Krátka pro-life novéna 6. deň 16.9.2015

Za tých, ktorým je zverený úrad v Cirkvi
Božie slovo hovorí: „Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čím ju osolia?“ (Mt 5, 13)

Litánie, ktoré sa prednášajú každý deň novény
Pane zmiluj sa. Pane zmiluj sa.
Kriste zmiluj sa. Kriste zmiluj sa.
Pane zmiluj sa. Pane zmiluj sa.
Boh, Otec na nebi, zmiluj sa nad nami.
Boh Syn, Vykupiteľ sveta,
Boh Duch Svätý,
Svätá Trojica, jeden Boh,
Ježišu, počatý z Ducha Svätého,
Ježišu, narodený do jasieľ v Betleheme,
Ježišu, ktorý si niesol naše viny,
Svätá Mária, oroduj za nás.
Matka Vykupiteľa,
Matka Života,
Matka Milosrdenstva,
Kráľovná počatá bez dedičného hriechu,
Kráľovná rodín,
Kráľovná pokoja,
Svätý Michal Archanjel, Ty si porazil sily temnoty,
Svätý Gabriel Archanjel, Ty si zvestoval Vtelenie Boha,
Svätý Rafael Archanjel, spoločník na všetkých našich cestách,
Všetci svätí anjeli,
Svätí anjeli strážcovia,
Svätý Ján Krstiteľ, posvätený dieťaťom Ježišom v lone matky,
Svätý Jozef,
Ženích Matky Božej,
Pestún Božieho Syna,
Hlava Svätej Rodiny,
Patrón všetkých otcov,
Svätá Anna, patrónka tehotných žien,
Svätý Pavol, Apoštol viery,
Svätý Júda Tadeáš, pomocník v ťažkostiach,
Svätý Lukáš, patrón lekárov,
Sväté betlehemské Neviniatka,
Svätý Maximus, patrón novorodencov,
Svätý Mikuláš, patrón detí,
Svätý don Bosco, apoštol mládeže,
Svätá Mária Goretti, mučenica čistoty,
Svätá Agnesa, patrónka dievčat,
Svätá Monika, patrónka vydatých žien,
Svätá Rita, patrónka rodín,
Svätá Gianna Berett Mollová, hrdinka materskej lásky,
Svätý Gerard Majella, pomocník rodičiek,
Svätý Anton Paduánsky, patrón starších,
Svätý Stanislav Kostka, patrón zomierajúcich,
Svätý Ján od Boha, patrón zdravotných sestier,
Svätý Vincent de Paul, patrón nemocníc,
Svätý Albert, patrón vedy a výskumu,
Svätý Maximilián Kolbe, patrón médií,
Svätý Tomáš Morus, patrón politikov,
Svätá Terézia, patrónka misií,
Blahoslavená Matka Terézia, svedok dôstojnosti každého ľudského bytia,
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.
Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu,

Modlime sa:
Večný Otče, skrze svojho Syna si apoštolov poveril, aby posväcovali, učili a spravovali Cirkev. Prosíme za Svätého Otca, všetkých biskupov, kňazov a diakonov: posilni ich, aby vydávali neomylné, odvážne a presvedčivé svedectvo
o evanjeliu života, a aby slúžili Kristovi v najmenších bratoch a sestrách. Prosíme ťa o to v mene Krista, nášho Pána. Amen.

This handout picture released on April 11, 2014 by the Vatican press office shows Pope Francis (R) during a meeting with Italy's Pro-Life Movement "Movimento per la Vita". AFP PHOTO / OSSERVATORE ROMANO/HO RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / OSSERVATORE ROMANO" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
This handout picture released on April 11, 2014 by the Vatican press office shows Pope Francis (R) during a meeting with Italy’s Pro-Life Movement „Movimento per la Vita“. AFP PHOTO / OSSERVATORE ROMANO/HO RESTRICTED TO EDITORIAL USE – MANDATORY CREDIT „AFP PHOTO / OSSERVATORE ROMANO“ – NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS – DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

 

 

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *