Život Cirkvi vo svete 32/2017

Obsah

Cirkvi sa nemajú stať ‚Greenpeacom s modlitbami‘

Google vyhodil pracovníka za kritiku genderu

Taliansko: Cirkev volá k zodpovednosti voči utečencom

Púť migrantov vo Fatime s predsedom pápežskej rady

Nebiblický pohľad na manželstvo u anglikánov

Odvolal sa na Mohameda

Vatikánsky štátny sekretár sa stretne s Putinom

Humanitárna pracovníčka varuje pred moslimami

Nemecko: Potrebujú moslimovia vlastné WC?

Biskup: „Nebuďme otrokmi práce a konzumu!“

Severná Kórea: Prepustili pastora z Kanady

Pastor: Trump je vo veci Sev. Kórey v božskej misii

Evangelikáli u Trumpa sa bránia útokom jezuitov

Biskup: Bibliu a Korán vykladať v historickom kontexte

Obnova Kostola Kristovho hrobu pokračuje

Dohady o náleze pri Genezaretskom jazere

Kardináli musia oznámiť čísla telefónov cez leto

„Neveriaci – morálne spustnutí a nebezpeční …“

Vatikán zatvára osem kostolov v Bagdade

Kardinál podporuje terapiu pre homosexuálov

Kolumbia: 100 000 obedov pre Venezuelčanov

Kostarika: Zhorel historický chrám

Medžugorie: Festival mladých a požehnanie pápeža

Škandalózna konferencia vo Vatikáne

Uvádza RV falošné údaje o počte kresťanov v Izraeli?

Jeruzalem: 44. teologický študijný rok

Kriminalita utečencov veľmi vysoká

Irak: Vodca Kurdov sľubuje kresťanom bezpečie

+ Zomrel kardinál Dionigi Tettamanzi

Švajčiarsko sabotuje ľudské práva

Nemecko: Slovu ‘teror’ sa úzkostlivo vyhýbajú

Svätý arský farár a Božia Matka

Rakúsko: Biskupi chcú využiť „náboženské spestrenie“.

Viedeň: O 30 rokov moslimovia najväčšou skupinou

Zulehner: Cirkvi sa zasa blížia k „biblickému normálu“

Stanovisko predsedu KBS k „Body The Exhibition“

Bratislava, 10.8.2017 (TK KBS) 020 933 – Predseda Konferencie biskupov Slovenska bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský reagoval na opakované otázky a vydal stanovisko k výstave, ktorá sa začína v bratislavskej Inchebe. Stanovisko prinášame v plnom znení.

Stanovisko predsedu Konferencie biskupov Slovenska
k výstave Body The Exhibition
Výstava Body The Exhibition opätovne prináša na Slovensko ľudské mŕtvoly s nejasným pôvodom, vypreparované ako exponáty kvôli materiálnemu zisku. S prihliadnutím na odborné stanoviská Slovenskej lekárskej komory a Ústavu zdravotníckej etiky odporúčame, aby sa veriaci na tomto podujatí nezúčastňovali. Zvedavosť na bizarnú atrakciu, ani kamufláž vzdelávania nemôžu prekryť skutočnosť, že ide o zneváženie mŕtvych tiel, ponižujúce ľudskú dôstojnosť.

Mons. Stanislav Zvolenský
Predseda Konferencie biskupov Slovenska

* * * * * * *

Cirkvi sa nemajú stať ‚Greenpeacom s modlitbami‘

Bazilej-Londýn, 10.8.2017 (kath.net) 020 932 – Známy britský spisovateľ Douglas Murray si robí starosti pre duchovnú krízu Európy a mimoriadne postavenie islamu medzi náboženstvami. Murray píše pre konzervatívne diskusné magazíny ako „Spectator“ a „Standpoint“. Teraz vydal knihu „Podivuhodná smrť Európy“. V interview pre bazilejské noviny kritizuje európskych politikov, lebo vedome konajú proti záujmom obyvateľstva:
„Politici vidia, že v minulosti robili veci nesprávne. No priznať si to nechce žiaden. Po každý raz, keď je v Nemecku útok, je kancelárka Angela Merkelová odkázaná na to, aby sa vina za to nepripísala jej. Príslušný atentátnik teda nesmie byť niekým, kto prišiel do Nemecka nedávno – teda na jej pozvanie!“ napísal Murray.
Kriticky vidí tiež, že väčšina politikov kráča radšej po širokej ceste, akoby ich mali niekedy v ich nekrológu zle prezentovať.
K téme utečenci Murray konštatoval, že tu existuje „jednomyseľnosť politickej triedy. „Robia sa, akoby z rozumového hľadiska bolo možné byť iba jedného názoru. A čo je ešte dôležitejšie: všetky tie problémy, ktoré opisujem v knihe, pochopí Nemecko ako posledná krajina v Európe! Skôr ako nenastane totálna katastrofa, nenájde Nemecko riadnu reč, aby vôbec dokázalo o tom hovoriť. Mnohí Nemci by radšej zomreli, než aby úprimne hľadali pravdu.“
Pre Murraya je jasné, že nemožno zachrániť celý svet, ak chceme zachovať liberálnu a spola harmonickú spoločnosť.
„Merkelová nechce nijaké obrázky utečencov, ktorí sú na nemeckej hranici odmietnutí. Tento postoj dokážem dobre pochopiť. Ale je správne robiť niečo, čím by mohla spoločnosť celé generácie trpieť len preto, aby sa týždeň vyhla zlým správam v médiách?“ pýta sa Murray.
Utečenecká kríza sa bude v Európe riešiť podobne ako v Austrálii. Je potrebný usporiadaný azylový proces. Kto príde loďou, toho treba poslať naspäť, pretože inak robíme prácu prevádzačov. Bol som tento rok v Nigérii a ľudia na ulici mi rozprávali, že si hneď všimli, že teraz odchádza viac ľudí. Účinky Merkelovej politiky bolo možné odčítať na miznúcich počtoch mladých mužov na uliciach.“
Murray v knihe pranieruje aj duchovnú prázdnotu Európy:
„Existuje tu vákuum, pretože v morálnych otázkach chýbajú v Európe príslušné hlasy. Cirkev už dávno prestala mať nejaký vplyv na politiku a spoločnosť.“
Spisovateľ pripomenul aj pápeža Benedikt XVI. a jeho slová, že „cirkev a politika by sa mali dohodnúť na tom, že cirkev sa vzdáva každého svetského práva na moc, a politika zasa uznáva, že hlas Cirkvi v morálnych otázkach má svoj význam“. To je pre Murraya rozumný prístup a hovorí:
„Chýba mi cirkev, ktorá trvá na pravde svojich vlastných tvrdení! Farári hovoria iba o sociálnej spravodlivosti, o nerovnosti a možno ešte o tom, aby sme milovali svojich blížnych. Čo si ešte pred 20 rokmi trúfali povedať, to by už dnes nepovedali. Sú to ochromené postavy. Nevidím spôsob, ako by malo kresťanstvo obstáť, keď je islam jediným chráneným náboženstvom a jediné, ktoré si bráni svoje princípy, zatiaľ čo všetky ostatné sa stávajú akýmsi Greenpeace s modlitbami.“ –zg-

Google vyhodil pracovníka za kritiku genderu

USA, 10.8.2017 (kath.net/rn/rb) 020 931 – Google čelí kritike po prepustení dôležitého pracovníka. Čo sa stalo? James Damore, biológ, absolvent Harvardskej univerzity a bývalé zázračné dieťa v šachu, na 10 stranách kritizoval politiku genderu v koncernoch ako Google.
Napísal, že jazyk médií siaha od rozhorčenia až po pohoršenie:
„sexistický manifest, manifest proti rôznorodosti, proti-feministický manifest, nenávistníci voči ženám, zamestnanec špiní ženy.“ Existujú tu cielené programy podpory žien, ktoré sú však podľa Damorea ideologicky odôvodnené a podniku škodia. Nazdáva sa, že technologická úroveň a napätia medzi pohlaviami by mohli narastať. Damore nepopiera, že existuje diskriminácia žien, no vyslovuje sa za politiku o pohlaviach bez ideológie, kde už nebude pozitívna diskriminácia žien. Aj „konzervatívne názory“ sa musia tolerovať, ako píše. Programátor potom vyhlásil, že rozdiel medzi mužmi a ženami tu jednoducho je! Muži majú napr. väčší záujem o súťaženie, ženy zaujímajú viac ľudia ako systémy a sú aj sociálnejšie založené a hľadajú skôr vyrovnané správanie.
Pre šéfa Google Sundara Pichaia to bol útok. V maili zamestnancom Google tvrdil, že bol „porušený kódex správania“, pretože Damore sa drží „hanebných genderových stereotypov“. Pichai nakoniec oznámil prepustenie pracovníka. Ten sa však bráni a ohlásil právne kroky.
K slovu sa však už prihlásili významní americkí vedci ako Lee Jussim, David P. Schmitt, Geoffrey Miller a Debra W Soh. a Damorovi dali za pravdu. Sociálny psychológ Lee Jussim, profesor na Rutgersovej Univerzite zdôraznil, že „Damorov list vo všetkom odráža stav vedy r. 2017“. Podobne americký psychológ a evolučný biológ Geoffrey Miller, profesor na Univerzite New Mexico. Zdôraznil, že James Damore rozdiel medzi mužom a ženou podal vedecky správne a uviedol:
„Ale nielen to – myslím si, že to okrem toho urobil veľmi obozretne a nevzrušene. Jeho hlavná výpoveď je podložená veľkým objemom výskumu. Autor očividne čítal veľa štúdií a dostal by jednotku v každom kurze Master z psychológie! Jeho úvahy sú na univerzitnej úrovni vzhľadom na rozdiely pohlaví.
Mimochodom genderový feminizmus pre mňa nie je nijaká veda, ale zastávanie záujmov! Nijaká genderova feministka, ktorú som stretol, mi nikdy nevedela odpovedať na otázku, ktoré empirické štúdie ju presvedčili, že psychologické rozdiely pohlaví neexistujú!“
Julian Assange, zakladateľ Wikileaks, hneď po prepustení napísal na Twitteri: „Cenzúra je niečo pre porazených. Wikileaks ponúka vyhodenému inžinierovi z Google Jamesovi Damorovi dobré miesto“! –zg-

Taliansko: Cirkev volá k zodpovednosti voči utečencom

Rím, 10.08.2017 (KAP) 020 930 – Talianska cirkev vyzvala v diskusii o záchrane utečencov na mori všetky strany k zodpovednosti. Vzhľadom na „situáciu migrantov“ predseda Biskupskej konferencie Talianska, kardinál Gualtiero Bassetti, vo štvrtok poukázal na „potrebu etiky zodpovednosti a rešpektovania zákonov.
Arcibiskup Perugie nepriamo nahral na diskusiu o záchrane utečencov mimovládnymi organizáciami:
„Práve pri zastávaní sa záujmov tých najslabších, sa nesmieme vystaviť nebezpečenstvu – ani na základe ideálu, ktorý sa mení na naivitu – že je tu zámienka spolupráce s obchodníkmi s ľuďmi,“ povedal Bassetti. Nanovo žiadal, aby sa odmietla každá forma „moderného otroctva“ a obchodu s ľuďmi. V homílii v katedrále v Perugii Bassetti vyzval, aby sa zodpovedne pristupovalo k trpiacim a utečencom, ale aj k tým, ktorí ich prijímajú a pomáhajú. Otázka utečencov sa musí riešiť s uvedomelo, s odvahou a láskou k blížnemu. Žiadal kultúru „vítania a stretávania“.
Už mesiace v Taliansku obviňujú súkromných záchrancov na mori, že napomáhajú ilegálnu migráciu až po pašovanie ľudí. Krajina zaviedla Kódex správania, ktorý predpokladá políciu na lodiach, transparentnosť financovania a prísnejšie pravidlá záchrany utečencov. „Lekári bez hraníc“, „Sea Watch“ a „SOS mediterranee“ to však nepodpísali. Ani nemecká organizácia „Jugend Rettet“, ktorú vyšetrujú za pomoc pri ilegálnom vstupe do krajiny, kódex nepodpísala.
Štátna prokuratúra v Trapani kvôli tomu vyšetruje aj eritrejského pátra Mussie Zeraia. Tento zakladateľ organizácie „Agenzia Habeshia“ na záchranu utečencov z mora, obvinenia odmieta. Pre Rádio Vatikán povedal, že konal vždy v zmysle zákonov a z humanitárnych dôvodov. –zg-

Púť migrantov vo Fatime s predsedom pápežskej rady

Vatikán, 10.8.2017 (RV) 020 929 – Predseda Pápežskej rady na podporu novej evanjelizácie Mons. Rino Fisichella bude predsedať tradičnej augustovej púti v Mariánskej svätyni vo Fatime v Portugalsku. Púť je na programe v sobotu a nedeľu 12. – 13. augusta. Cieľom sprievodných podujatí s témou „Svätá Mária, Matka Božia“ je pripomenúť si okrúhle výročie štvrtého zjavenia Panny Márie malým pastierikom Františkovi, Hyacinte a Lucii.
Púť sa v Portugalsku koná v rámci Národného týždňa migrantov a preto je aj v povedomí ako „Púť migrantov a utečencov“. Už po 45. krát organizuje tento týždeň Portugalské katolícke dielo pre migrantov pod zastrešením Biskupskej komisie pre sociálnu pastoráciu a mobilitu.
Za zmienku stojí, že práve Pápežská rada na čele ktorej stojí Mons. Fisichella je od apríla tohto roku zodpovedná aj za evanjelizačné poslanie pútnických svätýň. -ab-

Nebiblický pohľad na manželstvo u anglikánov

Afrika, 10.8.2017 (kath.net) 020 928 – Anglikánsky arcibiskup Kampaly, Stanley Ntagali, sa nechce zúčastniť budúceho stretnutia Anglikánskeho spoločenstva. Informovalo o tom „Rádio Vatikán“ s odvolaním sa na agentúru CISA.
Ntagalimu vadí „nebiblický pohľad na manželstvo“, s ktorým niektorí anglikánski biskupi postupne akceptujú „manželstvo“ homosexuálov. Arcibiskup ohlásil svoj bojkot po stretnutí s arcibiskupom z Canterbury Justinom Welbym, predsedom Anglikánskeho spoločenstva. Aj generálny sekretár Anglikánskeho spoločenstva, nigérijský arcibiskup Josiah Idowu-Fearon, výpovede arcibiskupa odobruje:
„Podporujem vyhlásenie arcibiskupa, že doktrína manželstva sa nemá meniť – manželstvo má byť celoživotný zväzok jedného muža a jednej ženy.“ –zg-

Odvolal sa na Mohameda

Hamburg, 10.8.2017 (kath.net) 020 927 – Hamburský atentátnik s nožom, ktorý pred niekoľkými dňami pri supermarkte zabil jedného človeka a viacerých zranil, ľutuje, že nezabil viac ľudí! Informoval o tom severonemecký vysielač NDR, s odvolaním sa na hamburský krajský kriminálny úrad. Ahmad A. mal vypovedať:
„Chcel som zabiť toľko kresťanov a mladých ľudí, ako je len možné!“
Rozhodol sa k tomu deň predtým a nekonal v mene tzv. Islamského štátu, ale odvolal sa na zakladateľa svojho náboženstva – proroka Mohameda. –zg-

Vatikánsky štátny sekretár sa stretne s Putinom

Rím, 9.8.2017 (KAP) 020 926 – Vatikánsky štátny sekretár Pietro Parolin vykoná 20.- 24. augusta oficiálnu návštevu Moskvy. Na programe sú rozhovory s prezidentom Vladimírom Putinom a ruským pravoslávnym patriarchom Kyrilom I. „Cesta sa koná v situácii rastúceho napätia a konfliktov v rôznych častiach sveta,“ povedal Parolin pre taliansky denník „Corriere della Sera“: „Pre Vatikán má pokoj jasnú a bezpodmienečnú prioritu.“
Ku vzťahu medzi Ruskom a USA sa Parolin vyjadril, že dúfa, že obe strany „konajú s potrebnou zodpovednosťou, aby sa zabránilo rastu napätia“. „Potrebné je na to aj uznanie možných chýb, ktoré by mohli byť pôvodom tejto situácie.“ Bolo by „dramatické“, keby sa vzťahy naďalej zhoršovali.
Kardinál zdôraznil, že východná Európa je dôležitá pre stabilitu a jednotu kontinentu. Ideologické protiklady studenej vojny nezmiznú zo dňa na deň. Vzhľadom na nové geopolitické scenáre treba využiť „každú možnosť na povzbudzovanie rešpektu, dialógu a vzájomnej spolupráce“. Parolin poukázal aj na svoje cesty do Bieloruska, na Kaukaz a do baltických štátov, ako aj na Ukrajinu a povedal, že návšteva Ruska tento obraz kompletizuje.
Parolin tiež znova varoval pred stavaním národných a čiastkových záujmov nad všeobecné blaho. V medzinárodnom ohľade „nemá platiť právo na moc, ale moc práva“. Kardinál tu citoval učiteľa Cirkvi sv. Augustína (354-430): „Najväčším titulom slávy je usmrtiť vojnu slovom.“
Vzhľadom na situáciu na Blízkom Východe, v Sýrii a na Ukrajine Parolin povedal, že tieto konflikty sú „predmetom neustálej pozornosti a starosti Svätého stolca“. Vatikán tu usiluje o intervencie „v zmysle svojej podstaty a svojich možností“.
Na stretnutí s Kyrilom I. a inými predstaviteľmi Moskovského patriarchátu ide podľa jeho slov o možné spoločné postoje cirkví k súčasným výzvam. Stretnutie má tiež slúžiť „lepšiemu spoznaniu, vzájomnému oceneniu a spolupráce katolíkov a pravoslávnych“. „Nejaká príprava možnej cesty pápeža do Ruska predmetom návštevy nebude,“ ako povedal Parolin.
Parolinova návšteva bude prvou z vatikánskeho Štátneho sekretariátu po takmer 30 rokoch. Naostatok bol v Moskve v júni 1988 štátny sekretár Agostino Casaroli (1914-1998), strojca vatikánskej ostpolitiky – ešte pred pádom železnej opony a koncom ZSSR. –zg-

Humanitárna pracovníčka varuje pred moslimami

Rakúsko bude čoskoro patriť moslimom?

Viedeň, 9.8.2017 (kath.net) 020 925 – „Náboženstvo je u moslimov jadrom každého rozhovoru.“ Povedala to iracká kresťanka, ktorá pomáhala pol roka vo viedenskej humanitárnej organizácii pre KRONE.TV. A jej posolstvo je znepokojujúce! Mária (pseudonym) totiž chce zostať v anonymite. Mnohí utečenci jej pre spoločný jazyk veľa zverili a tiež jej oznámili, čo si myslia o svojej hosťovskej krajine. Sama bola v Iraku prenasledovaná a bola diskriminovaná aj moslimkami, pretože otvorene nosí krížik.
„Islamská viera je v moslimských krajinách všade prítomná. Oni nič iné nepoznajú. Mnohí utečenci sú z liberálnosti a vládnucej náboženskej slobody v Rakúsku užasnutí,“ hovorí.
Pre ňu osobne zachádza náboženská sloboda v Rakúsku príliš ďaleko! Moslimských utečencov v Rakúsku prijímajú radikálne spolky, ktorým sú islamské hodnoty nado všetko.
„Rozprávajú im, že tu môžu v pokoji praktizovať svoje náboženstvo a že Rakúsko bude čoskoro patriť im!“
Iracká kresťanka zdôrazňuje, že mimoriadna doba si vyžaduje aj mimoriadne zákony, pretože pred 30-40 rokmi sa v Iraku, Sýrii, či Egypte žilo rovnako, ako teraz v Rakúsku:
„Žili sme v liberálnej spoločnosti. Politici musia zasiahnuť, inak bude Rakúsko za maximálne 20 rokov také ako Afganistan dnes!“-zg-

Nemecko: Potrebujú moslimovia vlastné WC?

Kolín, 9.8.2017 (kath.net) 020 924 – V Kolíne sa má v Občianskom centre „Alte Feuerwache“ čoskoro postaviť toaleta „citlivá voči ich kultúre“! Myslí sa tým do podlahy zapustené „turecké“ WC. Požaduje to dokonca aj krajská správa, ako informovali noviny „Kölner Express“.
„Taká toaleta skôr zodpovedá tomu, čo je v islamských krajinách zvyčajné. Chceme dať ľuďom z týchto krajín pocit, že sú tu doma. Toaletný papier tiež nie je potrebný, na to je tam hadica alebo nádoba s vodou,“ povedal Konrád Müller z predsedníctva Občianskeho centra. Ďalej vysvetlil: „Toaleta nesmie byť postavená východo-západným, ale severo-južným smerom. Smerom k Mekke kakať – to je neprípustné!“ –zg-

Biskup: „Nebuďme otrokmi práce a konzumu!“

Bolzano, 9.8.2017 (KAP) 020 923 – „Nesmieme byť otrokmi práce a konzumu!“ Túto naliehavú výzvu uprostred leta vyslovil biskup Diecézy Bolzano-Bressanone Mons. Ivo Muser v pastierskom liste katolíkom Južného Tirolska:
„Už dlho prebieha plazivé a stále viac prijímané podkopávanie a znehodnocovanie našej kultúry nedele a sviatkov.“
Biskup Muser adresoval svoju výzvu všetkým obchodníkom a politikom a „v neposlednom rade každému z nás“, aby sa tento vývoj odmietal:
„Otvorenou ochranou našich nedelí a sviatkov v konečnom dôsledku získame my všetci. Treba znova viac rozlišovať medzi potrebnými a nepotrebnými prácami v nedeľu a vo sviatok.
Biskup uznal, že v napríklad v nemocniciach, vo verejnej bezpečnosti, ale aj v turizme sú služby potrebné a poďakoval všetkým tam zamestnaným. Súčasne sa dištancoval od „posadnutosti ziskom a orientáciou iba na výkony, ktoré dnes často ohrozujú rytmus ľudského života“. „Aj v poľnohospodárstve nedeľa často upadá a robí sa z nej pracovný deň.“
„Nesmieme sa definovať pojmami mať, podávať výkony a konzumovať. Táto mentalita nás robí stále viac závislými a chorými. Ľudia potrebujú viac ako konzum, cvendžiace pokladnice, hektický život a neustálu činorodosť. Človek sa nesmie sám redukovať na výkony, konzum a majetky. Potrebujeme však aj viac ako individuálny, súkromný voľný čas,“ napísal biskup a zdôraznil:
„Odbúravanie spoločného voľného času je aj podkopávaním náboženských možností. Považujem za prvoradú úlohu Cirkvi dnes zasadzovať sa za to, čo neprináša bezprostredný zisk: za posvätný čas, za naše sviatky a predovšetkým za nedeľu. Tam možný čas oddychu slúži nášmu blahu a je prínosom k spravodlivejšej a ľudskejšej spoločnosti. Nedele a sviatky sú veľmi vzácnym pokladom ľudstva. Oslobodené od všetkých nepotrebných prác predstavujú neoceniteľnú hodnotu, ktorú treba znova objaviť a chrániť, aj proti odporu a súkromným záujmom.“
Úprimnú vďaku vyslovil biskup všetkým, ktorí „plávajú proti prúdu“ a vo svojej oblasti vedome odmietajú tento scestný vývoj.
„Teraz treba silne podporovať rodinu, spoločenstvo, stvorenstvo, našu kultúru a naše kresťanské presvedčenie. Potrebujeme nedeľu a naše sviatky s ich spoločenskými, rodinnými, kultúrnymi a náboženskými možnosťami!“ –zg-

Severná Kórea: Prepustili pastora z Kanady

Ottawa-Pjöngjang, 9.8.2017 (KAP/KNA) 020 922 – Severná Kórea prepustila dva a pol roka väzneného kanadského pastora Hyeona Soo Lima 62). Ako informovala štátna spravodajská agentúra KCNA v stredu, súd o tom rozhodol kvôli podlomenému zdraviu pastora.
Predtým cestovala vládna delegácia z Kanady do Severnej Kórey, aby sa zasadila o tohto Juhokórejčana s kanadským pasom. Členom delegácie cestujúcej do Pjöngjangu bol podľa správy kanadského vysielača CBC News z utorka aj Daniel Jean, bezpečnostný poradca kanadského premiéra Justina Trudeaua.
Pastor Lim bol zatknutý v r. 2015 a za „protištátne aktivity“ odsúdený na doživotné väzenie s ťažkou nútenou prácou. Podľa interview pre CNN z minulého roku musel šesť dní v týždni kopať jamy v záhrade väzenského tábora. „Dúfam, že jedného dňa budem môcť ísť naspäť domov. Chýba mi moja rodina,“ povedal Lim vtedy.
Lim sa vysťahoval do Kanady v r. 1986 a v Toronte viedol presbyteriánske spoločenstvo. Podľa rodiny v Kanade pastor navštívil Severnú Kóreu až 100 krát a tam okrem iného pomáhal zriadiť sirotinec ako aj starobinec. –zg-

Pastor: Trump je vo veci Sev. Kórey v božskej misii

Washington, 9.8.2017 (KAP/KNA) 020 921 – Americký prezident Donald Trump dostal pre svoju politiku voči Severnej Kórey duchovnú podporu:
„Boh udelil Trumpovi kompetenciu, vyradiť Kim Jong-una z hry.“ Biblia dáva v Liste Rimanom „veľmi jasné“ inštrukcie pre zaobchádzanie s napomáhateľmi zla. „Boh vybavil vládnucich rozsiahlou mocou, aby podnikali všetko potrebné – vrátane vojen – na zastavenie zla,“ povedal vplyvný hlavný pastor texaskej Prvej baptistickej cirkvi Jeffress (61) podľa správy novín „Washington Post“ z utorka.
Jeffress sa prihlásil ku slovu po tom, čo Trump ostrými slovami reagoval na opakované hrozby Severnej Kórey. Prezident v utorok hrozil „ohňom a zúrivosťou, aké svet ešte nevidel“. To ho pohlo, aby sa aj on vyjadril k tejto téme, ako povedal pastor.
Nie je to prvý raz, čo baptistický kazateľ stál Trumpovi po boku. Patrí ku šiestim duchovným, ktorí miliardára duchovne sprevádzali pri jeho uvedení do úradu v januári. Predtým pastor viackrát vyvolal rozruch diskriminujúcimi vyjadreniami o černochoch, moslimoch a homosexuáloch.
„Ďakujeme Bohu každý deň, že nám dal vodcu ako je Donald Trump,“ povedal pastor pred niekoľkými týždňami. Týmto postojom vyjadril názor mnohých v evangelikálnom tábore. Jeffress obhajoval aj Trumpove plány postaviť múr na hraniciach s Mexikom. Citoval biblický príbeh Nehemiáša, ktorý na ochranu svojho národa postavil múr okolo Jeruzalema. „Vidíte, že Boh nie je proti stavaniu múrov,“ vyvodil z toho pastor. –zg-

Evangelikáli u Trumpa sa bránia útokom jezuitov

USA, 9.8.2017 (kath.net) 020 920 – Evangelikálni spolupracovníci Trumpa sa bránia proti hanobiacemu článku pátra Antonia Spadara a chcú sa stretnúť s pápežom Františkom. Informoval o tom rakúsky ORF. Johnnie Moore, jeden z vedúcich Trumpovho evangelikálneho poradného grémia pre agentúru AP vyhlásil, že poslal takúto žiadosť do Ríma.
V článku páter Spadaro hanobil zväzok „evangelikálneho fundamentalizmu a katolíckeho integralizmu“ ako „ekumenizmus nenávisti“. No pátra už kritizovali aj katolícki hodnostári ako arcibiskup Chaput z Filadelfie i evangelikálni predstavitelia. Aj noviny „New York Times“ to nedávno kriticky rozoberali. Moore teraz oznámil, že požiadal o stretnutie s pápežom a vatikánskymi predstaviteľmi, aby oslovil „pokusy vyvolať rozkol medzi katolíkmi a evangelikálmi“. V liste pápežovi Františkovi Moore napísal: „Veríme, že by bolo veľkou výhodou sadnúť si spolu a tieto veci prediskutovať. Ak by sme sa nezhodli, môžeme tak urobiť v kontexte priateľstva.“ –zg-

Biskup: Bibliu a Korán vykladať v historickom kontexte

Zürich, 9.8.2017 (kath.net/KAP) 020 919 – Iba doslovné chápanie spisov zjavenia ako Biblia alebo Korán „môže ústiť len do fundamentalizmu“. Vyhlásil to predseda Biskupskej konferencie Švajčiarska Charles Morerod v rozhovore pre noviny „Neue Zürcher Zeitung“. Biskup poukázal na potrebu texty chápať a vykladať v ich historickom kontexte a povedal:
„Islam by musel vo svojom chápaní zjavenia niečo robiť, ako sme to robili aj my. Takým procesom prešla aj Katolícka cirkev. My sme mali rovnaký problém ako moslimovia dnes. Po stáročia sa napríklad príbeh stvorenia rozprával iba v krátkej forme – sedem dní a hotovo! Až Druhý vatikánsky koncil vo veci vykladania Biblie jasne konštatoval: ´Boh ako autor svojho slova, si zvolil ľudí, ktorí to vo svojej kultúre a svojím štýlom zapísali. Boh sa síce skrze nich vyjadril, ale treba chápať, čo tieto slová znamenajú.´“
Pre islamských učencov zákonov je táto úloha však ťažšia ako pre kresťanských teológov, pretože Korán na rozdiel od Evanjelií sa považuje za priame božie slovo. Mnohí islamskí experti pripisujú novším textom Koránu viac váhy ako starším. Problémom je, že staršie sú mierumilovnejšie. Bolo by však tiež nesprávne povedať, že moslim, ktorý Korán vykladá doslova, je automaticky nebezpečím! Aj moslimovia si želajú pokojné spolunažívanie,“ povedal biskup.
Mimoriadne diferencovane sa predseda BKŠ vyslovil k zákazu „burky“ a k otázke, či islam sa má vo švajčiarskych kantónoch uznať ako verejno-právne krajinské náboženstvo:
„Štát môže mať záujem na tom, aby sa vzťahy s islamom upravili,“ povedal biskup Morerod a uviedol príklad vzdelávania imamov: „U kresťanských farárov vieme, čo ich na univerzitách učia, no u imamov nie.“ Biskup súčasne vidí „praktické problémy“: opísal situáciu v kantóne Waadt:
„Štát pri uznaní spoločenstva požaduje, aby bolo organizované a uznávalo náš právny štát. Niektorí moslimovia vo Waadte s tým však nesúhlasia. Pre väčšinu moslimov je to prirodzene frustrujúce. Ani ako biskup nie som šťastný, keď niektorí moslimovia neuznávajú švajčiarsky právny štát. Ale keď dáme moslimom pocit, že sú zlí, keď sa nebudú cítiť nami rešpektovaní, je možno aj ťažké požadovať od nich uznanie našich hodnôt.“
Biskup sa ďalej vyslovil proti „absolútnemu zákazu burky“ – úplného zahaľovania žien a vyhlásil: „To nemôžem vzhľadom na náboženskú slobodu podporovať.“ No napriek tomu vidí potrebu, aby žena pri kontakte s úradmi z bezpečnostných dôvodov ukázala svoju tvár. „V našej kultúre je všeobecne veľmi dôležité pre medziľudské vzťahy ukázať tvár. Ochotu k tomu uznávame ako hodnotu,“ povedal biskup.
K ďalším témam interview patril záujem ľudí o Cirkev.
„Dnes sa skutočne väčšina ľudí o Cirkev už nezaujíma. Ale je tu aj premiestnenie záujmu. V minulosti bola cirkev u nás veľmi zakotvená na vidieku, dnes chodí do kostola viac ľudí v meste ako na dedine. Jeden z dôvodom spočíva v materializme. V čase mojich starých rodičov proste nebolo veľa iného čo robiť v nedeľu, ako chodiť na omšu,“ vyhlásil predseda Biskupskej konferencie Švajčiarska.
Zreteľne sa vyjadril Morerod nakoniec k vierohodnosti Cirkvi vzhľadom na škandály zneužívania: „Zatušovali sme veľké chyby a to je zlé! Problémy v Cirkvi treba odvážnejšie oslovovať. Tento postoj však nemôže viesť k tomu, aby sme inam už nehľadeli kriticky. Nemáme povedať, že nie je dobré rodiny oddeľovať od azylantov, iba preto, že sme sami neurobili všetko dobre? Mali by sme sa vo všetkých oblastiach robiť veci lepšie,“ povedal biskup Morerod na záver. –zg-

Obnova Kostola Kristovho hrobu pokračuje

Jeruzalem, 8.8.2017 (KAP/KNA) 020 918 – Reštauračné práce na jeruzalemskom Kostole Kristovho hrobu budú pokračovať.
„Rokujeme práve o zmluve na druhú fázu. Akonáhle bude podpísaná, budú práce pokračovať,“ povedal katolícky spoluvlastník Božieho domu nad Kristovým hrobom, františkánsky kustód Francesco Patton, pre nemeckú katolícku agentúru KNA.
„Naliehavo potrebné je obnoviť dlažbu hrobovej rotundy s celou infraštruktúrou. Predovšetkým elektrické vedenie a vodovodné potrubia boli silne poškodené vnikajúcou vodou.“
V marci ukončili ročné práce na Edikule, silne ohrozenej kaplnke nad hrobom. To, že sa práce uskutočnili, sa považuje za ekumenickú senzáciu. Celé desaťročia sa traja vlastníci Grécko-pravoslávny patriarchát, Františkánska kustódia a Arménsky patriarchát nedokázali o projekte dohodnúť. Z Edikuly odstránili železnú kostru, ktorú tam postavili Briti po zemetrasení 1927. …
V dnešnej zlepšenej ekumenickej klíme si cirkvi rozhodne vychádzajú už v ústrety, ako povedal kustód.
V r. 1852 vládnuci Osmani ukončili nezhody kresťanských cirkví pri svätyniach Jeruzalema a Betlehema pevným ustanovením vtedy platného statusu quo. –zg-

Dohady o náleze pri Genezaretskom jazere

Jeruzalem, 8.8.2017 (KAP/KNA) 020 917 – Archeologické nálezy v Izraeli sú vždy dobré pre titulky v médiách. To platí zvlášť, keď majú súvislosť s kráľom Dávidom, či počiatkami kresťanstva. Teraz objavili v Jeruzaleme údajne Dávidovu pútnickú cestu. A Betsaidu, podľa Biblie domovinu apoštola Petra, Ondreja a Filipa, ktorých Ježiš povolal od rybárskych sietí za svojich učeníkov. V Betsaide Ježiš podľa Písma vykonal druhé rozmnoženie chleba a uzdravil slepého.
„Archeológovia si myslia, že objavili stratené rímske Júliino mesto, domovinu troch apoštolov“ znel titulok izraelského denníka „Haaretz“.
Izraelský archeológ Mordechai Aviam z Kinneret College narazil pri vykopávkach na severnom pobreží Genezaretského jazera, pri el-Aradši, na rímske kúpele s komfortom, ktorý poukazuje na mestskú kultúru. Aviam dáva svoj nález do súvisu s opisom židovského spisovateľa Flavia Iosephusa. Podľa toho Filip Herodes, syn veľkého kráľa Herodesa, vybudoval dedinu Betsaida na mesto a nazval ho podľa Júlii Auguste, manželke cisára Augusta a matke Tiberia.
Správa o údajnom objave mesta Júlia sa stretla s medzinárodným ohlasom. S tým bola spojená aj perspektíva otvoriť tu nový cieľ pre pútnikov a turistov.
Avšak od antiky stratenú Betsaidu už raz objavili. V r. 1987 juhotirolský benediktín archeológ Bargil Pixner identifikoval pri Et-Telle v oblasti Jordánskeho prírodného parku asi dva kilometre severne od dnešného náleziska takisto vykopávky ako Betsaidu. Po 11 rokoch vykopávok najmä americkej univerzity v Omahe/Nebraske miesto v marci 1998 slávnostne otvorili. Na malom kopčeku sutín nad idylickou rovinou na hornom toku Jordánu archeológovia, predstavitelia cirkví a politici, na čele s izraelským generálnym riaditeľom Shabtaiom Shayom z ministerstva turizmu slávnostne otvorili rybársku obec pre návštevníkov.
Genezaretské jazero, ktoré sa začína iba dva km južne, malo vtedy lagúnou siahať až po rybársku obec. V 80. rokoch minulého storočia objavili „Petrov – Rybárov dom“, na dvore ktorého našli archeológovia olovené uholníky na zaťaženie sietí a iné rybárske potreby.
Nemenej zaujímavé boli zvyšky impozantného titanského múru z biblických čias kráľov. Ide o hlavné mesto, antický Gešur, ako zdôraznil vtedy archeológ Rami Arav z Nebrasky. Odtiaľ pochádza podľa tradície kráľovská dcéra Maacha, ktorá sa neskôr stala Dávidovou ženou.
Keď pápež Ján Pavol II. (1978-2005) v r. 2000 navštívil Svätú zem, bola najprv na programe Betsaida-et-Tell – domovina jeho predchodcu Petra. Z časových dôvodov ju však škrtli. No benediktín a archeológ Pixner pápežovi v susednej svätyni Tabgha o vykopávkach porozprával. A odovzdal mu „kľúč k Petrovmu domu“, zárubňu, ktorú našli na dvore „Rybárovho domu“.
Ktorá je pravá Betsaida, o tom sa môžu historici a archeológovia iba dohadovať. Možno ani jedna z nich, pochybuje expert v Jeruzaleme, lebo v regióne možno takmer pod každým kopčekom nájsť nejaké zvyšky. Ľudová tradícia sa drží Pixnerových vykopávok Et-Tellu. Idylický prírodný park pozdĺž rieky Jordán sa nazýva Rezervácia Beit Saida Zachi. –zg-

Kardináli musia oznámiť čísla telefónov cez leto

Vatikán, 8.8.2017 (kath.net) 020 916 – Vo Vatikáne sa rozmohlo rozčúlenie, pretože v júli vyzval pápež František všetkých kardinálov, aby oznámili adresy a telefónne čísla svojich pobytov na dovolenke. Informoval o tom „Kurier“. Oficiálne sa uvádza, že je to formalita, aby boli kardináli v prípade potreby porady a iniciatív dosiahnuteľní. Niektorí kardináli v tom však vidia pápežov pokus primäť kardinálov k väčšej skromnosti.
Pápežove zásahy sa nepáčia ani v Castel Gandolfe, keďže sa tohto letného sídla pápežov de facto vzdal a tým zrušil 400-ročnú tradíciu. Istý obyvateľ malebného kraja vysoko nad Albánskym jazerom podľa „Kuriera“ toto rozhodnutie ľutuje: „Keď tu bol pápež, cítili sme sa ako stred zeme. Teraz sa cítime opustení.“ –zg-

„Neveriaci – morálne spustnutí a nebezpeční …“

Viedeň, 8.8.2017 (kath.net) 020 915 – Dokonca aj ľudia, ktorí sami v Boha neveria, prisudzujú iným „bezbožným“ skôr zlé veci. Podľa správy ORF to ukazuje štúdia „Global evidence of extrem intuitive moral prejudice against atheists“ (Globálne svedectvo o extrémnych morálnych predsudkoch voči ateistom) vedeckého tímu Willa M. Gervaisa z americkej Univerzity v Kentucky.
Prieskum sa robil u viac ako 3000 ľudí z 13 národností. Účastníci pochádzali z dosť sekularizovaných spoločností ako Fínsko, ale aj veľmi veriacich národov ako Spojené arabské emiráty. Vcelku chceli vedci zostaviť podľa možnosti rôznorodú vzorku. Opýtaným predložili príbeh o mužovi, ktorí už ako dieťa trápil zvieratá. Ako dospelý sa stal stále násilnejším. Celé sa to skončilo vraždou piatich bezdomovcov. Účastníci štúdie dostali potom otázku, či páchateľ (A) je učiteľ, alebo (B) učiteľ, ktorý je veriaci, či (C) učiteľ, ktorý neverí v Boha. Tendencia experimentu bola jednoznačná. Ako vo veriacich tak aj v sekulárnych spoločnostiach si opýtaní volili asi dvakrát toľko možnosť C, kde išlo o ateistu. Aj podľa vlastného vyjadrenia neveriaci odpovedali rovnako. Aj pri iných pokusoch boli odpovede vždy v neprospech ateistov.
ORF k tomu konštatoval: „Neveriacich ľudia očividne považujú za morálne spustnutých a nebezpečných. Ako vedci predpokladajú, náboženstvo zanechalo napriek sekularizácii hlboké stopy v našom morálnom cítení.“ –zg-

Vatikán zatvára osem kostolov v Bagdade

Rím, 8.8.2017 (kath.net) 020 914 – Vatikán očividne zatvoril osem kostolov v hlavnom meste Iraku Bagdade. Informovalo o tom združenie, ktoré sa zasadzuje za prenasledovaných kresťanov „International Christian Concern“. Kostoly zatvorili v máji. Ako dôvod sa uviedlo, že kostoly boli sotva navštevované a o ich zatvorení sa rozhodlo po návšteve katolíckych cirkevných predstaviteľov. Kresťania sú v Iraku mnohé roky prenasledovaní. Veľké nadácie sa už dlho usilujú o to, aby kresťanstvo v Iraku nevymrelo. Pápežská nadácia „Kirche in Not“ napríklad stavia na nížine Ninive 13 000 domov. –zg-

Kardinál podporuje terapiu pre homosexuálov

„Bože pomôž nám! Budeme sa musieť asi ospravedlniť za to, že učíme, že cudzoložstvo je hriech! Politická korektnosť je dnes najväčšou herézou!“

Južná Afrika, 7.8.2017 (LifeSiteNews) 020 913 – Juhoafrický kardinál Wilfrid Napier komentoval na Twitteri význam reparačnej terapie. Uviedol, že čítal knihu „Reparačná terapia mužskej homosexuality: Nový klinický prístup“ a nazval ju „knihou výzvy v tejto veľmi dôležitej téme“. Dielo napísal Joseph Nicolosi (1947-2017), psychológ a priekopník reparačnej terapie. Nicolosi zomrel v marci.
Recenzia knihy uvádza:
„Táto kniha skúma reparačnú psychoterapiu založenú na chápaní vývoja rodovej identity a ponúka pomoc „negejovým“ homosexuálom, ktorí sú nešťastní zo svojej sexuálnej orientácie. Reparačná terapia pomáha ľuďom odolávať sexuálnym aktom, minimalizovať ich, alebo zmeniť svoju orientáciu.
Hnutia LGBT terapiu popierajú a tvrdia, že sexuálna orientácia je nemeniteľná. Jednotlivci a skupiny v oblasti mentálneho zdravia sú v tomto bode politicky rozdelení. Istý počet amerických štátov a jedna kanadská provincia majú zákony zakazujúce túto terapiu.
Kardinál Napier uviedol, že „všetci traja veľkí priekopníci psychiatrie Freud, Jung a Adler hovorili o neprirodzenej povahe homosexuality“.
Kardinál Napier tiež vyjadril podporu austrálskemu kardinálovi Georgovi Pellovi a biskupovi Thomasovi Paprockému zo Springfieldu, Illinois.
Kardinál Pell, ktorý pracoval na usporiadaní vatikánskych financií je známy svojou obranou tradičnej náuky Cirkvi. Teraz čelí obvineniam zo sexuálneho zneužívania v Austrálii v prípade, ktorého detaily zostávajú zahalené a niektorí špekulujú, že je politickým obetným baránkom. Kardinál všetky obvinenia vehementne popiera.
Biskup Paprocki zasa nedávno čelil útokom liberálnych médií, ktoré sa rozhorčovali nad jeho potvrdením katolíckej náuky vzhľadom na katolíkov žijúcich v objektívne hriešnej situácii a zákaze ich pristupovania k prijímaniu v jeho diecéze.
Kardinál Napier tiež kritizoval rozhodnutie najvyššieho súdu USA legalizujúce potraty (kauza Roe verzus Wade) a o „manželstve“ rovnakých pohlaví (kauza Obergefell verzus Hodges) na Twitteri.
Kardinál sa rázne postavil na obranu Cirkvi a jej princípov už aj v minulosti. V januári sa juhoafrický kardinál vyjadril aj k svätému prijímaniu ľudí žijúcich v „iregulárnych vzťahoch“ a zdôraznil, že povolenie prijímania v týchto situáciách by dostalo cirkev v Afrike do ťažkej situácie v jej pokračujúcom boji proti polygamii.
„Ak západniari v iregulárnych situáciách môžu dostávať sväté prijímanie, máme povedať polygamistom a iným ´nezriadeným osobám´, že aj im to povolíme?“ – napísal kardinál na Twitteri.
Minulý rok reagoval zasa kardinál na vyhlásenie nemeckého predsedu konferencie biskupov kardinála Reinharda Marxa, že Cirkev sa musí „ospravedlniť“ homosexuálom, slovami:
„Bože pomôž nám! Nabudúce sa budeme musieť asi ospravedlniť za to, že učíme, že cudzoložstvo je hriech! Politická korektnosť je dnes najväčšou herézou!“
Krátko na to kardinál Napier na Twitteri uviedol, že ospravedlnenie by bolo viac oprávnené voči čiernym ženám v USA pre neprimeraný počet potratov vykonávaných u Afroameričankách. „Nie je to teda niečo, za čo by sme sa mali ospravedlniť?“ -zg-

Kolumbia: 100 000 obedov pre Venezuelčanov

Bogota, 7.8.2017 (KAP/KNA) 020 912 – Katolícka cirkev v Kolumbii vydala už viac ako 100 000 obedov pre venezuelských utečencov. „Zaznamenávame veľký nárast Venezuelčanov, ktorí prichádzajú do mesta,“ povedal biskup hraničného mesta Cucuta Manuel Ochoa pre rozhlas Caracol. Diecéza im poskytuje jedlo aj inú pomoc.
Iniciatívu podporujú aj široké vrstvy obyvateľstva, ako povedal biskup. Na humanitárnej pomoci sa podieľajú mnohé farnosti. Podľa odhadov ušlo do Kolumbie už viac ako 200 000 Venezuelčanov.
Vážna vnútropolitická kríza v susednej Venezuele cez víkend pokračovala. Napriek ostrej kritike z vnútra i zo zahraničia začalo v sobotu prácu ústavodarné zhromaždenie (ANC) presadené prezidentom Madurom. Za jeho prezidentku zvolili bývalú ministerku zahraničných vecí Delcy Rodriguezovú.
S generálnou prokurátorkou Luisou Ortegovou nahradilo ANC na prvom zasadnutí aj poslednú protivníčku socialistov v úrade menovaním prokurátora Tareka Williama Saaba. Bývalý ombudsman pre venezuelský národ má u opozície zlé meno, pretože odvrhol všetky obvinenia pre porušovania ľudských práv. V Caracase sa po tom odohrávali dramatické scény. Generálnu prokuratúru obstúpili ozbrojené bezpečnostné sily.
V nedeľu nastal ďalší boj o moc: V jednej kasárni došlo k vzbure, rebelujúci vojaci sa postavili proti ústavodarnému zhromaždeniu a žiadali ukončenie „tyranie vraha Nicolasa Madura“. Vzbura bola podľa slov prezidenta Madura potlačená. –zg-

Kostarika: Zhorel historický chrám

San José, 7.8.2017 (KAP/KNA) 020 911 – V Kostarike zničil požiar vzácny drevený Kostol sv. Rafaela archanjela v blízkosti hlavného mesta San José. Ako informujú noviny „Nacion“ z pondelka, Boží dom v provincii Dota vyhorel až do základov. Kostol postavili pred 95 rokmi a patril k národného kultúrnemu dedičstvu tejto stredoamerickej krajiny. –zg-

Medžugorie: Festival mladých a požehnanie pápeža

Medžugorie, 7.8.2017 (kath.net) 020 910 – V Medžugorí sa v sobotu skončil veľký mládežnícky festival. Napriek rekordným horúčavám prišlo opäť až 50 000 mladých. Aj cez internet sledovali festival státisíce ľudí. Na programe bola ako každý rok svätá omša, adorácia, modlitby ruženca, spoveď, mnohé svedectvá a veľa hudby. Prišlo aj 450 kňazov. V posledný večer talianska žurnalistka hovorila o svojich skúsenostiach s Medžugorím a ako začala nasledovať posolstvá Gospy.
Pápež František vyslal na festival kardinála Ernesta Simoniho.
Kardinál Simoni vyjadril z festivalu mladých nadšenie, ako napísali chorvátske noviny „Večernji list“: „Cítil som sa akoby sa mi otvorilo nebo a zostúpili anjeli.“ Kardinál rozprával, že sa pápeža Františka opýtal, či smie mladým priniesť požehnanie od pápeža. To František výslovne dovolil. Pre chorvátske noviny to bolo „prvé oficiálne pápežské požehnanie“ pre toto pútnické miesto a znamenie dobrej vôle pápeža Františka pre Medžugorie.
Zvlášť pozoruhodným na vystúpení kardinála Simoniho bolo, že ako pápežský vyslanec na festivale mladých hovoril úplne otvorene a pozitívne o zjaveniach a tom, že mladí, ktorí prichádzajú do Medžugoria nachádzajú Ježiša skrze Máriu. Pre chorvátske noviny je jasné, že František tým chce sprostredkovať optimistické posolstvo, čo potvrdil aj kardinál Simoni. –zg-

Škandalózna konferencia vo Vatikáne

Vatikán, 7.8.2017 (kath.net) 020 909 – Pápežská akadémia vied ohlásila na november konferenciu ku klimatickým zmenám. Má na nej vystúpiť rad sporných prednášajúcich, ktorí sa vyslovujú za potraty a agresívne kampane plánovania rodín. Konferenciu organizuje biskup Marcelo Sanchez Sorondo.
Medzi prednášajúcimi je napr. nemecký skúmateľ klímy a agnostik John Schellhuber a ekonóm Partha Dasgupta, prívrženec teórií kontroly populácie, ktorý podporuje brutálnu rodinnú politiky Číny. Prednášku má mať aj Jeffery Sachs, ktorý zastáva názor, že potrat je legitímnym prostriedkom na redukciu svetovej populácie. Potrat opisuje ako „menšie riziko s menšími nákladmi“ ako keď sa privedie na svet ľudský život. Aj z USA majú prísť prednášajúci ako Scott Peters, Kevin de León a Jerry Brown, všetci známi podporovatelia najväčšej potratovej organizácie Planned Parenthood. –zg-

Uvádza RV falošné údaje o počte kresťanov v Izraeli?

Vatikán, 7.8.2017 (kath.net) 020 908 – Platforma „Israelnetz“ obvinila v otvorenom liste „Rádio Vatikán“ (RV), že uviedla falošné štatistiky o počte kresťanov v Izraeli. V komentári Ulricha Sahma sa rádio obviňuje, že chybami a podvrhnutými informáciami chce vyvolať dojem, že počet kresťanov v oblasti klesá.
RV uviedol: „V Izraeli žije dnes už iba 170 000 kresťanov najmä arabského pôvodu, teda 2,4 percenta obyvateľstva, zatiaľ čo pri zrode krajiny v r. 1948 bolo ešte 20 percent kresťanov. V západnom Jordánsku je ich 59 000, v pásme Gaza už iba 1300 na dva milióny obyvateľov. V Jeruzaleme je 15 800 kresťanov zo 870 000 obyvateľov.“ –zg-

Jeruzalem: 44. teologický študijný rok

Jeruzalem, 7.8.2017 (KAP/KNA) 020 907 – V Jeruzaleme otvorili 7. augusta nový študijný rok pre nemeckých študentov teológie. Na dvoj-semestrovom štúdiu, podporovanom štipendiami Nemeckej akademickej zahraničnej služby DAAD, sa zúčastňuje 19 študentov – 12 katolíckych, 6 evanjelických a jeden z reformovanej cirkvi.
Intenzívne študijné programy sú zamerané na odbory: biblická exegéza a archeológia, judaistika, islamistika a štúdium východných cirkví, ako aj systematická teológia a cirkevná história. Dekanom a akademickým vedúcim je už druhý raz salzburský profesor Ulrich Winkler (56).
Štúdium prebieha v benediktínskom opátstve Dormitio na hore Sion na okraji jeruzalemského starého mesta. Akademickým nositeľom je Teologická fakulta rímskej benediktínskej vysokej školy Sant’Anselmo.
Študenti a 40 profesori univerzít žijú spoločne ako v anglosaskom kolégiovom systéme. Skúšky uznávajú na univerzitách v nemeckých krajinách.
44. študijný rok sa sústreďuje na post-koloniálnu teológiu, ako aj na spomienku reformácie (1517), Vyhlásenie z Balfouru (1917) a Šesťdňovú vojnu (1967). K programu patria aj početné prehliadky Jeruzalema a okolia. Vrcholmi sú štyri veľké exkurzie do Galileje, na miesta križiackych výprav, do Jordánska, ako aj do hôr Eilatu a Timny. Posledná má nahradiť predchádzajúcu cestu po Sinaji, ktorá z bezpečnostných dôvodov už nie je možná. Študentom má ukázať „skúsenosť púšte“ archeologicky, topograficky, historicky aj duchovne.
Tento študijný rok založil v r. 1973 vtedajší opát benediktínov Laurentius Klein (1928-2005). Doteraz ho absolvovalo viac ako 1000 študentov. –zg-

Kriminalita utečencov veľmi vysoká

Berlín, 7.8.2017 (kath.net) 020 906 – Primátor nemeckého Tübingenu, Boris Palmer, zo Strany zelených v interview pre CICERO kritizoval nemeckú politiku v oblasti utečencov aj politiku vlastnej strany v tejto oblasti:
„Som toho názoru, že problémy sa nevyriešia, dokiaľ budeme pred problémami zatvárať oči. K tomu patrí, že si priznáme, že medzi utečencami sa malá menšina stará o to, že podiel kriminality utečencov je nadmerne vysoký a síce najmä u deliktov násilia.“
Palmer kritizoval v tejto súvislosti to, že v Nemecku prežívame všade to isté a človeka okamžite zatlačia do „pravicového kúta“, ak hovorí o nepohodlných veciach. To je jeden z dôvodov, prečo tak málo kolegov o tom chce verejne hovoriť. Odhliadať od toho pre neho nie je riešenie. Kritiku vyslovil aj k vlastnej strane: „Mám dojem, že sa vzďaľuje od svojich cieľov. Utečenecká kríza by sa mohla nanovo priostriť. To sa nevyrieši samo, lebo príliš veľa ľudí chce do Európy.“ –zg-

Irak: Vodca Kurdov sľubuje kresťanom bezpečie

Erbil, 7.8.2017 (kath.net/Fides) 020 905 – „Teraz, keď sa Kurdistan nachádza na ceste k nezávislosti, budú požiadavky a práva našich kresťanských bratov a sestier v Kurdistane chránené na všetkých úrovniach, čím sa konsoliduje harmonické spolunažívanie.“
Týmito slovami sa súčasný prezident autonómnej provincie Kurdistan, Masud Barzani, cez víkend nanovo obrátil na domácich kresťanov v severnom Iraku. Barzani sa tak pokúša zabezpečiť si podporu kresťanov na tomto území pri vyhlásení nezávislosti Kurdistanu. Autonómna provincia Kurdistan chce zorganizovať hlasovanie o nezávislosti 25. septembra.
Barzani si zvolil na tieto slová veľmi sugestívnu príležitosť. V týchto dňoch si v regióne pripomínajú masakru, ktorú tu v r. 1933 spáchali vojaci Irackej ríše na chaldejských, arménskych a asýrskych kresťanoch. V posolstve kresťanom zo 6. 8. Barzani porovnáva túto masakru istým spôsobom s násilím bojovníkov IS:
„Jediný prostriedok proti všetkej našej bolesti a jediná garancia, aby sa takéto katastrofy neopakovali, je cesta k nezávislosti. Pri príležitosti 84. výročia tejto katastrofy, ktorá spadá na 3. výročie brutálneho útoku IS na našich kresťanských bratov a sestry a iné obce na nížine Ninive opakujem, že kresťanskí bratia a všetky spoločenstvá Kurdistanu, v minulosti, v súčasnosti a v budúcnosti zdieľajú spoločne bolesť aj dobré časy a majú rovnaký osud.“ –zg-

+ Zomrel kardinál Dionigi Tettamanzi

Taliansko, 5.8.2017 (RV) 020 904 – Dňa 5. augusta v skorých ranných hodinách zomrel kardinál Dionigi Tettamanzi, emeritný arcibiskup Milána. Vo veku 83 rokov podľahol následkom dlhšej choroby. Duchovným pastierom Milánskej arcidiecézy a všetkým, ktorých zasiahla smrť kardinála Tettamanziho, Svätý Otec František kondoloval formou telegramu. Vyjadruje v ňom svoje uznanie a vďaku za všetko, čo zosnulý kardinál pre Cirkev vykonal. Svätý Otec okrem iného píše:
„Myslím na neho s láskou a s vďačnosťou si spomínam na intenzívnu kultúrnu a pastoračnú činnosť tohto zaslúžilého brata, ktorý vo svojom plodnom živote radostne dosvedčoval evanjelium a oddane slúžil Cirkvi, najprv ako kňaz v Milánskej arcidiecéze, potom ako biskup Ancony-Osima, sekretár Talianskej biskupskej konferencie, arcibiskup Janova, a potom arcibiskup milovanej ambroziánskej cirkvi, a napokon apoštolský administrátor Vigevana.
Vždy sa prejavoval ako starostlivý pastier, úplne zameraný na potreby a dobro kňazov a všetkých veriacich, so zvláštnou pozornosťou na témy rodiny, manželstva a bioetiky, v ktorých bol zvlášť odborníkom.“
Pápež František zveruje zosnulého do príhovoru Panny Márie a všetkým smútiacich uisťuje o svojej modlitbe a posiela im svoje apoštolské požehnanie. …
Po smrti kardinála Dioniga Tettamanziho má kardinálsky zbor 223 členov, z toho 121 s právom voliť. -ab-
Viac na:
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/08/05/zomrel_83-ro%C4%8Dn%C3%BD_kardin%C3%A1l_dionigi_tettamanzi/1329142

Švajčiarsko sabotuje ľudské práva

Dominik Lusser, nadácia Zukunft CH.

„Ak majú ľudské práva chrániť všetko a každého, nechránia nakoniec už nič a nikoho.“

Zürich, 5.8.2017 (kath.net) 020 903 – Konečne raz zasa radostná správa pre rodiny z Rady OSN pre ľudské práva: V júni 2017 schválila rezolúciu na ochranu rodiny a jej úloh pri zachovaní a napomáhaní práv starých ľudí. Rezolúcia vyzýva štáty, aby rodinu ako prirodzenú a zásadnú jednotku spoločnosti chránili a podporovali. Rodinu označuje ako mocnú silu sociálnej súdržnosti, solidarity medzi dvomi generáciami ako aj spoločenského rozvoja. Rezolúciu schválili 30 hlasmi proti 12, a 5 členov rady sa zdržalo.
Švajčiarsko hlasovalo proti, lebo rada odmietla jeho návrh, aby jednoznačný pojem „rodina“ sa nahradil viacznačným pojmom „rodiny“. Ako potvrdilo Konfederačné oddelenie pre zahraničie (EDA) na otázku nadácie Budúcnosť Švajčiarska, ide pri tomto návrhu skutočne o. i. o to, aby sa aj tzv. „dúhové rodiny“ postavili pod ochranu rezolúcie. Tým sa Švajčiarsko spolu s väčšinou krajín Západu robí hovorcom ideológie gender a homosexuálnej lobby, ktoré sa svoje požiadavky pokúšajú vpašovať do všetkých deklarácií a zákonov.

Paródia rodiny
Dať „dúhové rodiny“ pod ochranu rezolúcie o solidarite generácií je eklatantným protirečením, pretože tie nie sú nijakou prirodzenou jednotkou, ale vykonštruované zväzky, ktoré sú neplodné a preto nemôžu odôvodniť nijakú solidaritu generácií. Naopak – vznik týchto paródií rodiny sa principiálne spája s rušením prirodzených rodinných zväzkov. Pár rovnakých pohlaví nemôže dostať deti nijako inak, ako príslušné dieťa cielene odlúčiť najmenej od jedného biologického rodiča. Také pochybné konštelácie ešte aj chrániť ľudsko-právnymi rezolúciami svedčí o pomýlenej rodinnej politike.
Švajčiarsku delegáciu v Rade OSN vedie Barbara Fontana, ktorá je u mimovládkach podporujúcich rodinu v Ženeve známa tlakom v prospech „práv“ LGBTI. Pochybná švajčiarska angažovanosť za gender vyvoláva v tých kruhoch veľký údiv. No našťastie väčšina krajín tretieho sveta sa tento raz presadila proti ideologickej kolonializácii skrze bohaté priemyselné krajiny. Spoločenská dekadencia Európy naozaj nepotrebuje napodobňovateľov v Afrike a Ázii.

Zmeny významu pojmov
To, že sa Švajčiarsko najnovšie zasadzuje za ideológiu gender je aj porušením Všeobecnej deklarácie ľudských práv z r. 1948, ktorá rodinu definuje ako „prirodzenú základnú jednotku spoločnosti“. Na obhajobu svojho postoja nám EDA poukázalo na svoju stratégiu ľudských práv 2016–2019, kde sa však nenachádzajú poukazy na to, prečo pojem „rodina“ v reči OSN už nemá označovať principiálne otca, matku a ich deti. …
Švajčiarska stratégia ľudských práv je typickým príkladom tohto nového, kódovaného jazyka ľudských práv, ktorý na prvý pohľad znie tak neškodne a pozitívne, že sa sotva niekto odváži niečo namietať. Iba kto vezme do úvahy ostatné ciele postmodernej ideológie gender dokáže odhadnúť, kam má tento jazyk viesť. Pojmy ako „realizácia ľudských práv pre blaho jednotlivca“ ako aj „nediskriminácia“ znamenajú tak totálnu individualizáciu pojmu ľudských práv, ktorá stavia bezhraničné sebaurčenie jednotlivca proti spoločenskému poriadku:
Chrániť sa má každý štýl života, ktorý si ľudia alebo ideológie vymyslia! Otázka toho ľudsky pravého a dobrého, toho čo sa má viac alebo menej chrániť, už nezohráva nijakú úlohu. Ak však majú ľudské práva chrániť všetko a každého, nechránia nakoniec už nič a nikoho.
Je naozaj ničivé pripisovať ideologickej zmene pojmov vyššiu prioritu ako ochrane prirodzenej rodiny.
Mnohé poľutovaniahodné deti z veľkomiest nevedia, že mlieko, ktoré ráno pijú, pochádza od kravy. EDA však zastiera skutočnosť sieťou nového genderového vyjadrovania, ktoré zatemňuje mnoho zásadných súvislostí – napr. dôležitú samozrejmosť, že každé dieťa má a potrebuje biologického otca a biologickú matku. Toto popierať môže byť sotva v zmysel ľudských práv! –zg-

Autor študoval filozofiu a sociológiu a vedie Odbor pre hodnoty a spoločnosť nadácie Budúcnosť Švajčiarska: www.zukunft-ch.ch

Nemecko: Slovu ‘teror’ sa úzkostlivo vyhýbajú

Berlín, 5.8.2017 (kath.net) 020 902 – Islamistický útok nožom v Hamburgu sa nemeckej politiky nemilo dotkol. Ľudové strany sa chcú tejto téme vo volebnom boji radšej vyhýbať. No groteskným upokojovaním ľudí spôsobujú, že diskusia sa ešte viac rozmáha. Poukázal na to známy publicista Wolfram Weimer v komentári pre „The European“.
Ahmad A. (26) bežal s ostrým zabíjačkovým nožom po Hamburgu, vykrikoval „Allahu akbar“, zabíjal a zraňoval krutým spôsobom nevinných návštevníkov supermarketu. Sám sa nazýva teroristom a je bezpečnostným zložkám už dlhšie známy ako islamistický ohrozovateľ bezpečia!
Normálne by politika tento teroristický útok rovnako hlasno odsúdila, ako aj ľudí varovala pred islamizmom a organizovala ich lepšiu ochranu. No tento atentát sa konal uprostred volebného boja a tak časť politikov radšej „tancuje menuet upokojovania“ ľudí. Slovu „teror“ sa úzkostlivo vyhýbajú. Hovorí sa hmlisto o „násilnom čine jednotlivca“ s „nejasnými motívmi“. Sú tu vraj „poukazy na nábožensky motivovaný čin“, ale aj na „psychickú labilitu“, ako hovorí hamburský senátor pre vnútro, Andy Grote z SPD, ako by sme museli mať súcit s chorým! Hamburský policajný prezident predpokladá „psychicky narušeného páchateľa“ a prehliada, že takáto krutosť je vždy psychickou poruchou. Hamburský šéf ochrany ústavy Torsten Voß opisuje páchateľa ako „destabilizovanú“ a „zneistenú osobnosť“. Povedalo by sa to však aj u pravicových teroristoch? A hamburská viceprimátorka Katharina Fegebanková zo Zelených varuje nie – nie pred islamistickými nebezpečenstvami, ale pred – politickou debatou! „Všetkým, ktorí teraz znova žiadajú rýchle riešenia a tvrdé konzekvencie, tým hovorím, že to je ponajprv iba horúci vzduch a populizmus.“ –zg-

Celý príspevok na:
http://www.theeuropean.de/wolfram-weimer/12564-islamistischer-terror-totgeschwiegen

Svätý arský farár a Božia Matka

Svätého farára z Arsu priťahovala predovšetkým Máriina krása – krása, ktorá súvisí s tým, že Ona je nepoškvrnená. Duchovné myšlienky Benedikta XVI.

Rím, 4.8.2017 (kath.net) 020 901 – Kath.net dokumentuje homíliu pápeža Benedikta XVI. o Božej Matke a sv. Jánovi Mária Vianneyovi zo slávnosti Nanebovzatia Panny Márie 2009:

Milí bratia a sestry,
uprostred mesiaca august – pre mnohé rodiny mesiaca dovolenky – slávi Cirkev Nanebovzatie Panny Márie. Pre nás je to mimoriadna príležitosť, aby sme premýšľali o poslednom zmysle ľudskej existencie. Pritom nám pomôže dnešná liturgia, ktorá nás pozýva v tomto svete žiť vždy zameraní na večné dobrá, aby sme bolo účastní rovnakej slávy ako Mária, naša Matka (porovn. modlitbu dňa). Preto dnes zameriavame svoj pohľad na Božiu Matku, Hviezdu nádeje, ktorá osvecuje našu cestu na zemi a nasledujeme tak príklad svätých mužov a žien, ktorí v každej životnej situácii sa utiekali práve k nej. Pri spomienke na svätého farára z Arsu slávime Rok kňazov a ja by som chcel vybrať z myšlienok a svedectiev tohto svätého vidieckeho farára niekoľko bodov na zamyslenie, ktoré nám všetkým a celkom zvlášť kňazom môže pomôcť našu lásku a úctu k preblahoslavenej Panne nanovo oživiť.
Životopisci dosvedčujú, že sv. Ján Maria Vianney hovoril o Božej Matke s veľkou úctou a súčasne s bezprostrednou dôverou. Zvykol hovoriť:

„Svätá Panna je bez škvrny, ozdobená všetkými cnosťami, ktoré ju robia pre Najsvätejšiu Trojicu takou krásnou a príjemnou. … Srdce tejto dobrej Matky nie je nič iné ako láska a milosrdenstvo. Nechce nič iné, ako vidieť nás šťastnými. Stačí sa na ňu obrátiť, aby sme boli vypočutí.“*

Z týchto slov presvecuje nadšenie kňaza podnecovaného apoštolskou horlivosťou, ktorému robilo radosť hovoriť svojim veriacim o Márii, čo ho nikdy neunavilo. Dokázal dokonca aj také náročné tajomstvo, ako je dnešné vzatie Márie do neba, opísať účinnými obrazmi, napríklad takto:

„Človek bol stvorený pre nebo. Satan zlomil rebrík, ktorý tam viedol. Náš Pán nám svojím utrpením urobil nový … Preblahoslavená Panna stojí celkom hore na tomto rebríku a drží ho pevne oboma rukami.“ *

Svätého farára z Arsu priťahovala predovšetkým Máriina krása – krása, ktorá súvisí s tým, že Ona je nepoškvrnená – jediné stvorenie počaté bez tieňa hriechu a hovoril:

„Svätá Panna je to krásne stvorenie, ktoré dobrotivého Boha nikdy nesklamalo.“ *

Ako dobrý a verný pastier nám dáva predovšetkým príklad tejto detskej lásky k Ježišovej Matke, ktorou sa cíti byť priťahovaný k nebu a preto volá:

„Keby som neprišiel do neba, ako veľmi by ma to bolelo! Nikdy by som neuvidel svätú Pannu, toto také nádherné stvorenie!“ *

Svoju farnosť viackrát zasvätil Božej Matke a odporúčal zvlášť matkám, aby to isté robili svojim deťom.
Milí bratia a sestry, prisvojme si cítenie svätého farára z Arsu! A v tej istej viere sa chceme obrátiť na Máriu, ktorá bola vzatá do neba, a odporúčať jej zvláštnym spôsobom kňazov celého sveta.

* (Le curé d’Ars. Sa pensée – Son cœur. Présantés par l’Abbé Bernard Nodet, éd. Xavier Mappus, Foi Vivante, 1966).

Rakúsko: Biskupi chcú využiť „náboženské spestrenie“.

Viedeň, 4.8.2017 (KAP) 020 900 – Najnovšia štúdia dokazuje všeobecný spoločenský trend smerom k pluralite a mobilite so súčasným naviazaním na inštitúcie. To vedie vzhľadom na spoločenstvá viery k „náboženskému spestreniu“, ako pripomenul tlačový referent Biskupskej konferencie Rakúska, Paul Wuthe, diagnózy viedenského teológa Paula Zulehnera. Toto „spestrenie“ treba využiť ako šancu, pretože „vedomé a slobodné rozhodnutie pre vieru bude stále dôležitejšie a je preto pozitívne“, ako zdôraznil Wuthe.
Katolícka cirkev cíti účinky trendu smerom k svetonázorovému pluralizmu už niekoľko rokov. Vystúpenia z Cirkvi, ktoré v ostatných rokoch poklesli (2016 – 54 886), sú tiež výrazom dištancovania sa voči inštitúciám, ktorým je cirkev rovnako postihnutá, ako strany, odbory, či iné veľké inštitúcie. Napriek tomu zostávajú podľa Wutheho „mnohí, ktorí z Cirkvi vystupujú, otvorení pre vieru. Poukázal na rastúci počet ľudí, ktorí do Cirkvi znova vstupujú (2016 – 5265). Pápež František posilňuje cirkev v Rakúsku v jej úsilí „byť pohostinným miestom pre všetkých ľudí, kde nájdu zmysel a podporu pre svoj život skrze živú vieru,“ vyhlásil Wuthe.
To, že pluralita a mobilita cirkev v Rakúsku nielen neoslabujú, ale aj obohacujú a dávajú jej rásť, ukazuje rastúci počet katolíkov z migrantov. „Až 500 000 katolíkov, z ktorých sú dve tretiny z európskych krajín, slávi a žije svoju vieru v našej krajine v 30 jazykoch,“ povedal Wuthe.
Ak podľa prieskumu IMASu od októbra 2016 celých 76 percent Rakúšanov chce, aby Rakúsko zostalo kresťanskou krajinou, má pritom každý katolík svoju zodpovednosť, zdôraznil Wuthe a povedal: „Nespočíva iba na Cirkvi ako inštitúcii, ale na všetkých, aby sa za to zasadzovali v osobnom, rodinnom a spoločenskom živote. Pre cirkev to znamená náboženské spestrenie a viac slobody ponúka aj viac možností, ktoré treba kreatívne využiť.“ –zg-

Viedeň: O 30 rokov moslimovia najväčšou skupinou

Viedeň, 4.8.2017 (kath.net) 020 899 – Ani nie o 30 rokov by mohli byť moslimovia vo Viedni najväčšou náboženskou skupinou. Tento možný vývoj predpovedá najnovšia štúdia inštitútu „Vienna Institute of Demography“ Rakúskej akadémie vied. Najväčší faktor náboženskej štruktúry vo Viedni je podľa toho migrácia. Skupina výskumníkov okolo Anne Goujonovej poukazuje v štúdii „Demografia a náboženstvo v Rakúsku“ na to, že popri raste počtu moslimov sa rysuje predovšetkým rast skupiny ľudí bez vyznania. Situácia sa podstatne zmenila. Pred 15 rokmi sa ešte 3/4 Rakúšanov hlásili ku katolíckej viere. Tu nastal pokles na menej ako 2/3 teda asi 64 percent. Podiel moslimov v Rakúsku sa od r. 2001 zdvojnásobil zo 4 na 8 percent, čo je dnes 700 000 moslimov v krajine. Počet pravoslávnych kresťanov sa zvýšil z 2 na 5 percent. –zg-

Zulehner: Cirkvi sa zasa blížia k „biblickému normálu“

Viedeň, 4.8.2017 (KAP) 020 898 – Kresťanské cirkvi sa znovu blížia k „biblickému normálu“ – a síce ako menšina v spoločnosti byť „svetlom sveta“ a „soľou zeme“, ako vyhlásil viedenský teológ pastorácie a religionistický sociológ. Nový zákon citoval k novej religionistickej štúdii z poverenia Rakúskeho integračného frontu (ÖIF) a povedal, že 100-percentný podiel kresťanov v spoločnosti nebol „Ježišov hlavný obraz pre jeho hnutie učeníkov“.
Štúdia „Demografia a náboženstvo v Rakúsku“ z inštitútu „Vienna Institute of Demography“ Rakúskej akadémie vied má podľa Zulehnera „tú slabosť, že operuje iba s formálnym členstvom v cirkvi“. To ľahko vedie k šablónovému pohľadu napríklad na vystúpených z Cirkvi, či aj moslimov. Ku klesajúcemu podielu katolíkom v obyvateľstve pre „Kathpress“ povedal, že výrazu „už iba“ by sa malo vyhýbať. To sa orientuje na minulosti, keď 100 percent bol politicky ako aj pastoračne zidealizovaný normálny prípad. „Kto sa tým orientuje, „bude v budúcich rokoch depresívne musieť počítať s klesaním zo 75 na 54 alebo 30 percent, ako vo Viedni.“
Štúdia zo 4.8. poukazuje na sčítanie ľudu v r. 2001 odkedy klesol počet katolíkov z 3/4 na 2/3. Do r. 2046 toto percento klesne pod 50 percent. Opačný trend majú prognózy pre ľudí bez viery a moslimov: Tieto skupiny od r. 2001 silne rastú a budú ďalej rásť.
Zulehner: „Poviem to stručne: Ignorujete dnešnú mnohorakosť náboženských a duchovných foriem a zohľadňujete formálne členstvo. Mnohí z vystúpených z Cirkvi nemajú nijaké očakávania zo strany náboženského spoločenstva. Teológ tu načrtol paralelu k odborom, z ktorých tiež mnohí vystúpili. No naďalej očakávajú, že odbory poskytnú solídny prínos pracujúcemu obyvateľstvu. „Podobne je to s vystúpeniami z Cirkvi.“ Nemálo tzv. ľudí bez vyznania má silnú spiritualitu, sú skeptikmi, či hľadajúcimi, ale v nijakom prípade nie sekularizovaní. Téza o sekularizácii sa nenadarmo v serióznom religionistickom výskume už nepoužíva. „Iba ľudia, ktorí príčiny tohto vývoja hľadajú u iných, ju pevne zastávajú,“ tvrdí Zulehner a varuje:
„Ľudí bez vyznania však neslobodno brať ako dôkaz straty významu náboženstva, varuje. Prirodzene že existuje ateistický trend aj v Rakúsku. Presvedčení ateisti sú však zriedkaví, skôr je viac pragmatických ľudí zabúdajúcich na Boha.“
Aj islam sa v štúdii vidí „príliš monoliticky“. To zodpovedá podľa Zulehnera „súčasnému politickému zneužívaniu diskusii o islame“. Jeho vlastná štúdia o moslimoch v Rakúsku, ktorá sleduje vývoj troch generácií, ukazuje, „že je mnoho „ramadánových moslimov“, ako je aj „nemálo kultúrnych kresťanov, ktorí bojujú za záchranu kresťanského Západu bez osobného vzťahu s Bohom“. Dokázateľná je aj veľká generačná priepasť medzi moslimami. Mladé moslimky druhej generácie majú sledujú rovnaké mnohoraké obrazy žien ako domáce dievčatá a majú aj menej detí. Zulehnerova prognóza: „Moslimky ‚kresťanský Západ‘ predvídateľne ‚nezničia pôrodnosťou‘.“
Štúdia dokazuje, že „doba privatizácie náboženstva sa paradoxne skončila“. Náboženstvo sa vrátilo na verejnú a tým aj na politickú scénu. Už len to robí ťažkým jednoducho predlžovať súčasný trend.

Cirkev ako uzdravujúca soľ v spoločnosti
K budúcnosti kresťanstva v rakúskej spoločnosti Zulehner uviedol, že na tom, ako vyznávači vierohodne žijú, možno vidieť, „čo má Boh so všetkými ľuďmi v úmysle: aby dozrievali v solidárnych milujúcich ľudí“. Cirkev môže pôsobiť „ako uzdravujúca soľ v spoločenských polievkach“, dodávať chuť ľudskosti, uzdravovať z obáv a tým aj ako menšina hodnotne prispievať k blahu spoločnosti. Najmä biblický obraz soli môže byť pre cirkvi odbremeňujúci, ako uvádza Zulehner: „Kto varí, nepríde na myšlienku, dať do polievky toľko soli, aby polievka a soľ boli identické.“
Religionisticko-sociologicky prijateľnejšie ako zírať na miznúcu väčšinu je podľa neho pýtať sa: „Prečo sa oplatí pre mňa, aby som sa pridal k Cirkvi, zostal v nej a podporoval ju?“ To by mohlo ľudí k Cirkvi viazať. K tomu je potrebná predovšetkým vierohodnosť, ktorá je podľa štúdií úzko spojená so skúsenosťou duchovnej, ako aj solidárne silnej Cirkvi.“ Teológ je presvedčený, že kresťanské cirkvi – ako všetky náboženstvá, ale aj odbory a politické strany – budú v budúcnosti rátať od 0 percent hore – namiesto od minulej veľkosti smerom dolu a budú sa tešiť z prehľadných úspechov.“ -zg-

„Populačná kontrola“ vyzvala princa, aby už nemal deti

Londýn, 3.7.2017 (LifeSiteNews) 020 897 – Americká organizácia, ktorá presadzuje menšie rodiny verejne vyzvala princa Williama a jeho manželku Kate Middletonovú, aby už nemali ďalšie deti!
Organizácia Having Kids (Mať deti) zo San Francisca chce, aby kráľovský pár slúžil ako „model“ pre verejnosť, ako odvrátiť ekologickú skazu vo Veľkej Británii. V liste vyhlasuje, že „veľké rodiny nie sú udržateľné a plánovanie rodiny má najväčší potenciál na zredukovanie klimatických zmien a ich účinkov“.
V liste sa varuje, že tieto účinky sú: „Viac veľkých záplav z prudkých lejakov a vylievania mora, smrteľné vlny horúčav, rast chorôb ako malária a ničenie prírody aj živočíchov.“
Kráľovský pár, ktorý vyjadril želanie mať viac detí, zatiaľ na list neodpovedal. Podľa správ by chcel mať ideálne štyri deti. Nie je to prvý raz, čo princ William a jeho mladá rodina boli terčom nezvyčajných komentárov a kritiky.

Princ George – „gejská ikona“ vo veku štyroch rokov

Pred niekoľkými týždňami Twitter gejov sa naplnil oslavovaním princa Georga ako „gejskej ikony“ po uverejnení obrázku štvorročného chlapca zachyteného – ako to niektorí identifikovali – v nešikovnej ženskej póze. Stránky „Gay news site“ a PinkNews dali článku titulok: „Ľudia si myslia, že princ George vyzerá nádherne na tejto novej fotografii.“ LGBT komunita okamžite reagovala, že táto „gejská ikona“ búra „staré ničivé stereotypy“.

Výzva zbaviť dieťa pohlavia
Po narodení druhého dieťaťa – princeznej Charlotte Elizabeth Diany, (2) sa v tvítoch znela jedna z výziev napr.: „Prosím, prestaňte nazývať kráľovské dieťa dievčatkom. My nevieme, aké je pohlavie dieťaťa, kým nie je dosť veľké na to, aby o tom samo rozhodlo.“ …
Mladá kráľovská rodina sa zdá byť bleskozvodom rozvoja takýchto ideológií. –zg-

* * * * * * *

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:
Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen.
(S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

K DUCHU SVÄTÉMU: Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, … (Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

Sv. MICHAL ARCHANJEL, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen. Svätý archanjel Rafael oroduj za nás! (Rímsky misál)

Modlitba za Svätého Otca
Pane, prameň všetkého dobra a všetkej pravdy, daj nášmu pastierovi Františkovi ducha múdrosti a rozumu, sily a pravého rozlišovania. On verne vedie stádo, ktoré si mu zveril, a preto ako nástupca sv. Petra nech buduje tvoju Cirkev ako sviatosť jednoty pre celé ľudské pokolenie. Nech ho Pán chráni, nech mu dá život, nech ho požehnáva na tejto zemi a nech ho nevydá do rúk jeho nepriateľov.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *