Ženy kňažky?

Kňazstvo v Cirkvi je vyhradené len mužom, podľa vôle samého Krista, ktorý si počas svojho verejného života, ako je zdôraznené v evanjeliách, vyberal svojich apoštolov spomedzi ľudí, pričom ani Panna Mária „nechcela byť kňažka“. Zdôraznil to koptský pravoslávny patriarcha Tawadros II., pričom poukázal na zdroj učenia o kňazstve, ktoré katolícka cirkev zdieľa so všetkými pravoslávnymi cirkvami a starovekými cirkvami Východu.
V rozhovore, ktorý 7. januára odvysielala egyptská televízna stanica pri príležitosti koptských Vianoc, patriarcha najväčšej kresťanskej komunity v arabských krajinách v niekoľkých vetách zopakoval dôvody, prečo katolícka cirkev a všetky tzv. cirkvi Východu nemajú možnosť udeľovať kňazskú vysviacku ženám. Patriarcha Tawadros vo svojom televíznom prejave tiež zopakoval, že udeľovanie a vykonávanie rôznych úloh v Cirkvi nezodpovedá logike a nárokom na „práva“ a „povinnosti“ podľa svetských vzorov.
Slová patriarchu Tawadrosa o kňazskej službe vyhradenej pre mužov sú v úplnom súlade s tým, čo v tejto súvislosti uznáva Učiteľský úrad Katolíckej cirkvi. V máji 2018 aj kardinál Luis Francisco Ladaria Ferrer, súčasný prefekt Kongregácie pre náuku viery, v dlhom a podrobnom článku uverejnenom v L’Osservatore Romano zopakoval, že sám Kristus chcel udeliť sviatosť posvätného stavu „ dvanástim apoštolom, všetko mužom, ktorí to zase ohlasovali ďalším mužom.“

Cirkev – pokračoval v tomto článku kardinál Ladaria – „vždy uznávala, že je viazaná týmto rozhodnutím Pána, ktoré vylučuje platné udelenie služobného kňazstva ženám“. V tejto súvislosti sa prefekt Kongregácie pre náuku viery odvolal aj na apoštolský list Ordinatio sacerdotalis, ktorý 22. mája 1994 zverejnil pápež Ján Pavol II. 13. januára 2022.

Zdroj: MomentwithMary, Obrázok: Tamtiež

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *