Vízie svätíc o Najsvätejšom Srdci Ježišovom

Svätice, ktoré Vám predstavíme, boli obdarené víziami o Najsvätejšom Srdci Ježišovom. Jedna z najmilších zbožností v Katolíckej cirkvi je zameraná na Najsvätejšie Srdce Ježišovo. Aj keď je hlboko zakorenená v Písme, samotná oddanosť nebola až tak známa, kým rôzni svätí vizionári neohlasovali, že videli Ježiša a Jeho milované Srdce.

Tieto vízie uznala Cirkev za autentické. Zaslúžia si pozornosť, pretože odrážajú celé tajomstvo Krista, úplnosť jeho existencie. Jeho osoba je považovaná v najintímnejšej podstate za Syna Božieho, nestvorenú múdrosť, nekonečnú lásku, spásu a posvätenie ľudstva. Najsvätejšie Srdce Ježiša Krista je vtelené Slovo, Spasiteľ, vnútorne obsahujúci v Duchu nekonečnú božskú lásku k Otcovi a bratom.“

Svätá Lutgarda z Aywières

Narodila sa v 12. storočí. Vstúpila do benediktínskeho kláštora, kde začali aj jej vízie s Ježišom a jeho prebodnutým Srdcom. V jednej z nich zažila „výmenu sŕdc“, keď sa jej Ježiš spýtal: „Čo teda chceš?“ Povedala: „Chcem tvoje srdce.“ Ježiš odpovedal: „Chceš moje srdce? Ja potom tiež chcem tvoje srdce.“ Lutgarda potom vyhlásila:“Vezmi si ho, drahý Pane. Ale vezmi ho tak, aby láska Tvojho Srdca mohla byť zmiešaná a zjednotená s mojím vlastným srdcom. Aby som mohla mať v Tebe svoje srdce a mohlo vždy zostať pod Tvojou ochranou.“

Svätá Mechtilda z Hackebornu

Táto svätá žila v 13. storočí. Za celý svoj život dostala sv. Mechtilda, benediktínska mníška z Nemecka, veľmi veľa videní Ježiša. Svedčí o tom aj kniha, v ktorej boli spísané všetky jej zážitky so Spasiteľom. Jedného dňa sa jej zjavil Ježiš držiac v pravej ruke túto knihu túliac si ju k svojmu srdcu. Pobozkal ju a povedal jej: „Všetko, čo je v tejto knihe, prúdi z môjho Božského Srdca a vracia sa späť k nemu.“ Ježiš jej tiež povedal: „Hneď ráno pozdrav moje Srdce svojím prvým dobrým skutkom a ponúkni mi ho ako obetu. Ktokoľvek vzdychá hlasom svojho srdca ku mne, priťahuje ma k sebe.“

Svätá Gertrúda Veľká

Gertrúda začala prijímať nebeské vízie vo veku 25 rokov, keď žila v benediktínskej komunite v 13. storočí. Jedného dňa videla svätého Jána Evanjelistu a Ježiša. Božský Spasiteľ ju pozval, aby si položila hlavu na jeho Srdce. Pritom sa rozprávala s Jánom a pýtala sa ho: „Milovaný v Pánovi, keď si odpočíval na hrudi nášho Spasiteľa počas poslednej večere, aj teba potešoval ten harmonický tlkot srdca, ktorý teraz oblažuje moju dušu?“ Ján odpovedal:“ Áno, počul som ho a moju dušu prenikla sladkosť až do jej samého vnútra.“ Gertrúda sa spýtala:“Prečo si teda v tvojom evanjeliu hovoril tak málo o milujúcich tajomstvách Ježišovho Srdca?“ On odpovedal: „Mojou úlohou bolo písať o Večnom Slove … ale slová o blaženom tlkote Najsvätešieho Srdca boli vyhradené pre neskoršie časy, keď časom unavený svet, vychladnutý v láske k Bohu, môže byť zohriaty tým, že načúva týmto tajomstvám.“

Svätá Margita Mária Alacoque

V roku 1673 mala francúzska reholníčka Margita Mária Alacoque víziu Ježiša, kde ju požiadal, aby si Cirkev uctievala jeho Najsvätejšie Srdce. Medzi sľubmi, ktoré Ježiš zvestoval svätej Margite Márii, bolo aj toto: „Moje srdce preteká milosťami. Sľubujem, že požehnám svojou mocnou láskou všetkých, ktorí v prvý piatok v deväť po sebe nasledujúcich mesiacov pristúpia k sv. prijímaniu. Tiež im udelím milosť poslednej ľútosti nad svojimi hriechmi: nezomrú bez mojej milosti ani bez prijatia sviatostí a moje srdce bude ich bezpečným útočiskom v poslednej hodine.“

Zdroj: aleteia.org

 

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *