Život Cirkvi vo svete 48/2020

Obsah

František bude kreovať kardinálov – aj na diaľku

Pápež navrhol na biskupov progresívnych kandidátov

Pápež František kritizuje protesty proti rúškam

Pápež rozladil Čínu kvôli prenasledovaným Ujgurom

Římský biskup telefonoval s vrchním imámem al Azhar

Kardinál Bassetti po chorobe znova negatívny

Kardinál Ruini bráni rýchle svätorečenie sv. Jána Pavla II.

Vatikán stavia na Námestí sv. Petra betlehem

Stručne z LifeSiteNews

Poľsko: Profesori odsudzujú kritiku sv. Jána Pavla II.

Francúzsko: Biskupov hnevajú Macronove plány pre omše

USA: Najvyšší súd chráni náboženskú slobodu

Rím bude pochovávať potratené deti bez mena

Zasvěcení kostela Krista Spasitele v Praze po 80 letech

+ Zomrel najstarší biskup sveta vo veku 104 rokov

„Multináboženské domy“ sa chcú celosvetovo spojiť

Odvážny nový svet transhumanizmu

Teológ radí Cirkvi ako duchovne obohatiť Vianoce

Taliansko: Biskupi vyzvali k žitej viere cez Advent a Vianoce

Belgicko: Polícia na Vianoce zazvoní a skontroluje domy

Veľká Británia: Kresťania slávia v lockdowne tajné omše Nemecko: Muž sa vyšpinil do krstiteľnice

Bill Gates ‘hlboko presvedčený’, že vakcína je bezpečná

Expertka CIA na propagandu: Izolácia je kontrola ľudí

Arménsko: Kultúrna genocída v najstaršej kresťanskej krajine

Benedikt XVI.: Kristus – nádej pre všetkých ľudí

Druhý vatikánsky koncil v konštitúcii o liturgii Sacrosanctum Concilium vyhlásil: „V ročnom cykle svätá Cirkev postupne rozvíja celé Kristovo tajomstvo, a to od vtelenia a narodenia až po nanebovstúpenie Pána, po Turíce a po očakávanie blaženej nádeje a Pánovho príchodu. Keď takto pripomína tajomstvá vykúpenia, otvára veriacim bohatstvo spasiteľných činov a zásluh svojho Pána, takže sa v každom čase stávajú istým spôsobom prítomnými, aby sa veriaci dostávali s nimi do styku a napĺňala ich milosť spásy (S C, 102).
Koncil zdôrazňuje skutočnosť, že Kristus je stredobodom liturgie: on je ako slnko, okolo ktorého obiehajú ako planéty – preblahoslavená Panna Mária – jemu najbližšie – a potom mučeníci a všetci svätí, ktorí »dosiahli už večnú spásu, spievajú v nebi dokonalú chválu Bohu a orodujú za nás« (S C 104).
To je skutočnosť liturgického roka, keď naň hľadíme tak povediac »z perspektívy Boha«. A ako to vidíme zo strany človeka, histórie a spoločnosti? Aký význam mu pripisujeme? Odpoveď nám približuje práve cesta Adventu, ktorý začíname.
Dnešný svet potrebuje predovšetkým nádej: národy rozvojových krajín, ale aj národy hospodársky rozvinutých krajín. Stále viac si uvedomujeme, že sedíme v rovnakom člne a spoločne sa musíme zachrániť. Keďže vidíme zosypávať sa toľké falošné istoty, badáme predovšetkým, že potrebujeme spoľahlivú nádej a tá sa nachádza jedine v Kristovi, ktorý je podľa Listu Hebrejom »ten istý včera, dnes a naveky (13,8). Ježiš, Pán, prišiel v minulosti, prichádza v prítomnosti a príde v budúcnosti.
On obsiahne všetky rozmery času, pretože zomrel a vstal z mŕtvych, on je »Živý« a tým, že s nami zdieľa našu ľudské ohraničenosť, zostáva naveky a ponúka nám stálosť Boha. On je »Telo« ako my a »Skala« ako Boh. Každý, kto túži po slobode, spravodlivosti a pokoji, môže sa znova vzpriamiť a zdvihnúť hlavu, lebo v Kristovi je naše vykúpenie a oslobodenie (porovn. Lk 21,28). Preto môžeme povedať, že Ježiš Kristus sa týka nielen kresťanov, alebo len veriacich, ale všetkých ľudí, pretože on – stredobod viery – je aj dôvodom nádeje. A nádej potrebuje každý človek a to neustále. (Anjel Pána 29.11. 2009)

* * * * * * *

František bude kreovať kardinálov – niektorých na diaľku

Vatikán, 24.11.2020 (RV) 027 003 – V predvečer Prvej adventnej nedele, v sobotu 28. novembra, bude o 16. hodine v Bazilike sv. Petra pápež František kreovať 13 nových kardinálov. Kardinálske konzistórium však bude mať tento rok osobitný charakter. Tí, ktorým situácia pandémie nedovolí pricestovať do Ríma, budú obrady sledovať na diaľku.
Na sobotnom obrade kreovania kardinálov budú chýbať dvaja nominanti: Mons. Cornelius Sim, apoštolský vikár Bruneja a filipínsky arcibiskup Jose F. Advincula. Kardinálsky biret, prsteň i bulu udelenia titulárneho chrámu či diakonie im odovzdá zástupca Svätého Otca v neskôr stanovenom čase, uviedol riaditeľ Tlačového strediska Svätej stolice Matteo Bruni. Ten zároveň vysvetlil:
Členovia kardinálskeho zboru, ktorí nebudú môcť prísť do Ríma, sa budú môcť slávnosti zúčastniť na diaľku prostredníctvom digitálnej platformy, ktorá im umožní spojiť sa s Vatikánskou bazilikou“, uviedol vatikánsky hovorca.
V dôsledku zdravotných opatrení sa na slávnosti bude môcť zúčastniť len obmedzený počet ľudí. Okrem nových kardinálov i ostatných členov kardinálskeho zboru bude prítomných len 100 ďalších osôb patriacich k sprievodu nominatnov. Počas obradu sa neuskutoční ani vzájomné objatie kardinálov a nasledovať nebudú ani takzvané zdvorilostné návštevy, čiže pohostenie.
V nedeľu 29. novembra o 10.00 hod. bude Svätý Otec vo Vatikánskej bazilike sláviť s novými kardinálmi Eucharistiu, opäť s obmedzenou účasťou osôb.
Pripomeňme, že z 13 novomenovaných kardinálov má deväť menej než 80 rokov a bude mať teda právo sa zúčastniť na budúcom konkláve. Traja nominanti boli vo chvíli vymenovania kňazmi, no dvaja z nich už medzičasom prijali biskupskú vysviacku. Tretí, 86-ročný kapucínsky rehoľník páter Raniero Cantalamessa, dostal na vlastnú žiadosť od pápeža dišpenz, aby aj ako kardinál mohol zostať kňazom. -zk-

Pápež navrhol na biskupov progresívnych kandidátov

Dómska kapitula švajčiarskej diecézy odmietla všetkých troch

Bern, 23.11.2020 (LifeSiteNews) 027 002 – Vo Švajčiarsku je 22 kanonikov pri katedrále v Diecéze Chur povolaných zvoliť nového biskupa pre Grisons v dómskej kapitule. Veľkou väčšinou však teraz odmietli pápežov zoznam troch kandidátov na nového biskupa, ktorý obsahoval jasne progresivistických kandidátov.
Ostatný churský biskup Vitus Huonder bol známy pevným postojom proti potratom a proti svätému prijímaniu pre rozvedených a znovu zosobášených katolíkov. Vo februári 2017 vydal smernice o manželstve, kde potvrdil náuku Cirkvi proti takému prijímaniu bez príslušných podmienok. Biskup Huonder tiež zdôrazňoval odmietanie antikoncepcie v zmysle encykliky Humanae Vitae. Od jeho emeritovania pred jeden a pol rokom je diecéza bez biskupa, keďže v liberálnom Švajčiarsku je veľa síl, ktoré si pre Chur želajú liberálneho biskupa, ktorý by bol „menej kontroverznejší“ a viac sa prispôsoboval duchu doby.
Podľa dobre informovaných kruhov vo Švajčiarsku niektorí liberálni biskupi – medzi nimi biskupi Bazileja, St. Gallenu a opát Kláštora Einsiedeln – dokázali presvedčiť pápeža Františka, aby navrhol troch kandidátov, ktorí ani len nepochádzajú z Churu. Podľa veriacich v Churskej diecéze tento pápežov krok sa považuje za „prevzatie vedenia progresivistických síl v Katolíckej cirkvi“.
Churská diecéza bola jedinou, ktorá chránila verných katolíkov a dokonca povoľovala aj apoštolát tradičnej latinskej svätej omše pod záštitou Bratstva sv. Petra.
„Traja kandidáti na zozname mali očividne umlčať hlas Churskej diecézy, ktorá sa odchýlila od mainstreamu dnešnej spoločnosti,“ vyjadrili sa pre LifeSiteNews miestni katolíci. …
Na rozdiel od diecéz Bazilej a St. Gallen, ktoré majú povolené voliť si biskupov z vlastných kňazov, „pápež svojím zoznamom chcel prinútiť Churskú diecézu voliť si z troch mníchov, ktorí nikdy neboli ani len vikármi, či kňazmi v pastorácii“ ako informovali miestni veriaci. „Nikto z týchto kandidátov nie je zvyknutý na silný ideologický boj, ktorý prebieha v nemeckej časti Švajčiarska napr. v Bazilejskej diecéze, ktorá rázne podporuje homosexuálne páry.“
Na Synodu biskupov o rodine 2015 poslali napríklad švajčiarski biskupi pro-homosexuálneho aktivistu ako pozorovateľa.
„Uprostred tejto atmosféry neverectva má pápežovo rozhodnutie navrhnúť progresivistov kontroverzný charakter,“ ozvali sa hlasy zo Švajčiarska.
O ďalšom dianí v Churskej diecéze vás budeme informovať. Ide tu totiž o podstatné otázky morálnej náuky Cirkvi v oblastiach ako manželstvo, potrat a homosexualita.

Pápež František kritizuje protesty proti rúškam

Rím, 24.11.2020 (kath.net) 027 001 – Pápež František v novej knihe „Odváž sa snívať!“ kritizuje protesty ľudí, ktorí odmietajú rúška a opatrenia v dobe pandémie na celom svete. Obmedzenia nariadené vládami podľa Františka niektoré skupiny nesprávne chápu ako „politický útok“ na ich osobnú slobodu. V knihe pápež obviňuje demonštrantov, že kritizujú povinnosť nosiť rúška ako „neoprávnené obmedzovanie“ a že sa títo ľudia rovnakou mierou nezasadzujú proti spoločenským problémom ako je rasizmus a chudoba detí. „Proti takému niečomu by nikdy neprotestovali. Sú neschopní pohybovať sa mimo malého sveta svojich záujmov,“ tvrdí pápež.

Pápež rozladil Čínu kvôli prenasledovaným Ujgurom

Peking/Rom, 24.11.2020 (KAP) 027 000 – Spomenutím Ujgorov ako prenasledovanej menšiny si pápež František privolal na seba kritiku Číny. V knihe „Odváž sa snívať“ hovorí František o „úbohých Ujguroch“ a spomína ich spolu s rohingami a jezídmi, ktorých označuje ako „prenasledované národy“.
Hovorca čínskeho ministerstva zahraničia Zhao Lijian toto zaradenie Ujgurov v utorok označil ako „úplne nepodložené“. Je to po prvý raz, čo sa hlava Katolíckej cirkvi vyjadrila k prevýchovným táborom, kde sú moslimskí Ujgurovia internovaní. Zhao na každodennom tlačovom brífingu podľa medzinárodných médií povedal, že Ujgurovia sú rovnoprávna menšina: „Príslušníci všetkých etnických menšín v Číne sa tešia plným právam pre ich udržiavanie, rozvoj a náboženskú slobodu.“ K táborom kritizovaným mnohými vládami a skupinami bojujúcimi za ľudské práva sa nevyjadril.
Pápež a oficiálne vatikánske miesta sa doteraz vyhýbali vyjadreniam k situácii Ujgurov ako aj k demokratickému hnutiu v Hongkongu. Svätý stolec sa roky usiluje o diplomatické zblíženie s Čínou. V októbri obnovil pred dvomi rokmi uzavretú dohodu s Pekingom upravujúcou menovanie biskupov v Číne.
V novej knihe opisuje František cesty z globálnej krízy a požaduje pritom konkrétnu pomoc pre prenasledované skupiny. V nemčine vyjde kniha 4. decembra.

Římský biskup telefonoval s vrchním imámem al Azhar

Vatikán/Káhira, 20.11.2020 (RV.cz) 026 999 – Papež František informoval na sociální síti Twitter o telefonátu s šejkem al-Tajíbem, vrchním imámem univerzity al Azhar.
„Potvrzujeme svou podporu mezilidskému bratrství jako řešení k odstranění násilí, diskriminace a nenávisti ve jménu náboženství, které však s náboženstvím nijak nesouvisejí”, shrnuje papežovo poselství telefonickou konverzaci.
V arabském a anglickém tvítu papež František hovoří o potěšení z hovoru se „svým bratrem, šejkem al Tajíbem“, který ze své strany krátce poté na svém twitterovém účtu rovněž vyslovil „trvalou podporu mezilidskému bratrství jako nástroji potírajícimu násilí, diskriminaci a nenávist“.

Kardinál Bassetti po chorobe znova negatívny

Rím, 23.11.2020 (KAP) 026 998 – Predseda Biskupskej konferencie Talianska, kardinál Gualtiero Bassetti (78), bol po prekonanej chorobe na covid-19 otestovaný negatívne. Oznámila to biskupská konferencia v nedeľu v Ríme. Kardinálovi Bassettimu diagnostikovali infekciu 28. októbra a 31. októbra musel ísť do univerzitnej nemocnice v Perugii, kde má biskupské sídlo. Po zhoršení jeho stavu strávil desať dní na intenzívnej stanici. Od 19. novembra sa nachádza na doliečení v rímskej klinike Gemelli.

Kardinál Ruini bráni rýchle svätorečenie sv. Jána Pavla II.

Rím, 20.11.2020 (KAP) 026 997 – Svätorečenie pápeža Jána Pavla II. (1978-2005) sa podľa kardinála Camilla Ruiniho (89) neuskutočnilo prenáhlene. Lehota na začatie procesu sa síce skrátila, no proces dodržiaval všetky určené pravidlá, ako povedal dlhoročný vikár Rímskej diecézy (1991-2008) pre talianske noviny „Il Foglio“.
Po uverejnení vatikánskej správy o bývalom kardinálovi McCarrickovi sa ozvala hlasná kritika rýchlej kanonizácie Jána Pavla II. Kritici vyhlásili, že Ján Pavol II. menoval McCarricka v roku Jahr 2000 za kardinála napriek známym chýrom o jeho sexuálnych prečinoch.
Kardinál Ruini pripomenul, ako večer, keď pápež umieral, ako aj pri pohrebe tisíce ľudí spontánne volali „Santo subito“ (okamžite svätý).
„Udalosti v apríli 2005 boli vrcholom Katolíckej cirkvi. A je ťažké nevidieť v nich Božiu ruku. Následne kardinál Jozef Tomko zozbieral medzi kardinálmi dobrých 80 podpisov s prosbou budúcemu pápežovi, aby zrušil stanovenú päťročnú lehotu čakania. Túto prosbu som predniesol na prvej audiencii pápežovi Benediktovi XVI. a on so žiadosťou súhlasil. Ďalšie procesy blahorečenia v máji 2011 a svätorečenia v apríli 2014 prebehli normálne. Netrvali tak dlho aj preto, že bol rýchlo dostatok uznaných zázrakov na príhovor zosnulého pápeža.“

Vatikán stavia na Námestí sv. Petra betlehem

Vatikán, 24.11.2020 (KAP) 026 996 – Na Námestí sv. Petra sa v utorok začala stavba vianočného betlehema. Mesiac pred Vianocami inštalovali betónové podstavce a prvky z oceľových rúr na betlehem pred Obeliskom v strede námestia. Betlehem tento rok poskytuje talianska provincia Teramo v Abruzzoch.
Ozdoby biblických postáv pochádzajú z vysokej umeleckej školy v Castelli, centra keramického umenia. Tento rok má vianočná scéna „byť ešte viac ako inokedy znamením nádeje a dôvery pre celý svet“, ako uvádza vatikánsky governátorát: „V čase ohrozenia zdravia chceme vyjadriť istotu, že Ježiš prichádza medzi svoj ľud, aby ho zachránil a utešil.“
Posviacka vianočnej scény a osvetlenie vianočného stromčeka, ktorý tento rok darovala juhoslovinská farnosť Kocevje, sa plánuje na 11. decembra. Strom a betlehem majú byť na námestí do 10 januára 2021.
K sláveniu vianočnej svätej omše s pápežom Františkom sa Vatikán zatiaľ oficiálne nevyjadril. No prenikli informácie z verbálnej nóty, ktorú rozoslal štátny sekretariát veľvyslancom pri Svätom stolci. Z nej vyplýva, že pápež bude vianočné sväté omše slúžiť v Bazilike sv. Petra iba v malom okruhu ľudí.
Už na Veľkú noc slúžil pápež inak desaťtisícami navštevované slávenia iba s niekoľkými duchovnými a rehoľníčkami. Požehnanie „Urbi et orbi“ na Veľkonočnú nedeľu udelil v prázdnej bazilike. Veriaci celého sveta sledovali slávenia iba v televízii a cez internet.

* * * * * * *

Stručne z LifeSiteNews

Odmietnuť zdravotnú starostlivosť ‘koronovým rebelom’?

Bern, 24.11.2020 (LifeSiteNews) – Švajčiarsky zdravotnícky expert sa vyslovil, že „skeptikom“ voči koronavírusu „by sa mohlo odmietnuť právo na intenzívnu zdravotnú starostlivosť“.
V interview so švajčiarskou agentúrou Tamedia, ekonóm zdravotníctva Willy Oggier s týmito kontroverznými myšlienkami súhlasil a je za prísny postup voči „rebelom“:
„Skeptici voči korone strácajú právo na postele v intenzívnej starostlivosti v prípade ich nedostatkov. Mali by sa registrovať menovite a v prípade pochybností by sa im malo odmietnuť ošetrovanie.“ …
Mnohí svetoví vodcovia tiež odsudzujú protesty a usilujú o to, aby očkovanie proti koronavírusu bolo povinné. …

Bývalý viceprezident firmy Pfizer:
„Vakcínu netreba, pandémia sa v podstate skončila“

Dr. Mike Yeadon, bývalý viceprezident farmaceutickej firmy Pfizer a hlavný expert na alergie a respiračné choroby vyhlásil:
„Naháňačka za univerzálnou vakcínou dýcha diablom a ja tomu budem rázne brániť …“ USA, 23.11.2020

Thajsko chce povoliť potrat v rozpore s náukou budhizmu

Rázna reakcia sa očakáva od kresťanských predstaviteľov Thajska na úsilie vlády legalizovať potrat do 12. týždňa tehotenstva, lebo jeho zákaz je „porušovaním práv žien“. Doteraz bol povolený iba po znásilnení.
Potrat sa však považuje aj za závažné porušenie kľúčovej budhistickej náuky, ktorá zakazuje zabíjanie nenarodených, keďže budhisti veria, že potrat dieťaťa popiera duši možnosť reinkarnácie. Thajsko, 23.11.2020

Kanada: 90-ročná žena zvolila radšej eutanáziu ako lockdown!

Staručká 90-ročná žena v domove pre seniorov v Ontariu sa rozhodla radšej pre eutanáziu, ako by mala znova vytrpieť osamelosť a izoláciu ešte aj druhého lockdownu!
Nancy Russellová bola výnimočne spoločenská a čulá pred jarným lockdownom, ako povedala jej dcéra Tory. Ale po týždňoch posedávania v izolácii v izbe, výslovne strácala všetku energiu! Nancy povedala: „Kontakt s ľuďmi bol pre mňa ako strava, ako kyslík!“ V izolácii bola po celý čas unavená a úplne rezignovala. Tory uviedla, že jej matka bola vždy proti eutanázii, no druhú fázu izolácie už nedokázala zniesť. Prvú žiadosť o eutanáziu jej odmietli, no druhú už schválili „pre prítomnosť viacerých konkrétnych zdravotných problémov“. Kanada, 23.11.2020
026 995

* * * * * * *

Poľsko: Profesori odsudzujú kritiku sv. Jána Pavla II.

Varšava, 25.11.2020 (KAP/KNA) 026 994 – Viac ako 1200 poľských profesorov a vedcov bránilo svätého pápeža Jána Pavla II. (1978-2005) proti ohováraniu. Vzhľadom na „vlnu obvinení“ vznášaných proti poľskému pápežovi v spoločnej výzve odmietajú, že by zatajoval pedofilné skutky katolíckych duchovných:
„Dôkladná analýza vyšetrovacej správy Vatikánu o bývalom kardinálovi Theodore McCarrickovi nekonštatovala nijakú skutkovú podstatu, ktorá by potvrdzovala takéto obvinenia,“ píšu signatári výzvy podľa poľských médií zo stredy a kritizujú:
„Tieto obvinenia majú zmeniť obraz osoby, ktorá si zasluhuje najvyššiu úctu na niekoho, kto je spoluvinný na odporných zločinoch. Také útoky proti pamiatke Jána Pavla II. vnímame so smútkom a veľkou starosťou. Ako vo vede pôsobiaci ľudia chápeme potrebu dôkladného vyšetrenia životopisu výnimočných historických osobností. No vyrovnaná úvaha a dôkladná analýza nemá nič spoločné s emocionálnym a nie na rozume založeným alebo ideologicky motivovaným ničením obrazu osobnosti.“

Text podpísala aj bývalá poľská premiérka a neskoršia veľvyslankyňa pri Svätom stolci Hanna Suchocka, a podpísali ho i ďalšie na vysokých školách pôsobiace osobnosti, aj filmový režisér Krzysztof Zanussi.
„Tým, že ohovárajú a odmietajú Jána Pavla II. neškodia jemu, ale iba sami sebe. Títo žalobcovia totiž ukazujú, že nemajú rešpekt pred historickými výkonmi. Pápež pozitívne ovplyvnil svetovú históriu. Bol významným napomáhateľom idey slobody ľudí a národov,“ píše sa vo výzve.

Vatikán vydal 10. novembra 450-stránkovú správu o pôsobení dnes 90-ročného McCarricka. Po obvineniach zo zneužívania maloletých bol McCarrick v r. 2018 zbavený hodnosti kardinála a v r. 2019 aj kňazstva. O McCarrickovom hanobnom správaní sa podľa správy hovorilo medzi ľudmi od 90. rokov, no nezabránilo to jeho kariére v hierarchii Cirkvi.
Správa obsahuje aj osobný list vtedajšiemu pápežskému súkromnému sekretárovi Stanislavovi Dziwiszovi v auguste 2000, v ktorom McCarrick ubezpečuje: „Nikdy som nemal sexuálne vzťahy s nejakou osobou – mužom či ženou, mladou či starou osobou, duchovným či laikom“. Ján Pavol II., ktorý si list prečítal, McCarrickovi veril. To bolo aj preto, že pápež zo svojej doby v Poľsku poznal mnohé prípady nespravodlivého obviňovania duchovných.
Prieskum o Jánovi Pavlovi II. v Poľsku dospel k diferencovaným výsledkom – 51 percent jeho krajanov si myslí, že pápež nepodnikol dosť proti sexuálnemu zneužívaniu duchovnými, 23 percent považuje jeho opatrenia za dostačujúce. Pontifikát poľského pápeža hodnotí 83 percent ľudí ako dobrý a iba 6 percent ako zlý.

Zasvěcení kostela Krista Spasitele v Praze po 80 letech

Praha, 24. 11.2020 (centrum.barrandov.cz) 026 993 – V neděli 22. 11. 2020 na slavnost Krista Krále kardinál Dominik Duka zasvětil na pražském sídlišti Barrandov nově vystavěný kostel Krista Spasitele s komunitním centrem, jehož základní kámen položil před dvěma lety, v listopadu 2018.
Při této příležitosti byl do oltáře vložen ostatek sv. Ludmily.
Takovou událost – jak připomněla ve svém děkovném projevu paní starostka Renáta Zajíčková – zažila Praha 5 po bezmála 80 letech. Naposledy zde byl v roce 1942 slavnostně vysvěcen funkcionalistický kostel sv. Jana Nepomuckého v Košířích.

„Žije se tu krásně, ale něco tu chybí…“
Tato slova zaznívala mezi věřícími obyvateli pražského sídliště Barrandov až do listopadu 2018, kdy zde začala vyrůstat stavba moderního kostela Krista Spasitele.
O stavbě kostela na Barrandově se uvažovalo již dávno, jak svědčí záznam ve farní kronice z roku 1934. Až v roce 2010 však začaly plány dostávat reálné obrysy. Hlavním impulsem byla nedostačující kapacita farního kostela na Zlíchově v důsledku několikanásobného nárůstu počtu obyvatel na Barrandově – a tím i zlíchovských farníků.

Francúzsko: Biskupov hnevajú Macronove plány pre omše

Paríž, 25.11.2020 (KNA) 026 992 – Francúzski biskupi ostro kritizovali prezidenta Emmanuela Macrona za jeho plán obmedziť počet úsčastníkov náboženského slávenia na 30 osôb. Predseda Biskuspkej konferencie Francúzska, arcibiskup Eric de Moulins-Beaufort, označil tieto plány ako „nerealistické a nepoužiteľné“, ako napísali katolícke noviny „La Croix“ v stredu.
V utorok Macron ohlásil, že pri opätovnom povolení boholsužieb od soboty 28. novembra môžu byť na nich pre koronu prítomných nanajvýš 30 osôb. To platí nezávisle od veľkosti Božieho domu a teda aj pre katedrály, kde sú tisíce miest! Arcibiskup Moulins-Beaufort v tejto veci telefonoval s Macronom a dohodol, že do štvrtka rána sa stanoví „realistický počet“ veriacich na bohoslužbách.
Na oznam o povolení 30 osôb reagovali viacerí biskupi na sociálnych médiách rozhorčene:
„Veď nás úplne zosmiešňujú,“ napísal na Twitteri biskup z Montaubanu, Bernard Ginoux.
Ako „do veľkej miery nedostačujúce a kontraproduktívne,“ označil Macronove plány biskup z Gap a Embrunu, Xavier Malle.
Biskup z Evreux, Christian Nourrichard, to kritizoval slovami: „Tieto nekonzistentnosti sú neprijateľné!“

USA: Najvyšší súd chráni náboženskú slobodu

New York, 26.11.2020 (kath.net) 026 991 – Najvyšší súdny dvor USA rozhodol v stredu hlasmi 5 sudcov proti 4, že masívne obmedzenia a zatváranie kostolov a synagóg pre pandémiu pre katolíkov a židov v štáte New York tamojším guvernérom, ktorým je Andrew Mark Cuomo, je protiústavné. Katolícke diecézy aj židovská obec sa pre niekoľkými dňami obrátili na ústavný súd.
Je to prvé dôležité rozhodnutie najvyššieho súdu s novou sudkyňou Amy Coney Barrettovou a ukazuje už teraz dôležitosť jej menovania, keďže údajne konzervatívny sudca John Glover Roberts, predseda súdu, sa pri tomto tesnom rozhodovaní pridal na stranu troch liberálnych sudcov. Amy Coney Barrettová hlasovala s tromi konzervatívnymi sudcami a tak prispela k náboženskej slobode v USA.

Rím bude pochovávať potratené deti bez mena

Rím, 25.11.2020 (KAP) 026 990 – Mesto Rím chce identitu matiek potratených detí lepšie chrániť. Mestská správa rozhodla, že hroby plodov z potratov budú označené už iba číslami z registra cintorína. Odpadá tým povinnosť uvádzať meno. Ako ďalej oznámila predsedníčka komisie pre rovnoprávnosť, Gemma Guerrini, chce zakázať aj uvádzanie mien potratených detí bez súhlasu rodičov. Už existujúce mená a náboženské symboly sa majú odstrániť, ako oznámila politička Hnutia piatich hviezd s poukazom na „laicistický charakter talianskeho štátu“.
Na rímskom cintoríne Flaminio boli v minulých rokoch pochovávané plody z 20. až 28. týždňa tehotenstva a očividne sčasti bez vedomia matiek označené krížom a menom matky. Tieto prípady vyvolali diskusiu o ochrane osobnosti.

+ Zomrel najstarší biskup sveta vo veku 104 rokov

Madrid, 25.11.2020 (KAP/KNA) 026 989 – Vo veku 104 rokov zomrel najstarší biskup sveta Damian Iguacen Borau. Jeho zdravotný stav sa v ostatných mesiacoch zhoršoval. Zomrel v utorok v dome seniorov v rodnej španielskej obci Huesca, ako oznámila Diecéza Teneriffa.
V rokoch 1984 až 1991 bol biskupom San Cristobalu de La Laguna na Teneriffe.
Narodil sa 12. februára 1916, vo Fuencalderase v provincii Aragónia. Za kňaza bol vysvätený počas druhej svetovej vojny 7. júna 1941 v Huesce. Spomínal si ešte aj na španielsku chrípku. V r. 1970 až 1974 bol biskupom Barbastra, v r. 1974 až 1984 Diecézy Teruel-Albarracin. Po emeritovaní 12. júna 1991 sa vrátil do Španielska.
Pred každými narodeninami vždy hovorieval:
„Je to Božia milosť, za ktorú mu už nemôžem viac ďakovať, ako že sa celkom staviam do jeho služby.“
Od smrti emeritného čílskeho arcibiskupa Bernardina Pineru Carvalla v júni bol biskup Iguacen najstarším katolíckym biskupom sveta. Rekord teraz drží podľa stránky „Catholic Hierarchy“ biskup Jerzy Jan Tomzinski, emeritný generálny predstavený Rehole paulínov. Tento poľský biskup oslávil 24. novembra 102. narodeniny.

„Multináboženské domy“ sa chcú celosvetovo spojiť

„Napomáhať úctivý dialóg medzi náboženstvami so zásadným postojom, že vlastné náboženstvo nepovažujeme za stred sveta!“

Berlín – Viedeň, 25.11.2020 (KAP/KNA) 026 988 – „Multináboženské domy“ v rôznych krajinách chcú užšie spolupracovať. Berlínsky projekt „House of One“ zorganizoval digitálnu konferenciu s podobnými domami vo švajčiarskom Berne a nemeckých mestách Hannover, Mníchov a Wilhelmshaven. Z Rakúska predstavil Harald Gnilsen z Viedenskej arcidiecézy na konferencii projekt „Campus der Religionen“ (Tábor náboženstiev) vo viedenskom Seestadte.
Cieľom je medzinárodné prepojiť tieto domy, ako povedal farár Gregor Hohberg, predseda Nadácie „House of One“, ktorá zriadi „Dom modlitby a náuky“ pre židov, kresťanov a moslimov od budúceho roka v Berlíne.
„Tieto iniciatívy môžu pôsobiť celosvetovo uzdravujúco napomáhaním úctivého dialógu medzi náboženstvami. K tomu patrí zásadný postoj, že vlastné náboženstvo nepovažujeme za stred sveta!“
Viceprezidentka Akadémie svetových náboženstiev na Univerzite v Hamburgu, Anna Körsova, zdôraznila, že na svete je stále viac internáboženských a multináboženských miest. Ako príklady uviedla „Priestory ticha“ na letiskách a „Záhrady náboženstiev“, ktoré sa obracajú aj na sekulárnu spoločnosť. Sú to verejné stanoviská pre pluralitnú spoločnosť. Také projekty napomáhajú žitú toleranciu.
Vo Viedni sa konal nedávno medzinárodný konkurz architektov pre plánovaný „Campus der Religionen“. Jeden návrh zjednocuje sakrálnu budovu ôsmych náboženských spoločenstiev, ktoré sú architektonicky spojené spoločnou strechou a spoločným verejným priestorom. Na projekte sa podieľa aj medzinábožensky orientovaná Cirkevná pedagogická vysoká škola Wien/Krems. Majú v ňom nájsť domov všetci prisťahovalci.

Odvážny nový svet transhumanizmu

USA, 25.11.2020 (LifeSiteNews) 026 987 – Dr. Miklós Lukacs de Pereny je expert v oblasti vedy a techniky a profesorom vo výskume na univerzite Universidad San Martin v Deportes v Peru. Dr. Lukacs varuje ľudí pred plánom vytvoriť odvážny nový svet, kde sa technika priamo spája s ľudskou osobou na úplne predefinovanie človeka – čo nazývame transhumanizmus.
Transhumanizmus je ideológia aj kultúrne hnutie. Definuje sa ako „vylepšenie“ ľudskej povahy a podmienok použitím vedy a techniky. V podstate to znamená vytvárať super-človeka. Také snahy sme už videli v priebehu histórie, ale v dobe dnešného technického pokroku sa to stáva niečím ako z knihy sci-fi.
Dr. Lukacs hovorí o veľmi blízkej realite zmazania hraníc medzi organickou chémiou, chémiou života a neorganickou chémiou a o vytváraní nových foriem živého materiálu:
„Transhumanisti si už na to robia chúťky, lebo vidia technické možnosti, ktoré splnia ich sny. Táto ďalšia fáza technického rozvoja bude štvrtou priemyselnou revolúciou.
Bude to transformačná revolúcia nielen v zmysle nástrojov, ktoré použijete na premenu svojho prostredia, ale po prvý raz v ľudskej histórii aj na modifikáciu samotných ľudských bytostí!
Táto informácia je veľmi dôležitá pre všetkých kresťanov, aby pochopili, ako nás táto technológia vtisne priamo do dystopickej reality Orwellovho románu z r. 1984.

Teológ radí Cirkvi ako duchovne obohatiť Vianoce

Bonn, 24.11.2020 (KAP/KNA) 026 986 – Nemecký liturgista Prof. Martin Stuflesser radí cirkvám, poriadať cez Vianoce krátke oslavy na verejných miestach s vianočnými príbehmi, spevom a prosbami ako napr. v nemocniciach. Povedal to v interview pre KNA:
„Ľuďom by som potom dal rti sviece, jednu pre nich a druhé dve, aby ich postavili pred dvere susedom. Na to netreba ani farára, to dokáže každý pokrstený kresťan.“
Profesor na Univerzite vo Würzburgu spolu s expertom na komunikácie Erikom Flüggeom ponúka v nemeckých diecézach aj ideové dielne na Vianoce a hovorí:
„Nesmie sa stať, že by ľudia stáli pred zatvorenými kostolnými bránami, lebo sa dosiahol určený počet ľudí. Tak hrozí nebezpečie, že to postihne tzv. vianočných kresťanov, ktorí prídu na omšu iba na Vianoce. Mohli by sme tak stratiť ešte aj ich. Päť vianočných polnočných omší za sebou by nebol múdry nápad, nedá sa to zabezpečiť. No Tichá noc tvorí predsa slávenie Vianoc.“

Taliansko: Biskupi vyzvali k žitej viere cez Advent a Vianoce

Rím, 24.11.2020 (KAP) 026 985 – Talianski katolícki biskupi vyzvali veriacich, aby Adventné a Vianočné obdobie počas pandémie využili ako stimul k pravej žitej viere:
„Nemôžeme sa stiahnuť a čakať na lepšie časy,“ uvádza sa v posolstve z utorka. „Taliansko je síce ako aj iné krajiny konfrontované s obmedzeniami, ktoré majú starosti vzbudzujúce osobné, sociálne hospodárske a finančné účinky. Napriek tomu nesmieme upadnúť do nálady zachráň sa, kto môžeš. To sa rýchlo stane heslom všetci proti všetkým, čo je horšie ako pandémia.“
Advent v roku pandémie 2020 je „fázou svetovej histórie, ktorú možno vidieť ako zlom s minulosťou, aby sa budúcnosť nastavila nanovo a ľudskejšie“, ako sa píše v posolstve. Minulé mesiace dokázali „mimoriadnu kreativitu“ farností, spolkov, rodín aj jednotlivcov. To platí pre bohoslužby a život modlitby, ako aj pre charitatívne akcie, ktoré lepšie reagujú na chudobu každého druhu. V tom sa prejavuje najlepší taliansky katolicizmus zakorenený v biblickej viere a s pohľadom na ľudí na okraji spoločnosti, ako píšu biskupi. „Tak možno napriek nesmiernym ťažkostiam tušiť, že prežívame dobu možného nového sociálneho zrodu.“

Belgicko: Polícia na Vianoce zazvoní a skontroluje domy

Roeselare, 24.11.2020 (LifeSiteNews) 026 984 – Belgická ministerka vnútra varovala, že polícia „sa bude ubezpečovať, či sa opatrenia dodržiavajú aj cez Vianoce a bude klopať na dvere rodín, či sa neporušujú reštrikcie kvôli covidu!“ Pre týždenník De Zondag, ministerka Annelies Verlindenová oznámila, že cez Vianoce bude polícia monitorovať dodržiavanie opatrení:
„Vynútenie opatrení je veľmi dôležité a ak bude potrebné napríklad kvôli hluku, polícia u vás zazvoní.“
Povedala, že nechce nariaďovať polícii, aby vstupovala do domov a prerušovala večierky: „Vstupovanie do domov samotné nie je našou prioritou. A neumožňuje to ani legislatíva.“
Verlindenovú prijali do novej belgickej vlády iba 1. októbra. Predtým pôsobila 18 rokov ako právnička. Redaktor ju opísal nasledovne: „Náhle mocná žena najmä teraz, keď žijeme takmer v policajnom štáte.“
„Ak dodržíme opatrenia, môžeme sa tešiť nejakej perspektíve. Je mojím absolútnym želaním aj želaním mojich kolegov, aby sme povolili trocha ľudskej vianočnej blízkosti ľuďom. Súčasne musíme brať veľmi vážne alarmujúce signály z nemocníc. Musíme v tom nájsť rovnováhu,“ zdôraznila ministerka.
Belgicko má v súčasnosti celonárodný lockdown s prísnymi pravidlami v oblasti spoločenských kontaktov. Vláda určila, že kontakt je možný iba s jednou a tou istou osobou. Ak osoba žije sama, môže mať jeden kontakt a jedného návštevníka, ale nie súčasne! Vonku sa môžu stretnúť skupiny iba 4 osôb a to so zachovaním odstupu.

Veľká Británia: Kresťania slávia v lockdowne tajné omše

„Našou prioritou je bázeň pre Bohom …
My slúžime vyššiemu zákonu, ako je ten pozemský!“

Londýn – Dublin, 23.11.2020 (LifeSiteNews) 026 983 – Kostoly na Britských ostrovoch sa vracajú k tajným omšiam po druhom lockdowne vlády so zákazom verejných bohoslužieb. Kňazi totiž pokračujú v slúžení svätých omší ako odpoveď na poslušnosť vyššej autorite! Kostoly smú byť otvorené iba na súkromnú modlitbu. Verejné omše zákon, ktorý schválil parlament počiatkom novembra 516 hlasmi proti 38, zakazuje. …
Noviny Observer píšu, že uctievanie Boha a slávenie svätých omší sa vracia k štýlu známeho z čias prenasledovania Cirkvi. Istý duchovný pastier vyhlásil, že on a jeho komunita pokračujú v slávení nedeľných svätých omší aj počas lockdownu:
„Slávime tajné sväté omše, odkedy sa začal lockdown. Je to zvláštny pocit konať týmto spôsobom. Ľudia mi hovoria, že sa už cítia ako v podzemnej cirkvi v Číne,“ povedal kňaz pre Observer a pokračoval: „Skutočnosť, že sa musíme zakrádať, aby sme sa mohli klaňať Bohu zo strachu pred stíhaním kriminálkou je alarmujúca. Ale my robíme, čo robiť musíme! Ako kresťania chceme byť čo najlepšími občanmi, ako sa dá. Nechceme byť neposlušní, nútia nás do pozície, v ktorej musíme alebo konať podľa nášho presvedčenia, alebo proti svojmu svedomiu a viere a podrobiť sa štátu. To je situácia v akej sa nachádzame.“
Observer uviedol, že hovoril s náboženskými predstaviteľmi v krajine a stále väčší počet farností porušuje zákon, aby mohli spoločne sláviť Eucharistiu ako zakázanú aktivitu za súčasných reštrikcií.
V novembri polícia prerušila bohoslužbu pastora Regana Kinga na severe Londýna. Pastor pre rozhlas povedal: „Našou prioritou je bázeň pre Bohom … My slúžime vyššiemu zákonu!“ King plánuje aj ďalšie bohoslužby a povedal, že jeho verejný príklad obrany náboženskej slobody inšpiruje mnohých, ktorí ho kontaktujú a množstvo ľudí ignoruje zákaz štátu sláviť bohoslužby.
Iný kňaz v Londýne pre Observer vyhlásil:
„My pôsobíme normálne. Každú nedeľu máme viac omší s asi 160 ľuďmi. Nemyslím si, že vláda má autoritu hovoriť Cirkvi Ježiša Krista, že sa nemôže zhromažďovať na slávenie omší. Neuviedli nijaký argument, oni nás iba označili ako nepodstatných! Ale my veríme, že slávenie je najpodstatnejšou vecou v živote! My sa zodpovedáme vyššej autorite. Ak tu je protirečenie medzi zákon krajiny a Božím prikázaním, Sväté písmo veľmi jasne hovorí, že Božie prikázanie musí byť prvoradé! “
Kňaz Dávid Palmer nedávno na Twitteri uviedol, že bude pokračovať vo vysluhovaní sviatostí spôsobom, ktorý sa podobá dômyselnosti katolíckeho kléru počas alžbetínskeho prenasledovania. No jeho biskup mu to potom zakázal.
Viac ako 120 náboženských predstaviteľov v Anglicku a Walese vydalo výzvu vzhľadom k vládnemu zákaze omší. Pre Observer povedal Andrea Williams, CEO:
„Nikdy som nepomyslel, že toto vyslovím v Británii, ale cirkev ide do podzemia! To nie sú izolované prípady – a čím dlhšie to trvá, tým viac cirkví sa pripojí k tomuto hnutiu.“
Vo Walese, v Cardiffe, veriaci pokračovali v modlitbách. Dorazila polícia a 30 ľudí vyhnala domov. Reverend Wade Mclennan pre BBC povedal, že aj iné cirkvi vo Walese zákaz ignorujú.
Páter J. Hughes v Írsku tiež odmietol neústavný zákaz omší, ticho pokračoval v ich slúžení a veriacich neposielal domov. Do kostola prišla polícia, ľudí vyhnala a pátra varovala: „Budete stíhaný za porušenie covidových nariadení.“
Írska vláda hrozí za slávenie verejných omší pokutou 2500 eur a 6 mesiacmi väzenia.
Na juhozápade krajiny čelili rovnakému prístupu polície aj ďalší dvaja kňazi, keď sa pokúšali slúžiť tajne omše. Po tom, čo ich polícia viackrát upozornila, varovala ich, že ak budú pokračovať, budú „čeliť plnej prísnosti zákona“.
Napriek zákazu v nedeľu desiatky kňazov v 11 grófstvach v celom Írsku verejné sväté omše slávili. Boli to prvé verejné omše od 4. októbra! Istý kňaz vyjadril situáciu slovami:
„Myslím si, že je životne dôležité, aby sme my kňazi a rehoľníci boli realistickí v tom, čo sa deje v našich krajinách a na celom svete náboženskej slobode a občianskej slobode. Nedajme sa zastrašiť výzvami, ktorým čelíme. Sme požehnaní a posvätení krvou toľkých pred nami a preto pokračujeme v úsilí v našom vnútornom živote a ak treba budeme odvážne trpieť za Krista a jeho Boží ľud. To, čo sa od nás teraz vyžaduje je monumentálne ale také sú aj milosti, ktoré boli dané mučeníkom pred nami a budú dané aj nám, len o ne musíme prosiť.”
Viac ako 120 náboženských predstaviteľov Anglicka a Walesu vydalo aj právne podloženú u výzvu k vládnemu zákazu verejných omší.

Nemecko: Muž sa vyšpinil do krstiteľnice

Saerbeck,24.11.2020 (kath.net) 026 982 – V Kostole sv. Juraja v nemeckom Saernecku sa muž vyšpinil do krstiteľnice. Informoval o tom týždenník Diecézy Münster „Kirche und Leben“. Pritom sa nechal fotografovať dvomi spoločníkmi, ako ukazuje bezpečnostná kamera v kostole. Polícia vyšetruje prípad po udaní veriacich ako rušenie náboženského pokoja.
Farár vyjadril zdesenie a vyhlásil: Ide tu o cielený útok a nielen o zraňovanie náboženského cítenia!“

Bill Gates ‘hlboko presvedčený’, že vakcína je bezpečná

Bill Gates: „Konšpiračné teórie ‘sú akosi ľahšie, ako skutočná biológia, ktorá je naozaj trocha komplikovaná.“

USA, 21.11.2020 (LifeSiteNews) 026 981 – Bill Gates, americký zakladateľ Microsoftu, ktorý vlial milióny do výskumu a vývoja vakcíny proti koronavírusu, hovorí, že je „hlboko presvedčený“, že vakcína schválená orgánom „Food and Drug Administration (FDA) bude bezpečná a účinná. Odmietol „konšpiračné názory“ o víruse a vakcíne.
Gates to povedal pre “ The Daily Show “ minulý štvrtok, deň predtým, ako Pfizer a BioNTech oznámili, že oficiálne požiadali o schválenie vakcíny. Gates ubezpečil, že vakcína schválená FDA bude bezpečná:
„Je jasné, že FDA má profesionálny personál, ktorý všetko riadne preverí. Je tam dokonca aj externá komisia, ktorá preverí, že politická túžba rýchlo sa k vakcíne dostať, neovplyvní jej účinnosť a bezpečnosť. Som presvedčený, že títo ľudia robia svoju prácu dobre.“
Pfizer a BioNTech 9. novembra oznámili, že ich vakcína má 90-percentnú účinnosť.
Noviny The New York Times upozornili, že údaje Pfizera sa uverejnili spravodajskou správou a nie v odbornom medicínskom periodiku. „Preto nie sú odborné dôkazy, že vakcína je bezpečná a účinná a počiatočná 90 percentná účinnosť sa môže meniť, čo treba ešte preverovať testami.“ …
Americká spoločnosť Moderna zasa 16. novembra oznámila, že jej vakcína je účinná na 94.5 percent. …
Americký lekár Dr. Leland Stillman, kritik povinného očkovania, poukázal na to, že žiadna vakcína nie je bezpečná a účinná, u všetkých je riziko poškodenia zdravia vrátane smrti a postihnutia.
„Veľká väčšina nakazených pacientov má mierny priebeh choroby a iba menšina má vážne následky až smrť. Navyše výrobcovia vakcín nemajú zákonnú zodpovednosť za svoje produkty, farmaceutické korporácie sú pravidelne súdmi odsudzované za zavádzanie verejnosti a zneužívanie dôvery ľudí. A sú tam aj konflikty záujmov medzi vládou a priemyslom,“ povedal odborník na summite o pandémii.
Vakcíny sa vo veľkom množstve prepravia loďami v decembri
Médiami opísaný ako „filantrop“ – Bill Gates, ktorý podporuje potraty a kontrolu svetovej populácie, investoval miliardy dolárov do vakcín skrze nadáciu Billa a Melindy Gatesových. Vo štvrtok vyhlásil, že USA budú mať denne aj 2000 úmrtí a tak asi na 8 mesiacov to bude veľmi zlá správa:
„Ale dobrou správou je, že sú tu aj štyri ďalšie vakcíny, ktoré budú rýchlo schválené. Pfizer pracuje veľmi dobre a sme optimistickí, že aj vakcíny z AstraZeneca a Novavaxu, ktoré sú oveľa lacnejšie a nevyžadujú hlboké zmrazovanie, budú čoskoro schválené. Budú sa prepravovať loďami v decembri. A ak budú mať aspoň 75 percentnú účinnosť, môžeme zastaviť šírenie nákazy. Každá krajina si potom určí priority v očkovaní.“ … Teraz musia vodcovia krajín povedať ľuďom, že nechceme ďalšie státisíce mŕtvych a že bude tragické byť posledným človekom, ktorý zomrie, keď je vakcína už na ceste.“

Expertka CIA na propagandu: Izolácia je kontrola ľudí

USA, 20.11.2020 (LifeSiteNews) 026 980 – Centrum pre rodinu a ľudské práva (C-Fam) zorganizovalo 20. novembra seminár o totalitných dôsledkoch nútenej izolácie. C-Fam chráni život a bráni prirodzenú rodinu a právo na život v medzinárodných inštitúciách.
Prezident Austin Ruse pozval na seminár aj expertku na propagandu a bývalú analytičku CIA Stellu Morabitovú, ktorá bola vyslaná do Sovietskeho zväzu počas studenej vojny:
„To, čo sa teraz deje za krízy covidu každého z nás uvádza do akejsi kliatby. Opatrenia lockdownu možno prirovnať k taktike spoločenskej izolácie používanej ako „zbraň“ sovietskymi a inými režimami. Ako môžete kontrolovať ľudí?Keď ich izolujete a kontrolujete ich osobné vzťahy,“ povedala Stella Morabitová.
„Hrozba spoločenskej izolácie je najväčším nástrojom totalitných režimov, ako boli napr. samotky politických väzňov v Sovietskom zväze. Alexander Solženicyn v knihe Súostrovie Gulag dokonale opísal, ako rozhodovala sovietska bezpečnosť o stupni izolácie podozrivých ľudí na odlúčených miestach.“

Arménsko: Kultúrna genocída v najstaršej kresťanskej krajine

Rím, 20.11.2020 (kath.net/as) 026 979 – Vetry pandémie zastavujú dych. Súčasne sa zabúda na udalosti – ako na vojnu v Arménsku a istý druh islamskej invázie, akoby ešte existovala osmanská ríša. (A či je tu ešte-znova?)
Arménsko najstaršia kresťanská krajina. Dlhá história zasahujúca do hĺbky – kryštálové korene do konečného sveta zasadeného Logosu. Vatikanista Marco Tosatti informuje o krajine európskych koreňov – Západom zabudnutej krajine. Zostáva dúfať, že na ňu nezabudne aj Rusko a že nebude prenechaná islamskému násiliu.
* * * * *
V takmer úplnej ľahostajnosti masmédií, ale aj nemála „katolíckych“ médií sa arménsky národ, obeť prvej genocídy 20. storočia, ktorej Hitler dodal ‚know-how‘ na realizáciu, je znova v nebezpečenstve – nielen materiálne, ale aj kultúrne.
V roku 2015 zničil „Islamský štát“ (IS) stáročné historické pamiatky v Palmyre – alebo sa o to pokúsil – a iba životom zaplatené hrdinstvo riaditeľa múzea Palmyra zabránilo tomu, že Západom financovaní barbari nespôsobili ešte väčšie škody. Celý svet zažíval live barbarstvo, ktoré sa propagovalo a 1. septembra vyhlásilo UNESCO, že ide o zločin proti civilizácii.
Desať rokov predtým sa dialo niečo podobné v Nachičevane v Azerbajdžane, hraničiacom s Arménskom a Iránom. No k tomuto kultúrnemu ničeniu sa nikto neprihlásil. Zostalo to nepozorované. Bol to však vrchol azerbajdžanského ničenia stôp jedného národa – zničenie stredovekého cintorína mesta Julfa na pustatinu. Arméni žili v Julfe do konca 14. storočia, keď ich šach Abbas Veľký prinútil odsťahovať sa do nového hlavného mesta Safavid-Perzia. V Julfe zanechali svojich mŕtvych, ktorým vybudovali obrovské kultové sochy, krížové kamene, „chačkary “. Najstaršie pochádzali z 9. storočia a tvorivý vrchol dosiahli v 12.- 13. storočí.
Prešli stáročia a neustály vietor neúprosne veje. Prešiel aj Sovietsky zväz. Asi 22 000 „chačkár“ nechal stáť. Dokonca 89 stredovekých arménskych kostolov a 5840 pamätníkov ešte stálo, keď ZSSR zmizol, ako ukázal prieskum miestneho experta Argama Ayvazyana, ktorý dnes žije v Arménsku.
V r. 2005 už tam neboli nijaké chačkary, nijaké kostoly, nijaké kláštory. Presne ako v Palmyre, ale bez hluku a žalôb. Dňa 9. novembra ohlásili mierovú dohodu medzi Arménskom a Azerbajdžanom, aby sa ukončil ozbrojený konflikt v Náhornom Karabachu, vojna Azerbajdžanov s nadšenou podporou Turkov, vinných z prvej genocídy Arménov 20. storočia, čo Turci dodnes popierajú.
Spomienka na ničenie v r. 2005 sa vrátila, keď arménsky premiér Nikol Pašinjan podpísal dohodu s Azerbajdžanom, ktorá potvrdila, že Azerbajdžanu patria veľké časti teritória obývaného Arménmi, ktorí sa teraz sťahujú preč.
Táto správa prišla pre Hovhannisiána, opáta z Dadivanku a farára Kalbajaru – mesta, ktoré sa malo odovzdať Azerbajdžanu – veľmi prekvapujúco. Opát zreštauroval nástroje, predmety, chačkar a dokonca budovu kláštora a dobre ju udržiaval. Keďže sa má vrátiť Baku, obáva sa opát najhoršieho. Po tejto správe neurobil opát nič iné, ako že zrekviroval vozidlá a zorganizoval dobrovoľníkov, aby čo možno najviac predmetov previezli do Jerevanu a povedal:
„Ale to najdôležitejšie, a síce kláštor, nemožno preniesť!“
Ide o komplex budov z 9. až 13. storočia a je to jeden najväčších zo stredovekého Arménska. Opát pripomína, že kláštor predtým, ako ho vrátili Arménom, používali ako konské stajne! Teraz sa obáva, že kláštor skončí rovnako ako cintorín v Julfe! Oblasť má iba asi 4000 obyvateľov a preto bola ušetrená pustošenia vojnou, no jej poklady boli neustále ničené ako popieranie histórie a kultúry.
Marco Tosatti

* * * * * * *

Sv. MICHAL ARCHANJEL,

bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

SLÁVNE KNIEŽA NEBESKÝCH VOJSK, svätý Michal archanjel,
chráň nás v boji a hroznom zápase, ktorý vedieme proti kniežatstvám a mocnostiam, proti vládcom tohto temného sveta a proti zlým duchom.
Príď na pomoc ľuďom, ktorých všemohúci Boh stvoril nesmrteľných na svoj obraz a podobu a ktorých draho vykúpil z moci satana.
Bojuj dnes Pánov boj s légiami svätých anjelov, tak ako si kedysi bojoval proti Luciferovi, vodcovi pyšných duchov a všetkých odbojných anjelov, ktorí boli proti tebe bezmocní a už nebolo pre nich miesta v nebi.
Učiň, aby anjel odpadlík, ktorý sa zmenil na anjela temnosti, a ešte sa stále plazí po zemi, aby nás zničil, bol zvrhnutý do priepasti spolu so svojimi nasledovníkmi. Dnes tento prvý nepriateľ ľudstva a vrah od počiatku znova nadobudol sebadôveru. Prestrojený za anjela svetla chodí so zástupmi skazených duchov, napáda zem a vyhladzuje meno Pána Boha a Ježiša Krista, plieni, zabíja a posiela do večnej záhuby duše, ktorým bola určená koruna večného života.
Tento skazený had je ako nečistý prúd, ktorý vlieva do ľudí so zvrátenou mysľou a spustnutým srdcom jed svojej zloby, ducha klamstva, bezbožnosti a rúhania a smrteľný dych nečistoty, neresti a ohavnosti. Títo prefíkaní nepriatelia ľudstva zaplavujú blenom a palinou Cirkev, nepoškvrnenú Baránkovu nevestu, a dotýkajú sa jej posvätných pokladov.
Ponáhľaj sa, nepremožiteľné knieža, na pomoc Božiemu ľudu proti vpádom zatratených duchov a dožič mu víťazstvo. Amen.

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

K DUCHU SVÄTÉMU: Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, …

(Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:

Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen.
(S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *