ŠTVRŤHODINKA PRED NAJSVATEJŠOU SVIATOSŤOU

Nie je potrebné mnoho vedieť, aby si sa mi páčil – stačí, že ma veľmi miluješ. Preto hovor tu so mnou tak, ako by si hovoril so svojím najlepším priateľom.

Chceš ma prosiť za niekoho?

Povedz mi jeho meno a potom mi povedz, čo chceš, aby som pre neho urobil. Vypros si veľa – neváhaj prosiť!

Hovor ku mne jednoducho a úprimne o chudobných, ktorých chceš potešovať, o nemocných, ktorých vidíš trpieť, o poblúdených, ktorých túžiš vrátiť na správnu cestu. Povedz mi o každom aspoň slovo.

Potrebuješ nejakú milosť pre seba?

Ak chceš, napíš mi niečo ako list so všetkým, čo potrebuješ. Príď a prečítaj mi to!
Povedz mi otvorene, že si bol pyšný, sebecký, nestály, nepozorný… a potom popros, aby som ti prišiel na pomoc, zbaviť sa toho všetkého čo ťa trápi!
Nehanbi sa! V nebi je veľa spravodlivých, ktorí mali také isté chyby. Ale sa pokorne modlili… a neskôr sa od hriechu oslobodili.
A neváhaj tiež prosiť o svoje zdravie, ako aj o šťastné dokončenie svojej práce, obchodov, alebo štúdia.
Všetko toto ti môžem dať a dám ti. Prajem si, aby si ma o to prosil, ak to nie je proti svätosti, ale pre ňu a kvôli nej.
Čo potrebuješ práve dnes? Čo pre teba môžem urobiť? Keby si vedel, ako veľmi si prajem pomôcť ti!

Máš práve nejaký plán?

Rozprávaj mi o ňom. Čím sa zapodievaš? Na čo myslíš? Čo si praješ? Čo môžem urobiť pre tvojho brata, čo pre tvoju sestru, pre tvojich priateľov, pre tvoju rodinu, pre tvojich predstavených? Čo chceš pre nich urobiť?
A čo ja? Nepraješ si, aby som bol oslavovaný? Nechcel by si urobiť niečo dobrého pre svojich priateľov, ktorých máš veľmi rád a ktorí žijú bez myšlienky na mňa? Povedz mi, keď sa Ti niečo nevydarí a ja ti poviem dôvod tvojho neúspechu. Nechceš si ma získať pre seba? Ja som Pán sŕdc a s miernym nátlakom ich privediem tam, kam chcem, bez toho, aby som narušil ich voľnosť a slobodu.
Povedz mi, čo vzbudzuje dnes tvoju pozornosť? Po čom túžiš?

Cítiš sa možno smutný, alebo máš zlú náladu?

Povedz mi so všetkými podrobnosťami, prečo si smutný? Kto ťa zarmútil? Kto urazil tvoju sebalásku? Kto tebou opovrhuje? Povedz mi všetko a skoro sa dostaneš tak ďaleko, že mi povieš, že podľa môjho príkladu všetko opustíš, všetko zabudneš. Ako odmenu prijmeš moje utešujúce požehnanie.
Máš strach? Cítiš vo svojej duši neurčitú zádumčivosť, ktorá je síce neoprávnená, ale predsa ti neprestáva rozodierať srdce? Vrhni sa mojej prozreteľnosti do rúk! Som pri tebe na tvojej strane. Vidím všetko, počujem všetko a ani na okamih ťa neopustím. Cítiš odpor voči ľuďom, ktorí ťa predtým mali radi a teraz na teba zabudli, vzdialili sa od teba a to bez najmenšieho dôvodu? Pros za nich a ja ich privediem naspäť na tvoju stranu, ak nebudú prekážkou na ceste k tvojej svätosti.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *