Život Cirkvi vo svete 10/2021

Obsah

Arcibiskup Zvolenský: Tešíme sa slovám Svätého Otca …

Svätý Otec ocenil svedectvo slovenských kňazov – dobrovoľníkov v nemocniciach

Ján Figeľ podal podnet do Štrasburgu proti zákazu verejných omší

Pápež František: „Prečo nenavštíviť Slovensko?“

Pápežov lekár vyšetrovaný pre zneužitie úradu

Kardinál Sarah: Situácia Cirkvi – ako Veľký piatok

Slovenský kardinál Jozef Tomko sa dožíva 97 rokov

Vatikán víta pravoslávny podnet k spoločnej Veľkej noci

Vatikánska diplomatka o ženách vo Vatikáne

Teologička druhou šéfkou Pápežskej biblickej komisie

Rakúsko: Mnohé akcie k sviatku sv. Jozefa

Berlín: Tretí útok radikálov na katolícky kostol

Známy rabín Rosen za pristúpenie k dohode z Abu Zabí

Jezuita Martin útočí na obraz Boha ako muža!

Český teológ Halík žiada zásadnú reformu Cirkvi

Dublin: Arcibiskup Farrell zakazuje individuálne prijímanie

Cyprus: Pravoslávna cirkev proti „diabolskej piesni“ v Eurovízii

Patriarcha: „Väčšinou iba monológ zo strany kresťanov!“

Kanada: Hospic museli zatvoriť – neponúkal eutanáziu!

Naša príloha: Kardinál Sarah podal demisiu …

Zverte sa do mocnej ochrany sv. Jozefa!

Jozef mi bol v živote čistým a verným snúbencom, cenným spolupracovníkom pri láskavej výchove dieťaťa Ježiša, tichým a ohľaduplným pracovníkom, ktorý sa s veľkou pozornosťou usiloval o zaopatrenie našej ľudskej existencie. Bol spravodlivým a dôrazným pri plnení úloh, ktoré mu zveril nebeský Otec (Don Gobbi 1984).
… Ako miloval a denne pozoroval zázračný rast Božského Syna Ježiša. Ježiš sa mu odvďačoval detskou a hlbokou láskou, ako ho počúval a bol mu poslušný, ako ho potešoval a pomáhal mu (1984).
Milovaní synovia, chcela by som, aby aj vo vás rozkvitali čnosti sv. Jozefa, ktoré ho urobili dokonalým pri plnení plánu Božej prozreteľnosti. Nech sa aj vo vás prejavuje jeho mlčanie a utiahnutosť, čo je dnes prepotrebné, aby ste mohli plniť plán, ktorý som vám zverila. Žite ďaleko od hluku a zhonu tohto sveta, zachovajte si vnútorný pokoj tichým rozhovorom s Ježišom a vašou nebeskou Matkou. … Nech aj vo vás účinkuje jeho panická čistota, ktorá vás celkom oslobodí od stvorení a ľudských vecí, aby ste boli vnútorne slobodní a schopní lásky. Vezmite si za vzor môjho milovaného snúbenca Jozefa s jeho dôveryplnou modlitbou, namáhavou prácou, trpezlivosťou a veľkou dobrotivosťou. Zverte sa do jeho mocnej ochrany. Ako dokázal ochraňovať ohrozený život Ježiša, tak bude moje dielo ochraňovať v okamihoch, keď ho bude zúrivo napádať a ohrozovať môj protivník (1984).
On je ochrancom a zástancom proti úkladom diabla vo veľkej skúške! (1996)

****************************

Moji milí, rehoľná sestra a rodná sestra zosnulého biskupa mi nedávno povedala:

“ Mala som ti sen: Videla som môjho brata biskupa kráčať s radostnou tvárou medzi Pannou Máriou a sv. Jozefom! “

****************************

* * * * * * *

Arcibiskup Zvolenský: Tešíme sa slovám Svätého Otca …

Bratislava, 8.3.2021 (TK KBS) 027 301 – Predsedu Konferencie biskupov Slovenska (KBS), bratislavského arcibiskupa metropolitu Mons. Stanislava Zvolenského potešili slová pápeža Františka, ktorý prezradil, že v blízkej budúcnosti uvažuje aj nad návštevou Slovenska.
„Tešíme sa slovám Svätého Otca, ktoré povedal počas tlačovej konferencie počas spiatočného letu z návštevy Iraku. Ďalšie informácie zatiaľ nemáme, budeme ich očakávať,“ dodal predseda KBS.
Pápež František v odpovedi na otázku o destináciách jeho zamýšľaných ciest menoval Bratislavu, ktorú uvažuje navštíviť popri Eucharistickom kongrese v Budapešti: jeho záver je naplánovaný na 12. septembra 2021.

Svätý Otec ocenil svedectvo slovenských kňazov – dobrovoľníkov v nemocniciach

Vatikán, 10.3.2021 (TK KBS) 027 300 – Pápež František v liste košickému arcibiskupovi Mons. Bernardovi Boberovi ocenil horlivosť kňazov jeho diecézy, ktorí sa v zdravotnej kríze Covidu-19 ako dobrovoľníci už desiaty týždeň nasadzujú v službe ľuďom v nemocniciach. Spolu so slovami povzbudenia im udelil aj svoje apoštolské požehnanie.

Viac na:
https://www.vaticannews.va/sk/cirkev/news/2021-03/svaty-otec-ocenil-svedectvo-slovenskych-knazov-ako-dobrovolnikov.html

Ján Figeľ podal podnet do Štrasburgu proti zákazu verejných omší

Bratislava, 4. 3. 2021 (https://www.christianitas.sk) 027 299 – Predseda Správnej rady Nadácie Antona Tunegu, Ján Figeľ, podal do Štrasburgu podnet na Európsky súd pre ľudské práva a generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi, v súvislosti so zákazom slúženia verejných svätých omší. Podľa Jána Figeľa, bývalého slovenského eurokomisára v Bruseli, je zákaz verejných bohoslužieb porušením ústavného a medzinárodného práva. Žiada preto vládu, aby pravidlá tzv. Covid – automatu upravila tak, aby sa zachovalo právo občanov na slobodu náboženského vyznania alebo viery, a ich uplatňovanie.
Podľa Jána Figeľa ústavný zákon neumožňuje vláde prijať zákaz verejných bohoslužieb, čiže zatvorenie kostolov. Rovnako sa odvoláva na Európsky dohovor o ľudských právach, ktorý garantuje aj kolektívnu formu uplatňovania náboženskej slobody. V liste, ktorý napísal vláde Ján Figeľ uvádza:
„Škodí spoločnosti, kto siaha na jej duchovný život a poškodzuje jej duševné zdravie.“
Zároveň konštatoval, že nikde neboli uplatnené také striktné opatrenia, ako na Slovensku.
Pokiaľ bude na základe tohto podnetu rozhodnuté, že tieto opatrenia boli protiústavné a v rozpore s Európskym dohovorom pre ľudské práva, tak to bude nepríjemná situácia nielen pre členov vlády a ich administratívne sily, ale aj pre niektorých horlivých príslušníkov katolíckej Cirkvi, ktorí nad rámec poslušnosti voči štátnemu nátlaku a pod zámienkou spoločenskej zodpovednosti, aktívne vyzývali veriacich k potlačeniu ich oprávnených duchovných potrieb a práv. Neváhali dokonca takých veriacich, ktorí sa svojich práv dožadovali, označovať ako nezodpovedných, stigmatizovať ich a prisudzovať im rôzne negatívne vlastnosti ako sebectvo, duchovnú pýchu a posmievať sa z ich „tmárstva“ a zaostalosti. B M

* * * * * * *

Pápež František: „Prečo nenavštíviť Slovensko?“

Z tlačovej konferencie pápeža pri návrate z Bagdadu

Vatikán, 9.3.2021 (RV) 027 298 – Počas letu z Bagdadu do Ríma v pondelok 8. marca odpovedal pápež František na otázky pri tlačovej konferencii. Za prítomnosti 74 novinárov spomenul, že ho čaká cesta do Maďarska na záverečnú svätú omšu Medzinárodného eucharistického kongresu (12. septembra 2021 v Budapešti) a chce túto cestu spojiť aj s návštevou neďalekého Slovenska.

Viac na:
https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2021-03/preco-nenavstivit-slovensko-z-tlacovej-konferencie-papeza.html

Pápežov lekár vyšetrovaný pre zneužitie úradu

Rím, 11.3.2021 (KAP) 027 297 – Nového osobného lekára pápeža Františka Roberta Bernabeia (69) vyšetruje štátna prokuratúra pre podozrenie zo zneužitia úradu. Podľa talianskych médií zo stredy má byť prominentný gerontológ zapletený do škandálu na Lekárskej fakulte Univerzity vo Florencii.
Štátna prokuratúra vyšetruje v toskánskom veľkomeste 39 osôb. Polícia prehľadala aj kancelárie pápežovho lekára. Obviňujú z účasti na manipulácii výberu kandidátov na profesúru. Lekár obvinenia odmieta a hovorí, že proces ich výberu prebiehal regulárne.

Kardinál Sarah: Situácia Cirkvi – ako Veľký piatok

„Cirkev má naliehavejšie ako kedykoľvek potrebných biskupov,
ktorí hovoria jasne slobodne a verne o Ježišovi Kristovi.“

Rím, 10.03.2021 (KAP) 027 296 – Kardinál Robert Sarah sa postavil proti výrokom v médiách, že je protivníkom pápeža Františka:
„Aj keď niektorí žurnalisti stále znova tento nezmysel tvrdia – ja som nikdy nebol proti pápežovi. František si cení jasné výpovede. Na rozdiel od fantázií žurnalistov sme vždy jednoducho a bez problémov spolupracovali,“ povedal kardinál pre noviny „Il Foglio“ zo stredy.
Koncom februára pápež prijal odstúpenie kardinála Saraha z dôvodu veku, bez menovania jeho nástupcu. Z Guiney pochádzajúceho 75-ročného kardinála považujú na základe jeho výpovedí za kritika niektorých rozhodnutí pápeža.
Keď František v r. 2017 priznal biskupským konferenciám viac kompetencií pri preklade misálov, kardinál Sarah tomu odporoval. Na to ho František vyzval, aby to skorigoval.
Aj spolupráca kardinála Saraha s emeritným pápežom Benediktom XVI. na knihe o celibáte sa brala ako vzdor voči Františkovi, pretože ten údajne zvažoval uvoľniť po Synode biskupov o Amazónii uvoľniť povinný celibát.
„Po uverejnení knihy ma František prijal, podporil a povzbudil ma. Poslúchať pápeža je istý spôsob poslúchania Krista,“ povedal kardinál.
Na otázku o budúcnosti Cirkvi porovnal kardinál jej situáciu s dianím na Veľký piatok. Ako príklady uviedol na jednej strane „drámu a strašné zločiny zneužívania kňazmi“.
„Iní boli zvedení k zrade a opustili loď, aby nasledovali svetské mocnosti. Pritom myslím na synodálnu cestu v Nemecku. Môžeme sa pýtať, čo ešte zostane z Evanjelia, keď všetko takto pôjde ďalej? To bol skutočný tichý odpad od viery. Cirkvi ide často príliš málo o Boha. A keďže je pre vzťah ľudí k Bohu podstatnou liturgia, mal Benedikt XVI. pravdu svojou výpoveďou: ‚Kríza Cirkvi je v podstatnej miere krízou liturgie‘“.
Kardinál Sarah ešte dodal, že chce naďalej písať, hovoriť, cestovať a prijímať hostí:
„Cirkev má naliehavejšie ako kedykoľvek potrebných biskupov, ktorí hovoria jasne slobodne a verne o Ježišovi Kristovi.“

Slovenský kardinál Jozef Tomko sa dožíva 97 rokov

Bratislava, 11.3.2021 (TK KBS) 027 295 – Kardinál Jozef Tomko sa 11. marca dožíva 97 rokov. Emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov, ktorý je rodákom z Udavského pri Humennom, sa vďaka Bohu stále teší dobrému zdraviu.
Jediný slovenský kardinál oslávi svoje narodeniny v úzkom kruhu vo svojej domácnosti v Ríme, kde mu asistujú rehoľné sestry z Kongregácie milosrdných sestier sv. Vincenta sr. Irena Kopanicová a sr. Júlia Kolumberová.

Viac na:
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210311016

Vatikán víta pravoslávny podnet k spoločnej Veľkej noci

Rím/Ženeva, 10.03.2021 (KNA) 027 294 – Predseda Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov kardinál Kurt Koch víta najnovší návrh z Pravoslávnej cirkvi na slávenie spoločnej Veľkej noci od r. 2025. Švajčiarsky portál kath.ch v stredu citoval kardinála Kocha slovami:
„Veľká noc je najväčším sviatkom kresťanov. Bolo by preto pekným a dôležitým znamením, keby sme my, kresťania, mali pre tento sviatok spoločný dátum. Toto želanie leží veľmi na srdci aj pápežovi Františkovi i koptskému pápežovi Tawadrosovi. Dohodnúť spoločný dátum Veľkej noci síce nebude ľahké, ale oplatí sa zasadzovať sa za to.“
Vedúci Stáleho zastúpenia Ekumenického patriarchátu Konštantínopolu pri Svetovej rade cirkví (ECC), arcibiskup Job Getcha z Telmessosu, sa už predtým vyslovil za reformu pravoslávneho kalendára. Vzhľadom na jubileum 1700 rokov od Prvého ekumenického Nicejského koncilu v r. 2025 uviedol :
„To by bola dobrá príležitosť objasniť kresťanom potrebu reformy kalendára a spoločného termínu Veľkej noci, aby sme záverom prvého ekumenického koncilu zostali naozaj verní. To, že východný aj západný dátum Veľkej noci padnú v r. 2025 na jeden termín, by sa malo chápať ako povzbudenie v tomto smere.“
Arcibiskup Job Getcha zdôraznil, že Nicejský koncil nevyhlásil iba Vyznanie viery, ktoré sa malo stať univerzálnym, ale aj zabezpečenie spoločného slávenia Veľkej noci pre celé kresťanstvo. Predtým nebol nijaký spoločný dátum, lebo niektorí východní kresťania ju slávili spolu so židovským Pesachom a iní v nasledujúcu nedeľu. V Nicey sa rozhodlo, že Veľká noc sa bude sláviť v prvú nedeľu po splne po jarnej rovnodennosti.
Koncil sa odvolal na astronomické údaje na určenie dátumu, ako povedal arcibiskup a nie na nejaký kalendár, či sviatok ako židovský Pesach.
„Napriek tomu sú dnes cirkvi žiaľ v tomto rozdelené. Dôvodom je, že nie všetci používajú rovnaké pomôcky. Pravoslávni používajú Juliánsky kalendár, ktorý je 13 dní za astronomickou realitou a okrem toho staré lunárne tabuľky, čo vedie k neskoršej Veľkej noci.“
O reforme kalendára sa už viackrát diskutovalo ako na pan-pravoslávnom kongrese v Konštantínopole v r. 1923, kde vzhľadom na neochotu niektorých prijať rímskokatolícky kalendár sa navrhol zrevidovaný Juliánsky kalendár srbského astronóma Milutina Milankoviča. Ten bol „skutočne presnejší“ ako Gregoriánsky kalendár, no niektoré pravoslávne cirkvi ho prijali iba pre cyklus pevných sviatkov, nie však pre veľkonočný cyklus. Arcibiskup Getcha pripomenul, že ECC mala v r. 1997 konzultácie k stanoveniu spoločnej Veľkej noci. Odporúčalo sa zachovať nicejské normy, ale vyrátať ich s čo najpresnejšími metódami a použiť ako základ meridián Jeruzalema, miesta smrti a vzkriesenia Ježiša Krista.

Vatikánska diplomatka o ženách vo Vatikáne

Vatikán, 09.03.2021 (KAP) 027 293 – „Trend viac účasti žien na rozhodnutiach v Katolíckej cirkvi je na dobrej ceste, no potrebuje to ešte čas a trpezlivosť,“ vyhlásila popredná vatikánska diplomatka Francesca Di Giovanni (67).
„Na jednej strane sa musíme vyhýbať doterajšiemu klerikalizmu, na druhej strane neslobodno upadnúť do zlej kópie ženského klerikalizmu.“ Diplomatka to povedala v interview pre vatikánsky magazín „Donne, Chiesa, Mondo“ (Ženy, Cirkev, svet – marec 2021). Di Giovanni je podsekretárkou na Štátnom sekretariáte, kde má na starosti multilaterálne vzťahy Svätého stolca.
Už nejaký čas sú tu ženy, ktoré v mene Svätého stolca vedú rokovania, alebo ich o to žiadajú pre ich špecifickú expertízu, ako povedala diplomatka. Na otázku, či majú ženy zvláštne schopnosti v oblasti multilaterálnosti odpovedala:
„Bez zovšeobecňovania – žena môže mať postoje vhodné na nachádzanie spoločných bodov, pestovanie vzťahov, vycítenie ciest dialógu alebo môže cítiť, kde treba zasiahnuť, aby sa s kreativitou a určitou tvrdošijnosťou hľadala jednota.
Ja sama som vo svojom duchovnými dominovanom prostredí vždy našla otvorené uši. To môže byť na iných miestach vo Vatikáne iste odlišné. Schopnosť predstavených vo Vatikáne počúvať ženy závisí podľa môjho názoru od mnohých faktorov. Dôležité je v každom prípade vzdelanie, ktoré kolegovia majú, zvlášť, keď sú to kňazi.“
Zo Sicílie pochádzajúca Francesca Di Giovanni je v službách Štátneho sekretariátu Vatikánu od r. 1993. Ťažiskom jej práce je migrácia a utečenci, humanitárne práva národov, medzinárodné súkromné právo a otázky duchovného vlastníctva. Pôsobí v oddelení pre vzťahy so štátmi, ktoré vedie arcibiskup Paul Richard Gallagher. Hlavou štátneho sekretariátu je kardinál Pietro Parolin.

Teologička druhou šéfkou Pápežskej biblickej komisie

Vatikán, 09.03.2021 (KAP) 027 292 – Pápež František zveril ďalšie vedúce miesto v Rímskej kúrii žene. Sekretárkou Pápežskej biblickej komisie sa stala v utorok španielska teologička a rehoľníčka Prof. Nuria Calduch-Benagesová (63). Pochádza z Barcelony a už je členkou tejto komisie, ktorú vedie prefekt Kongregácie pre náuku viery kardinál Luis Ladaría.
Pani Calduch-Benagesová je členkou „Misijných dcér od Svätej rodiny“ a profesorkou výkladu Starého zákona na Pápežskej univerzite Gregoriana v Ríme. Po štúdiu anglo-germanistickej filológie v Barcelone promovala v exegéze na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme. Do Biblickej komisie ju pápež povolal už v r. 2014.
Biblická komisia, ktorú založil pápež Lev XIII. v r. 1902, sa skladá z popredných katolíckych exegétov, ktorí radia pápežovi v biblických otázkach a vypracovávajú posudky v otázkach náuky. Z pápežovho poverenia robia aj vedecký výskum. Komisia má 22 členov, medzi nimi 5 žien.

* * * * * * *

Rakúsko: Mnohé akcie k sviatku sv. Jozefa

Salzburg, 09.03.2021 (KAP) 027 291 – Salzburská diecéza v Rakúsku v týchto dňoch stavia sv. Jozefa do centra mnohých akcií, keďže pápež František apoštolským listom „Patris corde“ vyhlásil Rok sv. Jozefa. V deň jeho sviatku 19. marca zriadila arcidiecéza webovú tematickú stránku www.eds.at/josefsjahr . Sú tam informácie o patrónovi Katolíckej cirkvi a ponuky na Rok sv. Jozefa. V arcidiecéze sa začala aj novéna k sv. Jozefovi.
K arcidiecéze patrí aj východná časť Tirolska a v týchto dňoch priletelo do poštových schránok aj 10 600 blahoželaní všetkým Jozefom a Jozefínam. Akciu zorganizoval diecézny referát pre liturgiu. Pohľadnice podpísalo vedenie arcidiecézy a kňazi s menom Jozef, alebo tí, ktorí majú farnosť zasvätenú sv. Jozefovi.
Referát pre manželstvo a rodinu vydal zasa brožúrku s biblickými textami, impulzmi a modlitbami na duchovné zamýšľanie sa nad svätým Jozefom.
Salzburský arcibiskup Franz Lackner ocenil sv. Jozefa v zverejnenej úvahe v utorok:
„O sv. Jozefovi sa síce v evanjeliách hovorí málo. No on bol človek spravodlivý a to sa považovalo za vysoké vyznamenanie. Sv. Jozef sa pridržiaval zákona, no nielen to. On si v srdci udržal citlivosť pre počúvanie Božieho hlasu.“

Katolícke hnutie mužov a sv. Jozef
Sv. Jozef má veľký význam aj pre rakúske Katolícke hnutie mužov. V spolupráci s Lineckou diecézou vypracovalo „Pracovný zošit pre mužov“ s internetovými seminármi biblického sprievodcu Hnutia katolíckych mužov v Roku sv. Jozefa. Okrem mnohých podujatí na témy ako dobrodružstvo ocko-dieťa alebo stretávania otcov ponúka hnutie modlitby a podnetné texty na celý Rok sv. Jozefa.

Úcta k sv. Jozefovi v Cirkvi
Vo východnej Cirkvi bol sv. Jozef uctievaný už vo veľmi ranom období, v západnej Cirkvi asi od r. 850. Pápež Sixtus IV. stanovil v r. 1479 jeho oficiálny sviatok na 19. marca. Po tom, čo sa mnohé rehole začali pestovať úctu k sv. Jozefovi, jeho obľuba stále rástla. Od r. 1870 je sv. Jozef patrónom Katolíckej cirkvi.
Bol aj veľmi uctievaným „domácim“ svätcom Habsburgovcov. Sv. Jozef je patrónom mnohých krajín – aj Rakúska. Tam sa mu vzdáva mimoriadna úcta predovšetkým v Tirolsku, Steiermarku v Korutánsku a Vorarlbergu. V týchto rakúskych krajinách majú 19. marca školáci voľný deň, úrady a vládne inštitúcie sú zatvorené. Bývalý celorakúsky zákonný sviatok sv. Jozefa zrušili v roku 1968.
Sv. Jozef je patrónom manželov a rodín, detí, mládeže a sirôt, panenstva, robotníkov, remeselníkov, stolárov, hrobárov, inžinierov, priekopníkov, cestujúcich, ba aj bojovníkov proti komunizmu, ako aj umierajúcich a je patrónom dobrej smrti.
V 20. storočí sa jeho úcta nanovo rozmohla – sv. Jozefovi zasvätili zvlášť mnoho kostolov. V niektorých krajinách ako v Taliansku alebo Španielsku sa sviatok sv. Jozefa slávi aj ako Deň otcov.

****************
Správa od môjho známeho – verného kňaza o. Jozefa z Berlína:
****************

Berlín: Tretí útok radikálov na katolícky kostol

Farár Jozef Wieneke: „Je to pokus zastrašenia inak zmýšľajúcich!
Kultúra života napriek týmto útokom zostáva naliehavou úlohou Cirkvi!“

Berlín, 11.3.2021 (kath.net/pl) 027 290 – „My body, my choice“ (Moje telo, moje rozhodnutie). Taký nápis ako aj červené mazanice sa našli ráno 3. marca na fasáde katolíckeho Kostola sv. Alžbety v Berlíne-Schönebergu.

„V priebehu asi jedného roka je náš Kostol sv. Alžbety už po tretí raz terčom útoku radikálnych prívržencov potratov,“ napísal farár Dr. Josef Wieneke na domovskej stránke Farnosti Sv. Matúša v Berlíne, do ktorej patrí Kostol sv. Alžbety napísal:
„Tak ako prvý raz v januári 2020 boli fasáda a portál chrámu pomazané farbou a znečistené proportatovými heslami. Prvý raz páchatelia na indymedia.org uviedli ako dôvod m že čin sa stal pre postoj Katolíckej cirkvi k otázke potratu vcelku a pretože sa v tomto kostole stretli odporcovia potratu pred Pochodom za život 2019. No na ponuku farnosti začať dialóg sme nedostali odpoveď. Namiesto toho pomazali fasádu znova pri Pochode za život 2020! teraz je to už tretí útok na pamiatkovo chránenú budovu. Odstránenie škôd nás bud stáť veľa peňazí, ktoré by sme mohli použiť na sociálne či charitatívne účely. Ako farnosť sme smutní z toho aktu násilia a pokusu zastrašovania inak zmýšľajúcich. Naďalej dúfame v možnosť dialógu a za páchateľov sa modlíme. Napomáhanie kultúry života zostáva napriek takýmto útokom vždy naliehavou úlohou Cirkvi.“
Vo Farnosti sv. Matúša pôsobil aj kardinál Clemens August, gróf z Galenu, ktorý počas nacizmu verejne protestoval proti ničeniu „života nehodného žitia“ nacistami. Kardinál Galen (1878-1946) tam bol farárom v r. 1919 bis 1929 a mal veľa kontaktov s vtedajším nunciom Eugeniom Pacellim, bneskorším pápežom Piom XII.

Známy rabín Rosen za pristúpenie k dohode z Abu Zabí

Rím, 11.3.2021 (kath.net/KAP) 027 289 – Známy rabín Dávid Rosen, kľúčová postava medzináboženského dialógu, podnecuje pristúpenie aj židovstva k dohode o bratstve, ktorú podpísal pápež František so sunitským veľkým imamom Ahmadom al-Tayyebom.
Rabín Rosen to podľa „Vatican News“ z pondelka vyjadril pre rímsku tlačovú službu „Asianews“.
František a al-Tayyeb v r. 2019 pri návšteve pápeža v arabských emirátoch prezentovali „Dokument o bratstve všetkých ľudí“ – manifest nad-náboženského úsilia o pokoj.
Rabín Rosen ocenil aktuálnu cestu pápeža do Iraku a povedal:
„Je pekné, že cesta, ktorá sa začala v Abu Zabí pokračuje.
Ako pápež František tak aj iracký prezident Barham Salih v príhovoroch v Bagdade spomínali aj židovstvo. Želám si rozšírenie dokumentu z Abu Zabí aj na židovstvo, pretože v tejto chvíli to zostáva iba iniciatívou medzi kresťanmi a moslimami.“

Jezuita Martin útočí na obraz Boha ako muža!

USA, 11.3.2021 (LifeSiteNews) 027 288 – Páter James Martin sa v článku pre America Magazine vyjadril o Bohu v ženskom rode, lebo vraj „ženská podoba Boha neprotirečí našej viere“! Páter kritizoval mužskú koncepciu Boha ako „napomáhajúcu škodlivú koncepciu patriarchátu“.
Na druhú pôstnu nedeľu tak známy jezuita v podstate zdieľal názory feministickej „Catholic Women Preach organization“ (Kazateľskej ženskej organizácie), keď napísal: „Boh vám dá zazrieť jej (svoju) moc.“
Po tom, čo musel čeliť ráznemu pobúreniu katolíkov, páter využil svoju pozíciu „vydavateľa“ magazínu America Magazine, aby znova zdôraznil svoj postoj o ženskej koncepcii Boha.
V príspevku „Boh nie je muž (alebo žena)“ páter uviedol, že nemá problém hovoriť o Bohu ako o „nej“ a vyhlásil:
„Boh nie je muž. A to, že Ježiš Kristus bol (a je) muž a pozýva nás volať Boha Otcom, neznamená, že Boh je muž, alebo že Boh je iba mužského rodu. Teologicky je práve tak správne používať ženský obraz Boha ako používať jeho mužský obraz a to neprotirečí našej viere, keďže je to súčasť Písma, aj keď prehliadaná a dokonca ignorovaná súčasť.“
Martin však dodáva, že nevidí Boha ani ako ženu lebo „mystérium Trojjediného Boha presahuje všetky obmedzenia pohlavia alebo rodu“.
Tento prominentný obhajca LGBT potom uvádza:
„Som presvedčený, že je škodlivé vidieť Boha iba v jednom rode. Pozorujem škodlivý účinok tohto v patriarchálnych kultúrach a v tom ako všeobecná koncepcia Boha – muža – ovplyvnila teológiu, verejnú a súkromnú úctu k nemu aj celý kresťanský život.“

Páter Martin uvádza príklady z diela feministickej sestry Elizabethy Johnsonovej, ktorá venovala veľa času ženskej koncepcii Boha, ktorú videla v častiach Biblie. A Martin dokonca tvrdí, že Boh bol umelecky znázorňovaný ako muž, ako „príklad škodlivej patriarchálnej kultúry“.
Keď jezuita videl šokovanú reakciu katolíkov uviedol:
„Taká odozva odzrkadľuje niektoré reakcie ľudí v Písme, keď ich Ježiš vyzýva, aby mysleli o Bohu ako o väčšom, ako si pôvodne predstavovali …“
Dokonca sa pokúsil zneužiť sv. Tomáša Akvinského – ktorý napísal, že „je potrebné nájsť nové slová na vyjadrenie starovekej viery o Bohu“. No sv. Tomáš Akvinský uvádza na obranu termínu osoba pri opise Najsvätejšej Trojice a nie na podporu nového chápania podoby Boha. Sv. Tomáš Akvinský v podstate už odpovedal na Martinove teórie. V Summa Theologiae, učí, že „meno TOHO, KTORÝ JE“ najnáležitejšie patrí Bohu. Formulácia daná Bohom Mojžišovi (Ex 3,13-14) je najpriliehavejším menom Boha, čo sa týka jeho významu, univerzálnosti a označenia“. …
Sv. Tomáš tiež zdôrazňuje teologicky správne chápanie Boha ako Otca, keď vysvetľuje tri osoby Najsvätejšej Trojice:
„Práve otcovstvo odlišuje osobu Otca od všetkých iných osôb. Preto toto meno Otec, ktorým sa označuje otcovstvo, je tým správnym menom osoby Otca.“ …
A prirodzene Kristus sa tiež vo Svätom písme opakovane obracia na svojho Otca. A práve tak začína aj sv. Pavol každý svoj list – „Boh náš Otec“.

Český teológ Halík žiada zásadnú reformu Cirkvi

Bonn, 08.03.2021 (KNA) 027 287 – Český teológ Tomáš Halík (72) a farár akademického spoločenstva v Prahe žiada zásadnú reformu Katolíckej cirkvi:
„Cirkev sa musí vzdať svojho egocentrizmu a kolektívneho narcizmu. Musí preč od inštitucionálnych mocenských záujmov a nasmerovať sa k spoločnosti,“ vyhlásil profesor sociológie na Karlovej univerzite v Prahe v pondelok v interview pre nemecký portál „katholisch.de“.
„Jej budúcnosť spočíva v duchovno sprevádzaní hľadajúcich. Potrebujeme duchovné centrá na stretávanie a rozhovor. Tradičná farská pastorácia spotrebováva príliš veľa zdrojov. Potrebný je dialóg s rešpektom a duchovné sprevádzanie pre všetkých – v armáde, vo väzniciach, nemocniciach a na vysokých školách.“
Prof. Halík sa postavil aj proti klasickému chápaniu misijnej činnosti:
„Mnohí robia misie ako evangelikáli. To však v skutočnosti nefunguje. Prírastok členov nesmie byť cieľom. Duchovná skúsenosť hľadajúcich musí dostať miesto v Cirkvi.“
V tejto súvislosti je z hľadiska teológa potrebné aj zmenené chápanie Eucharistie:
„Eucharistia nie je odmena, ale posilnenie pre slabých a hľadajúcich. Na jednej strane nemôže existovať pozvanie pre všetkých. Na druhej strane však Cirkev nemôže všetkých, ktorí žijú v ‚neregulárnych zväzkoch‘ jednoducho vylúčiť. Medzi nimi sú mnohí na ceste viery, ktorí majú hlad a túžbu po ‚panis viatorum‘.“
Pandémia koronavírusu ponúka z hľadiska teológa Cirkvi šancu zamyslieť sa nad chorobnými a primitívnymi obrazmi Boha:
„Musíme preč od Boha, ktorý ako režisér riadi svetové divadlo alebo skrze pandémiu trestá hriechy. Korona je aj kríza ľahkomyseľnej zbožnosti.“
Halík vyjadril ďalej presvedčenie , že „teraz odbila v Cirkvi hodina žien“:
„Už v 19. storočí stratila robotnícku triedu, potom mnohých intelektuálov svojím jednostranným antimodernizmom, ďalej mládež v 60. rokoch panickou reakciou na sexuálnu revolúciu. Teraz vidím nebezpečenstvo, že stratí aj ženy.“
Halík sa ďalej vyslovil za vytrvalý ďalší rozvoj, aby sa zabránilo rozkolu:
„Ďalšie kroky musia byť kázne žien a vysviacka diakoniek. To sú dva kroky, ktoré sú teraz realizovateľné. Kňazská vysviacka žien je náročná vec. Z mojej strany však nič proti tomu nehovorí.“

Dublin: Arcibiskup Farrell zakazuje individuálne prijímanie

Dublin, 8.3. 2021 (LifeSiteNews) 027 286 – Nový arcibiskup Dublinu Dermot Farrell ešte zosilnil zákaz náboženského života vlády a kňazom dokonca zakázal súkromne podávať sväté prijímanie farníkom okrem svadby a pohrebu. Vo vyhlásení zo 4. marca Farrell k vládnym nariadeniam ešte dodáva:

„V záujme zdravia a bezpečia kňazi by nemali podávať sväté prijímanie a farníci ho požadovať pred omšou ani po omši vo vnútri kostolov. Nie sú povolené ani sväté omše sledované z áut, pretože nie je povolené zhromažďovanie.
Sväté prijímanie možno podávať iba pri svadbách a pohreboch a kňazom, miništrantom a lektorom pri slávení online omší.
Všetko ostatné ako prvé sväté prijímanie a birmovky budú musieť počkať, kým írska vláda povolí diecéze slávenia ako bezpečné. Sviatosť krstu sa môže vysluhovať iba vo výnimočných okolnostiach – v nebezpečí smrti.

Katolícke médum Catholic Arena napísalo: „Je to skľučujúca a demoralizujúca výpoveď pre jeho aj tak už oslabené a zmenšujúce sa stádočko! Je to úplná kapitulácia!“
Írsko má už 5. úroveň opatrení lockdownu od nového roka, ktorá potrvá do apríla, keď sa znovu preverí situácia. Kostoly možno navštíviť iba na súkromnú modlitbu. Pohreby môžu mať10 účastníkov a na svadbe môže byť 6 ľudí. Verejné omše sú zakázané od 26. decembra 2020 a povolia sa, až keď sa krajina vráti na 2. úroveň opatrení.
Írska katolícka hierarchia mala viacero stretnutí s premiérom Micheálom Martinom v pokusoch o „dialóg“, v ktorom mu chcela predostrieť svoj plán na uvoľnenie reštrikcií. Ostatné stretnutie bolo minulý mesiac a štyria arcibiskupi vyjadrili kontinuálnu podporu opatreniam v prospech zdravia ako aj vakcinácie najmä zraniteľných. A požiadali o povolenie verejných omší, ak sa zváži uvoľnenie reštrikcií.
Napriek tomuto úsiliu biskupov arcibiskup Farrell potvrdil zákaz omší a vydal dokonca zákaz súkromného svätého prijímania. Prípad vyvrcholil, keď dokonca polícia v Dubline v nedeľu nariadila zastaviť súkromné podávanie svätého prijímania veriacim, ktorí prišli po televíznej omši individuálne ku kostolu. Farnosti Mountview a Blakestown v Dubline to veriacim individuálne dovoľovali. Otec Binoy Mathew pre RTE k tomu povedal:
„Ľudia vstúpili do chrámu na sväté prijímanie a okamžite odišli. V rámci dvoch hodín prišlo asi 130 ľudí s dodržiavaním hygienických predpisov. No polícia akt zbožnosti prerušila! Povedali mi, že si mysleli, že je to organizovaná udalosť a to je zakázané!“
No napriek tomu ľudia v Írsku majú povolené stretávať sa a spoločne jesť aj piť rovnako, ako udeľoval sväté prijímanie otec Mathew! A školy sa od 1. marca takisto vrátili k normálnemu režimu.
Arcibiskup Farrell má na to očividne iný názor. V nedávnom interview tiež vyjadril veľkú podporu vysviacke žien za diakonky ako aj žehnaniu homosexuálnych párov. A dodal, že „čo sa týka kňaziek v Cirkvi – tu treba prekonať prekážku“. Náuku Cirkvi o homosexuálnych aktoch, že sú „vnútorne nezriadené“ označil ako technický opis! Na naše otázky k tomuto sme od neho odpoveď nedostali …

Cyprus: Pravoslávna cirkev proti „diabolskej piesni“ v Eurovízii

Petícia: Pieseň „El Diablo“ je pre kresťanov škandalózna

Nikózia, 8.3.2021 (kath.net) 027 285 – Prudké protesty proti tohoročnému príspevku Cypru k európskej súťaži piesní „Eurovision Song Contest“ vyvolala pieseň s názvom „El Diablo“. Informuje o tom evanjelická spravodajská agentúra „idea“.
Proti tejto piesni podpísalo petíciu už vyše 18 000 z 850 000 obyvateľov gréckej časti Cypru. Petícia uvádza: „Táto pieseň je pre nás kresťanov škandalózna“.
Zväz katechétov vyhlásil, že „pieseň propaguje odovzdanie sa satanovi a večnú lásku k nemu“.
Pravoslávna cirkev na Cypre žiada pieseň zo súťaže stiahnuť:
„Pieseň má byť nahradená inou piesňou, ktorá vyjadruje históriu a tradíciu Cypru a to, za čím stojíme.“
Cyperský rozhlas, ktorý pieseň podporuje, vyhlásil:
„Pieseň treba chápať iba obrazne, ide o ženu, ktorá trpí vzťahom k bezohľadnému vykorisťovateľovi.“

Patriarcha: „Väčšinou iba monológ zo strany kresťanov!“

Rím/Bagdad/Beirut 6.3.2021 (KAP/RV) 027 284 – Patriarcha Sýrskokatolíckej cirkvi Antiochie Ignác Youssef III. Younan sa ku kresťansko-islamskému dialógu vyjadril skepticky. Krátko pred cestou pápeža Františka do Iraku povedal patriarcha pre taliansku katolícku agentúru SIR:
„Je mi ľúto, ale musím povedať, že veľká väčšina irackých kresťanov, ako aj kresťanov na Blízkom Východe, má malý záujem o stretnutia na vysokej úrovni a o ceremónie. Iba vyhlásenia nestačia, mnohokrát citované bratstvo sa musí skutočne žiť – pravou toleranciou voči tzv. neveriacim. K tomu je ešte dlhá cesta. Nemalo by sa zabudnúť, že islam náboženstvo a politiku neoddeľuje!“
Patriarcha Younan sídliaci v Bejrúte, uvítal pápeža Františka v Iraku v piatok v katedrále v Bagdade. A obaja sa stretli aj v Karakoši v Chráme Nepoškvrneného Počatia Panny Márie. Pri privítaní Svätého Otca sýrsko-katolícky patriarcha Ignace Youssif III. Younan vysvetlil, že spev detí a mládeže „Vitajte v pokoji, pravý Pastier“ zaznel v modernej forme aramejského jazyka, ktorým hovoril Ježiš.
Patriarcha Younan pripomenul, že vyhnanie obyvateľov z Karakoša ISISom bolo ako „vykorenenie kresťanov z ich domova“, napriek tomu, že „multináboženská a multietnická komunita sa snažila už v minulosti spolunažívať v mieri“. Sýrsko-katolícky patriarcha vyjadril hrdosť na veriacich, ktorí napriek hrôzam prenasledovania zostali „verní evanjeliu pokoja a spravodlivosti, podľa príkladu svojich hrdinských predkov.“ Mnohí z nich majú príbuzných utečencov a presídlených.
Sýrskokatolícka cirkev v Iraku má 45 000 veriacich a takmer všetci žijú na Ninivskej planine.
O návšteve pápeža Františka povedal patriarcha Youkhana pre SIR že „pápež núti svet k tomu, aby hľadel na kresťanov krajiny a je jedno, akého sme vyznania“.
„To, že jeho prvá cesta po pauze korony ho vedie do Iraku, jasne ukazuje hodnotu kresťanských spoločenstiev krajiny. František prináša naše požiadavky na celonárodný stôl, do televízie, k špičkovým politikom. A som si istý, že za zatvorenými dverami volí jasnejšie slová, ako sú v uhladených diplomatických výpovediach.“
Na otázku, akú vetu by Františkovi povedal, patriarcha odvetil: „Povedal by som, že cirkev Východu je hniezdo, z ktorého sa vyliahla naša viera. Ak zahynie, stratí kresťanstvo svoje korene. Vyše 2000 rokov sme obohacovali celý región. Dnes môžeme stavať mosty tam, kde iní stavajú múry.“
„My neveríme v teoretický dialóg náboženstiev, pretože tu ide žiaľ väčšinou len o monológ dobrých úmyslov zo stany kresťanov,“ povedal patriarcha a vyzval, aby sa to neobmedzilo iba na jazyk politickej korektnosti: „Namiesto toho sa musíme jasne a zreteľne, zasadzovať za rešpektovanie občianskych práv. Tie majú platiť pre všetkých občanov aj v krajinách s moslimskou väčšinou!“

Nedostačujúca jednota kresťanov
Riaditeľ nadácie „Christian Aid Program North Iraq“ – Kresťanský program pomoci severnému Iraku (CAPNI) Emanuel Youkhana pre nemecké noviny „Süddeutsche Zeitung“ 5. marca povedal, že hľadí na budúcnosť kresťanov v Iraku so starosťou. A zástupca Asýrskej cirkvi Východu dodal:
„To nespočíva iba v islamskom terore a nečinnom štáte. Mnohým kresťanským vyznaniam a ich vodcom chýba jednota. Mnohí proti sebe namiesto toho bojujú. O priazeň asi 300 000 kresťanov, ktorí ešte zostali v Iraku sa uchádza desať politických strán. Nehovoríme jedným hlasom a to naozaj nie je potešiteľné.“

Kanada: Hospic museli zatvoriť – neponúkal eutanáziu!

Ottawa, 06.03.2021 (KAP) 027 283 – V Kanade musel po prvý raz zatvoriť svoje brány hospic, pretože jeho správca – dobročinný spolok Delta Hospice Society – odmietol vykonávať eutanáziu. Ministerstvo zdravotníctva preto zastavilo príspevky z verejných zdrojov a tak museli 24. februára prepustiť celý personál. Ministerstvo okrem toho žiadalo preloženie umierajúcich pacientov, čo viedlo k veľkým protestom príbuzných.

Hospice v Kanade musia ponúkať eutanáziu, ak majú viac ako 50 percent svojich nákladov zo štátnych prostriedkov. To platí prinajmenšom pre sekulárne zariadenia, zatiaľ čo cirkevné ústavy majú zatiaľ ešte právo na výhradu vo svedomí. Na to sa však nemohola odvolať Delta Hospice Society, ktorá pôsobí spolu s Hospicom Irene Thomas v západo-kanadskej Britskej Kolumbii.
V Kanade s 37,6 miliónmi obyvateľov legalizovali aktívnu pomoc pri umieraní a pomoc pri samovražde v júni 2016. Do konca r. 2019 si tak zobralo život takmer 14 000 ľudí najmä usmrtením na požiadanie. Nový návrh zákona, podľa ktorého má byť eutanázia povolená aj pri život ohrozujúcom ochorení, pri psychických poruchách a v istých prípadoch aj bez lehoty na premyslenie, je v súčasnosti v parlamente v prvom čítaní.
Medicínsky právnik Trudo Lemmens z Univerzity v Toronte vidí v plánovaných zmenách „ohromujúci zvrat preč od ústrednej úlohy medicínskej a právnej koncepcie a štandardov starostlivosti o človeka“ a zdôrazňuje:
„Zavádza sa totiž eutanázia už aj pre ľudí s chronickými chorobami, alebo postihnutiami, ktorých smrť nie je predvídateľná. Tým sa podkopávajú všetky štandardy medicíny!“ …
Už nie medicínske štandardy, ale želanie pacienta je rozhodujúce. lekári musia splniť želanie pacienta umrieť, aj keď sú si vedomí, že by mohol s dobrou starostlivosťou žiť ešte aj roky. Odborná štúdia ukázala, že lekári v Kanade už teraz informujú skôr o eutanázii ako o paliatívnych ponukách. …
Medicínsky ponúkané usmrtenie sa demaskuje nie ako pomoc k úmrtiu, ale ako hodnotový úsudok o živote, ktorý sa už nepovažuje za hodný žitia. Len nedávno vysoký komisariát OSN pre ľudské práva varoval Kanadu, že novela zákona porušuje viaceré ustanovenia Konvencie ľudských práv vzhľadom na rovnosť a právo na život.

Naša príloha
Kardinál Sarah podal demisiu …

Branislav Krasnovský

https://www.christianitas.sk/kardinal-sarah-podal-demisiu-co-to-znamena-pre-tradicnych-katolikov/ 2. marca 2021 – 027 282

Kardinál Sarah bol prefektom Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí. „Liturgia je v dobrých rukách“, napísal preto svojho času pápež Benedikt XVI. Kvôli dovŕšeniu 75 rokov však musel kardinál Sarah abdikovať na svoju funkciu, aj keď súčasný pápež František kvôli pandémii koronavírusu o osem mesiacov predĺžil jeho pôsobenie v úrade Dňa 20. februára 2021 však už pápež František prijal jeho rezignáciu. Mnohí tvrdia, že ju prijal s radosťou, pretože vzťahy medzi kardinálom Sarahom a pápežom Františkom neboli práve najlepšie – kardinál Sarah totiž patril skôr ku konzervatívnejším a tradičným katolíkom.
Kardinál Sarah svoju funkciu zastával od roku 2014 a spolu s kardinálom Peterom Turksonom bol najvyššie postaveným Afričanom vo Vatikáne. Predtým pôsobil ako predseda Pápežskej rady Cor Unum a ako sekretár Kongregácie pre evanjelizáciu národov. Patril medzi najvýraznejších kardinálov v kúrii, bol prominentným zástancom konzervatívnejšej línie. Hoci sa vyhýbal priamej konfrontácii s pápežom Františkom, vo svojich knihách a verejných vystúpeniach dával zreteľne najavo iný dôraz na témy ako súčasný pápež.
Kardinál Sarah sa narodil v roku 1945 vo francúzskej Guinei. Štúdiá absolvoval vo Francúzsku, Senegale, Ríme a v Jeruzaleme. Za kňaza bol vysvätený v roku 1969. V roku 1979 bol vo veku 34 rokov menovaný pápežom Jánom Pavlom II. za arcibiskupa Konakry. Funkciu arcibiskupa Konakry napokon zastával až do roku 2001, keď bol povolaný do Vatikánu.
Kardinál Sarah pokračoval v liturgickej línii pápeža Benedikta XVI. Konzervatívnu tradíciu, ktorú presadzoval kardinál Sarah, či pápež Benedikt XVI., narušil výrazne v roku 2013 pápež František, ktorý umyl nohy nielen mužom, ale aj dvom ženám, z ktorých jedna sa navyše hlásila k islamu. Prístup pápeža Františka vtedy pozitívne ohodnotil celý moslimský svet, žiaden islamský mufti však napriek tomu pápeža nenasledoval a neumyl nohy kresťanskej žene.
V roku 2017 sa pápež František zase rozhodol dať viac právomocí biskupským konferenciám o preklade liturgických kníh. Zverejnil motu proprio Magnum Principium, ktorým v rámci decentralizácie Cirkvi obmedzil právomoci samotnej Kongregácie pre Boží kult a umožnil tak biskupom mať hlavné slovo. To vysoko ocenili nemeckí aj anglickí modernisti, ktorí sa s vervou pustili do práce. Kardinál Sarah sa od týchto zmien dištancoval, podľa jeho slov motu proprio je iniciatívou pápeža Františka, dokument kardinál Sarah nepodpísal, podpísal ho len prefekt kongregácie, arcibiskup Arthur Roche. Kardinál Sarah evidentne nechcel mať s uvedeným motu proprio nič spoločné.
K známemu teologickému stretu medzi pápežom Františkom a kardinálom Sarahom prišlo v roku 2016. V júni 2016 vystúpil kardinál Sarah na konferencii Sacra Liturgia v Londýne. Hovoril o potrebe „zeformovania reformy“, teda o pokuse napraviť mnohé nedostatky a omyly, ktoré sa šírili po II. vatikánskom koncile. Kardinál Sarah navrhoval, aby počnúc Adventom všetci kňazi slávili liturgiu ad orientem (tvárou k východu – k Bohu). Dôvod bol prozaický – v posledných desaťročiach sa najmä na Západe stala liturgia príliš antropocentrická, jej stredobodom sa stal človek a nie Boh. Podľa kardinála Saraha je dôležité, aby ľudia mali počas liturgie na zreteli viac Božiu lásku a poďakovali sa Bohu za to, čo pre nás urobil…
Prefekt Sarah tiež zdôraznil, že pri liturgii máme mať viac na zreteli Božiu lásku a milosť, než svoje zásluhy.
„Do kostola nejdeme osláviť, čo sme dosiahli alebo kto sme, ale poďakovať sa Bohu za to, čo pre nás urobil…“
Pápež František sa s prístupom kardinála Saraha nestotožnil a kardinál Sarah sa „dostal na koberec“. Ofenzíva proti tradicionalistom pokračovala, pápež František postupne odstavil takmer celé zloženie Kongregácie pre Boží kult. Vplyv kardinálov Raymonda Burkeho, Georgea Pella, či Marca Ouelleta bol výrazne oslabený, do popredia pápež František presunul cirkevných hodnostárov, ktorých postoj k tridentskej omši bol minimálne indiferentný. V roku 2020 vyšla kniha kardinála Saraha Z hĺbky srdca, ktorá svojím dopadom čiastočne spomalila plány modernistov, tí po amazonskej synode očakávali posuny v otázke celibátu.
Vydanie spomenutej knihy kardinála Saraha, z ktorej časť napísal pápež Benedikt XVI., znamenalo čiastočne pozastavenie modernistických plánov. Modernisti odpovedali mediálnou kampaňou voči kardinálovi Sarahovi, ktorého začali ešte usilovnejšie vykresľovať ako odporcu pápeža. Nemôžu mu tiež zabudnúť, že bol „skalou proti modernizmu“ (odmietal sväté prijímanie pre rozvedených žijúcich v nových manželstvách, podporovateľov potratov, nabádal k opatrnosti pri moslimskej imigrácii). Počas pandémie koronavírusu v roku 2020 vydal výzvu „Vráťme sa s radosťou k Eucharistii“, v ktorej odsúdil rôzne liturgické zneužívania motivované koronavírusom a zdôraznil, že biskupi a nie politici majú právo zasahovať do liturgie.
Modernistov a ani liberálov v Cirkvi nepotešil svojimi prirovnaniami, že podobnými hrozbami ako fašizmus a komunizmus v 20. storočí sú dnes, v 21.storočí, pre spoločnosť homosexuálne, LGBT či potratové ideológie a islamský fanatizmus.
Modernisti majú teda z odchodu kardinála Saraha nesmiernu radosť a pripravujú ofenzívu voči prívržencom tradičnej svätej omše, voči ktorej cítia mnohí z nich dokonca averziu. Je otázne, či spoločenstvá, ktoré dávajú prednosť tridentskému obradu, budú predstavy modernistov akceptovať. …
Samotný kardinál pri odchode napísal na Twitteri tieto slová: „Som v Božích rukách. Jedinou skalou je Kristus. Budem sa s Vami stretávať aj naďalej.“
Všetci tí, ktorí túžia po duchovnom stretnutí s kardinálom Sarahom, môžu siahnuť po jeho knihách, ktoré vyšli aj v slovenskom preklade: Boh, alebo nič (Lúč 2016), Sila ticha – proti diktatúre hluku (Lúč 2017), Pane zostaň s nami (Lúč 2019) a jeho dosiaľ posledná kniha Z hĺbky srdca (Lúč 2020).
Pre úplnosť, v najbližšej dobe podajú kvôli svojmu veku svoju demisiu aj ďalší: prefekt Kongregácie pre klérus Beniamino Stella (79 rokov), predseda Governatorátu Mestského štátu Vatikán Giuseppe Bertello (78), predseda Pápežskej rady pre kultúru Gianfranco Ravasi (78), prefekt Kongregácie pre východné cirkvi Leonardo Sandri (77), prefekt Kongregácie pre katolícku výchovu Giuseppe Versaldi (77), prefekt Kongregácie pre náuku viery Luis Ladaría Ferrer (76), prefekt Kongregácie pre biskupov Marc Ouellet (76) a hlavný penitenciár Apoštolskej penitenciárie Mauro Piacenza (76).

* * * * * * *

MODLITBA ZA KŇAZOV sv. TERÉZIE z LISIEUX

Ó, Ježišu, večný veľkňaz, zachovaj svojich sluhov v ochrane svojho Najsvätejšieho Srdca, kde im nikto nemôže ublížiť. Zachovaj bez poškvrny ich posvätné ruky, ktoré sa denne dotýkajú tvojho Najsvätejšieho Tela, zachovaj bez poškvrny ich ústa, ktoré sú zavlažované tvojou predrahou krvou.
Zachovaj čisté ich srdcia, v ktorých je odtisnutá pečať tvojho slávneho kňazstva a ochráň ich od všetkých pozemských náklonností.
Daj, aby rástli v láske k tebe a zachráň ich od svetskej nákazy. Udeľ im moc, aby premieňali srdcia, ako premieňajú chlieb a víno. Žehnaj ich prácu, aby im prinášala hojný úžitok a udeľ im korunu večnej slávy. Amen.

ZASVÄTENIE SA PANNE MÁRII

Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, plná dôvery prichádzam k Tebe. Chcem sa Ti zasvätiť celkom ako Tvoje dieťa. Navždy sa Ti zasväcujem a darujem.
Zasväcujem Ti celý svoj život, dušu a schopnosti, radosť aj úspech. Všetko, čím som, čo mám a čo robím, všetko nech je Tvojím vlastníctvom. Tebe, Panna Mária, odovzdávam minulosť, prítomnosť i budúcnosť, všetky svoje schopnosti a dary.
Zasväcujem ti, Matka, aj svoju rodinu, svojich priateľov. Bez akejkoľvek výhrady nechávam vládnuť Tvoje Nepoškvrnené Srdce nado mnou, nad mojou rodinou a nad tými, ktorých mi chceš zveriť. Stále chcem myslieť na to, že Ti patrím, že ma vedieš a ochraňuješ.
Nepoškvrnená Matka, zasväcujem Ti obety a úsilie každého dňa, sľubujem ti, že sa budem s láskou k Tebe modliť ruženec a oslavovať Tvoju pamiatku a tak uzmierovať Boha za všetky urážky i Tebe spôsobené bolesti.
Matka, Tvoja som teraz i naveky. Skrze Teba a s Tebou chcem navždy celkom patriť Ježišovi. Amen.

Sv. MICHAL ARCHANJEL,

bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

SLÁVNE KNIEŽA NEBESKÝCH VOJSK, svätý Michal archanjel,
chráň nás v boji a hroznom zápase, ktorý vedieme proti kniežatstvám a mocnostiam, proti vládcom tohto temného sveta a proti zlým duchom.
Príď na pomoc ľuďom, ktorých všemohúci Boh stvoril nesmrteľných na svoj obraz a podobu a ktorých draho vykúpil z moci satana.
Bojuj dnes Pánov boj s légiami svätých anjelov, tak ako si kedysi bojoval proti Luciferovi, vodcovi pyšných duchov a všetkých odbojných anjelov, ktorí boli proti tebe bezmocní a už nebolo pre nich miesta v nebi.
Učiň, aby anjel odpadlík, ktorý sa zmenil na anjela temnosti, a ešte sa stále plazí po zemi, aby nás zničil, bol zvrhnutý do priepasti spolu so svojimi nasledovníkmi. Dnes tento prvý nepriateľ ľudstva a vrah od počiatku znova nadobudol sebadôveru. Prestrojený za anjela svetla chodí so zástupmi skazených duchov, napáda zem a vyhladzuje meno Pána Boha a Ježiša Krista, plieni, zabíja a posiela do večnej záhuby duše, ktorým bola určená koruna večného života.
Tento skazený had je ako nečistý prúd, ktorý vlieva do ľudí so zvrátenou mysľou a spustnutým srdcom jed svojej zloby, ducha klamstva, bezbožnosti a rúhania a smrteľný dych nečistoty, neresti a ohavnosti. Títo prefíkaní nepriatelia ľudstva zaplavujú blenom a palinou Cirkev, nepoškvrnenú Baránkovu nevestu, a dotýkajú sa jej posvätných pokladov.
Ponáhľaj sa, nepremožiteľné knieža, na pomoc Božiemu ľudu proti vpádom zatratených duchov a dožič mu víťazstvo. Amen.

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

K DUCHU SVÄTÉMU: Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, …

(Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:

Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen.
(S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *