Adorácia – Láska k blížnemu

Pieseň:

Kňaz:

Opäť sme pri Tebe, veľký Bože. Kľačíme pred tvojím zrakom, plným lásky a odpustenia a vzdávame Ti všetku úctu a chválu, akej sú naše úbohé srdcia schopné. Chceme s Tebou prežiť nádherné chvíle, chvíle, kde budeš len Ty a my. Chvíle šťastia, radosti a lásky.

Dievča:

Môj Pane, mám radosť z toho, že som taká mladá, taká mladá a šťastná. Mám radosť, že som a že sú okolo mňa mladí priatelia. Mám radosť pri našich hrách, keď počúvam hudbu, keď si idem zaplávať. Veslujeme v našich člnoch, lietame a plachtíme vo vetre. Patrí nám svet. Mám radosť. Život je krásny, pretože všetko, čo ho napĺňa, je tvojim darom. Niekedy myslím na to, že by to mohlo byť aj inak, a veľa ľudí pozná iný život, v kresle, na lôžku, bez šťastia a radosti. Niekedy na to myslím, ale len niekedy – a potom sa pýtam: Prečo? A niekedy myslím na Teba, ktorý nám všetko dávaš, život a radosť, šťastie a mladosť. Len niekedy, pretože nemám na takéto myšlienky čas, som priveľmi naplnená svojím šťastím, ako by som mala mať ešte miesto pre myšlienky na druhých, pre myšlienky na Teba… Pane, vidíš ma, otváram Ti svoje srdce a dávam Ti svoju radosť. Ty vieš, že jej niečo chýba, niečo, čo by z nej urobilo neutíchajúci prameň šťastia. Láska. Pomôž mi, prosím, milovať druhých, milovať Teba a v tomto nachádzať svoje jediné šťastie.

Otvor moje oči, Pane, pre divy tvojej lásky. Daj, aby som Ťa videla v ľuďoch, ktorí sa majú radi, a v tých, ktorí volajú po láske i v tých, ktorí Ťa m á rne hľadajú na nepravých cestách. Bože, večná Láska, Ty si ma povolal ku svojej vznešenej láske, veď ma, tiahni ma svojou mocou… Ja, slepá, dvíham ku Tebe svoje oči, aby som v Teba premenená, iba Tebe žila. Tebe, v láske k mojim bratom a sestrám, k tým, ktorí moju lásku potrebujú, hoci o ňu neprosia, ktorí sú osamelí, hoci žijú medzi nami. Otvor mi oči, Pane, a daj, aby som ich videla!

Pieseň:

Pane, trápim sa. Trápi ma moje správanie. Často nedokážem vyjadriť to, čo naozaj cítim a ubližujem tak tým, ktorých najviac milujem. Čo mám robiť, Pane? Som vo svete plnom ľudí. Žijem medzi nimi a mám ich rada. Toľkokrát však moje srdce nedokáže pochopiť bolesť toho druhého. Prečo aj on má zlú náladu, ako by som iba ja mala právo byť človekom, byť zraniteľnou, byť s krížom. Je to ťažké, ale túžim byť svojim blízkym oporou, aby všetci cítili, že im rozumiem, že ich pochopím v ich bolesti. Pane, prosím, daj mi silu, aby som dokázala odpúšťať, vypočuť a pomáhať. Aby som nikdy neublížila iným svojou nevšímavosťou a ľahostajnosťou. Ľudia – to si Ty, môj Pane. Každý človek je ukrytý v tvojom srdci a preto mi pomôž, oslavovať Ťa v každom z nich, každučkým úderom svojho srdca.

Báseň: – Recitovať s hudbou

Kto by rád nemal
zakvitnutú lúku, spev vtákov,
tajomný šepot trávy.
Kto by rád nepil z dlane
vodu života.

Chváľme preto každú otvorenú dlaň
v ktorej svitnú červené maky.

Hľadím na ľudskú tvár ako snár
na magické zrkadlo, do hlbokých očí
tajomných ako more s nekonečným dnom.
Zrkadlí sa v nich slnce
i burácajúci hrom.

Obraz za obrazom mihá
v objatí túžby, ktorá vykupuje svet
Svetlo spojených dlaní
pretvára spevy naše i slzy
i prácu na ohnivý kvet.

Kmitajú v duši skryté lúče
ako zlatý dážď –
najkrajšia melódia,
akú len počuť možno na Zemi:
Človeče, tvor vznešený,
veľký i úbohý, mám ťa rád.

„Keby som hovoril jazykmi ľudskými, aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal. A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol. A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo. Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, nevypína sa, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží. Láska nikdy nezanikne. Proroctvá prestanú, jazyky zamĺknu a poznanie pominie. Lebo poznávame len sčasti a len sčasti prorokujeme. Ale keď príde to, čo je dokonalé, prestane, čo je len čiastočné. A tak teraz ostáva viera, nádej, láska, tieto tri, no najväčšia z nich je láska.“

Dievča:

Sú iba dve lásky, Pane, sebaláska a láska k Tebe a k blížnym. A vždy, keď sa oddám sebaláske, zmenšuje sa moja láska k Tebe a k blížnym. Je to únik a strata lásky, pretože láska je stvorená vo mne, aby zo mňa vyšla a prúdila k blížnym. A vždy, keď sa obracia len ku mne, chradne a zmiera. Sebaláska, Pane, je jed, z ktorého upíjam každý deň, sebaláska hovorí o mne a robí ma hluchou k slovám blížnych, sebaláska je so mnou spokojná a sladko ma uspáva. Ale čo je najhoršie, Pane, sebaláska je ukradnutá láska. Bola určená blížnym, ktorí ju potrebovali k životu a k rastu a ja som sa im spreneverila. Tak moja sebaláska splodila ľudskú bolesť. Všetky bolesti sú neukojeným hladom po láske. Dnes večer Ťa prosím, Pane, aby si ma naučil milovať! Dopraj mi, aby som rozdávala vo svete ozajstnú lásku. Daj, nech prenikne do ľudských sŕdc a nech nikdy nezabudnem, že zápas o lepší svet je zápas o lásku, v službe Lásky. Pomôž mi milovať, Pane, aby som neplytvala silou svojej lásky, aby som čím ďalej, tým menej milovala seba, a viac mojich blížnych, aby v mojom okolí nikto netrpel alebo neumieral preto, že som im ukradla lásku, ktorú potrebovali k životu.

Ďakujem Ti, Pane, ďakujem. Ďakujem Ti za všetky dary, ktoré si mi dnes ponúkol, ďakujem Ti za všetko, čo som videla, počula a dostala. Ďakujem Ti za prijaté pozdravy, za rozdané stisnutia rúk, za ponúknuté úsmevy. Ďakujem Ti za mamu, ktorá ma doma víta, za jej jemnú lásku a tichú spoločnosť. Ďakujem Ti za kvety vo váze, malé majstrovské dielo na mojom stole. Ďakujem Ti za hviezdy. Ďakujem Ti za dar uplynulých rokov. Ďakujem Ti za svoj život. Ďakujem Ti za milosť. Ďakujem Ti, Pane, že si tu prítomný. Ďakujem Ti, že ma počúvaš, že ma berieš vážne, že prijímaš do svojich rúk veniec mojich obetí a ponúkaš ich nášmu Otcovi. Ďakujem Ti, Pane. Ďakujem Ti.

Kňaz:

Milovaný Ježiš, vieme, že v tejto velebnej Sviatosti horíš ku nám rovnakou láskou, akou horelo Tvoje Srdce na Kalvárii, keď si za nás na kríži umieral. Tvoje Srdce veľmi túži spojiť sa v láske s našimi srdciami. Milujeme Ťa, najvyššie a lásky najhodnejšie Dobro! A naše srdcia spájame láskou s Tvojím Srdcom. Chceme Ťa milovať zo všetkých síl a v Tebe aj našich bratov a sestry každým dňom viac a viac…

Pieseň, Požehnanie, Pieseň.

 
Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *