Život Cirkvi vo svete 9/2020

Obsah

Hviezda neba, znič mor smrti

Posolstvo pápeža Františka na Pôstne obdobie 2020

Pápež odrieka stretnutie s kňazmi pre nachladnutie

Piati kardináli a dvaja biskupi hovoria o konci časov

Zákon o eutanázii otvára dvere nekontrolovateľnému vývoju

Nemecko: Katolíci proti plánu biskupov „sprotestantizovať“ cirkev

Kardinál–poradca pápeža: „Cesta k ženatým kňazom otvorená“

Kardinál Kasper o tom, ako pápež zavedie diakonát žien

Veľká Británia: Konzervatívci varujú pred tzv. toleranciou

‚Ježišom ustanovené manželstvo nie je ničím iným‘

Demokrat Bloomberg: Nijaká liečba rakoviny pre starých

Nemecko: „Všetko katolíkom sväté, sa vláči po špine“

Ženeva: „Eucharistické pohostinstvo“ v katedrále ???

A zasa sú tu teoretici sprisahaní

USA: Prvý Disneyho film s homosexuálnym charakterom

Štúdia USA: Vyššie sociálne príspevky lákajú migrantov

Kardinál Schönborn má v katedrále obrovský pulóver

Milý Bernie Sanders: „Prežila som socializmus!“

Exkluzívne: Kardinál varuje Cirkev pred modlárstvom

Austrália: Cirkvi žiadajú „morálnu“ klimatickú politiku

USA: Futbalová hviezda odporúča čítať celú Bibliu

Nebeský Otče, ty si nám poslal svojho Syna Ježiša Krista ako posla tvojej zachraňujúcej lásky. On z lásky k tebe a k nám neváhal prijať kríž a obetovať svoj život za nás.
Pane, prosíme ťa, daruj nám svojho Ducha, aby sme pri pohľade na krížovú cestu tvojho Syna hlbšie pochopili tvoju lásku k nám a aby sme sa s dôverou vydali na cestu k tebe po stopách nášho Vykupiteľa.

Prorocká výzva sv. Jána Pavla II. pre Slovensko

„Slovensko má osobitnú úlohu pri budovaní Európy tretieho tisícročia: dobre si to uvedomte! Svojimi tradíciami a svojou kultúrou, svojimi mučeníkmi a vyznávačmi, živými silami svojich nových generácií je povolané ponúknuť predovšetkým dar svojej viery v Krista.“ Vatikán, 9.11.1996

Hviezda neba, znič mor smrti 026 077

V talianskej obci Castiglione D´Adda, kde sa vyskytol prípad infekcie koronavírusom a bol vyhlásený zákaz zhromažďovania, miestny farár don Gabrielle Bernardelli poslal svojim farníkom oznam, ktorý sa končí slovami:

Keď budete počuť vyzváňať zvony na omšu, spojte sa s kňazom, ktorý bude sláviť svätú omšu za všetkých. Zajtra ráno po svätej omši. ktorú budem sláviť o 11. hodine, vyjdem na terasu pri farskom kostole a budem žehnať monštranciou celú farnosť a celý kraj. Všetci sa spojme v modlitbe. Váš farár don Gabriel.

Hviezda neba, ktorá si svojím mliekom kojila Pána, znič mor smrti, ktorý bol privedený na svet prarodičmi ľudského pokolenia. Uzmier nebo, ktoré sa hnevá a stíha národy trestom smrti. Dobrotivá Hviezda morská, potri tento mor. Buď milostivá k našim modlitbám, pretože tvoj Synáčik ti nič neodoprie. Ó Ježišu, zachráň tých, za ktorých prosí Panna a tvoja Matka.
Modlime sa. Bože milosrdenstva, Bože zľutovania, Bože odpustenia, daj sa pohnúť súcitom s utrpením svojho ľudu. Zadrž svoje rameno pre lásku k tejto svätej Hviezde, od ktorej si prijímal sladké materské mlieko, ako liek proti našim hriechom. Príď nám na pomoc svojou božskou milosťou. Nech sme na príhovor Blahoslavenej Panny Márie, tvojej Matky a sv. apoštola Bartolomeja, vyslobodení od stretnutia s morom, a nečakanou smrťou a zachránení od každého nebezpečia, ktoré nás ohrozuje. Skrze teba, Ježiša Krista, Kráľa slávy, ktorý žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen. 23. februára 2020 Prameň: Chiesa e post concilio

* * * * *

Posolstvo Svätého Otca na Pôstne obdobie 2020

Vatikán, 25.2.2020, (RV) 026 076 – Na Pôstne obdobie aj tento rok vydal Svätý Otec František duchovné posolstvo. Prinášame ho v plnom znení a v oficiálnom preklade publikovanom Konferenciou biskupov Slovenska .
„V Kristovom mene prosíme: Zmierte sa s Bohom!“ (2 Kor 5, 20)
Viac na:

https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2020-02/posolstvo-svateho-otca-na-postne-obdobie-2020.html

Pápež odrieka stretnutie s kňazmi pre nachladnutie

Vatikán, 28.2.2020 (kath.net/KAP) 026 075 – Pre prechladnutie odriekol pápež František vo štvrtok dopoludnia plánované stretnutie s kňazmi Rímskej diecézy v Lateránskej bazilike – biskupskom chráme Ríma. Ako ďalej potvrdil vatikánsky hovorca Matteo Bruno, pápež však plánované audiencie vo Vatikáne zrealizuje. Vo štvrtok po Popolcovej strede tradične slávi pápež s kňazmi Rímskej diecézy bohoslužbu pokánia a niekoľkých aj vyspovedá.

Piati kardináli a dvaja biskupi hovoria o konci časov

„Cirkev je zahalená v temnote modernizmu, ale víťazstvo patrí nášmu Pánovi a jeho Neveste. Chceme sláviť vigíliu s ňou a s Ježišom v tejto Getsemanskej záhrade konca časov.“

Rím, 4. 2.2020 (LifeSiteNews) 026 074 – Situácia v Cirkvi je dnes taká vážna, že piati kardináli a dvaja najznámejší biskupi sveta hovoria o konci časov.

Kardinál Raymond Burke v júli 2017 na teologickom fóre v americkom Kentucky povedal:
„Zmätenie, rozdelenie a omyly v Cirkvi prichádzajú od samotných pastierov dokonca aj na najvyšších úrovniach. To ukazuje, že sa môžeme nachádzať na konci časov. Žijeme v najnáročnejších časoch na svete a tiež v cirkvi. V takýchto veľmi nezriadených kultúrnych podmienkach je pochopiteľný strach z globálnej konfrontácie, čo môže znamenať iba ničenie a smrť mnohých. Je jasné, že súčasná situácia vo svete nemôže pokračovať bez toho, aby neviedla k totálnemu zničeniu.“
V Anglicku v decembri 2017 to kardinál Burke zopakoval v interview pre Catholic Herald a povedal:
„V súčasnosti je tu zmätenie a sú tu omyly v oblasti najzákladnejšej náuky Cirkvi napríklad vzhľadom na manželstvo a rodinu.“ Opísal diskusiu v Cirkvi o svätom prijímaní pre znovu zosobášených rozvedených a zdôraznil: „Dnes je zmätenie v tom, či tieto akty sú vnútorne zlé a to je samozrejme základ morálneho zákona. Ak sa začnú spochybňovať tieto základy Cirkvi, bude ohrozený celý poriadok ľudského života a aj poriadok Cirkvi samotnej. V dnešnom svete založenom na sekularizme s úplne antropocentrickým prístupom … sa zdá byť samotná Cirkev zmätená. Preto môžeme mať pocit, že Cirkev sa javí ako neochotná poslúchať nariadenia nášho Pána. Takže sme možno dospeli ku koncu časov.“

Apokalyptický jazyk používa aj kardinál Gerhard L. Müller, emeritný prefekt Kongregácie pre náuku viery v „Manifeste“ vydanom vo februári minulého roka. V tomto úžasnom dokumente hovorí:
„Mlčať o pravdách viery a takto učiť ľudí je najväčším náboženským podvodom, proti ktorému Katechizmus Katolíckej cirkvi mocne varuje – v odseku 675. Najväčším náboženským podvodom je podvod antikrista!
„Potom sa zjaví ten zločinec, ktorého Pán Ježiš zabije dychom svojich úst a zničí jasom svojho príchodu; toho, ktorý príde pôsobením satana so všetkou mocou, znameniami a klamnými zázrakmi a s každým zvodom do neprávosti pre tých, čo idú do záhuby, lebo neprijali lásku k pravde, aby mohli byť spasení (2 Sol 2-10).

Pocit, že žijeme na konci časov vyjadril aj výnimočný kardinál Carlo Caffarra, jeden zo signatárov dubií. Na Rímskom fóre pre život v máji 2017, kardinál Caffarra pripomenul list sr. Lucie z Fatimy, ktorý mu poslala a ktorý hovorí o „konečnej bitke medzi naším Pánom a kráľovstvom satana, ktorá sa vybojuje v oblasti manželstva a rodiny.“ Kardinál povedal: „Som presvedčený, že to, čo mi sr. Lucia napísala, sa plní v týchto našich dňoch.“

Kardinál Walter Brandmüller – ďalší autor dubií – sa pred Synodou o Amazónii vyslovil na túto tému slovami:
„Vznikne hrozivý problém, ak protagonisti synody nebudú reagovať na pokusy tajne nahradiť náboženstvo ako reakciu človeka na volanie Stvoriteľa nejakým panteistickým prírodným náboženstvom človeka – a síce novým variantom modernizmu od začiatku 20. storočia.“ A kardinál zvolal: „Je ťažké nemyslieť tu na eschatologické texty Nového zákona!“
Keď vypukol škandál s pachamamou na synode kardinál Brandmüller to dal priamo do súvisu s Kristovými apokalyptickými varovaniami a modly pachamamy vo Vatikáne nazval „ohavnosťou pustošenia konanou na svätom mieste“. Kardinál Walter Brandmüller potom ocenil akciu dvoch mladých mužov, ktorí hodili modly pachamamy do Tiberu slovami: „Títo dvaja odvážni ‚Makabejci‘ ktorí odstránili ‚ohavnosť pustošenia konanú na svätom mieste‘, sú prorokmi dnešnej doby“.

Kardinál Willem Jacobus Eijk z Holandska sa s tým úplne stotožňuje. Pre National Catholic Register v máji 2018 uviedol:
„Pozorujeme, že biskupi a predovšetkým nástupca sv. Petra zlyhávajú vo vernom zachovávaní a odovzdávaní viery a v jednotnom hlásaní pokladu viery obsiahnutom v posvätnej Tradícii a Svätom písme. Nemôžem si pomôcť – musím tu myslieť na stať Katechizmu Katolíckej cirkvi 675:
„Pred Kristovým príchodom musí Cirkev prejsť poslednou skúškou, ktorá otrasie vierou mnohých veriacich. Prenasledovanie, ktoré sprevádza jem putovanie tu na zemi, odhalí ´tajomstvo neprávosti´ v podobe náboženského podvodu, ktorý prináša ľuďom zdanlivé riešenie ich problémov za cenu odpadnutia od pravdy. Najväčším náboženským podvodom je podvod antikrista, to znamená pseudomesianizmu, v ktorom človek oslavuje sám seba namiesto boha a jeho Mesiáša, ktorý prišiel v tele.“
V interview pre LifeSite kardinál Eijk to vysvetlil takto:
„Citoval som odsek 675 Katechizmu ako varovanie, pretože sú kardináli, ktorí sa vyslovujú za žehnanie homosexuálnych zväzkov. Katechizmus hovorí, že krátko pred apokalypsou sa zdvihnú hlasy v samotnej Cirkvi a dokonca u najvyšších autorít Cirkvi, ktoré budú hlásať názory odchyľujúce sa od náuky Cirkvi. Vyhlásil som toto ako varovanie – buďme obozretní, aby sme sa nenašli v tejto situácii.“

A podobne sa vyslovil aj kazachstanský biskup Atanáz Schneider, ktorého hlasu dal Boh zaznieť v týchto nebezpečných časoch a ktorý je medzinárodne uznávaný. V interview pre „Remnant“ porovnáva súčasnú dobu pohromy v Cirkvi ku Kristovmu utrpeniu. A cituje slová Katechizmu:

„Cirkev vojde do slávy Kráľovstva len cez túto poslednú veľkú noc, v ktorej bude nasledovať svojho Pána v jeho dejinným triumfom Cirkvi na spôsob vzostupného pokroku, ale víťazstvom Boha nad posledným náporom zla, po ktorom zostúpi z neba Kristova nevesta (KKC 667).

Aj arcibiskup Viganò vie veľmi dobre, že tento boj je Pánov boj. V Mníchove povedal, že veľmi ocenil všetky modlitby nespočetných katolíkov, ktorí sa za neho denne modlia. Pred Vianocami vydal ďalšie svedectvo s nevídanou priamosťou:

„Tragický prípad tohto pontifikátu pokračuje s mnohými zmenami a nečakanými zvratmi. … Pápež nikdy nezmešká, aby neústupne nepokoroval najvyššiu autoritu Cirkvi. Jeho konanie ničí svätý poklad viery a znetvoruje katolícku tvár Kristovej nevesty slovom a činom, skrze duplicity a lži, skrze teatrálne gestá jeho predvádzanej spontánnosti, ale to je starostlivo plánované, a tým sa predvádza v neustálom narcistickom sebaoslavovaní, zatiaľ čo postava rímskeho pápeža je pokorovaná a drahý Kristus na zemi je zatemňovaný. Viac ako šesť rokov sme otravovaní falošným magistériom.“

Arcibiskup Viganò zasa píše, že modernizmus ovplyvňuje Cirkev od koncilu:
„V týchto desaťročiach bola z mystického Tela pomaly odčerpávaná životodarná krv nezastaviteľným krvácaním. Svätý poklad viery bol postupne premrhaný, dogmy znetvorené, celebrovanie sekularizované a sprofanizované, morálka sabotovaná, kňazstvo hanobené, Eucharistická obeta sprotestantizovaná a premenená na veselý banket … Výsledkom tohto zneužívania je to, čo máme pred očami: Katolícka cirkev, ktorá už nie je katolícka, vyprázdnená a naplnená požičanými dobrami.
Príchod antikrista je nevyhnutný – je to súčasť histórie spásy. Ale my vieme, že je to predpoklad všeobecného víťazstva Krista a jeho slávnej nevesty.
Tí z nás, ktorí sa nedali oklamať týmito nepriateľmi, ktorým dostali léno v tele Cirkvi, sa musia zjednotiť a spoločne čeliť Zlému, ktorý je už dávno porazený no stále schopný zraňovať a spôsobovať večné zatratenie množstva duší, no jeho hlavu Preblahoslavená Panna, naša Vodkyňa, definitívne rozdrví.
Žijeme v Getsemanskej záhrade konca časov!

To boli názory piatich kardinálov a dvoch biskupov. Teraz je to na nás! Víťazstvo Máriinho Nepoškvrneného Srdca Márie – sprostredkovateľky všetkých milostí – príde cez jej „maličkých“, ktorí sú iste krehkí a hriešni, ale rozhodne čelia armáde Nepriateľa. Maličkí zasvätení bezhranične Nepoškvrnenému Srdcu Márie, aby boli jej pätou, tí najpokornejší a najopovrhovanejší, tí najnenávidenejší peklom, ktorí však spolu s ňou rozdrvia hlavu pekelného netvora.
Chceme sláviť vigíliu s Ježišom a Máriou v tejto Gestemanskej záhrade posledných čias, modliť sa a robiť pokánie na uzmierenie za mnohé urážky a zranenia, ktoré im ľudia spôsobili.

Zákon o eutanázii otvára dvere nekontrolovateľnému vývoju

Viedeň, 26.02.2020 (KAP) 026 073 – Ako závažný krok späť označila viedenská etička Susanne Kummerová, riaditeľka Inštitútu pre medicínsku antropológiu a bioetiku IMABE, rozhodnutie ústavného súdu v Nemecku zo stredy schváliť právo na eutanáziu. Podnet na súd podal o. i. švajčiarsky spolok pre pomoc pri umieraní „Dignitas“. Etička pre Kathpress uviedla:

„Právny štát sa vzdáva ochrany slabých v prospech silnejších. Týmto sa právny systém podkopáva a je otázkou, do akej miery ešte môžeme realizovať prevenciu pred samovraždou. Namiesto práva na zabíjanie treba viac solidarity s ľuďmi v ťažkých situáciách. Tu sa kultúra umierania mení na kultúru smrti! Tu ide aj o finančné záujmy a obchod so zabíjaním ako u ďalších švajčiarskych spolkov ako Exit a Eternal Spirit.“

Vo Švajčiarsku si v r. 2016 takto vzalo život 965 ľudí.
V Holandsku je eutanázia povolená od r. 2001. V r. 2018 napríklad usmrtili až 6126 ľudí. To je viac ako 16 úmrtí denne!
V Holandsku lekári usmrcujú pacientov aj bez ich výslovného želania – 431! Je to sprevádzané aj veľkým tlakom na príbuzných a stále väčšiu úlohu zohrávajú aj ekonomické záujmy zdravotníctva.
V Belgicku stáli od legalizácie eutanázie po prvý raz traja lekári pred súdom za usmrtenie 38-ročnej pacientky s psychickými problémami v r. 2010. Belgicko povoľuje aj eutanáziu detí.
V USA v štáte Oregon zasa obvinili lekárov, že realizujú „vykúpenie“ už aj z chorôb ako artritída alebo cukrovka.
V Rakúsku je usmrcovanie na požiadanie aj pomoc pri samovražde stále trestným činom.
Bioetička uzatvára: „Zákony majú funkciu ochrany. Kto pripúšťa usmrcovanie za určitých podmienok, otvára dvere ďalšiemu nekontrolovateľnému vývoju!“

Nemecko: Katolíci proti plánu biskupov „sprotestantizovať“ cirkev

Sme proti tejto „synodálnej ceste“. Zostávame katolíkmi!

Berlín, 26.2.2020 (LifeSiteNews) 026 072 – Prominentní nemeckí katolíci verní Cirkvi a jej trvalej náuke sa verejne vyjadrili proti väčšine nemeckých biskupov, ktorí presadzujú „synodálnu cestu“ a jej scestnú náuku o celibáte, autorite kňazov, vysviacke žien, antikoncepcii, voľnému spolužitiu, homosexualite a teórii gender. Sú medzi nimi známi profesori, politici, žurnalisti, spisovatelia, ochrancovia života a rodiny. Vo vyhlásení „Výzva k odporu voči synodálnej ceste“, ktoré uverejnili 26. februára sa o. i. uvádza:

Členovia tzv. ´synodálnej cesty´ takmer vášnivo usilujú o scestné projekty a v konečnom dôsledku chcú sprotestantizovať katolícku cirkev. Tí, ktorí tak chcú urobiť, by si však mali uvedomiť, že by to zničilo podstatu Katolíckej cirkvi. Sme proti ´synodálnej ceste´. My zostávame katolíkmi. ´Synodálna cesta´ tisne katolícku cirkev v Nemecku na cestu rozdelenia.

Signatári vyzývajú tiež všetkých katolíkov na svete, aby sa k nim pripojili v odpore proti plánom väčšiny nemeckých biskupov podpísaním tohto vyhlásenia.
Autorom vyhlásenia je Prof. Hubert Windisch, kňaz a emeritný profesor teológie pastorácie z Univerzity vo Freiburgu.
Medzi signatármi je aj psychiater Dr. Christian Spaemann, syn filozofa Prof. Roberta Spaemanna, ktorý kritizuje hnutie LGBT a ideológiu gender.
Signatári tiež zdôrazňujú, že ´synodálna cesta´ vedie cirkev v Nemecku „dolu kopcom“ a vyzývajú biskupov, aby túto cestu opustili.
Táto výzva je prvou veľkou iniciatívou Nemecka proti vývoju cirkvi v krajine. Pred prvým stretnutím „synodálnej cesty“ sa konala aj menšia modlitbová akcia.
Hlavnými oponentami tejto cesty sú niekoľkí nemeckí kardináli ako Gerhard Müller, Walter Brandmüller, Paul Josef Cordes, kardinál Rainer Maria Woelki a biskup Rudolf Voderholzer. …

Kardinál–poradca pápeža: „Cesta k ženatým kňazom otvorená“

Kardinál Osvald Gracias: „Aby sme mohli brať so sebou všetkých, kráčame pomalšie, akoby sme postupovali normálne.“

Vatikán, 25.2.2020 (LifeSiteNews) 026 071 – Kardinál Osvald Gracias (foto), člen Rady kardinálov a predseda Biskupskej konferencie Indie, v interview vyhlásil, že „cesta k ženatým kňazom, je stále otvorená“.

Pápeža Františka označil ako „veľmi obratného“ lebo „potvrdil aj Záverečný dokument Synody o Amazónii“ a tak ho ponechal ako „platný orientačný bod.“

V interview Gracias tiež volal po väčšej zodpovednosti pre ženy v Katolíckej cirkvi.
Záverečný dokument z októbrovej Synody biskupov o Amazónii 2019 schválil vysviacku ženatých kňazov, ktorí sú diakonmi (111) a navrhol podporovať ďalšie štúdium diakonátu žien (103).
Kardinál Gracias, ktorý sa zúčastnil 17.- 19. februára na stretnutí Rady kardinálov, ktorá radí pápežovi, teda schválil prístup pápežovej posynodálnej exhortácie Querida Amazonia, ktorá necháva otvorené všetky dvere. Katolíci sa od jej zverejnenia snažia odhadnúť možné dôsledky tohto pápežovho dokumentu.
Kardinál z južnej Ázie v interview pre National Catholic Register ďalej zdôraznil, že pápež bol „pod mnohými tlakmi“ a že „sú ľudia, ktorí nechcú nijakú zmenu, zatiaľ čo iní chcú zmeny cez noc“ a vysvetlil:
„On musí brať so sebou každého a to aj vo svetle toho, že pápež usiluje o synodalitu. Aby sme mohli brať so sebou všetkých, kráčame pomalšie, akoby sme postupovali normálne.“
V komentári k dokumentu Querida Amazonia, označuje Gracias ako „veľmi obratné“, že pápež v ňom potvrdil aj záverečný dokument synody:
„Preto zostáva záverečný dokument platný ako orientačný bod. Vzhľadom na otázku ženatých kňazov je otvorený. V exhortácii nevylúčil ani jednu časť záverečného dokumentu – nevylúčil nijakú časť!“
Kardinál Gracias sa tiež vrátil k svojmu návrhu na synode:
„V príspevku na synode som spomenul, že podľa cirkevného práva je možnosť, že Svätý stolec môže poskytnúť dišpenz v prípade ženatého muža, ktorý si želá stať s kňazom. A tak som navrhol, aby amazonskí biskupi, alebo ich skupiny, poslali žiadosť do Vatikánu, aby im poskytol taký dišpenz. Keďže pápež v exhortácii neoslovil túto vec priamo, je to stále otvorené.“
O možných službách žien alebo ich vedúcich úlohách kardinál Gracias konštatoval:
„Vedenie cirkevnej farnosti je téma, ktorú pápež spomína v exhortácii pozitívne. V skutočnosti pápež vyzýva laikov viesť farnosti v Amazonskom regióne. …

Podobne ako kardinál Gracias aj teologický poradca pápeža a autor jeho dokumentov argentínsky arcibiskup Víctor Manuel Fernàndez, nedávno vyhlásil pre vatikánske noviny „L’Osservatore Romano“, že pápež potvrdil intenzívnejšie vedenie farností laikmi v Amazónii a:
„Ženatí kňazi ani iné návrhy synody nie sú preč zo stola, ale my sa k nim vrátime v súvislosti s novým amazonským obradom, ktorý treba rozvinúť. To je súčasť novej synodality, ktorú navrhol pápež František aj pri príprave záverečného dokumentu k synode a nezrušil to.“

Profesorka teológie Phyllis Zaganová, členka Komisie pre štúdium diakonátu žien z r 2016 a podporovateľka diakonátu žien sa vyjadruje podobne pozitívne o pápežovej exhortácii v tomto ohľade a v článku uvádza:
„Pápež bude musieť vydať na takéto zmeny motu proprio. A miestne biskupské konferencie budú musieť podať formálnu žiadosť. No apoštolská exhortácia nie je odpoveďou. A ani nemôže byť. Formálna odpoveď na disciplinárne otázky o vysviacke ženatých mužov alebo diakoniek môže prísť iba ako odpoveď na formálnu žiadosť. Odpoveď môže prísť najpravdepodobnejšie v motu proprio meniacom kánonické právo.“ A dodáva:
„Querida Amazonia je pápežov zo srdca plynúci komentár reálnej situácie. Je na Božom ľude, aby pokračoval v požadovaní toho, čo potrebuje a na biskupoch, aby konali v záujme ľudí.“

Kardinál Kasper o tom, ako pápež zavedie diakonát žien

Vatikán, 24.2.2020 (LifeSiteNews) 026 070 – Idea o úradoch žien, ktorú prezentoval kardinál Walter Kasper v r. 2019, ako sa zdá, našla cestu do pápežovej exhortácie Querida Amazonia.
Nemecký kardinál pre LifeSite v júni 2019 povedal, že je veľa ciest ako dať ženám viac služieb v Cirkvi dokonca s liturgickým žehnaním bez vysviacky:
„Tieto ženy by mohli nosiť špeciálne rúcha, podávať sväté prijímanie, viesť liturgiu slova, vysluhovať isté sviatosti a dokonca viesť farnosti, a tak pomáhať kňazom.“
Táto idea sa prakticky vyskytuje v pápežovej exhortácii o Amazónii.
V lete kardinál komentoval prácu Komisie pre diakonát žien, ktorá nenašla dostatok dôkazov, že niekedy existoval diakonát žien podobný diakonátu mužov. Povedal, že ho to neprekvapilo a že diakonky minulosti sa nepovažujú za rovnocenné diakonom. A vyhlásil:
„Podľa môjho presvedčenia nemá zmysel pokračovať v diskusii o tejto otázke. Namiesto toho navrhujem liturgické žehnanie pre ženy. Cirkev je slobodná v realizácii povolania žien pre tieto úrady pomocou nesviatostných, liturgických žehnaní. V prítomnosti celého spoločenstva a v rámci slávenia Eucharistie napríklad v priestore modlitieb veriacich,“ napísal kardinál v júli 2019. A Kasper vysvetľuje:
„Dnes majú ženy v cirkvi veľa funkcií, ktoré ďaleko presahujú úlohy diakoniek v prvom tisícročí. Ako príklady uvádzam mimoriadne Eucharistické služby, lektorky, vedenie liturgie slova a často dôležité vedúce funkcie v charite a administratíve ako aj úradoch diecéz aj v Rímskej kúrii neviazané na vysviacku.“ …

Mnohí upozornili na veľkú podobnosť bodu 103 pápežovej exhortácie s Kasperovou ideou a uviedli, že pápež navrhuje nové „cirkevné služby“ pre ženy „s povolením biskupa“.

Kardinál Michael Czerny, S.J., 12. februára napríklad pre America Magazine vysvetlil:
„Sú tu nové možnosti otvorené pre služby v Cirkvi pre laikov a laičky, ktoré by sa mali verejne uznať a mali by podporu biskupa. To otvára celú sériu možností nielen pre Amazóniu, ale napr. aj pre USA. Všetci sú teraz vítaní zvážiť tieto návrhy Záverečného dokumentu Synody o Amazónii.“

Austen Ivereigh, pápežský biograf a obhajca pápežovej reformy v článku v Tablete 12. februára zdôraznil:
„Práve táto nová služba laikov by mohla byť oveľa širšia ako diakonát žien. Naozaj radikálny krok je však v častiach od 99 po 103, ktoré najlepšie odrážajú Františkove rozlišovanie, kde je citeľný Boží dar kreatívneho myslenia. Záverečný dokument synody vyzval biskupov, aby udeľovali laikom, rehoľníkom a rehoľníčkam autoritu skrze obradný akt v kresťanskom spoločenstve a to takú, ktorú by sa uznávalo aj na občianskej a miestnej úrovni. Jeden z organizátorov synody mi povedal, že to je ‚oveľa väčšie ako diakonát žien‘, vzhľadom na počet žien, ktoré vedú komunity v Amazónii. A tiež ot lepšie odráža túžbu žien mať autoritu uznanú bez toho, že by sa klerikalizovali.“
Tí, čo majú oči, aby videli a uši, aby počuli, vidia, že pápež nesleduje cestu mimo diskusie o viri probati, ale hľadá úplne nový druh špecifickej vedúcej úlohy pre ženy v Cirkvi. Pápež nás žiada prekročiť obmedzené perspektívy a ‘pragmatické’ riešenia a hľadať cesty inkulturácie, ktoré sú širšie a odvážnejšie. Teraz to ľudia môžu roky vidieť ako hlavný plod Synody o Amazónii.“

František zbavil kňaza všetkej moci a autority

Profesor práva Brian McCall, a šéfredaktor katolíckych novín
„Catholic Family News“, dospel k podobnému záveru ako Ivereigh:
„Okrem spohanštenia svätej omše František chce tiež radikálne prerobiť posvätné kňazstvo. Kňaz má tri úlohy: hlásať Evanjelium a morálku, posväcovať veriacich a udeľovať sviatosti a viesť veriace spoločenstvo Cirkvi ako legitímny pastier. Pápež redukuje kňazstvo na maličkú časť tohto trojitého poslania služby na dve funkcie: predsedanie
Eucharistii (on nikdy nepoužíva termín ´svätá obeta omše´) a rozhrešovanie z hriechov.“ František zbavil kňaza všetkej moci a autority. Speje to k nočnej more Cirkvi – že kňaz slávi Eucharistiu a laici, najmä ženy, robia všetko ostatné.“
Prof. McCall cituje k tomu pápeža z Querida Amazonia:
„Laici môžu hlásať Božie slovo, učiť, organizovať spoločenstvá, sláviť isté sviatosti , hľadať cesty na vyjadrenie ľudovej zbožnosti a rozvíjať mnohoraké dary, ktoré Duch vylieva do ich stredu (QA, 89) A cituje aj 103 o „špeciálnej službe žien s povolením biskupa“ a píše:
„Tak pápež v podstate de facto ustanovuje diakonát žien vo všetkom, okrem jeho menovania.“

Nemecký teológ Böhnke k tomu dodáva:
„Pápež prelomil klerikálny monopol odvolávajúc sa na dlhoročnú prax laikov v Južnej Amerike, ktorú treba ďalej rozvíjať.“
Toto rozbitie klerikálneho monopolu bolo potrebné aj pre Kasperov návrh novej oficiálne služby žien bez vysviacky.

Veľká Británia: Konzervatívci varujú pred tzv. toleranciou

Londýn, 25.2.2020 (kath.net/lifesitenews/jg) 026 069 – Politici britskej konzervatívnej strany varovali organizátorov, ktorí nechcú nechať vystúpiť evangelikálneho kazateľa Franklina Grahama (foto) pred neoprávnenou diskrimináciou. Graham plánuje od konca mája navštíviť osem miest vo Veľkej Británii. Po protestoch homosexuálnych a transgenderových aktivistov – medzi nimi aj viacerých politikov – všetkých osem miest kazateľovi zasa účasť odrieklo. Obviňujú ho, že je „nenávistným kazateľom“. Graham v tom vidí nedorozumenie:
„My nekážeme proti nikomu. My prichádzame, aby sme všetkým hlásali, ako môžu byť odpustené vaše hriechy a ako môžete nadviazať vzťah s Bohom skrze vieru v jeho Syna Ježiša Krista,“ povedal kazateľ v interview pre Premier Christian News.
Zdôraznil, že nebude kázať proti homosexuálom, ani proti moslimom. Naopak, ako homosexuáli tak aj moslimovia sú na vystúpenia pozvaní:
„My chceme, aby prišli všetci. Naše posolstvo je pre všetkých a nie je proti nikomu. Homosexuáli sú pre mňa dosť dôležití na to, aby som im povedal pravdu. Nebudem im klamať. Majú vedieť, že Boh vidí homosexualitu ako hriech. Cudzoložstvo je hriech. Krádež je hriech. Pýcha je hriech. Každý z nás musí oľutovať svoje hriechy a odvrátiť sa od nich. Biblia chápe manželstvo ako spojenie muža a ženy. To kážem v súlade mnohými kresťanskými spoločenstvami na celom svete,“ povedal Graham.
Kazateľ Graham chce svoje turné Veľkou Britániou realizovať napriek odrieknutiam. On a jeho organizácie rokujú s inými miestami na podujatie, ako povedal pre tlač.

Konzervatívna poslankyňa Fiona Bruceová podala po odrieknutiach kazateľovi podnet do britského parlamentu. Pripomenula vianočný príhovor premiéra Borisa Johnsona, v ktorom vyjadril solidaritu s prenasledovanými kresťanmi vo svete a vyhlásila: „To musí platiť aj pre Spojené kráľovstvo!“

Jacob Rees-Mogg, hovorca parlamentu v odpovedi najprv zdôraznil autonómiu miest, no potom aj varoval:
„Organizátori v mestách musia sami rozhodnúť, či nechajú Franklina Grahama vystúpiť, alebo nie. No musia pritom dbať o to, aby niekoho protiprávne nediskriminovali z dôvodov náboženstva alebo viery. Sloboda prejavu a náboženská sloboda sú v Spojenom kráľovstve chránené. Cenou za život v slobodnej pluralitnej spoločnosti je tolerovať názory a presvedčenia, s ktorými nesúhlasíme, alebo ktoré nás rozčuľujú. Je smutnou pravdou, že mnohí, ktorí sa nazývajú liberálmi, sú liberálni iba vo veciach, ktoré sa im páčia a sú veľmi netolerantní pri názoroch, s ktorými nesúhlasia.“

‚Ježišom ustanovené manželstvo nie je ničím iným‘

Regensburg, 25.2.2020 (kath.net) 026 068 – „Vyvolávaním paniky sa zarobí veľa peňazí.“ Jasnou kritikou akcií Grety Thunbergovej „Fridays for Future“ (Piatky pre budúcnosť) sa prihlásila o slovo známa kňažná z bavorského Regensburgu Gloria von Thurn a Taxis (foto) cez víkend v novinách „Bildzeitung“. Vyjadrila sa k „hystérii okolo umierania lesov v 80. rokoch a okolo ozónovej diery o niekoľko rokov neskôr“. Katolícka kňažná sa prejavuje ako skeptická voči teórii o klíme, na ktorú dokážu vplývať ľudia a zdôrazňuje, že boj proti klimatickým zmenám nie je v nijakom prípade dôvodom na zvyšovanie daní a obmedzovanie občianskych práv a hovorí: „Aj ekologická diktatúra je diktatúrou.“
Diskusiu žien vo svete pod heslom „MeToo“ („Aj mňa“ – sexuálne obťažovali) považuje kňažná za totálne lživú. Vo Švédsku podľa nej už požadujú pred sexuálnym stykom vyhlásenie o súhlase!
„Ničím iným nie je ani Ježišom ustanovené manželstvo. Tu sa po prvý raz posilnili práva žien, ktoré už odvtedy nebolo možné vymeniť za nový mladší model,“ ako sa vyjadrila kňažná.
Gloria von Thurn a Taxis pripomína aj Katolícku cirkev a to, že Cirkev vždy hovorila, že láska medzi mužom a ženou je predpokladom plodenia detí a to potrebuje vzájomný súhlas a dohodu: „To je účel manželstva. Oddelenie sexu od plodenia detí všetko rozvrátilo.“

Demokrat Bloomberg: Nijaká liečba rakoviny pre starých

New York City, 25.2.2020 (kath.net/LifeNews/jg) 026 067 – Mike Bloomberg (78), bývalý primátor New Yorku a kandidát na prezidenta USA v r. 2011 na videu vyhlásil:
„Starých ľudí by sa už nemalo liečiť na rakovinu! … Spoločnosť na to však ešte nie je zrelá.“
Video ho ukazuje pri návšteve židovskej rodiny v New Yorku, ktorá práve stratila príbuzného. Bloomberg hovoril o kritickej situácii v zdravotníctve a kritizoval jeho Obamom zavedenú reformu. Hovoril o stúpajúcich výdavkoch na zdravotníctvo, ktoré povedú k bankrotu. Podľa neho treba teda uvážiť opatrenia proti tomu, „aj keď to nikto nechce rád urobiť“. Uviedol príklad starého pacienta chorého na rakovinu:
„Ak má niekto vo veku 95 rakovinu prostaty, malo by sa mu odporúčať ešte si užiť život a povedať mu: ´Niet na to liečby a nemôžeme nič urobiť´. Ak ste mladý pacient, je to iné a mali by sme niečo proti tomu robiť.“
Bloombergov majetok sa odhaduje na 62 miliárd dolárov. V novembri 2019 oznámil svoju kandidatúru na prezidenta USA za Demokratickú stranu.

Nemecko: „Všetko katolíkom sväté, sa vláči po špine“

Martin Lohmann – krátené

Kolín, 25.2.2020 (kath.net) 026 066 – Ak je niečo mimoriadne pohoršujúce, tak sa hovorí: To je ale silná káva. Dnes žijeme v dobe, že taká silná káva sa vyskytuje masovo – je to doba falše a sebaklamu u mnohých ľudí v Nemecku. Možno pozorovať ako pôsobí štvanie, propaganda a agitovanie. Uvádzam príklady:
Kolínsky karneval vo verejnoprávnej televízii ponúkal „veselé“ dehonestovanie a pohŕdanie Božou Matkou ako hlúpou pannou. Všetko, čo je katolíkom sväté, sa vláči po špine a aj katolíci v publiku tomu nadšene asistujú a tlieskajú! Všetko sa zneucťuje. Na všetko sa hádže špina. Všetko sa zneužíva. Panenstvo, Božie materstvo, Cirkev, kríž Spasiteľa, sexuálna morálka, úcta k Bohu. Rešpekt? Ani nápad. Veď s kresťanmi možno robiť všetko. Veď oni majú na rozdiel od iných príkaz lásky – a to aj voči nepriateľom. Koho by zaujímalo, že to nie je licencia pre prenasledovateľov kresťanov. Je to hanba.
Z Kolína poďme do Königswinteru: Tam ľavica kategoricky žiadala – ako píše „Kölnische Rundschau“ – prestať bezpodmienečne komunálne spolupracovať s každou neobľúbenou (pravicovou) stranou. Inak bude „Königswinter horieť“! „Demokrat“, ktorý sa takto radikalizoval, je kandidátom na starostu. Demokrat si poslúžil fašistickým slovníkom? Demokrat sa ukazuje ako radikálne ľavicový extrémista túžiaci po násilí? Tak moment – existuje také niečo iba u pravice? Alebo tu platí heslo: L’extremes se touchent – extrémy sa dotýkajú? Je možné, že iba farebný náter rozdielne žiari? A z akých farieb sa skladá hnedá? …
A potom redaktor Rainald Becker v televízii SWR v relácii „Tagesthemen – témy dňa“. On „komentuje“. Proti pravicovým radikálom a fašistom. A on mieša do svojej „hnedej polievky“ všetko, čo jemu a jeho ľavicovým názorom stojí v ceste. … Lži namiesto faktov. Hlavne že si poslúžia pre svoj obraz nenávisti. …
Je čas povstať a ukázať svoju tvár – všetci spoločne proti rozkolníkom, štváčom a nepriateľom demokracie. A tí sedia, ako počúvame, nielen v parlamentoch a stranách! Kto to nechce vidieť, robí sa spoluvinníkom. A to je viac ako len silná káva!

Martin Lohmann je katolícky teológ, historik a publicista. Je to aj žurnalista a autor kníh i televízny moderátor. Je riaditeľom Akadémie pre život v Bonne www.akademiefuerdasleben.de

Ženeva: „Eucharistické pohostinstvo“ v katedrále ???

Ženeva, 24.2.2020 (kath.net) 026 065 – V reformovanej katedrále v Ženeve sa má 29. februára sláviť katolícka omša, čo je historický moment. V katedrále sa omša neslávila už takmer 500 rokov. Hovorkyňa biskupského vikariátu, Silvana Bassetti, teraz relativizovala správy tlače, podľa ktorých sú aj reformovaní kresťania výslovne pozvaní na sväté prijímanie! No zároveň potvrdila, že sa bude praktizovať „eucharistické pohostinstvo“! Ako informoval kath.ch zdôraznila:
„Privítame všetkých, ktorí sa prihlásia na prijatie Kristovho tela.

A zasa sú tu teoretici sprisahaní

Peter Winnemöller

Linz, 24.2.2020 (kath.net) 026 064 – Kto si spomína na obdobie po koncile, ten pozná „duch koncilu“. Tento malý strašiak je pre protagonistov symbolom širokej prestavby Cirkvi. Manifestuje sa v ňom teória, že biskupi chceli toho o toľko viac, ale tí zlí konzervatívci vo Vatikáne všetko zablokovali. Od tej doby zúri boj okolo významu koncilu. Jedni čítajú jeho texty a poukazujú na nich. Iní zaprisahávajú „ducha koncilu“ a sporia sa o realite a argumentoch proti celibátu a za vysviacku žien. Navrhujú dôrazne dobe zodpovedajúcu prestavbu sexuálnej morálky a demokracie v Cirkvi.
Aj keď tí, čo texty čítajú, znova a znova zdôrazňujú, že Cirkev zostáva v náuke sebe samej verná, konciloví romantici a vyvolávači duchov sa nevzdávajú.
A znova sa ponúkala príležitosť na Synode o Amazónii zbaviť sa otravného celibátu a otvoriť dvere vysviacke žien. Ani pápež, ani výrazná väčšina brazílskych biskupov však nemali také úmysly. Dosť často sa teraz opakovalo a aj pápež nanovo zdôraznil, že celibát a vysviacka žien neboli hlavnými témami synody.
Kto hľadí iba na to, kto je v akej miere sklamaný, môže spoznať, kto chcel zmeniť agendu synody vo svoj prospech. Ten „duch koncilu“ sa už dávno stal matným vyblednutým mrakom.
No teraz boli pokusy vdýchnuť mu nový život. Po-synodálna exhortácia „Querida Amazonia“ je pre nich veľkým sklamaním. To isté platí pre feministov každého pohlavia. V Nemecku sa Amazonka vyliala z brehov a zo „synodálnej cesty“ sa stala blatistá šmykľavá cestička nesmerujúca nikam. A pritom sa tak stavalo na synode a jej funkcii otvárania dverí. Ak oni zrušia celibát, tak aj my – znelo heslo viacerých vyjadrení nemeckých biskupov pred synodou.
Vlastne by sa teraz mohli všetci pustiť v pokoji do študovania dokumentu a otázky jeho osobnej či regionálnej relevantnosti. Možno potom zistia, že Amazonka tečie cez Brazíliu a s Rýnom, Labem, Weserou a ani s riekou Hase tečúcou cez Osnabrück nemá nijaké styčné body.
No práve teraz sa črtá niečo iné. Podobne ako v čase po koncile poukazujú niektorí na Záverečný dokument synody a konštatujú, že biskupi hlasovali inak, ako pápež nakoniec rozhodol. To je fakt a z vatikánskych kruhov počuť, že ide o zázrak, pretože to sa nečakalo. Tu zasiahol Duch Svätý, o tom nemôže byť pochybností. Paralelu máme pri encyklike „Humanae vitae“, kde pápež rozhodol celkom jasne proti rade biskupov. A história mu dala za pravdu.
Nuž ale teraz to vypuklo: „Veď dobrý pápež František to predsa chcel, ale tie zlé konzervatívne sily sa proti pápežovi presadili!“ A menujú o. i. kardinálov ako Burke, Müller, Brandmüller a aj emeritného pápeža Benedikta XVI. To je téma, ktorou sa bude treba v nasledujúcej dobe zaoberať. Popri ďalších pokusoch znova raz napriek pápežovmu rozhodnutiu bojovať proti celibátu a za vysviacku žien bude nanovo patriť „teória sprisahania“ k nástrojom hnutia cirkevnej reformy.
Útechou pre všetkých katolíkov je však skutočnosť, že to všetko im nepomôže. Cirkev vedie Duch Svätý a udržuje ju v pravde. Keďže však milosť pôsobí spolu s prírodou, mali by sme sa pripraviť na boj proti tejto teórii sprisahania.

USA: Prvý Disneyho film s homosexuálnym charakterom

Ochrancovia rodiny vyzývajú: Bojkotujme nový Disneyov film pre deti „Onward“ propagujúci agendu LGBT a podpíšme petíciu

USA, 24.2.2020 (LifeSiteNews) 026 063 – Onward, Disneyho prvý animovaný film s otovrene homosexuálnym charakterom má prísť do kín 6. marca. LifeSite a ochrancovia rodiny vyzývajú rodičov, aby film bojkotovali.
Film hovorí o dvoch bratoch, ktorí sa vydali na misiu, aby magicky vzkriesili svojho otca na jeden deň. Jedným z charakterov filmu je policajná úradníčka Officer Specter – purpurový kyklop. Okrem toho, že má jedno oko a je purpurová, je aj otvorene lesbická. …
Disney je tiež materskou spoločnosťou štúdií „Marvel Studios“, ktoré práve pripravujú film s hviezdnym „super-hrdinom LGBT“.
„Je to neúprosný útok na nevinnosť našich detí. A my rodičia musíme byť práve tak neúprosní v odmietaní pokusov sexualizovať naše deti,“ povedal Gualberto Garcia Jones, šéf advokátov LifeSite.
„Vnucovaním nám agendy LGBT dopúšťate sa závažneho nerešpektovania našich hodnôt. Už sa skončili dni, keď sme vám dávali naše ťažko zarobené doláre na ich zneužitie a zraňovanie nevinnosti našich detí. Žiadame vás, v budúcnosti už túto agendu nepresadzujte.“
Petíciu možno podpísať na HERE.

Štúdia USA: Vyššie sociálne príspevky lákajú migrantov

Viedeň, 24.2.2020 (kath.net) 026 062 – Štúdia známej americkej Univerzity v Princetone dokazuje, že výška sociálnych príspevkov má rozhodujúci význam pre sťahovanie migrantov. Štúdiu robili v Dánsku a jednoznačne ukazuje, že tzv. „pull-factors“ (faktory priťahovania) sú lákavé. Aj dvaja rakúski ekonómovia, ktorí sa na štúdii zúčastnili, podľa „oe24“ tézy štúdie potvrdzujú.
V Rakúsku sú sociálne príspevky rôzne. Vo Viedni sú najvyššie, preto je aj hlavné mesto príťažlivým bodom číslo jedna v Rakúsku. Býva tam v súčasnosti 60 percent všetkých Rakúšanov poberajúcich minimálne sociálne príspevky, hoci mesto má iba 20 percent obyvateľov Rakúska.

Kardinál Schönborn má v katedrále obrovský pulóver

Viedeň, 21.2.2020 (LifeSiteNews) 026 061 – Na Pôstne obdobie je hlavný oltár viedenskej katedrály arcibiskupa Christopha Schönborna zakrytý obrovským dámskym fialovým pulóvrom ako pôstnym závesom. Má 80 štvorcových metrov textilu a má prezentovať „prioritu hrejúcej lásky k blížnemu“, podľa webovej stránky farnosti. Je to dielo umelca Ervína Wurma. Ten vytvoril aj obrazy znázorňujúce úplne odhalených mužov v rôznych postojoch. A má aj obrazy vysmievajúce sa z kňazov a rehoľníkov. …
Martin Luther, ktorý odsudzoval ideu pokánia, sa pokúšal zrušiť tradíciu pôstnych závesov v Nemecku. A postupne aj zmizli. Táto staroveká tradícia sa začala znovu objavovať po r. 1974 z iniciatívy charitatívneho združenia Misereor. …
V nedávnych rokoch prezentovali v Dóme sv. Štefana rôzne diela moderného umenia, niektoré však ani zďaleka nepripomínali pôstny záves.

Milý Bernie Sanders: „Prežila som socializmus!“

„Je to najhorší politický systém, aký bol kedy vynájdený!“
List kandidátovi na prezidenta USA Berniemu Sandersovi

Komentár: Małgorzata Wołczyková

USA, 21.2.2020 (LifeSiteNews) 026 060 – Po víťazstve Bernieho Sandersa si mnohí Američania kladú otázku – aký je rozdiel medzi demokraciou a socialistickou demokraciou? Kto prežil socialistický režim, vie, že ten rozdiel je ako medzi stoličkou a elektrickým kreslom. Neveríte? Tak čítajte.
Chápem to tak, že mladí Američania niežeby milovali socializmus, ale myslia si, že kapitalizmus a liberálna demokracia zavinili veľa zla vo svete: nerovnosť, chudobu, globálnu krízu, ba dokonca aj klimatické zmeny.
Ja som prežila socializmus a môžem povedať z skúsenosti, že socializmus je najhorší politický systém, aký bol kedy vynájdený a akosi má stále aj podporu mainstreamovej kultúry. Socializmus si želá byť milovaný každým a preto navrhuje bezplatnú zdravotnú starostlivosť aj vzdelanie, rovnosť, odstránenie skorumpovaného obrovského bohatstva. A socializmus preto vidí rodinu a náboženstvo ako súperov v láske ľudí.
Socializmus bez ohľadu na to, či je nastolený brutálnou silou v 20. storočí ako v Poľsku v r. 1945 až 1989, alebo ako sa stále ešte praktizuje vo Venezuele, má zarážajúcu podobnosť so stredovekou praxou púšťania žilou. Aj v stredovekej medicíne aj za socializmu má strata krvi uzdraviť všetky neduhy. Žiaľ v oboch prípadoch nič netušiaci pacient končí smrťou.
Socializmus ubezpečuje, že jeho cieľom je premeniť ľudské vzťahy v duchu rovnosti a spravodlivosti a že je prirodzeným nepriateľom vykorisťovania. To sú krásne a ďalekosiahle ciele. Problémom je, že socializmus nielen nerieši nijaké problémy, ale ešte ich zhoršuje s bezkonkurenčnou účinnosťou. Socializmus má črtu, ktorej sa nikdy nezbaví – keď sa dostane k moci, nárokuje si charakter štátneho náboženstva. Generálny sekretár strany sa stane božstvom, ktoré sa nikdy nevzdá trónu. Tí, čo nevyznávajú oficiálne štátne náboženstvo sú okamžite vyvrheľmi vlastnej krajiny.
To, či sa politickí oponenti odsúdia na čisto občiansku alebo fyzickú smrť závisí od stupňa dosiahnutého v nevyhnutnom vývoji socializmu. Za socializmu môžete zabudnúť na Boha a krajinu, niet iného boha ako štátu a generálny sekretár je prorok.
História dokazuje takýto model v každom kúte sveta, kde sa dostal k moci. Preto socialistický štát potrebuje stále viac polície, stráží a hlavne tajnú armádu dobrovoľníkov, ktorí zrádzajú vlastnú rodinu a priateľov.
Ak už nikto tomu neverí, ako možno budovať blahobyt? Socializmus vie veľmi dobre, že potrebuje chrániť ilúziu benevolentného štátu za každú cenu a urobí tak väčšinou políciou, lebo je dosť občanov milujúcich slobodu, čo mu neveria. Ďalšou črtou socializmu je trvalá hospodárska kríza, lebo centralizovaná ekonomika vždy zlyhá. História tiež učí, že slobodný trh dokáže regulovať hospodárstvo. Trvalá kríza spôsobuje, že nastáva neprirodzená forma rovnosti, kde je každý priemerný a žije pod jarmom chudoby.
Divíte sa, prečo „socialistické utópie“ vždy spôsobia masový exodus najlepších odborníkov a podnikateľov? Kto by si želal žiť v krajine, kde často skončí vo väzení, kde niet chleba, ani toaletného papiera a kde niet ani náznaku sľubovaného raja.
Nie je to vtip – toaletný papier bol snom Poliakov mojej mladosti, už nehovoriac o šunke, či čokoláde! Taká chudoba si vyžaduje pravdaže slobodný a častý prístup k lekárovi a zubárovi. Lekári však zo socialistickej utópie utekali do kapitalistických krajín, kde je ich práca ocenená. A v socialistických krajinách je vždy obmedzený počet nemocníc, aby to pasovalo k málo kvalifikovaným lekárom. A keď ste pacientom číslo 340 v rade, väčšina ľudí sa o seba stará sama.
Ale nebojte sa! Socializmus ako mimoriadne skorumpovaný systém vám ponúkne rýchlu a kvalitnú alternatívu, ale iba ako výmenu za hojný úplatok. Takže bezplatná starostlivosť môže vyjsť veľmi draho.
Korupcia je v socializme spoľahlivý kľúč k úspechu. Všade tak dostanete, čo čakáte, iba sa treba naučiť podplácať diskrétne. V socialistickej utópii je úplatok kráľom … Len to nebude ľahké, lebo na to nemáte peniaze, ale aj pre neustálu prítomnosť siete donášačov.
To je socializmus v celej jeho sláve – korupcia a strach so štipkou nenávisti. Nenávidíte ľudí, lebo v permanentnej kríze chudoby sa aplikuje zákon džungle a každý okolo vás predstavuje hrozbu. Naučíte sa nenávidieť vlastnú krajinu, lebo vás neustále ponižuje a zatracuje na neznesiteľný život. Čím skôr sa naučíte byť šikovným klamárom, tým lepšie pre vás. Na každej úrovni „bezplatného“ vzdelávania až po univerzitu, bude od vás štát očakávať, aby ste boli pokorným kolieskom systému, ale hlavne, že je to zadarmo, nie?
A nakoniec je reálnym cieľom socialistickej utópie zničiť každé súťaženie o lásku ľudí – teda žiadne náboženstvo, žiadna rodina, a nijaká nerovnosť. Socializmus zničí kostoly, rodinné hodnoty a zoberie aj niekoľkým zostávajúcim boháčom, ktorí prežijú slávnu revolúciu, všetko imanie.
No nič z toho sa naozaj nestane skutočnou realitou. Ľudia sú stvorení, aby milovali Boha. Ľudia sú stvorení, aby boli vychovávaní v rodine. A niektorí si nahromadia aj viac bohatstva ako iní. Socializmus a hromadenie bohatstva dokážu dokonale spolunažívať pri aparáte moci strany a silami represie. Aparát si nahromadí extrémne bohatstvo a moc a ostatní budú žiť v chudobe a represiách. Toto je socializmus, aký poznám. To je reálna tvár socializmu. Dokonalé pre medzinárodnú socialistickú elitu a nočná mora pre všetkých ostatných!

Exkluzívne: Kardinál varuje Cirkev pred modlárstvom

„Svetlo zjavenia rozhodne oponuje každému uctievaniu nezameranému len na Boha!“

Rím, 21.2.2020 (LifeSiteNews) 026 059 – Nemecký kardinál vo Vatikáne Paul Josef Cordes (85) je emeritný predseda Pápežskej rady Cor Unum a obhajca štyroch kardinálov, ktorí napísali dubia v liste pápežovi. Pripravil prehľad biblických a iných zdrojov k vzťahu medzi Bohom – Stvoriteľom a jeho stvorením, Zemou, vesmírom, živočíchmi. Analýzu napísanú pre LifeSiteNews uvádzame v plnom znení. Týka sa otázky, či je vhodné pre kresťanov uctievať matku Zem – Gaiu. Táto otázka sa vyskytla počas Synody biskupov o Amazónii v Ríme v októbri.

Plné znenie článku kardinála Cordesa o „matke Zemi“.

„Matka Zem“ sa nenazýva iba pachamama. Ako ukazuje pohľad na internet na svete sa uctieva pod rôznymi menami.
„Gaia, ty! Nositeľka, Milovaná, Živiteľka, Božská. Ó ty, matka všetkých bytostí, ty naša Zem. Svätá je tvoja múdrosť. Svätá je tvoja bytosť. Svätá je tvoja povaha. Svätá je tvoja dokonalosť. Sväté je tvoje srdce. Svätý je tvoj prameň …“ (www.myananda.de, 17.2.2020)

Nová bohyňa? „Matka Zem“ – objekt kultu?
Tu je pre kresťanov niekoľko príkladov z Božieho slova:

Zem – pád človeka – moc vystupujúca proti Bohu
V židovsko-kresťanskom zjavení výpovede o prírode a stvorenstve nemajú za cieľ prezentovať genézu vzniku sveta a človeka. Namiesto toho chcú opisovať Boha v jeho vzťahu k človeku. Spomínané materiálne a pozemské prvky sa v nijakom prípade nemajú vykladať metaforicky. Odmietnuť ich by nezodpovedalo semitskému mysleniu, ktoré sa vyhýba abstrakciám a je integrálne korektné. Preto námietky spomenuté v Knihe Genezis – had, ovocie, strom života, raj Eden – si uchovávajú expresívnu hodnotu pre správne pochopenie veci.
Biblia sa začína slovami: „Boh videl všetko, čo urobil, a hľa, bolo to veľmi dobré“ (Gn 1,31). Jahve dokončil dielo, ktoré je neustále kvalifikované ako „dobré“ a „nádherné“. Tak veriaci obdivuje stvorenie – Ž 8: „Nebesia, mesiac a hviezdy“; Ž 104: Zem, vrchy, zver a ročné obdobia – nie pre neho samotné samozrejme, ale pre Jahveho, ktorý to všetko stvoril: „Aké mnohoraké sú tvoje diela, Pane! Všetko si múdro urobil. Zem je plná tvojho stvorenstva“ (Ž 104,24).
Potom však človek prestúpi Božie prikázanie a okamžite čelí súdu (Gn 3,16-19; 23). Jahve ukladá prvým rodičom totálne zredukovanie ich existencie: bolesť, lopota, útlak, porážka, vylúčenie z raja Edenu, tieň smrti. Vzťah človeka s Bohom je zničený do takej miery, že sa ničí celé stvorenstvo. Rabíni, znalci Talmudu a apokryfy neskôr zdôrazňujú toto zničenie ako výsledok hriechu. Tak „Kniha jubileí“ (2. stor. pred Kristom) o akte vyhnania z raja píše:
„A v ten deň bola zatvorená tlama všetkej divej zveri a dobytka i zobáky vtákov a všetkého, čo chodilo a čo sa hýbalo, takže už nemohli hovoriť … A On poslal preč z raja Edenu všetko živé“ (3,28 sq.).
A v „4. Knihe Ezdráša“ (100 po Kristovi) sa píše:
„Ale keď Adam prestúpil moje prikázania, stvorenie bolo súdené … Ó, Adam, čo si to urobil? Keď si zhrešil, tento pád nezasiahol iba teba, ale aj nás, tvojich potomkov.“

Novému zákonu je tiež cudzí každý náznak zbožňovania vesmíru. Ježiš napríklad v Horskej kázni káže o krásach, ktoré sa vzťahujú na Boha. Ale on tiež pozná ich dočasnosť: „Nebo a zem s pominú, ale moje slová sa nepominú (Mt 24,35). Eschatologický cieľ histórie treba stále ešte len dosiahnuť. Kristus povoláva svojich, aby žili už dnes vo svetle zajtrajška.
Pre sv. Pavla je kontrast medzi Bohom a svetom očividný. Apoštol to pripisuje hriechu, ktorý prišiel na svet skrze prvého človeka (Rim 5,12). A do histórie spásy musí byť zahrnutý celý svet: „Veď vieme, že celé stvorenie spoločne vzdychá a zvíja sa v pôrodných bolestiach až doteraz“ (Rim 8,22).
List Hebrejom stelesňuje eschatológiu Starého zákona ako ju realisticky popisujú proroci. Líši sa od helenistického uctievania sveta, ktoré je nedramatické a idealizujúce:
„Ty, Pane, si na počiatku stvoril zem, aj nebesia sú dielom tvojich rúk. Ony sa pominú, ale ty zostaneš a všetci sťa odev zostarnú, zvinieš ich ako plášť, ako odev a zmenia sa. Ale ty si vždy ten istý a tvoje roky sa nepominú (Hebr 1,10-12). Ohlasuje sa apokalyptická katastrofa, ktorá ničí pominuteľné a uvoľňuje miesto trvalému: „ … aby ostalo to, čo je neotrasiteľné“ (Hebr 12,27).
Najmocnejšie varovanie proti všetkému romantizmu Gaie podáva evanjelista sv. Ján. Pre neho sa svet dokonca preukazuje ako proti-božská sila. Bez Krista – svetla, ktoré tmy neprijali (Jn 1,5) – lži, hriech a smrť prevažujú vo svete a v histórii. Oni sú temnotou. A oni sú silou, ktorá určuje život človeka, ktorá utláča a zachvacuje, mätie a zakrýva. Obklopené svetom Božie stvorenia sú ním milované a stávajú sa jeho vlastníctvom (porovn. Jn 15,19) a začína nad nimi panovať. Tento cudzí prístup k človeku pochádza od „kniežaťa tohto sveta“ (Jn 12,31; 14,30; 16,11).

Nijaký mýtus Gaie

V stručnom biblickom prehľade nájdeme kritiku voči každému prírodnému mysticizmu. Jeho cestu vyznačujú homogénne planetárne náboženstvá, ezoterika a šamanizmus. Svetlo zjavenia rozhodne oponuje každému uctievaniu, ktoré nie je zamerané na Boha. Nie uctievanie kozmických mocí, ale odlúčenie sa od nich je biblickým posolstvom. Pokúšaný na púšti sám Pán odpovedá diablovi citátom zo Starého zákona:
Nebudeš sa im klaňať, ani ich uctievať, lebo ja, Pán, tvoj Boh, som žiarlivý Boh … “ (Dt 5,9).
Vtedy mu Ježiš povedal: „Odíď satan, lebo je napísané: – Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť“ Mt 4,10).
Nie uctievanie kozmických mocností, ale ich odmietnutie – tak znie biblické posolstvo. Príchod Krista to dosiahol.

Benedikt XVI. to učí s poukazom na sv. Pavla. Varuje proti „falošnej náuke … ktorá sa týka živelnej moci sveta a nie Krista“ (Kol 2,8): Nie k živlom sveta sa modlíme – ale k Bohu (porovn. Spes salvi 5).
Každá forma sentimentálneho mýtu o matke Zemi, Gaie – von Balthasar to nazýval „zvrátenie glóbusu na objekt lásky“ – sa nakoniec stane úplne cynickou vzhľadom na nedávne zemetrasenia (Albánsko, Filipíny, Turecko), na vulkanické erupcie a cunami roku 2004.
„Gaia – Matka, Milovaná, Živiteľka“? Snová romantika nás omračuje svojimi fantastickými pojmami. Namiesto toho by sa mali sledovať brutálne zákony „matky Zeme“ napríklad v živočíšnej ríši. Napríklad významný vedec Reinhold Schneider to študoval detailne a zaznamenal v poznámkach Winter in Vienna – Zima vo Viedni (1958). Uvediem iba dve malé časti. Každý kto si to prečíta, už nepochybuje, že kliatba hriechu poznačila stvorenie. Pripomeňme si iba známy príbeh parazitov žijúcich v útrobách istých vtákov, ktorého vajcia sa vplazia do slimákov cez výkaly. V nich zárodky narastú na rúrky, ktoré preniknú cez tykadlá. V napuchnutých tykadlách sa vyvinie hra farieb a to láka vtákov odtrhnúť tykadlá a tak sa parazity dostanú znova do vtákov. A slimákovi vždy znova narastú tykadlá a vždy znova sú odtŕhané a tak je slimák jediný producent ničiteľov, ktoré ho ničia jeho, aj vtáky (191 ff).
Druhý príklad: Po svadobnom lete drobný mravček stredozemných krajín vniká do liahne iných druhov mravcov, vylezie na chrbát kráľovnej vysaje jej hlavu a preberie vládu. Maličké zlodejské mravce potom pohryzú hostiteľov v obrovských množstvách – tí začnú bojovať a boj ukončí dážď alebo búrky (221) a všetko je zničené.
V súčasnosti sa v nás vzniká nová ekologická citlivosť vo vedomí krásy sveta a právom nás vyzýva mať k nemu úctu. Všetci hovoria o Gréte Thurnbergovej. Bolo by však fatálne, ak by sme zabudli na Stvoriteľa vo svetle stvorenia a klaňali sa dielu namiesto jeho Autorovi. Dnes viac ako inokedy treba vyhlasovať: „Veď naša vlasť je v nebi“ (Flp 3,20).

Austrália: Cirkvi žiadajú „morálnu“ klimatickú politiku

Canberra, 20.02.2020 (KAP/KNA) 026 058 – V Austrálii žiadali predstavitelia cirkvi v otvorenom liste premiéra Scotta Morrisona o rozhodnú klimatickú a energetickú politiku.
Ako najvyšší zvolený zástupca krajiny a „muž viery“ má premiér „morálnu povinnosť starať sa o Božie stvorenstvo a milióny ľudských životov, ktoré sú ohrozené klimatickými podmienkami“, uvádza sa v liste zo štvrtka na internetovej stránke organizácie „Australian Religious Response to Climate Change“ (ARRCC) – (Austrálska náboženská reakcia na klimatické zmeny).

„Bezpríkladné požiare v buši ako aj znečisťovanie ovzdušia, krupobitia, záplavy a sucho v tomto lete boli ešte zostrené klimatickými zmenami. Tieto katastrofy si vyžiadali ľudské životy a poškodili Božie stvorenstvo,“ napísali katolíci, protestanti, moslimovia, budhisti, židia a hinduisti. Najvýznamnejšími signatármi sú: Vincent Long Van Nguyen, biskup z Parramatty a predseda Komisie pre spravodlivosť a misie, ako aj brat marista – Peter Carroll, prezident zastrešujúcej organizácie katolíckych reholí Austrálie. Premiér Morrison je evangelikálny kresťan.
Podľa austrálskych vedcov príčinou ničivých požiarov 2019/20 bolo dlhé sucho aj iné faktory, ale aj klimatické zmeny. Austrálska vláda klimatické zmeny popiera. Kritici ju obviňujú že ich popiera, aby chránila domáci uhoľný priemysel.

USA: Futbalová hviezda odporúča čítať celú Bibliu

Minneapolis, 20.2.2020 (lifesitenews/jg) 026 057 – Kirk Cousins, jeden z najlepšie platených futbalistov profesionálnej ligy „National Football League“ (NFL) svojim fanúšikom odporúča prečítať si celú Bibliu. Na Twitteri v polovici januára napísal:
„Trvalo mi to dva roky, ale teraz som si po prvý raz prečítal celú Bibliu. Rozhodne to každému odporúčam!“
Kirkov návrh prijali jeho fanúšikovia veľmi pozitívne. C J Ham, jeho kolega v „Minnesota Vikings“ odpovedal: „Ja budem ďalší!“
Kirk Cousins (31) hrá za „Minnesota Vikings“ stredopoliara. Je ženatý a má dve malé deti. Jeho otec je pastorom na Floride. Cousins sa už opakovane verejne prihlásil ku kresťanskej viere. V januári v interview po víťazstve povedal: „Viera je základom môjho života. Odtiaľ čerpám svoj pokoj a svoju silu. Či dnes vyhráme, alebo prehráme, Boh je stále ešte na svojom tróne. To mi dáva útechu.“
Na jeho konte na Twitteri možno čítať citát z Biblie:
„ …Čo žiada Pán od teba: iba zachovávať právo, milovať milosrdenstvo a pokorne chodiť so svojím Bohom“ (Mi 6,8).

* * * * * * *

K DUCHU SVÄTÉMU: Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, … (Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:
Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen.
(S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

Sv. MICHAL ARCHANJEL,
bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

SLÁVNE KNIEŽA NEBESKÝCH VOJSK, svätý Michal archanjel,
chráň nás v boji a hroznom zápase, ktorý vedieme proti kniežatstvám a mocnostiam, proti vládcom tohto temného sveta a proti zlým duchom.
Príď na pomoc ľuďom, ktorých všemohúci Boh stvoril nesmrteľných na svoj obraz a podobu a ktorých draho vykúpil z moci satana.
Bojuj dnes Pánov boj s légiami svätých anjelov, tak ako si kedysi bojoval proti Luciferovi, vodcovi pyšných duchov a všetkých odbojných anjelov, ktorí boli proti tebe bezmocní a už nebolo pre nich miesta v nebi.
Učiň, aby anjel odpadlík, ktorý sa zmenil na anjela temnosti, a ešte sa stále plazí po zemi, aby nás zničil, bol zvrhnutý do priepasti spolu so svojimi nasledovníkmi. Dnes tento prvý nepriateľ ľudstva a vrah od počiatku znova nadobudol sebadôveru. Prestrojený za anjela sveta chodí so zástupmi skazených duchov, napáda zem a vyhladzuje meno Boha a Krista, plieni, zabíja a posiela do večnej záhuby duše, ktorým bola určená koruna večného života.
Tento skazený had je ako nečistý prúd, ktorý vlieva do ľudí so zvrátenou mysľou a spustnutým srdcom jed svojej zloby, ducha klamstva, bezbožnosti a rúhania a smrteľný dych nečistoty, neresti a ohavnosti. Títo prefíkaní nepriatelia ľudstva zaplavujú blenom a palinou Cirkev, nepoškvrnenú Baránkovu nevestu, a dotýkajú sa jej posvätných pokladov.
Ponáhľaj sa, nepremožiteľné knieža, na pomoc Božiemu ľudu proti vpádom zatratených duchov a dožič mu víťazstvo. Amen.

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *