Modlitba v pôste

Milý Ježišu, Syn živého Boha, vystri svoju všemohúcu ruku na pomoc našej ľudskej krehkosti. Nekonečná cena Tvojej svätej Krvi nám osoží len vtedy, ak nás telesné žiadosti, svetské rozkoše a nástrahy Zlého nestrhnú k prestúpeniu Božích prikázaní. Pane, stoj pri nás, podporuj a posilňuj nás, aby nás nepremohli tieto nástrahy a nevyšla nazmar neoceniteľná zásluha Tvojej svätej krvi.
Ó, Ježišu, padáme na kolená a dvíhame svoje hriešne oči k Tvojmu svätému krížu, a prosíme Ťa, neodopieraj otcovské milosrdenstvo tým, ktorí zabúdajú na Teba a na svoju biedu, zdráhajú sa, alebo nechcú zohnúť koleno pred Tebou, prijať Tebou zjavené pravdy, žiť podľa Tvojich prikázaní a prosiť o milosť, ktorá by ich mohla priviesť na cestu pravdy a čnosti. Zošli im Ducha Svätého, aby ich osvietil a spojil s Tebou, Spasiteľom a Učiteľom sveta.
Veľký Bože, zmiluj sa nad celým ľudským pokolením, vylej svoje požehnanie na naše rodiny, na našich bratov, priateľov i nepriateľov. Nech sú tieto posvätné dni dňami úprimného obrátenia pre všetkých, ktorých si vo svojej láske vykúpil na dreve kríža preliatím svojej krvi.
Milostivo daj, aby sa v tomto posvätnom čase hriešnici polepšili, nepriatelia zmierili, a chorí dosiahli pomoc a úľavu a nám všetkým daruj šťastnú hodinu smrti. Nepovolaj nás bez ozajstnej a skrúšenej ľútosti nad hriechmi. Učiň, aby sme boli hodní pred smrťou prijať Tvoje sväté Telo. V hodinu našej smrti roznieť v nás oheň viery, nádeje a lásky, aby sme toto údolie sĺz opustili v Tvojej milosti a dostali sa k Tebe do večnej slávy a radosti.
Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *