Život Cirkvi vo svete 43/2018

Obsah

Biskup: „Cirkev nesmie mať strach pred pravdou“

Jezuita: Korupcia v Bulharsku „obrovský problém“

Prokuratúra vyšetruje Arcibiskupstvo Washington

Kardinál Müller kritizuje kompromis Vatikánu

Kňaz: Homosexuálna subkultúra v anglických seminároch

USA: Pastori chcú požehnať potratovú kliniku

František rekordér vo svätorečení

Obvinenia vysokého pracovníka Štátneho sekretariátu

Kardinál Tagle: Témy LGTB v záverečnom dokumente

Kardinál Burke: Kardináli spolu príliš málo hovoria

Arabský polostrov: Veľké stretnutie katolíckej mládeže

Francúzsko: Už druhý kňaz spáchal samovraždu

Hrozby, milosrdenstvo, oslobodenie – taktika satana

Duchovný pastier mladých – Ján Pavol II.

Synoda biskupov o návrhu záverečného dokumentu

Kardinál Sarah na synode: Odvážne hlásať náuku a nie ju zrieďovať!

USA: Bosorky preklínajú nového sudcu Kavanaugha

Albánsky kardinál Ernest Simoni sa dožíva 90 rokov

Obrovský stôl pred Bazilikou sv. Petra pre migrantov

Skupina „Svätyne Európy“ po prvý raz v Mariazelli

Modlitba ruženca je silnejšia ako atómová bomba

Nechceme ‘formovať’ Cirkev, chceme, aby Cirkev formovala nás

Maďarsko zastavilo financovanie štúdia genderu

USA: Kresťanská speváčka Lauren na vrchole hitparád

Hollywoodský herec: „Miliardár G. Soros je satanista“

V Božích rukách

Ten, kto nasleduje Ježiša v tomto živote, je vítaný tam, kam nás predišiel. Keď navštevujeme cintoríny, pripomeňme si, že v týchto hroboch odpočívajú len smrteľné pozostatky našich drahých, ktorí očakávajú konečné vzkriesenie. Ako nám hovorí Písmo, ich duše sú už ´v Božích rukách´ (Múd 3,1). Najlepšie a najúčinnejšie si ich uctíme tak, že sa za nich budeme modliť s vierou, nádejou a láskou. V spojení s Eucharistickou obetou môžeme prosiť za ich večnú spásu a zakúsiť najhlbšie spoločenstvo v očakávaní stretnutia, keď sa budeme naveky radovať z Lásky, ktorá nás stvorila a vykúpila.“ (Benedikt XVI. na Anjel Pána 1. novembra 2009)

Očistec je miesto, kde nielen Božia láska zmierňuje Božiu spravodlivosť, ale aj láska človeka môže zmierniť nespravodlivosť človeka. Väčšina ľudí si neuvedomuje nevďačnosť a nespravodlivosť svojho života, kým sa na ich drahých nepoloží chladná ruka smrti. Až potom si uvedomia (a s akou ľútosťou) veľkú chudobu svojej lásky a láskavosti. (Arc. Fulton J. Sheen)

Obetujme modlitbu vďakyvzdania za svojich drahých živých aj zosnulých.

Biskup: „Cirkev nesmie mať strach pred pravdou“

„Cirkev spí a Európa bude islamizovaná ! …

Rím, 25.10.2018 (kath.net) 024 100 – Biskup Andrew Nkea Fuanya, synodálny otec z Kamerunu (na obr. s kardinálom Marxom), v interview pre „National Catholic Register“ varoval niektorých biskupov na synode, aby nepoužívali dvojznačný jazyk: „Tým sa mládež mätie a pre nás sa stráca!“
Biskup Fuanya vyzval svojich spolubratov aj k tomu, aby nemali strach pred pravdou. A jasne vyhlásil:
„Ja a moji africkí spolubratia v nijakom prípade nebudeme súhlasiť so záverečným dokumentom, v ktorom sa bude nachádzať skratka homosexuálnej lobby LGBT. V mojej skupine sme konštatovali: Ak chcete hovoriť o homosexualite, tak poukazujte na príslušné paragrafy v Katechizme!“
Biskup bol iritovaný aj tým, ako sa západní biskupi obávajú médií:
„Západní biskupi sú tak závislí od verejnej mienky a tak sa starajú o to, čo o nich médiá povedia. A preto si nechcú narobiť nijakých nepriateľov, kým odcestujú domov. No Cirkev nesmie mať strach pred pravdou! A nie je ani dôležité, či sa to teraz páči mladým, alebo žurnalistom.“
Biskup Fuanya vysvetlil, že nedokáže tiež pochopiť, že všeobecná Cirkev musí riešiť problémy EÚ a USA so svojou mládežou:
„Problém, ktorý mám ja v Afrike je, že uvažujem, kam sa mládež odoberie, akonáhle je kostol zatvorený. Nemajú prácu. Nemajú byt, nemajú dobré vzdelanie. Tí, ktorí sú chorí, nemajú lekársku starostlivosť. A pre tieto problémy sa chcú vysťahovať. To sú problémy, ktoré mám ja. Mojím problémom nie je, že sú kostoly prázdne!“
Biskup znova zdôraznil, že africkí biskupi zaručene nebudú súhlasiť s nijakými pasážami, ktoré odporujú Evanjeliu.
Kritiku vyslovil biskup Fuanya aj preto, že v Európe cirkvi v téme „islam“ spia. Hovoril o „islamskej invázii a povedal:
„V dobách histórie, keď Cirkev spala, bola rozohnaná a vzdialila sa od Evanjelia a to využil islam a vnikol dnu. Presne to isté vidíme v súčasnosti v Európe: Cirkev spí a islam tam vniká. Čoskoro tam budú niektoré diecézy už iba titulárne diecézy a budú ich prideľovať pomocným biskupom. Niekedy existovali a teraz zmizli. Európa bude islamizovaná a to bude mať účinky aj na Afriku!“

Jezuita: Korupcia v Bulharsku „obrovský problém“

Viedeň, 25.10.2018 (KAP) 024 099 – Korupcia je v Bulharsku aj 25 rokov po páde železnej opony naďalej „obrovským problémom“. Upozornil na to jezuita, páter Markus Inama v interview pre rakúske katolícke noviny z Vorarlbergu „KirchenBlatt“.
„Niekoľko málo ľudí sa obohacuje a množstvo ľudí trie biedu,“ povedal páter Inama, ktorý ako spolupracovník verejnoprospešnej organizácie „Concordia“ žil štyri roky v Bulharsku. V súčasnosti je predstaveným jezuitov vo Viedni. Tvrdenie, že Rómovia dostávajú toľké sociálne výhody, že pre ostatných už nič nezostáva, rozhodne odmietol. „To nesúhlasí, no radi si našli nejakého vinníka.“
V súčasnosti sa finančnými prostriedkami „Concordie“ buduje nový denný stacionár a sociálne centrum v Orlandovci. Sú určené okrem iného pre deti a mladistvých, ktorí boli zneužívaní, alebo žijú na ulici, ale aj pre tých, čo ušli zo školy a rodiny v existenčnej núdzi. Stavba rýchlo pokračuje a na budúci rok sa budú starať už o prvé deti – dostanú tam jedlo a lekársku starostlivosť, ako oznámil páter Inama.
„Concordiu“ založil v r. 1991 v Rumunsku jezuita Georg Sporschill, ktorý sa už teraz stará o iný projekt. … Organizácia pomohla v r. 2017 viac ako 9000 ľuďom, najmä deťom a mladistvým ale aj starým a osamelým ľuďom.
Organizácia je financovaná najmä z darov. … –zg-

Prokuratúra vyšetruje Arcibiskupstvo Washington

Washington DC., 25.10.2018 (kath.net/pl) 024 098 – Štátny generálny prokurátor amerického Dištriktu Columbia začal 23. októbra vyšetrovanie prípadov sexuálneho zneužívania kňazmi vo Washingtonskom arcibiskupstve. Informovala o tom „Catholic News Agency“. Ide o obvinenia z ututlávania obvinení zo sexuálneho zneužívania maloletých. Arcibiskupstvo v súčasnosti vedie administrátor.
Pápež František v októbri konečne prijal odstúpenie sporného kardinála Donalda Wuerla (78 – foto). Mnohí ľudia vo verejnosti vôbec nechápali, prečo pápež odstúpeného kardinála nakoniec so slovami pochvaly poslal na odpočinok, hoci sa jeho meno v správe poroty Grand Jury v štáte Pennsylvánia objavilo vyše 200 krát. Išlo o obvinenie, že Wuerl ututlával sexuálne zneužívanie bývalého kardinála Theodora McCarricka. Wuerl viedol arcidiecézu od r. 2006 do r. 2018.
So začiatkom vyšetrovania vo Washingtone sa začne štátne vyšetrovanie aj v ďalších 13 diecézach v súvislosti s podozrením na sexuálne zneužívanie a jeho zatajovanie. –zg-

Kardinál Müller kritizuje kompromis Vatikánu

Kausa ‚Wucherpfennig‘: Kompromis po tlaku médií?

Rím- Kolín-Frankfurt, 25.10.2018 (kath.net) 024 097 – V konflikte okolo vyhlásenia nezávadnosti „nihil obstat“ pre sporného rektora Vysokej školy jezuitov Sankt Georgen vo Frankfurte, pátra Ansgara Wucherpfenniga, mal podľa správy „Herder Korrespondenz“ nastať kompromis. Vatikán je ochotný povoliť pôsobenie Wucherpfenniga, ak generálny predstavený Rehole jezuitov, Arturo Sosa, preberie zodpovednosť za „vierohodnosť“ Wucherpfenniga.

„Obávam sa, že to je zlý kompromis.“ Týmito slovami reagoval na tento kompromis bývalý prefekt Kongregácie pre náuku viery kardinál Gerhard L. Müller pre Dómske rádio v Kolíne. Kardinál povedal, že ani Rehoľa jezuitov, ani iní sa nemôžu zastávať pravovernosti pátra. „Páter Wucherpfennig nie je nevoľníkom, ktorého vlastní Rehoľa jezuitov. On je osoba zodpovedná sama za seba, preto sa musí sám zodpovedať za svoju náuku.“

Wucherpfennig má už roky názory protirečiace náuke Cirkvi o homosexualite a chcel by okrem iného zaviesť aj požehnávanie homosexuálnych párov.
No aj predstavený páter Sosa mal v ostatnej dobe stále znova podivuhodné výpovede. V r. 2017 vyhlásil, že Cirkev vytvorila symbolické postavy ako diabol, aby vyjadrila zlo. V tom istom roku generál jezuitov relativizoval aj Ježišove slová o rozvode. V interview s Giuseppe Rusconim v blogu „Rossoporpora“ páter povedal, že tieto Ježišove slová sa musia „diferencovať“ podľa svedomia jednotlivca. –zg-

Kňaz: Homosexuálna subkultúra v anglických seminároch

New Oscott, 25.10.2018 (kath.net/LSN/jg) 024 096 – David Marsden, kňaz a spolupracovník Seminára Panny Márie v anglickom Oscotte, v otvorenom liste biskupom Anglicka a Walesu kritizoval vedenie seminára, že trpí homosexuálnu subkultúru. Jeho samého vyhodili z postu na seminári, pretože sa pokúšal hlásať katolícku náuku o homosexualite!
Marsden vyzval biskupov, aby zreformovali všetky tri semináre vo svojje kompetencii.
„Veriaci a heterosexuálni bohoslovci si zaslúžia semináre, v ktorých nebudú konfrontovaní s homosexuálnou subkultúrou a v ktorých pôsobia učitelia a duchovní, ktorí nie sú homosexuáli. Chcem biskupov a katolíkov informovať aj o homosexuálnych sieťach v cirkvi Anglicka a Walesu. Homosexuálny kolektív v hierarchii, ktorý umožnil taký McCarrick, žije dnes v katolíckej cirkvi Anglicka a Walesu,“ napísal Marsden
Marsden obvinil aj Davida Oakleya, rektora Seminára Panny Márie: „Je ochotný prijímať homosexuálnych kandidátov do seminára a neprepustí ich, dokiaľ sa nesprávajú príliš nápadne!“
Okrem toho kňaz obvinil niektorých biskupov Anglicka a Walesu, že otvorene posielajú homosexuálnych kandidátov do seminárov a svätia ich za kňazov.
„Duchovný vodca seminára pripustil, že mladí muži sú pre neho sexuálne atraktívni. Rektor Oakley to vie, ale nič proti tomu nepodniká. Dokonca pripustil, že duchovný vodca každý rok cestuje na dovolenku s homosexuálnymi priateľmi,“ napísal kňaz Marsden.
Na záver konštatoval, že biskup Bernard Longley z Birminghamu, v ktorého diecéze sa seminár nachádza, ako aj arcibiskup Vincent Nichols z Westminsteru sú o tejto opísanej situácii informovaní, ale očividne by to radšej ignorovali.
„Práve vo svetle prípadov okolo Theodora McCarricka a memoranda arcibiskupa Viganò sa jasne ukazuje, aká škoda s tým Cirkvi pácha. Odkláňanie sa od noriem Cirkvi ničí kňazstvo zvnútra,“ napísal Marsden na záver. –zg-

USA: Pastori chcú požehnať potratovú kliniku

Columbus, 25.10.2018 (kath.net/pl) 024 095 – „Na svätej pôde: Požehnanie pre svätú oblasť rozhodovania.“ Pod týmto titulom ohlásila „farárka Dr. Susan K. Smithová (foto), z Crazy Faith Ministries“ (z Bláznivej pastorácie vo viere), medzináboženské podujatie požehnania potratovej kliniky v americkom Columbuse (štát Ohio) na 9. novembra. Pozvaní sú zodpovední predstavitelia kresťanstva aj čestní hostia. A farárka vysvetľuje na oficiálnej webovej stránke potratovej organizácie Planned Parenthood Amerika doslova: „Protivníci potratov nemajú monopol na vieru alebo na Boha. Mnohí zodpovední v oblasti viery a veriaci ľudia sú toho názoru, že ponuka a využitie potratu sú dobré a Bohu milé rozhodnutia. Počas žehnania kliniky budú hostia prosiť o Božie požehnanie pre kliniku Planned Parenthood vo východnom Columbuse (Veľké Ohio), pre pracovníkov kliniky a pre všetkých, ktorí centrum využívajú. Podujatie obsahuje medzináboženské požehnanie, modlitby a svedectvá o využívaní kliniky a jej práci a oslavuje svedomie a morálne hľadanie rozhodnutia. Požehnanie kliniky otvára priestor pre pokrokové hlasy viery, ktoré sa odvážne vyslovujú za zdravotnú starostlivosť v plnom rozsahu, a najmä za potrat.“
Smithová bola najprv farárkou v „Zjednotenej adventnej Kristovej Cirkvi“ v Columbuse a potom založila vlastnú „službu viery“ – „Crazy Faith Ministries“, ktorá sa stará najmä o sociálne znevýhodnených ľudí. –zg-

František rekordér vo svätorečení

Vatikán-Viedeň, 25.10.2018 (kath.net/KAP) 024 094 – V centre slávnosti Všetkých svätých 1. novembra stoja svätci – teda ľudia, ktorých Cirkev vyhlásila za svätých, ako aj tí, „o ktorých svätosti vie iba Boh“. Konečné rozhodnutie povýšenia na oltár spočíva u pápeža. Pápež František, ktorý je v úrade od r. 2013, je držiteľom hneď dvoch „rekordov vo svätorečeniach“. Po päť a pol roku pontifikátu je už pápežom, ktorý menoval najviac svätých. Okrem toho v r. 2013 slávil najväčšiu svätú omšu svätorečenia v histórii.
V máji 2013 svätorečil František Taliana Antonia Primalda a jeho 800 spoločníkov, ktorí boli zavraždení v r. 1480 v prístave Otranto pri prepade osmanských vojakov. Nikdy v histórii Cirkvi sa nevyhlásilo toľko svätých súčasne. František „zdedil“ tieto svätorečenia po Benediktovi XVI. (2005-2013), proces bol uzatvorený ešte za jeho pontifikátu. Benedikt XVI. o tom informoval na historickom zhromaždení kardinálov 11. februára 2013, keď ohlásil svoje odstúpenie.
Jedinečné v histórii je aj to, že František pozdvihol k úcte na oltári za päť a pol roka vcelku 860 ľudí – toľko, ako nijaký pápež pred ním. V r. 2004 malo vatikánske „Martyrologium Romanum“ 6650 svätých a blahoslavených, ako aj 7400 ďalších pri prenasledovaní usmrtených mučeníkov. Svätorečil nedávno pápeža Pavla VI. aj Matku Teréziu z Kalkaty (1910-1997) v r. 2016, ako aj Jána Pavla II. (1978-2005) a Jána XXIII. (1958-1963) v r. 2014.
Živnú pôdu pre Františkovu prax svätorečení položil Ján Pavol II. Prax svätorečenia uviedol za 26 rokov pontifikátu so 482 svätými do novej doby. Jeho predchodcovia v štyroch storočiach všetci spolu vykonali iba polovicu svätorečení. Benedikt XVI. vyhlásil za osem rokov za svätých 45 ľudí.
Ján Pavol II. reformoval proces, ktorý sa používal 300 rokov. V prípade Matky Terézie po prvý raz dovolil proces blahorečenia nie po piatich, ale už po dvoch rokoch po smrti. Proces blahorečenia Jána Pavla II. sa začal s povolením Benedikta XVI. dokonca už tri mesiace po jeho smrti v apríli 2005.
Poľský pápež bol svätorečený ešte o dva a pol roka skôr ako Matka Terézia.
A už iba tri mesiace po brutálnej vražde francúzskeho kňaza Jacquesa Hamela (1930-2016) islamistami v lete 2016 dal pápež František začať proces blahorečenia – zrejme aby ponúkol populárny vzor vzhľadom na islamskú hrozbu a teroristom ukázal kresťanskú lásku k blížnemu. Vlastne pochopiteľné, no cirkevno-právne pre mnohých veľmi povážlivé.

Nový dôvod svätorečenia „odovzdanosť života“
V r. 2017 uverejnil František nové pravidlá vo forme „motu proprio“ s názvom „Maiorem hac dilectionem“. Popri mučeníctve uviedol aj „odovzdanosť života“ ako nový dôvod svätorečenia. „Hrdinská odovzdanosť života“ na základe lásky k blížnemu je novou možnosťou okrem mučeníctva a tzv. hrdinského stupňa cnosti“.
Výnos má zohľadňovať najmä kresťanov, ktorí slobodne a dobrovoľne“ odovzdajú život za iných ľudí a preto zomrú predčasnou smrťou, ako pápež vysvetlil a dodal, že napodobovanie Ježiša si zaslúži úctu veriacich tak, ako mučeníci. –zg-

Obvinenia vysokého pracovníka Štátneho sekretariátu

Vatikán, 24.10.2018 (kath.net/CNA/jg) 024 093 – Taliansky magazín L’Espresso uverejnil informácie o substitútovi pre všeobecné záležitosti na vatikánskom Štátnom sekretariáte. Arcibiskup Edgar Peña Parra bol do tejto funkcie vymenovaný v auguste.
Arcibiskup Carlo Maria Viganò vo svojom memorande z 25. augusta 2018 napísal, že má „starosti vyvolávajúce informácie“ o arcibiskupovi Peñovi.
V článku z 12. októbra L’Espresso, informoval, že Peña bol zrejme vyhodený zo seminára vo Venezuele, kde študoval, pre homosexuálne sklony.
Magazín uverejnil list, ktorý Mons. Domingo Perez, vtedy arcibiskup Maracaiba, poslal vo februári 1985 rektorovi Seminára sv. Tomáša Akvinského. Peña tam absolvoval prvú časť štúdia.
Arcibiskup Perez napísal, že zo seminára dostal negatívne správy o Peñovi a potvrdil jeho prepustenie. Poslal ho do iného seminára v Caracase a odtiaľ dostával iba pozitívne správy, ako napísal arcibiskup Perez. No dostal aj anonymný list, v ktorom sa tvrdí, že Peña bol z prvého seminára prepustený, pretože je homosexuál a „sexuálne chorá osoba“. Perez preto žiadal rektora, aby obvinenia prešetril. No magazín neuvádza nič o nejakej reakcii rektora.
Peña bol šesť mesiacov po liste arcibiskupa Pereza vysvätený za kňaza!
Viganò svoje „starosti“, ktoré mal pre informácie zo Štátneho sekretariátu, bližšie nešpecifikoval. No arcibiskup Viganò žiadal, aby sa znova začala objavovať „cnosť čistoty v klére a v seminároch a zničili sa homosexuálne siete“.
K listu z 18. októbra L’Espresso doplnil, že Peña pestuje dobré vzťahy s kardinálom Oskarom Maradiagom, arcibiskupom Tegucigalpy a koordinátorom pápežovej Rady kardinálov C9. Okrem toho je priateľom Juana Josého Pinedu, bývalého pomocného biskupa Tegucigalpy. V r. 2003-2007 pôsobil Peña na nunciatúre v Tegucigalpe. Pineda v júli 2018 odstúpil, pretože ho obviňovali zo závažného homosexuálneho správania a obťažovania.
L’Espresso požiadal Vatikán o stanovisko k listu a obvineniam voči arcibiskupovi Peñovi, no nedostal odpoveď.
Podľa jedného zdroja „z vnútorného okruhu“ pápež považuje tieto obvinenia za falošné. František je toho názoru, že je to ďalší útok konzervatívcov proti jeho osobe po memorande arcibiskupa Vigana, ako napísal L’Espresso. -zg-

Kardinál Tagle: Témy LGTB v záverečnom dokumente

Rím, 24.10.2018 (kath.net) 024 092 – Filipínsky kardinál Luis Tagle, ktorý sa v médiách stále znova prezentuje ako kandidát na ďalšieho pápeža, má „predtuchu“, že témy LGBT sa v záverečnom dokumente synody biskupov o mládeži budú spomínať. Povedal to na tlačovej konferencii vo Vatikáne v utorok. Nie si je však istý, v akej forme a s akým prístupom sa to urobí. No vyjadril „dôveru, že to bude súčasť dokumentu“.
Tým rastú starosti katolíckych pozorovateľov, že niektoré cirkevné kruhy sa pokúšajú tému „homosexualita“ za každú cenu presadiť a predať ako „normálnu“. LGBT sa spomína už v pracovnom dokumente – je to skratka z anglického jazykového priestoru a má byť náhradou za často negatívne opisovaný pojem „homosexuálny“. –zg-

Kardinál Burke: Kardináli spolu príliš málo hovoria

Canberra, 23.10.2018 (kath.net/jg) 024 091 – „Kolégium kardinálov, ktoré bude musieť voliť nástupcu pápeža Františka, nebude môcť túto úlohu ľahko splniť.“ Povedal to kardinál Raymond Burke pri návšteve v Austrálii.
„Kolégium kardinálov má za úlohu pápežovi radiť. Pápež ho však v ostatných štyroch rokoch vôbec nezvolal,“ povedal Burke podľa správy The Australian.
„František kreoval 59 zo súčasných 124 kardinálov s právom voliť pápeža. Iba málokoho z nich poznali kardináli kreovaní za Jána Pavla II. alebo Benedikta XVI. Mnohí z nových kardinálov sa ani nepoznajú. To veľmi sťaží voľbu nového pápeža,“ povedal Burke a navrhol pravidelné stretávanie kolégia kardinálov.
„Ostatné zhromaždenie kardinálov bolo, keď kardinál Kapser podal návrh rozvedených a znova zosobášených katolíkov pripustiť ku svätému prijímaniu,“ pripomenul kardinál Burke. „To bolo vo februári 2014.“ –zg-

Arabský polostrov: Veľké stretnutie katolíckej mládeže

Abu Dhabi, 23.10.2018 (kath.net/KAP) 023 090 – Na dvojdňové stretnutie katolíckej mládeže v Spojených arabských emirátoch od piatku sa očakáva viac ako 1000 účastníkov. Stretnutie v emiráte Ras Al Chaimah je podľa usporiadateľov najväčším tohto druhu. Popri mladých z emirátov, Ománu, Kuvajtu, Bahrajnu a Jordánska pricestujú aj mladí katolíci zo Saudskej Arábie, ako oznámil Apoštolský vikariát Južnej Arábie.
Na programe je život kresťanských migrantov vo väčšinovej islamskej spoločnosti, ale aj odovzdávanie viery. Stretnutie má osloviť a povzbudiť mladých, aby nemali strach, ako vyhlásil katolícky biskup Južnej Arábie, Paul Hinder. Dôstojnosť a hodnota kresťana sa neodvodzuje od uznania svetskými autoritami, ale od Boha.
Je to tretie regionálne stretnutie mladých katolíkov v Arábii. Predtým sa konali v r. 2009 v Dubaji a v r. 2012 v Abú Dhabi. –zg-

Francúzsko: Už druhý kňaz spáchal samovraždu

Paríž, 23.10.2018 (kath.net) 024 089 – Farár z Farnosti Gien – Loiret (Diecéza Orléans) spáchal v sobotu samovraždu. Proti duchovnému podali žalobu za neprimerané správanie voči tínedžerom. Informoval o tom denník „Figaro“ aj ďalšie francúzska médiá. Kňaz (38) sa podľa novín neprimerane priblížil dievčaťu, ktoré malo v tom čase 13 alebo 14 rokov. Viackrát ju objal. Biskupa Orléansu, Jacquesa Blaquarta, kňaz ubezpečil, že v budúcnosti sa bude ovládať a na istý čas odíde z fary. So súhlasom biskupa sa po niekoľkých týždňoch vrátil na faru, no ešte nezačal pôsobiť. Dňa 15. septembra bol vypočúvaný štátnou prokuratúrou pre podozrenie zo sexuálnych útokov na maloletých.
Je to druhá samovražda kňaza za mesiac. Už 18. septembra sa zabil ďalší kňaz vo svojom kostole v Arcibiskupstve Rouen. V čase činu 20-ročná žena povedala matke, že kňaz sa pokúsil ju pobozkať. Aj tento kňaz sa dožil iba 38 rokov.
Pre obete sexuálneho zneužívania by mohla byť samovražda páchateľa ďalšou psychickou záťažou a mohlo by to ešte sťažovať spracovanie ich traumy. –zg-

Hrozby, milosrdenstvo, oslobodenie – taktika satana

Stefan Fleischer

Grenchen, 23.10.2018 (kath.net/sf) 024 088 – Keď to tak všetko zvážim, tak si myslím, že úspechy satana v ostatných desaťročiach vyplývajú z mimoriadne rafinovanej stratégie. Vezmime si úplne nepodozrivé pojmy a dodajme im pomaly ale isto nie nový, ale tak jednostranný, úzky a absolútny význam, že ich bude možné ako dôrazné nevyvrátiteľné argumenty použiť na všetko, čo chceme z vedomia veriacich odstrániť, alebo tam vôbec nepustiť. Tri z týchto pojmov sa ukazujú v našom dnešnom egocentrickom svete ako mimoriadne účinné a nákazlivé: „hrozivá zvesť *, milosrdenstvo a oslobodenie“.
Pojmom hrozivá zvesť možno pohodlne zničiť celú vážnosť prikázaní Boha a Cirkvi. Láska predsa nehrozí! Teda nemôže ani Boh hroziť, a preto to nesmie robiť ani Cirkev. Iste, láska nehrozí, ak však chce byť pravá, tak musí varovať tam, kde striehnu nebezpečia. To, že pritom musí upozorniť aj na následky pre prípad, že nechceme počúvať, patrí k tomu. Najhorším následkom hriechu je vždy odlúčenie od Boha. To sa môže prirodzene chápať aj ako hrozba. Ak to však prijímame v láske, prežívame tak aj výraz lásky toho druhého.
Božie bezhraničné a bezpodmienečné milosrdenstvo je druhý z týchto pojmov. Falošne chápaný ničí v nás vedomie zodpovednosti aj vedomie hriechu a viny. To, že sa tým milosrdenstvo stáva zbytočným, si všimne iba málokto. No tam, kde už niet čo odpúšťať, nemusí dokonca ani Boh byť milosrdný. Milosrdenstvo v zmysle odpúšťania – nezamieňať si s milosrdenstvom v dobročinnosti – je potrebné iba tam, kde je nejaké pochybenie, či vina. Popieranie hriechu je preto postavené diametrálne proti Božiemu milosrdenstvu. (Mimochodom aj to patrí k taktike satana – dva rôzne významy jedného slova zmiešať tak, aby sa znemožnila každá vecná diskusia.)
Slobodu „môcť byť ako Boh“ – to sľubuje starý had už odjakživa. Oslobodenie je preto bojový pokrik, na ktorý človek stále znova naletí, aj keď celá história ľudstva učí, že vo svete absolútna sloboda nikdy nemôže byť a ani nebude. Nejakým tlakom vždy podliehame. Sloboda Božích detí spočíva v zásade jednoducho v tom, že sa podriadime Bohu a jeho usmerneniam zo slobodnej vôle, z lásky k nemu a k svojim blížnym. Pravé oslobodenie nám dáva jedine vykúpenie z hriechu, Kristov kríž, pretože iba toto nás robí schopnými takého postoja. Pravú slobodu si užívajú iba „zajatci Božej lásky“…
Príď Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich a rozpáľ v nich oheň svojej lásky, aby spoznali, čo je Božia milujúca vôľa a čo je úsilie nášho protivníka.

*Výraz Drohbotschaft (hrozivá zvesť) – namiesto Frohbotschaft (Radostná zvesť) v nemeckej oblasti často používajú liberáli, aby zdôraznili, že sa v Cirkvi hrozí hriechom a peklom, čo je podľa nich zlé!

Duchovný pastier mladých – Ján Pavol II.

George Weigel

Rím, 23.10.2018 (kath.net) 024 087 – Karol Wojtyla mal ako Poliak dobre vyvinutý cit pre historickú iróniu. Zo svojej súčasnej pozície v spoločenstve svätých je pravdepodobne zasiahnutý istou iróniou, že synoda o mládeži, viere a rozlišovaní povolaní sa koná v Ríme práve v čase 40-ročného jubilea jeho zvolenia za pápeža ako Jána Pavla II. dňa 10. októbra 1978.
Prečo irónia? Je to irónia, že najúspešnejší pápežský duchovný pastier mladých modernej histórie – a možno celej histórie – bol v pracovnom dokumente synody 2018 z veľkej časti ignorovaný. Pod vedením kardinála Lorenza Baldisseriho sa zdá byť podivuhodná neochota jeho náuku alebo čo len jeho príklad vôbec spomenúť. No nechajme iróniu. Akú lekciu by sa mohla synoda od sv. Jána Pavla II. na rubínové jubileum jeho zvolenia za pápeža naučiť?

Pálčivé otázky zostávajú rovnaké
Rôzni biskupi na synode konštatovali, že mladí ľudia dneška žijú v úplne inom svete, ako keď títo biskupi vyrastali. V tom je samozrejme zrnko pravdy, ale tu sa pletú dokopy aj krátkodobé a dlhodobé veci.
Keď kardinál Adam Sapieha mladého Karola Wojtylu v r. 1948 určil do Farnosti sv. Floriána, aby začal pastoráciu študentov, ktorí v okolí bývali, bola doba v Krakove s istotou iná ako v r. 1938-39, keď bol Wojtyla študentom na Jagelonskej univerzite. V r. 1948 sa Poľsko nachádzalo v hlbokej zime stalinizmu a práce s mládežou bola zakázaná. Bezstarostný spoločenský a kultúrny život, ktorému sa Wojtyla tešil predtým, než nacisti univerzitu zatvorili, sa skončil a v mnohých triedach sa na študentov sypala ateistická propaganda. Ale Wojtyla vedel, že veľké otázky, ktoré mladých zaujímajú, sú stále tie isté: Čo je zmyslom môjho života? Čo musím robiť, aby mi priateľstvo vydržalo? Čo je šľachetné a čo ordinárne? Ako oboplávam úskalia a hĺbky života bez fatálnych kompromisov? Čo tvorí pravú radosť?
Tieto otázky sú stále tie isté a aj stále budú. Mladým dnes povedať, že sú úplne iní, je formou nedostatku rešpektu. Ak dospievajúcim pomôžeme postaviť sa veľkým otázkam a zápasiť s trvalými vecami, tak im urobíme poklonu, pretože ich berieme vážne. Wojtyla to vedel a biskupi synody 2018 by to mali tiež vedieť.

Keď kráčame cestou s mladými, tak by to malo aj niekam viesť
Niektorí mladí z tejto univerzitnej pastorácie farnosti sv. Floriána sa stali mojimi priateľmi a keď sa ich pýtam, aký bol Wojtyla ako sprievodca na ceste, tak vždy zdôraznia predovšetkým dva body: Majstrovská schopnosť počúvať, ktorá potom viedla k veľmi prenikajúcim hlbokým rozhovorom a trvanie na osobnej zodpovednosti. Jeden z nich mi raz povedal: „Celé hodiny sme sa rozprávali a on objasňoval otázky, ale nikdy som ho nepočul povedať: Mal by si urobiť toto alebo ono. No vždy povedal: Musíš sa rozhodnúť!“ Pravým významom „sprevádzania“ bolo pre Karola Wojtylu ako pastiera mladých, že vážne morálne rozhodnutia sa musia vyvolávať s jemnosťou, no aj s vytrvalosťou.

Hrdinstvo nikdy nie je neaktuálne
Keď sa Ján Pavol II. stal pápežom a navrhoval Svetové dni mládeže, veľká časť Rímskej kúrie si myslela, že stratil rozum – mladí koncom 20. storočia sa ani len nezaujímali o medzinárodný festival, ktorý by obsahoval katechézu, krížovú cestu, spoveď a Eucharistie, Ján Pavol II. naproti tomu pochopil, že dobrodružstvo života plného hrdinských cností je v neskorej moderne rovnako príťažlivé, ako za jeho čias. A mal úplnú dôveru, že budúce osobnosti tretieho tisícročia kresťanskej histórie budú výzvu k dobrodružstvu nasledovať. To neznamená, že budú dokonalí. Ale mladým tak často hovorieval:
„Nikdy sa neuspokoj, nikdy s niečím nižším ako tým, čo morálna veľkosť Božej milosti v tvojom živote umožní. Budeš padať, my všetci! Ale nikdy nepolož latku nižšie. Vstaň, otras zo seba prach a hľadaj zmierenie. Ale nikdy sa neuspokoj s ničím nižším, ako je hrdinstvo, pre ktoré si sa narodil.“
Táto výzva – dôvera, že mladí skutočne túžia žiť s nerozdeleným srdcom – vyvolala opätovné oživenie univerzitnej pastorácie v živých častiach všeobecnej Cirkvi. Synoda 2018 by mala premýšľať o tom, brať túto skúsenosť veľmi veľmi vážne.
Článok pôvodne vyšiel v „Catholic World Report“.
Copyright prekladu – kath-net – Stefanie Schelch.

Synoda biskupov o návrhu záverečného dokumentu

Vatikán, 23.10.2018 (RV) 024 086 – Synoda biskupov je v záverečnom týždni svojej práce. Komisia zodpovedná za vypracovanie záverečného dokumentu dnes, v utorok 23. októbra, prezentovala v pléne projekt textu, ku ktorému budú v nasledujúci deň synodálni otcovia predkladať svoje pripomienky.

Viac na:
https://www.vaticannews.va/sk/vatikan/news/2018-10/synoda-mladi-2018-navrh-zaverecny-dokument.html

Kardinál Sarah na synode: Odvážne hlásať náuku a nie ju zrieďovať!

Dorothy Cummings McLean

Vatikán, 18.10.2018 (LifeSiteNews) 024 085 – Kardinál Robert Sarah v príhovore na synode o mládeži 16. októbra rázne bránil jasnosť náuky Cirkvi o sexualite a rodine.
Podľa Cindy Woodenovej z „Catholic News Service“ (CNS) kardinál Sarah povedal, že Cirkev by mala „odvážne prezentovať kresťanský ideál zodpovedajúci katolíckej morálnej náuke a nezrieďovať ho a zakrývať pravdu, aby pritiahla mladých ľudí na hruď Cirkvi“ .
To nebol nezvyčajný krok prefekta Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí, ktorý v ostatných rokoch sa stal známym mocnou a hlasnou obranou katolíckej náuky o manželstve a rodine.
Biskupi sveta sa stretli v Ríme, aby diskutovali o mladých ľuďoch, o viere a rozlišovaní povolaní. Ale po zahrnutí pojmu „LGBTI“ do pracovného dokumentu zástancovia tradičnej rodiny zalarmovali veriacich, že synoda je manipulovaná, aby navrhovala postoje odporujúce pravej katolíckej náuke. Malé skupiny na synode už vyzvali, aby Cirkev uznala „iné formy rodiny“ a venovala viac pozornosti homosexuálom a „realite“, ktorej čelia špecificky spomínajúc „manželstvo“, náhradné materstvo a adopcie.
Kardinál Sarah informoval, že niektorí mladí požiadali Cirkev o jasnosť, keď prezentuje svoju náuku o „niektorých otázkach, ktoré sú blízke ich srdcu: sloboda a to nielen v sexuálnych vzťahoch, nediskriminácia podľa sexuálnej orientácie, rovnosť mužov a žien vrátane v Cirkvi atď.“
No kardinál z Guiney tiež zdôraznil, že iní mladí chcú, aby Cirkev odmietla svoju vlastnú náuku a požadovali „nielen diskusiu otvorenú a bez predsudkov, ale aj radikálnu zmenu, skutočný a pravý obrat Cirkvi v jej učení v tejto oblasti“.
Kardinál Sarah k tomu povedal:
„Nikto nemôže povedať, že náuka Cirkvi nie je jasná. No môže byť nedostatok jasnosti zo strany niektorých pastierov vo vysvetľovaní náuky Cirkvi. A to si vyžaduje hlboké preskúmanie svedomia.“
Kardinál citoval aj príbeh Evanjelia o „bohatom mladíkovi“, ktorý sa pýtal Ježiša, čo má robiť, aby dosiahol večný život a povedal:
„Ježišova odpoveď bola veľmi nárokujúca: mladý muž má predať všetko, čo má a rozdať to chudobným a nasledovať ho.
Mladí majú ideály a ciele, vrátane v oblastiach ako spravodlivosť, transparentnosť v boji proti korupcii a v rešpektovaní ľudskej dôstojnosti. Podceňovanie zdravého idealizmu mladých je vážnou chybou a ukazuje nedostatok rešpektu. Zatvára to tiež dvere ich reálnemu procesu rastu, dozrievania a svätosti. Rešpektovaním a napomáhaním idealizmu mladých ľudí dosiahneme, že sa môžu stať najvzácnejším zdrojom pre spoločnosť, ktorá chce rásť a rozvíjať sa k lepšiemu.“
Kardinál Sarah už dlhšie bráni pravovernosť Cirkvi v liturgii a iných oblastiach. Na synode o rodine 2015 mal veľmi výrazný príhovor odsudzujúci západné ideológie homosexuality a potratov, ako aj islamský fanatizmus. Neohrozene používal apokalyptický jazyk a najväčších moderných nepriateľov rodiny nazval „démonickými apokalyptickými šelmami a hovoril o modlárstve západnej slobody a islamskom fundamentalizme“. Nedávno tiež varoval, že ak sa národným cirkvám bude povoľovať vyberať si z náuky Cirkvi o morálke iba niečo, povedie to ku schizme.
Autor bestsellerov God or Nothing (Boh alebo nič) a The Power of Silence, (Sila ticha) sa neobával ani postaviť sa proti bludárskym tendenciám v súčasnom pápežstve. Po tom, čo ho zvolili do komisie pre informácie na synode o mládeži 2018 sa kardinál Sarah ospravedlnil z „osobných dôvodov“.

USA: Bosorky preklínajú nového sudcu Kavanaugha

Washington DC., 22.10.2018 (kath.net) 024 084 – Páter Gary Thomas, exorcista Diecézy San José v Kalifornii, varoval cez víkend pred stretnutím bosoriek v New Yorku, ktoré sa konalo v sobotu: „Majú v úmysle zvoláva zlo na najvyššieho sudcu!“
Na stretnutí vyslovili bosorky prekliatie nad novým najvyšším sudcom USA Brettom Kavanaughom (foto), ktorý je praktizujúci katolík. Pre pátra Thomasa bolo toto stretnutie „démonickým aktom“ a povedal:
„Také prekliatia môžu mať priamy vplyv na ľudí, predovšetkým ak sú otvorení zlu. Avšak u ľudí, ktorí žijú v posväcujúcej milosti, majú len malý účinok alebo nijaký.“
Páter povedal, že o stretnutí informoval aj iných exorcistov. Páter Thomas je exorcistom už 12 rokov. Podľa jeho názoru sa satanský svet stal medzitým už mainstreamom. Stále viac satanistických skupín sa stretáva aj verejne a odvolávajú sa pritom na náboženskú slobodu.
„To je však zneužívanie náboženskej slobody na to, aby sa šírilo zlo. To je pričarovávanie zla a nie nejaká sloboda vyjadrenia názoru,“ povedal páter. Pripomenul, že satanisti často páchajú zločiny – vraždia a páchajú sexuálne násilie. –zg-

Albánsky kardinál Ernest Simoni sa dožíva 90 rokov

Tirana, 22.10.2018 (kath.net/ KAP) 024 083 – Albánsky kardinál Ernest Simoni sa vo štvrtok dožíva 90 rokov. Pápeža Františka počas jeho návštevy Albánska v septembri 2014 upozornili na kňaza, ktorý strávil 18 rokov v komunistickom väzení. V novembri 2016 menoval František vtedy 88-ročného duchovného pastiera za kardinála. Simoni patrí k niekoľkým jednoduchým kňazom, ktorí sú členmi kolégia kardinálov bez biskupskej vysviacky. Každý kardinál sľubuje pápežovi, že za Cirkev v extrémnom prípade preleje aj svoju krv. Kardinál Simoni by sa bol už v mladých rokoch takmer stal mučeníkom. V r. 1963 ho po polnočnej omši na Štedrý deň komunistický režim dal zatknúť. Albánsko sa vtedy vystatovalo, že je „prvým ateistickým štátom na svete“.
Simoni bol odsúdený na smrť, neskôr mu trest zmenili na 25 rokov nútených prác. Po 18 rokoch bol v r. 1981 prepustený z väzenia. Musel pracovať ako robotník v kanáloch, no až po pád komunistického režimu pôsobil v podzemí ako kňaz. Odvtedy uzmieroval rozhádané rodiny, čo sa v Albánsku často končí krvavo.
Kardinál bol viackrát hosťom aj v Rakúsku. V októbri 2017 pri modlitbe pokoja z Medžugoria vo viedenskom Dóme sv. Štefana opisoval tisícom veriacim pohnutými slovami obdobie svojej tajnej kňazskej vysviacky v r. 1956 až po pád komunistického režimu v Albánsku v r. 1990. V júni minulého roka ho kláštor Heiligenkreuz ocenil „Starobylým rádom sv. Juraja“ prepožičiavanou cenou „Sv. Tomáša Móra“. –zg-

Obrovský stôl pred Bazilikou sv. Petra pre migrantov

Rím, 21.10.2018 (KAP) 024 082 – Obrovský stôl ako znamenie solidarity s migrantami a utečencami postavili humanitárne organizácie cez víkend na Námestí sv. Petra. Pri 270 metrov dlhom stole na Via della Conciliazione, ktorá vedie priamo na Námestie sv. Petra, dostalo 650 núdznych v sobotu bezplatné jedlo. Iniciatíva „Tavolata romana senza muri“ (Rímsky stôl bez múrov) chce „vzhľadom na epochálnu drámu migrácie“ ukázať, že Rím „nemá strach pred náboženskými a kultúrnymi rozdielmi, ale chápe ich ako bohatstvo“, ako povedala Sabrina Alfonsiová, starostka rímskej štvrte Municipio 1, pre vatikánsky spravodajský portál „Vatican News“.
Akciu, ktorá sa konala v Ríme po prvý raz, zorganizoval taliansky zväz kresťanských medzinárodných služieb dobrovoľníkov „Focsiv“.
„Iniciovali sme rímsky stôl, aby sme povedali, že Rím dokáže prijímať a integrovať, spolunažívať a že výmena jazykov, jedál, tradícií a zážitkov je možná bez toho, aby sme niekoho vylučovali,“ povedala hovorkyňa „Focsivu“ Giulia Pigliucciová pre „Vatican News“.
Pri dlhom stole našli miesto utečenci a migranti – popri jedle tu hrala aj pouličná hudba a predvádzalo sa pouličné umenie. Až 200 dobrovoľníkov sa staralo o organizáciu podujatia na mieste. Na iniciatíve sa podieľalo viac ako 70 organizácií, medzi nimi aj evanjelické cirkvi, Waldenská komunita aj moslimovia.

Skupina „Svätyne Európy“ po prvý raz v Mariazelli

Mariazell, 21.10.2018 (KAP) 024 081 – Pracovná skupina „Svätyne Európy“ bola po prvý raz počas 22-ročnej existencie hosťom v Mariazelli a plánuje rozšírenie siete aj mimo Európy. Ide o prijatie Betlehema do zväzu najvýznamnejších mariánskych svätýň Európy. To je výsledok trojdňového stretnutia, ktoré sa skončilo v nedeľu svätou omšou v mariazellskej bazilike.
Pri príležitosti 70. jubilea povýšenia Mariazellu na mesto prišli aj starostovia z Lúrd, Fatimy, talianskeho Loreta, nemeckého Altöttingu a švajčiarskeho Einsiedeln. Spoločne s poľskou Čenstochovou tvoria tieto mariánske pútnické miesta medzinárodnú sieť. Cieľom je priblížiť púte celému svetu, ako aj zvládať výzvy a nároky pútnických miest v 21. storočí, ako sa uvádza vo vyhlásení.
Na zasadnutí v sobotu prezentovali novú vedeckú štúdiu z poverenia Fatimy od Prof. Carlosa Costu z Univerzity v Aveire (Portugalsko). … Zástupcovia z Fatimy podali návrh na žiadosť o vytvorenie európskej kultúrnej cesty „Svätýň Európy“ na Radu Európy. Prítomní si prezreli aj Klenotnicu mariazellskej baziliky ako aj 300-ročnú „Lekáreň milostivej Božej matky“.
(Informácie na: http://www.shrines-of-europe.com)

Modlitba ruženca je silnejšia ako atómová bomba

USA, február 1997 (Víťazstvo srdca) 024 080

Hirošima – toto meno bude dejinách neustále spojené s totálnym zničením a nevýslovným utrpením po zhodení prvej atómovej bomby počas druhej svetovej vojny.
Bol august r. 1945, dve hodiny po polnoci. Z ostrova Tinian vyštartovalo lietadlo typu B 19 smerom k japonskej pevnine. Hirošima mala byť vymazaná zo zemského povrchu a tým mala byť zničená japonská vojnová moc. Otvory bombardéra sa rozovreli nad viac ako polmiliónovým mestom. Všetko sa odohrávalo podľa plánu. Bolo to po prvýkrát v dejinách ľudstva, čo sa ľudia odvážili zhodiť na zem atómovú bombu. Stalo sa to o 8.15 hodine.
Nepredstaviteľný svetelný blesk a mesto bolo pokryté vriacim dymom, ktorý vyhadzoval budovy do vzduchu. Obrovské mračno dymu dosiahlo za tri minúty výšku 10 000 až 20 000 metrov. Celé mesto bolo zničené. Čo zostalo, bola len tma, krv, zhoreniny, stonanie a bleskurýchlo sa šírila hrôza. Takto to opisuje druhý pilot bombardéra:
„Od tejto spomienky na niekoľko najstrašnejších minút môjho života sa nikdy nebudem môcť oslobodiť!“
Nielen on, celý svet bol šokovaný! Hirošima zostane varovaním pre všetky časy.
Existuje však ešte iné veľkorysé, nepoznané posolstvo z Hirošimy, utešujúce posolstvo nádeje:

„Modlitba je silnejšia ako atómová bomba!“

Mária, Kráľovná ruženca, zázračným spôsobom zachránila malé štvorčlenné spoločenstvo jezuitov, ktorí žili na fare vzdialenej iba osem blokov domov od centra výbuchu. Páter Hubert Schiffer, ktorý zomrel 27. marca 1982 vo Frankfurte, podal o tom ako očitý svedok svedectvo na Eucharistickom kongrese vo Filadelfii v USA, Ako 30-ročný kňaz pôsobil vo Farnosti Nanebovzatia Panny Márie v Hirošime. Desaťtisícom prítomných vydal nasledujúce svedectvo:

„Úplne náhle, akoby medzi jedným a druhým nádychom, sa modré nebo nad Hirošimou ožiarilo oslepujúcim, neopísateľne intenzívnym svetlom. Obklopovalo ma len trblietavé svetlo. Nedokázal som ani hľadieť, ani rozmýšľať. A okamih všetko stíchlo. Plával som v oceáne svetla, bezbranný, ustráchaný. Zdalo sa, že miestnosť prestala dýchať naplnená smrteľným tichom. Zrazu sa ozvalo hromobitie hroznej explózie. Neviditeľná sila ma zhodila zo stoličky. Triaslo ma, hádzalo, krútilo vo vzduchu ako list v jesennom vetre. Potom sa všetko ponorilo do tmy, do ticha, do ničoty. Nestratil som vedomie, lebo som sa usilovať myslieť na to, čo sa stalo. Cítil som, že aj ja sám som v totálnej tme. Ležal som tvárou k zemi na drevených doskách. Ťažký predmet na ťažil na chrbte a po tvári mi stekala krv. Nič som nevidel, ani nepočul. Myslel som si, že som mŕtvy! Potom som počul svoj vlastný hlas. To bola tá najhroznejšia skúsenosť zo všetkého. Ukázala mi, že som ešte živý a vo mne rástlo vedomie, že sa musela stať hrozná katastrofa! Celý jeden deň sme s mojimi tromi spolubratmi strávili v tomto ohnivom pekle, dyme a žiarení, pokiaľ nás nenašli záchranári a nepriviedli nás do bezpečia. Boli sme síce všetci zranení, ale vďaka Božej milosti sme prežili.“

Ľudsky si nikto nevie vysvetliť, prečo títo štyria pátri – Hugo Lassalle, Kleinsore, Cieslik a Schiffer, ktorí boli v r. 1976, v čase Eucharistického kongresu, ešte živí a prežili ako jediní zo státisícov v okruhu 1,5 kilometra. Zostáva hádankou pre všetkých odborníkov, prečo ani jeden zo štyroch pátrov neutrpel poškodenie organizmu rádioaktívnym žiarením a prečo ich dom vzdialený iba osem blokov od centra explózie zostal stáť, hoci všetky budovy naokolo boli zničené a spálené! Ani 200 amerických a japonských lekárov a vedcov nedokázalo nájsť vysvetlenie, prečo páter Schiffer napriek všetkému žil po výbuchu bez následkov ešte 33 rokov a to pri dobrom zdraví!!! Na mnohé otázky počuli všetci udivení vždy tú istú odpoveď:

Ako misionári sme chceli žiť v našom živote jednoducho posolstvo z Fatimy a preto sme sa denne modlili ruženec.“

To je posolstvo Hirošimy prinášajúce nádej: Modlitba je silnejšia ako atómová bomba! Keď vyznajú ľudia všetkých národností a náboženských vyznaní Boha ako svojho Stvoriteľa, svojho Pána a spoločného Otca, keď budú chcieť poznať jeho vôľu a budú ho prosiť o pomoc, tak nás to privedie k pravému pokoju. A keď budeme predovšetkým my, kresťania, vzývať ružencom Kráľovnú pokoja a Matku všetkých národov, tak to bude osožné dielo viac ako všetky konferencie a pozemské ľudské námahy.
Kňaz Peyton povedal niečo, čo sa sem práve hodí: „The family that prays together, stays together – Rodina, ktorá sa spolu modlí, zostáva spolu.
A to platí aj pre celú ľudskú rodinu.

Kostol posvätného ruženca v Hirošime
V centre novovybudovaného mesta Hirošima sa dnes nachádza kostol zasvätený Panne Márii. Je v ňom15 sklených okien, ktoré znázorňujú 15 tajomstiev posvätného ruženca, ktorý sa tam ľudia modlia vo dne v noci!
Arcibiskup Fulton J. Sheen z New Yorku, v jednom rozhlasovom vysielaní povedal:
„Tretia svetová vojna nemusí byť, ani nijaká nebude, keď proti hrozbe atómovej bomby postavíme ´Ženu´! “

Nechceme ‘formovať’ Cirkev, chceme, aby Cirkev formovala nás

Vyše 200 mladých píše na synodu. Peter Baklinski

Darlington, Austrália, 18.10.2018 (LifeSiteNews) 024 079 – Vyše 200 mladých katolíkov v Austrálii podpísalo list synodálnym otcom vo Vatikáne žiadalo, aby im Cirkev poskytla „spoľahlivý morálny kompas a ich formáciu v nezmenenej pravde katolíckej viery“.
V reakcii na myšlienku synody, že mladí ľudia by mali formovať Cirkev členovia a študenti združenia Austrálskych katolíckych študentov vyhlásili, že nemôžu a nechcú tak robiť:
„My mladí nechceme formovať Cirkev predtým, než Cirkev dokáže sformovať nás. Svet je zmätený a v tomto zmätení mladí nemajú nič, čoho by sa mohli chytiť. My chceme, aby synodálni otcovia pripomenuli svetu, že Boh nás oslobodí, iba ak sa na neho vrúcne upneme v láske. Potrebujeme spoľahlivý morálny kompas. Na to musí byť mládež dobre formovaná v pravde. My nemôžeme formovať Cirkev, ak my nie sme sformovaní. Mysle bez formácie budú prezentovať beztvarú Cirkev obchádzajúcu pravdu.“ napísal prezident združenia, Christopher Wilks.

Svedomie nemá živný základ bez Cirkvi
Wilks pripomenul aj sv. Johna Henry Newmana, na vysvetlenie potreby mladých ľudí, aby Cirkev správne sformovala ich svedomie. Newman bol vplyvným účastníkom Druhého vatikánskeho koncilu v oblasti náuky o dôstojnosti svedomia a potreby jeho formácie, ale nespoliehal sa len na svedomie.“ …
„Newman dokonca videl riziko, že ‘svedomie’ by sa mohlo interpretovať ako každá iná výsada človeka, ktorý je pánom všetkých vecí,“ napísal Wilks. „Svedomie nemá nijaký základ bez Cirkvi a všetkého toho, čo ponúka – a to je Božie zjavenie, tradícia, komunita a samotný rozum … Mladí potrebujú spoľahlivý kompas a na to musia byť dobre formovaní v pravde. Táto formácia trvá po celý život, a takú dobu mladí za sebou nemajú.“
Wilks ďalej zdôraznil, že všetci katolíci stále žijú v procese obrátenia a preto by sa nemali odvažovať „formovať“ mnohotvárnu všeobecnú Cirkev.
„Ako by sme sa mohli kedy odvážiť formovať Cirkev, ktorá ako mystické Kristovo Telo obsahuje miliardy životov s obráteniami, nádejami a modlitbami všetkých veriacich, čo odišli, múdrosť a svätosť celého spoločenstva svätých a presvedčenie a hrdinstvo neustále rastúcej armády mučeníkov?“

Zmätenie staršími prelátmi, čo používajú dvojzmyselný jazyk
„Mladí katolíci sami nemôžu pokračovať v diele obrátenia, keď preláti Cirkvi sú úmyselne viacznační,“ píše Wilks. „Nemôže mať nádej, že sa formujeme uprostred zmätenia v otázkach ako antikoncepcia, sexualita, sväté prijímanie pre rozvedených a vysviacka žien. Také zmätenie sa rodí u starších prelátov, ktorí úmyselne používajú dvojznačný jazyk v týchto otázkach dokonca aj tvárou v tvár náuke Krista, cirkevných otcov a jasným dogmám Cirkvi. Takú nejednoznačnosť si mladí neželajú a musí sa to riešiť na tejto synode.“
Wilks obvinil synodálnych otcov, že chcú zrušiť „normy a pravidlá“ a poukázal na to, že pravidlá Cirkvi vedú ľudí ku Kristovi. Potrebné je, aby Cirkev vysvetľovala „ako a prečo to tak je“. „Ak sa Cirkev vyhýba pravde kvôli „politike korektnosti“, tak sú mladí ponechaní len na povrchné banálnosti na vyjadrenie svojej viery. Je iróniou, že sa na svoje svojvoľne nejasné slová spoliehajú a tvrdohlavo ich opakujú. Cirkev by nemala odrádzať mladých od nasledovania svojich zákonov v láske a svojich kňazov od toho, aby ich učili.“

Krása cirkví by mala byť lúčmi svetla
Ďalej sa v liste píše o krásnej katolíckej praxi adorácie, pútí, spovedí, zbožnosti, o kráse sakrálneho umenia, hudby a architektúry:
„Svet môže byť niekedy šeredným miestom a vonkajšia krása kostolov by mala byť lúčmi svetla v našich komunitách, najmä v živote chudobných ľudí. Aby sa ubezpečili, že katolícke liturgie sú cenné a vítané, mladí Austrálčania odporúčajú otcom na synode napomáhať používanie liturgie hodín laikmi a píšu: „To by doplnilo stále populárnejšiu a plodnejšiu prax Eucharistickej adorácie vo farnostiach a univerzitných pastoračných centrách.“

Za listom mladých Austrálčanov nasleduje aj list mladých amerických kňazov a list mladých ľudí v Škótsku so žiadosťou o jasnú pravovernú náuku. A mladí Škóti žiadajú aj dôstojnú liturgiu.
Zachovanie náuky Cirkvi už predtým dôrazne žiadal aj americký arcibiskup Charles Chaput a guinejský kardinál Robert Sarah!

Maďarsko zastavilo financovanie štúdia genderu

„Ľudia sa rodia ako muži alebo ženy!“

Budapešť, 19.10.2018 (LifeSiteNews) 024 078 – Maďarská vláda už nechce financovať ani akreditovať univerzity, ktoré majú masterské alebo doktorandské programy štúdia rodovej rovnosti – genderu. Dôvod: „Táto disciplína je skôr ideológia ako veda,“ hovorí premiér krajiny.
V zmysle dekrétu premiéra Viktora Orbána zo soboty, štúdium genderu už nie je schváleným študijným programom na titul master v Maďarsku, ako informoval „Fox News“. Študenti, ktorí sa na neho už prihlásili, môžu doštudovať, ale nijakí noví sa prijímať nebudú.
„Maďarská vláda má jasný názor na to, že ľudia sa rodia ako muži, alebo ženy,“ povedal hlavný poradca premiéra v auguste. „Môžu žiť svoj život ako najlepšie vedia, ale maďarský štát nehodlá utrácať štátne peniaze na vzdelávanie v tejto oblasti.“
Tento krok dáva politiku Maďarska úplne do súladu s náukou Katolíckej cirkvi. Základným predpokladom ideológie gender je, že ľudia sa môžu narodiť v tele, ktoré sa nezhoduje s ich vnímaním seba ako muža či ženy. Preto sa vyžaduje chirurgia a hormóny, aby ich telá vyzerali ako pohlavie, s ktorým sa identifikujú.
Kresťania túto ideológiu odmietajú a učia, že Boh stvorí ľudí ako mužov, či ženy a že telo a duša sú tak zjednotené, aby formovali úplnú bytosť. Takže je jednoducho nemožné narodiť sa „v nesprávnom tele“.
Ideológia a štúdie genderu podporované skupinami LGBT majú však bohatých a mocných sponzorov ako je miliardár George Soros. Jeho obrovské bohatstvo pomáha financovať Centrálnu európsku univerzitu (CEU), jednu z dvoch univerzít v Maďarsku, ktorá prednáša gender. CEU oznámila, že bude pokračovať v tomto štúdiu a výskume so svojimi v USA akreditovanými programami. Prorektorka CEU pre sociálne vedy a humanitné odbory Eva Fodorová, ktorá prednáša gender 15 rokov, označila opatrenie maďarskej vlády ako „ohavné“ …

USA: Kresťanská speváčka Lauren na vrchole hitparád

USA, 19.10.2018 (kath.net) 024 077 – Americká kresťanská speváčka Lauren Daigle vyhrala nedávno hudobnú cenu „American Music Award“. Informoval o tom „Pro Medienmagazin“. Speváčka hovorí vo svojich piesňach aj v rôznych interview vždy veľmi otvorene o svojej kresťanskej viere. Jej nový album „Look Up Child“ sa dostal v septembri z nuly hneď až na tretie miesto v oficiálnom americkom albume hitparád. Už viac ako mesiac je na prvom mieste rebríčka ako „Najlepší kresťanský album“. Získala prvé miesto aj v kategórii „Najobľúbenejší inšpirujúci umelec“.
Pred tromi rokmi vyhrala Lauren v kresťanskej hudobnej kategórii „Dove Award“ cenu „Nový umelec roka“. Vtedy speváčka povedala:
„My ako kresťania máme dedičstvo. Ide o Kristovu lásku a o to, preniknúť hudbu a dosiahnuť srdcia tých, ktorí ho ešte nepoznajú, aj tých ktorí ho poznajú. Aby Kristovo Telo na celom svete rástlo.“ –zg-

Hollywoodský herec: „Miliardár G. Soros je satanista“

Los Angeles, 18.10.2018 (LifeSiteNews) 024 076 — „Miliardár George Soros je satanista, neo-nacistický kolaborant zaryto odhodlaný podkopať západnú civilizáciu,” uvádza hollywoodská hviezda – herec James Woods. Woods to napísal v tweete minulú sobotu a uviedol:
„Stupeň akým tento neonacistický kolaborant podkopal stabilitu západných demokracií je prakticky nezistiteľný. On je satanista.“
Minulý týždeň herec obvinil Sorosa v inom tweete, že financuje hnutie Antifa v USA. Hoci členovia ľavicového hnutia Antifa sa identifikujú ako antifašisti, ich obťažovanie a násilie voči tým, ktorých označujú ako fašistov, rasistov alebo pravicových extrémistov, z nich urobilo obávaných násilníkov a mnohé ich obete zažili ich útoky pre nič iné, ako pre svoj politický konzervativizmus.
V máji prežila takýto útok aj konzervatívna žurnalistka Faith Goldyová, keď sa pokúšala zdokumentovať na videu protimigračný protest pri ilegálnom prekračovaní hraníc pri Colette v kanadskom Quebecu. Násilníci mali na tvárach masky, odtiahli Goldy nabok, vyrazili jej z ruky telefón a hodili ho do priekopy s vodou. Kopali ju a bili.
V USA bývalý autor prejavov prezidenta George W. Busha povedal, že tzv. antifašisti útočia na pokojných demonštrantov rovnakým spôsobom ako nacisti. Marc A. Thiessen hovoril o násilnom útoku Antify na demonštrantov v Berkeley, v Kalifornii v auguste 2017. Kopali ich čižmami, bili palicami, používali spreje s čiernym korením a mali doma vyrobené štíty s nápisom „Nijaká nenávisť“ – čo bolo priam iróniou pri ich útokoch na obete.
V tweete minulú stredu Woods uvádza, že ich financuje Soros: „Nech je jasné, kto sú ‚nacisti‘ v Amerike. Je to #Antifa. A Antifa je paramilitantné krídlo Demokratickej strany podporovanej Sorosom. Násilníci #Antify sú platené hnedé košele dnešnej doby.“
Obvinenia, že Soros používa svoje bohatstvo na kontrolu politiky západnej civilizácie sa šíria už roky. Vo Veľkej Británii politik Nigel Farage minulý rok povedal, že Soros môže byť súčasťou najväčšej „medzinárodnej tajnej dohody v histórii“.
Boli správy, že v tomto roku miliardár, vyslovený kritik Rímsko-katolíckej cirkvi, ovplyvňoval prácu serióznych žurnalistov financovaním žurnalizmu skrze tzv. Mediálne konzorcium a poplatné médiá.
Hoci Hollywood je známy svojím protikatolíckym a ľavicovým trendom, Woods je konzervatívec, ktorý ukazuje okrem toho aj pravú tvár napr. potratovej organizácie Planned Parenthood.
V tweete v máji 2017, prezidentka Planned Parenthood Cecile Richards vyhlásila, že najlepším spôsobom ako vyjadriť „Ľúbim ťa mamička” je zasadzovať sa za potrat! Woods sa do nej pustil a reagoval slovami:
„Ťažko môže povedať ‚Ľúbim ťa mamička‘ zúfalý medicínsky odpad.“

* * * * * * *

K DUCHU SVÄTÉMU: Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, … (Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:
Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen.
(S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

Sv. MICHAL ARCHANJEL,
bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

SLÁVNE KNIEŽA NEBESKÝCH VOJSK, svätý Michal archanjel,
chráň nás v boji a hroznom zápase, ktorý vedieme proti kniežatstvám a mocnostiam, proti vládcom tohto temného sveta a proti zlým duchom.
Príď na pomoc ľuďom, ktorých všemohúci Boh stvoril nesmrteľných na svoj obraz a podobu a ktorých draho vykúpil z moci satana.
Bojuj dnes Pánov boj s légiami svätých anjelov, tak ako si kedysi bojoval proti Luciferovi, vodcovi pyšných duchov a všetkých odbojných anjelov, ktorí boli proti tebe bezmocní a už nebolo pre nich miesta v nebi.
Učiň, aby anjel odpadlík, ktorý sa zmenil na anjela temnosti, a ešte sa stále plazí po zemi, aby nás zničil, bol zvrhnutý do priepasti spolu so svojimi nasledovníkmi. Dnes tento prvý nepriateľ ľudstva a vrah od počiatku znova nadobudol sebadôveru. Prestrojený za anjela sveta chodí so zástupmi skazených duchov, napáda zem a vyhladzuje meno Boha a Krista, plieni, zabíja a posiela do večnej záhuby duše, ktorým bola určená koruna večného života.
Tento skazený had je ako nečistý prúd, ktorý vlieva do ľudí so zvrátenou mysľou a spustnutým srdcom jed svojej zloby, ducha klamstva, bezbožnosti a rúhania a smrteľný dych nečistoty, neresti a ohavnosti. Títo prefíkaní nepriatelia ľudstva zaplavujú blenom a palinou Cirkev, nepoškvrnenú Baránkovu nevestu, a dotýkajú sa jej posvätných pokladov.
Ponáhľaj sa, nepremožiteľné knieža, na pomoc Božiemu ľudu proti vpádom zatratených duchov a dožič mu víťazstvo. Amen.

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *