Prosba Sv. Tomáša Akvinského za pozbavenie chýb

Ja, hriešny prichádzam k Tebe, môj Bože,
ako ku prameňu milosrdenstva, aby si mňa nečistého očistil.
Slnko spravodlivosti, daj slepému zrak.
Všemohúci lekár, uzdrav raneného.
Kráľ kráľov, odej žobráka,
Prostredník medzi Bohom a ľuďmi,
uzmier svojho Otca s hriešnikom.
Dobrý pastier, priveď späť zblúdeného.
Bože, maj zľutovanie s úbožiakom a odpusť chybujúcemu,
vráť mŕtvemu život, neodsudzuj bezbožného
a daj milosť nepolepšiteľnému hriešnikovi.
Najláskavejší Pane, zavolaj späť toho, ktorý od Teba uteká.
Utíš vzpierajúceho sa, pozdvihni padajúceho,
podopieraj stojaceho, doprevádzaj putujúceho,
nezabúdaj na toho, kto zabúda na Teba,
neopúšťaj toho, kto opustil Teba.
Neopovrhuj hriešnikom, i ked Ťa uráža,
i ked ubližuje svojim blížnym
aj keď sám stratil svoju tvár.
Môj Bože, zlyhal som zo slabosti
proti všemohúcnosti Boha Otca,
z nevedomosti proti múdrosti Boha Syna
a zo zloby proti láske svätého Ducha
a tak som urážal Teba, vznešená Trojica.
Beda mi nešťastnému!
Aké početné a veľké sú moje chyby a ako Ty si dobrý, Pane!
Ľutujem z celého srdca, že som Ťa opustil
zo sebalásky a z predstieranej pokory.
Radšej som Ťa nevidel a strácal,
než aby som sa zriekol vecí, do ktorých som sa zamiloval.
Radšej som Ťa urážal, než aby som dovolil,
aby ma uchvátila Tvoja láska, ktorej som sa bál.
Môj Bože, aké škody som napáchal svojimi slovami a skutkami,
hrešiac verejne i potajme, ale zato vytrvalo.
Prosím Ťa pre svoju slabosť,
aby si nehľadel na moje nedostatky, ale na svoju nesmiernu dobrotu,
aby si mi láskavo všetko odpustil
a aby si mi dal dokonalú ľútosť nad minulosťou
a účinnú ochranu pre budúcnosť.
Nech sa tak stane!

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *