Pane, vidím, že si prorok (Jn 4, 19)

Dobrý Ježišu, som opäť v tvojej prítomnosti a je pre mňa darom spoznávať, že si to ty, ktorý mi dávaš chcieť a uskutočňovať. Si to ty, ktorý mi vkladáš do srdca túžbu vyhľadať ťa a silu naplniť ju. Velebím ťa a klaniam sa ti i prosím: Buď vždy Pánom môjho života, buď Pánom mojich myšlienok, buď Pánom mojich citov, buď Pánom môjho srdca, mojich vzťahov, mojej modlitby, môjho chcenie i správania sa, buď Pánom môjho povolania…
Chcem sa dnes modliť slovami evanjelia, ktoré v rozhovore s tebou vyslovila žena Samaritánka pri studni, keď si jej odhalil pravdu jej života:Pane, vidím, že si prorok.
Život ženy, s ktorou si sa rozprával, bol rozbitý, neusporiadaný, s temnou minulosťou. Ktovie, čo všetko tá žena prežívala a čím všetkým žila vo svojom vnútri?! Ktovie, čo všetko sa odohrávalo v jej duši, keď mala päť mužov ?! Jedno mi je však, Ježišu, jasné – túto ženu si neodsúdil, ale rozprával si sa s ňou, prosil si ju o vodu, chcel si, aby ti pomohla. Rozhovorom si ju viedol k pravdivosti, odkrývalo si v nej najhlbší smäd, smäd po večnej láske a po tebe. Len naplnenie tejto túžby utišuje smäd ľudského srdca, ľudského hľadania.
A jasným z tohto evanjelia je mi, Pane, i to, že táto žena je schopná v tebe spoznať a uznať proroka, veď povie: Pane, vidím, že si prorok.
Ježišu, Samaritánka ťa spoznáva nie vo chvíli, v ktorej by si jej zjavoval veľké Božie tajomstvá, ale v celkom všednej situácii jej konkrétneho života. A práve to ma oslovuje. Spoznáva, že vieš o nej všetko, vieš, v akej situácii sa nachádza aj v tejto chvíli. A neskôr, keď bude hovoriť a svedčiť o tebe, bude sa odvolávať práve na skutočnosť, že si jej povedal všetko, čo porobila so svojím životom. Myslím, že hriešny spôsob života tejto ženy bol napokon verejne známy, sotva sa dá ukryť skutočnosť, ak žena žije s piatimi mužmi. Mohli by sme povedať, že si jej nepovedal nič nové, a predsa ťa oslovuje a vyznáva ako proroka. Čím je to? Si prorokom tým, že si jej povedal, čo porobila? Tým, že si odhalil spôsob jej života bez toho, žeby si o nej predtým niečo vôbec vedel? Možno aj tým. No predovšetkým prorokom bol si pre ňu postojom, aký si k nej zaujal. Bol si pre ňu prorokom svedectvom svojej lásky, ktorou si ju neodsúdil, keď si sa s ňou zhováral. Neodmietol si ju ani ju neponižoval, napriek tomu, že si dobre vedel, aká je to žena. Naopak, nechávaš si ňou posluhovať a ona bez zábran hovorí s tebou o svojom hriešnom živote.
Po tomto hlbokom zážitku lásky a prijatia ide a volá ľudí, nabáda ich k osobnému stretnutiu s tebou. Vie, že iba osobný kontakt s tebou aj im umožní spoznávať a vidieť v tebe proroka.
Aj dnešná doba, naše tretie tisícročie potrebuje spoznávať a stretať prorokov – ľudí, ktorí dosvedčia tvojou láskou. Svet potrebuje prorokov a svedkov, prorokov pokorne milujúcej lásky k súčasnému človekovi. Prorokov lásky, ktorá ho neodmieta v akejkoľvek situácii jeho života. Prorokov lásky, ktorá vie pochopiť. Potrebuje prorokov lásky, ktorá nesúdi ani neodsudzuje, nevysmieva sa ani nezavrhuje. Prorokov lásky, ktorá sa zľutúva, odpúšťa a prijíma. Prorokov lásky milosrdnej k človekovi, ktorý sa stráca v bludisku toľkých názorov, pohľadov, informácií.
Pane Ježišu, akého proroka stretávajú moji blízki vo mne? Akého svedka? Stretávajú ho vôbec vo mne? Akých prorokov a svedkov stretávajú naši súčasníci v nás, kresťanoch dneška?
Pane Ježišu, o čom svedčím svojím slovom a postojom? Viem druhým dosvedčiť teba? Viem ich viesť k osobnému stretnutiu s tebou?
Alebo ich svojím životom odrádzam?
Nakoľko je moje svedectvo o tebe hodnoverné a presvedčivé?
Pane Ježišu, urob z nás svojich prorokov a svedkov. Cestu k tomu poznáme: prichádzať k tebe, byť s tebou, počúvať ta, zachovávať tvoje slová, žiť z nich a vo všetkom a vždy ťa milovať.
Pane Ježišu, aj príbehom o tejto žene, svojím postojom k nej a jej postojom k tebe mi ukazuješ, akým svedkom mám byť aj ja. Ako mám konať, ako sa mám správať, ako o tebe svedčiť a ohlasovať ťa. Samaritánka hovorí nám všetkým: Poďte sa pozrieť, koho som stretla, poďte k Ježišovi.Ak prídeme, budeme môcť aj my s ľuďmi z evanjelia vyznať: Už veríme nielen pre tvoje slovo, ale sami sme počuli a vieme, že toto je naozaj Spasiteľ sveta. Potom budeme ešte viac aj prosiť, aby si u nás zostal.

Text adorácie je prebraný z knihy Modlitby pred eucharistickým Ježišom od P. Jozefa Šuppu, SJ a uverejnený s láskavým dovolením vydavateľstva Dobrá kniha www.dobrakniha.sk

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *