Život Cirkvi vo svete 47/2020

Obsah

V Betleheme zažali vianočné svetlo pokoja

Nová kniha pápeža Františka: Odváž sa snívať

Vatikán: Konferencia „Františkova ekonómia“

Na konferencii sa zúčastňuje aj teológ Leonardo Boff

„Život má neocenitelnou hodnotu,“ píše papež

Kardinál: Pápežovu encykliku čítať očami chudobných

Nový kardinál Cantalamessa sa vzdáva biskupskej vysviacky

+ Zomrel kardinál Vela Chiriboga z Ekvádora

+ Zomrel kardinál Henryk Gulbinowicz z Poľska

Vatikán: Nález „zlatého pokladu“ u správcu financií

Sňali lockdowny Kristovi korunu?

Írsko: Polícia hrozí kňazom za slúženie omší väzením

Veľká Británia: Štát znova zakázal sláviť omše

To najvzácnejšie správa neuvádza: 100 ukradnutých Hostií Maďarsko: Verejné sväté omše zostávajú povolené

Rakúsko: Biskupi zrušili verejné omše do 6. decembra

Sýria: Ľudia sa pripravujú na zimu bez paliva

Južná Amerika: Po hurikánoch mnohí bez domova

USA: Biskupi končia zasadnutie kriitkou Bidena

Propotratový bojovník bude Bidenov šéf tímu Bieleho

Biden a obhajca zákonov proti „nenávistným prejavom“

Náhorný Karabach: Cirkvi za nové rokovania o prímerí

Vedel Ježiš Kristus písať? Kristov život – dogma v akcii

Nórsko: Za ‘transgenderovú diskrimináciu’ tri roky väzenia

Kanada: Postihnutí sa bránia rozšíreniu eutanázie

Naša príloha
Milé sestry v Poľsku, viete, čo žiadate?

Slávne Kristovo kráľovstvo sa upevní v srdciach a dušiach

Ježiš Kristus je Kráľ, pretože je večné Slovo, jednorodený Syn Otca, odraz jeho podstaty, žiara jeho slávy …
Ježiš Kristus je Kráľ z dôvodu jeho víťazstva … Ježiš oslobodí stvorený vesmír z otroctva satana. …
Ježiš Kristus je Kráľ, pretože prináleží jeho božskému poslaniu priviesť stvorený vesmír k dokonalej oslave Otca, očistiť ho horiacim ohňom Ducha Svätého tak, že bude úplne oslobodený od každého ducha zla, tieňa hriechu a môže sa tak otvoriť očarujúci zemský raj. Pán povedal: Ľudstvo nechám prejsť ohňom, očistím ho, ako sa čistí striebro a vyskúšam hou, ako sa skúša zlato (Don Gobbi 22.11.1992).
Slávne Kristovo kráľovstvo sa upevní predovšetkým v srdciach a dušiach. To je najvzácnejšia súčasť božskej Kristovej vlády.
Slávne Kristovo kráľovstvo sa prejaví vo všeobecnom rozkvete svätosti a čistoty, lásky a spravodlivosti, radosti a pokoja. Ľudské srdcia budú pretvorené mocou Ducha Svätého, ktorý sa na ne vyleje v zázraku druhých Turíc. A duše budú osvietené prítomnosťou Najsvätejšej Trojice, ktorá v nich spôsobí mimoriadny rozvoj všetkých cností.
Slávne Kristovo kráľovstvo sa prejaví tiež v novom životnom štýle všetkých ľudí. Budete vedení k tomu, aby ste žili len pre slávu Pána. A Pán bude oslávený vtedy, keď vy všetci budete dokonale plniť jeho božskú vôľu.
Slávne Kristovo kráľovstvo sa teda uskutoční súčasne s dokonalým plnením Božej vôle každým stvorením a to tak, že to, čo je na nebi, sa uskutoční aj na tejto zemi. Ale to nie je možné, kým nebude spútaný satan.
Kristovo kráľovstvo sa upevní, až bude dokonaná porážka satana a všetkých duchov zla.
Kristovo kráľovstvo sa realizuje súčasne s triumfom eucharistického Ježiša …
Eucharistia uvoľní všetku Božiu moc a stane sa novým slnkom, ktorého žiariace lúče sa budú zrkadliť v dušiach aj životoch … a vytvoria jediný učenlivý a pokojný ovčinec, ktorého pastierom bude Ježiš. Do toho nového neba a na túto novú zem vás uvedie vaša nebeská Matka … (21.11.1993).
Nedajte sa zviesť tými, ktorí ohlasujú roky a dni … Dnes sa objavuje mnoho prorokov, ktorí šíria lživé posolstvá, aby moje deti uviedli do strachu a obáv (1.12.1985).
Ja som Matka nádeje a dôvery … teraz som slávnou Matkou druhého príchodu Ježiša.

Zlatá odpustková modlitba ku Kristovi Kráľovi

Pane Ježišu Kriste, Teba uznávam za Kráľa sveta, všetko čo bolo stvorené, bolo učinené pre Teba. Uplatňuj nado mnou svoje práva. Obnovujem si krstné sľuby: Zriekam sa zlého ducha, všetkej jeho pýchy a všetkých jeho skutkov a sľubujem, že budem žiť ako príkladný kresťan katolík. Zvlášť sa zaväzujem, že vynaložím všetko, aby som právam Tvojej svätej Cirkvi dopomohol k víťazstvu. Božské Srdce Ježišovo, obetujem Ti svoje skromné skutky s úmyslom, aby všetky srdcia uznali Tvoje sväté kráľovstvo a tak sa kráľovstvo Tvojho pokoja upevnilo na celom svete. Amen.

Obetovanie Panny Márie

Hoci som už od počatia bola pripravená na vznešené poslanie … aj pre mňa bolo nutné obdobie mlčania a veľmi intenzívnej modlitby. V chráme sa moja duša otvorila svetlu Ducha Svätého, ktorý ma viedol k láske a pochopeniu svojich slov. Tak som bola vnútorne privedená k účasti na najhlbších tajomstvách a zatiaľ mi zjavoval stále jasnejšie pravý zmysel Božieho písma.
V chráme bolo moje telo obetované k úkonu stále obety v Božej službe, ktorú som plnila v modlitbe a radosti, v dokonalom plnení drobných povinností. … V chráme sa moje srdce otváralo úkonu čistej a neustálej lásky k Pánovi, kým odpútanie od sveta a tvorov ma pripravovalo každý deň viac na moje dokonalé áno Božej vôli. (don Gobbi 1979)

* * * * * * *

V Betleheme zažali vianočné svetlo pokoja

Betlehem/Linz, 16.11.2020 (KAP) 026 978 – Napriek pandémii zostáva živá aj tento rok milá tradícia – vianočné svetlo pokoja z Betlehema. Ako hornorakúsky ORF oznámil v pondelok večer, bolo svetlo pokoja v Betleheme už zapálené. A to napriek prísnym opatrenia a zatvoreniu hraníc. Tento rok nebolo možné nominovať hornorakúske dieťa, aby cestovalo do Svätej zeme, a preto vyniesla svetlo pokoja z Jaskyne narodenia Ježiša deväťročná Mária Khouryová z Betlehema. Táto žiačka z kresťanskej rodiny prevzala túto úlohu s veľkou radosťou:
„Moja rodina a ja sme veľmi hrdí, že sme súčasťou tejto rakúskej vianočnej tradície,“ povedala Mária.

Miestny kameraman Walid Kamar z Jeruzalema preniesol svetlo pokoja z Betlehema do Tel Avivu a rakúske lietadlo AUA ho dopravilo do Rakúska, kde ho v rozhlase v Linci v pondelok prevzal hornorakúsky hajtman Thomas Stelzer s riaditeľom rozhlasu Kurtom Rammerstorferom.
„Práve v tejto kritickej dobe má byť svetlo pokoja nielen dôležitým vianočným symbolom, ale predovšetkým znamením dôvery a dobrého spolunažívania,“ povedal hajtman Stelzer.
Rakúske železnice, hasiči, Červený kríž, Zväz samaritánov, skauti a farnosti budú aj tento rok podporovať šírenie svetla pokoja. Akým spôsobom sa to vykoná, je kvôli pandémii zatiaľ nejasné.

Hmla a Desať Božích prikázaní

Porozprávam vám jeden príbeh. Keď som bol kaplánom v Ostrave, boli sme na zemiakovej brigáde v horskej dedine. V nedeľu som sa vybral „na čierno“ – lebo na omše sa chodiť nesmelo! – stopom do mestečka cez horu na svätú omšu. Bol tam farárom úžasný páter. Spoliehal som sa, že ma po omši odvezie naspäť. A naozaj, po večeri naštartoval trabanta a vyrazili sme. Keď sme vyšli na vysokú horu, padla taká hustá hmla, akú som v živote nevidel! Bolo vidno iba na pár metrov. Páter povedal: „Leoš, vystúp a choď po ceste, pôjdem autom za tebou.“ Vystúpil som a pomaly sme vyšli na vrchol, kde sa trocha rozjasnilo a mohol som opäť nastúpiť do auta.
Páter povedal: „Pomodlime sa za tento krásny príbeh – za túto hmlu!“ Odvetil som trocha rozpačito: „Nuž bolo to zaujímavé dobrodružstvo …“
A páter na to: „To bolo Desatoro! Naše bočné svetlá – to bolo desať Božích prikázaní! Vidíš, ako nás viedli? Keby sme ich nemali, mohli sme sa zrútiť do priepasti! Tak ako bez Božích prikázaní!“

(Z homílie dona Leoša Ryšku, SDB, riaditeľa českej televízie NOE – 18.11.2020)

* * * * * * *

Nová kniha pápeža Františka: Odváž sa snívať

Rím/Mníchov, 15.11.2020 (KAP) 026 977 – Uprostred pandémie predkladá pápež František novú knihu, ktorá má názov „Odváž sa snívať! – S dôverou z krízy von“. V nemeckých kníhkupectvách sa objaví 4. decembra z mníchovského vydavateľstva Kösel. V ozname sa uvádza:

„Ide o osobné úvahy pápeža. Kniha je súčasne aj novým vládnym vyhlásením argentínskej hlavy Cirkvi.“

Kniha má 200 strán a František ňou chce ukázať pomoc na cestu von z osobných kríz. Cieľom je nové smerovanie spoločnosti, ktorá musí byť podľa neho usporiadaná bezpečnejšie a spravodlivejšie. Pritom stoja v centre chudobní aj dobro našej planéty.
Americké vydavateľstvo Simon & Schuster v New Yorku vydáva knihu už 1. decembra v angličtine („Let us dream“ – Poďme snívať).

Vatikán: Konferencia „Františkova ekonómia“

Vatikán, 19.11.202é (RV) 026 976 – Trojdňové virtuálne podujatie z Assisi s názvom „Františkova ekonómia“ – „The Economy of Francesco“ sa začalo 19. novembra. Vyše dvetisíc mladých ekonómov, podnikateľov, bádateľov a aktivistov zo 120 krajín prijalo pozvanie pápeža Františka, aby spoločne „prinavrátili dušu ekonómii“.

Viac na:
https://www.vaticannews.va/sk/cirkev/news/2020-11/zacina-sa-podujatie-frantiskova-ekonomia.html

Na konferencii sa zúčastňuje aj teológ Leonardo Boff

Predstaviteľ teológie oslobodenia je Leonardo Boff (81) jedným z hlavných prednášateľov na konferencii.

Vatikán, 19.11.2020 (LifeSiteNews) 026 975 – Na medzinárodnej online konferencii sponzorovanej Vatikánom prednáša aj sporný predstaviteľ teológie oslobodenia Leonardo Boff (81), bývalý františkán. Podľa Jeffreya Sachsa, ktorý komentoval konferenciu aj minulý rok, je jej cieľom “vytvoriť novú svetovú ekonomiku, ktorá bude férová, prosperujúca a environmentálne udržateľná”. Sachs, spolupracovník Georga Sorosa, takisto prehovorí na konferencii.
Brazílčan Leonardo Boff, o ktorom sa hovorí, že je zdrojom mnohých ekologických a teologických ideí Františka, má prednášku na tému „Sociologicko-ekologická zodpovednosť: globálny pohľad, teritoriálne konanie.“
Boff je jednou z postáv v Cirkvi, ktorých kontroverzný vplyv na katolícku teológiu v 60. a 70. rokoch upútal pozornosť Vatikánu v 80. rokoch. V r. 1985 Boff informoval, že Kongregácia pre náuku viery, ktorú viedol kardinál Joseph Ratzinger, mu pre jeho názory nariadila „kajúce mlčanie“. V r. 1984 bol povolaný do Ríma, aby vysvetlil isté idey v diele „Cirkev: Charizma a moc“. Na vznesené obvinenia Boff vyhlásil, že vo svojej teológii oslobodenia sa neinšpiroval Karolom Marxom:
„Vyhlasujem, že nie som marxista. Ako kresťan a františkán podporujem slobody, práva, náboženstvo, a šľachetný boj za spravodlivosť smerom v ústrety novej spoločnosti.“
Podľa novín New York Times, Boff povedal, že poslaním Cirkvi je „oslobodenie“ a že „Evanjelium podporuje chudobných“.
V r. 1992, keď Boffa Vatikán znova upozornil, aby mlčal, opustil Františkánsku rehoľu. Oženil sa bez povolenia Cirkvi a pokračuje vo forme kňazskej služby dodnes. Boff často píše aj na ekologické témy.
Ostrá kritika kardinála Ratzingera na Západe, a zmena Boffových idey na akademické dizertácie v 90. rokoch, spôsobili, že sa mohol tešiť návratu a to aj vďaka zvoleniu Jorge Bergoglia za pápeža. Keď vyšla pápežova encyklika ‚Laudato si’ ostrozrakí Boffovi spolupracovníci v nej vnímali idey svojho priateľa. Jeho myšlienky sa znova objavili pred Synodou biskupov o Amazónii aj po nej. Nedávno jeho idey formovali aj Františkove úvahy, že pandémia koronavírusu je trest ľudstvu za naše „ekologické hriechy“.
Boff v interview po zvolení pápeža Františka prezradil, že ho osobne pozná a že sa majú radi. Uverejnil aj fotografiu z r. 1972 s pátrom Jorge Bergogliom.

Život má neocenitelnou hodnotu, píše papež Hnutí za život

Itálie, 16.11.2020 (RV CZ) 026 974 – Čtyřicátý národní kongres italského Hnutí pro život, který se uzavřel v neděli, nás vyzval “k reflexi o nedocenitelné hodnotě života a drahocennosti každého člověka, stvořeného podle Božího obrazu a podoby”, čteme v poselství, které jménem papeže Františka zaslal státní sekretář Svatého stolce, kard. Pietro Parolin, předsedkyni italského Hnutí pro život, Marině Casiniové. V listě se dále vyjadřuje přání, aby se “nadále šířila kultura solidarity a vzájemné úcty ke každému lidskému životu, od jeho prvního okamžiku až do posledního výdechu”.
Třídenní videokonference (13.-15.11.) propojila národní italskou pro-life tematiku s nedělním IV. Fórem Evropské federace “One of us”. Přednášky a diskuse sledovalo mnoho zapsaných účastníků potvrdila agentuře SIR Marina Casiniová, která načrtla budoucí úsilí italského Hnutí pro život: S veškerou snahou a elánem budeme neúnavně „hlásat a dosvědčovat evangelium života“, prohlásila Casiniová v duchu výzvy generálního sekretáře Italské biskupské konference. „Útoky na lidský život a rodinu jsou dnes stále častější, sofistikované a rozšířené na mezinárodní rovině. Je zřejmé, že tlak na prosazení potratové kultury v celém světě využívá mezinárodní organizace prvořadé důležitosti. Cílem je ovlivňovat způsob myšlení jednotlivých národů, aby se změnila měřítka jejich mravního úsudku, a tím i právní řád. Častokrát máme dojem, že se jedná o neprolomitelné obléhání, o globalizovanou skartaci, o níž papež František mluví v encyklice Fratelli tutti.
Na tento útok reaguje italské Hnutí pro život i Evropská federace One of us silou pravdy, kterou vyslovili vědci, politici i právníci: “Počaté dítě je jedním z nás a přiznat mu stejnou důstojnost jako každému jinému člověku je klíčem k civilizaci a pokroku”, zdůrazňuje Marina Casiniová. Předseda IV. Fóra Evropské federace “One of us”, Jaime Maior Oreha, apeloval na ženy, které jako první svědčí o hodnotě lidského života, aby pozvedly svůj hlas na obranu práva na narození všech počatých dětí. “Obrana nenarozeného života se neobejde bez jejich statečnosti a svědectví”, vyzdvihl španělský politik. Evropská federace při svém nedělní konferenci zároveň podpořila výnos polského Ústavního soudu z 22. října , který zakazuje eugenetický potrat jako nekompatibilní s Ústavou Polské republiky.

Kardinál: Pápežovu encykliku čítať očami chudobných

Vatikán/Bonn, 17.11.2020 (KAP) 026 973 – Na to, aby sme najnovšiu encykliku pápeža „Fratelli tutti“ správne pochopili, musíme ju podľa slov kardinála Luisa Antonia Tagleho čítať očami chudobných a vylúčených zo spoločnosti“. Čítaním „tak zhora“ dokument dobre nepochopíme, ako povedal prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov v utorok na online-seminári Svetovej únie katolíckych ženských združení (WUCWO) v Ríme.
Ako jednu možnú reakciu na encykliku odporúčal kardinál zbierať príbehy žien, „ktoré trpeli a napriek tomu sa neuzatvorili pred inými“. Povedal, že pozná mnoho takých zážitkov a skúseností. V nich nachádza potvrdenú pravdu „Fratelli tutti“ a zdôraznil:
„Pápežovi ide okrem iného o to, aby sme hľadeli na násilie, nespravodlivosť a uzatváranie sa do seba z pohľadu kresťanskej viery a boli tak otvorenými pre iných ľudí. To nie je romantický a utopický pohľad.“
„Rozhodujúcimi pre čítanie sociálnej encykliky sú v konečnom dôsledku konkrétne reakcie. Bez venovania sa konkrétnym ľuďom nemá nadšenie za ciele solidarity a spravodlivosti nijakú cenu. Univerzálna solidarita tak neznamená jednotnú celosvetovú kultúru, ale uznanie miestnych kultúr a zvláštností. Súkromné vlastníctvo je treba chrániť, ale nie je to absolútny majetok. Aj keď som nadobudol vlastníctvo poctivo, musím z neho niečo odovzdať, ak si to vyžaduje verejné blaho.“ povedal filipínsky kardinál. …

Nový kardinál Cantalamessa sa vzdáva biskupskej vysviacky

Vatikán, 18.11.2020 (KAP) 026 972 – Páter Raniero Cantalamessa, ktorého pápež vymenuje koncom novembra za kardinála, neprijme biskupskú vysviacku, ako to stanuje cirkevné právo. Potvrdil to jeho sekretár pre rakúsky Kathpress v stredu. František udelil 86-ročnému kapucínovi príslušný dišpenz.
V kolégiu kardinálov sú aj dvaja jezuiti – Albert Vanhoye (99) a Ernest Simoni (92), ktorí sa tiež vzdali biskupskej vysviacky.
Hodnosť kardinála nespojená s biskupskou vysviackou sa
hodnotí ako znamenie vďaky Cantalamessovi za desaťročia činnosti pápežského kazateľa. Kázne máva najmä v Advente a v Pôstnom období pre členov kúrie a na Veľký piatok aj v Bazilike sv. Petra.
Ďalší kapucín menovaný za kardinála z konventu františkánov minoritov v Assisi, páter Mauro Gambetti (55), tam bude vysvätený za biskupa v sobotu. Jeho druhé obdobie predstaveného kláštora sa končí vo februári.
Tretí dezignovaný kardinál, dlhoročný rímsky riaditeľ Charity Enrico Feroci (80), bol vysvätený za biskupa v nedeľu. Feroci, ktorý ešte pôsobí v rímskej farnosti, je arcibiskupom.

+ Zomrel kardinál Vela Chiriboga z Ekvádora

Quito, 16.11.2020 (KAP/KNA) 026 971 – Ekvádorská cirkev smúti za bývalým arcibiskupom Quita, ktorým bol kardinál Raul Eduardo Vela Chiriboga. Ako oznámila biskupská konferencia, jediný kardinál Ekvádora zomrel v nedeľu vo veku 86 rokov.
Raul Vela Chiriboga sa narodil v r. 1934 v Riobambe a Arcidiecézu hlavného mesta Quita viedol v r. 2003 až 2010. V 80. a 90. rokoch patril k významným postavám Rady
latinskoamerických biskupov CELAM. Viedol tam o. i. aj
Oddelenie pre pastoráciu a liturgiu. V novembri 2010 ho pápež Benedikt XVI. menoval za kardinála. Kardinál Vela sa zúčastnil aj na konkláve 2013, kde bol zvolený František za pápeža.
Kardinál Vela študoval teológiu a filozofiu v Quite. Za kňaza bol vysvätený v r. 1957 a za biskupa v r. 1972. V r. 1975 sa stal biskupom Azoguesu. V r. 1989 ho Ján Pavol II. menoval za vojenského ordinára Ekvádora a v r. 2003 za arcibiskupa Quita.

+ Zomrel kardinál Henryk Gulbinowicz z Poľska

Varšava, 16.11.2020 (KAP/KNA) 026 970 – Druhý najstarší kardinál Katolíckej cirkvi, Henryk Roman Gulbinowicz, emeritný biskup Wroclawi, zomrel v pondelok vo veku 97 ako uviedla arcidiecéza. Wroclawskú arcidiecézu viedol v r. 1976 až 2004. V r. 1985 ho Ján Pavol II. menoval za kardinála. …
Narodil sa v r. 1923 v dnešnom litovskom Szukiszki. Nacisti ho odvliekli na nútené práce. Pápež Pavol VI. (1963-1978) ho menoval v r. 1970 za biskupa v Bialystoku. V r. 1976 sa stal arcibiskupom Wroclawi. a v r. 1985 ho Ján Pavol II. menoval za kardinála.
Komunistický režim vo Varšave akceptoval Gulbinowicza v r. 1976 ako kandidáta na biskupský stolec, lebo sa mylne domnieval, že ho môže ľahko manipulovať. No ukázal sa ako nebojácny a pohotový. V r. 2009 dostal od prezidenta Kaczynského za podporu demokratickej opozície najvyššie vyznamenanie Rád Bieleho orla.
Nedávno však Vatikán zaviedol proti kardinálovi Henrykovi Gulbinowiczovi (97), obvineného zo zneužívania detí, disciplinárne konanie. Emeritný biskup Wroclawi nesmel už slúžiť omše, ani zúčastňovať sa verejných podujatí. Mal aj zákaz nosenia biskupských insígnií – kríža na hrudi a biskupskej palice – a vylúčila sa aj zádušná omša po jeho smrti a pochovanie v katedrále.

Smrťou kardinála Gulbinowicza a Velu má kolégium kardinálov už iba 216 členov. Koncom novembra bude pápež menovať do kolégia ďalších 13 kardinálov.

Vatikán: Nález „zlatého pokladu“ u správcu financií

Rím, 17.11.2020 (kath.net/KAP) 026 969 – Záhadný nález zlatého „pokladu“ v priestoroch bývalého vatikánskeho správcu financií sa v Taliansku postaral o rozruch. Najprv informoval o tomto prípade investigatívny novinár Emiliano Fittipaldi cez víkend a teraz sú o tom titulky v celej krajine.
Polícia našla pri prehliadke v dome Fabrizia Tirabassiho, ktorý do októbra 2019 pôsobil na Štátnom sekretariáte vo Vatikáne, veľké množstvo zlatých a strieborných mincí, ako aj vzácne medaily. Experti odhadujú ich hodnotu na viac ako dva milióny eur. K tomu sa pridáva nález 600 000 eur v hotovosti, skrytých v krabici od topánok a v plastovom koši. Zo správ vyplýva, že talianska finančná polícia spolu s vatikánskymi žandármi chcela zhabať dokumenty a počítače v dome. Tirabassi bol totiž zapletený do pochybných investícií Vatikánu v Londýne. Nevydarený obchod viedol k stratám trojmiestnych miliónových súm. Polícia vyšetruje mnohé osoby za spreneveru, podvody. premývanie peňazí a korupciu. Dôkladne sa preveruje aj nález „pokladu“. Najmä pôvod zlata je nejasný a preto chce polícia zistiť, či pochádza zo zbierok razených špeciálne pre Rímsku kúriu. Veľká časť strieborných mincí pochádza zrejme z vlastníctva Tirabassiho otca. Ten mal numizmatický a filatelistický obchodík pri Bazilike sv. Petra. Nájdená suma v hotovosti je podľa Tirabassiho časťou jeho úspor – čo sa tiež prešetruje.

* * * * * * *

Sňali lockdowny Kristovi korunu?

Jedným z dôsledkov Kristovho kraľovania v spoločnosti je, že ‚Cirkev ustanovená Kristom ako dokonalá spoločnosť, má prirodzené a neodňateľné právo na dokonalú slobodu voči moci štátu‘ (Pius XI, Quas Primas, 31). Ale to ticho okolo tejto náuky je priam ohlušujúce!

Seán Wright

USA, 17.11.2020 (LifeSiteNews) 026 968 – V nedeľu slávime slávnosť Krista Kráľa. Pre katolíkov v Anglicku, Francúzsku bude omša znova raz zakázaná na nariadenie štátu. Ľudia sú ponechaní na strímovanie, čítanie Svätého písma a hľadanie vlastných riešení situácie. No čo si málokto uvedomuje je, že sa po koncile zmenil dátum slávenia a to spôsobilo významnú zmenu v tom, čo niektorí cirkevní predstavitelia učia o viere a o tom, čo spôsobilo toto podriadenie sa Cirkvi občianskym autoritám.
Slávnosť Krista Kráľa, ktorú ustanovil pápež Pius XI. v r. 1925 na pripomienku jeho kraľovania nielen nad srdciami veriacich, ale nad všetkými ľuďmi – a špeciálne nad každým štátom, národom a každou spoločnosťou.
No Kristus bol progresívne zbavovaný koruny a jeho vlády v spoločnosti, na ktorú sa už úplne zabudlo.

Ticho prijímané reštrikcie Cirkvi zbavili Krista koruny
Toto mlčanie tvárou v tvár nesmierneho zasahovania štátu, zatvárania kostolov a potláčania vysluhovania sviatostí je zradou Krista Kráľa mnohými najmä na Západe, ktorí majú veriacich viesť ako pastieri a biskupi.
Je jedna vec poslúchať nespravodlivé zákony. No súhlasiť s nimi – to je iná vec. Zatiaľ nežijeme v komunistickom štáte, kde vyjadrenie nesúhlasu môže viesť ku smrti či k väzeniu.
Je jedna vec, ak Cirkev zastaví verejné bohoslužby. No ak to urobí štát – to je iná vec. A je iná vec, ak Cirkev pristúpi k tomuto zasahovaniu mlčky alebo s protestami, ktoré sú také slabé, že sú v podstate ústupkami.
Vezmime si napríklad výpovede kardinála Nicholsa a arcibiskupa McMahona, predsedu a podpredsedu KB Anglicka a Walesu. Ich požiadavky sú horšie ako mlčanie, pretože prijímajú princípy, ktoré protirečia kraľovaniu Krista. Napríklad: „Spoločenstvá veriacich zohrávajú vitálnu úlohu v tomto období.“ Takto kladú Kristovu Cirkev „ponižujúco na rovnakú úroveň“ s falošnými náboženstvami (Pius XI – Encyclika Quas Primas 24).
Obaja prosia vládu, aby poskytla „dôkaz, ktorý oprávňuje zastavenie verejných bohoslužieb“ – no prosbou o tento dôkaz implicitne akceptujú, že Cirkev je podriadená štátu!
V liste predstaviteľov iných náboženstiev sa znova prosí (a nežiada): „Verejné bohoslužby všetkých náboženstiev sú podstatné a malo by sa dovoliť pokračovať v nich.“ …
Dokážeme pochopiť, že štát nemusí byť presvedčený, ak vyhlásime suverenitu Krista a slobodu Cirkvi. No je to akoby si ľudia mysleli, že keď je Boh tak ďaleko nad nami, nemusíme sa starať o jeho uctievanie a ochranu jeho práv.
Ako však uvádza Lev XIII. v encyklike Tametsi: „Svet už dosť počul o tzv. ‘právach človeka.’ Umožnime mu niečo počuť o právach Boha (13). O právach Boha sa mlčí a to predstavuje zradu Krista Kráľa. Povedzme aspoň veriacim o právach Boha!
Nichols a McMahon hovoria, že je dôležité poslúchať tieto nariadenia, ktoré majú moc zákona – akoby občianska autorita mala moc potláčať slávenia Katolíckej cirkvi na nekonečné týždne. Hovoria, že „tieto úpravy nie sú útokom na vieru. Naopak – oni útočia na vieru Katolíckej cirkvi – na to, že Kristus je Kráľ a že Cirkev je autonómna voči zasahovaniu štátu. Hovoria, že nariadenia „demonštrujú zásadný nedostatok pochopenia zásadného prínosu veriacich spoločenstiev k mentálnemu zdraviu spoločnosti“ – akoby Kristovu Cirkev bolo možné spojiť s inými komunitami viery a akoby účelom Cirkvi a svätej obety bol náš blahobyt!

Ale čo práva Boha?
Biskup Philip Egan z anglického Portsmouthu napísal list premiérovi a požiadal, aby sa mohlo pokračovať vo verejných bohoslužbách, kvôli duchovným potrebám človeka takto živeným Bohom. Ale čo práva Boha?
Biskup Mark Davies zo Shrewsbury hovoril o vitálnej úlohe, ktorú hrajú verejné bohoslužby pre stovky tisícov ľudí v diecéze. Zdôrazňuje, ako sú verejné bohoslužby zdrojom podpory charitatívnych akcií v službe verejného dobra. Nezabudol spojiť svätú obetu Krista Kráľa s vierou spoločenstva veriacich v krajine. Ale čo práva Boha?
To je výpoveď pre jeho ovečky, ale nie pre vládu. Netreba byť ostýchavými, čo sa týka práv Krista ako Kráľa. Zatiaľ tu nie je komunizmus, biskupi ešte môžu rázne brániť práva Boha! Prečo tak nerobia?

Mlčanie vrátane súhlasu zbavili Krista koruny
Všetci biskupi mlčia v tejto dobe, čo sa týka práv Krista Kráľa. Katolíkov treba učiť pravde o Kristovom kraľovaní. A veriaci musia počuť tri pravdy:
1. Kristus je Kráľ. 2. Štát nemá zasahovať do Cirkvi. 3. Zákaz omší je v princípe nelegitímny, aj keď prijatý pod nátlakom.
Ani opätovné povolenie slávenia omší nenapraví toto zanedbanie zo strany pastierov. Vyžaduje to verejné vyhlásenie každého biskupa, že v spoločnosti vládne Kristus.

Pokorenie sa Cirkvi pred štátom totiž zbavilo Krista koruny. …
Sv. Tomáš Becket bol umučený za obranu slobody Cirkvi voči svetskej moci. Pápež Pius IX. odsúdil ideu, že občianska moc by mohla zasahovať do náboženstva, morálky a duchovného vedenia veriacich. (44, Syllabus omylov). …

Keď bolo promulgované Quas Primas
pred 95 rokmi, svet mal ešte v pamäti prvú svetovú vojnu a bývalé katolícke krajiny naďalej klesali do sekularizmu. Weimarská republika dovoľovala všetku nemorálnosť a dekadenciu. A slobodomurárske hnutie v Portugalsku prenasledovalo tri fatimské deti. A tak pápež učil, že tieto zlá páchajú ľudia, ktorí „vyhodili Ježiša Krista a jeho svätý zákon zo svojho života“ v súkromní, aj v politike. Ustanovil tento sviatok, aby „ukázal potrebu súčasnosti a aby poskytol dokonalý liek na mor, ktorý zaplavuje spoločnosť“. (QP 24). A týmto morom je antiklerikalizmus a bezbožné aktivity:
Odmietanie Kristovej vlády nad všetkými národmi je odmietaním slobody Cirkvi, znamená to obmedzovanie náboženskej slobody a zavádzanie indiferentizmu, podriadenie sa Cirkvi moci štátu, podporu naturalizmu a zavádzanie ateistických štátov.
Pius XI. tiež učil: „Jedinou nádejou na trvalý pokoj je, že sa jednotlivci aj štáty podrobia vláde Spasiteľa“ (QP 1).
Táto náuka sa zanedbala a zabudla a Pius XI. predpovedal že Cirkev sa sama zbavuje slobody, kladie sa na jednu úroveň s inými náboženstvami a dospela tam, kde sme teraz: jej misia, život a liturgia sú podrobené štátu a tolerované podľa rozmarov našich vládcov.
Jedinou nádejou je uznanie Krista za Kráľa. To sa nestane bez vedenia Cirkvi. Ale on musí vládnuť! …

Krista zbavila koruny aj zmena jeho slávnosti

Tá sa pôvodne slávila poslednú nedeľu v októbri. Ale sviatok Pia XI. a sviatok po koncile majú rozdielny dôraz. Pôvodná slávnosť hovorí:
Kristus vládne ako Hlava Cirkvi a že vo všetkých veciach má mať prvé miesto – „či na zemi alebo v nebi“.
Evanjelium vidí Pána korunovaného tŕňmi, potvrdzujúceho svoje kráľovstvo pred Pilátom a vyhlasujúceho, že sa narodil pre toto kraľovanie. A teraz je Kráľ.
Nové čítania vidia Pána ako hľadajúceho ovce, pri vzkriesení a pri Poslednom súde. Nový dátum slávnosti v posledný deň roka (po stáročia spájaným s koncom sveta) potvrdzuje: Náš Pán sa vzdialil od toho, že je Kráľom tu a teraz ku kraľovaniu všetkým svätým a naznačuje sa, že bude Kráľom na konci sveta.
Pôvodné čítania na základe Quas Primas, učia, že táto vláda znamená aj autoritu nad občianskou mocou. To z nového breviára zmizlo a Pán kraľuje už len súkromne nad našimi srdciami. … A príslušné slová sa vyňali aj z misála …
Tak si toto v nedeľu pripomeňme, lebo Kristus musí vládnuť a bude vládnuť!

Írsko: Polícia hrozí kňazom za slúženie omší väzením

Cavan, 19.11.2020 (LifeSiteNews) 026 967 – Írska polícia pohrozila katolíckemu kňazovi trestom za odmietnutie vypovedať ľudí z kostola, keď prídu na svätú omšu.

Svätý Patrik, patrón Írska

Írska vláda výslovne zakázala zhromaždenia z náboženských či iných dôvodov“ a kňazom hrozí pokutou 2500 eur a 6 mesiacmi väzenia, za pokus slúžiť verejnú svätú omšu.
Páter P. J. Hughes povedal, že „niekto ma oznámil“ a tak sa o tom, že naďalej slúži sväté omše dozvedel biskup aj miestne orgány. Biskup Francis Duffy sa s kňazom kontaktoval po sťažnosti veriaceho a vyjadril sa, že páter sa nachádza „na nebezpečnom území“.
„Ja som však pokračoval v slúžení omší, pretože vnímam, že je naším ústavným právom praktizovať vieru. Keď farníci prídu do kostola, ja ich nevyženiem! Urobili sme všetky nariadené opatrenia. A ľudia prídu, iba aby sa pomodlili a potom idú domov.“
K pátrovi prišli na to dvaja policajti pred omšou v nedeľu a informovali ho, že porušuje zákon. Krátko po omši sa objavili štyria policajti a vyhlásili, že „sa pripravuje na neho obvinenie za porušenie pravidiel vydaných pre covid-19“.
Hughes sa odvolal na ústavné právo slobodne praktizovať náboženstvo. Povedal, že zákon zakazujúci omše je porušením 44. článku írskej ústavy.”
Páter dostal teraz zjavne poslednú možnosť prestať slúžiť verejné omše.
„Nemôžem teda slúžiť omše podľa programu bohoslužieb, lebo vtedy prichádzajú ľudia. Tak budem slúžiť omše vždy v inom čase na Facebooku. Nechcem byť prenasledovaný, hoci by som rád otestoval, ako ďaleko chcú zájsť, pretože toto už pripomína policajný štát. Ľudia ma zaujímajú viac a Boh ma zaujíma viac ako čokoľvek iné!“
Prípad pátra Hughesa nie je ojedinelý – aj v meste Cork prišla polícia za kňazom a varovala ho, že aplikuje celú prísnosť zákona, ak bude pokračovať v slúžení omší s ľuďmi.

Veľká Británia: Štát znova zakázal sláviť omše

Portsmouth, November 19, 2020 (LifeSiteNews) 026 966 – Diecéza Portsmouth v Anglicku v súlade s nariadením vlády konať len „zásadné dobrovoľné služby“ povolila banky potravín, skupinové darovanie krvi a činnosti iných skupín, no zakázala omše, krsty a svadby.
Tragickou iróniou je že darovanie krvi – človeka človeku – je povolené v kostoloch, no nie najväčšia obeta ponuky Božej krvi na záchranu hriešneho človeka!
Povolené sú iba súkromné modlitby, ale nie modlitby spoločenstva ako je svätá omša. Povolené sú aj pohreby s 30 osobami a „zásadné dobrovoľné služby“ skupín 15 osôb – teda poskytovanie vzájomnej pomoci, terapie, či inej podpory! Potreby duše nie sú teda naliehavými potrebami? No ani nás neprekvapuje, že sekulárne vlády dnes neuznávajú povinnosť človeka zúčastniť sa na svätej omši, ani právo Boha byť uctievaný vo svätej obete omše nekonečnej hodnoty ako obnovenej obety na Kalvárii. … A cirkevní pastieri sa tomu podriaďujú …

To najvzácnejšie správa neuvádza: 100 ukradnutých Hostií

Rüsselsheim 18.11.2020 (kath.net) 026 965 – Z Kostola sv. Krištofa v nemeckom Rüsselsheime v Diecéze Mainz ukradli zlodeji pred niekoľkými dňami ťažký svätostánok spolu s obsahom. Policajná správa opisuje poškodenie vecí krádežou a pritom vzniknuté škody, ktoré vyčísľuje na 15 000 eur. Po zlodejoch, „ktorým očividne nič nie je sväté“ ako sa píše v správe, niet zatiaľ ani stopy. Polícia prosí o pomoc prípadných svedkov.
Miestne noviny „Main-Spitze“ však jasne kritizujú, že „lapidárne znejúci opis skutočností“ v policajnej správe vyjavuje „rozmery tohto zločinu iba nedostatočne“.
To, čo znamená táto krádež svätostánku pre katolícke spoločenstvo, zhŕňa farár Michael Eich pohnutými slovami: „Vytrhli nám srdce z tela! Pretože sa ukradlo predovšetkým aj sto konsekrovaných Hostií, ktoré boli vo dvoch kalichoch vo svätostánku – pre mňa to Najsvätejšie, čo existuje.“
A denník píše ďalej: „Konsekrované Hostie sú pre veriacich kresťanov totiž oveľa viac ako náboženská metafora – je to reálna prítomnosť, ako hovorí farár Eich.“
Farár si nechce ani predstaviť, čo zlodeji s obsahom svätostánku v ich očiach bezcenným urobili a predpokladá, že Najsvätejšiu Eucharistiu zahodili. Utešuje sa myšlienkou, že zlodeji si rozmerov svojho činu neboli vedomí.

Maďarsko: Verejné sväté omše zostávajú povolené

Budapešť, 16.11.2020 (kath.net/jg) 026 964 – V Maďarsku zostávajú katolícke kostoly počas pandémie naďalej otvorené. Naďalej možno sláviť aj sväté omše za daných podmienok. Oznámila to Biskupská konferencia Maďarska 9. novembra. Starší ľudia, chorí a ich ošetrovatelia ako aj ľudia v karanténe majú na nedeľnú svätú omšu dišpenz.
Biskupská konferencia oznámila, že biskupi môžu vo svojich diecézach v súlade s kánonom 838 CIC vydať od toho sa odkláňajúce úpravy. A biskupi nakoniec ešte vyzvali k modlitbám:
„Posilnime si tak dôveru v Boha aj v blížneho a majme na očiach najmä chorých a starších ľudí.“

Rakúsko: Biskupi zrušili verejné omše do 6. decembra

Viacerí kňazi z celého Rakúska pre kath.net oznámili,
že počas slávenia svätých omší svoje kostoly nezamknú!
Slová ‚Telo Kristovo‘ a ‚Amen‘ sa rušia. Kňaz môže tieto slová povedať po ‚Pane nie som hoden‘ … a všetci odpovedia ‚Amen‘.

Viedeň, 17.11.2020 (kath.net/ÖBK/red) 026 963 – Katolícka cirkev v Rakúsku v rámci sprísnených opatrení vydala pondelok aj zákaz verejných svätých omší do 6. decembra s viac ako 10 osobami.
„Pritom sa musia urobiť opatrenia, aby v kostole neboli nijaké ďalšie osoby. Odstup musí byť 1,5 metra. Slová Telo Kristovo a Amen sa rušia. Kňaz môže tieto slová povedať po Pane nie som hoden … a všetci odpovedia Amen.
Povolený je iba sólový spev.“
Toto sa však zvlášť medzi kňazmi stretlo s nepochopením Mnohí kňazi z viacerých diecéz pre kath.net vyhlásili, že svoje kostoly nechajú počas slávenia svätých omší otvorené, potvrdili to aj mnohí veriaci. Už pri prvom lockdowne na jar ignorovalo nemálo kňazov nariadenie rakúskych biskupov.
Biskupi tak realizujú tak video-dohodu 16 zákonne uznaných cirkví s ministerkou pre kulty Susanne Raabovou. Kostoly budú naďalej cez deň otvorené na modlitbu.
Rakúski biskupi ďalej prikázali odložiť krsty a svadby na neskorší termín. Na pohreboch sa môže zúčastniť 50 ľudí. je zaujímavé, že toto platí aj pre zádušné sväté omše. Sviatosť zmierenia možno vykonávať iba mimo spovednice najmä v dostatočne veľkom dobre vetranom priestore, kde majú mať ľudia odstup 2 metre. Odporúča sa aj nosenie rúška a plexisklo medzi osobami.
Pre chorých zostáva možnosť pastorácie za dodržania prísnych hygienických predpisov. Pri poskytovaní pomazania chorých mimo nemocníc a domovov seniorov sa musí návšteva kňaza s príbuznými dobre pripraviť.
Predseda biskupskej konferencie arcibiskup Lackner v pondelok toto nariadenie bránil slovami:
„Novými pravidlami podporuje katolícka cirkev tak ako doteraz štátne úpravy na prekonanie pandémie. Naša krajina sa nachádza v extrémnej situácii a od utorka sa zavedie rozsiahly lockdown a tak cirke chce k tomu prispieť a od utorka do 6. decembra zakazuje verejné sväté omše. Kresťanská láska k blížnemu sa teraz znamená zodpovedné konanie a vzájomnú ochranu. Časovo obmedzené opatrenia sú potrebné, aby sme čoskoro znova mohli sláviť spoločne bohoslužby. predovšetkým by sme teraz mali žiť svoju vieru ako domáca cirkev. Tak si môžem byť v srdciach blízko a potvárať srdcia pre tých, ktorí potrebujú pomoc,“ povedal salzburský arcibiskup.

Sýria: Ľudia sa pripravujú na zimu bez paliva

Linz/Damaskus, 19.11.2020 (KAP) 026 962 – V Sýrii je pre hospodárske sankcie stále menej pohonných látok a vykurovacej nafty. Najmä pre jednoduché obyvateľstvo to znamená, že sa musí pripraviť na zimu bez paliva. Na túto dramatickú situáciu upozornil riaditeľ školy Al-Inahit v Aleppe, páter Georges Jamous:
„Kvôli nedostatku benzínu už nemôžu pracovať napr. taxikári a ich rodiny chudobnejú. Elektrický prúd máme iba 7 až 10 hodín denne.“ A páter dodáva, že list píše pri sviečke.
„Potraviny sú už nesmierne drahé, dolár rastie a rastie a obávame sa najhoršieho. Lieky sú nielen extrémne drahé, ale už ich je aj sotva dostať. Nájomné neznesiteľné stúplo a mení sa to mesiac čo mesiac. Je tu stále tvrdší život.“
Školu Al-Inahit spravuje Melkitská gréckokatolícka cirkev a už roky ju podporuje „Iniciatíva pre kresťanský Východ“ (ICO). Hoci je sama veľmi zadĺžená, usiluje sa pomáhať ľuďom, ktorí sa majú ešte horšie, ako hovorí páter Jamous. „ICO podporuje 54 rodín v extrémnej chudobe každý mesiac. Pre deti robíme zdarma doučovanie a vojnou traumatizovaným deťom poskytujeme psychologickú pomoc.“
ICO začala aj akciu „Darovať teplo“. V Damasku sa má tak podporiť 300 rodín v núdzi, a keďže nebude paliva, darujú im koberce a deky. Asi 200 detí dostane teplé oblečenie. Sú deti rodín vyhnaných vojnou z iných častí Sýrie. A 800 detí teplo oblečú aj v meste Aleppo.
Akcia má však pomôcť aj ľuďom v Iraku a Libanone. Tam ešte palivo možno kúpiť. V Kurdistane však naliehavo čaká mnoho rodín na vykurovaciu naftu a v Libanone ju na zimu tiež potrebujú viaceré detské domovy.

Južná Amerika: Po hurikánoch mnohí bez domova

Bonn, 18.11.2020 (KNA) 026 961 – Nemecké katolícke nadácie Adveniat a Misereor vyzvali k pomoci obetiam prírodných katastrof v Južnej Amerike:
„Zvlášť v pobrežných regiónoch Hondurasu a Nikaraguy napáchal hurikán Eta obrovské škody,“ oznámila nadácia Adveniat v stredu v Essene. „Je tým postihnutá až pätina obyvateľstva Hondurasu, státisíce ľudí sú bez domova.“
Iba 14 dní po Ete priniesol hurikán Iota ďalšie ničenie. Nesmierne škody spôsobil na kolumbijských ostrovoch San Andres a Providencia a zničil viac ako 90 percent infraštruktúry prevažne z turizmu žijúceho ostrova. Postihnuté sú aj pobrežné oblasti okolo historického mesta Cartagena v Kolumbii.
„Obyvateľstvo sa pritom ešte nezotavilo z hurikánu Eta,“ povedal projektový partner Adveniatu, páter Ismael Moreno. „A Iota teraz zasiahla ľudí v ich už aj tak extrémne núdzovej situácii. Väčšina ľudí zo zaplavených regiónov sa ešte nemohla vrátiť domov. Chýba im všetko, predovšetkým voda, jedlo a hygienické potreby. Cítime sa opustení štátom.“
Od biskupov a rehoľníkov Hondurasu, Nikaraguy a Guatemaly prichádza volanie o pomoc. Situácia sa stále zhoršuje najmä vo vidieckych oblastiach.
Riaditeľ nadácie Misereor, Pirmin Spiegel, vyhlásil, že klimatické zmeny vedú k stále častejším hurikánom a prudkým lejakom. A závažne to zasahuje zvlášť zraniteľné oblasti. Mnohí ľudia sa po týchto katastrofách ocitli úplne bez ničoho aj na Filipínach a sú odkázaní na pomoc, aby vôbec prežili.

USA: Biskupi končia zasadnutie ostrou kritikou Bidena

Washington, 18.11.2020 (kath.net/KAP/red) 026 960 – Druhý katolík v Bielom dome ešte nenastúpil do úradu a predseda Biskupskej konferencie USA už dvíha varovný prst. Na záver zasadnutia v utorok predseda BK USA a arcibiskup Los Angeles, José Horacio Gomez povedal:
„Voľba Joe Bidena ponúka isté šance, ale sú tu aj isté výzvy. Niektoré postoje dezignovaného prezidenta, medzi nimi téma potrat, vytvárajú ťažkú a zložitú situáciu pre Cirkev. Ako praktizujúci katolík vyvoláva Biden zmätenie medzi katolíkmi o tom, čo Cirkev o týchto otázkach učí. Ak politici s katolíckou vierou podporujú právo na potrat, vytvára to iba ďalšie problémy!“
Arcibiskup výslovne zdôraznil, že tento demokrat odmieta rozhodnutie, ktoré zakazuje používanie peňazí z daní na financovanie potratov. Kritizoval aj Bidenovu podporu rozsudku z kauzy „Roe versus Wade“, ktorou najvyšší súd USA v 70. rokoch vyhlásil potrat za súkromnú vec a tým ho umožnil v celom USA. Nádej vyjadril vzhľadom na politické plány Bidena v oblasti prisťahovalectva, chudoby, trestu smrti a klimatických zmien alebo prístup k rasizmu v USA. Otázka práv na potrat má však z hľadiska biskupov prioritu, ako pripomenul arcibiskup Gomez.
Kriticky sa vyjadrili biskupi aj k otázkam nerovného prístupu ku katolíckym školám alebo k zákonu o rovnoprávnosti „Equality Act“.
Nová pracovná komisia BK USA sa má zaoberať všetkými otázkami voľby Bidena, ako arcibiskup oznámil. Jej predsedom bude jeho zástupca arcibiskup Allen Vigneron z Detroitu.
Ostrý tón arcibiskupa Gomeza na konci zasadnutia prišiel prekvapujúco po tom, čo biskupská konferencia bola jednou z prvých cirkví, ktoré Bidenovi k zvoleniu gratulovali.
Biskup z Knoxville v Tennessee, Richard F. Stika, však minulý týždeň pripomenul, že voľby sa ešte neskončili: Bidenov postoj k potratu nazval doslova: „ultimatívnym zneužitím detí“.
Program zasadnutia biskupi dodatočne zmenili v súvislosti s vydaním vatikánskej správy o kauze kardinála Theodore McCarricka (90). Tá dokumentuje na viac ako 450 stranách kariéru bývalého v americkej cirkvi až po jeho úrad arcibiskupa Washingtonu (2000-2006) a to napriek početným varovaniam kvôli sexuálnym prečinom a pochybeniam v úrade.
Poprední americkí katolíci naliehajú, aby sa tí, ktorí jeho pochybenia ignorovali, či zatajovali, za to zodpovedali. Požadujú sankcie aj voči hodnostárom tak, ako sa udelili laikom.
V centre zasadnutia bolo aj obsadenie siedmych vedúcich postov v komisiách, o ktorých biskupi už poštou hlasovali. Medzi nimi je post predsedu komisie pre vzdelanie, ktorý má na starosti aj finančne veľmi zaťažené katolícke školy. Na programe majú biskupi aj hlasovanie o žiadosti komisie proti rasizmu. A biskupi chceli schváliť aj plánovanie stratégie do r. 2024 ako aj rozpočet na rok 2021. Pre zrušenie jarného zasadnutia sa do programu presunula aj správa o programe ochrany detí a mládeže.
Na zasadnutí mal príhovor aj nuncius v USA arcibiskup Christophe Pierre.

Propotratový bojovník bude Bidenov šéf tímu Bieleho domu

USA, 14.11.2020 (LifeSiteNews) 026 959 – Nádeje, že demokrat Joe Biden bude umierneným prezidentom USA, sa znova trieštia. Biden 11. novembra oznámil, že za šéfa svojho tímu si zvolí Rona Klaina „bojovníka za potraty“ a povedal: „Klain je pre mňa neoceniteľný už mnohé roky, čo spolupracujeme.“
Klain bol poradcom Bidenovej kampane a šéfom jeho tímu, keď bol viceprezidentom. Bol aj koordinátorom Obamovej vlády pre epidémiu ebolu. Slúžil aj prezidentovi Clintovovi. Klain sa vyhlásil za „bojovníka v armáde “ bojujúcej za potraty a „reprodukčné zdravie“. …

Biden a obhajca zákonov proti „nenávistným prejavom“

USA, 14.11.2020 (LifeSiteNews) 026 958 – Joe Bidenova voľba nového šéfa pre vládne médiá Richarda Stengela vyvoláva pre jeho minulosť starosti o slobodu slova.
Stengel povedie svoj tím tak, že „bude odrážať hodnoty a priority budúcej vlády“. Vládna mediálna sieť USAGM kontroluje Hlas Ameriky, Slobodnú Európu, Vysielanie pre Kubu, Rádio slobodná Ázia, Vysielanie pre Stredný Východ a Fond otvorenej technológie.
Stengel, žurnalista bývalej Obamovej vlády a bývalý šéf Národného ústavného centra je veľmi kritickou voľbou. Vo Washington Post op-ed v októbri 2019 volal po federálnom zákone proti „nenávistným prejavom“. Uviedol, že Amerika chráni aj nenávistné prejavy a že to môže spôsobiť násilie jednotlivých skupín proti sebe a vyhlásil:
„Je čas zvážiť zákony proti rasovej, náboženskej, etnickej a sexuálnej diskriminácii. Nijaký prejav nie je rovnaký! A tam, kde pravda nedokáže vyhnať lži, musíme vytýčiť nové hranice. Som za ochranu myšlienky, že niečo nenávidíme, ale nie za prejav, ktorý iniciuje nenávisť.“
James Kirchick v novinách reagoval slovami:
„Stengel nikdy riadne nedefinuje, čo znamená ‚nenávistný prejav‘, pretože to nemôže! Táto koncepcia je úplne subjektívna. Dať vládnym byrokratom moc určovať, čo presne je v zákone uvedeným ‚nenávistným prejavom‘ predstavuje veľa problémov, predovšetkým chýbanie neutrálneho posudzovateľa. Niet dôkazu, že nové zákony podľa európskeho vzoru stlmia politické násilie a extrémizmus – veď sú to hojné choroby súčasnej Európy. Naopak, trestaním istých názorov a vznikom „zločinných tabu“ tieto zákony iba povzbudia jav, proti ktorému majú bojovať.“ …

Náhorný Karabach: Cirkvi za nové rokovania o prímerí

Asi 100 arménskych organizácií z celej Európy žiada nové rokovania o Náhornom Karabachu. Vyhlásili, že súčasný stav prímeria nie je nebezpečný iba pre obyvateľstvo Náhorného Karabachu, ale aj pre Arménsko.

Viedeň, 14.11.2020 (KAP) 026 957 – Asi 100 arménskych kultúrnych, politických a náboženských organizácií z celej Európy žiada v spoločnom liste nové rokovania o prímerí v regióne Náhorný Karabach. V otvorenom liste apeluje o. i. Arménska apoštolská cirkev Rakúska, aby predsedovia minskej skupiny OBSE z Francúzska, Ruska a USA spoločne pracovali na novom prímerí, aby sa zaistila bezpečnosť arménskeho obyvateľstva v regióne.
Jadrom súčasného prímeria je nasadenie 2000 vojakov ruských mierových síl v Náhornom Karabachu, ktorí majú dohliadať na dodržiavanie pokoja zbraní.
„Táto dohoda je nebezpečná nielen pre arménske obyvateľstvo v Náhornom Karabachu, ale aj pre Arménsko,“ uvádza sa v liste arménskych aj iných cirkví a mimovládnych organizácií z takmer všetkých štátov EÚ, ako aj z Veľkej Británie, Švajčiarska a Nórska.
Podľa súčasnej dohody musia arménske oddiely odovzdať asi 70 percent regiónu, medzi tým aj spojenie s Arménskou republikou. Arménsko spája s Náhorným Karabachom už len koridor, ktorý budú ruské oddiely strážiť päť rokov. Nie je jasné, či sa arménske obyvateľstvo bude môcť vrátiť do svojich domov, ani čo sa stane s arménskym kultúrnym bohatstvom. Na úteku je asi 100 000 ľudí.
„V súčasnom stave prímeria nie je zaistená bezpečnosť arménskeho obyvateľstva, ani nie je možný skutočný mier. Iba nové rokovania OBSE s francúzskou účasťou by mohli zaručiť spravodlivé prímerie. Nie je zabezpečené ani sebaurčenie obyvateľstva – to je porušením ľudských práv a necháva to veľa priestoru pre novú azerbajdžanskú agresiu. Okrem toho ľudia na úteku sa nachádzajú uprostred globálnej pandémie v humanitárnej kríze,“ píše sa v liste.
K žiadosti sa pridali aj rakúski biskupi vo vyhlásení po plenárnom zasadnutí.

Vedel Ježiš Kristus písať? Kristov život – dogma v akcii

Ako kardináli túto pochybnosť dnes „riešia“ a ako treba skutočne k tomu pristupovať.

Armin Schwibach

Rím, 13.11.2020 (kath.net/as/egt) 026 956 – Interview s kardinálom v poprednom talianskom denníku sa sústredilo na následky a potreby v dobe pandémie. Politik Walter Veltroni, popredný exponent demokratickej ľavicovej strany, sa zhováral s predsedom Pápežskej rady pre kultúru, kardinálom Gianfrancom Ravasim.
Ettore Gotti Tedeschi, ekonóm, bankár, finančný etik, emeritný prezident IOR (Inštitútu pre náboženské diela, 2009-2012) a vynikajúci katolícky taliansky intelektuál, dôverník Benedikta XVI., narazil na toto interview a rozobral ho. A keď sa Gotti Tedeschi niečoho „chopí“ s jemu vlastnou eleganciou, tak to, čoho sa chopí, to aj pocíti, napriek všetkým „pravidlám odstupu“.

* * *
Vedel Ježiš písať? O interview s kardinálom G. Ravasim

Ettore Gotti Tedeschi

V talianskom denníku „Corriere della sera“ z 10. novembra 2020 bolo veľmi dlhé učené interview s kardinálom Gianfrancom Ravasim, predsedom Pápežskej rady pre kultúru. Sústredilo sa na osamelosť ľudí po lockdowne a význam meditácie. Ak však záver meditácie, ktorý Jeho Eminencia počas lockdownu urobila, spočíva v myšlienke, že Ježiš pravdepodobne nevedel písať ! a keby dnes niečo napísal, tak by to znelo: Miluj svojho blížneho, ale aj Zem ako seba samého – tak zostávame trocha bezradní!
Učenosť kardinála a radosť, s akou ju ukazuje, sú dobre známe. Aby nás informoval o objave meditácie uviedol desať citátov zaujímavých a priliehavých. Rovných desať!
Začína citátom ateistického a anarchistického francúzskeho spisovateľa Alberta Camusa z knihy „Mor“, prechádza k neo-racionalistickému talianskemu filozofovi Norbertovi Bobbiovi, preskočí k sociológovi a veľkému expertovi na účinky komunikácie na spoločnosť Marshallovi McLuhanovi, cituje spisovateľa a entomológa Vladimíra Nabokova, hovorí o brazílskom komponistovi Viniciusovi de Moraesovi, (spomenutom vo „Fratelli tutti“), ktorý rodinu tak miloval, že sa deväťkrát oženil, cituje nevyhnutného Blaise Pascala a informuje o americkom filozofovi Johnovi Searlem, ktorý je známy kritikou umelej inteligencie, aj tým, že mu odobrali titul profesora na Univerzite v Berkeley pre sexuálne obťažovanie. No to nestačí. Jeho Eminencia cituje aj Charlesa Peguya, francúzskeho spisovateľa, konvertitu na katolícku vieru, ktorý neznáša autoritatívnosť Cirkvi, cituje aj veľkého filológa Giorgia Pasqualiho a hovorí o svojom priateľstve s talianskym básnikom Mariom Luzim.
Bolo to desať citátov a ťažko sa to sledovalo. Ale na poslednú otázku, či Ježiš niekedy niečo napísal (odhliadnuc od slov, ktoré napísal do piesku v prípade cudzoložnice) odpovedá kardinál Ravasi:
„Nevieme ani, či Ježiš vedel písať, nejaký exegéta si predstavoval, že kreslil do piesku iba znamenia … Ale keby sa Ježiš vrátil, napísal by: ‚Miluj svojho blížneho ako seba samého’. Miluj aj Zem ako seba samého, mohli by sme dnes dodať.“
Akože – to je všetko? Tak si chceme vypočuť, čo k tomu povedal katolícky intelektuál ako Nello Vian (1907 – 2000), muž, ktorý bola Giovannimu Battistovi Montinimu – Pavlovi VI. – po celý život najbližší! Nello Vian mal 28 rokov zodpovednú pozíciu vo vatikánskej knižnici a potom bol generálnym sekretárom „Inštitútu Pavla VI.“ Písal o tom v knihe „Kardinál, ktorý dokázal čítať. Príbehy o knihách a spisovateľoch“ :
„Hoci kázal, bol činorodý a robil zázraky, mohol Ježiš zveriť podstatné body svojej náuky papyrusu a zanechať písomnú zbierku svojich myšlienok. Písanie nie je ničím iným ako formou konania. Ježiš to neurobil – on písal iba raz, ale do piesku (a význam tohto gesta, nezávisle od jeho interpretácie zostáva v kontexte diania jednoznačne symbolický pre pred ním stojacu cudzoložnú ženu). Takmer by človek bol v pokušení povedať, že charakter jeho poslania mu zakazoval pôsobiť ako autor, keďže to bol výlučne on, kto mal plnú moc.
Kristus nechcel, aby boli ľudia získavaní viac jeho písaným dielom, ako jeho osobou, ako je to pri literárnom odkaze spisovateľa. Platónove dielo je dôležitejšie ako Platón, ale u Sokratesa, ktorý nepísal, priťahuje ľudí iba osoba.
Ježiš nechcel, aby medzi ním a učeníkmi viselo nepriehľadné plátno písaného diela. Verný metóde tradičnej ústnej náuky svojho národa, o ktorej Platón aj v 61. kapitole svojho diela ‚Faidros‘ konštatoval jej nadradenosť, ak zasieva svoju náuku nie na papier, ale do živých duchov a sŕdc, kde ju jeho láska potom nechávala klíčiť a prinášať plody. Tento prvý dôvod nie je jediný, ktorý nám dáva porozumieť, prečo Ježiš nepísal. On nebol filozof, ktorý po dlhoročnom premýšľaní navrhol peknú teóriu. On bol spravodlivosť, pravda, živá sila, „cesta, pravda a život“.
On bol mocný nielen slovami, ale aj – a to ešte viac – svojimi skutkami skrze matériu a ducha, skrze telá, ktoré uzdravil a duše, ktoré obrátil. On sa neobmedzoval na vyučovanie, pretože s veľkolepými náukami spájal veľké a mocné skutky. Jeho život bol dogmou v akcii. Každé jeho správanie aj jeho najmenšie gesto bolo znamením, symbolom toho božského. Bolo na učeníkoch svedčiť o sláve Majstra, rozprávať o jeho veľkých dielach a súčasne sprostredkovať dojem, ktorý ako prví prijali. Inými slovami: boli to učeníci, ktorí museli písať a tento príbeh dať na papier.“
Nuž tento raz sme citovali my. A toto by bola vhodná meditácia pre našu dobu lockdownov!

Text uverejnil Aldo Maria Valli (* 1958) na svojej stránke „Duc in altum“. Aldo Valli je vatikanista a spisovateľ.

Nórsko: Za ‘transgenderovú diskrimináciu’ tri roky väzenia

Oslo, 13.11.2020 (LifeSiteNews) 026 955 – Nórsko rozšírilo svoj zákon o nenávistných prejavoch, ktoré môžu dostať ľudí do väzenia aj na jeden rok za súkromné poznámky! A týka sa to útokov na ľudí, ktorí sa identifikujú ako transgenderové osoby. Zákon doteraz zakazoval „nenávistné prejavy“ proti farbe pleti, národu, či etniku, proti náboženstvu a viere, proti homosexuálnej orientácii a postihnutým osobám.
Novela zákona zmenila “homosexuálnu orientáciu” na “sexuálnu orientáciu” a na zoznam chránených oblastí pridala “rod, rodovú identitu a rodový výraz”.
Kto poruší tento zákon tomu hrozí až jeden rok väzenia za „diskriminačné poznámky“ urobené v súkromí a až tri roky za takéto verejné vyhlásenia!
Nórska ministerka spravodlivosti a verejnej bezpečnosti Monica Maelandová pre Nadáciu Thomsona Reutersa vyhlásila:
„Je nevyhnutné, aby sa ochrana proti diskriminácii zakotvená v legislatíve kriminality bola prispôsobená aj praktickým situáciám, ktoré vznikajú. Transgenderove osoby sú exponovanou skupinou, čo sa týka diskriminácie, obťažovania a násilia.“

Kanada: Postihnutí sa bránia rozšíreniu eutanázie

Ottawa, 13.11.2020 (Euthanasia Prevention Coalition) 026 954 – Parlamentný výbor pre spravodlivosť a ľudské práva v Kanade 10. novembra mal tretie vypočutie o rozšírení zákona o eutanázii. Vypočul námietky postihnutých a ich obhajcov proti eutanázii.
Kathleen Harrisová z CBC news povedala, že postihnutí varujú, že tento zákon znižuje hodnotu života zraniteľných ľudí. Informovala o svedectve Rogera Foleyho z nemocničnej postele, ktorý žiadal lepšiu pomoc a domácu starostlivosť pre postihnutých občanov. Povedal, že postihnutým sa upiera kvalitná starostlivosť. Foley trpí nevyliečiteľnou neurologickou chorobou. Povedali mu, že v nemocnici musí platiť 1800 dolárov denne, dokonca aj keď nemôže byť ošetrovaný doma! A Foley zdôraznil: „Asistované umieranie je ľahšie prístupné, ako vhodná starostlivosť pre postihnutých, aby mohli žiť.“

Naša príloha

Milé sestry v Poľsku, viete čo žiadate?

Čo vám lekár nikdy nepovie o potrate, keď zabíjate svoje dieťa

Gabriele Kubyová

Nemecko, 13.11. 2020 (LifeSiteNews) 026 953 – Sme uprostred globálnej vojny. Toto je vojna medzi kultúrou smrti a kultúrou života – je to vojna medzi marxistickými ateistami, ktorí chcú zaviesť rovnosť a veriacimi v Boha, ktorí chcú zaviesť spravodlivosť. Je to vojna medzi tými, čo chcú zaviesť totalitné diktátorstvo manipuláciou svedomia más, rušenie zákonov a násilie proti tým, ktorí veria v moc Boha, prírodu a rozum a preto bojujú za slobodu a spravodlivosť a vedia, že Boh, príroda a rozum túto vojnu vyhrá.
V súčasnosti je frontová línia boja v Poľsku. Vidíme, že jeden národ za druhým odpadá od Boha ohromujúcim tempom ako napr. Španielsko, Taliansko, Írsko, Malta, ktoré boli po stáročia hlboko katolícke až donedávna. Pôjde Poľsko tiež touto cestou, – národ, ktorý bolo schopný odporovať nacistickému teroru a komunistickému diktátorstvu mocou katolíckej viery? Všetky katolícke národy neuveriteľne prispeli ku kultúre človeka v umení, architektúre, hudbe, teológii, literatúre, zavedením spravodlivosti pomocou zákonov, morálnych fundamentov spoločnosti ako základu rodiny – tieto národy teraz upadajú do večného pokušenia falošného hada v rajskej záhrade: „Nie, nezomriete. Budete ako Boh.“ Ale ten had klame!
V prvom rade – všetci zomrieme. Teda vy, ktorí znesväcujete kostoly a ničíte sochy Božej Matky, vy zomriete tiež. Nemáte isté, že sa váš popol recykluje do stromu. Vy tiež máte večnú dušu!
Milióny nenarodených detí umiera, pretože ich matky a otcovia chceli mať sex bez ochoty stať sa rodičmi. Radšej zabijú dieťa v každom stupni tehotenstva, ako Joe Biden a Kamala Harrisová, ktorí sa stávajú vodcami USA.
Milé sestry v Poľsku:
Možno niektoré z vás iba bojujú za právo zabiť nenarodené dieťa, ktoré má vážne postihnutie. Je to tiež ľudská bytosť s dôstojnosťou a právom na život. Nechceme spoločnosť, kde iba zdraví majú právo žiť. Neznesiete myšlienku, že sa budete musieť starať o dieťa napr. s Downovým syndrómom. Ste presvedčené, že váš život bude zničený. Je nepochybne ťažké prijať taký osud. Rodičov detí so špeciálnymi potrebami by sme si mali nesmierne vážiť a mali by dostať každú pomoc od svojho okolia a od štátu.
Radikálne feministky v Poľsku a na svete však bojujú za viac. Bojujú za „ľudské právo“ na potrat!
Milé ženy, uvedomujete si, čo žiadate? Po hrôzach a zverstvách vojny sa národy dohodli, že sú práva, ktorým sa teší každá ľudská bytosť jednoducho preto, že každý je človek s dôstojnosťou. Samozrejme ochrana práva na život je podmienkou pre každé iné ľudské právo. Je to skutočne ľudské právo, že niektorí ľudia majú právo zabíjať iných ľudí? Vy ste začali svoj život ako embryo a ja tiež. Boli sme niečím iným ako ľudskou bytosťou v tele matky, ktorá nám dovolila rásť vo svojom tele, až kým neporodila vás a mňa?
Áno, môžu byť podmienky, keď je veľmi ťažké znášať dôsledky sexuálneho aktu – život inej ľudskej bytosti. Ale aby ste sa vyhli týmto dôsledkom chcete naozaj zabiť svoje dieťa? Zvykneme používať slovo abort a počítať to na státisíce či milióny: Asi 50 miliónov detí sa zabíja každý rok na svete pred narodením.
Ak ste v situácii, keď sa smrť dieťaťa javí jediným východiskom, dajú vám voliť si rôzne metódy a tak je dobré vedieť, aké to sú. Uvediem sedem metód zabíjania dieťatka:
Vypudzovacia metóda
V ranom štádiu tehotenstva riziková metóda, ktorú ženy robia samé, ak je potrat zakázaný. Medzinárodná potratová organizácia International Planned Parenthood Federation distribuuje vypudzovacie prostriedky do krajín s vysokou pôrodnosťou. Je tu vysoké riziko od perforácie maternice cez infekcie až po nedokonalý potrat.
Kyretáž
Používa sa do 12. týždňa tehotenstva. Dieťatku už bije srdiečko, má rúčky s nechtíkmi, rýchlo sa rozvíjajúci mozoček a pohlavné orgány. Maternica sa roztiahne a ostrý nástroj sa vsunie do krčka. Dieťatko sa rozreže a maternica „vyškrabe“. Potratár skontroluje, či sú všetky časti telíčka dieťatka v krvavej mase, pretože zvyšky v maternici spôsobujú vážne komplikácie.
Odsávacia metóda
Odsávacia trubica s rezným nástrojom sa vsunú do maternice a napojí sa na vákuový prístroj. Telíčko sa nareže na kusy a vysaje a maternica sa „vyškriabe“. Od 4. do 6. mesiaca tehotenstva je tento proces stále ťažší. Väzivá dieťatka sú pevnejšie, nemožno ich narezať. Kŕčok maternice sa musí viac roztiahnuť pre väčšie nástroje. Odrežú sa rúčky a nôžky dlhými nožnicami a vytiahnu sa. Potratár počká až dieťa vykrváca a potom odstráni torzo. U väčších detí treba aj rozdrviť hlavičku a vytiahnuť po častiach.
Slaný potrat
Používa sa od druhého do počiatku tretieho trimestra. Riziko pre matku je veľmi vysoké, lebo soľný roztok sa môže dostať do krvi. Vysaje sa asi 200 mililitrov plodovej vody a nahradí sa slaným roztokom. Dieťatko to hltá a vdychuje. Hodiny trpí agóniou z otravy soľou, dehydratáciou, krvácaním mozgu a kŕčmi! Za 24 až 48 hodín sa dieťa porodí indukovanými kontrakciami. Matky hovoria, že cítili hodiny divých pohybov dieťatka, ako bojovalo so smrťou.
Potrat antiseptickým Rivanolom
Rivanol obsahuje alkohol a injekciou sa dopraví do plodovej vody. Vnikne cez nechránenú kožu dieťatka a zničí bunky. Alkohol dieťatko otrávi a spôsobí rýchlu zástavu srdca a spustí kontrakcie. Nastane pôrod žlto sfarbeného dieťatka.
Vražda dieťatka
Dieťatko sa zabije injekciou do srdca. Potratár ho sleduje ultrazvukom a vpichne mu dlhou ihlou do srdiečka chlorid draselný. Otrava zabráni kontrakciám svalov a zastaví bitie srdiečka. Mŕtve dieťatko sa porodí rozšírením krčka a pomocou hormónových injekcií. Táto metóda sa používa, ak pri umelom oplodnení sa má zabrániť rozvíjať sa viacerým plodom.
Neskoré potraty
Tieto metódy sa používajú najmä v USA na zabitie dieťatka až do narodenia alebo lepšie počas pôrodu! Potratár používa ultrazvuk, kliešťami chytí nožičku a vytiahne dieťa okrem hlavičky. Dieťa žije a kope. Potratár mu katéterom vysaje mozog, lebka sa scvrkne a dieťatko možno vytiahnuť celé.
Chemický potrat pilulkou RU-486 (Mifepristone)
Hltať pilulky sa zdá byť menej brutálne. RU-486 možno použiť do konca 2. mesiaca tehotenstva. Extrémne vysoká dávka syntetického hormónu RU-486 zablokuje hormón progesterón potrebný pre tehotenstvo. Maternica sa zmenší, čo zahrdúsi dieťa, to umrie a je vylúčené z maternice. Agónia dieťatka trvá mnohé hodiny a pomaly umiera hladom, smädom a udusením. A plod zvyčajne končí vo WC. Trombóza, embólia, rakovina prsníka, neplodnosť, veľké krvácanie, zlyhanie srdca a arytmia – to môžu byť následky chemického potratu.
Toto všetko plus depresia, smútok, zničené vzťahy, nedefinované fyzické bolesti sú symptómy známe ako post-potratový syndróm. Potratári, ktorí zarábajú zabíjaním tisícov detičiek vám o tom nič nepovedia.
Milé sestry, ktoré bojujete za právo zabiť svoje dieťa, je toto to, čo chcete? Som si istá, že nie. Vy si proste neviete predstaviť dieťa vo svojom živote. Ale hovorím vám – život má nesmiernu moc. Živé dieťatko, drobučké a bezmocné si nájde miesto na tejto zemi, aby mohlo žiť spolu s vami. Vaše dieťatko vás bude milovať bezpodmienečne takými, aké ste. Nespočetné ženy, ktoré odolali pokušeniu ukončiť život dieťaťa, svedčia o hlbokej vďačnosti, že neupadli do tejto pasce, kvôli radosti, ktorú im dieťatko poskytuje a dodáva im zmysel života.
Je niečo dojímavejšie ako úsmev dieťatka – nevinnosti, čistoty, krásy – duše, ktorá hľadí z jeho očiek? Aj keď bolo ťažké prijať tehotenstvo, aj keď bol pôrod bolestivý, matka a dieťatko sú zaplavené hormónom oxytocín, ktorý dáva šťastie a vytvára hlbokú väzbu. Ak dieťatko dostane, čo potrebuje, potešuje všetkých okolo úsmevom, nespútanou radosťou zo života, kreativitou, žiarou v očkách, vyžarovaním aj spiacej tváričky, svojím úplným a neposudzujúcim prijatím matky a a otca, aj sveta takého, aký je. Rodičia svedčia o zázraku jeho prebúdzajúcej sa inteligencie, rodina sa teší z jeho prvých slov, kreativity slobodného ducha, z prejavov lásky čistého srdiečka dieťatka.
Ak je srdce matky blízko u dieťatka, tak je svet aj pre ňu nový. Nikto vás neprijíma tak dokonale ako vaše dieťa. Toto bude cesta vášho vlastného uzdravovania. Dieťa vás pripúta k samotnému životu a k vašej budúcnosti. Láska, ktorú dieťaťu teraz dávate, sa vám vráti, keď vy budete potrebovať lásku a starostlivosť vašich detí.
Všetci chceme tvoriť nový svet ako lepšie miesto. Nechceme ho robiť lepším zabíjaním nenarodených detí. Ak prijmete dieťa celým srdcom, ak mu dáte materinskú starostlivosť, ak ochotne podstúpite aj obety za blaho vášho dieťatka, iste by potom mohlo aj vaše dieťa robiť svet lepším. Radosť a hlboké uspokojenie z naplnenia vášho materstva ako dlho bude treba, bude vašou odmenou. Nebudete čeliť príšernej osamelosti, keď budete staré.
Milé sestry v Poľsku. Potrebujeme vás. Potrebujeme vaše áno životu, vaše áno kultúre života, vaše áno rodine, vaše áno deťom, vaše áno Bohu. Udržiavajte nádherný príklad, ktorým je Poľsko pre svet odolávaním ideológiám a ich smrtiacim dôsledkom mocou viery. Robili ste to predtým, môžete to robiť aj teraz.

* * * * * * *

Sv. MICHAL ARCHANJEL,

bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

SLÁVNE KNIEŽA NEBESKÝCH VOJSK, svätý Michal archanjel,
chráň nás v boji a hroznom zápase, ktorý vedieme proti kniežatstvám a mocnostiam, proti vládcom tohto temného sveta a proti zlým duchom.
Príď na pomoc ľuďom, ktorých všemohúci Boh stvoril nesmrteľných na svoj obraz a podobu a ktorých draho vykúpil z moci satana.
Bojuj dnes Pánov boj s légiami svätých anjelov, tak ako si kedysi bojoval proti Luciferovi, vodcovi pyšných duchov a všetkých odbojných anjelov, ktorí boli proti tebe bezmocní a už nebolo pre nich miesta v nebi.
Učiň, aby anjel odpadlík, ktorý sa zmenil na anjela temnosti, a ešte sa stále plazí po zemi, aby nás zničil, bol zvrhnutý do priepasti spolu so svojimi nasledovníkmi. Dnes tento prvý nepriateľ ľudstva a vrah od počiatku znova nadobudol sebadôveru. Prestrojený za anjela svetla chodí so zástupmi skazených duchov, napáda zem a vyhladzuje meno Pána Boha a Ježiša Krista, plieni, zabíja a posiela do večnej záhuby duše, ktorým bola určená koruna večného života.
Tento skazený had je ako nečistý prúd, ktorý vlieva do ľudí so zvrátenou mysľou a spustnutým srdcom jed svojej zloby, ducha klamstva, bezbožnosti a rúhania a smrteľný dych nečistoty, neresti a ohavnosti. Títo prefíkaní nepriatelia ľudstva zaplavujú blenom a palinou Cirkev, nepoškvrnenú Baránkovu nevestu, a dotýkajú sa jej posvätných pokladov.
Ponáhľaj sa, nepremožiteľné knieža, na pomoc Božiemu ľudu proti vpádom zatratených duchov a dožič mu víťazstvo. Amen.

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

K DUCHU SVÄTÉMU: Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, …

(Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:

Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen.
(S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *