Exorcista: Diabol sa nesmierne bojí Božej Matky

Diabol sa bojí Márie, Božej Matky. Hovorieval to známy rímsky exorcista páter Gabriele Amorth zo svojej skúsenosti. V knihe „Posledný exorcista“ sa uvádza dialóg, ktorý zosnulý kňaz v r. 2016 viedol s démonom o Božej Matke.

Amorth sa v rámci exorcizmu pýtal diabla na vlastnosti Panny Márie, ktoré ho najviac rozzúria. Diabol uviedol štyri charakterové rysy: v prvom rade jej pokoru, jej čistotu a jej poslušnosť. V týchto vlastnostiach ju nijaké stvorenie neprekoná. Štvrtou vlastnosťou, ktorá diabla dokáže rozzúriť, je skutočnosť, že Márii po každý raz podľahne, pretože nebola nikdy poškvrnená hriechom.

Diabol sa bojí mena Mária viac ako mena Ježiš, pretože je pre neho ešte pokorujúcejšie, ak je porazený stvorením, ako Stvoriteľom samotným.

 Každé „Zdravas Mária“ ruženca je pre neho „úderom do hlavy“. „Keby kresťania poznali moc ruženca, bol by to môj koniec,“ citoval  Amorth z dialógu s diablom počas exorcizmu.

V interview z r. 2015 poukazuje exorcista na problémy, ktoré môže priniesť vypytovanie sa diabla. Diabol je „otcom lži“, povedal Amorth. Preto  treba jeho odpovede brať s obozretnosťou a preverovať ich. Diabol je však často k reči nútený, čomu sa chce za každých okolností vyhnúť. Už keď musí povedať svoje meno, je to pre neho veľká pokora. Práve preto, že je „otcom lži“ je pokorou, keď diabla Boh prinúti povedať pravdu, ako zdôraznil páter.

Exorcista sa nesmie pri otázkach diablovi nechať viesť osobnou zvedavosťou. Obrad exorcizmu to výslovne zakazuje. Nesmie si ani nechať diablom zobrať z rúk vedenie rozhovoru, inak bude ten viesť exorcistu, ako varoval páter Amorth.

–zg-

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *