Život Cirkvi vo svete 47/2021

Obsah

Dva príchody Ježiša Krista

Reakcia slovenských biskupov na plošný zákaz verejných bohoslužieb

Modlitbová reťaz za ukončenie pandémie v Hornom Rakúsku

Betlehemské svetlo pokoja prišlo do Rakúska

Už po 40. raz vztýčili na námestí sv. Petra vianočný strom

Pápež: Biblický a klasický humanizmus múdro otvoriť iným kultúram

Kardinál Pell: „S pravou Kristovou náukou to prekonáme!“

Nová kniha kardinála Saraha vyzýva kňazov na duchovnú obnovu

Vatikán: Nie povinné očkovanie – ale tvrdé sankcie

Známy americký exorcista: Satanova doba sa kráti!

Poľsko: Biskup o chýbajúcej „humanitárnej citlivosti“

Rakúsko: Návštevy Mikuláša s dodržaním opatrení sú možné

Rakúsky biskup kancelárovi: Skončite s rétorikou mučenia!

Nemecký biskup: Povinné očkovanie eticky prípustné

Arcibiskup vyzýva k vzájomnému uznaniu úradov oboch cirkví

Rakúsko po demonštrácii: Mediálny víchor mení smer???

Nech Boh chráni Rakúsko – lockdown a povinné očkovanie

Exkluzívne: Ako bude A. Tschugguel odolávať „tyranii v Rakúsku“

Berlín: Arcibiskupstvo vylučuje nezaočkovaných z bohoslužieb!

Najzaočkovanejší štát sveta útočí na kresťanov

USA: Demokrati idú k republikánom najmä kvôli ochrane života

Kráľovná Alžbeta II. pripomína nemenné Evanjelium Krista

Zločiny z nenávisti voči kresťanom vlani prudko vzrástli

Dva príchody Ježiša Krista

Myšlienky sv. Jána Zlatoústeho, učiteľa Cirkvi, biskupa v Konštantínopole

Pri prvom príchode prišiel Boh bez každého lesku, nepoznaný väčšinou a predlžoval tajomstvo svojho skrytého života po celé roky. Keď zostúpil z Hory Premenenia, prosil Ježiš svojich učeníkov, aby nikomu nehovorili, že je Kristus. Prišiel ako Pastier, aby hľadal svoje stratené ovečky a aby dokázal polapiť odporujúce zviera, musel zostať v skrytosti. Ako lekár, ktorý sa veľmi chráni, aby svojho pacienta už na prvý pohľad vyľakal, tak aj Vykupiteľ sa vyhýba tomu, aby sa dal už na počiatku svojho poslania spoznať. Robí sa priam nepatrným a len postupne sa dáva spoznať.
Prorok tento príchod bez lesku a slávy predpovedal:
„Zostúpi ako dážď na rúno a ako kvapky padajú na zem,“ (porovn. Ž 72, 6).
Neroztrhol oblohu, aby prišiel na oblakoch, ale prišiel mlčky do lona Panny a deväť mesiacov ho nosila. Narodil sa v jasliach ako syn pokorného remeselníka … Prechádza sem i tam ako normálny človek, jeho odev je jednoduchý, jeho stôl ešte skromnejší. Putuje bez prestania, až kým sa neunaví.
Taký však jeho druhý príchod nebude. Príde s takým leskom, že nebude potrebné jeho príchod ohlasovať:
„Ako blesk vzíde na východe a vidno ho až po západ; taký bude aj príchod Syna človeka,“ (Mt 24,27).
Potom nastane čas súdu a vynesenia rozsudku. Potom sa Pán nezjaví ako lekár, ale ako Sudca.
Prorok Daniel videl jeho trón, videl ohnivú rieku:
„Pozeral som sa, kým postavili tróny a zasadol Starec dní; jeho rúcho bolo biele ako sneh a vlasy na jeho hlave boli ako čistučká vlna; jeho trón bol plameň ohňa a jeho kolesá blčiaci oheň.
Ohnivá rieka prúdila a vychádzala od neho; tisíce tisícov mu slúžili a desaťtisíce desaťtisícov stáli pred ním: započal súd a otvorili sa knihy,“ (Dan 7, 9-10)
Dávid, prorocký kráľ, hovorí o lesku, nádhere, ohni, ktorý vzbĺkol zo všetkých strán:
„Náš Boh prichádza a už nemlčí: pred ním je žeravý oheň a vôkol neho búrka mohutná,“ (Ž 50, 3)
Tieto prirovnania majú za cieľ dať nám pochopiť výsostného Boha, žiarivé svetlo, ktoré ho obklopuje a jeho nedostupnú povahu. / Rím, 20.11.2021 (kath.net) 028 075

* * * * * * *

Reakcia slovenských biskupov na plošný zákaz verejných bohoslužieb

Bratislava, 24. 11.2021 (TK KBS) 020 074 – Po tlačovom brífingu, na ktorom bol oznámený nový lockdown spojený s plošným zákazom verejných bohoslužieb, sa slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS, stretli online a následne požiadali Tlačovú kanceláriu KBS o publikovanie spoločnej reakcie, ktorú prinášame v plnom znení:
„Opätovný lockdown je veľkým sklamaním. Konferencia biskupov Slovenska od začiatku pandémie podporovala tak dodržiavanie opatrení, ako aj očkovanie pre všetkých, ktorým to zdravotný stav dovoľuje. Pretože nám záleží na každom ľudskom živote, na situácii nemocníc a pretože vidíme vyčerpanie zdravotníkov, prijali sme už mnoho obmedzení a trpezlivo všetkých motivujeme k zodpovednosti.
Bol však daný prísľub, že verejné slávenie bohoslužieb už nebude zakázané. Lockdownu aj plošnému zákazu verejných bohoslužieb bolo možné sa vyhnúť. Sme veľmi roztrpčení, že k nemu opätovne dochádza. Plošný zákaz verejných bohoslužieb nepovažujeme za primeraný v situácii, keď zostáva množstvo iných oblastí života otvorených – a žiadame jeho čo najskoršie odvolanie. Pohľad do susedných krajín, ktoré dôsledne rešpektujú náboženskú slobodu ukazuje, že aj tu existujú iné riešenia.“

* * * * * * *

Modlitbová reťaz za ukončenie pandémie v Hornom Rakúsku

Asten, 26.11.2021 (kath.net/jg) 028 073 – Farnosť Asten v Lineckej diecéze v Hornom Rakúsku začala v lockdowne Modlitbovú reťaz za oslobodenie z krízy korony. Každú sobotu po večernej svätej omši sa koná sviečková procesia s Najsvätejšou Oltárnou sviatosťou okolo farského centra. Pritom sa veriaci modlia na ukončenie krízy koronavírusu. Procesia sa končí záverečným požehnaním, ktoré s udeľuje na všetky svetové strany.
A po každej svätej omši cez týždeň sa koná polhodinová adorácia na rovnaký úmysel.

Pri každej nedeľnej svätej omši sú podrobné prosby za ukončenie pandémie. Pred záverečným požehnaním sa veriaci modlia modlitbu aj ku sv. Korone, patrónke záchrany pred nákazami.
„To sú jednoduché veci … a predsa budú účinné!“ napísal farár Franz Spaller (foto) vo vyhlásení.

Betlehemské svetlo pokoja prišlo do Rakúska

Viedeň/Linec/Betlehem, 22.11.2021 (KAP) 028 072 – Betlehemské svetlo pokoja prišlo do Rakúska, ako oznámil ORF Horné Rakúsko a skauti. Cesta dieťaťa betlehemského svetla do Betlehema sa musela pre pandémiu opäť zrušiť. Svetlo v Jaskyni narodenia Pána preto zažala 9-ročná Rianna Danhoinová z Betlehema. Po leteckom transporte v špeciálnej lampe prevzal svetlo Tobias Nußbaumer z rakúskeho Kirchhamu pri Gmundene v sobotu 20. novembra.
Ako vďaku za nasadenie po prírodnej katastrofe ľadovca ORF tento rok pozval hasičov, aby menovali dieťa betlehemského
svetla. Zvolili 11-ročného Tobiasa, pretože je „mimoriadne angažovaný mladý hasič a v škole aj v zbore sa usiluje o dobré spolunažívanie“, ako uviedol ORF.
„Tradičný vianočný zvyk má práve pre krízu korony byť predovšetkým symbolom súdržnosti, solidarity a nádeje,“ povedal patrón akcie hajtman Horného Rakúska Thomas Stelzer.
Vlastne sa malo oficiálne ekumenické vyslanie poslov betlehemského svetla konať 11. decembra v salzburskom dóme, na ktoré bývajú pozvaní skauti z celého sveta. Motto akcie znie: „Pokoj siať – spravodlivosť žať“. Vzhľadom na napätú situáciu s koronou a lockdownom sa akcia však konať nemôže. Zodpovední sa radia, či a v akej forme sa má slávnosť uskutočniť. …

* * * * * * *

Už po 40. raz vztýčili na námestí sv. Petra vianočný strom

Vatikán, 24.11.2021 (RV) 028 071 – V utorok 23. novembra vztýčili na námestí pred Bazilikou sv. Petra vianočný strom. Vyše 28 metrov vysoký smrek privezený z provincie Tridentsko je v poradí už 40-tym vianočným stromom, ktorý zdobí vatikánske námestie. Pri obelisku a v susedstve betlehemu, ktorý tento rok príde z Peru, zostane stáť až do 9. januára.
Viac na: https://www.vaticannews.va/sk/vatikan/news/2021-11/uz-po-40-raz-vztycili-na-namesti-sv-petra-vianocny-strom.html

* * * * * * *

Pápež: Biblický a klasický humanizmus múdro otvoriť iným kultúram

Vatikán, 23. 11. 2021 (RV) 028 070 – Biblický a klasický humanizmus „sa dnes musí múdro otvoriť, aby v novej tvorivej syntéze prijal aj prínos humanistickej tradície súčasnosti a iných kultúr,“ hovorí pápež František vo videoposolstve účastníkom plenárneho zhromaždenia Pápežskej rady pre kultúru, konaného od 5. do 23. novembra 2021 formou „online“ s ústrednou témou „Smerom k nevyhnutnému humanizmu“. Príhovor pápeža Františka prinášame v plnom znení.
Vo videoposolstve publikovanom v záverečný deň podujatia Svätý Otec hovorí o novej naliehavosti odpovedať na otázky „Čo je človek?“ a „V čom spočíva jeho transcendentné povolanie?“. Tieto otázky doliehajú na ľudstvo v konfrontácii s výzvami súčasnej doby, ktorú nazýva epochou „tekutosti“ alebo „plynnosti“. Pápež konštatuje, že v antropologickej oblasti „dnes prebieha revolúcia“ a „dochádza k štrukturálnej zmene v spôsobe, akým sa chápe plodenie, zrod a smrť“.
Pápež František potvrdzuje, že humanizmus stojaci na biblickom základe a na plodnom dialógu s hodnotami klasického gréckeho a latinského myslenia je „najlepším prostriedkom ako sa postaviť k znepokojujúcim otázkam o budúcnosti ľudstva“. Upozorňuje však, že dnes sa tento humanizmus potrebuje „múdro otvoriť“ v novej tvorivej syntéze voči prínosu humanistickej tradície iných kultúr:
„Mám na mysli napríklad holistickú víziu ázijských kultúr pri hľadaní vnútornej harmónie a súladu so stvorením. Alebo solidaritu vlastnú africkým kultúram, na prekonanie prílišného individualizmu typického pre západnú kultúru. Dôležitá je aj antropológia latinskoamerických národov s ich živým zmyslom pre rodinu a oslavu. A tiež aj kultúry domorodých národov na celej planéte.“
Viac na:
https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2021-11/papez-biblicky-a-klasicky-humanizmus-treba-mudro-otvorit-inym.html

Kardinál Pell: „S pravou Kristovou náukou to prekonáme!“

Syndey-Salt Lake City , 21.11.2021 (kath.net/pl) 028 069
„Už vyše 2000 rokov tu máme odovzdané veľmi cenné dedičstvo náuky a spôsobu života a musíme sa ho pevne držať a odovzdať ho budúcej generácii, pretože je nesmierne užitočné a ľuďom pomáha prospievať. Cirkev je tu, aby zostala, my nikam neodchádzame!“
Povedal to austrálsky emeritný arcibiskup Sydney, kardinál George Pell v interview pre noviny „Salt Lake Tribune“ pri návšteve amerického štátu Utah. Predniesol tam čítanie zo svojej novej knihy o skúsenostiach z väzenia. Na otázku redaktorky, či má nádej, že Cirkev je toho schopná kardinál Pell odvetil:
„Áno, prirodzene, absolútne! Strácame síce práve zopár ľudí … Prekonávame práve ťažkú fázu, ale my to prekonáme za predpokladu, že sa budeme držať zásadnej Kristovej náuky. Prídu nové vedúce osobnosti a reformné hnutia!“
Kardinál Pell bol koncom r. 2018 obvinený na základe jediného svedka, že v r. 1996 ako arcibiskup Melbourne priamo po omši v katedrále v sakristii zneužil dvoch chlapcov z chóru. Vo februári 2019 bol odsúdený na šesť rokov väzenia. Po 404 dňoch najvyšší súd bývalého šéfa financií vo Vatikáne 2020 pre nedostatok dôkazov oslobodil! Pozorovatelia to charakterizujú ako eklatantný justičný omyl. Následne došlo aj k vysokým pokutám mediálnym podnikateľom za zakázané klamné spravodajstvo.

Nová kniha kardinála Saraha vyzýva kňazov na duchovnú obnovu

Rím, 19.11.2021 (Christianitas.sk) 028 068 – V novej knihe vyzýva kardinál Sarah kňazov katolíckej Cirkvi na „duchovnú obnovu“, prízvukujúc, že táto obnova nepríde skrze štrukturálne zmeny, ale skrze „znovuobnovenie (skutočnej) misie kňazov“, ktorou je ohlasovanie Krista vo svete.
„Kristus nikdy nevytváral štruktúry. Samozrejme, netvrdím, že nie sú nevyhnutné. Organizácie sú v spoločnosti užitočné, ale nie sú na prvom mieste“, vyhlásil kardinál Sarah v interview pre francúzsky katolícky web Famille Chrétienne. „Na prvom mieste sú úvodné slová Krista v Markovom Evanjeliu: „Kajajte sa a verte v Evanjelium.“
Kniha kardinála Saraha nesie vo svojom francúzskom origináli názov Pour l’éternité: Méditations sur la figure du pretre (Pre večnosť: Úvahy o osobnosti kňaza) a vyšla 17. novembra. V súčasnej dobe je dostupná zatiaľ len vo francúzskom jazyku.
Kniha bývalého prefekta kongregácie pre liturgiu okrem iného obsahuje pasáže, kde svätci a cirkevní otcovia vyzývajú k meditácii nad obnovou kňazstva, ktorá je aj podľa kardinála potrebná k zastaveniu krízy lomcujúcej katolíckou Cirkvou.
„Ak sa kňazi, ak sa spoločnosť obráti k Bohu, potom si myslím, že sa veci zmenia“, povedal pre Famille Chrétienne. „Ak srdcia nie sú zmenené Evanjeliom, politika sa nezmení, ekonomika sa nezmení, ľudské vzťahy sa nezmenia. Je to Kristus, kto je naším pokojom, kto stvorí bratskejšie ľudské vzťahy spolupráce.“
Kardinál pre francúzsky web pokračuje: „Boh nebude žiadať účty od biskupských konferencií, či synod… Sme to my, biskupi, kto bude skladať účty: ‚Ako si spravoval svoju diecézu, ako si miloval svojich kňazov, ako si ich duchovne sprevádzal?‘“
76-ročný kardinál z Guiney už napísal viacero kníh. Médiá však zďaleka najviac referovali o knihe, ktorej bol spoluautorom spolu s emeritným pápežom Benediktom XVI., nesúcej názov Z hĺbky srdca, kde sa spolu zastali kňazského celibátu, čo najmä liberálne médiá roznietilo, keďže tie dúfali, žeby súčasný pápež mohol celibát zrušiť.
Vo svojej novej knihe chce kardinál povzbudzovať zvlášť kňazov a tých, ktorí pociťujú volanie stať sa kňazmi. Hovorí: „Je to o povzbudení pre nich, aby nestratili Boha, aby mali odvahu nasledovať Krista, ako sa zaviazali na začiatku – v deň svojej vysviacky za kňaza; pretože kríza, ktorú dnes v Cirkvi prežívame, je predovšetkým krízou kňazstva.“
Sarah sa tiež dotkol témy škandálov prízvukujúc, že „Cirkev sa nesmie báť pravdy“. Pokračuje: „Musíme sa cítiť hlboko zranení, trpieť, ako Kristus trpel, keď ho Judáš zradil a Peter zaprel.“ Kňazi majú byť podľa neho vzorom cnosti a už jeden prípad zneužívania kňazom je „príliš veľa“. Rovnako tak vyzýva na adoráciu Ježiša v Najsvätejšej sviatosti oltárnej „za odprosenie za znesvätenie spôsobené v dušiach detí“.
Kardinál však povzbudzuje aj veriacich, aby neupadali na duchu, lebo podľa neho je väčšina kňazov stále verných, za čo treba ďakovať. „Ich denná skrytá vernosť nerobí hluk, ale potichu prináša semienka obnovy“, uvádza.
Kniha kardinála Saraha je venovaná seminaristom, keďže študujú za kňazov vo veľmi ťažkých časoch. MG

Vatikán: Nie povinné očkovanie – ale tvrdé sankcie

Vatikán, 23.11.2021 (KAP) 028 067 – V mnohých európskych štátoch sa diskutuje o povinnom očkovaní. V Rakúsku to vláda už ohlásila od februára 2022, Nemecko by mohlo nasledovať. Vatikán už rozhodol o prísnych opatreniach, aby sa zimu prežilo bez väčších škôd. Dekrétom zaviedol od 1. októbra povinný „zelený pas“ teda OTP. Predpis sa týka územia štátu Vatikán aj jeho exteritoriálnych zariadení v Ríme a v Castel Gandolfe. Výnimku majú účastníci bohoslužieb a generálnej audiencie s pápežom no iba počas podujatia.

Opraty pracovníkom ešte viac utiahnuté
Dekrét teraz nahradil iný od štátneho sekretára kardinála Pietra Parolina. Prvý dekrét sa zakladal na dobrovoľnosti, no teraz opraty pritiahli: Vlastní zamestnanci a externí pracovníci, ktorí nemajú „zelený pas“, už nesmú chodiť do práce, sú neospravedlnení a nedostanú plat! Kontroly robia príslušné oddelenia.
O alternatíve ako je homeoffice sa v druhom dekréte nehovorí nič. Hradenie testov sa nepredpokladá. Tým sa vo vatikánskych múroch podstatne zvýšil nátlak na ľudí neochotných dať sa zaočkovať. Došlo k prekladaniu ľudí, aj k výpovediam. O „povinnosti očkovania“ však zodpovední hovoriť nechcú! Chcú vsadiť na „zodpovednosť každého jednotlivca“, ako sa ozvalo z Vatikánu.
Mnohí zamestnanci sa doteraz úspešne bránili očkovaniu. Niektorí si dali lekárom potvrdiť nemožnosť očkovania. Aj tieto prípady sa teraz prísnejšie preveria!

Sankcie u Švajčiarskej gardy
Pápežská Švajčiarska garda už zacítila ostrejší vietor. Traja gardisti radšej opustili službu – údajne dobrovoľne. Ďalší boli zo služby prechodne suspendovaní.
„Ide o opatrenie, ktoré sa orientuje inými armádami sveta. Ide o to, aby sa chránilo zdravie gardistov a ich kontaktných osôb,“ povedal hovorca gardy Urs Breitenmoser.
Prepustení gardisti to vidia inak:
„Nikdy by som nepomyslel, že Katolícka cirkev a jej hlava osobne môžu konať takýmto spôsobom,“ povedal bývalý gardista Samuele Menghini (25) nedávno pre švajčiarsky časopis „L’illustre“. „Bez najmenšieho ohľadu sme boli vyrazení z inštitúcie, ktorá propaguje solidaritu medzi ľuďmi a úctu k menšinám. Som veľmi sklamaný, šokovaný a nahnevaný.“
Obvinenie, že prisahal pápežovi Menghini odmieta:
„Prisahal som, že bude pápeža poslúchať a verne mu slúžiť – pokiaľ sú rozkazy, ktoré mi dáva, logické a ja ich chápem. No mne jednoducho povedali: ‚Dáš sa zaočkovať, alebo ideš preč!‘“ No dať sa zaočkovať pre možné riziká a vedľajšie účinky nebol ochotný.
Ak by sa v budúcnosti v zariadeniach Vatikánu postupovalo podobne, opustia zrejme svoju službu ďalší zamestnanci. Doteraz však väčšina zamestnancov nehovorí o závažných obmedzeniach, ani o veľmi prísnej kontrole.

* * * * * * *

Známy americký exorcista: Satanova doba sa kráti!

„Komunizmus sa rozšíril do celého sveta, čo je svedectvom toho, že tajný štát bol na celom svete schopný uzavrieť ekonomiku za menej ako dva týždne! …
Démoni aj vlády to robia ako zneužívajúci muž v rodine – zneužívanému tvrdí niečo, čo je klamstvom a potom obviní osobu, že neverí lži. …
Paniku, ktorú som videl vo vládnych záležitostiach je panika, ktorú som videl aj u diabla pri exorcizme! … Démoni vedia, že ich čas je obmedzený.“

USA, 22.11.20231 (LifeSiteNews) 028 066 – Známy americký exorcista páter Chad Ripperger (foto) sa vyslovil, že satan mu počas exorcizmu povedal:
„Boh sa chystá odobrať mi moc!“

Páter Chad povedal, že duchovi prikázal, aby vysvetlil motívy svojho správania a pokračoval:
„Diabol, ktorého som identifikoval ako Belzebula začal plakať a pripustil, že Boh sa chystá ukončiť jeho vplyv na cirkevné záležitosti! Nemôžem uviesť dôverné podrobnosti o dôvodoch posadnutia, pretože som nedostal od biskupa povolenie hovoriť o vnútornom dianí v tomto prípade. No kontextom démonického útoku boli isté otázky v Cirkvi!“
Páter Ripperger je presvedčený, že pripustenie diabla, že Boh ide obmedziť úroveň vplyvu padlých anjelov na Cirkev bude mať následky na širšiu geopolitickú situáciu!
O vplyve diablov na politickú oblasť diskutoval páter na americkom podcaste Grace Force a s ním bol Doug Barry aj páter Richard Heilman. Títo traja hovorili o kríze v Katolíckej cirkvi, ktorú páter Ripperger nazval „temnotou, ktorú prežívame a prítomnosťou marxistickej filozofie, ktorá začína znova ovládať svet!“
Exorcista hovorí:
„Komunizmus sa rozšíril do celého sveta, čo je svedectvom toho, že tajný štát bol na celom svete schopný uzavrieť ekonomiku za menej ako dva týždne!“
Príchod globálnych lockdownov na začiatku vyhlásenej pandémie bol pre pátra Rippergera dôkazom, že marxistický vplyv viedol ku kontrole oficiálnych výpovedí, ktoré sa vydávali na celom svete kvôli covidu.
Okrem expertíz v oblasti duchovnej a náboženskej vydal páter aj publikácie o psychológii človeka. Povedal, že jeho práca s posadnutými ľuďmi ho viedla k štúdiu psychológie a tak môže ľuďom pomáhať ešte účinnejšie. Vydal prednášky o tom, že diabolská psychológia a komunistická psychológia sú v zásade to isté a hovorí:
„Nedávno ma osvietilo, že to, čo sa deje – tá štruktúra ako súčasné vlády a diabli zaobchádzajú s ľuďmi – nie je nepodobná vzťahu zneužívania! Psychologické príručky hovoria o takej štruktúre pri domácom zneužívaní, keď sa niekoho manipuluje psychologicky spochybňovaním jeho psychického a zdravotného stavu. Démoni aj vlády toto robia ako zneužívajúci muž v rodine – zneužívanému tvrdí niečo, čo je klamstvom a potom obviní osobu, že neverí lži.“ …
Exorcista uvádza, že správanie vlád je svedectvom „paniky“ lebo konajú, čo len môžu a tak rýchlo ako môžu bez premýšľania.“
„Paniku, ktorú som videl vo vládnych záležitostiach je panika, ktorú som videl aj u diabla pri exorcizme!“ hovorí páter a je presvedčený, že vo vláde aj v Cirkvi predstavení majú tendenciu prekonávať svoje sily, pretože majú naponáhlo – uvedomujú si, že ich čas sa kráti a tak musia ‚n i e č o‘ urobiť! Pri tejto panike, ktorú vidíme sa oni doslova ruvajú v geopolitickej situácii a dokonca do istého stupňa aj v Cirkvi.“
„Démoni vedia, že ich čas je obmedzený, tak sa pokúšajú kŕčovito sa niečoho zdrapiť a tak začíname vidieť, že vlády sú stále viac a viac tyranskejšie. To ukazuje, že prehrávajú, lebo tak veľmi blafujú a klamú, pretože ich čas je už veľmi krátky!“
Páter Ripperger si nemyslí, že spoločnosť a Cirkev bude mať okamžitý pokoj a poriadok ani po ukončení duchovnej tyranie: „Zlo neodíde ticho, ono dupoce ako dieťa – myslím neposlušné násilné dieťa!“
Na otázku ako sa majú laici pripraviť v tomto boji páter povedal:
„Katolíci sa majú uchýliť pod plášť Panny Márie, mať k nej hlbokú úctu a prosiť ju o ochranu!“

Poľsko: Biskup o chýbajúcej „humanitárnej citlivosti“

Varšava, 25.11.2021 (KNA) 028 065 – Poľský biskup, predseda Komisie KBP pre migráciu, turistiku a púte Krzysztof Zadarko pomocný biskup Diecézy Koszalin-Kolobrzeg na severozápade Poľska kritizuje „chýbajúcu humanitárnu citlivosť“ mnohých ľudí v krajine pre utečencov z Blízkeho Východu prichádzajúcich cez bieloruské hranice. Pre varšavský denník „Rzeczpospolita“ zo štvrtka biskup povedal:
„Musíme teraz našu domovinu brániť. Smie teda vojak automaticky všetko? Môže nechať matku s plačúcim dieťaťom v lese? Poľsko je obeťou destabilizácie, ktorú si bieloruský mocnár Alexander Lukašenko želá. A už sme destabilizovaní. Je tu veľa obáv. Situácia na hranici je zlá. Tamojšie farnosti a charita však pripravujú núdzovú pomoc na celú zimu. Mnohí obyvatelia na hranici sú vyčerpaní, ale hrdinskí a netreba ich prehovárať k pomoci.“
Na podujatí poľskej katolíckej agentúry KAI kritizoval Zadarko veľmi jednostranné spravodajstvo štátnych médií Poľska v migračnej kríze. Tie silne sympatizujú s vojakmi, ktorí bránia hranicu. No neinformujú o núdzi ľudí, ktorí padli Lukašenkovi do pasce.“

Rakúsko: Návštevy Mikuláša s dodržaním opatrení sú možné!

„Svätý Mikuláš patrí k najobľúbenejším svätcom, lebo je vzorom kresťanskej lásky k blížnemu a ochoty pomáhať. Tieto postoje sú práve teraz dôležité, aby nedošlo k lockdownu sŕdc v tejto pandémii.“

Viedeň, 25.11.2021 (KAP) 028 064 – V lockdowne je v Rakúsku návšteva Mikuláša možná avšak za dodržania dôkladných bezpečnostných opatrení. Vyhlásila to ministerka kultúry Susanne Raabová vo štvrtok a povedala:
„Ide o dobrovoľnú neplatenú činnosť, ktorá spadá do výnimiek zo zákazu vychádzania. No musia sa dodržať isté pravidlá ako OTP a Mikuláš musí mať respirátor FFP2. Ak je zaočkovaný alebo uzdravený z covidu, respirátor mať nemusí. Teda tento rok na rozdiel od minulého roku môže Mikuláš opäť deti navštevovať.
Povolené sú aj mikulášske oslavy v rámci svätej omše. Veriaci musia mať respirátor v interiéri aj v exteriéri a dodržiavať 2-metrový odstup. Kto slávi liturgiu, musí mať dôkaz o OTP.
Ako ministerke kultúry ale aj rodiny bolo mojím úsilím znova umožniť návštevy Mikuláša ako zvlášť peknú tradíciu v Advente. Katolícka cirkev zabezpečí všetky potrebné opatrenia na vyhnutie sa nákaze. Bezpečnému sviatku sv. Mikuláša teda už nestojí nič v ceste.“
Potešenie z toho vyjadril generálny sekretár Biskupskej konferencie Rakúska Peter Schipka a pre Kathpress povedal:
„Svätý Mikuláš patrí k najobľúbenejším svätcom, lebo je vzorom kresťanskej lásky k blížnemu a ochoty pomáhať. Tieto postoje sú práve teraz dôležité, aby nedošlo k lockdownu sŕdc v tejto pandémii. Katolícka cirkev je preto vďačná, že vláda vyhlásila, že návštevy Mikuláša sú možné aj za lockdownu za príslušných opatrení. Diecézy a cirkevné zariadenia už urobili prípravy, aby sa mohol sviatok sv. Mikuláša v rodinách sláviť zodpovedne a bezpečne. Návšteva Mikuláša môže práve v období telesného odstupu byť znamením lásky k blížnemu a blízkosti, ktoré poskytnú radosť a nádej pri očakávaní Vianoc.“

Rakúsky biskup kancelárovi: Skončite s rétorikou mučenia!

Viedenský pomocný biskup Turnovszky v stredu ostro kritizoval kancelára Schallenberga, že chce nasadiť ľuďom na prsty mučiarské palcovnice!

St. Pölten, 24.11.2021 (kath.net/KAP/red) 028 063 – Viedenský pomocný biskup Stephan Turnovszky (foto) v stredu pre noviny „NÖN“ povedal:
„Kultúra diskusie v Rakúsku sa za krátky čas zrútila do priepasti. Tak rýchlo to môže ísť, že vypukne bolestný rozkol v obyvateľstve. Nezaočkovaní sa cítia očkovanými nútení, zaočkovaní sa cítia nezaočkovanými ohrození. Tomuto vývoju sa nedá vyhnúť, ale problém je, že sa o tom s rešpektom k druhému nediskutuje – ba že sa o to sotva podnikajú nejaké pokusy. Namiesto toho čítame a počúvame od bezostyšných hlásateľov (kancelár Schallenberg – pozn. redakcie) niečo ako o mučiarských palcovniciach, ktoré treba pre nezaočkovaných pevnejšie pritiahnuť. A z druhej strany zasa obvineniach so zanedbávania vecí alebo manipulácie na adresu mocnárov.“
Biskup Turnovszky: „Prosím ukončite mučiarsku rétoriku a aj a nepodloženými obvineniami!“
Bývalý chemik sa skôr vyslovil za triezve chápanie vecí vzhľadom na vírus a štatistiky: „Ako mužovi cirkvi mi však robí zvlášť starosti vírus rozkolu našej spoločnosti. Ja som zaočkovaný. Nie preto, že by som bol o očkovaní tak veľmi presvedčený, lebo nie som odborník a neviem to posúdiť, ale preto, že dôverujem mne známym lekárom aj pápežovi a vládam celého sveta. Nezaočkovaní túto dôveru zrejme nemajú. Ak však na nich vyvíjame tlak, tým sa len ešte viac posilní ich nedôvera. Jediné, čo pomôže, je budovať ich dôveru a to sa podarí, iba ak úprimne a so záujmom ľudí počúvame.

Nemecký biskup: Povinné očkovanie eticky prípustné

Drážďany, 24.11.2021 (kath.net/jg) 028 062 – Biskup Heinrich Timmerevers, z Diecézy Drážďany-Meißen považuje zavedenie povinného očkovania za eticky prípustné. Aj pravidlo OTP považuje za vhodné, ako povedal v interview pre noviny Dresdner Neuesten Nachrichten 22. novembra.
„Očkovaním chránime nielen seba, ale minimalizujeme riziko prenášania vírusu na iných. Kto sa vedome vzdá očkovania, stáva sa hrozbou nielen pre iných v okolí, ale aj pre spoločnosť. Je preto legitímne nedovoliť takým ľuďom prístup k istým oblastiam. To chráni nezaočkovaných ako aj iných,“vyhlásil biskup doslova.
„Povinné očkovanie je eticky prípustné, lebo kde sa vlastná sloboda definuje za cenu iných, tam to ničí náš spoločenský solidárny systém a je to egoizmus s klapkami na očiach pre núdzu iných.“
„Sú aj vedľajšie účinky, ktoré v najhoršom prípade vedú ku smrti,“ pripúšťa biskup. „Riziko ako nezaočkovaný umrieť na koronu alebo žiť s dlhodobými následkami je však podľa mnohých expertov zreteľne vyššie ako riziko trpieť vedľajšími následkami vakcíny,“ vyhlásil biskup. Preto treba podľa neho po zvážení osobného rizika očkovanie odporúčať. K tomu sa podľa biskupa pridáva zodpovednosť za spoločnosť aj za svoju rodinu.
Tak celkom očkovaniu však biskup Timmerevers predsa len nedôveruje. Vzhľadom na hroziace preťaženie zdravotného systému by dal prednosť pravidlu OTP.
Stavanie nezaočkovaných proti očkovaným biskup jasne odmieta: „Vzali sme si ešte raz čas na premyslenie argumentov za očkovanie a proti nemu? Každá stigmatizácia je lopatou na ešte hlbšie vykopanie priepasti. Presne to však v tomto momente potrebujeme najmenej!“
Biskup si želá si, aby nezaočkovaní premysleli svoj postoj a zo zodpovednosti voči iným a voči spoločnosti sa dali zaočkovať.
„A zaočkovaní by nemali znevažujúco zhliadať na nezaočkovaných, ale povzbudzovať ich premýšľať o slobode a zodpovednosti dokopy. Teraz môže každý ukázať, čo znamená, byť tu pre druhého. Táto pandémia je testom charakteru,“ vyhlásil biskup na záver.

Arcibiskup vyzýva k vzájomnému uznaniu úradov oboch cirkví

Nemecký arcibiskup Ludwig Schick vyzýva k vzájomnému uznaniu úradov, Eucharistie a Pánovej večere v katolíckej a evanjelickej cirkvi!

Bamberg, 23.11.2021 (kath.net) 028 061 – Nemecké Bamberské arcibiskupstvo píše v tlačovom vyhlásení doslova:
„Bamberský arcibiskup Ludwig Schick vyzýva k vzájomnému uznaniu úradov, Eucharistie a Pánovej večere v katolíckej a evanjelickej cirkvi: ‚To je cieľ – musíme usilovať o ďalšie teologické, historické a pastoračné konsenzy v našich vyznaniach,‘ uviedol arcibiskup v pozdravnom príhovore k synode luteránskej cirkvi v Bavorsku v pondelok. ‚Zmierená rôznosť je cieľom ekumenického úsilia. Vieme, že sú tu rovnaké korene a rozdielne smery vývoja, ale je tu zmierenie, ktoré spočíva v tom, že uznáme spoločný základ a budeme sa tešiť z rôznych smerov vývoja.‘“
Na otázku kath.netu odpovedal hovorca arcidiecézy Harry Luck: „Ďakujem za vašu otázku a váš záujem o príhovor arcibiskupa Schicka na luteránskej synode. Posielam vám video s príhovorom a smiete z neho citovať. K slovám arcibiskupa Schicka niet čo dodať.“ …
„Uznanie“ evanjelických úradov pastorov by viedlo k okamžitému potlačeniu katolíckeho chápania sviatosti kňazskej vysviacky. Okrem toho by toto uznanie bolo faktickým otvorením katolíckeho kňazského úradu pre ženatých mužov a pre ženy. Keďže len nedávno podobné požiadavky vzniesla aj „synodálna cesta“ v Nemecku, núti nás požiadavka bamberského arcibiskupa hlboko sa zamyslieť!

Rakúsko po demonštrácii: Mediálny víchor mení smer???

Rakúske noviny „KRONEN-Zeitung“, ktoré doteraz na odporcov očkovania stále útočili, po veľkej demonštrácii zrazu napísali: „Delenie občanov na zlých a poslušných nie je riešenie. Vláde ide iba o moc!“
Noviny „Österreich“ zasa píšu: „Tento štvrtý lockdown je koniec vlády!“

Viedeň, 23.11.2021 (kath.net) 028 060 – Po veľkých demonštráciách v Rakúsku minulý víkend nastal očividne aj obrat „mediálneho víchra“. Denník „KRONEN-Zeitung“, ktorý už mesiace vehementne šíri vládnu líniu v téme „covid a očkovanie“, v pondelok uverejnil komentár známeho žurnalistu Clausa Pandího. Autor zreteľne kritizuje kancelára Schallenberga a jeho vládu:
„Rozdeľovanie občanov zhora na zlých a poslušných nie je nijaké riešenie. Predovšetkým pre spolunažívanie teraz a v dobe po pandémii, ktorá raz príde … Delenie na zlých a dobrých občanov sa deje podľa prastarého princípu ‚divide et impera‘ (rozdeľuj a panuj),“ píše autor a pripomína, že taký druh politiky slúži výlučne na udržanie moci a vytvára iba nepriateľské proti sebe stojace tábory.
Ešte cez víkend „KRONE“ zaútočili spornou titulnou stránkou na mnohých demonštrantov. V utorok nato najznámejší politický bloger Rakúska Gerald Grosz vyzval k bojkotu novín „KRONE“ a napísal:
„Nie! Povinné očkovanie nie je východisko z tohto šialenstva, ale vstupenkou do porušovania základných ľudských práv, čo sa nezakladá ani na stave situácie, ani na dôkazoch. Rakúsko už 20 mesiacov vedie politiku nútenia, nátlaku lockdownov a poručníkovania a NIČ nedosiahlo! Krajiny ako Švédsko, ktoré stavajú na vlastnej zodpovednosti a sebaurčení sú už z toho von!“
Grosz zrejme dosahuje cez sociálne médiá viac čitateľov ako priemerné rakúske noviny. Aj denník „Österreich“ v nedeľu ostro kritizoval vládu. Redaktor Wolfgang Fellner píše:
„Rakúska vláda posiela našu krajinu zajtra – už po štvrtý raz – do brutálneho lockdownu a nariaďuje všetkým občanom hneď aj prísnu povinnosť očkovania. Oboje je nepochopiteľné, pretože vedúci politici nám celé týždne sľubovali pravý opak,toho, čo teraz robia!“ napísal a myslí si, že tento lockdown je koniec vlády!
Po veľkej demonštrácii vo Viedni s najmenej 100 000 účastníkmi sa v nedeľu konali aj lokálne demonštrácie s množstvom ľudí. V Linci to bolo 10 000 ľudí. V Salzburgu a Bregenzi boli tiež tisíce ľudí na uliciach. Politicky už tikajú hodiny pre Ľudovú stranu ÖVP, keďže v r. 2023 sa konajú dôležité voľby a strana MFG kritická voči očkovaniu hrozí podľa prieskumov všade dobyť lokálne radnice! Zvlášť bolestné je pre ÖVP však aj to, že už mnohí ľudia z nej vystupujú.
Kritika rakúskeho kancelára Alexandra Schallenberga – „grófa Spaltenberga“ (rozkolníka), ako už nazývajú kancelára na sociálnych médiách, sa ozvala cez víkend aj od mnohých prominentov v spoločnosti. Obľúbená mladá speváčka Melissa Naschenwengová, už má dosť rozkolu a na Facebooku ohlásila, že zruší všetky koncerty v Rakúsku! „Nechcem prispievať k rozkolu!“ ako povedala.

Nech Boh chráni Rakúsko – lockdown a povinné očkovanie

Viedeň, 22.11.2021 (kath.net/rn) 028 059 – V Rakúsku sa dramatická situácia okolo covidu naďalej politicky priostruje. Napriek mnohým týždňom sľubov politikov, že už nebude nijaký lockdown, teraz sa predsa zavádza a to pre všetkých. Zvlášť dramatické sú však mediálne správy pre nezaočkovaných, pre ktorých má platiť od februára povinné očkovanie. Pre nezaočkovaných, ktorí už celé dni na mnohých miestach v Rakúsku demonštrujú a na sobotu vyzývajú k novej veľkej demonštrácii vo Viedni, prepuknú tak veľmi ťažké časy. Pri nedodržaní očkovacej povinnosti hrozia vysoké pokuty!
„V Rakúsku sa dnes ľuďom, ktorí nie sú zaočkovaní, zakazuje opustiť dom. Čo je to – veda alebo metódy, ktoré pripomínajú 30. roky minulého storočia?“ Takými ostrými slovami zo zahraničia kritizoval chorvátsky prezident Zoran Milanovič postup vlády v Rakúsku!
Dňa 27. januára 2021 schválila Rada Európy rezolúciu o vakcínach proti covidu-19, ktorou Európsky parlament členské štáty dôrazne vyzval, aby sa postarali o to, aby sa občanom vysvetlilo, že očkovanie NIE JE POVINNÉ a na nikoho neslobodno politicky, spoločensky, či inak vyvíjať tlak, aby sa dal zaočkovať!
Okrem toho sa vlády majú postarať o to, aby nezaočkované osoby, pre ktoré zo zdravotných dôvodov nie je očkované možné, neboli diskriminované!
Vatikánska Kongregácia pre náuku viery pred niekoľkými mesiacmi tiež konštatovala:
„Z pohľadu praktického zdravého rozumu je očividné, že pravidlo očkovania nepredstavuje nijakú morálnu povinnosť a preto musí byť dobrovoľné!“

Exkluzívne: Ako bude A. Tschugguel odolávať „tyranii v Rakúsku“

Viedeň, 20.11.2021 (LifeSiteNews) 028 058 – O tom ako sa Rakúsko pripravuje na úplný lockdown a čelí hrozbe povinného očkovania sa LifeSiteNews porozprával s Alexandrom Tschugguelom z Viedne. Je to známy ochranca života a svet ho pozná, odkedy hodil v Ríme do Tiberu pohanské sošky „pačamamy“ vystavené v blízkom kostole počas Synody o Amazónii a aj z mnohých akcií na obranu tradičnej katolíckej náuky a viery.
Mladý Rakúšan povedal, že ak sa schváli povinné očkovanie, on sa zaočkovať nedá, ale bude iba „odporovať, odporovať, odporovať“. V Rakúsku je plne zaočkovaných 65 percent ľudí a situácia sa aj v tejto krajine zhoršuje.
Ako v mnohých západných krajinách ani tam sa neodporúča skorá liečba covidu ivermektinom alebo hydroxychlorokinom, zinkom a vitamínmi C a D. Rakúsko je aj jedna z mála krajín, ktorá schválila očkovanie detí experimentálnymi vakcínami už od 5 rokov.
Okrem reakcie na argument tzv. „spoločného dobra“ v prospech vakcín Alexander Tschugguel uvádza aj morálne a praktické dôvody odmietania potratom poškvrnených vakcín. Ako povedal, majú aj množstvo vedľajších účinkov a vysoký počet úmrtí aj mladých ľudí. Zameral sa aj na škodlivé lockdowny a vakcíny, ktoré sa propagujú nie pre zdravie, ale pre napomáhanie digitálnej identity a ciele nového svetového poriadku.

Alexander: „Ako katolík viem, kedy má štát právo žiadať ma o niečo a kedy nemá. Nesmieme obetovať ani jediné zrnko kadidla na okiadzanie nového svetového poriadku. Nemáme dovolené toto urobiť a my to vieme! Čím viac ľudí teraz odolá, čím viac ľudí sa spojí na zastavenie celého tohto šialenstva, tým lepšie pre nás. “

LifeSiteNews: Správy z Rakúska nie sú dobré. Ste teraz občanom druhej kategórie. Čo vy na to?

Alexander: Byť druhou kategóriou je pre mňa nepoznaný pocit, ale človek pritom zažije aj veľmi pekné veci … Všetci priatelia, mnohí z rodiny, sú na vašej strane – vrátane zaočkovaných. Keďže toto je hrubý teror, mnohí ľudia chápu, že je to zlo. … Sú tu rôzne a stále sa meniace zákazy … Ak nič neurobíme, od februára bude očkovanie povinné. Musíme pozdvihnúť svoje hlasy a silne proti tomu bojovať …
Tento rok si nebudeme môcť oficiálne ani kúpiť vianočné darčeky. Naši ľudia stratia všetky kontakty a situácia sa ešte zhorší. Môžeme si kúpiť iba esenciálne veci. Zatiaľ smieme na svätú omšu, čo je pre mňa najdôležitejšie. No už nesmieme navštevovať rodinu! Iba jednu osobu!

LSN: Kontroluje to polícia?

Alexander: Je veľa policajných kontrol. Dokonca majú na pomoc skrytých tajných! A pokuty sú extrémne vysoké – už nie 500 eur, ale 1500! Priemerný príjem v Rakúsku je 2000 eur. … Zamknuté sú teraz 2 milióny ľudí. …
Ak máte napr. astmu, lekár vám napíše, že nemáte nosiť rúško. No lekár bude o niekoľko dní čeliť súdu!!! … A je to tak na celom svete! … Ak vláda zavádza potraty, eutanáziu, homosexuálne „manželstvá“ atď. má ešte morálne právo nútiť nás k niečomu, čo je tak veľmi proti našej slobodnej vôli a svedomiu? To nemôžem prijať! Ak ma niekto oddelí od mojej cirkvi, rodiny, od všetkého, ako aj od môjho vlastného chápania morálky – odkedy mám také niečo prijímať?

LSN: Ak človek nemôže proti tomu bojovať a ak ho k tomu donútia – je veľký hriešnik? Asi nie.

Alexander: Nuž tento argument je jasný, ale to nie je naša situácia. My nie sme v takej situácii. Máme tu počty úmrtí na vakcíny, máme tu vážne vedľajšie účinky, vieme, ako sa bunky potratených detí využili na vakcíny. Naša situácia je teda úplne iná. A ako máme ignorovať všetky plány zavádzanie digitálnej identity v EÚ atď … Možno to predsa nájsť na stránke európskej komisie. …
A teraz ešte niečo dôležitejšie. Odkedy by som mal prestať byť katolíkom? Ako katolík viem, kedy štát má právo žiadať ma o niečo a kedy nie. Nesmieme obetovať ani zrnko kadidla nového svetovému poriadku. Cirkev nás to učí – pozrite sa na tretiu nemeckú ríšu! Bolo niekoľko dobrých biskupov, ale iba jeden je známy – kardinál Galen. Iba on naozaj odporoval. Jeho spolubratia mu hovorili: ‘Nerob to. Buď ticho.’ My prežívame to isté tu a myslím si, že ľudia by sa mali pripraviť. …
Musíme chrániť rodiny, tvoriť skupiny na ich ochranu – finančn, lekársku, s miestami, kde sa dá žiť a skryť. Pred pol rokom som nepomyslel, že to pôjde tak rýchlo. …

Berlín: Arcibiskupstvo vylučuje nezaočkovaných z bohoslužieb!

Berlínska katedrála

Pre nezaočkovaných svätá omša už iba v nedeľu a s testom.

Berlín, 20.11.2021 (kath.net/rn) 028 057 – Berlínske arcibiskupstvo minulý týždeň z vlastnej iniciatívy úplne bez príslušného vládneho nariadenia oznámilo:
„V Advente a cez Vianoce budú môcť sláviť sväté omše v kostoloch iba zaočkovaní a uzdravení z covidu. Iba v nedeľu má byť v každej farnosti jedna svätá omša aj pre otestovaných!“
Iba pre osoby, ktoré sa so zdravotných dôvodov nemôžu dať zaočkovať a deti pod 18 rokov platí OTP! Spev je dovolený iba s rúškami.

„Tu prišiel k nemu istý malomocný a na kolenách ho prosil:
„Ak chceš môžeš ma očistiť. Ježiš sa zľutoval nad ním, vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal mu: „Chcem, buď čistý!“ Malomocenstvo z neho hneď zmizlo a bol čistý …
(Mk 1, 40-42)

Najzaočkovanejší štát sveta útočí na kresťanov

Gibraltar, 20.11.2021 (WND News Center) 028 056 – Nasledovné svedectvo dokazuje, že „vakcíny“ proti covidu, nedávno identifikované ako „génová terapia“, nepôsobia tak, ako by ľudia mali veriť. Dokazuje sa to teraz v štáte Gibraltar, ktorý práve zrušil Vianoce!
Gibraltar je región, kde sa obyvateľom hovorí, že žijú v „najzaočkovanejšej krajine na svete – kde dostalo vakcínu 100 percent ľudí!“
A tento Gibraltar už teraz ruší Vianoce!
V Gibraltare má každý dospelý dve dávky vakcíny a asi 20 percent ľudí má už aj tretiu dávku. Ako ukazuje štatistika v Gibraltari vydali 279 dávok vakcín pre 100 ľudí. No aj tak rastie počet prípadov nakazených a hospitalizovaných! A vyhlasuje sa aj lockdown!!!
A nám hovoria, že ak bude dostatok ľudí zaočkovaných, život sa vráti do normálu. Všetko samé lži. Vakcíny nepomáhajú, sú iba nástrojom kontroly, Svet zobuď sa!
Britské noviny Express potvrdzujú, že Gibraltar bol prvou krajinou na svete, kde sa zaočkovala celá dospelá populácia, no teraz noviny píšu, že toto malé územie zrušilo Vianoce, aj vianočné oslavy, spoločenské večierky a podobné stretnutia.
V správe sa uvádza vyhlásenie hovorcu vlády:
„Prípady nakazených sa zistili na náboženských zhromaždeniach, na pracoviskách a na spoločenských udalostiach. Vláda skúmala počty osôb vonku aj v interiéri, či sú miestnosti vetrané a či títo návštevníci sú zaočkovaní, či sú seniori alebo zraniteľní ľudia.“
Ministerka zdravia Samantha Sacramentová označila nárast infikovaných ako „drastický“ a trvala na tom, aby sa ľudia dali zaočkovať ďalšou dávkou. Vláda nariadila nosenie rúšok, vyhýbať sa zhromaždenia a zachovávať odstupy!
Gibraltar pritom oznámil cez víkend 124 nových prípadov covidu !!!
„Drastický nárast počtu pozitívne testovaných ľudí je silnou pripomienkou, že vírus je stále veľmi prevažujúci v našej spoločnosti a že je zodpovednosťou nás všetkých, aby sme urobili všetky rozumné opatrenia na ochranu seba a našich milovaných, “ vyhlásila ministerka a zdôraznila:
„Vláda dôrazne odporúča nekonať spoločenské podujatia, večierky či recepcie najmenej štyri týždne. Stály nárast nakazených v októbri pokračuje aj v novembri a v ostatných dňoch sa stal dokonca exponenciálnym!“

USA: Demokrati idú k republikánom najmä kvôli ochrane života

Guillen: „Vzhľadom na hroziace katastrofálne dôsledky politiky demokratov v oblastiach ako potraty, bezpečnosť hraníc, boj proti zločinom a hospodárska politika som stále viac znepokojený!“

Austin, 20.11.2021 (kath.net/LifeNews/jg) 028 055 – Ryan Guillen, poslanec Domu reprezentantov v Texase, 15. novembra oznámil, že prechádza do Republikánskej strany. Podstatným dôvodom je radikálna potratová politika Demokratickej strany USA, s čím nechce mať ďalej nič spoločné.
„Ochrana nenarodených bola jedným z pilierov mojej politickej kariéry,“ zdôraznil v oficiálnom vyhlásení a uviedol:
„Vzhľadom na hroziace katastrofálne dôsledky politiky demokratov v oblastiach ako potraty, bezpečnosť hraníc, boj proti zločinom a hospodárska politika som stále viac znepokojený! Demokratická strana sa stále viac vzďaľuje od svojich hodnôt. Moje politické postoje ako v daňovej a hospodárskej politike ako aj pri ochrane života sa už nezhodujú s hodnotami demokratickej strany.“
Guillen bol jediným v demokratickej strane ktorý hlasoval za zákaz potratov, ak dieťatku už bije srdiečko. Guvernér Texasu republikán Greg Abbott Guillenov krok privítal.
V ostatných mesiacoch a rokoch už mnohí aj prominentní demokrati prestúpili do republikánskej strany. U mnohých bola podstatným podnetom ochrana života!

Kráľovná Alžbeta II. pripomína nemenné Evanjelium Krista

Londýn, 21.11.2021 (kath.net/Aleteia/jg) 028 054 – Kráľovná Alžbeta II. (95) na generálnej synode Anglikánskej cirkvi 16. novembra pripomenula „nemeniteľnosť Evanjelia, ktoré môže byť aj v ťažkých časoch prameňom nádeje a jednoty“.
Zo zdravotných dôvodov po prvý raz nemohla svoj príhovor predniesť sama. Prečítal ho jej najmladší syn princ Edward, ako informovali noviny Daily Mail.
„Možno sotva uveriť, že je to už 50 rokov odkedy sme sa s manželom princom Filipom po prvý raz zúčastnili na synode. Nikto z nás nedokáže spomaliť beh času, ale zatiaľ čo často hľadíme na to, čo sa v krajine za mnohé roky zmenilo, zostáva mnohé nezmenené – vrátane Evanjelia Krista a jeho náuky.“
Kráľovná sa krátko zaoberala aj výzvou, ktorú priniesla pandémia veriacim ľuďom. Ostatné roky boli pre nich kvôli „doteraz nevídaným obmedzeniam“ verejných bohoslužieb zvlášť ťažké. „Pre mnohých to bola doba strachu, smútku a vyčerpania. Evanjelium tu prinieslo nádej, ako to robilo po všetky časy. Cirkev sa prispôsobila novým podmienkam a vo svojej pastorácii pokračovala novými cestami, “ uviedla kráľovná.
Po prvý raz od februára 2020 sa mohli na synode zúčastniť všetci jej členovia. Generálna synoda je národným zhromaždením Cirkvi Anglicka a môže vynášať záväzné zákony. Alžbeta II., je ako kráľovná svetskou hlavou Anglikánskej cirkvi.
Panovníčka pripomenula účastníkom synody ich veľkú zodpovednosť za budúcnosť cirkvi:
„V mnohých oblastiach budú rôzne názory, no dúfam, že zhromaždenie bude posilnené pôsobením istoty Božej lásky a vo svojich úlohách sa bude opierať o cirkevnú tradíciu jednoty.“

Zločiny z nenávisti voči kresťanom vlani prudko vzrástli

Praha, 19. 11.2021 (TK KBS) 028 053 – Podľa Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) vlani prudko vzrástol počet trestných činov z nenávisti voči kresťanom v Európe.
Údaje OBSE, ktoré boli zverejnené 16. novembra, obsahujú dokumentáciu o 980 incidentoch namierených proti kresťanom vrátane podpaľačských útokov na katolícke kostoly, znesväcovania a krádeží eucharistických hostií, útokov na kňazov a protikatolíckych grafitov na cirkevnom majetku, ktoré vytvorili aktivisti za potraty.
V roku 2019 OBSE zaznamenala 595 incidentov proti kresťanom. Veľký nárast oproti predchádzajúcemu roku bol zaznamenaný v prípade útokov na majetok, a to zo 459 v roku 2019 na 871 v roku 2020, zatiaľ čo počet násilných útokov na osoby klesol z 80 na 56.
Najviac trestných činov z nenávisti voči kresťanom bolo nahlásených v Poľsku, a to 241. Väčšinou išlo o prípady vandalizmu na katolíckom majetku, ktoré súviseli s postojom cirkvi k potratom. OBSE tiež zaznamenala 172 incidentov v Nemecku, 159 vo Francúzsku a 113 v Taliansku. Svätá stolica poskytla organizácii informácie o viac ako 150 zločinoch z nenávisti voči kresťanom v Európe.
Celkový počet všetkých takýchto incidentov je však pravdepodobne vyšší ako tieto údaje, keďže len 11 z 57 krajín OBSE poskytlo informácie o zločinoch z nenávisti voči kresťanom.
Madeleine Enzlbergerová, predsedníčka Observatória pre neznášanlivosť a diskrimináciu kresťanov (OIDACE) vo Viedni, uviedla, že v médiách a politickej sfére „sa nenávisť voči kresťanom sotva vníma ako čoraz zjavnejší spoločenský problém“. „Správa OBSE odráža len časť tohto trendu, ktorý naša organizácia dokumentuje už roky, a napriek tomu je hlasným varovaním pred ľahostajnosťou a módnym urážaním kresťanov,“ dodala.
Tu sú niektoré zo zločinov netolerancie spáchaných na kresťanoch, ktoré zdokumentovala Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe:
Nekontrolovaný vandalizmus v Poľsku zo strany aktivistov za potraty
Podľa OBSE je nárast trestných činov z nenávisti voči kresťanom v Poľsku spôsobený najmä „sériou incidentov namierených proti katolíckej cirkvi kvôli jej postoju k potratom“. Išlo o viac ako 100 prípadov grafitov na majetku katolíckej cirkvi, z ktorých mnohé obsahovali protikresťanské heslá. Na iných katolíckych kostoloch boli poškodené symboly LGBT.
V noci v októbri 2020 poškodili aktivistky za práva žien čiernou farbou pamätník nenarodených detí na poľskom katolíckom cintoríne. V správe sa ďalej uvádza, že aktivisti za potraty v tom istom mesiaci poškodili aj kríž pripomínajúci obete nacizmu na cintoríne.
Na ľudí modliacich sa pred katolíckou katedrálou zaútočili aktivisti za práva žien, ktorí hádzali fľaše, kamene a petardy, pričom zranili niekoľko veriacich.
V Španielsku bol v roku 2020 na Medzinárodný deň žien poškodený kláštor a štyri ďalšie kostoly. V kláštore skupina protestujúcich za práva žien narušila omšu protikresťanskými heslami.
Podpaľačské útoky na katolícke kostoly
Vo Francúzsku, Nemecku, Španielsku a Taliansku došlo k viacerým podpaľačským útokom na katolícke kostoly.
V jednom prípade v Nemecku boli lavice v katolíckom kostole poliate dezinfekčným prostriedkom a následne zapálené. Katolícka katedrála vo Francúzsku bola tiež poškodená výkalmi páchateľov, ktorí sa potom vo februári 2020 pokúsili kostol podpáliť. Pri ďalšom podpaľačskom útoku vo Francúzsku v októbri 2020 desať maskovaných osôb priviezlo auto ku kostolu a potom ho zapálilo, čím spôsobilo značné škody. Vo Švajčiarsku bolo v marci 2020 zapálené podkrovie katolíckeho kostola s organom.
Zločiny z nenávisti a sociálne siete
Katolíckym kňazom v Španielsku sa v novembri 2020 prostredníctvom sociálnych médií vyhrážali smrťou. V Poľsku sa na sociálnych sieťach šíril obrázok zastreleného kňaza spolu s protikatolíckymi urážkami. V novembri 2020 sa prostredníctvom sociálnych médií vyhrážali smrťou aj mužovi, ktorý konvertoval na kresťanstvo v Taliansku. V iných prípadoch páchatelia zdieľali svoje zločiny z nenávisti na sociálnych sieťach. Aktivistky za práva žien v Poľsku sa v októbri 2020 natočili, ako hádžu vajcia do katolíckeho kostola, a zverejnili to na sociálnych sieťach.
Násilné útoky na kresťanov
Napriek opatreniam proti koronavírusu, ktoré v roku 2020 udržiavali mnohých ľudí v sociálnej izolácii, boli stále hlásené násilné útoky na kresťanov, hoci ich bolo menej ako v roku 2019. V októbri 2020 boli pri útoku nožom v bazilike Notre-Dame vo francúzskom Nice zabití traja ľudia. V septembri 2020 bol v blízkosti svojej farnosti v talianskom meste Como dobodaný Tunisanom kňaz známy svojou angažovanosťou v pomoci migrantom a ľuďom bez domova. V Spojenom kráľovstve v júni 2020 napadli dvaja muži v kostole katolíckeho kňaza, ktorý utrpel zranenia rebier. Ďalší katolícky kňaz v Spojenom kráľovstve bol fyzicky napadnutý v katedrále počas pohrebu v októbri 2020. V septembri 2020 bol hospitalizovaný kňaz v Španielsku po tom, ako ho bodli v kostole, a v októbri 2020 bol niekoľkokrát bodnutý do brucha katolícky kňaz v Poľsku (Zdroje: Catholic News Agency / TS ČBK)

*******************************

Zjavenie milostivého Jezuliatka na slávnosť Krista Kráľa

028 052
Jednoduchá hlboko veriaca žena a matka Manuela Stracková z nemeckého Sievernichu pri Kolíne v Aachenskej diecéze má už 20 rokov mať zjavenia Božej Matky a Jezuliatka. Zjavenia sa začali v Svätom roku 2000. Počula hlas, ktorý ju vyzval, aby založila živý ruženec. 5. novembra 2018, počas eucharistickej adorácie, zazrela Manuela po prvý raz „Pána v postave Pražského Jezuliatka so zlatou korunou a zlatým brokátovým odevom v Najsvätejšej Hostii v monštrancii“. 2. decembra 2019 Jezuliatko ohlásilo „TRI ŤAŽKÉ ROKY“! Vtedy nikto o pandémii ani netušil O mesiac potom Pán prisľúbil:

„Ja vás prenesiem cez toto súženie, cez všetku temnotu.
Svojou vzácnou krvou som vás vykúpil.“

************************

Manuela a kardinál J. Ratzinger, Nemecko

Slávnosť Krista Kráľa, 21. novembra 2021

Manuela: Najsvätejšia Hostia je vystavená v monštrancii na poklonu. Hostia stále jasnejšia, až je plná svetla. V Hostii vidím Ježiša v podobe Pražského Jezuliatka v jasnom svetle. Na hlave má zlatú korunu, v pravej ruke zlatý palcát a v ľavej ruke zlatú knihu. Zo svetla pred monštranciou vychádzajú anjeli, ktorí si kľakajú pred monštranciou. Teraz vidím veľkú hlavu milostivého Jezuliatka v Hostii. Má krátke tmavohnedé kučeravé vlasy a modré oči. Jezuliatko má biele žiarivé rúcho a plášť – oboje zdobené zlatými ľaliami. Milostivé Jezuliatko náš žehná a hovorí:
„V mene Otca a Syna – to som ja – a Ducha Svätého. Amen.
Ja som nielen Veľkňaz Večného Otca. Ja som Kráľ nebies. Ja som Kráľ milosrdenstva! Ja som láska samotná. Z celého srdca milujem a preto aj vy máte z celého srdca milovať.
Mám veľké želanie práve v tejto dobe súženia: Založte Dom milosrdenstva. Môjho milosrdenstva! Tam sa majú prijímať matky s deťmi, ktoré sú mnohými ľuďmi neželané. Ale ja chcem týchto ľudí ponoriť do môjho Najsvätejšieho Srdca.
Veľké je bremeno Babylonu. O to väčšie bude moje milosrdenstvo, ktoré vylievam do sŕdc ľúbezných duší. Nesúďte, aby ste neboli súdení. Prečo sa nachádzate v tejto dobe súženia? Či to nie je pre tvrdosť vášho srdca? Pre vaše mnohé hriechy, ktoré úpenlivo volajú do neba? Naprávajte to! Modlite sa, obetujte, konajte dobré skutky! Práve v tejto pre vás ťažkej dobe.
Povedal som vám, že potrat je najväčším hriechom vašej doby! Napravte to!
Buďte milosrdní k tým, ktorí tak veľmi potrebujú milosrdenstvo. Tak aj Vám Otec udelí milosrdenstvo.“
Manuela: „Pane, pýtam sa ešte raz na ten dom milosrdenstva.“ Pán odpovedá:
„To je moja vôľa. To je vôľa Večného Otca. Vôľa Večného otca je aj moja vôľa. Amen.
Nehľaďte na súženie tejto doby. Hľaďte na moju lásku. Hľaďte na moje milosrdenstvo. Ja prichádzam ako Kráľ nebies k vám a vediem vás cez túto dobu.“
Pán teraz otvára svoje Srdce. Ľudia zrejme písali listy, ktoré teraz vidím. O tom nič neviem. Tí ľudia sa zrejme neskôr ozvú. Tieto listy vkladá Kráľ nebies teraz do svojho Najsvätejšieho Srdca, do svojej prevzácnej krvi. Ježiš pritíska palcát na svoje Srdce. Palcát sa stáva kropeničkou jeho prevzácnej krvi a Pán nás žehná a kropí svojou prevzácnou krvou. Pritom hovorí:
„Toto platí aj pre tie duše, ktoré sa modlia v diaľave. Znášajte všetko s trpezlivosťou. Aj ja som niesol svoj kríž. Aj keď je váš kríž ťažký, tak sa nedá porovnať s bremenom môjho kríža. Ja som niesol hriechy celého sveta. Aj v tomto čase sa radujte, pretože ja som pri vás! Ja sa starám o moje ovce. Ja nechcem moc. Ja chcem, aby ste milovali Večného Otca! Ja nechcem moc, vy máte vo svojich srdciach nosiť lásku. Ja nechcem moc – milosrdenstvo má byť vašou korunou! Dobro a zľutovanie venujte ľuďom v núdzi.“

Máme sa modliť: „Ó, Ježišu, odpusť nám našej hriechy … Kráľ nebies hovorí: :

„Modlite sa za úbohé duše. Ako často sa na nich zabúda. Ja im preukazujem svoje milosrdenstvo. Svoju prevzácnu krv – tú chcem vlievať do očistca.
Nebojte sa. Ja som s vami!“ Pán nás znova žehná a lúči sa.

Jezuliatko je ešte v Hostii. Ja prosím o zmilovanie a milosť pre prítomných, modliacich sa aj chorých. Počas modlitieb potom vidím v Najsvätejšej Hostii obrazy zo života Ježiša. Vidím Poslednú svätú večeru Pána. Pán je pri stole a dvíha achátovú čašu k Večnému otcovi. Túto čašu som už raz videla pred rokmi vo Valencii. O niečo neskôr ho vidím pri stĺpe bičovania. Potom vidím Pána na kríži na Golgote. Je to, akoby som tam sama bola. Vidím tri kríže. Pán visí na kríži v strede. Pod krížom stoja osoby. Mladý muž je veľmi vyrovnaný. Obe ženy však nesmierne smútia. Je to, akoby im vytrhli srdce. Vždy som si myslela, že kríže stále v jednej línii. Ale ja vidím Pánov kríž v popredí. Druhé kríže sú o niečo v pozadí. Pre Pána vybrali ľudia, ktorí ho odsúdili, zrejme ten najväčší kríž!

* * * * * * *

MODLITBA ZA KŇAZOV sv. TERÉZIE z LISIEUX

Ó, Ježišu, večný veľkňaz, zachovaj svojich sluhov v ochrane svojho Najsvätejšieho Srdca, kde im nikto nemôže ublížiť. Zachovaj bez poškvrny ich posvätné ruky, ktoré sa denne dotýkajú tvojho Najsvätejšieho Tela, zachovaj bez poškvrny ich ústa, ktoré sú zavlažované tvojou predrahou krvou.
Zachovaj čisté ich srdcia, v ktorých je odtisnutá pečať tvojho slávneho kňazstva a ochráň ich od všetkých pozemských náklonností.
Daj, aby rástli v láske k tebe a zachráň ich od svetskej nákazy. Udeľ im moc, aby premieňali srdcia, ako premieňajú chlieb a víno. Žehnaj ich prácu, aby im prinášala hojný úžitok a udeľ im korunu večnej slávy. Amen.

ZASVÄTENIE SA PANNE MÁRII

Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, plná dôvery prichádzam k Tebe. Chcem sa Ti úplne zasvätiť ako Tvoje dieťa. Navždy sa Ti zasväcujem a darujem.
Zasväcujem Ti celý svoj život, dušu, schopnosti, talenty aj bolesti. Všetko, čím som, čo mám a čo robím, všetko nech je Tvojím vlastníctvom. Tebe, Panna Mária, odovzdávam minulosť, prítomnosť aj budúcnosť.
Zasväcujem ti, Matka, aj svoju rodinu, svojich priateľov. Bez akejkoľvek výhrady nechávam vládnuť Tvoje Nepoškvrnené Srdce nado mnou, nad mojou rodinou a nad tými, ktorých mi chceš zveriť. Stále chcem myslieť na to, že Ti patrím, že ma vedieš a ochraňuješ.
Nepoškvrnená Matka, zasväcujem Ti obety a úsilie každého dňa, sľubujem ti, že sa budem s láskou k Tebe modliť ruženec a oslavovať Tvoju pamiatku a tak uzmierovať Boha za všetky urážky i Tebe spôsobené bolesti. Matka, Tvoja som teraz i naveky. Skrze Teba a s Tebou chcem navždy celkom patriť Ježišovi. Amen.

Sv. MICHAL ARCHANJEL

bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

SLÁVNE KNIEŽA NEBESKÝCH VOJSK

svätý Michal archanjel, chráň nás v boji a hroznom zápase, ktorý vedieme proti kniežatstvám a mocnostiam, proti vládcom tohto temného sveta a proti zlým duchom.
Príď na pomoc ľuďom, ktorých všemohúci Boh stvoril nesmrteľných na svoj obraz a podobu a ktorých draho vykúpil z moci satana.
Bojuj dnes Pánov boj s légiami svätých anjelov, tak ako si kedysi bojoval proti Luciferovi, vodcovi pyšných duchov a všetkých odbojných anjelov, ktorí boli proti tebe bezmocní a už nebolo pre nich miesta v nebi.
Učiň, aby anjel odpadlík, ktorý sa zmenil na anjela temnosti, a ešte sa stále plazí po zemi, aby nás zničil, bol zvrhnutý do priepasti spolu so svojimi nasledovníkmi. Dnes tento prvý nepriateľ ľudstva a vrah od počiatku znova nadobudol sebadôveru. Prestrojený za anjela svetla chodí so zástupmi skazených duchov, napáda zem a vyhladzuje meno Pána Boha a Ježiša Krista, plieni, zabíja a posiela do večnej záhuby duše, ktorým bola určená koruna večného života.
Tento skazený had je ako nečistý prúd, ktorý vlieva do ľudí so zvrátenou mysľou a spustnutým srdcom jed svojej zloby, ducha klamstva, bezbožnosti a rúhania a smrteľný dych nečistoty, neresti a ohavnosti. Títo prefíkaní nepriatelia ľudstva zaplavujú blenom a palinou Cirkev, nepoškvrnenú Baránkovu nevestu, a dotýkajú sa jej posvätných pokladov.
Ponáhľaj sa, nepremožiteľné knieža, na pomoc Božiemu ľudu proti vpádom zatratených duchov a dožič mu víťazstvo. Amen.

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

K DUCHU SVÄTÉMU
Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, … (Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:

Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen. (S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *