Modlitba Matky Terezy za kňazov

Mária, Matka Ježišova,

rozostri plášť svojej čistoty na našich kňazov.

Chráň ich, veď ich a zachovaj vo svojom srdci.

Buď im Matkou, zvlášť keď sú znechutení a osamelí.

Miluj ich a staraj sa o nich, aby patrili úplne Ježišovi, veď sú tvoji synovia ako On.

Zachovaj ich srdce čisté a nepoškvrnené.

Učiň, aby ich myseľ bola naplnená Ježišom.

Vkladaj Ježiša stále na ich pery, aby hriešnikom a všetkým, ktorí sa s nimi stretávajú, ponúkali iba Jeho.

Mária, Matka Ježišova, buď aj ich Matkou, miluj ich a prinášaj im radosť.

So zvláštnou starostlivosťou sa ujmi kňazov chorých, umierajúcich a tých, ktorí sú najviac pokúšaní.

Rozpomeň sa, že celú svoju mladosť, starobu, celý svoj život venovali službe a všetkým dávali Ježiša.

Mária, žehnaj ich a vyhraď im v svojom srdci zvláštne miesto.

Daruj im kus svojho srdca, tak krásneho, čistého a nepoškvrneného, tak plného lásky a pokory, aby aj oni mohli rásť do Kristovej podoby.

Drahá Mária, daj, nech sú pokorní ako ty a svätí ako Ježiš.

Amen

Zdroj: www.vojtechkodet.cz

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *