Ako vytrvať hodinu na adorácii?

Prebývanie pred tvárou Eucharistie je stretnutím s Nebeským kráľom. Prečo by sme sa ho nemali účastniť a odchádzať od Neho preč? Koniec koncov, Kristus požiadal učeníkov v záhrade v Getsemani: „Nemohli ste aspoň hodinu bdieť so mnou?“

Adorácia – jeden z najkrajších spôsobov modlitby

Nájsť si čas a tráviť ho s Ježišom v Eucharistii je recept na nájdenie úľavy pre dušu, ktorú tak veľmi potrebuje každý z nás.

Adorácia je jedným z najkrajších spôsobov modlitby. Je to čas strávený s Ježišom ukrytým v Eucharistii. Zvyčajne počas adorácie je odhalená Najsvätejšia sviatosť a hostia je umiestnená v zlatej alebo striebornej monštrancii. Dokonca aj keď nie je vystavená Najsvätejšia sviatosť, môžeme sa modliť pred svätostánkom s prítomným  Ježišom.

Veriaci často strávia jednu hodinu v adorácii. Je to praktický dôvod: v kostoloch, ktoré majú ustavičnú adoráciu služba pred Pánom je rozdelená a trvá práve jednu hodinu, aby Najsvätejšia sviatosť nikdy nezostala bez adorácie.

Jedna hodina nadväzuje aj na Pánove slová učeníkom spomenuté vyššie v texte.  „Nemohli ste aspoň hodinu bdieť so mnou?“

Naučte sa prebývať pri nohách Ježiša

Nasledujúce tipy môžu byť užitočné pre všetkých, ktorí nemajú veľa skúseností s adoráciou, ale aj pre tých, ktorí možno prežívajú suchopárnosť pred sviatosťou, či nevedia ako vlastne tráviť čas s Pánom v adorácii.

Pamätajte, že sám Pán trávi túto hodinu s vami tak mu dovoľte nech sa na vás pozerá. Nebojte sa a začnite s adoráciou. Aký postoj zaujať? Jedným zo spôsobov je adorácia na kolenách v radosti našich sŕdc, ale konkrétny postoj by mal odrážať našu lásku k druhým.

Mali by sme sa obrátiť a pozerať na Pána ako ženích, ktorý sa pozerá na svoju nevestu, ktorá kráča k oltáru, ako matka, ktorá pozerá na svojho novorodenca, alebo syn či dcéra, ktorí sa vrátia do rodinného kruhu po dlhej ceste. Ktokoľvek, kto sa kedy zamiloval, pozná túžbu nekonečne hľadieť do očí milovaného.

Mali by sme sa usilovať o dosiahnutie tejto úrovne dôvernosti, pokoja a radosti pri uctievaní. Aj keby sme to necítili vždy sami, buďte si vedomí, že náš Pán to robí, keď na nás pozerá. Byť v našej blízkosti sa mu páči oveľa viac, než by sme mohli my ľudsky pocítiť v Jeho prítomnosti.

Prečo by sme mali adorovať?

Naša snaha posadiť sa k nohám Ježiša a prijať „lepší podiel“ ako Mária, sestra Marty, naladí naše uši počúvať slovo Božie. Naše oči sú citlivejšie na Boží pohľad, sme schopní prijať to, čo sa modlíme v Otčenáši: „Buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.“

Ako vytrvať hodinu v adorácii?

Ak neviete, čo robiť a čo povedať počas adorácie, nezabudnite, že všetky vzťahy začínajú túžbou stretnúť sa, stráviť čas s niekým. Choďte pred Najsvätejšiu sviatosť a či je to jedna z vašich prvých adorácií alebo hoci už nepamätáte koľká, môžete zostať len sedieť a kontemplovať – ​​je tu so mnou Kristus a je to veľká milosť pre mňa.

Sme povolaní byť ako Kristus, či už v manželstve, v zasvätenom živote alebo sám v živote. Kristus dovolil, aby ho pokorili, ponížili, vylial za nás poslednú kvapku krvi. My sami, ako hriešne bytosti sa nikdy nedokážeme dať úplne, bezo zvyšku. Adorácia Eucharistického Krista nám pomôže pochopiť, že láska je služba a dar celého seba.

Modlite sa so Svätým písmom

Prečítajte si hoci malý úryvok, „ochutnajte z neho“ a rozjímajte. Požiadajte Ducha Svätého, aby vám pomohol vidieť, počuť a ​​pochopiť. Prečítajte si slová Písma i niekoľkokrát.

Mojim vlastným deťom, keď sa pokúšajú niečo uvariť, poviem, aby si prečítali recept aspoň trikrát pred prípravou jedla. Týmto spôsobom padne do ich pamäti a môžu začať pracovať so znalosťami v tom, čo bude treba urobiť. Čítanie fragmentu Biblie viackrát je tiež dobrým spôsobom, ako sa hlbšie sústrediť na slová, ktoré nám Boh dáva.

Modlite sa ruženec

Nikto nevie lepšie ako Matka Syna Božieho, ako sa pozerať na Syna na kríži, ako si sadnúť k nohám Syna na hore blahoslavenstiev, ako kľačať pred Ním v adorácii. Modlite sa s ňou a ona vám pomôže prijať a urobiť „čo vám Pán povie.“

Spievajte vo svojom vlastnom srdci. Mnohí z nás nemajú krásny hlas, ale môžeme spievať v hlave, v srdci. Adorácia je príležitosť spievať našu obľúbenú cirkevnú pieseň (bez ohľadu na obdobie) v našej hlave a všetky jej verše. Budete môcť využiť doprovod aký len chcete, o ktorom snívate a chváliť Boha, ako by ste boli profesionálni speváci. Ďalšou výhodou je, že po návrate z adorácie bude pre vás jednoduchšie spievať aj počas svätej omše, bez ohľadu na to, či ste talentovaný alebo nie. Hanba či strach zmiznú.

Ak nie hodinu, koľko času?

„Nemohli ste aspoň hodinu bdieť so mnou?“

Kristus sa pýta a my, podobne ako apoštoli, sa musíme zobudiť a odpovedať. Nemôžete venovať hodinu adorácii? Samozrejme, všetci sme veľmi zaneprázdnení. V takom prípade dajme Bohu 12 minút denne predtým, ako začneme svoju prácu a povinnosti. Keď nie ráno, dajme mu 12 minút po ukončení práce, aby sme počas týždňa dali Bohu adoráciu 60 minút pred slávnym zmŕtvychvstaním sláveným v nedeľnej sv. omši. Zistíte, že prichádzanie pred Božiu tvár a zotrvanie v Jeho prítomnosti sa stáva jednoduchšie. Dostanete sa hlbšie a hlbšie do tajomstva Kristovej prítomnosti. Nech je pochválená Najsvätejšia sviatosť!

Zdroj: Zamyslenie Sherry Antonetti

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *