7 mocných zbraní na duchovný boj

Svätý Pavol vo svojom liste Efezanom napísal: Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohoto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach. (Ef 6, 12).

Je to skutočná duchovná vojna a diabol si veľmi želá, aby nás odviedol od Boha, aby sme ho nasledovali do našej večnej záhuby.

Tu je zoznam 7 mocných zbraní na duchovný boj, ktoré nás Cirkev povzbudzuje používať.

1. Vyznanie hriechov – Spoveď je hlavným spôsobom, ako musíme ukončiť svoj život v hriechu a vydať sa na novú cestu. Nie náhodou sa diabol neúnavne snažil odstrašiť svätého Jána Vianneyho, aby nevypočul spovede zatvrdnutých hriešnikov.

2. Prijímanie svätého prijímania – sviatosť Najsvätejšej Eucharistie je ešte mocnejšia v odháňaní vplyvu diabla. To dáva dokonalý zmysel, pretože svätá Eucharistia je skutočnou prítomnosťou Ježiša Krista a démoni majú pred samotným Bohom absolútne nulovú moc.

3. Zverte sa Panne Márii – Podľa talianskeho exorcistu o. Sante Babolina, „keď som nástojčivo vzýval Najsvätejšiu Pannu Máriu, diabol mi odpovedal: ‚Tú (Máriu) už nemôžem vystáť a už nemôžem vystáť ani teba.‘“

4. Obráťte sa na sv. Jozefa – o. Donald Calloway potvrdzuje toto spojenie tým, že ukazuje, ako sv. Jozef zohral kľúčovú úlohu v živote bl. Bartola Longa, bývalého satanistu. Calloway v článku pre FOCUS píše: „Bol tiež veľmi oddaný svätému Jozefovi, každý deň sa k nemu modlil a obzvlášť mal rád jeho titul „Teror démonov.“ Bartolo mal takú veľkú lásku k svätému Jozefovi, že vždy povedal všetkým, aby išli so sv. Jozefom do boja proti pokušeniam akéhokoľvek druhu.“

5. Noste hnedý škapuliar s oddanosťou – Podľa príbehu „Jedného dňa jeho škapuliar spadol. Keď ho nahrádzal, diabol zavýjal: ‚Zlož si ten plášť, ktorý nám vytrháva toľko duší!‘ Potom prinútil diabla, aby priznal, že sú tri veci, ktorých sa démoni najviac boja: Sväté meno Ježiš, Sväté meno Márie a Svätý škapuliar z Karmelu.“

6. Vytvorte si každodenný zvyk modlitby – Satan miluje neporiadok a urobí čokoľvek, aby narušil náš modlitebný život. To je dôvod, prečo je životne dôležité zaviesť rutinu modlitby, kde sa človek nemodlí len vtedy, keď si spomenie, ale aj v určených časoch a trvaní. Týmto spôsobom ukazujeme Bohu naše priority a vytláčame Satana z našich životov.

7. Zostaňte pokorní – Prostriedky sú známe už dvetisíc rokov: „…pokora, viera, modlitba (ruženec), pristupovanie k sviatostiam (omša, sviatosť zmierenia), žiť kresťanským životom v súlade s evanjeliom, konať skutky dobročinnosť a odpustenie našim nepriateľom.“

 

Zdroj: Aleteia, Obrázok: Tamtiež

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *