8 úžasných faktov o Božskom srdci

1. Úcta k Najsvätejšiemu Srdcu obsahuje dvanásť prisľúbení

Dám im všetky milosti potrebné ich stavu. 

Nastolím pokoj v ich rodinách.

Poskytnem im útechu vo všetkých protivenstvách.

Budem ich útočiskom v živote, ale osobitne v hodine smrti.

Požehnám ich vo všetkom, čo podniknú.

Hriešnici nájdu v Božskom Srdci žriedlo a nekonečné more milosrdenstva.

Vzbudím horlivosť vlažným dušiam.

Horlivé duše privediem k dokonalosti.

Požehnám domy, v ktorých si uctievajú obraz Božského Srdca.

Kňazom udelím veľké milosti pri práci na spáse duší.

Tým, čo rozširujú túto pobožnosť, udelím istotu, že budú zapísaní v Božskom Srdci.

Sľubujem v prehojnom milosrdenstve svojho Srdca, že tým, čo si vykonajú pobožnosť deväť po sebe nasledujúcich prvých piatkov, dám milosť kajúcnosti, že nezomrú bez mojej milosti, ani bez prijatia svätých sviatostí a moje Srdce im bude bezpečným útočišťom v hodine smrti.

2. Božské Srdce je „súčasťou hlavnej línie našej viery“.

Otec William G. Most povedal: „Bez tejto Božskej lásky by sme vôbec neexistovali, ani by sme neboli vykúpení. Lebo milovať znamená mať vôľu konať z lásky k druhému. Boh nás miluje svojím Svätým Srdcom, a tak úcta k Srdcu Ježišovmu preniká našou katolíckou vierou.”

3. Úcta k Božskému Srdcu je úcta ako žiadna iná.

Úcta k Božskému Srdcu je iná na rozdiel od úcty k nášmu patrónovi, anjelovi strážcovi alebo obľúbenému mučeníkovi. V skutočnosti je uctievanie Božej lásky samým srdcom našej viery.

4. Celý svet je zasvätený Božskému Srdcu.

V roku 1899 zasvätil pápež Lev XIII. celý svet Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Povedal: „Pretože my vlastným odovzdaním nielen uznávame a prijímame jeho vládu jasne a slobodne, ale v skutočnosti svedčíme o tom, že ak by sme dali to, čo by bolo naše, dali by sme to s najväčšou ochotou, a tak ho prosíme, aby milostivo prijal od nás všetko, hoci to už je Jeho.“

5. Božské Srdce tĺklo v hrudi sv. Lutgardy.

V roku 1200 sa navštívil samotný Kristus sv. Lutgardu vo videní. Počas vízie jej Ježiš ponúkol hocičo, čo si zaželá. Požiadala o jednoduchý dar: lepšie pochopiť latinský jazyk, aby ho mohla uctievať úplne. A Kristus jej udelil milosť učenia sa, ale svätica sa po čase vrátila ku Kristovi, lebo sa cítila prázdna. Požiadala o výmenu darov. Kristus sa spýtal, čo by chcela a svätá Lutgarda požiadala o Kristovo srdce. A tak jej Kristus vybral jej srdce a vložil svoje.

6. Omša k Božskému Srdcu sa prvýkrát slúžila v roku 1353.

V roku 1353 vyhlásil pápež Innocent VI. úctu k Božskému Srdcu Ježišovmu. Najnovšie sa výzva k úcte nachádza v liste emeritného pápeža Benedikta XVI. otcovi Petrovi Hansovi Kolvenbachovi, vrchnému predstavenému Spoločnosti Ježišovej.

7. Každý sa môže zasvätiť Božskému Srdcu.

Sv. Margaréta Mária Alacoque dostala vízie Božského Srdca. Taktiež napísala modlitbu zasvätenia Božskému Srdcu, a tak môžeme denne zasväcovať svoj život Srdcu Krista.

Ja, M. zasväcujem sa Tebe, Božské Srdce Ježišovo. Odovzdávam Ti seba celého(ú) – svoj život, svoje myšlienky, svoje skutky, bolesti, aj trápenia. Zasväcujem sa Ti tak, aby každá čiastka mojej vôle a mojej bytosti oslavovala Teba, môjho Tvorcu a Vykupiteľa a patrila iba Tebe. Chcem z lásky k Tebe rešpektovať Tvoju svätú vôľu, ktorú mi zjavuješ v slovách Evanjelia a chcem sa vyhnúť všetkému, čo Ty odsudzuješ ako hriešne a nehodné Božieho dieťaťa. Ty, Božské Srdce, buď jediným objektom mojej lásky, ochrancom môjho života, zárukou spasenia, lekárom mojej krehkosti a nestálosti v dobrom, buď mojím útočiskom v hodine mojej smrti. Dobrotivé Srdce, buď mojím ospravedlnením u svojho Otca. Odvráť odo mňa trest jeho spravodlivého hnevu. Láskavé Srdce, na Tebe staviame všetku svoju dôveru. Pre svoju hriešnosť sa obávam všetkého, ale pre Tvoju dobrotu nestrácam nádej. Znič vo mne všetko, čo by sa Ti nepáčilo, alebo bolo proti Tebe. Vtlač do môjho srdca svoju lásku tak hlboko, aby som na Teba nikdy nezabudol(a). Amen

8. Svätý pápež Ján Pavol II. považuje úctu k Božskému Srdcu za nevyhnutnú.

Svätý pápež Ján Pavol II. počas svojej služby vo veľkej miere hovoril o význame novej evanjelizácie v živote katolíckej cirkvi. Napísal: „Kristovo Srdce musí byť uznané ako srdce Cirkvi: On nás volá k obráteniu, ku zmiereniu. On je ten, ktorý vedie čisté srdcia a tých, ktorí hľadajú spravodlivosť na ceste blahoslavenstiev. Je to on, ktorý rozohňuje spoločenstvo údov jedného tela. Je to on, ktorý nám umožňuje, aby sme sa držali evanjelia a prijali prísľub večného života. Je to on, ktorý nás vysiela na misiu. Dialóg s Ježišovým Srdcom rozširuje ľudské srdce v globálnom meradle.“

Zdroj: Verim.sk, Obrázok: Pinterest

 

Zdieľať

One thought on “8 úžasných faktov o Božskom srdci

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *