Nebojte sa, pretože všetci sme v Božích rukách

Bergamo, 28. marca 2020
“Človek má dve ruky, pretože zatiaľ čo jedna pracuje, druhá slúži na posúvanie zrniek ruženca.“ Je to veta, ktorú don Cirillo Longo často opakoval tým, ktorí sa s ním stretli v „stredisku Dona Orione“ v Bergame. Teraz, keď zomrel 19. marca večer (na slávnosť svätého Jozefa), sa táto veta stala pre mnohých duchovnou perlou z jeho intenzívneho kňazského života.

Mal 95 rokov. Niekoľko hodín pred smrťou, ležiac na posteli, zdvihol ruky na znak víťazstva s jasným vedomím, že čoskoro dorazí do otcovho domu. Gesto, ktoré svedčí nielen o silnom „odhodlaní“ Don Longa, ale o železnom presvedčení, že ani temná hodina smrti neoddeľuje ľudí od Kristovej lásky. V posledných dňoch potešil tých, ktorí mali potešovať jeho. Často opakoval: „Nebojte sa, pretože všetci sme v Božích rukách“.

Jeho utrpenie začalo 12. marca. Nasledujúcich osem dní bolo naplnených modlitbou a utrpením: predovšetkým fyzickým, ale predovšetkým ho trápilo to, že nebol schopný komunikovať so všetkými, odpovedať na pozdravy, ktoré prišli z celého sveta a zo všetkých kontinentov: kňazi, rehoľníci, členovia jeho rehoľnej rodiny a mnoho jednoduchých ľudí, rodín, detí, mladých ľudí, zamestnancov mnohých štruktúr, ktoré založil a staral sa o ne. V noci zo 17. marca v krátkom telefonickom hovore povedal: „Uvidíme sa v nebi … modlite sa ruženec … pozdravte odo mňa všetkých“. V ďalšom telefonickom hovore po zázračnom krátkom zotavení na sviatok sv. Jozefa zopakoval: „Modlite sa veľa, prichádzajú ťažké časy, modlite sa ruženec“.

Don Cirillo Longo sa narodil v Salete (Padova) 18. marca 1925. 78 rokov rehoľnej služby, 67 rokov kňazstva. Patril k rehoľnej spoločnosti Orionistov. Do Kongregácie vstúpil 23. októbra 1937 v Tortone (Alessandria). Don Longo bol predstaveným v Benátkach, Santa Maria La Longa (Udine), Bergame a Seregno (Monza-Brianza). Je najlepšie známy tým, že mu v živote nechýbala láska, pokora, modlitba a predovšetkým viera v Božiu prozreteľnosť. Často opakoval heslo svojej rehoľnej spoločnosti: Vždy čiňte dobro, všetkým želajte dobro, nikdy nikomu neubližujte.

Zdroj: primabergamo.it, Obrázok: tamtiež 

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *