykov a silu robiť najúžasnejšie zázraky. Ó, drahý svätý Anton, modli sa, aby som tiež mohol splniť Božiu vôľu vo všetkých veciach; aby som Ho mohol milovať spoločne s Tebou po celú večnosť.

Ó, drahý svätý Anton, úpenlivo Ťa prosím, aby si pre mňa získal milosť, po ktorej túžim; láskavosť, o ktorú žiadam v tejto novéne

 

1x Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu na počesť svätého Antona.

Svätý Anton, oroduj za nás!

 

  1. DEŇ

Ó, preslávený ochranca viery v Krista, najsvätejší svätý Anton, slávny pre mnohé zázraky, získaj pre mňa zo štedrosti môjho Pána Boha milosť, ktorú úpenlivo hľadám  v tejto novéne

Ó, drahý svätý Anton, vždy načúvajúci tým, ktorí Ťa vzývajú, získaj pre mňa pomoc Tvojho silného príhovoru.
1x Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu na počesť svätého Antona.

Svätý Anton, oroduj za nás!

 

  1. DEŇ

Ó, svätý Anton, ukázal si, že si taký silný vo svojom príhovore, taký vľúdny a súcitný k tým, ktorí Ťa ctia a vzývajú v utrpení a súžení. Úpenlivo Ťa prosím, aby si pre mňa získal milosť, po ktorej túžim

Predostri moju prosbu milosrdnej Kráľovnej nebies, aby mohla orodovať za moju prosbu spolu s Tebou pred trónom jej Božieho Syna.
1x Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu na počesť svätého Antona.

Svätý Anton, oroduj za nás!

 

  1. DEŇ

 Svätý Anton, služobník Márie, sláva Cirkvi, modli sa za nášho Svätého Otca, našich biskupov, kňazov, naše rehole, aby cez ich zbožné úsilie a apoštolskú prácu mohli byť všetci spojení vo viere a priniesli väčšiu slávu Bohu.

Svätý Anton, pomocník všetkých, ktorí Ťa vzývajú, modli sa a prihovor za mňa pred trónom Všemohúceho Boha, aby som mohol získať milosť, ktorú tak úpenlivo hľadám  v tejto novéne
1x Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu na počesť svätého Antona.

Svätý Anton, oroduj za nás!

 

Nech s nami navždy zostane Božia pomoc. Amen.
Nech duše zosnulých veriacich skrze Božie milosrdenstvo nájdu odpočinok v pokoji. Amen.

 

Ó, Bože, nech ďakovná oslava pamiatky požehnaného Antona, Tvojho spovedníka, je zdrojom radosti pre Tvoju Cirkev, aby bola navždy posilnená duchovnou pomocou a zaslúžila si potešenie z večných odmien. Skrze Krista nášho Pána. Amen.

 

™

Responzórium ku cti svätého Antona


Ak požiadaš o zázraky,

smrť, omyl, všetky pohromy,

lepra i démoni ujdú

a zdravie nahradí neduhy.
More Ťa počúva, okovy sa lámu,

mŕtve končatiny navrátiš k životu;

Zatiaľ čo poklady stratené sú znovu nájdené,

keď mladí či starí o Tvoju pomoc prosia.
Tvoja modlitba odstráni všetko nebezpečenstvo,

a aj zúfalá núdza rýchlo mizne.
Dovoľ tým, ktorí poznajú Tvoju silu hlásať –

dovoľ Padovčanom hlásať – toto sú Tvoji.

 

More Ťa počúva, okovy sa lámu,

mŕtve končatiny navrátiš k životu;

Zatiaľ čo poklady stratené sú znovu nájdené,

keď mladí či starí o Tvoju pomoc prosia.

 

Sláva Otcu i Synu

i Duchu Svätému na veky vekov.
More Ťa počúva, okovy sa lámu,

mŕtve končatiny navrátiš k životu;

Zatiaľ čo poklady stratené sú znovu nájdené,

keď mladí či starí o Tvoju pomoc prosia.

K: Pros za nás, svätý Anton.

V: Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.  Modlime sa:

Nech Tvoja cirkev, ó, Pane, je plná radosti v oslavnej spomienke svätého Antona,

Tvojho spovedníka a doktora;

nech je Cirkev vždy bránená Tvojou duchovnou pomocou a zásluhami,

aby mohla okúsiť večné radosti. Skrze Krista nášho Pána. Amen.

 

™Divotvorca

Po Tvojej smrti, svätý Anton, sa Boh rozhodol zjaviť Tvoju svätosť svetu

a pritiahnuť ľudí konaním zázrakov v odpovedi na modlitby v Tvojom mene.

Odvtedy ľudia prosia Boha, aby Ťa naďalej ctil konaním zázrakov cez Tvoje orodovanie.

Tí, ktorí pocítili silu modlitby v Tvojom mene, vravia, ako im Boh odpovedal.

Boh vyliečil chorých, navrátil pokoj mysle, zmiernil chudobu

a poskytol mnohé láskavosti.

V tomto čase súženia Ťa prosím, svätý Anton, aby si sa so mnou modlil za moje túžby.

Modlím sa, aby nám Boh opäť poskytol znamenie láskavej starostlivosti a prozreteľnosti

a aby nás cez Teba mohol priviesť k plnosti života a láske vo večnosti. Amen.
™ 

 

Zdroj: http://www.catholictradition.org/Padua/padua3.htm

Redakčne upravené.

Preklad: Michaela Lacíková

Jazyková korektúra: Mgr. Eva Krpeľanová

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *