Adorácia – jednota

Pieseň:

Kňaz: Klaniame sa Ti Kriste skrytý v tomto Chlebe. (3. min. ticho.)

Aby všetci boli jedno, ako Ty Otče vo mne a ja v Tebe, aby svet uveril, že si ma Ty poslal. A slávu, ktorú si Ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme my jedno, ja v nich a Ty vo mne. Nech sú tak dokonale jedno,, aby svet spoznal, že si ma Ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa.

Spev: Spoj nás…

Kňaz:

Pane, tvoja požiadavka jednoty sa nám možno zdá, ako naivná ilúzia, ale v evanjeliu je veľa vecí, ktoré sa za tvojich čias zdali nereálne. Slová „Blahoslavenou ťa budú nazývať všetky pokolenia“ adresované Márii, alebo „Vy ste svetlo sveta; hlásajte evanjelium každému stvoreniu“ boli povedané skupinke rybárov. A predsa sa táto zdanlivá ilúzia stala pravdou. Máriu dodnes vzývajú všetky generácie, evanjelium, ako svetlo sveta sa hlása každému národu, hoci sa to Pane, za tvojich čias zdalo nemožné. Výrazná časť tvojich, priam neuveriteľných vízií sa stala skutočnosťou. A to nám dáva pevnú nádej, že sa splní aj tá dnešná, ktorá hovorí o tom, že ak medzi nami bude podobná jednota, ako medzi Otcom a Tebou, svet uverí a v Tebe obnovené ľudstvo bude žiť ako jedná rodina.

Sme si vedomí, že taký jedinečný obrat v dejinách môže byť len tvojim dielom, Pane. A preto je tak dôležité za jednotu sa modliť.

(Začať hrať pieseň Prosíme ťa Bože – deti) spievať.

Do tichej hry ide modlitba:

Bože, Prapôvod a Sila každej jednoty, voláme k Tebe a prosíme Ťa, aby si od seba odlúčeným kresťanským cirkvám daroval tú jednotu, ktorá zodpovedá vôle nášho Pána Ježiša Krista. Vieme síce, že my sami musíme urobiť všetko možné, aby sa táto jednota stal skutočnosťou, lebo od nás a nie od Teba pochádza rozkol medzi kresťanmi. Ale práve táto naša úloha je darom tvojej milosti, ktorá jedine môže darovať chcenie a uskutočnenie tejto jednoty. Preto všetko naše úsilie sa môže začínať iba modlitbou: Daj, čo od nás vyžaduješ.

(Zosilnime hudbu a zaspievame Prosíme ťa, Bože)

Stíšiť hudbu a do hudby: Ak všetky Kresťanské cirkvi vyznávajú Najsv. Trojicu, Boha, jediného Pána a Vykupiteľa Ježiša Krista, ak sme všetci pokrstení v Trojjedinom Bohu a znovuzrodení pre večný život v sile tvojho Božského Ducha, vtedy je už medzi nami kresťanmi tá Božská Jednota, ktorou si Ty.

(Zosilnime hudbu a zaspievame Prosíme ťa, Bože)

Stíšiť hudbu a do hudby: Jednota Cirkvi je našou úlohou a preto prosíme, nech tvoj Duch naplní všetky cirkvi jedným spásonosným strachom z toho, čo sme všetci spôsobili telu tvojho Syna svojou panovačnosťou, namyslenosťou, zamilovanosťou do vlastného názoru, nedostatkom lásky plnej znášanlivosti, obmedzenosťou nášho ducha, ktorý nechce strpieť, aby tvoja pravda bola ohlasovaná mnohorakými spôsobmi, v ktorých kladieme seba namiesto tvojej pravdy.

(Zosilnime hudbu a zaspievame Prosíme ťa, Bože)

Stíšiť hudbu a do hudby: Daruj nám rozvážnosť a múdrosť v našom bezmocnom konaní, aby sme namyslenou horlivosťou za jednotu nespôsobili ešte väčší rozkol. Urob cirkevných vodcov smelými, daj im radostné presvedčenie, že jednota neznamená uniformitu, v ktorej by jedná jediná cirkev bola celým zákonom pre ostatné, ale že táto jednota pozostáva v uzmierenej mnohotvárnosti cirkví.

(Zosilnime hudbu a zaspievame Prosíme ťa, Bože)

Stíšiť hudbu a do hudby: Daj nám Svätý a Milosrdný Bože plnú vôľu k jednote, ktorú od nás požaduješ, aj keď nás srdce obžalúva, že vlastníme príliš málo z mocného ducha jednoty.

(Zaspievať Prosíme Ťa, Bože.)

Náš Pane, sme si vedomí, že zjednotenie kresťanov okrem modlitby predpokladá aj naše osobné úsilie vytvárať jednotu s tými, s ktorými bezprostredne žijeme. To vyžaduje ale otvorenosť k pravde, počúvanie druhých, trpezlivosť a jednoduchosť, lásku a citlivosť.

Ak si osvojíme umenie prijímať sa navzájom, budeme sa väčšmi podobať Tebe, Pane, lebo tvoje srdce je samá blahosklonnosť a myslí len na iných.

Manželská hádka.
Slovo dalo slovo.
Teraz mlčíme.
Nedívame sa na seba.
Atmosféra je ľadová.
Vnútorné napätie sa postupne uvoľňuje.
Začínam opäť jasne myslieť.
Prečo sme sa pohádali.
Usilujem sa na všetko rozpamätať.
Začína sa rozhovor – som tvrdohlavý – ona mlčí – ja kričím
ona podráždene ustupuje – ja …
Ja? Áno, ja som na ňu kričal. Tak to bolo.
Vôbec som ju nepočúval.
Ani ona ma vôbec nepočúvala.
Rozprávali sme si každý svoje.
Počuli sme sa, ale nepočúvali sme sa.
A teraz? Kto z nás ukončí to nezmyselné mlčanie?
Ona v tichosti pletie, ja čítam.
Nechce sa mi do toho. S hlbokým nádychom však začínam:
Prosím ťa, počúvaj ma. Ospravedlňujem sa ti, že som na teba kričal, a…
Cesta jedného k druhému vždy jestvuje. Musíme chcieť.
Nesmieme sa báť poníženia.
Nesmieme sa báť priznať vlastný podiel viny.
Sú konflikty, ktoré sa nedajú vyriešiť, s ktorými jednoducho musíme žiť. Určite však aj vtedy jestvuje cesta k vzájomnému porozumeniu.

Prijímajme sa navzájom a usmievajme sa na seba. Nie je to vždy ľahké. Stáva sa nám, že máme čo robiť, aby sme sa usmievali. V takýchto chvíľach musíme urobiť miesto Ježišovi v nás, lebo je to podmienka zjednotenia sa s inými.

Pieseň: (Láska je trpezlivá…)

Pane, vieme, že prirodzená radosť ľudí zbližuje. Radosť nadprirodzená zjednocuje. To si Ty začal túto radosť rozdávať od okamihu svadby v Káne Galilejskej. Tvoja prítomnosť v spoločenstve svadobčanov bola prínosom pre všetkých. Radosť znásobilo premenenie vody na víno. Nemôžme si predstaviť tvoju návštevu u Lazára, bez povznesenej nálady, bez radosti, ktorá napĺňala ovzdušie. Aj pri stretnutí s deťmi, keď sme unavení, vlievaš šťastie do ich sŕdc. Ak budeme Pane mať takúto jednotu s Tebou, ona bude oživovať radosť. radosť, ktorá nás bude zjednocovať, lámať hrádze, prekážky a bude vytvárať spoločenstvo, uprostred ktorého budeš Ty, Pane. Radosť preniknutá živou vierou priťahuje a zjednocuje. Slovom, robí nás bratmi a sestrami.

Kňaz: Pane, vo chvíľke ticha, v úzkom spojení s Tebou chceme ešte hlbšie pochopiť tvoje slová o jednote a prosiť ťa za všetkých, s ktorými sme povinní vytvárať dennodenne jednotu. (Ticho). Požehnanie a pieseň Spája nás nádej a láska.

 
Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *