Satan nevie, akej vášni duša podľahne. Seje teda kúkoľ

Satan seje semená nečistôt, inokedy ohováranie a tiež iné vášne. A ak si všimne, že duša inklinuje k jednému, ponúkne mu to.

Vstaň, Boh ti odpustil

Cirkevní otcovia hovoria: „Ak ste pokúšaní na mieste, kde žijete, neopúšťajte toto miesto v čase pokušenia. Pretože ak ho opustíte, nech idete kamkoľvek, to, pred čím ste utiekli, na vás bude čakať. Buďte teda vytrvalí, kým pokušenie nepominie, aby váš odchod nebol kameňom úrazu pre ostatných a aby to náhodou nespôsobilo zmätok medzi ľuďmi okolo vás.“

Abba Izák z Théb kedysi prišiel do zboru bratov. Videl, že jeden z bratov zhrešil a odsúdil ho. Keď sa vrátil na púšť, prišiel Pánov anjel, ktorý stál pri vchode do jeho cely a povedal: „Nepustím ťa dnu.“ Abba sa pýta: „Prečo?“ „Anjel odpovedal:„ Boh ma poslal, aby som sa ťa spýtal, kam by si poslal toho hriešneho brata, ktorého si odsúdil?“ Abba Isaac okamžite padol na tvár a povedal: „Zhrešil som, odpusť mi.“ Anjel povedal: „Vstaň, Boh ti odpustil. Dávaj si však pozor, aby si ho v budúcnosti nesúdil, kým ho nesúdi Boh.“

Satan seje svoje kúkoľ

Keď Abba Efrem jedného dňa kráčal, prostitútka ho na niekoho popud začala prosiť a chcela ho, pokiaľ to bolo možné, presvedčiť, aby urobil hriešny čin, a ak by to zlyhalo, vyprovokovať ho k hnevu. Nikto ho nevidel rozrušeného, ani sa nehádal. Povedal jej: „Poď so mnou.“ Keď prišli na miesto, kde bolo veľa ľudí, povedal jej: „Poď sem a ako si chcela, zhreším s tebou.“

Keď videla veľa ľudí, povedala mu: „Ako to tu máme robiť, keď je okolo toľko ľudí? Je to na hanbu. Odpovedal jej: „Ak sa hanbíš pred ľuďmi, o čo viac by sme sa mali hanbiť pred Bohom, ktorý zjavuje, čo je skryté v tme.“ Skrúšila sa a s hanbou odišla bez toho, aby niečo dosiahla.

Abba Matoes povedal: „Satan nevie, akej vášni podľahne duša. Seje teda svoj kúkoľ (porov. Mt 13,39), nevediac, či bude žať. Seje teda semená nečistôt, inokedy ohováranie a iné vášne. A ak si všimne, že duša inklinuje k jednému, ponúkne mu to. Lebo keby vedel, k čomu inklinuje, nenavrhol by iné pokušenia.“

Zdroj: Modlitba.sk, Przypowieści mnichów o pokusie i grzechu, Obrázok: tamtiež

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *